Oud Nieuws

Vomar Jonge Schrijversprijs 2001

Almere 02 September 2001
Onder de naam "I Love You Almere I Hate You" heeft de initiatiefgroep Literair Festival Almere, het initiatief genomen voor twee nieuwe literaire initiatieven in Almere: de Vomar Jonge Schrijversprijs 2001 en het Literair Festival Almere 2001. Met deze activiteiten wil de initiatiefgroep een stimulerend klimaat voor jong schrijftalent in gang zetten.
    
Bibliotheek Almere
In de initiatiefgroep Literair Festival Almere hebben zitting: Centrale Bibliotheek Almere, Vomar-supermarkt, Gezondheidscentrum Archipel en Stichting de Schoor.

Vomar Jonge Schrijversprijs 2001
Almere is een stad die zeker bij jongeren gemengde gevoelens oproept. De initiatiefgroep stelde daarom het volgende schrijfthema vast: ILU Almere IHU (I Love You Almere I Hate You). Jongeren worden uitgenodigd mee te dingen.


3 categorieën
a) Het korte verhaal (t/m 25 jaar). Geldprijs fl.1.500,-
b) De songtekst (13 t/m 18 jaar). Geldprijs fl.1.000,-
c) Het opstel(10 t/m 12 jaar). Geldprijs fl.500,-

Alle prijswinnaars krijgen daarnaast een schrijfcursus of schrijfopleiding aangeboden om hun talenten verder te ontwikkelen. De jonge schrijversprijs richt zich in eerste instantie op jongeren in Almere, maar inzendingen van buiten Almere worden toegelaten.

Literair Festival Almere 2001
Op 1 december organiseert de initiatiefgroep een Literair Festival in Almere’s Literatuurwijk. Er zal uitgebreid aandacht zijn voor werk van schrijvers waarnaar de straten in de wijk zijn vernoemd. Dat gebeurt in bijeenkomsten van literaire genootschappen, een boekenmarkt en een Slauerhoff-tentoonstelling. Bekende schrijvers verzorgen workshops. ‘s Avonds worden in een avondvullend programma met film, muziek en voordrachten de genomineerden en prijswinnaars van de Vomar Jonge Schrijversprijs bekend gemaakt. Alle jongeren die deelnemen aan de schrijversprijs worden hiervoor uitgenodigd.

Informatie bibliotheken
Voor informatie kun je surfen naar www.bibliotheken-flevoland.nl/vomar/schrijvers.htm
Hier vindt je o.a. het deelnamereglement en het deelnameformulier. Je kunt ook contact opnemen met Relinde Kristel, van het team advies en info van de Centrale Bibliotheek Almere, Schrijverstraat 1, 1315 HW Almere.

Tekst: Alternative view

Bridgeclub Almere op Internet

Almere 02 September 2001
Bridgeclub Almere is opgericht op 27 augustus 1979.
Iedere maandag vanaf 19:30 uur wordt er gespeeld in Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42, telefoon (036) 5375538.

Internet Site
Sinds 28 augustus is Bridgeclub Almere ook op het Internet te vinden. U kunt op hun site informatie, uitslagen, cursussen en interessante links over bridge vinden.
Het adres is: www.bcalmere.nl

Ingezonden mededeling: Ben ter Horst

Holland Triathlon in Almere - Olympic Distance

Almere 02 September 2001
    
Cees van Bemmel, voorzitter Triathlon
Bijna traditioneel staat het eerste weekend van september gepland voor de Holland Triathlon. Dit jaar (31 augustus 2001) vond alweer voor de tweede keer de "Olympische Afstand" plaats in Almere-stad;
    
Wet suit aan.

Top Atleten
De deelnemers bestaan uit Nederlandse en buitenlandse top-atleten.Henk Smeeman, weth. voor o.a. Sport en stadscentrum, viel de eer te beurt de Olympische afstand te starten met een kanonsschot.

Daarna kon men het water in.

Voor een dergelijk evenement bleek (nog) zeer weinig belangstelling te bestaan..... Die belangstelling geldt zowel voor de deelnemers (zo´n 44 deelnemers) als het publiek.

Jammer dus.... want het lag beslist niet aan de kwaliteit van het deelnemersveld en ook niet aan de organisatie, vooral niet op sportief gebied! Daar staat Bob Boverman garant voor.

    
Het water in

    
Bob Boverman
Olympic Distance
Juist een korte versie van de Triathlon heeft grote charme (naar mijn mening) omdat je lekker snel verschillende sport-onderdelen ziet beoefenen.
    
Wissel van zwemmen naar fietsen

Hoewel..... de wissel van zwemmen naar fietsen kan beter voor het publiek. Je ziet de atleten nl wel naar hun fietsen rennen als ze het water uitkomen maar dan fietsen ze een andere kant op!

    
Finish in een bijna leeg stadion

Kleine opkomst
In het stadion komen ze nog diverse keren lopend voorbij maar ondanks de goede bedoelingen (en de luidspreker-begeleidng van Allard Veldhuis) bleven de twee tribunes (in het verleden waren het er altijd drie) akelig leeg......misschien toch ´onbekend maakt onbemind´ of: betere communicatie naar ´de burgers/inwoners´?
    
Youri Severin
Kanshebbers
Als kanshebbers werden bij de heren getipt: Eric van der Linden (Nederland) en Robert Harris (Australie); en een opkomend talent: Youri Severin, een Almeers talent van 17 jaar.
Bij de dames waren dat: Evelyn Williamsen (Australie) en Simone Jongstra en Wieke Hoogzaad (Nederland).

De afstanden:
Zwemmen 1,5 km. in het Weerwater
Fietsen 4 km. in het centrum van Almere-stad
Lopen 10 km. in het centrum van Almere-stad.
De snelste loper kon met 1 uur en 50 min. verwacht worden aan de finish van het Triathlon-stadion (op het Stadhuisplein)

De winnaars bij de Heren:
1) Eric van der Linden (Ned) in de tijd van 1.45.34
2) Raymond Lotz (Stein)
3) Cameron Anderson (Aus)

De winnaars bij de Dames:
1) Wieke Hoogzaad (Ned) in de tijd van 1.55.32
2) Tracey Hangreaves
3) v.Lubeck

De wedstrijd in Almere is de laatste in een serie van 4 Elite-wedstrijden.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Stad van de Vrijheid viert 2-jarig bestaan

Almere 04 September 2001
Op 2 september 1999 stuurde Almeerder Eric de Hont een mailtje rond aan enkele bekenden waarmee hij kennis gemaakt had in andere nieuwsgroepen; Of ze eens wilden kijken of zijn news-´servertje´ wellicht iets voor hen was.

Eric was het nl. goed zat dat de vrijheid van meningsuiting in Almere beknot werd op andere nieuws-servers. En al helemaal dat er daar onwelkome ´postings´ werden verwijderd, als die tekst bevatten, die de zogenaamde ´moderator´ daar onwelgevallig waren.

Eric schreef er wel bij dat hij nog niet wist wat hij zich wellicht op de hals gehaald had en hij nog niet zeker wist hoe lang de ´pret´ zou duren.

Die pret duurde afgelopen 2 september 2001 al twee jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden en Eric ´moest´ in het zonnetje gezet.
Lees meer


tekst en foto´s: Ruud van den Bosch en Rob Franken

VVD Almere kiest nieuwe fractievoorzitter en vice-voorzitter

Almere 04 September 2001
De fractie van de VVD heeft gisteravond, 3 september, tijdens een extra fractievergadering Martin Sinke gekozen als nieuwe voorzitter.
Als nieuwe vice-voorzitter werd Willem Boutkan gekozen.

    
V.l.n.r. Willem Boutkan en Martin Sinke

De fractie heeft er het volste vertrouwen in dat de nieuwe
fractiebestuurders tot aan de verkiezingen van volgend jaar op goede wijze hun functie zullen kunnen uitoefenen.
Martin Sinke was al sinds mei waarnemend voorzitter van de fractie.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Eerst bergen stenen en zand in de havenkom van Almere

Almere 04 September 2001
De bestrating wordt momenteel geheel ´op de schop´ genomen.
Luie Trappen
De resterende stenen trappen worden geplaatst, zodat de hele havenkom omarmd wordt door deze "luie trappen" , dat zijn die hoge treden, waar je op kunt zitten.

Inmiddels was de tegelzetter ook bezig met het inmetselen van de 1000 tegels van het Tegel(kunst)projekt; maar door de enorme zand- en steenmassa´s op de kade ligt dit werk nu even stil.

Over ongeveer 14 dagen zal dit inmetselen weer voortgezet worden; maar er is nu al veel te zien (maar lopen is lastiger.....)

    
Tegels: Bonifatius langs Almere
    
Tegels: Opgraving


Tekst en foto´s: Greta Verduin

Cultuurdebat 2001 in het Alnovum in Almere

Almere 05 September 2001
"Almere bouwt aan zijn cultureel stadshart en werkt aan het stimuleren van een levendig cultureel klimaat in Almere", aldus de tekst van wethouder Arie Willem Bijl aan de raadscomissie Maatschappelijke Ontwikkelingen. Alle commissies hebben na het reces andere namen gekregen, waarbij deze naam beter de inhoud moet dekken; en Kunst & cultuur hoort natuurlijk ook bij ´Maatschappelijke Ontwikkelingen´.
Bijl vervolgt in deze brief "De komende weken wil ik in discussie met verschillende groepen uit de Almeerse samenleving om te horen wat de ideeen zijn over het huidige aanbod en op welke wensen moet worden ingespeeld voor de toekomst".
    
Voorzitter Hans Böhm

Cultuurnota 2002-2005
Er staan 4 bijeenkomsten op stapel: 3, 7, 10 en 24 september 2001.
De uitkomsten van deze debatten worden verwerkt in de cultuurnota 2002-2005, die aan het eind van dit jaar door de gemeenteraad besproken wordt.
Nu wordt er op een interaktieve manier gewerkt aan de tot standkoming van een nieuwe cultuurnota voor de periode 2002-2005 met daarbij een view op de komende decennia.

NB Bijna een jaar geleden (12 okt.2000) werd een eerste debat georganiseerd over cultuur.

Dit debat viel samen met voorstellen inzake een flexibele extra inzet van cultuurgelden voor een periode van 5 jaar. Naar aanleiding daarvan verscheen een discussienota, die tevens de tussenstand beschreef van het cultuurbeleid aan het eind van de periode waarvoor de cultuurnota Bodemschatten 1997-2001 de basis was.


Weinig discussie
3 september j.l. vond het eerste debat plaats, waarvoor met name de culturele instellingen en het bedrijfsleven waren uitgenodigd. Als gespreksleider/voorzitter van deze avond fungeerde Hans Böhm (schaakgrootmeester).
In nog geen 2 uur tijd kwamen hij, de wethouder en 3 sprekers aan bod, dus veel tijd voor discussie was er niet (was te voorzien...) maar de bedoeling was goed......

    
V.l.n.r. Cees de Graaff, Titus Yocarini, Reyn van der Lugt en Arie Willem Bijl

Vier Thema´s
De avond was verdeeld in 4 thema´s met even zoveel sprekers.
De thema´s waren:

Het kan in Almere, maar hoe kan het?
(inleider: Cees de Graaff)
Typisch Almere. natuurlijk heeft Almere, net als in andere steden, een cultureel aanbod, maar Almere zoekt haar eigen vormen. Zo´n unieke stad kan de ideale thuishaven zijn voor eigensoortige en vernieuwende culturele instellingen, festivals en evenementen.
De basis is er, Almere en de Almeerders worden nu zelf uitgedaagd een invulling te geven aan deze kansen. Welke mogelijkheden liggen er voor wie?

Ja, wát is er nu ´typisch Almere´? Waar is men trots op: Lokale helden! Eigen produkties! Duidelijk zijn waarom je iets produceert! Kunstenaarswijkje...? Nee, dat moet spontaan groeien. Dat kun je niet neerzetten....

Het kan in Almere, hoe kunnen de culturele instellingen het?
(inleider: Titus Yocarini)
De ontwikkeling van bestaande en nieuwe culturele instellingen in een groeiende stad en een nieuw cultureel klimaat.
Naast een aanmerkelijke groei in inwonerstal, heeft Almere in de komende jaren te maken met een sterk toenemende diversificatie in culturele vraag en aanbod. Welke rol spelen de culturele instellingen hierin?

Wat doet een intendant: binden, zoeken naar initiatieven..... ; een spin in het web; coalities vormen bij netwerken: net iets meer! Er zijn veel (amateur) instellingen, die graag professionele begeleiding zouden willen hebben...

Het kán in Almere, maar moet het ook?
(inleider: Reyn van der Lugt)
De culturele ambities van de 5e stad van Nederland. De geplande groei van Almere rechtvaardigt, naast de basisvoorzieningen, een behoorlijke investering in culturele topvoorzieningen van nationaal nivo.
Hoe denken de huidige én toekomstige inwoners van Almere hier eigenlijk over?

Almere moet zich onderscheiden en niet steeds vergelijken met andere steden: een eigen identiteit krijgen!
Ateliers voor kunstenaars, ook toegepaste Kunst, Beeldende kunst en Mediakunst; en een uitgekiend media-beleid! Theaterfestival in samenwerking met diverse amateur-instellingen.

Het kan in Almere, wie doen het?
(wethouder Arie Willem Bijl)
Netwerkvorming in en buiten de stad. Een hechte samenwerking tussen overheid, instellingen en bedrijfsleven is onontbeerlijk voor de toekomstige ontwikkelingen.
Hoe geven we vorm aan een cultuurnetwerk en welke rol speelt de gemeente bij de totstandkoming hiervan?

Grootste gemene deler = basisvoorzieningen. Almere als trendsetter voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen. Internationaal klimaat. Netwerkers, intendant. Bijl vroeg zich af "waarom van binnenuit? We kunnen ook mensen hierheen halen: van buiten naar binnen!"Bijl wil wel de instellingen uitdagen, vindt ze te afhankelijk van subsidie en de gemeente.... te tam!

Een nieuwe website
Tevens werd bekend gemaakt dat er een nieuwe website was geopend www.almere.nl/cultuur waar (binnenkort) alle info over dit en de volgende debatten te vinden zal zijn.
Eind 2001 wordt het resultaat van alle debatten gepresenteerd in de nieuwe cultuurnota 2002-2005 en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Intentie-overeenkomst KPN en gemeente Almere

Almere 06 September 2001
Dinsdag 4 sepember werd een intentie-overeenkomst getekend door de KPN (de heer Leo Roobol) en de gemeente Almere (weth. Lies Spruit)

    
Ondertekening overeenkomst Leo Roobol en Lies Spruit Presentatie dhr. Roobol (KPN)

Motivatie Gemeente Almere
"KPN en de gemeente Almere gaan een meerjarige samenwerking aan in het kader van ´Kennisstad Almere´ en de daaraan ten grondslag liggende ´I=Visie´ van Almere.
De samenwerking heeft in eerste instantie betrekking op een viertal projekten, waarvan een projekt voor de ontwikkeling van een (zeer) breedbandig telecommunicatie-netwerk in Almere. Partijen zullen met elkaar onder meer een Business-model voor ´Fiber to the Home´ ontwikkelen; en in het verlengde daarvan een ´Business-case´ en ´Pilot´ voor Almere. De bijdrage die KPN wil leveren, aan het realiseren van de ambities op het gebied van ´Kennisstad Almere´, past bij de doelstelling van de gemeente om ICT in te zetten voor verbetering van de eigen dienstverlening en de ontwikkeling naar een komplete stad.
    
Ouwerkerk
Daarbij hoort een hoogwaardige telecommunicatie-infrastruktuur met een scala aan multimediale produkten, diensten en toepassingen voor de inwoners, instellingen en bedrijven van Almere."
aldus de motivatie van de gemeente Almere.

Almere kan zijn eigen weg bepalen
Burgemeester Hans Ouwerkerk beet de spits af, waarna de heer Leo Roobol, lid van de Raad van Bestuur van KPN, het woord kreeg.

Hij loofde de ambities van Almere met name op het gebied van ICT en het -ondanks niet uitverkoren worden voor Kenniswijk - toch doorzetten, op de Almere-eigen, eigengereide manier, om het nog wat beter te doen:een Kennisstad te worden. Met als groot voordeel -nu achteraf- het onafhankelijk zijn van overheidsbepalingen: Almere kan nu zijn eigen weg bepalen. KPN hoopt daaraan een bijdrage te kunnen leveren.

Lies Spruit ziet Almere op ICT-plaats één
Ook weth. Lies Spruit, van economische zaken, en veel affektie met ICT, hield een toespraak ter gelegenheid van de ondertekening.

Zij vindt een heldere visie op ICT van belang: dat moet ook duidelijk zijn naar de buitenwacht. Almere wil op dit terrein voorop lopen! Het is bekend: Eindhoven kreeg de eerste prijs en een Kenniswijk. Almere heeft het concept van het Ministerie -dat ruimtelijke grenzen kende- verbreed en uitgebouwd tot Kennisstad. Onze ambities en de stappen die wij hebben gezet, om tot een Kennisstad te komen, hebben we goed gecommuniceerd....en dat valt op! Toen Groningen bij het binnenhalen van een Amerikaans telecombedrijf zich IT-stad van Nederland noemde, informeerde het blad Communicatie "wat Groningen dan wel voor had op bijvoorbeeld Almere......?" (hetgeen Hans Ouwerkerk een besmuikt lachje ontlokte....)
    
Lies Spruit

Spruit vervolgde "Almere schuwt het experiment niet; vooral in een stad in opbouw, in ontwikkeling, kan ICT bijdragen aan de opbouw van stad en samenleving". vervolgens wijst zij op het onlangs gepresenteerde concept ´Almere-Poort´, waarin ICT een belangrijke rol gaat spelen."
De invloed van en voor burgers, een vraaggerichte sturing, is van belang; net zoals in de BouwRai-Expo )Ge)Wild Wonen toekomstige bewoners hun eigen wensen konden verwezenlijken, zo ook wbt de ICT.
Ten aanzien van de betekenis van het virtuele netwerk willen wij kunnen anticiperen op de veranderingen die gaan plaatsvinden. ICT-toepassinegn kunnen leiden tot maatschappelijke en economische winst op diverse terreinen.

Almere houdt van het experiment
De basis van Kennisstad is de betrokkenheid van externe partijen. Het is geen opgave van de overheid alleen. Verschillende partijen moeten uitgenodigd worden, gestimuleerd, om hun eigen ervaring, kennis, expertise, netwerk en ideeen om te zetten in aktiviteiten en hun plannen uit te voeren. In Almere krijgen pioniers ruimte voor het ontwikkelen van ICT-initiatieven! (want ervaring heeft geleerd dat ´learning by doing´ de beste garantie biedt voor sukses. verder willen wij stimuleren dat partijen samenwerken bij de ontwikkeling enuitvoering van ICT-projekten
    
Lies Spruit tussen de KPN-ers

De gemeente Almeere waakt ervoor dat de toegankelijkheid zo groot mogelijk en de kosten voor de gebruiker (bedrijf, instelling of burger) zo laag mogelijk zal zijn.

KPN blijft ambitieus
De eerste private partij is KPN, een bedrijf dat, ondanks alle beurs-roering en dalende ICT koersen, haar ambities t.a.v. de telecommunicatie niet onder stoelen of banken steekt! De samenwerking is gericht op gemeenschappelijke kennisontwikkeling en verwerving. De intentie-overeenkomst kan het begin zijn van een langdurige en vruchtbare samenwerking. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze leidt to resultaten waar beide partijen van zullen profiteren" aldus Lies Spruit

Tekst en foto´s: Greta Verduin
Montage: Rob Franken

Stichting Jazz Below the Sea verwerpt beschuldiging Studio Almere

Almere 08 September 2001
Voorzitter Henk Kruit van de Stichting Jazz Below the Sea is hogelijk verbaasd over de beschuldiging van Studio Almere.

Studio Almere beschuldigt de Stichting ervan een rekening van 5000 gulden niet te willen betalen voor het verzorgen van live-beelden tijdens Jazz Below in het jaar 2000.
Beelden die op het grote scherm van het Podium in Almere vertoond worden van de artiesten tijdens hun optredens.
    
Foto: C&W groep

Geen beelden tijdens Jazz Below 2001
Dit jaar waren er, volgens voorzitter Henk Kruit van Jazz Below, geen beelden op het scherm te zien, omdat de Stichting niet bereid was te betalen voor een software-update. C&W-groep pacht van de gemeente Almere het exclusieve gebruik van het scherm.
De bewering van Henk Kruit wordt bevestigd door dhr. J. Huisman van C&W. Om live-beelden via een camera op het scherm te kunnen laten zien is bepaalde software nodig. Huisman bevestigt dat Jazz Below the Sea niet bereid was, om voor de update daarvan, dit jaar te betalen. Volgens Kruit ging het om ongeveer fl. 2000,00.
Echter.... volgens Studio Almere waren er dit jaar géén beelden tijdens Jazz Below, omdat Studio Almere weigerde haar medewerking te verlenen omdat Kruit cs. de rekening
(fl 5000,00) voor geleverde diensten door Studio Almere over 2000 nog steeds niet betaald had.

Kruit: "Studio Almere speelt een spelletje"
Kruit wordt een beetje moe van het gezeur van Studio Almere.
"Het is heel simpel", vertelt Kruit. "Studio Almere heeft in 2000 zelf aangeboden om live-opnamen uit te zenden tijdens het Jazz-festival. Ze kwamen bij ons met het verzoek of we in het kader van een leerling-werkproject Audio-Visuele Vormgeving daaraan wilden meewerken. Dat wilden we wel. Het leek ons wel leuk om ze te helpen met hun leerlingen en wij hadden er ook nog wat aan. We hebben ze in de watten gelegd en Studio Almere heeft flink gebruik gemaakt van de catering en de geboden technische mogelijkheden. Ik hoop dat hun leerlingen er veel van opgestoken hebben"
    
Auke Touwslager


Grote verbazing
"Groot was echter onze verbazing", gaat Kruit verder, "toen we een 2 maand later van Studio Almere (ondertekend door Auke Touwslager, de voorzitter van Studio Almere, een rekening onder onze neus geschoven kregen van zo´n fl. 5000,00. Voor gemaakte kosten.
Ze hadden, zo bleek, een regiewagen gehuurd en meer van dat soort grappen. Daar hebben wij niets mee uitstaande. Wij hoeven niet voor de kosten op te draaien die zij voor hun - interne- opleidingen maken. Ze mogen blij zijn dat we ze toen de mogelijheid geboden hebben. Het moet niet gekker worden", aldus Kruit.

In een reactie laat een medewerker van Studio Almere weten dat er wel degelijk afspraken over de kosten gemaakt zijn met het bestuur van Jazz Below The Sea (Peter Bottema) en dat het niet betalen van de rekening voor Studio Almere een ´gevoelige´ verliespost betekent. Het aanbod van JazzBelow-bestuurslid Peter Bottema om de helft te betalen, ziet Studio Almere slechts als een tegemoetkoming en niet als een werkelijke oplossing voor het conflict.
Al met al ziet het ernaar uit, dat ook volgend jaar géén live-beelden op het grote scherm te zien zullen zijn tijdens het Jazz-festival.

Tekst: Ruud van den Bosch

GeVAARten in Almere

Almere 09 September 2001
Het aangekondigde kunstprojekt "GeVAARten" (archief 23 aug.jl) vond plaats op De Brink in Haven, tegelijk met de kunst & cultuurmarkt aan de Kerkgracht (zie hieronder).
Zo´n 9 professionele kunstenaars hadden hun tenten opgezet aan De Brink. (letterlijk want er moest vanzelfsprekend rekening gehouden worden met evtl. slecht weer, regen, e.d.; inderdaad: een vooruitziende blik.....hoewel de flinke windvlagen zelfs enkele tenten de lucht in bliezen, gelukkig pas op het eind van de dag)

Samen kunst maken
De opzet van st. Almeriaantje was, zoals de lezer van Guldenet inmiddels weet, om mensen te interesseren voor Kunst, om bewoners uit te dagen mee te doen aan de vervaardiging van een kunstwerk, zodat aan het eind van de dag een gezamenlijk werk ontstaat, waar ´men´ trots op is, dat men eraan heeft meegewerkt, trots ook op het resultaat.
De uitdaging voor de kunstenaars zat ´m in het feit dat uitsluitend ´rest-afval´ mocht worden gebruikt; vóór een en ander begon lag er dan ook een geweldige berg rotzooi, van snoeihout tot oude fietsbanden, bergen metaalkrullen, stukken rioleringspijp, buizen, touw, plastic, piepschuim, autobanden en gehavende en verroeste fietsen (wat sommige mensen de opmerking ontlokte: ´het begin van Ruigoord´....) oude tuingereedschappen en planken, kabels en ijzerdraad.

Opening
Arie Willem Bijl, weth. voor Kunst & cultuur, gaf het startschot voor dit projekt.

    
Arie Willem Bijl

Hem sprak de uitdaging bijzonder aan omdat hij graag kunst in de wijken wil zien en daarbij de inwoners ´de burger´ wil betrekken. Hij hoopte dan ook dat dit projekt
inspirerend zal werken, zowel op de kunstenaars als de bewoners.

Hier onder een impressie van de vorderingen van ´troep tot kunst´ .Aan het eind van de dag was er een jury die de werken mocht beoordelen op mooiste, leukste, gekste, meest kunstzinnige maar ook: wat trok het meeste publiek en waaraan hebben de passanten een bijdrage geleverd, aan meegewerkt, wat wekte de belangstelling van de Almeerders?

De Jury
De jury bestond uit Henk Kuiper van stichting Almeriaantje, Brigit Huijbens, manager Kunst&cultuur van de gemeente Almere en Greta Verduin, raadslid Kunst&cultuur Almere.

Prijswinnaars
    
V.l.n.r Jos Akkerman, Gijs en Anneletty Schumacher en Rineke de Jong

    
Kunst in de gracht
 • Nummer 1 werd: Stadspoort, door Anneletty Schumacher (met zoon Gijs)
  Jury: verrassend in uitvoering; uitnodigend tot meewerken door publiek; symboliek leuk: associatie met poort in oud havenstadje; en ´Poort naar cultuur´!

 • Nummer 2 werd: Balans, door Jos Akkerman
  Jury: veel kijkers de hele dag, intrigerend; ambachtelijk: aantrekkelijk voor publiek gedurende de hele dag.

 • Nummer 3 werd: Gracht, door Rineke de Jong
  Jury: weinig verrassend maar wel passend bij Almere; symboliek: gevecht tussen nieuwe stad en het beheer van de stad!

  Daarna kwam er een grote hijskraan die alle bouwsels voorzichtig in de gracht plaatste (op van tevoren geplaatste standaards) Alle 9 kunstwerken staan daar gedurende ´enige tijd´ zichtbaar voor een ieder die daar langs loopt.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Kunst & cultuurmarkt in Almere-Haven

  Almere 09 September 2001
  Gisteren stond Almere-Haven, nu met het Centrum, in de culturele belangstelling. (archief 23 aug.jl).


  Er was somber weer voorspeld met storm en regen, maar gelukkig hielden de weergoden rekening met de kunstzinnige aktiviteiten en brak de zon regelmatig door. De windvlagen kwamen onverwacht en ook de hele dag door. Desondanks was de belangstelling voor de kunst & cultuurmarkt langs de Kerkgracht weer bijzonder hoog.


  Veel te beleven
  Er viel dan ook veel te zien en beleven: muziek en beeldende kunst van allerlei aard en nivo: schilderijen, sieraden, beelden en keramiek, glas- en steenkunst, portrettekenaars, boeken en snuisterijen (hebbedingetjes).
  Hierbij een impressie van een geslaagd evenement (een initiatief van de aktieve Gerrit van de Leemkule, een schilderende Almeerder van het eerste uur) dat volgend jaar ongetwijfeld herhaald zal worden!.

  Een foto impressie
      
  Alosery Glaskunst


      
  Portret tekenen


  Tekst en foto´s Greta Verduin

  Géén boycot van gemeente Almere tegen Leefbaar Almere

  Almere 09 September 2001
      
  Frits Huis
  Frits Huis, voorman van Leefbaar Almere, kan weer ´opgelucht´ ademhalen. Niet dat deze spraakmakende Almeerder er mee gezeten zou hebben overigens, als de gemeente Almere haar boycot tegen Leefbaar Almere zou hebben voortgezet.

  Zo´n domme aktie van deze gemeente, waar alles heet te kunnen, had hij op voortvarende wijze omgebogen naar een ludieke aktie, waarmee de gemeente Almere weer eens in haar spreekwoordelijke hemdje was gezet.

  Gemeente Almere kiest eieren voor haar geld
  Het zag er naar uit dat de gemeente Almere Leefbaar Almere er niet bij wilde hebben op de komende gemeentedag 22 september 2001.
  Typerend overigens dat het thema van deze gemeentedag "Preventie" is.
  "Dat past wel mooi", zal dit college van B&W-Almere gedacht hebben: "aanwezigheid van deze ´Sjors en zijn rebellenclub´ moeten we te allen tijde voorkomen".

  Mis dus; onder druk van o.a. diverse media is de gemeente Almere op haar besluit teruggekomen. Heel verstandig van het college van B&W, dat nu nog de macht in Almere heeft.
  Maar.... Als het aan Leefbaar Almere ligt zal daar spoedig verandering in komen.


  "Het heft in eigen handen" heet het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere, dat compleet is samengesteld uit diverse bijdragen op hun site van leden en niet-leden.

  Ronde Tafel
  Zoals de legendarische koning Arthur zijn ridders rondom zijn ´ronde tafel´ verzamelde om de taktiek te bespreken, zal Leefbaar Almere 12 september a.s. een zogenaamde "Ronde Tafel Bijeenkomst" houden in buurthuis Het Kardoes. (J.G. Suurhoffstraat 45, nabij het Centraal Station in Almere Stad). Aanvang 20.00 uur. "Het is de bedoeling dat, naar aanleiding van het concept verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere, over onderwerpen wordt gediscussieerd die voor onze stad van belang zijn.
  Juist daarom wordt ook uw aanwezigheid op prijs gesteld.", aldus de "Arthur" van Leefbaar Almere, Frits huis.

  Tekst en foto´s : Ruud van den Bosch

  Voorzitter Dial beraadt zich op voorzitterschap.

  Almere 10 September 2001
  Mieke Velsink, ex-raadslid en ex-wethouder voor de VVD in Almere beraadt zich op haar voorzitterschap van de Stichting Digitaal Almere (Dial).
  In 1998 werd zij wethouder onderwijs en moest in 1999 haar wethouderschap al weer opgeven, omdat zij e-mails uitwisselde met een onderwijzer die in de clinch lag met de gemeente Almere, waarin zij laatdunkende opmerkingen maakte over haar eigen onderwijs-ambtenaren.

  Functies
  Al snel werden er vanuit de kring van Velsink de nodige aktiviteiten voor haar aangedragen. Zo haalde Cees van Bemmel (ook al een ex-vvd-wethouder-) haar binnen de Stichting Triatlon om de publiciteit te verzorgen.
      
  Mieke Velsink

  Dial
  Ook werd zij door de Stichting Digitaal Almere aangezocht als voorzitter.
  Vanuit haar vakantieadres in Frankrijk (zij nam haar mobiele telefoon op terwijl zij op het punt stond een afslag te maken op een golf-link) laat Velsink weten, dat zij nog steeds voorzitter is van Digitaal Almere.

  Verkiesbaar
  Velsink staat op dit moment op de zogenaamde ´groslijst´ voor haar partij de VVD Almere. De kans zit er dus in dat zij terugkeert in de gemeenteraad.

  Zij vindt eigenlijk wel dat haar raadslidmaatschap en haar voorzitterschap van Dial elkaar niet hoeven te bijten. Echter, zo deelt zij op verzoek mede, moet zij er nog eens ernstig over nadenken of zij wel voorzitter zal blijven in dat geval.
  Dit omdat de uitlatingen op de website van Dial, ook ten aanzien van haar eigen partij (VVD), steeds meer wildere vormen gaan aannemen.

  Mocht zij weer wethouder worden, een kans die zij niet uitsloot, dan zal zij zéker haar voorzitterschap van Dial opgeven.

  Verleden
  Mieke Velsink werd in de pers tijdens haar val als wethouder in 1999 aangeduid als "de zwakste schakel" van het College en iemand die van een wijntje te veel zou genieten (Omroep Flevoland).
  Toen zij - onlangs- op de groslijst van de VVD-Almere werd gezet sprak men in de pers over "het ene brekebeentje eruit (ex-wethouder voor de VVD: Van Hoogenhuizen) en het andere brekebeentje (Velsink) er weer in.

  Dat ´brekebeentje´ heeft inmiddels op het voorlichtingsvlak een goede baan en ook heeft zij dus weer lokale politieke ambities. Zelfs een wethouderschap sluit zij niet uit.
  Of Dial binnenkort een andere voorzitter moet zoeken? Dat ligt dus aan de verkiezingsuitslag en het aantal voorkeursstemmen dat Velsink zal krijgen.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Henk Lammers

  PvdA-Almere ten streide tegen Funksjoneel Analvabetisme

  Almere 10 September 2001
  De PvdA-Almere heeft in een brief aan het kollege van B&W aandagt gevraagt voor de bestreiding van funksjoneel analvabetisme.
  In de brief wijst de partei op een ondersoek van het OESO, dat door het Maks Gote-instituut is uitgevoerd.
  Daaruit zou bleiken dat 10% van de volwassen autogtone Nederlanders en 7% van de autogtone jongeren tussen de 16- en 19 jaar een funksjoneel analvabeet is.

  1 miljoen kunne nie lese
  Folgens de Partei zou dat betekenen dat 1 Miljoen Nederlanders niet in staat zijn om eenvaudige teksen te lezen en ook niet self te sgreiven.
  De Pvda schreift een maaschappei na te strefen waarin iedereen voor sichself kan sorgen en niet afhangkeleik is van de overheid, buurthuiswerk en famielje en vrinden.
  Het sou dan gaan om beisluiters, belastingvormulieren, informaatsie van de overheit, ketrakten en meer fan dat soort schreifsels waarmee de autogtone burger wort lastig gefallen.

  PvdA verwagt maatregels
      
  Het R.O.C.

  De PvdA-Almere wil dan ook van het kolleesje van B&W in Almere weten wat se denken daaraan te gaan doen in Almere.
  Se willen het van het kolleesje uitgesplis hebben per wijk en leeftijdkattegorie.
  En...se willen dat het kolleesje maatregels neemt om er voor te sorgen dat er geen enkele jongen of meisje meer van sgool gaat sonder te kunnen lesen en sgreiven op een nivo waaran de maaschappij behoefte heef, sodat se zonder de overheit en de buren en famielje een eige bestaan selfstandig kunnen opbouwen.

  Voor het ROC (het Regionaal Oplijdingen Centrum-sie footoo) siet de Partei een rol weggelegt in dat strefen.

  Tekst: Ruut van den Bos

  Lafhartige terroristische aanvallen op Amerika

  Almere 11 September 2001
      
  Brandend World Trade Center
  Vanaf 3 uur vanmiddag Nederlandse tijd zijn er 4 vliegtuigen neergestort. 3 daarvan op Amerikaanse gebouwen.

  Palestijnse terroristen
  Twee vliegtuigen, waarschijnlijk van het type Boeing 737 boorden zich binnen 18 minuten na elkaar in het World Trade Center. In Washington werd een identieke aanslag gepleegd op het Pentagon. Bush heeft gedreigd met repercussie.
  Via o.a. Ned2, RTL5 en CNN wordt verslag gedaan.

  Gevolgen
  In de chaos is duidelijk dat over de hele wereld beurskoersen kelderden. De olieprijs stijgt per minuut.


  Een korte video geeft een beeld van de chaos in New York.


  Politiek gezien zullen deze akties een grote impact hebben op de "vrije wereld".

  Bush heeft aangekondigd de daders op te jagen. Het Amerikaanse leger is in de hoogste staat van paraatheid gebracht.

  Tekst: Rob Franken

  ´Ronde tafel´ Leefbaar Almere: "wij stellen hier een daad"

  Almere 12 September 2001
  Het liep allemaal even anders voor Leefbaar Almere.


  Dat een ramp, door terrorisme veroorzaakt, in de V.S. zelfs impact heeft op een opkomende politieke lokale Almeerse partij, had niemand kunnen (be-)denken.

  Ondanks dat flink wat leden en sympathisanten hadden aangegeven deze avond niet te komen vanwege de verschrikkelijke gebeurtenissen in Amerika, waren er toch nog zo´n 25 mensen naar het buurthuis Kardoes gekomen.
      
  Marien Vlug en Frits Huis

  Frits Huis (rechts op de foto) trof weliswaar een behoorlijk gezelschap aan toen hij de lokaliteit betrad, maar koos er toch voor om op duidelijke wijze neer te zetten hoe geschokt hij zelf (en zijn partij) was door de gebeurtenissen die heel de wereld op dit moment beroeren.

  Niet wijken voor terreur
  Hij had zich hier duidelijk op geprepareerd en opende de avond met een speech, waar doodstil naar geluisterd werd.
  Huis maakte duidelijk dat de avond niet zo zou verlopen als aangekondigd; een discussie over het verkiezingsprogramma van de nog jonge partij.

  "Door hier samen te komen stellen we een daad", aldus Huis. "Niet terroristen bepalen of wij onze grondrechten van meningsuiting, vrijheid van vereniging en van vergadering uitoefenen, maar wijzelf".

  "Ik ben me er ten volle van bewust dat Leefbaar Almere een nauwelijks zichtbaar schakeltje in de vrije westerse wereld is. Maar democratie begint hier. In een dorp, een stad, Almere en daarom zijn wij hier.
  We gaan niet praten over Omniworld, de financiën van de gemeente of het podium op de Grote Markt. Dat doen we beslist een andere keer. Maar door te komen hebben we, ook in onze bescheiden positie, een daad willen stellen"
  .

  Stilte
  Vervolgens vroeg Frits Huis de aanwezigen een ogenblik stilte te willen betrachten en de slachtoffers van de aanslag te gedenken en... bovenal te overdenken wat vrijheid en democratie voor ons betekenen.

  Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

  Opendag Scheepsopgraving in Dronten

  Almere 12 September 2001
      
  Li: Gert Schuur Re: Fie v. Steenbergen
  Het NISA (Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater Archeologie) organiseerde vandaag een open dag met rondleiding door Gert Schuur (Veld technicus) en Fie van Steenbergen (NISA voorlichtster) bij een scheepswrak dat wordt opgegraven aan de Ketelweg te Dronten.

  Scheepsarcheologie
  Het wrak is één van de ca 400 schepen die zijn aangetroffen tijdens het inpolderen van de Zuiderzee. Dit wrak is gevonden op 6 mei 1958.
  Het scheepje lag nog slechts 30 á 35 cm onder het maaiveld. Dit betekent dat het scheepshout met zuurstof in aanraking komt en daardoor in slechte conditie verkeert. Het NISA heeft besloten om het daarom op te graven. Met behulp van het nieuwe digitale inmeetsysteem (´total station´) is het veldteam 3 weken geleden aan de slag gegaan.

      
  19e eeuws wrak

  Wat is het voor scheepje?
  Het hele wrak is ca 8 m. lang en 2 m. breed en is onder slagzij (± 45°) naar bakboord in de bodem gezonken, hierdoor is van de stuurboordzijde nog slechts één gang aanwezig. De bakboordzijde is wel compleet. De voorsteven is verdwenen, de achtersteven is met een klein dekje nog wel aanwezig. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een vissersbootje daterend uit de 19de eeuw, aangezien in het midden van het bootje een bun met bundeken en trog is aangetroffen. Deze dienen voor de opslag van de gevangen vis.

      
  Punterachtig vissersbootje
  Scheepstype
  Het scheepstype en de ouderdom zijn nog niet bekend. Een aantal kenmerken wijzen erop dat het een ´punterachtig´ vissersbootje is. Aangezien de bodem een plat karveel gebouwde vlak heeft, een hoekige kim (overgang van vlak naar boord) en een recht vallende steven.
  Tot nu toe is alleen een haardplaat en enkele ballaststenen aangetroffen, die op dit moment in het Nationaal Scheepshistorisch Centrum liggen voor onderzoek.

  Informatie
  Voor informatie kunt u terecht bij het NISA / ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek)
  Website www.archis.nl
  Oostvaarderdijk 01-04
  8242 PA Lelystad
  tel 0320-269700

  Tekst en foto´s: Birgit Bosch

  Zwaartekracht in Almeerse BigBrother-huis groter dan elders?

  Almere 12 September 2001
  Voor de derde keer gaat vanuit ´het huis´ in Almere a.s. vrijdag Big Brother van start.
  A.s. vrijdag 14 sept. is de eerste uitzending bij Yorin om 20.30 uur.
  Op de website van Big Brother is nu al een kijkje te nemen en is tot vrijdag gratis live het wel en wee van de bewoners te volgen.

  Battles
  Duidelijk is dat deze Big Brother "The Battle" weinig tot niets met de vorige afleveringen te maken heeft.
  Meer spektakel moest er komen en het kijkvolk zal het krijgen.

  Dit keer komen de bewoners terecht in een luxe omgeving, die ontworpen lijkt door top-binnenhuis-architecten. Niets is te dol. Een luxe woonkamer om van de badkamer (met whirlpool) nog maar te zwijgen.
  Echter...de bewoners moeten hun verblijf in die luxe omgeving blíjven verdienen dmv. het uitvechten van Battles. (´vroeger´ de zogenaamde weekopdrachten). De verliezer wordt verbannen naar een soort varkensstal, moet op stro slapen en heeft geen douche en andere ´gemakken´. Bij de volgende ´battle´ kan het plekje terug naar de ´luxe´ veroverd worden.
      
  De Luxe badkamer met extra zwaartekracht?

  Volgens de producer van het programma, Piet Römer gaat het er tijdens de ´Battles´ niet misselijk toe. Als voorbeeld geeft hij, dat de bewoners bijvoorbeeld midden in de nacht worden wakker gemaakt. Binnen een paar minuten moeten zij op het ´battlefield´ zijn. Hongerige honden bewaken daar een berg flink bevleesde botten en de bewoners moeten die van de honden afpikken. De fantasie van deze producer staat voor niks en belooft nog wat.

  Opvallendste bewoners tot nu toe
  Ongetwijfeld zijn dat Kelly en Andries
      
  Kelly en Andries


  Kelly is een omgebouwde man (goed gelukt overigens) en die domme Andries (een leraar Nederlands..hoe kan het anders) heeft niks in de gaten (gehad).

  Kelly is op een nacht al eens spiernaakt bij hem onder de lakens gedoken, maar stoere Andries had echt niks in de gaten. (nog een leuke woordspeling ook ;-)

  Als je in de live-stream bij Yorin alleen de bootwerkers-stem van die Kelly hoort weet je al hoe laat het is.
  Maar ja...Andries heeft wel een horloge om, maar daar kijkt hij niet op. Zeker ´s nachts niet als Kelly bij hem onder de dekens kruipt.

  Is de zwaartekracht in Almere groter dan elders in Nederland?
  Dat is wat diverse posters zich op mediawatchers afvragen.

  Je kunt wel zien dat de badkamer luxe is en dat het de ´luxe´-bewoners in ´het huis´ in Almere aan niets ontbreekt.
  Behalve aan extra zwaartekracht zo te zien
      
  Opa Koos


  Het zal duidelijk zijn dat Big Brother dit jaar van een heel ander niveau zal zijn. Aan de foto´s te zien een erg laag niveau.

  Weemoed
  Met weemoed gedenken wij opa Koos, die vorig jaar de overwinning ontstolen werd. Een perfecte bankzitter, die zich een waardig opvolger van Ruud (ff knuffulu) toonde.
  Bedankt Koos.

  Het wordt nooit meer zoals het was.


  Tekst: Ruud van den Bosch
  images: mediawatchers.nl

  Ge(Wild) Wonen en Ge(Wilde) Kunst

  Almere 12 September 2001
  Op de nog te openen BouwExpo Ge(Wild) Wonen in de Eilandenbuurt, is behalve een groot assortiment woningen van allerlei aard -naar eigen inzicht van de bewoners gebouwd- ook te genieten van Kunst in de Openbare ruimte.

  Deuren


  Om in de stijl te blijven van alles wat met ´bouwen´ te maken heeft´ is als thema gekozen "Deuren´.
  Een groot aantal professionele kunstenaars heeft ieder een ´eigen deur´ aangeschaft en kunstzinnig beschilderd of bewerkt tot een kunst-objekt.

      
  Deur van Abraham Westerdijk
  Bewoners boden expositieruimte
  Een aantal nieuwe huizenbewoners stelde een stukje grond naast hun woning daarvoor ter beschikking. Vaak rechtop (zoals een deur betaamt) maar soms liggend in het gras, met dichtregels achter de beslagen ruiten....

      
  Fred van Wely

  Sfeer van de woning
  Daardoor komt men spontaan, als men door deze nieuwe wijk wandelt, kunstuitingen tegen, passend bij de sfeer van de woning, de wijk.......dwz: volgens de betreffende kunstenaar. Hierbij wat foto´s van de opbouw, de voorbereiding tot een ´kunstdeur´.

      
  Deur met lensjes
      
  Sia Schipper

      
  Stormvlagen

  Of een deur met lensjes, waar doorheen er spannende dingen te zien zullen zijn...

  Storm
  Tijdens de opbouw van dit projekt sneuvelden diverse kunstwerken door de harde stormvlagen, zoals de deur van Gerard van Kerkhof
  maar dat zal vanaf donderdag 14 september ongetwijfeld verholpen zijn!
      
  Henriëtte Evenhuis en Jennie Helder

  Eigen kunst
  Van de bewoners zelf zijn ook twee personen met kunst aan de slag gegaan: Henriëtte Evenhuis en Jennie Helder. Zij maakten grote ´koppen´ die ´te water´ gelaten werden; op deze manier doet het denken aan zwemmende pioniers in de voormalige polder (op zoek naar Almere?)


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  I Love You Almere I Hate You

  Almere 12 September 2001
  De initiatiefgroep Literair Festival Almere heeft op 5 september j.l. in Jongeren Info-Café Impact twee nieuwe literaire initiatieven bekend gemaakt: de VOMAR Jonge Schrijversprijs 2001 en het Literair Festival Almere 2001. Met deze activiteiten wil de initiatiefgroep een stimulerend klimaat voor jong schrijftalent in gang zetten.

  Rap
      
  Raymzter

  Tijdens de persconferentie riep de jonge rapper Raymzter in zijn eigen straatpoëzietaal jongeren op ‘hun pen op papier te zetten’:

  Iedereen, zet je pen op papier
  Om jou te motiveren daarom ben ik nu hier
  Vertel me niks over het schrijven, want ik ken het plezier
  Dus iedereen in het huis: zet je pen op papier!


  Aansporingen voor jong talent
  Drie juryleden van de Vomar Jonge Schrijversprijs waren naar Impact gekomen om jongeren aan te sporen deel te nemen aan de wedstrijd voor het korte verhaal, de songtekst en het opstel met als thema "I Love You Almere I Hate You".

  Gerard van Holk deelde namens de VOMAR mee dat de supermarkt zich financieel zou willen inspannen om de jonge schrijversprijs de komende jaren te continueren.

  VOMAR Jonge Schrijversprijs 2001
  Almere is een stad die zeker bij jongeren gemengde gevoelens oproept. Jongeren worden uitgenodigd mee te dingen naar prijzen in drie categorieën:

 • Het korte verhaal (t/m 25 jaar). Geldprijs fl. 1.500
 • De songtekst (13 t/m 18 jaar). Geldprijs fl. 1.000
 • Het opstel(10 t/m 12 jaar). Geldprijs fl. 500

  Het schrijfthema is: ILU Almere IHU (I Love You Almere I Hate You). Alle prijswinnaars krijgen daarnaast een schrijfcursus of schrijfopleiding aangeboden om hun talenten verder te ontwikkelen (de zogenaamde Trajectprijs).

      
  De voor de wedstrijd gemaakte banner.

  Inzenden voor 15 oktober
  De deadline voor de inzendingen is 15 oktober 2001. De jonge schrijversprijs richt zich in eerste instantie op jongeren in Almere, maar inzendingen van buiten Almere worden toegelaten. De initiatiefgroep heeft de ambitie om de jonge schrijversprijs uit te laten groeien tot een nationale competitie.

  Literair Festival Almere 2001
  Op 1 december organiseert de initiatiefgroep een Literair Festival in Almere’s Literatuurwijk. Er zal uitgebreid aandacht zijn voor werk van schrijvers waarnaar de straten in de wijk zijn vernoemd. Dat gebeurt in bijeenkomsten van literaire genootschappen, een boekenmarkt en een Slauerhoff-tentoonstelling. Bekende schrijvers verzorgen workshops. ‘s Avonds worden in een avondvullend programma met film, muziek en voordrachten de genomineerden en prijswinnaars van de VOMAR Jonge Schrijversprijs bekend gemaakt. Alle jongeren die deelnemen aan de schrijversprijs worden hiervoor uitgenodigd.

  Inlichtingen
  Voor meer informatie over de persconferentie en de literaire initiatieven kunt u contact opnemen met:
  Marga Kleinenberg, bibliotheek Almere, Schrijverstraat 1, 1315 HW Almere, 036-5486027 (direct) of op www.bibliotheken-flevoland.nl. Hier vindt u o.a. het deelnamereglement en het deelnameformulier.

  Ingezonden persbericht: Alternative View

  Openingssymposium BouwExpo 2001

  Almere 14 September 2001
  Op de openingsdag van de Expo Ge(Wild) Wonen vond een Symposium plaats o.l.v. Hanneke Groenteman, met de prikkelende titel "Wie kan weg in het bouwproces?!"

  Positie Consument moeilijk
  Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Ge(Wild) Wonen-projekt is men gestuit op tal van problemen die samenhangen met het toekennen van een belangrijke positie van de consument in het bouwproces. Dit was totaal anders dan gebruikelijk bij woningbouw; o.a. de welstandscommissie werd er niet bij betrokken; de consument kreeg het voor het zeggen.
  Dat vereiste een flexibele opstelling van alle betrokken partijen. Anders gezegd: de stelling ´zo deden en doen we het altijd´ was niet meer van toepassing.

      
  Hans Laumanns toont maquette

  Discussie
  De volgende vragen werden ter discussie gesteld, ook met de zaal: Is de ontwikkelaar nog wel nodig? En de architekt? Is welstand nog noodzakelijk? Wordt de makelaar overbodig? Is de rol van de gemeente nog de juiste? Wat wordt de rol van de producent, de bouwer?

  Deskundigen
  Drie deskundigen lieten hun mening horen:
 • Matthijs Wolters, wetenschappelijk onderzoeker van de Erasmus Universiteit, die in ´99 een onderzoek heeft gedaan o.a. naar ´massa-individualisering´.
 • Wim Laverman, uitgever/red. van Building Business, die beter communiceren met de consument bepleitte; consument kan zelf een bouwer kiezen.
 • Hans Laumanns, projektleider van het projekt Ge(Wild)Wonen, die graag een halve stap voorop wil lopen. Hij bracht de onconventionele noot aan met zijn aanwezigheid, waarin hij Hanneke Groenteman ´assisteerde´.
  Verder waren aanwezig waren, achter de tafel, maar soms weggestemd door de zaal:
      
  V.l.n.r. Hanneke Groenteman, Dick Tuitert en Marja Keijzer
  Gemeente Almere: Arie Willem Bijl, weth. Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Wonen;
  Bouwonderneming: Dick Tuitert, directeur Koopmans Bouwgroep;
  Ontwikkelaar: Peter van der Gugten, algemeen directeur Proper-Stok Woningen;
  Architekt: Jurgen van der Ploeg, FARO architekten;
  Makelaar: Joop Bröring, ERA Makelaars.
  Consumentenbegeleider: Marja Keijzer

  De conclusie
  Belemmerende regels overboord en bruggen bouwen voor consument in de bouwwereld.
 • Projektontwikkelaars overbodig, met name bij bij kleine projekten.
 • Makelaars en consumentbegeleiders zijn niet nodig: de consument is mondig genoeg en info kan ook bij de bouwer gehaald worden, of via het Internet.
 • Architekten lijken soms niet nodig (zijn lastig en vaak niet zo flexibel) maar om een fraai ´beeld´ te krijgen moet men er toch een architekt of kunstenaar bij betrekken.

  Creativiteit blijft nodig
  Creativiteit zal steeds belangrijker worden; de rest is technisch, ambachtelijk.

  Afsluitend: dit experiment moet doorgaan, liefst in nog vrijere, steeds vernieuwender vorm.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Flevo weekend TIP

  Almere 14 September 2001
  Iedere vrijdag gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.
  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie  De eerste tip is de advertentie rubriek Snuffels van Lelystad on Line. Op deze site kunnen Flevolanders tweedehands goederen kopen en te koop aanbieden.
  Landelijke advertentie rubrieken mislukken vaak door de grote afstand die moet worden afgelegd om spullen op te halen.

  De moeite waard dus. Bezoeken.

  Tekst: Redaktie GuldenNet

  Arvid Gundersen voor Leefbaar Almere in raad Almere

  Almere 14 September 2001
  Het bordje dat naar de uitgang wijst lijkt wel bij Arvid Gundersen te passen.

  Uit
  Al weer 8 jaar geleden werd hij naar de uitgang verwezen. Maar hij wil weer via de ingang naar binnen.

  De van Noorse afkomst opvallende Almeerder is al eerder in de politiek actief geweest. Zo heeft hij begin jaren ´90 in de Almeerse gemeenteraad gezeten voor de Almere Partij.
  Die partij bestaat nog steeds, maar nu onder leiding van Bob Fonhoff.

  Opvallende verschijning
  Gundersen bezocht afgelopen woensdag ook, de door Leefbaar Almere belegde ´ronde tafel´-bijeenkomst van de jonge Almeerse Partij Leefbaar Almere. (zie Archief 12 september j.l.)
  Een opvallende verschijning die met de papieren van Leefbaar Almere onder de arm binnenstapte.

  1993
  Gundersen heeft een hele geschiedenis in Almere achter zich liggen. Tijdens de grote Almeerse politieke crisis van 1993 speelde hij een opvallende rol.

  Nadat VVD en PvdA in eendrachtige samenwerking het CDA het college uitgewerkt hadden, brak de politiek meest roerige periode voor Almere aan. Wethouders, de burgemeester, de gemeentesecretaris stapten op en de hele kwestie werd uitvoerig op tv,radio en in de landelijke pers uit de doeken gedaan.

  Swiebertje
  Nadat het CDA door PvdA en VVD geloosd was, moesten deze een nieuwe college-partner zoeken. Dat werd De Almere Partij en Gundersen mocht aantreden als wethouder. Smalend sprak de oppositie van de "Swiebertjes-variant" gezien de leeftijd en het optreden van Arvid Gundersen.

      
  Arvid Gundersen
  Gundersen zoekt eerherstel
  Kort na het aantreden in 1993 van Gundersen als wethouder werd deze door de politie op een ochtend van zijn bed gelicht op beschuldiging van verkrachting. (zie Archief)

  De aanklacht is later door het Openbaar Ministerie geseponeerd, maar Gundersen werd via een motie van wantrouwen (o.a. door zijn eigen fractievoorz. Nico de Jonge...nog steeds in de raad voor de AlmerePartij) tot aftreden gedwongen.

  "Nu", zo vertelde Arvid Gundersen, is hij "nog steeds politiek geïnteresseerd" en is lid geworden van Leefbaar Almere. Hij hoopt voor Leefbaar Almere in de gemeenteraad te komen en zou dat - gezien zijn beladen voorgeschiedenis- als een eerherstel beschouwen.


  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Ruud van den Bosch en Greta Verduin.

  3 minuten uit de lucht.

  Almere 14 September 2001
  Van 12:00 tot 12:03 zullen alle sites op onze machines uit de lucht zijn.

  Dit als:

 • Medeleven met alle slachtoffers van de gebeurtenissen in New York.
 • Oproep aan iedereen om niet het denken en handelen van terroristen over te nemen. Vrede kan alleen beginnen met samen doen, denken en praten.

  Alle medewerkers van Guldennet en flevoland.to

  Koningin Beatrix bezoekt "Wild Wonen"

  Almere 14 September 2001
  Het bezoek, gisteren, van Koningin Beatrix aan het project "Gewild Wonen" trok veel bezoekers.

      
  Vol spanning wachten op de Koningin

  Leuke voorstelling
  Op een tijdelijk podium werd een toneelvoorstelling gepresenteerd.

      
  Geslaagde voorstelling

  De gelegenheidsvoorstelling van Theater Terra, het Nederlands poppentheater, dat zelfs diverse malen op Broadway speelde.
  Koningin Beatrix, burgemeester Hans Ouwerkerk, wethouder Arie Willem Bijl en de overige wethouders, raadsleden, bouwers, makelaars, architekten en niet in de laatste plaats: de bewoners, genoten van deze geslaagde voorstelling, die speciaal bedacht was voor deze "Ge(Wild) Wonen-opening".

      
  Koningin trekt aan lint
  De koningin trok aan het einde van deze voorstelling -als openingshandeling- aan een lint. Hiermee trok zij kinderen tevoorschijn uit het huisje, dat op het podium gebouwd was.
  De kinderen hadden al die tijd onder het podium verstopt gezeten.

  Wandeling door de wijk
  Na de voorstelling vertrok Koningin Beatrix met ´haar gevolg´ voor een bezoek aan de wijk. Zij toonde zich uiterst geïnteresseerd in dit experimentele woningbouwproject.
  Er werden 2 huizen, van binnen, in de wijk bezocht en zij stelde veel vragen aan Arie Willem Bijl, de verantwoordelijke wethouder van "Gewild Wonen".

      
  Zwemmers op weg naar Almere
      
  Vertrek na de voorstelling

  Het deurenproject
  De Koningin toonde veel belangstelling voor het in de wijk opgezette "Deuren Project". (Zie Archief 12 sept. j.l.)
  26 kunstenaars hebben, op zeer verschillende, kunstzinnige manieren, deuren gemaakt die passen in de wijk. Vooral het drijvende kunstprojekt ´Zwemmers´ (van Henriëtte Evenhuis en Jennie Helder) trok de belangstelling van de vorstin; en niet alleen bij haar: het kunstwerk mocht zich verheugen in positieve reakties.

  Hoewel het bezoek, door de gebeurtenissen in Amerika, sober was gehouden, kan Almere toch terugkijken op een geslaagde dag.

  Tekst: Rob Franken
  Foto´s: Greta Verduin

  Politiek Café opent discussiegroep WTC.

  Almere 16 September 2001
  Met de kop "Ingewikkelde problemen hebben geen simpele oplossingen" is er op het Politieke Café een nieuwe discussiegroep gestart.


  World Trade Center
  Onder deze naam probeert de discussiegroep terrorisme ter discussie te stellen.
  De beheerder van de groep start zijn aankondiging met :
  "Het is vreselijk wat er 11 september j.l. in New York en Washington gebeurd is. Duizenden onschuldige mensen zijn vermoord door tientallen schuldige mensen. Onvergevelijk en niet verdedigbaar."

  Een directe link naar de groep.

  Tekst: Rob Franken

  Afrika-dag op de Kemphaan goed bezocht

  Almere 17 September 2001
  Ondanks het slechte weer, werd de Afrika-dag afgelopen zondag op de Kemphaan in Almere goed bezocht.

  Minder kraampjes en eten
  Helaas waren er minder kraampjes aanwezig dan vorig jaar (alleen door het weer?) en viel er ook minder te eten en te drinken, toch altijd een gezellige onderbreking en tevens een prima kennismakings-mogelijkheid met andere eet-culturen....

  Fotoimpressie
  Bijgaand enige sfeerfoto´s van creatieve aktiviteiten, waaraan men (niet uitsluitend de kinderen) kon meedoen; een ondanks de regen geslaagd evenement.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Dansen op land-art-lokaties in Flevoland

  Almere 17 September 2001
  Gelukkig hoorde ik afgelopen zaterdag, echt op de valreep, op radio Flevoland, dat er in Almere diezelfde ochtend gestart werd met de Dansroute 2001 in Almere. Een goed initiatief van het CAF (Centrum Amateurkunst Flevoland), dat de professionele landschapskunst kombineert met de (amateur-)danskunst! Gefinancierd door de Provincie, makkelijk toegankelijk, want gratis; en alles in de openlucht. In Almere werd gedanst bij het landschapskunstwerk van Libeskind "Land of Love and Fire" aan de Pampushavenweg.


  Gevarieerd programma
  Diverse dansstijlen kwamen aan bod: van streetdance (de Happening) tot folklore ( Vidam, uit de Noordoostpolder)  en klassiek ballet (balletstudio Flevoland)

      
  Balletstudio Flevoland

  Ondanks het eerst slechte weer en de dito communicatie-vooraf, kwamen er zeker 50 mensen op dit Dansevenement af. Gelukkig brak de zon ook nog door en vertrok het gezelschap, per fiets, bus of auto, naar het volgende Dansfestijn -ook in Almere- namelijk bij de Groene Kathedraal (van Cornelis Boezem). Daarna kon men nog voor dansvoorstellingen naar de Oude Haven in Schokland en als slot naar het Observatorium in Lelystad.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Slimme Gids failliet

  Almere 18 September 2001
  Het geesteskindje van Almeerder Ger van Beek is failliet. Het franchise-concept dat vanuit Almere verkocht werd, heeft het niet gered.
  Al meer dan een jaar lang verschenen er geen berichten meer bij de Slimme Gids.
  Het laatste echt Almeerse bericht was een sportbericht door Thijs Wartenbergh van 8 november 2000. Het Almeerse nieuws moest plaatsmaken voor een vertoning van de krant Trouw.


  Wartenbergh: de smaakmaker
  Wartenbergh, die alom in Almere respect genoot voor zijn journalistieke bijdragen (vaak had hij primeurs) en zijn berichten over de sportwereld in Almere, moest wegens inkrimping door de directie enige tijd geleden het veld ruimen. Sindsdien is het snel bergafwaarts gegaan met de Slimme Gids
      
  Thijs Wartenbergh

  Wartenbergh: "Wel jammer dat het zo gelopen is met de Slimme Gids. Ik vond het mooi werk en had vaak bijzondere nieuwtjes, die ook in Almere door collega´s op het journalistieke vlak gewaardeerd werden. Het is helaas niet anders. Gelukkig ben ik snel als eindredacteur bij een business-blad aan de slag gekomen, waar ik het ook erg naar mijn zin heb".

  Rechtbank
  In Almere vroeg men zich al heel lang af hoe lang dat zo door kon gaan.
  Het doek is gevallen en de overgebleven aandeelhouders/eigenaren hebben onlangs zelf een aanvraag bij de Rechtbank Zwolle gedaan om het dotcom-bedrijf failliet te laten verklaren. De rechtbank Zwolle heeft, na een onderzoek, dat verzoek gehonoreerd.

  Slim.
  Ger van Beek is weinig spraakzaam als hem gevraagd wordt om een reactie: "Een jaar geleden heb ik het daar al voor gezien gehouden en ben een winkel begonnen in Almere Buiten (Keypoint). Daar valt meer geld mee te verdienen", aldus de bedenker van het concept Ger van Beek.
  Zijn reactie (hij zei van niks te weten) op het faillissement was kort en bondig: "Slim".

  Tekst en foto: Ruud van den Bosch

  Graffiti off the Wall

  Almere 18 September 2001
  A.s. zaterdag wordt "Graffiti off the Wall", een street art galerie gehouden, gecombineerd met muziekoptredens op het mobiele podium op de Grote Markt.

  Workshops
  Er zijn diverse workshops zoals: een body-paint demonstratie uitgevoerd door een bekende kunstenaar, een graffiti workshops verzorgd door de bekende Amerikaanse kunstenaar Nilton.

  Verder zijn er stands met air-brush. nail-art en nail-piercing, henna-tatoo´s.

  Muziek
  Optredens op het podium worden verzorgd door The Clarks, X-tra, Devel, Brace Mac D.,The Original Dancers, D.J.´s Cindy E. en Robin.

  Yorin
  De presentatie van het evenement is in handen van Cindy Pielstroom (Yorin).  Tekst en scan: Greta Verduin

  Oprichting Taliban in Almere?

  Almere 19 September 2001
      
  Bob Fonhoff
  Bob Fonhof van de Almere Partij heeft een brief aan het Almeerse College van B&W geschreven over de verontrustende berichten dat in Almere Afghaanse groeperingen bij elkaar komen om ´plannen´ te beramen.
  Voor de totale brief Lees meer

  Almere haalt landelijke pers met Afghanen
  In de Telegraaf stond onlangs het bericht dat 100 Afghanen met de Taliban-minister van Volksgezondheid in een Almeerse lokaliteit een vergadering hebben gehouden.

  Heilige oorlog wordt uitgebreid
  In een toespraak aldaar zou deze Taliban-minster de honderd Afghanen hebben voorgehouden dat de ´Heilige Oorlog rond Afghanistan´ zal worden uitgebreid.

  Dat zou op 2 februari 2001 zijn geweest. Op 11 september 2001 werden de WTC-towers in Manhattan New York door een terroristische aanslag met de grond gelijk gemaakt en ook het Pentagon in Washington werd zwaar getroffen.
  De Amerikaanse regering verdenkt daarvan Osama Bin Laden, die de bescherming van het Islamitische Taliban-bewind in Afghanistan geniet.

      
  Het bewuste pand

  Duits
  De bijeenkomst zou hebben plaatsgevonden in "Almeria Exotica" van de Almeerder Leo van Sprang.
  Onlangs verklaarde Van Sprang tegenover het Dagblad van Almere, dat hij er niets vreemds in zag dat zijn party-centrum (toen) gehuurd werd door 100 Afghanen en een Taliban-minister. "Ze hadden toch al betaald", aldus Van Sprang. Wel vond hij vreemd dat hij de Amerikaanse vlag van de muur moest halen en dat die Afghanen daarvoor hun eigen vlag in de plaats hingen.
  Van Sprang merkte verder op, dat het hem ten strengste verboden werd om foto´s van de bijeenkomst van de ´Talibanen´ te maken.
  Opvallend is dat de Telegraaf bekend maakte dat de Taliban-minister daar in Almere gezegd zou hebben dat zijn bewind allerlei figuren op sleutelposten bij de douane en de vreemdelingendienst in Duitsland zou hebben.
  En...... zo vertelde Van Sprang dan verder: "Die minister kwam hier in Almere aan in een Mercedes met Duits kenteken".

  Nieuwe eigenaar Almeria Exotica: "Twee weken geleden nog!"
      
  de heer Methorst

  Volgens de nieuwe eigenaar/huurder van Exotic Almeria (vanaf nu ´Saloon Route66´ geheten), H.G. Methorst, die het pand vanaf nu voor 10 jaar van Van Sprang huurt, zouden slechts twee weken geleden de Talibans, van hem, de lokaliteit ook hebben willen huren.

  Oprichting Nederlandse Taliban
  Methorst: "Uitgerekend de dag nadat hier de Almeerse Israëlitische gemeenschap een vergadering hield, kreeg ik een telefoontje uit Amsterdam. Of ze de zaak konden huren voor een avond. Ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen dus ik vroeg wat door. Bleek het om de oprichting van een Nederlandse tak van de Taliban te gaan. Zo goedgelovig als Van Sprang ben ik niet. Ik ben een zakenman, maar aan dat soort dingen doe ik niet mee, dus dat Taliban-feestje ging niet door voor de heren".

  "Ik ga hier een fijne zaak van maken voor bruiloften/partijen, Country-feesten, tentoonstellingen en mooie partijen. Daar vallen dergelijke bewegingen als de Afghaanse Taliban echt niet onder"
  , aldus Methorst.

  Tekst : Ruud van den Bosch
  Foto´s: Henk Lammers en Ruud van den Bosch
  Montage: Rob Franken

  Een sociaal demokratisch ´Sprookje´ voor Almere

  Almere 21 September 2001


  Dat is de titel van het concept PvdA-Almere-verkiezingsprogramma.
  Alle mooie toekomstvisies staan er in vermeld. Om het voor de "Funksjonele analvabeet" een beetje begrijpelijk te maken heeft de PvdA-Almere een ´sprookje´ in het programma opgenomen.

  Toekomstige soosjaal democratisch ideaal; Blijf in je wijk.
  Dat bestaat uit de Coryfeeënwijk in Almere. We bevinden ons in de Han Lammersstraat. Een heel gewone straat met aan weerszijden 50 huizen. En het lijkt wel of de PvdA-Almere ze de wijk niet meer uit wil hebben:

  "De Speelvoorzieningen zijn in het midden van de straat op een pleintje. Voor de kleine kinderen. Er zitten ouders op bankjes en die zijn zelf ook opgegroeid met hangplekken".
  "Zo´n gewoonte wordt niet zomaar opgegeven op latere leeftijd en je hoeft er de wijk niet voor uit; de tieners trouwens ook niet die hebben een basketbalveldje".

  Happy family
  Het is schoon en gezellig in de wijk. Eigenlijk een grote happy family die democratisch stemmen over de verfkleur van hun huizen, via het glasvezelnet.
  De kleintjes vermaken zich op de wipkip en de buurman van nr. 25 onderhoudt de groenperkjes.
  Kinderen gaan naar de basisschool in de buurt, waar geen tekort aan leerkrachten is, terwijl hun vader en moeder filevrij of met de zweeftrein naar het werk gaan.
  En....willen die ouders naar het theater op een avond...geen nood want de buurjongens passen graag op.

  Anarchisten in de buurt
  Een groot gezin uit de buurt is op zoek naar een groter huis.
  Uitbouwen mag niet in deze wijk.
  Maar wellicht is er iets te vinden in de Anarchistenbuurt.
  Daar mag zowat alles. Veel grote BBQ-uitbouwels zijn daar te zien en daardoor heeft deze Anarchistenwijk al de bijnaam "Gegrild Wonen" gekregen.
  (Iedereen weet het nu...Soosjaal Demokraten kunnen ook geestig zijn.)

  Dat vindt het nette grote gezinnetje uit de Coryfeeënwijk maar niks.
  Dan wachten ze nog liever even.
  De baby (de vierde koter dus) is nog erg klein.
  Dus de nood is nog niet zo hoog.
  Wachten maar tot die nieuwe wijk is klaargekomen met van die fijne grote eengezinshuizen.

  Ze leefden nog lang en gelukkig?
  Meestal eindigen sprookjes met: " Ze leefden nog lang en gelukkig". Maar het wordt zo saai in dit verhaaltje over die keurige, veilige, nette, saamhorige, met hardwerkende papa´s en mamma´s bevolkte, keurig aangeharkte wijk, dat je al lang in slaap gevallen bent voor de kleuterjuf het verhaaltje uit heeft.

  Wie er zin in heeft kan het allemaal nog eens uitgebreid lezen op de site van de PvdA-Almere. Woensdag 26 september vergadert de PvdA over het concept-programma in Alnovum; aanvang 20.00

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto: website Ruigoord

  Kinderkunstfestival in Almere-Haven

  Almere 21 September 2001
  Zaterdag 29 september 2001 staat het festival "Blikopener" in het teken van ´Kinderen ontmoeten culturen".
  In één dag kunnen ze een reis maken door culturen in Afrika, Australië, Europa en China. De kinderen kunnen meedoen of alleen maar kijken! Ook staat er een hele rij computers klaar, zodat je kunt chatten en mailen naar de andere kant van de wereld.

  Meedoen met workshops
  Bij de workshops kun je kiezen uit: acrobatiek, schilderen, dansen, zingen, theater en bodypaint. NB daar moet je je wel van tevoren voor opgeven bij de Bieb in Almere-stad!

  Plaats en tijd:
  De Markt in Almere Haven van 10:45 tot 17:00 uur.

  Info Stedelijk Kinderwerk: 036-5339968 (=de Schoor) of 06-250 967 52

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Flevo weekend TIP

  Almere 21 September 2001
  Iedere vrijdag gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.
  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie  Deze week een site op Urk.
  "Er zijn op deze aarde twee soorten mensen, Urkers en vreemdesnuiten. Vreemdesnuiten worden geboren uit een kool, of worden door de ooievaar bij hun ouders gebracht. Urkers doen niet aan die onzin, Urker kinderen komen namelijk uit een steen en die steen ligt vlak voor het voormalige eiland".

  De moeite waard dus. Bezoeken.

  Tekst: Redaktie

  Onthulling Kunstwerk bij bushalte De Grienden

  Almere 24 September 2001
      
  Ninette Koning
  Vrijdagmiddag 5 oktober a.s is het zover: dan wordt het Kunstwerk van Ninette Koning onthuld bij de bushalte Wilgengriend 111 in Almere-Haven
      
  Rita van Ling

  Een kunstwerk dat ontstaan is, vooral door de betrokkenheid van de bewoners van de Oost- en Wilgengriend. Weth. Rita van Ling zal de opening verrichten om 15.00 uur.

  De voorgeschiedenis
  Een muur bij bushalte De Grienden werd regelmatig beklad. Dat gaf dus ook regelmatig ergernis bij de bewoners. Dat was in 1998. Op een bepaald moment staken een groepje bewoners de koppen bij elkaar omdat men de overlast zat was. Men ging denken aan een oplossing hiervoor. Als voorbeeld had men het Assenplein in de Stedenwijk waar de bewoners enthousiast aan de slag waren gegaan om hun direkte woonomgeving te veranderen; te verbeteren op de manier die zij zelf het prettigst vonden, inklusief een Kunstwerk! (en dat was ook gelukt, dankzij hun inzet en vasthoudendheid en.... medewerking van alle betrokken partijen)

      
  Kunstwerk Stedenwijk (Frans v.d. Ven)
  Echte kunst i.p.v. muurschildering
  Bij De Grienden dachten de bewoners eerst nog aan een muurschildering door de jeugd maar Jan Tilburg, destijds direkteur van woningbouwvereniging Goede Stede en ook ervaring met het Assenplein (ook huizen van Goede Stede) en enthousiast voor Kunst in de wijken, opperde of men hier ook geen echt Kunstwerk zou willen hebben....

  En inderdaad: het aktieve Bewoners-bestuur bleef aktief en ging op zoek naar een kunstenaar. Via de Cirkel Galerie bemiddelde Kees Krouwel voor een Almeerse kunstenaar d.w.z. er werden 5 ontwerpen van 5 verschillende kunstenaars geselekteerd door een jury, die bestond uit Casla, Kees Krouwel (Cirkel Galerie), Joop Lammerts van Bueren (toenmalig weth.) en Greta Verduin (raadslid K&C).

  Keus van de bewoners
  Vervolgens waren de bewoners aan de beurt: zij mochten hun eigen keus maken (een nieuwe manier van werken voor de gemeentelijke instanties! want waar gaat het toch om.... de ´burger´!
      
  Bewoners maken hun keuze


  Met een overgrote meerderheid van stemmen werd het ontwerp van Ninette Koning uitgekozen (men vond haar ontwerp het meest bij De Grienden passen: de vorm van de huisjes en de tekst vond men een gezellige sfeer uitstralen), waarna men aan de centjes moest zien te komen.
  Dat is uiteindelijk gelukt, mede dankzij de aanvulling -door de gemeente Almere en woningbouwver. Goede Stede- van de resterende financien. De kunstenaar Ninette Koning heeft nauw samengewerkt met leerlingen van de Regenboogschool.
  Vrijdag 5 oktober 2001 zal de onthulling worden verricht door weth. Rita van Ling om 15.00 uur.

  Feestelijk hapje en drankje
  Om dit heuglijke feit te vieren is er na afloop een hapje en drankje in het buurthuis Meenten & Grienden, aan de Jaagmeent 189 in Almere-Haven.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  6.700 Antillianen zoek in Almere

  Almere 25 September 2001
  Flevolands korpschef Geert Horstmann heeft de knuppel in het Almeerse hoenderhok gegooid.
      
  Geert Horstmann Foto Omroep Flevoland

  Horstmann: 150 criminele Antillianen in Almere
  Volgens uitlatingen van hem in het Algemeen Dagblad van 22 september jl. verblijven er in Almere 10.000 Antillianen, waarvan 150 (zware) criminelen.

      
  Lies Spruit
  Reeds jaar en dag zorgt een deel van deze bevolkingsgroep voor grote problemen in Almere en zijn die voor een groot deel verantwoordelijk voor de criminele activiteit in Almere.
  Wethouder Lies Spruit (PvdA) trok vorig jaar nog aan de noodklok en wist zonder slag of stoot een flink bedrag ter bestrijding hiervan door de raad te loodsen. (een Antilliaans jeugdhonk moest er komen; kwam niks van terecht, tot voor kort geleden er iets uit de bouwklei kwam).

  Ouwerkerk; landelijk nieuws
  Burgemeester Ouwerkerk van Almere onderkende het probleem al langer. In een landelijke tv.-rubriek wees hij de Antillianen aan als zijnde de grootste veroorzakers van overlast op de Flevolijn Amsterdam-Lelystad
      
  Hans Ouwerkerk

  Ouwerkerk zei toen letterlijk: "Ik durf het ook te zeggen en ik wil het ook. Het gaat voornamelijk om Antillianen". Door deze uitspraken van Ouwerkerk kwam de lijn A´dam/Lelystad bekend te staan als de ´drugslijn´ en de problemen die Antilliaanse jongeren veroorzaakten tav. treinpersoneel en passagiers werd landelijk nieuws.

  Cijfers; een bom
  De cijfers die Horstmann in de krant noemde (10.000 Antillianen; waarvan 150 zwaar crimineel) zijn als een bom ingeslagen in Almere.
      
  Ruud Pet
  Ruud Pet (fractievoorzitter Groen Links) maakte onmiddellijk bekend dat hij hierover vragen aan het College van B&W zou stellen.

  Ouwerkerk maakte direct bekend dat de cijfers van Horstmann hem onbekend zijn.
  Pet ging altijd uit van 3300 Antilliaanse inwoners en 15 criminele Antillianen.

  Wel degelijk 10.000; merendeel ´illegaal´
  Naar nu bekend geworden wonen er in Almere wel degelijk 10.000 Antillianen. Echter zo´n 6700 zouden daarvan niet ingeschreven staan bij de gemeentelijk basisadministratie en verblijven dus ´illegaal´ in Almere.
  Zij krijgen geen uitkering, vervelen zich, hebben geen werk, met alle gevolgen (kleine en grote criminaliteit) van dien.

  Beleid
  Het (in gang gezette) beleid in Almere heeft altijd slechts rekening gehouden met de officiële cijfers (3300/15). Hortsmann heeft waarschijnlijk gelijk dat zijn (politie-)administratie spreekt van 150 criminele Antillianen, omdat aannemelijk is dat onder de ´illegalen´ (6700) een groter aantal delict-plegers gevonden wordt. De zaak doet een beetje denken aan de ´Bijlmerramp´ waar toen ook naar voren kwam dat veel inwoners daar ´illegaal´ verbleven en in de officiële cijfers niet voorkwamen.

  Schrik; "we weten van niks"
  De schrik zit er goed in bij de Almeerse Politiek.
  Naast Pet (GL) hebben nu ook de VVD en wethouder Lies Spruit (PvdA) zich geroerd.
  Zij verklaren ook van deze schrikbarende cijfers geen weet te hebben.

  Rudimentaar: (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

  Het is van de zotte dat een burgemeester (Hans Ouwerkerk-pvda) niet in staat is gebleken om de fractievoorzitters van de politieke partijen uit de Almeerse gemeenteraad van goede en juiste cijfers te voorzien. Alleen op goede info kan (goed) beleid gemaakt worden.
  Hij is bij uitstek de aangewezen figuur daartoe. Immers...hij zit als burgemeester om de tafel in het zogenaamde ´driehoeksoverleg´ dat regelmatig tussen hem, de Officier van Justitie en Horstmann plaatsvindt.
  Het is niet aannemelijk dat Horstmann in zulke overleggen géén melding van zijn bevindingen heeft bekend gemaakt.

  Ongeloofwaardig; consequenties
  Dat Ouwerkerk nu laat weten dat de alarmerende cijfers hem ook niet bekend zijn komt ongeloofwaardig over. Er kan gesproken worden van een misser van de bovenste plank.

  Het is ten enen male niet te bevatten dat zulke cijfers nooit in die overleggen aan de orde zouden zijn geweest.
  Indien wel: Dan is er maar één conclusie....Burgemeester Ouwerkerk heeft bewust de fractievoorzitters niet op de hoogte gesteld.
  In dat geval kan dat niet zonder consequenties blijven.

  Het kan ook zijn dat Korpschef Horstmann de cijfers niet in de overleggen met Ouwerkerk heeft kunnen noemen. In dat geval dienen er consequenties t.a.v. zijn functioneren te zijn. Dat laatste is echter niet aannemelijk. Het ligt meer voor de hand dat Horstmann geen gehoor bij Ouwerkerk heeft gekregen en daarom zijn noodkreet in het Algemeen Dagblad heeft geuit.
  Ook zou het zo kunnen zijn, dat Ouwerkerk evenals in Groningen (1998) een slechte relatie heeft met politietop en openbaar ministerie. Dat kwam toen in het rapport van onderzoeksbureau Bakkenist naar voren, hetgeen de val van Ouwerkerk in Groningen inluidde.

  De huidige zaak in Almere dient ook tot op de bodem te worden uitgezocht. Het Almeerse rechtsgevoel staat al zwaar onder druk en als daar ook nog bijkomt dat er met cijfers gesjoemeld wordt en de volksvertegenwoordiging niet goed wordt ingelicht door de top, dan zijn op den duur ´de poppen´ aan het dansen.
  Het woord is aan......Burgemeester Ouwerkerk.


  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto Horstman: Omroep Flevoland
  Overige foto´s: Henk Lammers en Greta Verduin

  3e Cultuurdebat in Almere

  Almere 25 September 2001
  Gisteravond vond alweer het derde Cultuurdebat plaats, in het Alnovum in Almere-stad. Er waren al bijeenkomsten geweest met beleidsmakers, politici en het bedrijfsleven; vervolgens de kunstenaars zelf en de jongeren.

  Goed bezocht
  Deze avond waren met name kunstenaars en Theatermakers uitgenodigd plus organisaties die zich met culturele aktiviteiten bezig houden, zoals st. De Schoor, CKV en Bibliotheek en buurthuizen. De opkomst was maximaal want het maximum aantal dat aanwezig mocht zijn, was 150 personen.

      
  Grote opkomst

  Ludieke Entree
      
  De bekende sprekerstafel

  Ludiek stapten de gasten door een deur van ´Oikia´ (waar kunst op onverwachte plaatsen verschijnt)
  en werden geleid naar een ruimte waar -helaas weer standaard- diverse sprekers achter de tafel hadden plaatsgenomen: 5 personen in totaal! Macha Roesink, de alweer een poosje ´nieuwe direkteur´ van De Paviljoens, Tom de Rooy, dir CKV, Barbara Nieuwkoop van CasLa en natuurlijk de weth. voor Kunst & Cultuur Arie Willem Bijl. Als voorzitter trad op Marie-Louise Tiesinga, vh. politica.

  Opening
  Arie Willem Bijl, weth. voor Kunst & cultuur, opende deze avond en riep iedereen op om vooral deel te nemen aan het debat.
      
  Arie Willem Bijl opende
  Cultuur voor de toekomst
  Almere bouwt aan een cultureel stadshart en werkt aan een stedelijk cultureel klimaat dat ook moet terug te vinden zijn in alle wijken. Dat dient wel planmatig te gebeuren, vandaar dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe Cultuurnota (van 2002-2006) die voortgaat op de Cultuurnota "Bodemschatten" (1998-2001) en de uitwerking daarvan: "Schatkamer". Daarvan is heel veel uitgevoerd of in gang gezet maar nu is van wezenlijk belang dat Almere dat beleid vasthoudt....anders krijgen we hap-snap-beleid en geen continuïteit voor Kunst & cultuur in Almere.
  Maar omdat ook hierin dingen onderhevig zijn aan veranderingen en behoeften, plus het feit dat de burgers/ inwoners steeds mondiger worden en er meer bij betrokken willen worden, heeft de gemeente deze Cultuurdebatten bedacht. De bedoeling is dan ook dat er flink gedebatteerd wordt over Kunst & cultuur; liefst ook met ideeen en wensen die er leven; en vervolgens hoopt men e.e.a. te kunnen verwerken in die nieuwe Cultuurnota.
      
  Jurgen Raymann

  Jurgen Raymann, bekend van de TV als stand-up comedian, was de presentator van deze avond.

  Huisvesting
  Duidelijk werd dat er steeds meer behoefte is ontstaan aan oefenruimten, Theaterwerkplaats en ateliers, annex ontmoetingsplek, voor kunstenaars. Een enkeling wilde een mooi gebouw, de meesten vonden er al veel te veel mooie gebouwen.....wat kunnen *wij* ermee? Dan liever een (tijdelijk?) gebouw waar je die dingen kunt uitvoeren die je nu niet kunt.....Vantuti en de Cirkel Galerie kwamen voorbij:alles ligt op z´n kont, staat leeg....zonde toch... 45-plussers vroegen geld voor aktiviteiten in buurthuis (maar de vraag is: als er zo weinig mensen interesse hebben, moet je dan niet wat anders bedenken?)
      
  Geen Giga Popzaal

  Jongeren vonden een giga-popzaal te groot, zagen liever allemaal verschillende kleine zaaltjes waar ze dingen konden doen.

  Te weinig horeca
  Algemeen mist men Horeca-voorzieningen want een goeie kroeg zou ook kunnen fungeren als kunst-ontmoetingsplaats. Bijl adviseerde mensen met initiatieven te gaan praten met de instellingen, waarop het CKV en de SSA (st.Stadspromotie) een veeg uit de pan kregen: er viel niet te discussieren met ze, ze maken het allemaal zelf uit! En een noodkreet naar de wethouder omdat ´die wel de macht heeft om beleid te maken´!

  Culturele raad of niet
  Verder kwam aan bod: culturele raad of niet (werkt per stad totaal verschillend),hoe komen we aan informatie, een eigen toneelgezelschap ...of juist niet, loodsen, ´oude´ huizen of opkopen door gemeente van bedrijfspanden; kennismakingssubsidie, goede initiatieven stimuleren door gemeente en wat doen we aan participatie? De Kunst & cultuur moet beter gepromoot en gecommuniceerd worden.
  Bijl vond dat de gemeente niet voor alles verantwoordelijk is; faciliteiten, daar kan de gemeente een bijdrage aan leveren maar verder wil de gemeente niet alles ´organiseren´! Mensen, kunstenaars, theatermakers enz. moeten zelf invullen, zelf experimenteren, niet allemaal organisatietjes erboven, die vertellen wat er moet gebeuren....
  En verder het projekt ´Trafiek´, plus dat er zo weinig allochtonen aanwezig zijn, ook nu weer bij dit debat. Raymann meende dat de drempel voor discussieren op deze manier te hoog is.
      
  Pianiste in de pauze

  In de pauze werd er informeel doorgepraat en na de pauze aan de hand van stellingen gediscussieerd
  (min of meer). Wie precies wil nalezen over welke stellingen en...wie wil chatten of kommentaar geven, kan terecht op de gemeentesite www.almere.nl/cultuur

  Intendant Cox Habbema
  Arie Willem Bijl kondigde aan dat er binnenkort een ´Intendant´ aangesteld gaat worden, namelijk Cox Habbema. Macha Roesink liet weten dat De Paviljoens per 1 oktober a.s. iedere donderdagavond (koopavond!) open zullen zijn; waarschijnlijk wordt er zoiets georganiseerd als een lezing maar het wordt in ieder geval een "inloop´avond".
  Er komt nog een "Slot-debat" dit jaar.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Islamitische school Almere zou haatkalender verspreiden

  Almere 26 September 2001
  In de lente van dit jaar is op een Islamitische school in Almere (El Imam) een, in Egypte gedrukte haatkalender verspreid. Dat meldt de Telegraaf vandaag.

  3 maanden voor aanslag
  De haatkalender laat een vliegtuig zien, dat op het punt staat zich te boren in de skyline van New York.
  Dinsdag 11 september 2001 werd dit schrikbeeld bewaarheid, toen Islamitische terreurgroepen daadwerkelijk een aanslag pleegden met gekaapte vliegtuigen in de VS.

  BVD.
  Het stadbestuur van Almere is geschokt en heeft bij monde van burgemeester Ouwerkerk aangifte gedaan bij de Binnenlandse Veiligheids Dienst.
  Ook naar aanleiding van onze primeur over de Taliban-infiltratie in Almere heeft de redactie van flevoland.to en GuldenNet toen direct berichten daarover verzonden aan de politie in Flevoland en het Ministerie van Justitie.
  De BVD zou inmiddels vastgesteld hebben dat er geen direct verband tussen de afbeelding op de kalender en de aanslag in de Verenigde Staten is.

  Onderwijswethouder Smeeman
      
  Mevr. Dekker

  Het schoolhoofd van de Islamitische school, mevr. Dekker, weigert ieder commentaar.

  Henk Smeeman (VVD), onderwijswethouder in Almere, heeft mevr. Dekker aangeraden zelf aangifte te doen bij de politie en mee te werken aan het onderzoek van de BVD.
  Smeeman vindt dat het verspreiden van een dergelijke kalender in Almere niet door de beugel kan.

  Er gaan in Almere al stemmen op om de school gedwongen te laten sluiten. Dat is ook precies waar burgemeester Ouwerkerk bang voor is; dat de broze relaties in de interculturele stad Almere onder druk komen te staan.

      
  Bevrijding Jeruzalem
  Andere afbeeldingen
  Andere afbeeldingen op de kalender tonen beelden van de verovering van Palestina en het bevrijden van Jeruzalem. Op weer andere afbeeldingen zijn stenengooiende Palestijnen te zien die Joden bekogelen bij de klaagmuur voor de Al-Aksa moskee in Jeruzalem.

  CIDI verwacht keiharde aanpak
  Het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie Israël) heeft zich inmiddels furieus getoond over de gebeurtenissen in Almere. Zij verwachten dat de dit soort zaken ´keihard´ wordt aangepakt en dat de politiek in Den Haag nu eindelijk eens wakker wordt.

  Reactie: Telegraaf zet aan tot haat.
  Inmiddels is bekend geworden dat het bestuur van de Islamitische ElImam-school in Almere van mening is dat het juist de Telegraaf is, die aanzet tot haat.
  De school zegt dat de tekening op de kalender een ongeluk weergeeft van een Egyptische Boeing die neerstort en dat de tekst van de piloot is die Allah aanroept.

  Over de andere afbeeldingen van Palestijnse stenengooiers naar Joden bij de Klaagmuur in Jeruzalem en de symbolische verovering van de stad Jeruzalem wordt niet gesproken.
  Islamitische ouders van de school ontkennen voor omroep Flevoland dat de kalender op school verspreid is en stellen dat de Islam nu juist een vredelievende godsdienst is.
      
  Moskee aan de Clemenceaustraat in Almere in aanbouw 2000

  Politieonderzoek; moskeeën en school bewaakt
  De politie heeft de zaak inmiddels in onderzoek. Daaruit zou moeten blijken of de ´haatkalender´ daadwerkelijk op de school aan de muur heeft gehangen of op de school is verspreid. Ouders van de school ontkennen de kalender te kennen.

  Inmiddels is bewaking bij de school ingesteld omdat de school dreigtelefoontjes heeft gekregen. Ook de 2 Moskees in Almere worden extra in het oog gehouden.

  Tekst en foto moskee: Ruud van den Bosch
  Images: de Telegraaf

  Fonhof van AlmerePartij een pias?

  Almere 27 September 2001
  Het is weer eens zover. Iemand heeft een Volkskrant-scribent zover gekregen om zijn licht op te steken: bij Bob Fonhof.
  (Volkskrant 27 sept. 2001, pag.3 "De vogeltjes zijn zo binnengevlogen in Almere".)

  Rudimentaar: "Fonhof van AlmerePartij een pias?"
  (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

  Fonhof de lokale pispaal.
  Bob Fonhof van de Almere Partij is sinds jaar en dag de pispaal van de ´nette´ partijen uit de gemeenteraad van Almere.
  Die laten geen gelegenheid onbenut om Fonhof te kakken te zetten. Vooral de lokale PvdA en GroenLinks hebben daar een handje van.

      
  Bob Fonhof
  Is het niet over de plannen over fonteinen die Fonhof ten beste geeft, dan is het wel over zijn opmerkingen over de bouw van het kasteel, waarbij vriendjespolitiek aan de orde was in de Almeerse politiek. Het laatste werd overigens door wethouder Smeeman (VVD) toegegeven (Fonhof en zijn vrienden zouden een ander stuk grond krijgen; verder nooit meer iets over vernomen).

  Fonhoff en zijn Almere Partij (4 zetels) tonen zich vaak volksvertegenwoordigers in de ´beste´ zin van het woord. Als ware Tribunen in de tijden van het oude Rome, komen zij op voor de gewone man (m/v), die als plebejeeërs in het huidige Almere niets in te brengen hebben. Jan Modaal (m/v) mijdt de politieke arena dan ook als de pest.

  En nu is het weer zover dat Fonhof geciteerd wordt, en vervolgens in de hoek van de piassen wordt gezet. Ditmaal door de Volkskrant
      
  Haatkalender?

  Aanleiding is de vermeende verspreiding van een ´haatkalender´ door een Almeerse Islamitische school en de poging tot oprichting van een Talibanafdeling in Almere.

  "De vogeltjes zijn zo binnengevlogen in Almere", zou Fonhof hebben beweerd in café Le Baron aan de Grote Markt in Almere, volgens John Schoorl in de Volkskrant.
  "Maar....wie en waar zijn deze vogeltjes dan?", vraagt Volkskrant-scribent John Schoorl zich af. Om vervolgens alle mogelijkheden, waarmee Almere onlangs de pers haalde, af te gaan; -de poging tot oprichting van een Talibanafdeling in Almere en het verspreiden van een haatkalender zou er hebben plaatsgevonden.

  Fonhof zou, volgens de Volkskrant, hebben gezegd, dat we waakzaam moeten zijn: "Een aanslag in Almere is zomaar gepleegd en een autobom in de parkeergarage van het Stadhuis zou zomaar kunnen".

  Smeeman weet het niet
  Tot slot mag wethouder Smeeman (VVD) en tevens loco-burgemeester ook nog een duit in het zakje doen: "Ik heb geen flauw idee of Fonhof terechte zorgen heeft. Almere is voor iedereen makkelijk bereikbaar".

  Smeeman weet het dus niet als verantwoordelijk bestuurder. En Fonhof krijgt het voordeel van de twijfel.
  Terecht?

      
  Autobom in Almere
  Ouwerkerk ook een clown?
  Ik zou toch in herinnering willen roepen dat al eens eerder doden zijn gevallen in Almere door een autobom (Almere-Buiten 18 nov.´99). En wat te denken van de paniek die op het stadhuis van Almere uitbreekt als de Telegraaf meldt dat er door een Islamitische school ´haatkalenders´zouden zijn verspreid. Ouwerkerk doet onmiddellijk aangifte bij de BVD. Zou Ouwerkerk net zo´n clown zijn als Fonhof, zoals de Volkskrant ons wil doen geloven?

  De melding, door ons, van de poging tot het oprichten van een Taliban-afdeling in Almere heeft de aandacht van Justitie en de BVD, nadat de redactie van flevoland.to ze op de hoogte heeft gesteld. Zijn de mensen van de BVD en het Openbaar Ministerie clowns? Dacht het niet!

  En... zijn er werkelijk 6700 Antillianen in Almere zoek, zoals de politie-top beweert? Ouwerkerk zegt van niks te weten maar....laat het toch maar uitzoeken en geeft daarmee toe zijn taak als ordebewaker in Almere verwaarloosd te hebben.

  Valse identiteit in Almere geen probleem
  Hoe makkelijk het is om je in Almere onder valse identiteit te vestigen bleek pas geleden weer: Een -onlangs ontmaskerde- onbekende man heeft zich in 1997 in Almere
  weten te vestigen. Hij had de identiteit aangenomen van een kort daarvoor overleden Britse baby. In Almere bouwde hij gewoon een bestaan op, had bankrekeningen en deed ´zaken´, die volgens de wet blijkbaar volkomen rechtsgeldig waren.

  Het kán blijkbaar allemaal in Almere, dus..........
  waarom zouden er geen vogeltjes kunnen binnenvliegen?


  tekst: Ruud van den Bosch
  foto Fonhoff: Henk Lammers
  foto plofauto: Henk Lammers van tv.scherm Omr.Flevoland
  animated gif: Rob Franken.

  Prediken de Media verdeeldheid?

  Almere 28 September 2001
  De media in Nederland duikelen over elkaar heen om aan te tonen dat Nederland zo langzamerhand een invasie van de Taliban te wachten staat.

  Niets wordt daarbij uit de weg gegaan. Onzorgvuldige berichtgeving lijkt aan de orde van de dag. Natuurlijk dient er in deze tijden voorzichtig omgegaan te worden met signalen die er op zouden kunnen duiden, dat ook Nederland binnen zijn grenzen cellen van terroristische organisaties heeft.


  Almere
  Het voorbeeld dat het meest tot de verbeelding spreekt is de melding van de Telegraaf dat op een Islamitische school zogenaamde ´haatkalenders´ zouden zijn uitgedeeld.
  Het gemeentebestuur in Almere springt direct op ´tilt´, schakelt de BVD in en de ´poppen zijn aan het dansen´.

  Telegraaf zwijgt opeens
  Het geeft het klimaat weer waarin de media zo langzamerhand in staat zijn om de verhoudingen binnen gemeenschappen als Almere grondig te verzieken. Terrorisme, of de dreiging daarvan dient bestreden te worden, maar het gaat niet aan om scholen (Al-Imam) bij voorbaat verdacht te maken.
  Nu de school en het Islamitische schoolbestuur in Almere, naar de Telegraaf terug slaat, is het van de kant van de Telegraaf ijzingwekkend stil geworden.
  Voorlopig heeft de BVD en de Flevolandse politie vastgesteld dat, het in bezit hebben, verspreiden en drukken van een dergelijk kalender, geen strafbaar feit oplevert.

  En terecht. De vrijheid van meningsuiting is in ons land een verworvenheid, die niet alleen voor ´volbloed´ Nederlanders geldt.

  Trouw
  Vandaag maakt Trouw er melding van dat in het schoolbestuur van de Islamitische School (Al-Imam) in Almere een Taliban-aanhanger zou zitten.
  Met naam en toenaam wordt Mohammad Nazir van het Almeerse ´Stichting Research and Reconstruction institute of Afghanistan´ (RRIA) neergezet als een Taliban-aanhanger, die de school zou gebruiken om zijn denkbeelden aan de man te brengen.
  Genoemd wordt dat Nazir met zijn broer Halim Nazir een blad zou uitgeven, "Al Bader", waarin Afghanen opgeroepen zouden worden zich "tot de Taliban te bekeren".

  Zonder toevoeging van bewijzen
  Geen enkel bewijs daarvoor voegt Trouw bij het artikel bij. Geen zegslieden die geciteerd worden, noch wordt een bladzijde uit het blad "Al Bader" bijgevoegd waaruit een en ander zou moeten blijken.
      
  Onderbelichte kanten:
  Palestijnse scholieren in Amerika herdenken slachtoffers


  Halim Tanwir
  Halim Tanwir bevestigt in een telefoongesprek met mij dat zijn broer Mohammad in het schoolbestuur van de Almeerse school El-Imam zit.
  Hij is verontwaardigd over de nietsontziende hetze die door de media gevoerd wordt.

  Halim: "Wij zijn juist een Instituut die zich inzet om de democratie in Afghanistan terug te laten keren. Zelf heb ik als journalist moeten vluchten voor het Communistische bewind dat in Afghanistan de macht had.
  Wij zijn geen aanhangers van de Taliban. In tegendeel."


  Op de vraag aan Halim of hij het zou zien zitten, zoals de Amerikanen propageren, dat de ´oude´ Afghaanse koning terug zou keren op de troon reageert hij positief: "Dat zouden wij ook graag zien. Dan kan er een democratie nagestreefd worden zoals het westerse model, waarin vrije verkiezingen in Afghanistan gehouden kunnen worden en er democratie in Afghanistan kan komen".

  Gemeentebestuur van Almere
  Halim Tanwir vertelt dat hij vanochtend vroeg zelf de burgemeester heeft gebeld en graag door hem en zijn wethouder ontvangen zou worden om duidelijkheid te geven, vooral over het bericht in Trouw van vandaag, en uiteen te zetten waar het RRIA nu eigenlijk voor staat.

  Politie Almere
  Ook heeft hij het verzoek gedaan om de politie hem, zijn broer, hun medewerkers en het Instituut bescherming te bieden.

  Burgemeester Almere
  Halim zit een beetje op de wip, want als ik hem spreek is het al na 14.00 uur en...de secr. van burgemeester Ouwerkerk zou hem om 14.30 uur bellen of... ..en wanneer hij ontvangen kan worden.
  Als burg. Ouwerkerk het niet te druk heeft met het vieren van zijn 25-jarig jubileum als burgemeester vandaag, zou dat moeten lukken.

  Halim Tanwir laat expliciet weten dat hij er geen bezwaar tegen heeft als wij het telefoon nummer van zijn Instituut (dat naar zijn zeggen, samenwerkt met de Universiteit van Leiden) vermelden.
  "Mensen kunnen altijd een afspraak maken om langs te komen bij het RRIA, zodat ze zelf kunnen zien dat we juist een Instituut zijn dat democratie in Afghanistan nastreeft". (Noot van de redaktie: U kunt bij ons dat telefoonnummer opvragen)

  De leugen regeert
  Vanavond op Ned. 3 om 20:30 in het programma "De leugen regeert" heeft Felix Meurders een gesprek met Peter de Vries (hoofdredacteur Dagblad van Almere en Gooi en Eemlander) en de heer Doeaib van de ISBO uit Helmond.
  Het programma wordt zaterdag om 12:15 herhaald.

  Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
  Plaatjes: Rob Franken

  Hans Ouwerkerk 25 jaar Burgemeester

  Almere 29 September 2001
  Gisteren vierde drs. Hans Ouwerkerk zijn 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester. Op diverse plaatsen drukte hij al zijn stempel, zoals: Lekkerkerk, Zaandam, Groningen en nu al sinds drie jaar Almere.

  De rol van de burgemeester in de lokale politiek
  Ter gelegenheid van dit voor hem heuglijke feit, had het College een Symposium en Receptie georganiseerd in het Stadhuis Almere.
  Het symposium had als titel meegekregen "De rol van de burgemeester in de lokale politiek".

  Vele Prominenten
  Er liepen heel wat prominenten rond, van oud-burgemeesters tot huidige gezagsdragers, van hoogleraren tot professoren, wethouders, raadsleden en ambtelijke beleidsmakers.
  De burgemeester van Rotterdam, de heer Ivo Opstelten, sprak een welkomstwoord uit, waarna de dagvoorzitter prof.dr. J.Th.J.van den Berg het overnam.


  Veel burgemeesters
  Als sprekers kwamen, hoe kan het ook anders, diverse burgemeesters aan het woord uit Amersfoort (mevr. A.van der Vliet-Kuiper), uit Hengelo (de heer drs. F.A.M.Kerckhaert), uit Veendam (de heer Meydam) en de publicist P. Bordewijk (oud-weth.Leiden); verder van de UVA mevr. prof.mr. J.C. van der Vlies, hoogleraar Bestuursrecht en de heer prof.dr. P.E.W.M.Tops, hoogleraar Bestuurskunde aan de KUB. Ook aanwezig was de (ex-) politicus Felix Rottenberg. Iedereen had zo zijn/haar eigen opvatting omtrent het burgemeesterschap bijvoorbeeld: een burgemeester ´uit het volk´ of een carrièreburgemeester?
      
  Smeeman biedt een leeg boek aan
  Een burgemeester heeft een culturele betekenis....cultuur is een bindend middel! Een funktie waar je er middenin zit....en er toch buiten staat....gekozen of benoemde burgemeester, dualisme....en nog veel meer (in recordtempo!)

  Boek over Ouwerkerk
  Vervolgens hield loco-burgemeester Henk Smeeman een speech en bood Hans Ouwerkerk een passend kado aan: een ´dummy´ (een blanco boek) met de mededeling dat er gewerkt
  wordt aan een dito boekje met inhoud (over Hans Ouwerkerk): binnenkort te verwachten.

      
  Ouwerkerk met vaas
  Reclame zuil
  Daarna kwam raadslid Heleen Visser aan het woord, namens de Gemeenteraad. Zij noemde Hans Ouwerkerk een reklamezuil voor Almere en bood hem namens de gemeenteraad een glazen kado aan: helder, doorzichtig, kleurrijk maar ook breekbaar!

      
  Heleen Visser en Gerrie Ouwerkerk

  Dankwoord
  Daarna bedankte de Almeerse burgemeester de aanwezigen.

  Afsluitende receptie
  Er was afsluitend een receptie waarbij iedereen elkaar weer kon ontmoeten, met een hapje, een drankje en een muziekje.

      
  Iedereen kon elkaar weer ontmoeten, met een hapje, een drankje en een muziekje

  Burgemeester Leeuwe vereeuwigt uw verslaggeefster
  Wij danken Burgemeester Chris Leeuwe van Lelystad, die zo vriendelijk was, om voor ons een foto te maken van Greta Verduin.

      
  Uw verslaggeefster


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Flevo weekend TIP

  Almere 29 September 2001
  Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.
  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie


  Deze week de natuurterreinen in Flevoland.
  Een site die met mooie foto´s en goede beschrijvingen vertelt waar u, in uw weekend, de mooie plekjes kunt vinden in onze provincie.

  De moeite waard dus. Bezoeken.

  Tekst: Redaktie

  Debat Pet en Fonhof op Omroep Flevoland

  Almere 30 September 2001
  Ze zaten deze week tegenover elkaar.
  Bob Fonhof (Almere Partij-links op de foto) en Ruud Pet (GroenLinks) in het programma "De week van Flevoland" van omroep Flevoland.

  Aanleiding vormden de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, die een rechtstreeks gevolg zijn van de gebeurtenissen in de VS.

  Zo zouden op een school in Almere zogenaamde ‘haatkalenders’ zijn verspreid en zou er een poging gedaan zijn om een Taliban-afdeling in Almere op te richten. Dit heeft de Almere Partij zo verontrust dat zij een brief hebben geschreven aan het college van B&W, met de oproep om de zaak uit te zoeken.

  Fonhof houdt zijn hoofd niet koel
  Dat verwijt maakte Pet aan Fonhof die stelde dat Fonhof onnodig haat en paniek zaait onder de Almeerse bevolking. Volkomen onnodige angst, die oproept tot zaken als het ingooien van ramen bij moskees en het doen van aanslagen op Islamitische scholen.

  Het weerwoord van Fonhof was helder: "Het is mijn taak als Almeers volksvertegenwoordiger te wijzen op gevaren, als de veiligheid van de burger in het gedrang kan komen". Hij wees nogmaals op het feit dat een groep Afghanen in Almere had gepoogd een Taliban-afdeling op te richten.

  Pet:"Taliban niet verboden"
  Pet relativeerde dat door te stellen dat de Taliban niet verboden was.
  Pet: "De Taliban is een geloofsgemeenschap en niet verboden. Bij zo’n aanslag in de VS denk ik ook als eerste aan Bin Laden".

  Geen bewijzen
  "Maar waar zijn daarvoor de bewijzen?", vroeg Pet zich af om daaraan direct toe te voegen dat het in de Taliban niet allemaal terroristen zijn.
  Fonhof begaf zich niet in bespiegelingen van Internationale aard en bleef bij zijn standpunt dat het zijn taak als Almeers raadslid is om te wijzen op de eventuele gevaren: "Er moet niets onder tafel geschoven worden", verwoordde hij zijn standpunt nog eens.

  Ouwerkerk moet Moskee in
  Pet toonde zich niet zo gelukkig met het feit dat burgemeester Ouwerkerk direct de BVD (Binnenlandse Veiligheids Dienst) had ingeschakel toen de Telegraaf meldde dat er op de Almeerse Islamitische School ‘Al-Imam’, zogenaamde ‘haatkalenders’ zouden zijn verspreid.

  "Ouwerkerk kan beter de Moskee instappen", volgens Pet, die vond dat de reaktie van Ouwerkerk te laat kwam.

  Hij riep Ouwerkerk op een voorbeeld te nemen aan minister Van Boxtel (d66) en premier Kok (pvda) die dat wel doen om met de Moslimgemeenschappen in contact te komen.

  Roepen in de kroeg
  Fonhof kreeg het verwijt naar zijn hoofd geslingerd dat hij ongenuanceerd in een café in Almere had staan oreren, dat ook in Almere terreuraanslagen zouden kunnen voorkomen, zoals uit een artikel in de Volkskrant opgemaakt zou kunnen worden. Fonhof ontkende dat. Hoe dat dan in de krant kwam?, wilde Pet wel weten.

  "Nou heel gewoon" , zei Fonhof. "Ik werd daarvoor gevraagd door die journalist. Die heeft er een rare kop bovengezet, maar voor de rest staat daar wat ik gezegd heb. Ik heb dat dus niet in het rond staan oreren, maar ik heb gewoon met die journalist aan een tafeltje gezeten, met verder niemand erbij", waarop Pet enigszins inbond die, zo bleek, eerder Fonhof al in de "Commissie Algemene Zaken" hierop aangesproken te hebben.

  Fonhof bleef bij zijn standpunt dat hij het volste recht had om zijn zorgen aan de burgemeester kenbaar te maken in een brief en op te komen voor de belangen van de inwoners van Almere, waarmee de discussie weer rond was.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto Bin Laden: abc-news
  foto: Week van Flevoland (tv.scherm omroep flevoland)

  Media-training voor lokale politici nodig?

  Almere 30 September 2001
  Een aantal korte opmerkingen bij de uitzending van Omroep Flevoland- De week van....
  De ene politicus is de andere niet. Jaap de Hoop-Scheffer is dit weekeinde voor zijn partij het CDA als lijsttrekker verloren gegaan.

  Poppetjes worden belangrijk
  Steeds meer wordt politiek een zaak van ´de mannetjes en de vrouwtjes´, die gezichtsbepalend zijn. Hun uiterlijk en ook hun ´gebektheid´ speelt een grote rol bij de kiezer. Wat tegenwoordig zo mooi aangeduid wordt met ´imago´.

  Dit verschil was ook duidelijk te zien in "De week van Flevoland". Daar discussieerden Fonhof (Almere Partij) en Ruud Pet (GroenLinks) over diverse zaken uit het nieuws van de afgelopen tijd. (zie "Debat Pet en Fonhof op Omroep Flevoland").

  Fonhof
  De ene polticus (Fonhof) houdt strak vast aan zijn standpunt (overigens niets mis mee) en probeert dat zo goed en zo kwaad mogelijk over het voetlicht te krijgen. Daarbij is hij niet goed gebekt, komt niet goed uit zijn woorden, maar...laat zich in ieder geval niet van de wijs brengen en blijft er op hameren, dat hij er staat voor de Almeerse bevolking.

  Pet
  De ander (Pet) komt over als een ambitieuze partij-politicus die ook nog eens gebruik maakt van debat-trucjes. Zo verweet hij Fonhof publiciteit te zoeken (via de Volkskrant) om zijn visie landelijk over het voetlicht te krijgen.

  Wat was het niet leuk geweest voor de televisie- kijker als Fonhof onmiddellijk zijn vinger geheven had en Pet er eens fijntjes op gewezen had dat hij zulks ook gedaan had toen hijzelf enkele opmerkingen over zijn collega´s uit de gemeenteraad maakte in diezelfde Volkskrant.

  De pot verwijt de ketel
  Want wat Pet daarin stelde was niet mis. Volgens Pet wordt in Almere een kritische houding verketterd en bestaat het stadsbestuur van Almere uit hobbyisten die het aan visie ontbreekt. Het ging toen over de Almeerse bestuurscrisis van dit jaar, die aan wethouder Van Hoogenhuizen (VVD) de kop kostte en waarin Ruud Pet een hoofdrol vervulde.

  Kortom: Fonhof had kunnen stellen dat hier ´de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet´ en fijntjes kunnen vragen of het soms dezelfe kroeg was geweest waarin Pet en Haanstra (zie genoemde URL) een Volkskrant-verslaggever te woord hadden gestaan?

  Onder de tafel
  Aan de andere kant kun je je afvragen wat de Almeerse burger er allemaal mee opschiet. De stelling van Fonhof dat er te veel onder de tafel gehouden wordt, leeft ook onder de Almeerse bevolking. Veelzeggend is een posting in de Flevolandse nieuwsgroepen onlangs, waarin iemand vertwijfeld uitroept : "De Almeerse burger weet helemaal niets, nada, niënte". En hij vraagt zich af wie we nu moeten geloven inzake de getallen rondom Antillianen in Almere. Ouwerkerk of Horstmann?

  Dat kwam namelijk helemaal niet aan de orde in ´De Week van.....´ en dat is óók een gemiste kans voor de heren en dames politici en professionele journalisten, zoals de genoemde nieuwsgroepschrijver in zijn posting nog eens uiteenzet.

  Tekst: Ruud van den Bosch

  Aktiviteitenveld Wierdenpark geopend

  Almere 30 September 2001
  Eindelijk was het zover!
  Gisteren opende de weth. voor Almere-Haven, Rita van Ling het aktiviteitenveld "Wierdenpark".

      
  Rita van Ling opent met een speech

  Welke aktiviteiten?
  Alles wat specifiek met sport van deze tijd te maken heeft, is er te vinden: een skatebaan, een voetbalveld, een basketbalveld (dat ´s winters kan veranderen in een ijsbaan), en een klimrots (waarin en op je zónder touwen kunt klimmen).

      
  Skatebaan

      
  Voetbalveld

  Nederlandse primeur
  Met de klimrots heeft Almere een primeur in Nederland: de eerste kunstmatige rotsformatie die in de openbare ruimte is gesitueerd!

      
  Klimrots, een Nederlandse primeur
      
  Het ontwerp van de overkapping


  Droog zitten
  Een drinkwaterfonteintje was er al en een centrale zit- en ontmoetingsplaats kómt er nog. Het ontwerp daarvoor werd deze middag gepresenteerd. Het wordt een soort ´open´ overkapping, waar je droog kunt zitten, maar tevens kleurrijk en doorzichtig.
  (foto 16

  Samenwerking
  Dit is weer een projekt waar de bewoners intensief bij zijn betrokken, met name de jeugd, de jongeren.
  Er is heel intensief samengewerkt met een landschapsarchitekt en de gemeente Almere en stichting De Schoor. Ook hebben diverse bedrijven gesponsord, in de vorm van bouw- en graafwerkzaamheden en groenvoorzieningen en -aanleg.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin