Oud Nieuws

Lasten omhoog; alleenstaanden de klos.

Almere 02 Oktober 2001
De ´kersverse´ Almeerse wethouder voor financiën heeft zijn eerste gemeentelijk begroting gepresenteerd. Faber (CDA) werd de nieuwe wethouder voor financiën (voorheen Halbesma - VVD), na de bestuurscrisis dit jaar, waarbij de VVD een flinke bestuurlijke veer moest laten.

Sluitend
De begroting dit jaar is sluitend en bedraagt zo´n 1 miljard gulden.
Inkomsten worden door Almere vooral verkregen uit het grondbedrijf (verkoop grond) en ook de inkomsten uit het zogenaamde gemeentefonds zijn gestegen.

Lasten voor de burger
De onroerend zaakbelasting (die op de combi-aanslag geheven wordt) zal zo´n 5% stijgen. Dat betekent voor een gemiddelde koopwoning een lastenverzwaring van zo´n 40 gulden per jaar.
Ook de afvalstoffenheffing zal met zo´n 40 gulden per jaar stijgen. Faber liet weten dat die verhogingen eigenlijk niet nodig zijn, maar enkel en alleen zijn doorgevoerd om de kosten dekkend te maken.
    
40 gulden duurder

"Door de stijgende welvaart wordt er meer afval geproduceerd en dat zal betaald moeten worden", aldus Faber.
Ook zou de burger zelf schuld zijn aan de verhoging. Het afval wordt in Almere slecht gescheiden en dat brengt ook kosten mee.
De parkeertarieven in Almere (nog maar net ingevoerd) zullen met 10% verhoogd worden.

Geen differentiatie
O.a. GroenLinks in Almere heeft gewedijverd om een zogenaamd ´diftar-tarief´ voor de huisvuilinzameling in te voeren. Dit houdt in dat er per huishouden gemeten wordt (via een chip in de container) hoeveel afval een huishouden produceert en navenant betaald zal moeten worden. Daar is nooit meer iets van vernomen.
Ook dit keer zijn de 1-persoons-huishoudens weer de klos. Of het nu om een groot of klein huishouden (een alleenstaande bijv.) gaat; de tariefsverhogingen treffen elk huishouden even hard.

Opvallend is, dat de lastenverhoging per gemiddeld huishouden de zogenaamde ´zalmsnip´ (een korting van 100 gulden per combi-aanslag) benadert, welke korting nu in ieder geval totaal ongedaan wordt gemaakt en in de kas van de gemeente Almere vloeit, terwijl dat eigenlijk, zoals Faber toegaf, niet nodig is om de begroting rond te krijgen.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

SCHRIJF-KANON in Literatuurwijk Almere

Almere 03 Oktober 2001
Vandaag onthulde burgemeester Hans Ouwerkerk een kunstwerk van Peter Zegveld, genaamd: "De pen is machtiger dan het zwaard", ter gelegenheid van de officiële opening van het "Land der Letteren", een deel van de Literatuurwijk in Almere.

Gericht op Omniworld
Het kunstwerk is geplaatst op de geluidswal langs de Hogering en komt best agressief over omdat het in eerste instantie wel degelijk een echt kanon lijkt....daarbij komt dat de dreiging duidelijk wijst naar het nog te ontwikkelen Omniworld......wat hopelijk niet de bedoeling zal zijn! (woorden kunnen dan machtiger zijn dan het zwaard maar beelden kunnen ook suggereren, agressie uitbeelden.....)

Het schrijf-kanon is circa 5 meter lang, 2,5 meter hoog en 2 meter breed en uitgevoerd in brons.
Peter Zegveld (geb. Den Haag 1951) heeft zich, volgens De Paviljoens, laten inspireren door het thema ´Literatuur´.

De pen is machtiger dan het zwaard
Zijn statement ´De pen is machtiger dan het zwaard´ illustreert zijn bedoeling het beste. In vroeger tijden kregen kanonnen in vesting- en havensteden een ereplaats na de overwinning. Zegveld plaatst dit anti-oorlogssymbool in de 25 jaar jonge stad Almere, opdat fantasie en lietratuur zullen zegevieren", aldus de toelichting van De Paviljoens.


(Joost4 -de projektontwikkelaars van deze wijk- schonken dit kunstwerk aan de gemeente Almere; ´Het Schrijfkanon´ is geselekteerd door de adviescommisssie Beeldende Kunst, ism de bewoners)

Tekst en foto´s: Greta Verduin

"Een bonte verzameling"

Almere 04 Oktober 2001
Woensdagmiddag 3 oktober 2001 begon de landelijke Kinderboekenweek, met dit jaar als thema: "Woensdagmiddag - tijd voor je hobby".

    
Katherine Szeto
Landelijke primeur
De Paviljoens in Almere-Stad hadden een landelijke primeur!
Op deze dag werd namelijk een door De Paviljoens uitgegeven boekwerkje gepresenteerd met als titel "Een bonte verzameling". Dit is een unieke uitgave: ´geen enkel museum in Nederland heeft een dergelijke publikatie tot op heden gemaakt´, aldus Martine Spanjers die samen met direkteur Macha Roesink en Mireille de Putter de redaktie vormde en de tekst leverden.
Voor de vormgeving was Katherine Szeto verantwoordelijk.
    
Presentatie 1e exemplaar

Het eerste exemplaar werd gepresenteerd en feestelijk overhandigd aan de Roefelraad van Almere.

Kunst is leuk
Het boekje is uitgevoerd in prachtig-heldere kleuren en kwam echt ´vers-van-de-pers´ rechtstreeks van de drukker om nèt op tijd voor de presentatie te zijn! Kinderen van de Roefelraad waren massaal gekomen want..... Kunst kan ook leuk zijn! Na de boekpresentatie kregen alle aanwezige kinderen een exemplaar van het boekje en werden uitgenodigd om..... allereerst eerst een drankje te komen drinken en vervolgens een kijkje achter de schermen te nemen in
het depot van De Paviljoens om ´De Collectie Almere" te bekijken.

    
De Roefelraad

Inleiding: (door Macha Roesink)
´Het boekje "Een bonte verzameling" laat kinderen kennismaken met de verzameling van de gemeente Almere. Sinds 1986 heeft Almere een Stadhuis en verzamelt ze kunst. In dit boekje staan 10 kunstwerken uit De Collectie Almere centraal. Op de linkerpagina staat steeds een kleurenafbeelding van het kunstwerk. Op de rechterpagina staan open vragen die het kijken, beleven en begrijpen van het kunstwerk stimuleren. Ook is er een wetenswaardigheid over de kunstenaar of het kunstwerk opgenomen of een opdracht voor thuis of op school. Vaak betekent meer zien, meer weten en meer genieten. Deze ervaring blijft niet beperkt tot kunst maar strekt zich ook uit naar de beleving van de hele omgeving".

Mireille de Putter spreekt de kinderen aan op hun eigen leefwereld "Misschien verzamel jij wel iets...flippo´s of Pokémon...of wat anders....Dan ga je ook steeds op zoek naar spullen om jouw verzameling uit te breiden. Je bewaart ze zorgvuldig, in een speciaal album of je presenteert het zo mooi mogelijk in de vensterbank of in een kast in je kamer...Dat doet de gemeente Almere dus ook; en die heeft nu een hele verzameling van allemaal kunstenaars van nu".
In dit kleine kleurige boekje staan 10 kunstwerken van 10 heel verschillende kunstenaars....en heel bonte verzameling.
Veel plezier ermee en ...geef je mening over wat je ziet!"

    
De Paviljoens

Kunstenaars en gerenomeerde fotografen
De besproken kunstenaars in het boekje zijn: Edwin Zwakman, Tom Claassen, Tjong Ang, Mariusz Kruk, Marinus Boezem, Shirin Neshat, Ali M´roivili, Elisabet Stienstra, Annaleen Louwes en Remy Jungerman.

Voor de fotografie zorgden gerenommeerde fotografen, ook uit onze eigen regio, evenals de drukker, die tevens een sponsorbijdrage leverde; verder dankzij subsidie van de gemeente Almere, het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland en het VSB-fonds.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Tekening Convenant stedenband Almere-Kumasi

Almere 04 Oktober 2001
Woensdag 3 oktober 2001 werd op het Stadhuis het nieuwe ´Memorandum of Understanding´ en de toekomstige invulling van de stedenband tussen Almere en Kumasi (Ghana) getekend.

    
Hans Ouwerkerk
    
Maxwell Kofi Jumah

De handtekeningen werden gezet door Hans Ouwerkerk, burgemeester Almere en zijn kollega-burgemeester uit Kumasi Maxwell Kofi Jumah. Daarnaast werd er ook getekend door Jan van Berkel, voorzitter van de stichting Samenwerk en zijn kollega in Kumasi coordinator Francis Cornah.

    
Alle tekenaars


    
Ouwerkerk tussen zijn kado´s
Presentje
Vervolgens werden er kadootjes uitgewisseld (aardig gebruik!): Ouwerkerk bood Jumah een (Delfts?!) blauw bord aan met een ´oud-hollandse´ (?) voorstelling van een molen...(maar die hebben we (nog) niet in Almere...).

Meerdere kunstwerkjes
Van zijn kollega-burgemeester Jumah kreeg Ouwerkerk diverse
kadootjes: een olifant (kracht), een hert (snel en dapper), en andere handmatig vervaardigde kunstwerkjes; plus een vaantje!

De voorgeschiedenis in het kort
De stichting Samenwerk houdt zich namens de gemeente Almere bezig met de stedenband tussen Almere en de stad Kumasi in Ghana. Samenwerk is een onafhankelijke stichting, bestaande uit een bestuur en de werkgroepen Communicatie, Educatie en Projekten. In Kumasi worden samen met lokale ´counterparts´
(gemeente en dorpjes) konkrete projekten uitgevoerd. In Almere werkt Samenwerk aan de verbreding van het draagvlak voor internationale samenwerking dmv voorlichting, kennisoverdracht en bewustwording. SamenWerk krijgt f.1.= p/inwoner van de gemeente Almere.
Na een bezoek van projektcoordinator Pieter van der Linden aan Kumasi in 1996 ondertekende de toenmalige burgemeester van Kumasi het z.g. ´Memorandum of Understanding´. Dit gaf in grote lijnen doelstellingen en struktuur weer van de samenwerking tussen Almere en Kumasi.

Ghana is politiek veranderd
Nu is het 5 jaar later en bestond de behoefte om het samenwerkingsverdrag opnieuw te formuleren.
In Ghana waren politiek gezien veel veranderingen: begin dit jaar een nieuwe president, vervolgens een nieuwe burgemeester voor Kumasi in mei 2001 Maxwell Kofi Jumah.
    
De 2 burgemeesters

In Almere kwam 3 oktober jl. een delegatie uit Kumasi: de nieuwe burgemeester Maxwell K.Jumah, een vrouwelijk gemeenteraadslid (89 leden in de raad van een 70 duizend zielen tellend Kumasi) Rebecca Mensah; en Francis Cornah, coordinator CAGA (vergelijkbaar met st. SamenWerk)

Afvaardiging Ghanese ambassade
Verder kwam een afvaardiging van de ambassade in Den Haag: de nieuwe ambassadeur van Ghana in Nederland mevr. dr. Grace Amponsah-Ababio (met haar echtgenoot), die eind deze maand wordt voorgesteld aan H.M. de Koningin en worden haar papieren getekend; daarna is zij ´officieel´ ambassadeur.

    
Ouwerkerk tussen zijn gasten

Ook aanwezig: Recogin (Ghanese gemeenschap in Amsterdam), vrjwilligers st. SamenWerk en Gemeentewerken van de gemeente Almere. Deze laatstgenoemden waren aanwezig omdat er 3 personen uit Ghana gedurende een week mogen stage-lopen bij GW met name omdat zij geinteresseerd zijn hoe men hier met afval(verwerking) omgaat.


En vanzelfsprekend diverse vertegenwoordigers vanuit het College en de Gemeenteraad Almere.

Informatie: Stichting Samenwerk Lees meer

Tekst en Foto´s: Greta Verduin

Almeerse ex-wethouder geliefd bij VVD-top

Almere 04 Oktober 2001
De in de Almeerse bestuurscrisis van dit jaar ´gesneuvelde´ ex-VVD-wethouder Pauline Van Hoogenhuizen, is blijkbaar zeer geliefd bij de landelijk VVD-top.
    
Pauline van Hoogenhuizen
Van Hoogenhuizen die dit jaar middelpunt werd van een onsmakelijke ruzie in het Almeerse College van B&W, werd al eerder lid van de Kamercentrale van de VVD-Flevoland.

Rol GroenLinks en PvdA
Nadat, vooral, GroenLinks-Almere en de Almeerse PvdA haar een pootje hadden gelicht, bleef het niet lang stil rondom deze VVD-vrouw, die haar sporen op onderwijsgebied in Almere ruimschoots verdiend had.
Dat zij vanuit haar functie in de Kamercentrale ook toezicht uitoefent op het reilen en zeilen binnen de VVD-afdeling Almere en zelfs Flevoland is (achteraf bezien) veelzeggend.

Onderwijsexpertise
Hoezeer de ex-wethouder, mede door haar eigen VVD-wethouders in Almere, ook verguisd moge zijn, de landelijk VVD-top heeft blijkbaar meer vertrouwen in haar dan haar Almeerse ex-collega´s.
    
Douwe Halbesma
Vooral ex-wethouder financiën Halbesma (VVD), wethouder Smeeman (VVD) en zélfs burgemeester Ouwerkerk (PvdA), speelden een opmerkelijk, volgens velen onfrisse, rol in het vertrek van Van Hoogenhuizen. Ook Ruud Pet (GroenLinks) liet zich in de affaire niet onbetuigd en durfde zelfs te stellen, dat met deze wethouder de stad Almere niet goed bestuurd zou kunnen worden.

2e kamer, 1e kamer en Europa
Nadat zij een plaats als secretaris in de Kamercentrale voor de VVD kreeg aangeboden is het nu de partijcommissie voor onderwijs van de VVD die de waarde van Van Hoogenhuizen blijkbaar op juiste waarde weet in te schatten.
Als lid van deze commissie zal Van Hoogenhuizen de 1e- en 2e Kamer-fractie van de VVD, en zélfs de leden van het Europees parlement van advies dienen op onderwijsgebied.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin

Kunst in de Havenkom van Almere

Almere 05 Oktober 2001
Almere-Haven wordt steeds mooier, vooral nu de zo karakteristieke havenkom eindelijk, volgens planning, "ge-revitaliseerd" is. Dat houdt in gewone mensentaal in: de hele havenkom is op de schop gegaan, de bestrating, verlichting en de kades zijn fiks aangepakt volgens een bepaald idee. De hele ronding langs het water bestaat nu uit zogenaamde ´luie trappen´ (niet wat ik eerst dacht lange, ondiepe treden...) nee, het zijn 40 cm. hoge treden waar je ook lekker op kunt zitten en over het water uitkijken, en elkaar ontmoeten.

Rolstoel-vriendelijk
Voor wie die ´afstap´ te hoog is: ook dáár is aan gedacht: op regelmatige afstanden zijn er hardstenen ´tussentreden´ gemaakt, van 20 cm. hoogte, met een leuning. Ook aan de rolstoelers is gedacht. Was er eerst een nogal schuine helling om naar beneden, langs het water te komen, nu is er een brede, zacht glooiende helling aangelegd, met prettige anti-slip gladde stenen, die plezierig horen te rijden!

    
Ben Hosman
Tegelrand
Boven in die trappen is nu een tegelrand gemetseld, bestaande uit 1000 beschilderde tegels, deels met tekst maar voor het grootste deel met beeld-voorstellingen. Tegelkunstenaar Ben Hosman is zo´n half jaar bezig geweest met allerlei groepen in Haven (schoolkinderen, eerste bewoonster, wethouder en raadsleden, bewoners van het eerste uur, stedenbouwkundigen en ambtenaren die iets met Almere-Haven van doen hebben/hadden)
om voorstellingen te schilderen op de tegels. Hij had 2 thema´s: water en historie, waaran mensen hun inspiratie konden ontlenen. Dat is bijzonder goed gelukt: ga zelf kijken!

Vertraging
Er wordt nog gewerkt aan een parkje aan de ene kant; en de bankjes enz. konden helaas niet op tijd geleverd worden maar.....binnenkort: ze komen eraan!

De Horeca is blij met deze positieve impuls en verwacht dat deze fraaie havenkom met die bijzondere Tegelrand (een projekt olv tegelkunstenaar Ben Hosman, waarbij de Havenaars konkreet aan meegewerkt hebben) een even spraakmakende als plezierige imago-verbetering te zien geven.

Iedereen is van harte welkom:


Tekst, foto en scans: Greta Verduin

Flevo weekend TIP

Almere 05 Oktober 2001
Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.
Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie


Deze week de Kids site voor Flevoland.
Werelddierendag, gisteren, heeft ervoor gezorgd dat er veel aandacht besteed wordt aan dieren.

Er is een dierenverhaal gemaakt, dierenknutsels en dieren kleurplaten. Maar er zijn ook kinderliedjes te beluisteren.

De moeite waard dus. Bezoeken.

Tekst: Redaktie

Kunstwerk Wilgengriend onthuld

Almere 06 Oktober 2001
Vrijdag 5 oktober 2001 onthulde de weth. voor Almere-Haven Rita van Ling, het kunstwerk "Waar ga je heen?" van Ninette Koning.


Veel kinderen (o.a. van school de Regenboog) waren aanwezig want zij hadden ijverig meegewerkt aan dit kunstwerk onder leiding van de kunstenaar.

Ballonnenmuur
Ook de al sinds 1999 aktieve Bewonerscommissie liet van zich horen en zien.
Na diverse speeches over het totstandkomen, het bijeen sprokkelen van de benodigde centjes en met dank aan allen die hieraan een bijdrage hadden geleverd, trok weth. van Ling aan de touwtjes en vloog de ´ballonnenmuur´ de lucht in.


    
Het kunstwerk

Expositie
Daarna werd iedereen uitgenodigd mee te gaan naar het buurthuis om nog even te kijken naar een kleine expositie van het ontstaan van dit idee tot de uitvoering nu.

    
Expositie over het ontstaan

Vervolgens werd de weth. nog speciaal bedankt met een bloemetje en werd men uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

    
Dhr. Vitalli bedankt Rita van Ling en Ninette Koning

Wéér een projekt dat gerealiseerd is sámen met de bewoners!

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Bestuur PvdA wil Arie Willem Bijl als lijsttrekker

Almere 08 Oktober 2001
    
Arie Willem Bijl
Woensdag 31 oktober beslissen de leden van de PvdA-Almere of zij het met de keuze van hun bestuur eens zijn, om met Bijl de verkiezingen in te gaan in maart 2002.

Geen Lies Spruit
Reeds eerder was bekend geworden dat zijn collega-wethouder Lies Spruit (PvdA) niet gelukkig was met de plannen van het bestuur.
    
Lies Spruit
Zij had erop gerekend dat zij de lijsttrekker zou worden. Toen haar duidelijk werd dat het bestuur haar blijkbaar niet steunde trok zij haar conclusies en maakte onlangs bekend dat zij zich geheel uit de politiek zou terugtrekken.
Overigens is bij monde van fractievoorzitter Haanstra ontkend dat dit de reden voor het vertrek van Spruit zou zijn geweest.

Conflict Henk vd. Linden
Bij de verkiezingen in 1998 behaalde de Almeerse PvdA 9 zetels. Henk v.d. Linden echter besloot zijn eigen partij ZLER op te richten en vertrok na een conflict uit de fractie.
Joop Lammerts van Bueren, die ontdekte dat wethouder zijn toch wel erg zwaar was en weer gewoon raadslid werd, staat niet meer op de lijst.

Haanstra in voor wethouderschap
Johanna Haanstra, de huidige fractievoorzitter, staat op plek twee van de lijst. Zij heeft zich niet meer beschikbaar gesteld als fractievoorzitter maar ambieert wel een wethouderspost.
Bijl daarentegen heeft te kennen gegeven zowel een wethouderspost als een eventueel fractievoorzitterschap te ambiëren.

    
Douwe de Vries
Kandidatencommissie zet Lea Bouwmeester op vijfde plek; aanstekelijk
De kandidatencommissie bestaat o.a. uit Douwe de Vries (in het dagelijks leven manager bij de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere) en Frank Roos
    
Frank Roos


Frank Roos is programmamaker voor StudioAlmereTv en maakte enige tijd geleden met Bijl en....Lea Bouwmeester (de dochter van Procinciaal gedeputeerde Laura Bouwmeester) een tv-programma voor de lokale omroep.
    
Martin Wiegertjes
Bijl en Lea Bouwmeester mochten daarin tijdens een wandeling filosoferen over kunst en cultuur en jongerenbeleid.

Nieuwkomer nog boven oude rot Wiegertjes
Lea Bouwmeester is op dit moment nog actief in De Jonge Socialisten. Volgens de kandidatencommissie is de hoge -vijfde- plek voor Lea Bouwmeester (nog bóven Martin Wiegertjes-nr.6-) te rechtvaardigen door haar aanstekelijke optreden tijdens haar presentatie voor de commissie.


Tekst: Ruud van den Bosch
foto De Vries: van tv.scherm NCRV
foto Frank Roos van tv.scherm Studio Almere
Overige foto´s: Greta Verduin

News-server Stad van de Vrijheid is verhuisd

Almere 09 Oktober 2001
De Flevolandse news-server ´Stad van de Vrijheid´ is verhuisd naar de server van het domein flevoland.to

Het initiatief van Almeerder Eric de Hont (zie inzet) is gedwarsboomd door enkele jaloerse figuren die hebben geklaagd bij Chello.
De server draaide via het chello-modem bij Eric thuis. Dit is volgens de voorwaarden niet toegestaan. Na meer dan 2 jaar heeft iemand het nodig gevonden te klikken bij Chello.
Er is hard gewerkt om op korte termijn de boel weer in de lucht te krijgen. En met succes!

Instellingen; in tekst
Het is nodig om een *nieuwe account* aan te maken voor uw nieuwsreader, anders kunt u geen nieuwe berichten meer lezen.

De naam van de server is wel hetzelfde gebleven: news.flevoland.to
Ondanks dezelfde naam is het toch noodzakelijk om een nieuwe account aan te maken op uw eigen computer.

Netscape gebruikers
Voor Netscape kunt u daarvoor raadplegen http://news.flevoland.to (instellingen).

Outlook Express gebruikers

Wie Outlook Express gebruikt als newsreader hieronder in tekst enkele aanwijzingen:

- 1. Ga in Outlook Express naar ´extra´ en dan naar ´accounts´.
- 2 .Kies het tabblad ´nieuws´.
- 3. Kies ´toevoegen´
- 4. Kies ´nieuws´
- 5. Vul bij ´weergeven naam´ uw naam in of een nickname/bijnaam
- 6. Klik op ´volgende´ en vul *een* emailadres in (kan elk willekeurig email-adres zijn)
- 7. Klik op ´volgende´ en vul in de naam van de newsserver: news.flevoland.to
- 8. Klik op ´voltooien´.
- 9. U heeft nu het account aangemaakt.
- 10. U wordt gevraagd of u de niewsgroepen wilt zien? Klik op ´ja´.

Hierna kunt u zich op diverse/of alle nieuwsgroepen van Flevoland aanmelden en via Outlook Express berichten lezen en ook zelf schrijven of met anderen in de groepen van uw keuze van gedachten wisselen.

U kunt nieuwe berichten maken en berichten van anderen beantwoorden. (kijk links boven in uw scherm naar de twee icoontjes met een velletje papier met een punaise erin).
U kunt op uw gemak in de groep *test* van alles uitproberen.


Uitleg met plaatjes
Wie het allemaal in ´plaatjes´ duidelijk uitgelegd wil hebben.... Lees meer

Vele malen sneller
Ondanks dat de verhuizing tot stand gekomen is door ´geklik´ is er ook een voordeel. De server van flevoland.to is via een 34 Megabit/sec. kabel een stuk sneller dan het lijntje via Chello.
Om met Johan Cruijff te spreken: "Elk nadeel hep se voordeel".

Nog enkele mededelingen:
De homepage van Eric de Hont is te bereiken op http://news.flevoland.to (o.a. voor de uitleg om Netscape in te stellen als news-reader... zie ook hierboven).
Sommige links daarop werken nog niet. Maar daar wordt hard aan gewerkt.

De webtoegang via http://news.flevoland.to/newsportal waar ook, * via het web* de nieuwsgroepen te benaderen zijn is nog niet operationeel. Dat komt zo spoedig mogelijk in orde. Handig voor mensen die het werken met een nieuwsreader ´lastig´ vinden.


Tekst en screenshots: Ruud van den Bosch
namens de hele crew die samenwerkt in flevoland.to en guldennet.

Sieraden, de keuze van Almere

Almere 09 Oktober 2001
    
Hennie Drieling
Zaterdag 13 oktober 2001 om 16.00 zal Lies Spruit, weth. Economische Zaken en Welzijn bij de gemeente Almere, de expositie "Sieraden, de keuze van Almere" openen in De Paviljoens, Odeonstraat 3 in Almere.

25 vrouwen en 25 sieraden
Vijfentwintig Almeerse vrouwen dragen vijfentwintig verschillende sieraden (een idee van Galerie Marzee) en werden daarmee op de foto gezet door de befaamde fotograaf Paul Huf.

Almere 25 jaar
En dat gebeurt in verschillende steden, verschillende vrouwen, verschillende sieraden.
Dat vijfentwintig is puur toeval......maar komt ´toevallig´ mooi uit omdat Almere dit jaar vijfentwintig jaar bestaat!

Te zien tot 11 november 2001 in De Paviljoens.
Woensdag, zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur;
donderdag en vrijdag van 12 tot 21 uur (langere openingstijden!)

Tekst: Greta Verduin
Foto: Paul Huf

De eilanden van Stichting Aap

Almere 09 Oktober 2001
Al lange tijd wordt er bij Stichting Aap (opvang voor uitheemse diersoorten) in Almere gebouwd, gepland en bij elkaar gezet, om uiteindelijk eind dit jaar apen op de vier nieuwe apeneilanden te kunnen uitzetten.

    
Voederen vanuit het dak
Ape pensioen
De eilanden zijn gemaakt om apen die moeilijk of niet meer herplaatsbaar zijn, toch nog een mooi bestaan bij Stichting Aap mogelijk te maken. Ze vertegenwoordigen een soort pensioen voor de apen zodat ze hier de rest van hun leven met soortgenoten prettig kunnen samenleven.

Afgelopen donderdag, op dierendag was het zover: Het eerste eiland werd officieel geopend door Weth. Faber!

Een spannend moment
Voor iedereen bij Stichting Aap was dit natuurlijk een hele belevenis, vooral voor de apen zelf. Ze zijn al een paar dagen eerder in de nieuwe binnenverblijven gezet om te wennen, maar toen de luiken open gingen durfden ze eerst niet naar buiten te komen - een nieuw gebied is natuurlijk ook een beetje eng … En zo groooot!!
    
Berberapen-eiland. - Zoekplaatje: waar zijn de apen?

Het is prachtig om te zien hoe de apen zich op het eiland al naar 5 dagen helemaal thuisvoelen en zich volledig aan hun nieuwe vrijheid aangepast hebben. De hele dag wordt er gespeeld en achter elkaar aangerend, gevlooid, geimponeerd - en natuurlijk groepsgedrag vertoond, zoals het een berberaap behoort.

Schuilmogelijkheden
De aangeplante bamboo is een prima speeltuin voor de kleine jongetjes en de grote mannetjes hebben nu een verre horizon om ´indringers´ in hun grote territorium te kunnen ontdekken en te verjagen. De apen hebben veel schuilmogelijkheden in de vorm van heuvels en boomstammen om zich voor nieuwsgierige mensenogen te kunnen verstoppen.

    
Uitkijk van de apen op de Kemphaan
Lampong apen
Morgen is nog zo´n grote dag. Dan wordt de tweede groep apen op de eilanden gezet - een grote groep lampongapen van dertien individuen, veelal afkomstig van particuleren. De dierverzorgers bij Stichting Aap kunnen haast niet wachten om ook hun op de eilanden te zien dollen.

Vanaf 19 oktober, zo is de planning, zullen ook de chimpansees en de bavianen op de twee andere eilanden te bewonderen zijn. Deze eilanden zijn nog niet helemaal af, en de werkzaamheden hier gaan ondertussen druk door - zonder dat de apen zich er iets van aantrekken.

Groot bezoekersaantal
De nieuwe eilanden trekken natuurlijk heel veel bezoekers - zelfs nu in de herfst is het al behoorlijk druk op de loopstegen over het water. Maar ook al zijn de apen heel vertederend en is het leuk om hun aandacht te trekken - er mag absoluut niet worden gevoederd, en de apen moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten
    
Eiland van de chimpansees: hier moet nog veel gebeuren

Bij de Kemphaan komen ook nog binnenkort borden te staan, waar alles nog een keer wordt uitgelegd.

Rondleidingen
Vier dagen in de week zijn er rondleidingen over de eilanden.
Voor een rondleiding moet je je wel van tevoren aanmelden. Dit kan je doen door bij Stichting Aap te bellen op telefoonnummer 036-5384484, of een E-mail te sturen naar info@aap.nl
Het is aan te raden dit op tijd te doen, omdat de rondleidingen toch al vrij snel vol zijn.

Donateurs
Stichting Aap als Stichting neemt geen entree en is geheel afhankelijk van donateurs. Op de Kemphaan staat een collectebus voor mensen die toch een bijdrage voor de rondleidingen willen geven.

De apeneilanden in Almere zijn het harde werken eraan zeker waard. Apen en dierverzorgers zijn blij en ook nog een heleboel bezoekers, die van de voormalige kneusjes kunnen genieten, die nu eindelijk een mooi plekje op deze aarde gevonden hebben.

Tekst en foto´s: Meike Kunkel

Gaan de Almeerse dokters digitaal?

Almere 09 Oktober 2001
De Zorggroep Almere is al weer enige tijd op Internet te vinden (http://www.zorggroep-almere.nl).


Een initiatief dat iedereen, al langer wonend in-, net verhuisd naar Almere, of binnen Almere verhuisd, snel op de hoogte brengt van de structuur en de mogelijkheden binnen de gezondheidszorg in Almere.

Een digitale huisarts?;de stelling
Vanaf woensdag 10 oktober a.s. wordt de Almeerse gezondheids-consument iedere maand een stelling voorgelegd.
De eerste is: "Brengt een electronisch spreekuur van de dokter uitkomst?"
De bedoeling is om wensen te peilen op dat gebied. Steeds meer mensen maken gebruik van internet en zoeken vaak naar medische informatie op diverse sites.

Wellicht hebben Almeerse patiënten behoefte aan zo´n digitaal dokters-spreekuur, waarbij zij een vraag aan hun arts of een andere arts kunnen stellen.

En wat gebeurt er dan met mijn reactie?
In reactie op de stelling kan door de respondenten aangegeven worden of het belangrijk is dat vragen gesteld kunnen worden via het internet aan de eigen arts of...dat het ook een andere arts mag zijn.
Reageren op de stelling (vanaf woensdag dus) of op een andere vraag kan anoniem.
Wie op de hoogte wil blijven van wat er met de reacties door de zorggroep gedaan is/wordt kan zijn e-mail-adres achterlaten en wordt persoonlijk op de hoogte gehouden. Ook op de website van de zorggroep zal bekend gemaakt worden wat er met de ontvangen reacties is gedaan. Wellicht is het verzoek om een digitaal spreekuur zo groot, dat het ook daadwerkelijk zal worden ingevoerd.

Tekst: Ruud van den Bosch

Muziek in de havenkom van Almere-Haven

Almere 10 Oktober 2001
Vrijdagmiddag 12 oktober a.s. om 16.00 uur is het zover: het Tegel(kunst)projekt wordt feestelijk gepresenteerd. Dat gebeurt op een spraakmakende manier (die nog niet verklapt wordt, maar iedereen is van harte uitgenodigd!), waarin theaterman Martin Mens en de troubadour een rol spelen. Vanzelfsprekend zal er - nog meer - muziek te horen zijn, na de speech van weth. Rita van Ling
    
Rinus Vlaming en Sander Bossink

Dan treden op de vocalist/ entertainer Sander Bossink die samen met accordeonist Rinus Vlaming voor het sluitstuk zullen zorgdagen; een sluitstuk waaraan iedereen kan meedoen! Het geluid wordt verzorgd door Melissa´s Sound.

Muziek Pioniers
Rinus Vlaming, accordeonist. Al heel lang woonachtig in Almere-Haven (pas zo´n 20 jaar..) en lid van de legendarische Pioniers-band uit begin jaren ´80 "Windkracht 6". De Band bestond uit 5 man; bij het 12 1/2 jarig bestaan van Almere heeft de band nog een concert gegeven in de bekende lokatie "De Roef" (nu ook al verdwenen...)aan de Markt in Haven.

Sander Bossink, vocalist/entertainer. Woont sinds 1994 in Almere. Veel ervaring opgedaan in Amsterdam, o.a. bij ´Bolle Jan". Is er trots op dat hij in ´95 voor doodzieke Sylvia een Benefiet-voorstelling kon organiseren, waardoor een laatste wens van haar in vervulling kon gaan.
In ´99 presenteerde hij het Bevrijdings(pop)festival in Almere. Heeft interviews gedaan voor Studio Almere TV en tegenwoordig voor Omroep Flevoland.

Tekst en foto: Greta Verduin

Bijeenkomst Leefbaar Almere 10 oktober

Almere 10 Oktober 2001
Dinsdag 11 september werd de wereld opgeschrikt door een terreurdaad die, zoals voorzien, grote gevolgen heeft.
In verband daarmee liet Leefbaar Almere haar op 12 september geplande bijeenkomst wel doorgaan, maar uitsluitend als teken dat terroristen niet bepalen of in Nederland de vrijheid van vergadering en van vrijheid van meningsuiting wel of niet geldt.
In een toespraak herinnerde LeefbaarAlmere-voorzitter Frits Huis nog eens aan deze democratische waarden.
    
Raadslid-kandidaten: Marien Vlug en Frits Huis

10 oktober: Ronde Tafel
De ronde-tafel bijeenkomst van Leefbaar Almere vind nu plaats op 10 oktober 2001 in buurthuis Het Kardoes-J.G. Suurhoffstraat 45; aanvang 20.00 uur.

Iedere Almeerder wordt door Leefbaar Almere van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn om over Almeerse onderwerpen van gedachten te wisselen met de partij-kopstukken.

Hangijzers
De hete hangijzers waarmee Leefbaar in de publiciteit gescoord heeft zullen voor de aanwezigen door Leefbaar Almere van een alternatief voorzien worden.
Een ieder die heet van de naald wil weten wat Leefbaar Almere van plan is met Omniworld en het betaald voetbal zal dus aanwezig dienen te zijn. Ook het betaald parkeren, zo mag aangenomen worden, zal onderwerp van discussie zijn.

Kandidaatsraadsleden
Deze avond zullen ook de kandidaats-gemeenteraadsleden aanwezig zijn.
De lijst is -in willekeurige volgorde en...- *niet compleet*: Frits Huis (journalist), Nico van Duijn (arts), Jeroen Mulder (personeel- en organisatie-adviseur), Marcel Roders (projektontwikkelaar), Rijk vd. Linden (brandweerman), Sander Bossink (radiopresentator/zanger), Marien Vlug (internet-ondernemer), Jannie Degenhardt (werkzaam bij zorggroep Almere), Wilma Akkerhuis (idem), Albert ter Beek (ondernemer-ijssalon Mariola).

Concept
De programma-commissie zal alle naar voren gebrachte ideeën verwerken in een concept-verkiezingsprogramma, dat aan alle leden van de partij zal worden voorgelegd.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

PvdA bezorgd over onderwijs-resultaten Almere

Almere 11 Oktober 2001
De PvdA maakt zich grote zorgen over het Almeerse onderwijs. Met het bedrag van fl. 24 Miljoen dat wethouder Smeeman (VVD) onlangs beschikbaar stelde, zijn niet alle problemen de Almeerse onderwijswereld uit, meent de PvdA.

Zorgelijk laag niveau
Onlangs nog werd bekend dat een Almeerse Openbare School (De Vedelaar) op grond van inspectierapporten gerekend kon worden tot de 100 zwakste scholen in geheel Nederland.

Volgens de PvdA heeft de onderwijsinspectie 17 basisscholen in Almere onderzocht. Op maar liefst 14 daarvan zouden leerlingen op een zorgelijk laag niveau presteren.
De PvdA stelt dan ook dat het hoog tijd wordt voor een groot Onderwijsdebat omdat het onderwijs de laatste jaren in een zorgelijke positie verkeert.

Uiterlijke schijn
De PvdA is bang dat het aan de buitenkant allemaal mooi opgelost lijkt te zijn. Alle kinderen gaan weer vijf dagen per week naar school en het tekort aan leerkrachten zou zijn opgelost.
Ten onrechte zou hierdoor het idee kunnen ontstaan dat alle onderwijs-knelpunten zijn weggewerkt. In haar persbericht hamert de PvdA erop, dat uit de inspectie-rapporten Onderwijs voor de Almeerse scholen blijkt dat de opbrengst van het onderwijs tekort schiet.


Ondoorzichtig
Hoe moeilijk het is om de juiste stand van zaken in het Almeerse onderwijs te peilen bleek onze redactie onlangs nog eens uit een artikel in "Het Schoolblad" van de onderwijsbond AOB van 8 sept.2001.

Daarin stelt Openbaar Onderwijs-medewerkster Linda Puymbroek nogal cynisch dat de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs in "haar oneindige wijsheid" had besloten om meer mensen in te zetten voor werving en selectie.

Onvoldoende personeel
Diezelfde Puymbroek maakt er in het artikel melding van dat na de zomervakantie het aantrekken van voldoende vervangers bij ziekte nog steeds achter loopt. Ook het vinden van onderwijsassistenten verloopt moeizaam.
Voorts blijkt uit het artikel dat er veel mensen vertrekken uit het Almeerse onderwijs en dat de Bestuurscommissie zogenaamde ´exit-gesprekken´ wil voeren om uit te zoeken waarom dat zo is.

Te weinig invloed gemeente; terug op politieke agenda
Dat vindt de PvdA althans. In 1998 werd de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Openbare scholen gelegd bij een bestuurscommissie.
De PvdA vindt dat alle problematiek te veel op het bordje van die Commissie, de andere schoolbesturen en de scholen zelf wordt gelegd en wil het onderwijs weer terug hebben op de politieke agenda.

Debat
In een groot Onderwijsdebat hoopt de PvdA-almere een duidelijk beeld te krijgen van de problemen binnen het Almeerse onderwijs. Op grond daarvan zou de politiek een meerjarig onderwijsbeleid kunnen voeren en daarover politiek besluiten nemen.

Het debat vindt maandag 15 oktober 2001 plaats in het Baken Park-Bunnuellaan 4; aanvang 20.00 uur
In het forum hebben o.a. zitting: mevr. J. Tiemersma van het Bureau Openbaar Onderwijs, wethouder Smeeman (VVD) en Jannie Lammers van de Stichting ´Gewoon Anders´.
Het geheel staat onder leiding van Ed Veenstra (ex-rector van sg. Echnaton).

Tekst: Ruud van den Bosch

Flevo weekend TIP

Almere 12 Oktober 2001
Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.
Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactieDeze week het Museum "Het Oude Raadhuis" uit Urk.
Museum Het Oude Raadhuis is gevestigd in het voormalige raadhuis van Urk, dat in 1905 door de architect J.F.L. Frowein is gebouwd.
Maar ook de site op het Internet geeft veel informatie over Urk en haar geschiedenis.

De moeite waard dus. Bezoeken.

Tekst: Redaktie

Leefbaar Almere: Omniworld inruilen voor schaatsbaan

Almere 12 Oktober 2001

Alhoewel Leefbaar Almere-voorman Frits Huis zich als een volleerde Jerry Springer bewoog tussen een 25-tal bezoekers, kon hij niet voorkomen dat discussies vaak van de hak op de tak sprongen.

Jonge partij
Heel Almere was uitgenodigd om 10 oktober aan de kopstukken van de jonge partij Leefbaar Almere te laten weten hoe zij tegen de stand van zaken in Almere aankeken. Hun opmerkingen zullen worden verwerkt in het programma.


    
"Mijn Almere niet meer"

Geen binding meer
Uit de diverse opmerkingen uit het publiek bleek dat men zijn eigen Almere niet meer herkende. De meest typerende- en tevens schrijnende opmerking daarover kwam van mevr. Vlaming (midden op de foto) : "Ik woon nu zo´n 25 jaar in Almere, maar Almere is mijn Almere niet meer; ik heb er totaal geen binding meer mee".

Van Bemmel-VVD
Die mening werd door veel aanwezigen gedeeld. ´Almere is weggegeven aan de projektontwikkelaars´, was een algemeen gedeelde opvatting.
Daarbij moest ex-wethouder Van Bemmel (VVD) het diverse keren ontgelden. Hij ruilde begin 1999 zijn wethoudersfunctie in voor een directie-functie bij het bouwbedrijf Van Wijnen. "Direct daarna zag je al die bouwkeetjes van Van Wijnen als zwammen de grond uitschieten in Almere", aldus een van de aanwezigen.

Sociale samenhang; voorzieningen.
Aspecten als veiligheid, het verloederde onderwijs in Almere, verkeer, voorzieningen voor de jeugd, huisvesting (zo langzamerhand onbetaalbaar geworden), de overheersende rol van projektontwikkelaars en de achterblijvende inbreng van woningbouwverenigingen, de geringe inbreng van de ´gewone burger´, de ongebreidelde groei van Almere....het passeerde allemaal de revue.

Invloed
Frits Huis was in ieder geval blij dat de invloed van Leefbaar Almere al zover ging dat de gemeente Almere (en zelfs de provincie Flevoland) nu al vraagtekens gingen zetten over het gewenste tempo van de groei, als daar geen voorzieningen door het Rijk tegenover gezet werden. "Dat hebben we dan in ieder geval bereikt", aldus Huis. Huis: "Groei moet een middel zijn en geen doel op zich"
"Het gaat allemaal om een mooi plaatje naar buiten toe; om skylines, palen langs de snelweg die aankondigen dat Almere weer zoveel inwoners erbij heeft gekregen; daar koopt de gemiddelde Almeerder niks voor"
, verwoordde één van de aanwezigen.

Omniworld torpederen voor een schaatsbaan.
    
Kwintus Nova
Wonderlijk genoeg bleef het ´betaald parkeren´, dat Leefbaar Almere -als het maar even kan- wil afschaffen nagenoeg onbesproken.
Het door LA als ´eeuwig durend schip van bijleg´ betitelde project Omniwold (stadion-Almere Poort) kan geen genade vinden in de ogen van de partijtop.
Betaald voetbal dient gefinancierd te worden door het particulier initiatief uit de markt. We zijn niet tegen betaald voetbal, maar niet op de manier waarop het nu gebeurd. Dit is een openeinde regeling. Huis is er van overtuigd dat de bevolking meer zit te wachten op een ijsbaan (het alternatief voor Omniworld dat Leefbaar Almere voorstelt) in Almere Poort.

De uitgesproken opvatting van Huis daarover kunt u beluisteren in een interview dat hij gaf aan de Regionale Omroep.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s bijeenkomst: Greta Verduin
foto ijsbaan: website Kwintus Nova-Dronten
audio: omroep flevoland

Niet bij brood alleen.....

Almere 12 Oktober 2001

Rudimentaar: (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Wat heb ik vaak moeten grinniken bij die foto van president Richard Mulhause Nixon. "Zou u van deze man een 2e-hands auto kopen?", was de vraag op posters in de jaren ´70.

    
Wat is er al niet besproken bij een toetje.
Toetjesdief
Kijk eens naar de man op deze foto. Zou u geloven dat de man op deze foto een toetjes-dief is?
Toch is dat zo. En zijn ´voorganger´ had het nog zo gezegd: "Neemt en eet".
Daar heeft het CDA (want daar is de man op de foto van) "Niet bij brood alleen", van gemaakt.
Dus dat werd feest. Ook nog beleg op het brood, af en toe een warme maaltijd en soep vooraf. Dat is wat veel (vnl. alleenstaande) ouden van dagen in Almere al jaar en dag aan de deur bezorgd krijgen. De gemeente Almere subsidieert dat. En het toetje, jawel ...het toetje ook. Nu kun je vissen en broden blijkbaar wel breken, en toetjes niet..dus...

Gemeente beraadslaagt: toetje of soep?
Dat kon niet langer zo, heeft Wim Faber (cda-toetjes-dief), die sinds kort de Almeerse gemeentelijke financiën beheert gedacht. Dat kost werkelijk al te veel.
Dus werd er een serieus gesprek op gang gebracht....Moest het toetje eraf of de soep?

Gemeente kiest voor toetje;het kán er wel af.
Het werd het toetje. Waar een grote stad werkelijk klein in kan zijn. Bij Nixon kon je nog lachen. Bij Wim Faber (CDA-Almere) springen de tranen van plaatsvervangende schaamte in je ogen. Schande kome over Almere en haar bestuurders en hun nageslacht tot in lengte van dagen. (uit Valse Profeten: 21 t.m. 43)


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto-montage: Rob Franken

Startsein World Trade Center Almere Associatie

Almere 13 Oktober 2001
Op maandag 15 oktober a.s. zal Staatssecretaris G. Ybema samen met Kamer van Koophandel Voorzitter A.L. Greiner het officiële startsein geven voor de WTC Almere Associatie.

WTC worldwide
Het WTC is een wereldwijde organisatie op ca. 320 locaties in ca. 100 landen. In Nederland hebben Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden een actief WTC.
Het bevorderen van Internationale Handel is één van de doelstellingen van het WTCA, de overkoepelende organisatie in New York.

Voorlopige huisvesting
Tot de realisatie van het eigen WTC gebouw is in het Alnovum te Almere het kantoor gevestigd van waaruit voorlopig gewerkt zal worden aan de opbouw van een Business Club voor ondernemers, (kennis)instellingen en overheden.
Het WTC gebouw in Almere zal over ca. 4 jaar gerealiseerd zijn. Het is terug te vinden op het masterplan van Almere.

    
Skyline van het nieuwe Almere (Masterplan Almere)

Op regelmatige basis wordt aan de leden van het WTC Almere, een programma geboden met belangrijke sprekers en interessante onderwerpen.

Lid worden
Ondernemers, overheden, organisaties en instellingen, gevestigd in de Provincie Flevoland zijn van harte welkom zich bij het WTC Almere aan te sluiten.
Lidmaatschap betekent: Netwerken, Internationale handel, matchmaking, etc. tussen de meer dan 700.000 leden wereldwijd.
Het WTC is het platform voor Netwerkers en Netwerken in Provinciaal verband met wereldwijde contacten.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via:
wtc@almere.nl of

WTC Almere Associatie
P.J. Oudweg 3
1314 CH Almere
tel: 036-5238400

Bron: Persbericht

Feestelijke opening van Tegel(kunst)projekt

Almere 14 Oktober 2001


    
Ben Hosman, Lia de Clerk en Rita van Ling
Vrijdag 12 oktober 2001 -op een van de allerlaatste zomerse dagen van dit jaar- werd het Tegelprojekt in de havenkom feestelijk geopend door de wethouder voor Almere-Haven Rita van Ling. Haar viel de eer te beurt om de laatste tegels in te metselen in de tegelrand, samen met Lia de Clerk, de allereerste bewoonster van Almere (Haven), inmiddels alweer zo´n 25 jaar geleden. Tegels die zij beiden hadden beschilderd.

Een troubadour speelde en zorgde voor de juiste sfeer van vervlogen tijden...

De gouden troffel
Ter verhoging van de feestvreugde kwamen onverwacht 2 lakeien tevoorschijn met een rood-fluwelen kussentje met daarop een gouden troffel en bovendien een gouden emmer met cement, zodat de wethouder aan de slag kon
    
Rita van Ling met de gouden troffel
Met daarbij de suggestie: "misschien is dit wel de aanzet tot de uitreiking van de jaarlijkse Troffel-Trofee!".

Martin Mens
Daarna nam de verteller Martin Mens het over.
Hij deklameerde vervolgens het verhaal dat te zien was op de tegels.....van méér dan 25 jaar geleden, vanaf het jaar nul tot... het heden. Daarop zong de troubadour........ en terwijl de lakeien hun podium voortdroegen langs de havenkom en het publiek met hen meeliep..... volgde een ´Cultuur-schok´: de Middeleeuwse troubadour was ineens in déze tijd beland en begon te ´rappen´.

    
De rappende troubadour


Rita van Ling
Dit alles was de intro tot de speech van weth. Rita van Ling, die verwoordde wat er allemaal was gebeurd (dat meestal niet zo zichtbaar was) en wat er nog zou gaan gebeuren, zodat Haven eindelijk de sfeer krijgt die het verdient! Deze havenkom is ook nog niet klaar; in overleg met de bewoners worden er nog bomen uitgezocht, er komen bankjes en goede verlichting.
    
Sander Bossink en Rinus Vlaming
Aan de zijkant komt nog een parkachtig gedeelte en de brede, zachtglooiende helling is ook nog niet klaar. (bij regen kan er nu eenmaal niet gemetseld worden).
Ook de rest van Haven komt aan de beurt: de winkeliers hebben lang genoeg gewacht. Overdekte terrassen langs de havenkom, zodat je ook een terrasje kunt pakken als het waait of regent.

Almere-Haven Ballade
Als afsluiting werd de Almere-Haven Ballade gezongen door Sander Bossink, begeleid door accordeonist Rinus Vlaming.

PS
De geluidsman kreeg op deze ochtend een acute blindedarm-aanval waardoor hij uitgeschakeld was. Een kollega van hem nam, totaal onvoorbereid, voor hem waar: bedankt nog vanaf deze plaats; en voor de onfortuinlijke geluidsman: beterschap!

Voor de liefhebber van alle teksten Lees meer


Tekst: Greta Verduin
Foto´s: Greta Verduin en Ruud van den Bosch

Koninklijk bezoek aan Flevoland.

Almere 17 Oktober 2001
Gisteren nog werden de voorbereidingen getroffen om Prins Willem Alexander en Maxima te ontvangen met de Flevolandse netheid.


Vandaag was het zover
In een heel strak schema brachten Máxima en kroonprins Willem Alexander een bliksembezoek aan Almere. De trein reed stipt op tijd om 10:32 uur het Centraal Station van Almere binnen. Buiten stonden meer dan 1600 kinderen al meer dan een uur verwachtingsvol te wachten.

Maxima
Maxima had haar kleding aangepast aan het Flevolandse bezoek. Zij droeg een sportieve khaki kleurig broekpak en hakken. Iedereen vroeg zich af of dit geen probleem zou kunnen vormen bij het bezoek aan de Batavia werf.

Commissaris van de koningin
Ook de Commissaris van de Koningin in Flevoland, Michel Jager, stond al klaar om samen met burgemeester Hans Ouwerkerk. en dir. Loeffen (Commercie Randstad-noord) het koninklijk gezelschap te verwelkomen. De 150 duizendste inwoonster, Renée Nelemans mocht een boeketje aanbieden aan Máxima.

Niet te hoog
Om 10.34 uur een ontvangst in de stationshal, waar de gasten werden voorgesteld aan het Almeers College, waarna burgemeester Ouwerkerk de maquette van het stadscentrum toelichtte. Op de uitlating van de heer Ouwerkerk over de geplande torens voor de skyline van Almere, reageerde Maxima met: "Toch niet te hoog". Wethouder Henk Smeeman (VVD), die de toelichting had moeten doen, schitterde door afwezigheid. Hij vond de 2 minuten te kort.


    
Stadspromotie Almere
Stadspromotie Almere
Om 10.42 uur kwam het gezelschap naar buiten waar meer dan 1600 schoolkinderen en evenzoveel Almeerders hen toezwaaiden.

Stad van de Vrijheid
Vervolgens zongen zij samen met Sylvia Samson het overbekende "Almere-lied", terwijl Máxima en Willem Alexander, in gezelschap van veel beveiligingsmensen en notabelen, een rondje liepen rond de - voor deze gelegenheid oranje spuitende- fonteinen.

Kort maar hevig
Om 10.55 uur verliet de Koninklijke trein Almere, richting Lelystad.

Lelystad

Ook in Lelystad was de dag tevoren nog een schoonmaakwoede geweest. Buiten het blinkend station stonden duizenden mensen te wachten.

Kleurrijk en multicultureel spektakel
Het paar werd verwelkomd door een kinder koor uit de NoordOostPolder, die minder blij waren met de kleding die zij aan hadden. "Kinderachtig" vonden zij hun pakjes.
Buiten het station zong de Argentijnse zangeres Edsilia Rombley een liefdeslied voor Maxima en Willem. Ook waren er spectaculaire Antilliaanse dansers, die de zonnestralen een nog warmere gloed gaven.


Koninklijke bus
Met een koninklijke bus vertrok het paar vervolgens naar het "museum" gebied van Lelystad.


Ook daar heerste al een opgewonden sfeer. En gezichten die in Almere waren, bleken ook weer in Lelystad aanwezig.

    
Veel bekende gezichten

Natuurlijk vond iedereen de tijd te kort. Kinderen die tekeningen gemaakt hadden voor Maxima, moesten die weer mee naar huis nemen. Een provincie leren kennen in zo´n korte tijd lijkt ook onmogelijk.

Oranje zonder franje
Toch was het optreden van onze prins en zijn verloofde hartverwarmend, daar was iedereen het over eens. Vele handen werden geschud. En een jongetje in Almere die met getuite lippen wachtte op een zoen van Maxima, kreeg een lieve kneep in zijn wangen als antwoord.

Nieuw Land Museum
Bij een kennismaking met onze provincie mag een bezoek aan dit museum natuurlijk niet ontbreken. Maxima en Willem Alexander genoten zichtbaar van de geschiedenis van onze provincie.

    
Oranje zonder franje

Batavia werf
Op de Batavia werf werd geluncht. Op de werf zelf bleek vooral Maxima erg geïnteresseerd in de gebruikte technieken bij de bouw van de oude schepen. zij liet zich alles haarfijn uitleggen en liet ook daar een warme indruk achter

Schokland
De Flevolandse reis eindigt op Schokland, een "oud" stukje Flevoland. Het bezoek, als eerste kennismaking met Flevoland, mag geslaagd genoemd worden.

Voor de liefhebbers van plaatjes wijzen wij graag naar onze collega´s van Omroep Flevoland.
 • Foto impressie bezoek Almere
 • Foto impressie bezoek Lelystad

  Tekst: Greta Verduin en Rob Franken
  Foto´s: Greta Verduin en Pieter Bosch

  Bijzondere scholen in clinch met wethouder Smeeman

  Almere 17 Oktober 2001
      
  Wethouder Smeeman (VVD)
  Afgelopen maandag 15 october was het dan zover. Het door de PvdA-Almere georganiseerde onderwijsdebat (zie elders deze pagina) is een strijd geworden tussen ouders van bijzondere scholen en wethouder voor onderwijs Henk Smeeman (VVD).

  De klassieke schoolstrijd tussen Openbaar Onderwijs en de Bijzondere scholen (chr./kath. e.d.) brak in alle hevigheid los.
  De PvdA-Almere betoogde in haar persbericht (zie elders) dat de gemeente niet alle problemen, zoals huisvesting en lerarentekort moest neerleggen op ´de bordjes´ van de diverse schoolbesturen.
  Volgens de PvdA zou ´het onderwijs´ weer terug moeten op de politieke-agenda.

  Smeeman: "Bij mij aan het verkeerde adres"
  Diverse scholen voor bijzonder onderwijs, waaronder ´De Pirouette´ maakten de onderwijswethouder verwijten.

      
  De Pirouette

  Noodlokalen.
  Een ouder van de Pirouette klaagde haar nood over het feit dat zij al jaren en jaren met haar kinderen van het ene noodlokaal naar het andere verhuisde.

  Smeeman was er niet van onder de indruk en vond dat het debat niet bedoeld was voor privé-probleempjes.

  Om zeep
  En juist wat de PvdA-Almere nu wilde beogen met het debat (het onderwijs-beleid terug bij de gemeente) hielp Smeeman vakkundig om zeep, door op te merken dat iedereen met klachten niet bij hem moest zijn: "Als onderwijswethouder heb ik helemaal geen bevoegdheden. U moet bij uw schoolbestuur zijn voor dit soort dingen; die hebben de budgetten en de bevoegdheden, waarvoor zij zélf verantwoordelijk zijn".

      
  Mevr. J. Tiemersma
  Lerarentekort Almere niet opgelost
  Bestuursmanager mevr. J. Tiemersma van het bestuur van de Openbare Scholen erkende dat het lerarentekort in Almere niet geheel is opgelost, maar wel....aanzienlijk is teruggebracht. Zij refereerde hierbij aan de 24-miljoen die wethouder Smeeman (VVD) in mei 2001 ter beschikking stelde.

  De ouders van de Piroutte vielen over die woorden van Tiemersma.

  Loze beloften gemeente Almere
  De ouders betoogden dat de belofte van de gemeente Almere, om voor huisvesting van leerkrachten te zorgen, totaal niet werd nagekomen.
  De Pirouette verloor onlangs een leerkracht, die het niet lukt met voorrang passende huisvesting te krijgen. Een andere juffrouw van de school dreigt ook te vertrekken omdat de reistijd tussen Leeuwarden en Almere haar te zwaar begint te vallen. Ook zij zou van de gemeente Almere geen medewerking krijgen voor huisvesting.

  Wethouder Smeeman deed de zaak af met de opmerking: "Het is niet de bedoeling tijdens het debat hier verder op in te gaan. Er is al contact met uw schoolbestuur (Stichting Katholiek Onderwijs Almere) over deze zaak".

  Hierna ontstond groot tumult en het kostte de gespreksleider geruime tijd om de gemoederen te sussen.

  PvdA-Almere weer aan zet
  Geconstateerd kan worden dat het debat de PvdA-Almere niet gebracht heeft wat zij ervan hoopten. Al was het maar dat wethouder Smeeman (VVD) consequent zich als een bestuurder opstelde die geen bevoegdheden heeft op personeels- en andere onderwijs-gebieden. Hij blijft wel degelijk de problemen op de bordjes van de diverse schoolbesturen leggen.
  De PvdA-Almere is weer aan zet na dit ´grote onderwijs-debat´, dat ten doel had het onderwijs weer op de politiek agenda te krijgen.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto Pirouette: van website school
  foto Tiemersma: uit blad voor Openbaar Onderwijs Almere ´De Passage´
  foto Smeeman: Greta Verduin

  Chauffeurs Connexxion voeren vandaag actie!

  Almere 18 Oktober 2001
  De bus-chauffeurs van streekvervoerder Connexxion zijn het spuugzat. Al geruime tijd heerst er onvrede over de manier waarop de concurrentie-strijd tussen de ´geprivatiseerde´ vervoersondernemingen de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs uitholt.


  Concurrentie over de rug van de chauffeur
  Constant wordt er door de directie geknabbeld aan de arbeidsvoorwaarden. Is het niet op de onregelmatigheidstoeslag, dan is het wel op de koffiepauzes of op de opstaptijden.
  "Als ik een bus overneem moet ik natuurlijk wel kijken of hij in orde is, een beetje opruimen en me installeren. De directie vindt dat niet meer nodig.
  Maar ik ben wel verantwoordelijk voor het kapitaal dat zo´n bus vertegenwoordigt en ...voor de passagiers. En zo zijn er zo veel van dat soort zaken, waarop de directie meent te kunnen bezuinigen"
  , aldus een chauffeur bij Connexxion.

      
  Het Actie Pamflet
  Beginnen met vriendelijke actie.
  Donderdag 18 oktober 2001 zal iedere passagier op de bus geconfronteerd worden met een bus-chauffeur die een actie-pamflet uitdeelt.

  Voorlopig niet staken
  "Voorlopig staken we niet", zo wordt de passagier voorgehouden.
  "Wel zijn we boos", laat het pamflet weten.

  Concurrentie; marktwerking
  In het pamflet krijgt de passagier uitgelegd dat door de marktwerking, sinds 1 januari 2001, tussen de diverse vervoersbedrijven, er constant bezuinigd wordt op de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs.

  Arriva (Noorden van Nederland), BBA (Brabant) en HTM (Den Haag) strijden allemaal om een deel van de Nederlandse ´vervoerskoek´.

  Neerwaartse kostenspiraal
  Gevreesd wordt dat als de Connexxionchauffeurs (bijvoorbeeld) de kosten goedkoper maken (door in te leveren) er vervolgens bij een andere vervoerder verder bezuinigd zal worden om dan weer als goedkoopste bij aanbestedingen ´uit de bus´ te komen. De chauffeurs vrezen hierdoor een steeds verdergaande aantasting van hun arbeidsvoorwaarden.
  "Die neerwaartse spiraal in de arbeidsvoorwaarden willen de chauffeurs van Nederland niet", laat FNV-bondgenoten weten.

  Opmaat
  Dat deze vriendelijke actie een opmaat kan worden voor minder vriendelijke acties richting de werkgever wordt ook duidelijk gemaakt: "Wij gaan nadenken welke middelen wij gaan inzetten om onze directie op andere gedachten te brengen". Wel laten de chauffeurs weten daarbij rekening te willen houden met de belangen van de passagiers.

  Collectief
  Intussen worden de berichten over het bestaan van een ´ongeorganiseerd´ collectief van werknemers/chauffeurs bij Connexxion en andere vervoerders steeds sterker. Ook bij de Nederlandse Spoorwegen trad een dergelijk collectief buiten de vakbonden om op. Die konden daardoor harde acties voeren. Of het bij Connexxion zover komt, zal de nabije toekomst leren.

  Tekst: Ruud van den Bosch

  Flevo weekend TIP

  Almere 19 Oktober 2001
  Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie


  Deze week de site van het kasteel van Almere.
  Een erg mooie site, waar kosten noch moeite gespaard is om in middeleeuws sferen te raken.

  Omdat het gaat om erg veel informatie, moet soms wat lang gewacht worden.

  Maar het wachten is de moeite waard. Bezoeken.

  Tekst: Redaktie

  Almeerse RRIA-treedt naar buiten

  Almere 20 Oktober 2001
  Op 28 september jl. publiceerden wij een artikel over de nietsontziende hetze van diverse kranten tegen alles wat met Moslims in Nederland te maken had.
  Zo publiceerde de Telegraaf een artikel dat er een zgn. ´haatkalender´ op een Almeerse school verspreid zou zijn. Even later meende trouw daar een schepje bovenop te moeten doen.
  Daaruit zou moeten blijken dat het RRIA (gevestigd in Almere) een cel was van de Taliban.

  Een van de broers Tanwir zou zelfs in het schoolbestuur van de Islamitische school zitten en een Taliban-aanhanger zijn, evenals zijn broer Halim, die leiding geeft aan het RRIA.

  Toen al gaven wij (als enige) weerwoord aan Halim Tanwir, zoals uit ons artikel van 28 sept. 2001 blijkt.

  Duidelijkheid;doelstelling
  Uit een rondzending van het Instituut blijkt dat de doelstelling van het RRIA als hoofdpunt het herstel van de democratie in Afghanistan heeft. In dat verband is het RRIA voor vrije verkiezingen in Afghanistan.
  Voorts doet het Instituut onderzoek naar de wederopbouw van Afghanistan, wil het drugsgebruik tegengaan en hulp bieden aan Afghaanse vluchtelingen.
  Het RRIA wil voorts een schakel zijn tussen Nederlanders en Afghanen in Nederland en organiseert daartoe tentoonstellingen en bijeenkomsten.

  Het volledig persbericht van het RRIA Lees meer

  Van harte uitgenodigd
  Wie meer wil weten over het RRIA kan zich wenden tot:
  Dr.M.Halim Tanwir
  Afghan Journalist & Historian
  Dir. RRIA
  postbus 1586
  1300 BN Almere
  tel: 036-5300093
  fax:036-5300468
  email: Afghaninstitute@hotmail.com


  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto Vluchtelingen: Unicef

  Onthulling kunstwerk bij Helen Parkhurst College

  Almere 20 Oktober 2001
  Vrijdag 19 oktober 2001 onthulde Arie Willem Bijl, weth. voor Kunst & cultuur, het monumentale kunstwerk van Atelier van Lieshout (Joep van Lieshout): "Ontkieming" genaamd, bij het Helen Parkhurst College in Almere.

      
  Arie Willem Bijl onthult het kunstwerk

  Het grote okergele beeld van bijna 3 meter hoog, heeft een plek gekregen in de voortuin van de school, op de kruising van de Veluwedreef en de Cinemadreef.

      
  Joep van Lieshout
  De kunstenaar
  Beeldend kunstenaar Joep van Lieshout presenteerde in februari dit jaar zijn plannen in De Paviljoens, op voordracht van de Adviescommissie Beeldende Kunst Almere (en mmv Daphne Pappers
      
  Daphne Pappers (ABK) en Joke Mesker (Paviljoens)


  Zijn toehoorders, leerlingen van het Helen Parkhurst College, reageerden enthousiast op het ontwerp; met name op de toepassingen, gebruiksmogelijkheden voor de leerlingen!

  Rotterdamse kunstwerkplaats
  Atelier van Lieshout (een kunstwerkplaats in R´dam sinds ´95 olv Joep van Lieshout) maakt vaak kunstobjekten die vervaardigd zijn van polyester in vele vormen en kleuren; van mens- en dierfiguren tot douchecabines en kompleet ingerichte restaurants. Het zijn kleurrijke objekten en ´hufterproof´. Ook dit kunstwerk komt voort uit de "Atelier-van-Lieshout-gedachte": ´Alle kunstobjekten zijn tegelijk gebruiksvoorwerpen". De organische vorm van "Ontkieming" maakt een multifunktioneel gebruik mogelijk: als een soort ontmoetingsplek of een bank waar je even kunt pauzeren.....zelfs met een afdakje...

      
  Leerlingen maakten gebruik van het kunstwerk

  Atelier van Lieshout was muzikaal aanwezig.

  Ontkieming
  het beeld "Ontkieming" (2001) is gemaakt van polyester; kleur: okergeel; lengte 4.55 meter, 2.45 meter breed en 2.80 meter hoog.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Omniworld: Jaartje uitstel

  Almere 22 Oktober 2001
  Er zijn grote problemen met de financiering van het prestigieuze sportcomplex Omniworld. (centrum maquette).
  Het project zou één van de dragers van het nieuwe stadsdeel Almere-Poort moeten worden.

  Jaar verder uitstel
  De eerste spade gaat nu pas begin 2005 de grond in. Dat deelde wethouder Henk Smeeman (VVD) vorige week in de commissie Sport mede.

  Geen belangstelling investeerders
  Reeds eerder werd duidelijk dat er geen investeerders waren te vinden die risico-dragend kapitaal in het complex wilden steken. Steeds weer verschoof wethouder Smeeman (VVD) de datum waarop hij bekend zou maken wie de mede-financiers zouden zijn.

  Bank Nederlandse Gemeenten
  Dochteronderneming van de Bank Nederlandse Gemeenten, het OPP, wil niet langer risico-drager zijn binnen de onderneming Omniworld N.V.
  Het OPP wil alleen blijven meedoen als het risico volledig bij de gemeente Almere komt te liggen.

  Begin dit jaar heeft de gemeenteraad uitgesproken dat zij dergelijk risico´s niet wenst te lopen.

  Gemeente Almere is enige aandeelhouder
  Doordat de gemeente Almere 100% van de aandelen in Omniworld bezit is de gemeente eigenaar van ook de voetbalclub Omniworld.

      
  Eigendom gemeente Almere

  Per jaar gaat er al 10 Miljoen gulden naar de diverse sportclubs (voetbal, basketbal e.d.) uit de gemeentekas.
  Zo´n 7 Miljoen per jaar alleen al gaat naar de voetbal-club. Salarissen voor spelers zouden in sommige gevallen meer dan 100.000 gulden per jaar bedragen.

      
  Wethouder Smeeman
  Smeeman stelde in de commissie Sport dat als het subsidie-contract met de clubs afloopt (in 2002) er niet méér subsidie-geld naar de clubs gaat. Dit zou in feite betekenen dat de clubs andere bronnen van inkomsten moeten zien te vinden of dat de N.V. Omniworld langer met de huidige bijdrage moet doen. Dit zou kunnen betekenen dat spelers minder riante contracten krijgen aangeboden en wellicht bij de (voetbal-)club vertrekken. Daardoor wordt het binnenhalen van een KNVB-licentie-betaald-voetbal nog meer op de tocht gezet.

  Europese Unie
  Ander probleem waar de gemeente Almere mee komt te zitten is de Europese Unie.
  Omdat de Europese Commissie een N.V. (zoals Omniworld), waarvan 100% van de aandelen in handen is van een overheid, ziet als een overheidsbedrijf, moeten andere (ook buitenlandse-) bedrijven in staat gesteld worden om offertes uit te brengen aan Almere voor de bouw van het stadion.
  Naast alle ellende die Omniworld op dit moment veroorzaakt op financieel gebied, zouden daar nog eens schadeclaims van Ballast Nedam bij kunnen komen. Door de eisen van de Europese Unie zal het contract met bouwer Ballast Nedam ontbonden moeten worden.

  Leefbaar Almere: "Word wakker!"
  Volgens Leefbaar Almere maakt Omniworld nu al enorme verliezen. Uit hun dossier zou blijken dat er in het eerste jaar al een verlies is gedraaid van 15,5 Miljoen gulden.
  Volgens de, nog niet in de gemeenteraad vertegenwoordigde, partij stort de gemeente Almere (en dat roepen ze al een jaar lang) zich in een financiële put van ellende.

  Zij roepen raadsleden op nu eindelijk eens wakker te worden en aan het college van Almere de volgende vragen te stellen:

  1. Is het juist dat voor de bouw van Omniworld nog geen enkele founder is gevonden?

  2. Is het juist dat, volgens de nog niet gepubliceerde jaarrekening van Omniworld over het eerste jaar een verlies van circa 8 miljoen gulden is geleden?

  3. Is het juist dat, volgens het Integraal Businessplan dat ten grondslag ligt aan Omniworld, over dat eerste jaar een winst van 7,5 miljoen gulden had moeten worden gemaakt?

  4. Is het juist dat een groot deel van de te verwachten inkomsten voor de exploitatie van Omniworld (tientallen miljoenen guldens) uit de opbrengst van betaald parkeren rond Omniworld zullen worden gehaald?

  Idiote situatie
  Leefbaar Almere wil dat aan de ´idiote situatie´ een eind komt: "Leefbaar Almere heeft keer op keer gewaarschuwd voor de uiterst riskante financiering van een project dat geen enkel ander belang dient dan dat van de bouwlobby die Almere in zijn greep heeft. Immers, Omniworld is uitsluitend bedoeld voor het beoefenen van betaalde topsport. De clubs die onder de vlag van Omniworld sport bedrijven worden door de gemeenschap betaald. Een volstrekt idiote situatie.", aldus Leefbaar Almere in haar oproep.

  Voorts zouden de betrokken wethouders de consequentie moeten trekken uit hun handelen en dienen op te stappen.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s Omniworld-maquette en F.C. Omniworld: website Omniworld

  De rijzende ster van Sander Bossink

  Almere 24 Oktober 2001
  Het Almeerse theater De Metropole heeft het ´Benidorm Fiësta Gala´ weten te strikken om de stad aan te doen.
  Het festijn vindt plaatst op 3 novembers a.s.

  Hilarische avond
  De dragers van de show zijn ´Ome Cor´ en Lex de Lange die garant staan voor een hilarische avond.
  Het kenmerk van de show is dat beiden zowel het publiek als zichzelf flink op de hak nemen.

  Multicultureel buikdansen :-)
  Een mengeling van allerlei soorten optredens wordt voorgeschoteld.

  Tineke ´Tepel´, die haar naam eer aandoet, zal een multicultureel nummertje buikdansen weggeven.

  Jacques Herb kan het niet laten om weer eens te roepen om zijn ´Manuela´.

  Een heus strip-tease-nummer zal niet ontbreken en de kunst van het pijproken en tegelijk neusfluiten wordt gedemonstreerd door ´Shorty´.

  De plaatselijke Almeerse beroemdheid; Sander Bossink
      
  Sander Bossink
  In iedere gemeente die het Fiësta aandoet mag een plaatselijke beroemdheid in de show meedoen.
  In Almere valt die eer te beurt aan Sander Bossink.
  Bossink heeft zich inmiddels een plaatsje in de harten van veel Almeerders weten te veroveren.
  Onlangs nog luisterde hij met een speciale Zuiderzee-Almere-ballade (bijgestaan door de Almeerder Rinus Vlaming op accordeon) de opening van het ´tegelkunst-project´ in Almere Haven op.
  Als toegift zong hij toen een speciale uitvoering van ´Aan de Amsterdamse grachten´, die menige omstander deed verlokken tot het maken van een dansje.

  Rijzende ster
  Sander Bossink is al vaak te zien geweest in tv-programma´s en luisterde een paar jaar geleden het Flevolandse bevrijdingsfestival op met zijn aanstekelijke optreden. Van veel markten thuis is Bossink ook verbonden aan de regionale omroep (radio flevoland), maar het meest op zijn gemak voelt hij zich met zijn repertoire in de wat kleinere gezelschappen. De sprong naar het grotere werk, en dat waarschijnlijk tot genoegen van velen, zal dus 3 november a.s. in theater De Metropole plaats vinden in een grotere zaal dan hij gewend is. Wij wensen Sander veel succes.

  De homepage van Sander Bossink vindt u op http://www.sanderbossink.nl. De Metropole is te bereiken op tel. nr. 036 - 533 94 00

  Tekst en foto: Ruud van den Bosch

  Lagere straf voor directie Flevonet

  Almere 24 Oktober 2001
  De directie van het voormalige Internetbedrijf Flevonet uit Dronten is in hoger beroep door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot boetes van respectievelijk 8000 en 4000. De boetes werden de tweehoofdige directie opgelegd vanwege het verkeerd invullen van een belastingaangiftebiljet, wat belastingontduiking tot gevolg gehad zou hebben.

  Het vonnis is lager dan dat van de rechtbank, maar in het geval van de algemeen directeur hoger dan de eis van de advocaat-generaal die hem slechts tot een voorwaardelijke boete wilde laten veroordelen. Rob Franken, de algemeen directeur, en zijn compagnon zijn het niet met de veroordeling eens en kondigen aan naar de Hoge Raad te stappen om het vonnis te laten vernietigen.

  Kort na het einde van Internetprovider Flevonet in 1998 werden de beide directeuren gearresteerd door de FIOD en twee dagen lang intensief verhoord in het politiebureau van Almere. De administratie van de voormalige internetprovider werd volledig doorgelicht en de FIOD kwam tot de slotsom dat er belastingfraude was gepleegd ten bedrage van 56.000. Dat bedrag zouden de voormalige directeuren niet hebben afgedragen, terwijl dat volgens de btw-wetgeving wel had gemoeten.

      
  Laatste vergadering Flevonet sept. 1997

  De zaak heeft eerder gediend bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle, waar beide directeuren tot boetes van respectievelijk 20.000 gulden en 15.000 gulden werden veroordeeld, eventueel te vervangen door een aantal maanden gevangenisstraf. Zowel de officier van justitie als de directie van Flevonet gingen in hoger beroep omdat zij zich niet met deze uitspraak konden verenigen.

  De afwikkeling van de zaak heeft zo lang op zich laten wachten, dat het gerechtshof in Arnhem heeft geoordeeld dat beide directeuren wel schuldig zijn, maar een lagere straf verdienen. Ze hebben drie jaar lang op de rechtszaak moeten wachten. Zo´n lange wachttijd is verboden volgens het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Ter compensatie is het duo lagere boetes opgelegd van 8000 en 4000. De laagste boete is voor directeur Rob Franken, de hoogste voor diens compagnon.

  Franken kan zich hier niet in vinden. Hij wijst erop dat tijdens het hoger beroep door zijn advocaat een brief is ingeleverd van de belastingdienst in Lelystad, die zwart op wit constateerde dat er geen onregelmatigheden waren begaan door de directie van Flevonetwerken.

  Tekst: Bart Vuijk (Voor het Dagblad van Almere)
  Foto´s: Dirk Verbeek

  Velsink: ´Bedankt voor de sigaartjes´

  Almere 25 Oktober 2001

  E-mail-affaire blijft
  voormalige VVD-wethouder achtervolgen.


  Drie jaar na haar turbulente aftreden als wethouder achtervolgt de e-mail-affaire VVD´er Mieke Velsink nog steeds.
  Destijds moest zij aftreden nadat deze krant enkele e-mails onderschepte waarin zij vertrouwelijke informatie verstrekte aan een ex-onderwijzer die in een rechtszaak
  met de gemeente was verwikkeld. Nu heeft deze krant beslag weten te leggen op de volledige correspondentie. Die beslaat in totaal 76 e-mails.

  Velsink probeerde na haar aftreden voortdurend de hele affaire te bagatelliseren. Slechts zes e-mails toonde zij aan burgemeester Ouwerkerk, toen die vroeg om de correspondentie te mogen inzien. Die zes e-mails waren destijds voldoende om het politieke draagvlak onder de wethouder weg te slaan
      
  Mieke Velsink in de week van Flevoland

  Het verweer van Velsink is sindsdien ongeveer zo: ze heeft een onhandige misstap begaan, door enigszins vertrouwelijke informatie te mailen naar iemand. Die informatie heeft de gemeente Almere niet geschaad.
  Ze deed het om een ex-onderwijzer te helpen, die in de penarie zat. En, zegt ze, ik heb er voor geboet, want ik ben afgetreden als wethouder. Einde verhaal. Hoopt Velsink.

  De conclusies, na een onderzoek door deze krant, zijn als volgt. Velsink ging veel en veel verder met haar omstreden e-mail-verkeer dan ze tot dusver heeft toegegeven. Ook buiten het e-mail-verkeer om heeft ze informatie gedeeld met de ex-onderwijzer.
  Voordat een krant dergelijke beschuldigingen uit, moet dat hard kunnen worden gemaakt.
  Welnu, het bewijs staat volop in de 26 e-mails - en deels ook in de vijftig retour-mails - die Velsink aan de ex-onderwijzer stuurde in die periode van november 1997 tot juni 1999. Ze heeft met de ex-onderwijzer gemaild als raadslid, als wethouder en zelfs nog als ambteloos burger. Dat laatste is nogal opmerkelijk; de e-mails naar ex-onderwijzer Van den Bosch waren de oorzaak van haar aftreden, maar nochtans stuurde ze er dus na haar val nog een paar.
  Daarnaast zijn er tussen beiden telefonische contacten geweest waarin ze de man, naar zijn zeggen, informatie gaf uit een geheime vergadering.

      
  Digitaal Centrum Flevoland
  Anne Bliek
  Het begon allemaal eind november 1997. De partij van Velsink, de VVD, was net een wethouder kwijtgeraakt. Anne Bliek moest aftreden vanwege de affaire Digitaal Centrum Flevoland, die de gemeente miljoenen guldens had gekost en de voorsprong van de stad op ICT-gebied compleet verspeelde.
  Bliek moest weg en sommige VVD´ers - zoals Velsink - zonnen op wraak. En dat mailde ze ook al direct aan Ruud van den Bosch, toen die zich meldde met - naar het scheen - politiek pikante informatie over D66-wethouder Willem Woudenberg. Velsink verkneukelt zich al in een e-mail aan Van den Bosch: "Ik wil als een haas kopieën, want dan onderneem ik zeker actie richting Woudenberg. Het lijkt me aardig, wanneer na een onterechte val van een wethouder er ook nog eentje terecht valt!"

  Bloed
  Enkele dagen later mailt ze een complete politieke tactiekbespreking aan Ruud van Den Bosch. Die laatste heeft haar verteld dat hij Woudenberg heeft laten dagvaarden in zijn rechtszaak. Velsink ruikt bloed, zo valt te lezen: "Ik weet inmiddels dat Woudenberg niet in het college heeft gemeld dat hij moest verschijnen. Wanneer ik de stukken voor morgenavond in mijn bezit heb, dan kan ik twee dingen doen. Hetzij ik slinger het aan in de commissie, maar dan gaat Clara Wever (D66, red.) weer pal achter haar wethouder staan en in jouw geval krijgt ze daarvoor wellicht nog enige steun, hetzij ik stel schriftelijke vragen - uiteraard met een kopietje naar de media - en eindig de vragen met het stellen van de vertrouwens-vraag."
  Van den Bosch is echter niet uit op de val van Woudenberg.
  Hij wilde slechts Velsinks hulp inroepen vanwege een diepgaand juridisch conflict met de gemeente Almere. Als onderwijzer werd hij begin jaren negentig door de gemeente ontslagen, en zijn salaris werd stopgezet. Uit pure wanhoop klopte hij bij Velsink aan. En naar het leek, had dat al direct succes. Velsink, die politiek gewin ruikt, nodigt
  Van den Bosch uit om de zaak in gezelschap van een fractiegenoot door te spreken bij haar thuis. In de laatste maanden van 1997 laat zij zich door Van den Bosch kopieën faxen van documenten, die wethouder Woudenberg in moeilijkheden kunnen brengen.

  Strafklacht
  Maar uiteindelijk blijkt het sop van die documenten de kool niet waard. Volgens Van den Bosch wordt hij in die periode door Velsink zelf op de hoogte gesteld van een uitspraak van D66-raadslid Clara Wever, die tijdens een besloten vergadering van de raadscommissie onderwijs het idee oppert om een strafklacht in te dienen vanwege laster tegen Ruud van den Bosch. Die informatie was geheim en had Velsink nooit aan van Den Bosch mogen prijsgeven.
  In die periode stuurt Van den Bosch in zijn wanhoop zulke scheldkannonades naar de gemeenteraad, dat hij zijn krediet bij vrijwel de hele politiek verspeelt. Behalve bij Velsink. Die belooft hem voortdurend te zullen helpen.
  Die kans om een tegenprestatie te leveren aan Van den Bosch lijkt te zijn aangebroken als Velsink wethouder van onderwijs wordt na de raadsverkiezingen van maart 1998. Velsink meldt haar benoeming via e-mail al trots aan Van den Bosch, nog voordat deze krant daarover publiceert. Ze is een beetje bang voor diens reactie. "Kun je me een plezier doen en je even koest houden, dan doe ik mijn uiterste best om een en ander voor die tijd geregeld te hebben."
      
  Velsink achter computer

  Wethouder Velsink belooft Van den Bosch een nieuwe baan.
  Die reageert opgetogen. Maar het feest gaat niet door. De juristen van de gemeente blijken weerbarstiger dan de wethouder had gedacht. Ruud van den Bosch reageert woedend. "Van mij hoor je hierna verder niks meer. Ik wacht het wel af. (…) De groeten aan Margaret Thatcher en al die andere schoften." Maar Velsink stuurt de volgende dag gewoon weer een e-mail. En belooft haar penvriend uit te zullen zoeken wat er mis is gegaan op het stadhuis. Ze vertelt hem alvast de zaak aan de orde te hebben gesteld tijdens haar eerste overleg met de afdeling onderwijs. Ze laat hem weten dat de juristen van die afdeling hoger beroep willen instellen in zijn zaak.
  Met deze informatie, amper een maand na haar aantreden als wethouder geschreven, kan de advocaat van Ruud van den Bosch al direct aan de slag. Maar Velsink gaat nog verder.
  Op dinsdag 12 mei 1998 schrijft zij vanuit huis gedetailleerde informatie over de wijze waarop de gemeente de rechtszaak gaat aanpakken. "Op dit moment heb ik twee dikke aan jou gerichte stapels brieven onder me, waarvan ik heb gezegd dat ik ze niet parafeer voordat de onderhandelingen over de afhandeling zijn geweest. Je ziet, ik ben nog steeds met je bezig. Inmiddels heb ik met mijn gedram wel bereikt dat ook onderwijs een eind aan de situatie wil."
  Deze mededeling leidt tot een opgewonden reactie van Ruud van den Bosch. Die wil dolgraag weten wat er in de conceptbrieven aan zijn adres staat. Velsink antwoordt: "Om eerlijk te zijn, weet ik niet wat erin staat. Ik heb ze niet eens gelezen en nu dus ook niet thuis. Als je wilt zal ik morgen wel even kijken."
  Maar Van den Bosch hoort er niets meer over. De wethouder houdt de ex-onderwijzer voortdurend aan het lijntje. Steeds als die het allemaal zat is en dreigt de e-mail-wisseling te stoppen, sust Velsink de zaak weer. Bijna elke e-mail sluit zij af met de belofte om zo snel mogelijk meer informatie te verstrekken. Tot - dat ze, verpakt in een digitale verjaardagswens compleet met animatiefilmpje, aan de ex-onderwijzer meldt dat zij vanaf de volgende dag officieel niets meer te vertellen heeft over de afdeling onderwijs. Die gaat over naar een zelfstandige stichting die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

  Cynisch
  Hierdoor wordt Ruud van den Bosch erg cynisch over een voor hem gunstige afloop van de zaak. Hij levert in de brievenbus van Velsink een doos sigaren af met een briefje erbij: "Alles gaat in rook op." Velsink begrijpt het cynisme niet erg en mailt terug: "Bedankt voor de sigaartjes, die ik afgelopen weekend in de brievenbus vond. Ik zal ze met smaak oproken." En ze doet meteen weer een belofte: "Morgenochtend heb ik overleg met onderwijs en dan zal ik informeren hoe het nu verder gaat."
  Dan komt het beruchte mailtje, dat Velsink destijds haar wethouderspost heeft gekost. Op 29 oktober 1998, elf maanden nadat de e-mail-correspondentie is begonnen, schrijft ze: "Mijn indruk is dat het bureau openbaar onderwijs zich steeds meer in de nesten werkt."

  Stoppen
  En weer zit Van den Bosch te wachten op nadere gegevens, die echter niet komen. Begin december schrijft hij onder de profetische kop ´De play-offs zijn gespeeld… op naar de finale´ dat hij wil stoppen met e-mailen omdat het toch weinig meer oplevert. Enkele dagen later schrijft Velsink terug: "Waarom zouden we niet meer mailen?"
  Op een gegeven moment krijgt deze krant lucht van de twijfelachtige e-mail-correspondentie.
  Het mailtje met de zin dat ´het bureau openbaar onderwijs zich in de nesten werkt´ wordt gepubliceerd, en dat betekent al heel snel het einde van het wethouderschap van Velsink. In januari 1999 stapt ze op, onder zware politieke druk van het college en de gemeenteraad, waar ze vrijwel alle krediet lijkt te hebben verspeeld.
  Maar Mieke Velsink komt nog één keertje terug in de gemeenteraad. En wel op 11 februari 1999, om haar ´politiek testament´ voor te lezen. Dat politieke testament is al uren voordat ze de toespraak houdt, in de e-mail-postbus van Van den Bosch te vinden.
      
  Mieke Velsink en R. v.d. Bosch

  Schoon schip
  Van den Bosch krijgt op die dag maar liefst drie mailtjes van de ex-wethouder, die schoon schip probeert te maken. "Ik heb na mijn aftreden onmiddellijk alles weggegooid om te voorkomen dat ik onder druk gezet kon worden om alles wat ik had beschikbaar te stellen. Je begrijpt dat dat wel is gebeurd en je kunt wel raden door wie. Vertrouwelijk is vertrouwelijk en zo wil ik het houden ook. Op het stadhuis is daadwerkelijk alles de papiervernietiger ingegaan." En in een ander mailtje schrijft ze Van den Bosch: "Ik moet ook verder met mijn leven, maar dan wel zonder het labeltje van een onbetrouwbaar, lekkend mens." Een zinnetje dat onmiddellijk wordt gevolgd door het aanbod om de afscheidstoespraak te mailen. Wat zij doet.

  Mieke Velsink reageert met :
  ´Een doelgerichte actie om mij te beschadigen´
  Lees meer

  Tekst Bart Vuijk (voor het Dagblad van Almere)
  Foto´s: Henk Lammers, Studio Almere en Omroep Flevoland

  "De URN" van Armando krijgt vaste plek

  Almere 25 Oktober 2001
  Het 4 meter hoge monumentale bronzen beeld van kunstenaar Armando, met als titel "De URN" krijgt binnenkort een definitieve plek in het Kromslootpark in Almere-Haven.
  Op woensdag 7 november a.s. om 15.30 uur zal Burgemeester Hans Ouwerkerk het beeld onthullen, in aanwezigheid van de kunstenaar.

      
  De Urn van Armando
  Ralph Pans
  Op initiatief van oud-burgemeester Ralph Pans (een bewonderaar van het werk van Armando), kocht de gemeente Almere (met steun van zeven Nederlandse bouwbedrijven) in 1999 een monumentaal werk van Armando, voor de Collectie Almere.

  Bezwaren over plaatsing
  In oktober 2000 werd dit metershoge bronzen beeld (zonder overleg vooraf) geplaatst in het Bos der Onverzettelijken.
  Dat stuitte op veel bezwaren van de Initiatiefnemers van het Bos der Onverzettelijken want juist hier was een plek gecreëerd ter herinnering aan de 2e wereld oorlog. Ook de steen, die oorspronkelijk in Almere-Haven op het Markt-plein lag ingemetseld, heeft hier een plaatsje gekregen. Daar werd de jaarlijkse Dodenherdenking gehouden voordat het ´Dolfijn´monument er was. Verder werd er een bankje geplaatst waarop verzetsmensen en anderen die e.e.a. aan den lijve hadden ondervonden, konden mijmeren.

      
  De URN vanaf het bankje gezien

  Ongelukkige plaats
  Vanaf dit bankje gezien, kreeg ´DE URN´ hier wel een heel wrange betekenis.....denkend aan de vreselijke crematoria in oorlogstijd en nu ineens die méér dan levensgrote URN.
  Tevens luidde het protest dat men het idee wil uitdragen om vooruit te kijken, en de URN is daarmee in tegenspraak.

  Het Kromslootpark
  Vandaar dat dit werk een andere plaats heeft gekregen en dat is in het Kromslootpark, op een uitzichtheuvel bij het parkeerterrein ´Bergplaats´ aan het Blanchardpad, vlak bij de ingang van het Kromslootpark.
  Armando (1929) is een veelzijdig kunstenaar: hij maakt beelden, schilderijen maar is ook muzikant en schrijver. Zijn werk grijpt meestal terug op de Tweede Weteldoorlog, die hijzelf meemaakte in Amersfoort. Zijn schilderijen zijn vaak uitgevoerd in zwart/wit met soms een enkele kleur. De symbolen die hij gebruikt als urnen en ladders, die naar vrijheid leiden.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Een jointje lezen

  Almere 27 Oktober 2001

  Rudimentaar: (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

  Een jointje lezen? Toch is dat wat Almeers wethouder Arie Willem Bijl (PvdA) mogelijk wil maken in de nieuw te bouwen bibliotheek aan het Stadhuisplein.
  Bijl (PvdA) vindt het best dat jongeren in de bibliotheek ook een jointje roken. Wat dat met lezen te maken heeft laat de wethouder in het midden.
  Het ware te wensen dat deze soosjalist zich eens wat drukker gemaakt had over het rookverbod in de Almeerse bejaarden/verpleegtehuizen in Almere. Daar mogen 70-plussers op hun eigen kamers niet eens tijdens het lezen een ´gewoon´ sigaretje opsteken, omdat er van overheidswege een rookverbod geldt in openbare gebouwen, waar de privé-woonkamers van de bewoners ook onder vallen.

  Jointje lezen
  Het ligt meer voor de hand dat de jongeren ´de bieb´ niet zullen zien als een plaats waar de cultuur door het geschreven woord wordt doorgegeven maar eerder als een plek waar je met Almeerse overheidsgoedkeuring je kunt overgeven aan de verdovende werking van cannabis. "Zullen we even een jointje gaan lezen", wordt op die manier een ingeburgerd begrip in Almere. Met dank aan de PvdA.

      
  Arie Willem Bijl: Het moet kunnen in Almere
  "Wat zie je bleek jongen/meid", vraagt de bezorgde ouder bij thuiskomst aan de, in Almere opgroeiende, hoop des vaderlands.
  "Ik heb me rotgehesen mam", is het antwoord.
  "He?"
  "Ik bedoel rotgelezen mam"
  antwoord het product van Almeerse overheidsopvoeding, waarna ´het´ naar boven boemelt en in een diepe slaap zijn roes beleeft, moeder met het onaangeroerde kopje thee achterlatend.

  Hangplek
  Het blijkt dat de PvdA´er de functie van een bibliotheek wil uitbreiden met een zogenaamd ´marktplein´. Een jointje roken zou daar bij horen.
  In het programma van eisen voor de reusachtige bibliotheek staat verder te lezen dat in de ´bieb´ concerten kunnen plaatsvinden, omroepen uitzendingen kunnen verzorgen (samenwerking Studio Almere-Omroep Flevoland), en uitbaters van cafe´s hun intrek kunnen nemen in dit cultuurpaleis.
  Maar wellicht sijpelen de gedachten van Felix Rottenberg (ex-pvda-partijvoorzitter) vanuit de jaren ´80 hier nog door. Rottenberg vond dat de overheid met zijn cultuurbeleid aansluiting moest zoeken bij de video-theek op de hoek van de straat.

  Waarschijnlijk in navolging daarvan wordt er in Almere een nieuw tijdperk ingeluid voor het fenomeen ´bieb´, dat al sinds de ´arbeider verheven´ moest worden een bron van kennis en opvoeding is.

  Ballenbak
  In Almere bestaan er plannen om daar mee te kappen. De commercie gaat er hoogtij vieren en daarmee wordt de ´bieb´ een soort ballenbak voor pubers en jong volwassenen die, onder discoklanken, in het café op het ´bieb´-marktplein, aan jointjes staan te hijsen. De goedwillende burger die met zijn jonge spul aan de hand denkt dáár zijn spruiten aan cultuur te kunnen helpen, zal zich na een eerste bezoek wel een tweede maal bedenken.


  Tekst: Ruud van den Bosch
  Animated GIF: Rob Franken

  Flevo weekend TIP

  Almere 27 Oktober 2001
  Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie  Deze week een site om een kaartje te sturen.
  Geen gewoon kaartje, maar een kaart met een videoclip als postzegel.
  Laat eens iets van je horen. Postzegelclips.

  Tekst: Redaktie

  Ooievaarsnest in Almere

  Almere 27 Oktober 2001
  Al in 1998 had Almere een ooievaarsnest en wel bovenop het dak van het kleinste paviljoentje van De Paviljoens in Almere-Stad.

      
  De Paviljoens

  Wel nest, geen ooievaars
  Mirjam de Zeeuw had dit kunstmatige, kunstzinnige "Ooievaarsnest" gemaakt, in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland en Ooievaarsdorp Het Liesveld.

  In het paviljoentje werden kussentjes gelegd met de namen erop van Almeerse kinderen die in deze twee maanden durende expositie geboren werden.

  Hoewel er volop ´geklepperd´ werd, bleven de echte ooievaars weg bij het geprepareerde nest....

  Het Almeerse "Genootschap tot Behoud van het Levende Huis" heeft dit Ooievaarsnest aangekocht. Vervolgens kwam de dienst Gemeentewerken in aktie om het nest een vaste plek te geven.

  Nu, drie jaar na de expo, wordt het "groene kunstwerk" geplaatst op een eilandje, midden in het lommerrijke Kromslootpark. Voedsel, waar ooievaars van houden, is voldoende in de natuur aanwezig zoals kikkers, mollen en insekten.

  Onthulling
  1 november 2001 (om 11.00 uur) zal Liesbeth Bronkhorst, distriktshoofd Staatsbosbeheer , dit ´beeld´ onthullen, in aanwezigheid van de kunstenaar.

  Over de kunstenaar Mirjam de Zeeuw (Gouda 1959):
  "Zij maakt vaak tijdelijke kunstwerken die betrekking hebben op de omgeving.
  Haar projekten kenmerken zich door een vleugje weemoed en calvinisme.
  De ooievaar als symbool voor de brenger van pasgeborenen leeft nog steeds; het bewijs wordt geleverd in Almeerse voortuinen!"
  (aldus het Persbericht van ACHK-De Paviljoens)

  Gegevens van het beeld: Ooievaarsnest (1998) staal, gevlochten wilgentenen.
      
  De Urn van Armando

  Het Ooievaarsnest van Mirjam de Zeeuw wordt geplaatst op een eilandje, dat zichtbaar is achter de bomen, in het Kromslootpark, vlakbij De URN van Armando. Die staat nu ook in het park op een uitkijkheuvel.

      
  Plaats voor het ooievaarsnest


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  De natuur van Flevoland op het Web

  Almere 28 Oktober 2001
  Flevoland.to heeft een nieuwe site geopend over de Flevolandse Natuur. Vincent Wigbels de maker van deze site stelt zich graag even voor.

      
  Vincent Wigbels
  Vincent Wigbels
  Mijn naam is Vincent Wigbels. Ik ben, 1946, in Enschede geboren en opgegroeid in Ommen. Daar heb ik mijn liefde voor de natuur met de paplepel binnen gekregen.
  Ik fotografeer al sinds m´n twaalfde. Voornamelijk al wat leeft en groeit. Van nature ben ik een vierkante meter bioloog met een zwak voor zoogdieren. Maar door mijn jarenlange ervaring met het beheer van de Oostvaardersplassen en meer dan 100 andere wetlands "all over the world" ben ik vooral geboeid door het vage begrip "ecosysteem". In mijn foto´s probeer ik iets te laten zien van de immens complexe samenleving van dieren en planten.

  Biofaan
  Sinds 1985 werk ik parttime als freelance fotograaf onder de naam Biofaan. "Bio" betekent "leven" en "faan" betekent "doorzichtig". Biofaan drukt dus uit wat ik doe: ik leg het leven/de natuur vast op een transparant medium.

      
  Zweefvlieg

  www.natuur.flevoland.to
  Mijn kennis van alle natuurgebieden van Flevoland heb ik in dertig jaar wonen in en werken aan beheer van bos en natuurterreinen in deze mooie provincie opgebouwd.
  Voor mij was het niet meer dan logisch dat één van m´n internet-sites er een over die natuurterreinen zou moeten worden. Dat is Natuurterreinen in Flevoland geworden. Af is ie nog lang niet, want ik ben van plan elk natuurgebied van meer informatie en plaatjes te voorzien. De site laat u de mooiste plekjes in onze provincie zien. De plaatjes laten zien dat er veel te genieten valt in Flevoland: er liggen veel meer natuurterreinen dan menigeen denkt. En elk heeft z´n eigen bekoring, in elke tijd van het jaar. Ga er eens een kijkje nemen!

  De site vindt u op http://www.natuur.flevoland.to en Vincent kunt u mailen op natuur@flevoland.to.

  Tekst: Redaktie en Vincent Wigbels
  Foto´s: Vincent Wigbels

  Première Papa.com van Theater Terra

  Almere 29 Oktober 2001
  Zondag 28 oktober 2001 vond in Almere de landelijke première plaats -in Theater de Metropole- van de voorstelling: "Papa.com" , een Olbe Produktie i.s.m. Theater Terra.

  Theater Terra
  Theater Terra mocht ook een voorstelling geven in de nieuwste wijk in Almere-Buiten t.g.v. de opening van de BouwExpo "Ge(Wild)Wonen", in aanwezigheid van Koningin Beatrix.

      
  Peter Voorbraak

  Peter Voorbraak, directeur van de Almeerse Theaters, genoot zichtbaar van deze suksesvolle première.

  Pappa dot com
  Het verhaal gaat over Stein, een jongetje van 8 jaar, dat ineens zijn vader verliest.
  Stein is boos en verdrietig, voelt zich in de steek gelaten omdat zijn vader er niet meer is.
  Alles is anders; Stein wil niet eten, niet naar school, niet spelen met andere kinderen......


  Hij sluit zichzelf op in de garage met een computer.


  De laptop waar hij samen met zijn vader verhalen op schreef....over de grote en de kleine avonturier. Maar het verhaal is niet af.......Papa.com is een spannende maar ook ontroerende voorstelling over wat er allemaal gebeurt, en wat je kunt doen, als je leven ineens ingrijpend verandert.
  Theater Terra maakt heel visueel theater met poppen, objekten en acteurs.  Veel publiek
  De bijna uitverkochte zaal met heel veel kinderen die muisstil de voorstelling volgden, of die af en toe lachten om de gekkigheid, bewees dat een dergelijke theatervoorstelling goed paste bij zowel de jongere jeugd als ook bij de ouders van Almere.

  Papa.com gaat nu ´het land in´ met de voorstelling; voor info: olbe@xs4all.nl

  Tekst, scan en foto´s: Greta Verduin

  Europees "voetbal"

  Almere 30 Oktober 2001
  De Gemeente Almere wil Europese aanbesteding voor het topsportcomplex Omniworld in Poort voorkomen, omdat zij reeds afspraken heeft gemaakt met bouwcombinatie Ballast Nedam.
  Deze bouwers kunnen bij Europese aanbesteding beticht worden van voorkennis en mogen daarom dan geen offerte meer indienen.
  De gemeente ziet dan een miljoenenclaim tegemoet.

      
  Scala in Milaan
  Gezien de recente uitspraak van het Europese hof inzake Scala 2001 in MiIaan, moet de Almeerse gemeente om Europese aanbesteding te kunnen voorkomen de financiële constructie, die ten grondslag ligt aan Omnlworld, aanpassen.

  Almere heeft alle aandelen van de NV Omniworld in handen en is nu van mening dat Europese aanbesteding kan worden vermeden als zij het merendeel van de aandelen verkoopt. Het ziet er echter naar uit dat deze maatregel niet voldoende is.

  De Milanese gemeenteraad heeft namelijk helemaal geen aandeel In de NV Pirelli.
  Deze vennootschap bestaat geheel uit marktpartijen.
  Het Europese hof kan het blijkbaar niks schelen waar precies het geld voor het theater vandaan komt.
  Het hof zou slechts geïnteresseerd zijn in het feit wie nu de eigenlijke touwtjes in handen heeft.

  In de Milanese kwestie lijkt het hof nu gecondudeerd te hebben dat de gemeenteraad van Milaan in feite de opdrachtgever is.

  De gemeente Milaan heeft immers, bepaald wie de bouwer is, hoe het gebouw eruit moet komen te zien, en dat het gebouw openbaar toegankelijk moet zijn.

  Ook de Almeerse gemeenteraad wil een dikke vinger in de pap houden bij de realisatie van Omniworld.
  Zo heeft zij de vennootschap opgescheept met HBG/Ballast Nedam. En de gemeenteraad heeft reeds afspraken gemaakt met de NV Omniworld in de ontwikkelingsovereenkomst.

  Als de aandelenverhouding in de NV Omniworld straks wordt veranderd, wordt het de vraag of de gemeenteraad het gepresenteerde ontwerp van de NV Omniworld nog kan goed- of afkeuren.
  Ook wordt het de vraag of de raad in december nog bindende kaders kan aangeven bij het gepresenteerde businessplan.

  Als dit het geval is, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er Europese aanbesteding zal moeten plaatsvinden.
  Europese aanbesteding lijkt slechts te kunnen worden voorkomen als er geen afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de NV Omniworld, én de gemeente een minderheidsaandeel heeft in de NV, én de NV Omniworld wijzigingen kan aanbrengen in de oorspronkelijke plannen, zoals het zelf kiezen van een bouwbedrijf.
  Het contract dat de gemeente Almere heeft met HBG/Ballast Nedam zal dan evengoed open gebroken moeten worden.
  De gemeente Almere kan dan ook een miljoenenclaim tegemoet zien.

  Noot van de redactie: In het Dagblad van Almere van vandaag (30 oktober 2001) laat wethouder Smeeman (VVD) weten geen Europese aanbesteding te willen, omdat daardoor Omniworld een grote vertraging zal oplopen.
  Verder ziet Smeeman geen schadeclaim van Ballast Nedam in het verschiet liggen: "Ze lopen dan het risico de verhouding met de NV Omniworld te verstoren, waardoor ze dan de rest -kantoren e.d. in Poort- ook niet meer mogen bouwen".


  Tekst: Kanttekening van Maaike van den Bosch (voor het Dagblad van Almere)
  bij Omniworld kan les leren van Milaan
  Foto: Scala in Milaan