Oud Nieuws

Flevo weekend TIP

Almere 02 November 2001
Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.
Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie


    
De Paviljoens

Deze week "De Paviljoens" uit Almere.
Het kunst- en cultuurcentrum van Almere. Het leukst is het natuurlijk om er naar toe te gaan. Maar ook een virtueel bezoekje waard. Bezoeken.

Tekst: Redaktie

Lezing in De Paviljoens

Almere 02 November 2001
    
Macha Roesink
In de -sinds korte tijd- serie "Lezingen in De Paviljoens", had direkteur Macha Roesink eigenlijk diverse ontwerpers van sieraden van de expo "Sieraden, de keuze van Almere" aan het woord willen laten maar......helaas moesten die onverwacht elders aanwezig zijn.....


Van de aanwezigen waren enkele geportretteerden aanwezig, zoals Sietske van Oogen (met haar fraaie ketting).

Conceptual Living
De vooruitstrevende direkteur hield toen zelf een lezing over haar projekt ´Conceptual Living´ (1994) waarbij zij de toeschouwers een blik gunde in haar eigen woning. Op de meest onverwachte plaatsen wordt je hier geconfronteerd met Kunst, tot op het toilet toe!

Tijd om te luisteren naar een kunstenaar
Macha Roesink vertelde, terwijl intussen foto´s geprojekteerd werden op een groot scherm, wat haar opvattingen waren omtrent Kunst en kunstenaars.

Duidelijk werd vooral dat zij de "Tijd" nam om te luisteren naar een kunstenaar en te kijken naar het werk.

Datzelfde probeert zij ook toe te passen in De Paviljoens: liever minder mensen maar geinteresseerd of -een variatie daarop-: niet teveel tegelijk aanbieden (want dan kun je niets in je opnemen, weet je niet waar je op letten moet).

Beter lijkt haar: gedoseerd kunst laten zien, waardoor er hopelijk geconcentreerd gekeken wordt! Een avond die toch ruim 20 bezoekers trok.


NB de Paviljoens hebben sinds kort nieuwe openingstijden: voortaan ook op donderdag- en vrijdagavond open tot 21.00 uur.
De volgende lezing is op 8 november a.s. om 20.00 uur en de gast zal dan zijn een sieraadontwerpster die de Kunstaanmoedigingsprijs Amstelveen 2000 heeft ontvangen. Info Rozemarijn Vermeulen rv@depaviljoens.nl

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Almere-Haven en de 4 jaargetijden

Almere 03 November 2001
Na de spektakulaire opening van de Tegel(kunst)rand in de havenkom van Almere-Haven (zie archief 14 oktober jl) door de weth. voor Almere-Haven, Rita van Ling, wordt er nu wéér geschilderd...... maar nu betreft het geen tegels maar vier bijzondere bankjes.

Tegelkunstenaar Ben Hosman is ook hier weer bij betrokken en heeft leerlingen van de Meergronden uitgenodigd om, samen met hun docenten, deel te nemen aan het ´banken-projekt´.

4 banken
De tegeltableau´s zijn keurig ingemetseld maar er staat nog slechts één bankje van hardsteen (de overige bankjes konden helaas niet op tijd geleverd worden, dus die komen nog).

Maar er zijn ook vier zitbanken van behoorlijk formaat gepland langs de havenkom (zo´n 3,5 m2 oppervlak p/stuk); met name omdat de jeugd graag in hun pauzes naar de havenkom trekt, zijn deze grote, afgeronde driehoekige formaten bedacht, niet te hoog, zodat je er lekker op kunt zitten, hangen.
4 jaargetijden
Ben Hosman had als Thema ´De vier Jaargetijden´ , dus elk van de vier banken moest eruit komen te zien, de sfeer weergeven van resp. de LENTE, de ZOMER, de HERFST en de WINTER.

Inspiratiebron
Ter inspiratie had hij allerlei foto´s van planten, bloemen, struiken e.d. aan de wanden geplakt, waardoor de leerlingen in de juiste sfeer kwamen.

Een erg leuke les
Ze vonden het zelf ook erg leuk om te doen want eigenlijk.....was het gewoon een les (vandaar de docenten die meekwamen), maar wel een heel erg leuke ´les´ vonden de Meergronden-leerlingen!

Trouwens: een prima ´atelier´-lokatie....dat nieuwe Veerhuis (wachthuisje voor de veerboten).

Metselen onder tenten

Zoals men kan zien, is de havenkom nog niet klaar en de stratenmakers werken door, onder grote tenten, want met regen kan er niet gemetseld worden.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Jaarlijks 1,3 miljoen EXTRA voor Omroep Flevoland

Almere 05 November 2001
Het college van B en W wil TV Flevoland jaarlijks 1,3 miljoen gulden schenken om een dagelijks nieuwsprogramma over Almere te brengen. Als enige voorwaarde is gesteld dat de omroep gaat samenwerken met de lokale omroep Studio Almere. Donderdag beslist de gemeenteraad over de subsidie, die elk huishouden in Almere jaarlijks ruim 21 gulden gaat kosten.

Omroep Flevoland
Hoofdredacteur Dink Binnendijk van TV Flevoland is in zijn nopjes dat het college positief reageert op het subsidieverzoek, al denkt hij dat het nieuwsprogramma, dat Almere Journaal gaat heten, sowieso wel een succes wordt. "Je hoeft geen Jomanda te zijn om te beseffen dat dit programma een succes wordt. Dat weet ik voor 200 procent zeker. Almere is inmiddels zo´n grote en belangrijke stad binnen de provincie, dat het een eigen uitzending rechtvaardigt."

Binnendijk stelt dat hij de jaarlijkse zak met subsidiegeld zonder enige restricties mag uitgeven. "Journalistiek hoeven we de gemeente Almere niet naar de mond te praten.
Dat zou ik ook absoluut niet willen. Bovendien valt het niet te rijmen met ons redactie- en programmastatuut. Bovendien zou het Commissariaat voor de Media daar nooit mee akkoord gaan."


Primeur
Dat de regionale omroep twee verschillende edities maakt in dezelfde provincie is een primeur in Nederland. Het programma moet vijftien minuten gaan duren en wordt vanaf 18.00 uur ieder half uur vertoond. Op één moment van de avond krijgen de Almeerders de andere editie te zien. Overige Flevolanders krijgen dan de Almeerse uitzending te zien.

Kosten liggen veel hoger
Volgens Binnendijk kost het opzetten van het programma veel meer dan de 1,3 miljoen subsidie die er van de gemeente moet komen. "Televisie maken kost gewoon veel geld. Er is veel dure technische apparatuur nodig en er moet extra personeel komen om de uitzending ´in de lucht´ te krijgen. Maar we hebben als omroep het geld in huis liggen. We kunnen het lijden." De samenwerking met de lokale omroep Studio Almere biedt volgens Binnendijk flinke kansen. "Voor de triatlon hoef je bijvoorbeeld samen maar één reportagewagen te huren. Voorts kunnen wij onze expertise op de vrijwilligers overbrengen."

Functie gemeenteraad
Woordvoerder Peter Spek van de gemeente vindt het niet vreemd dat ieder huishouden in Almere ruim 21 gulden betaalt om het tv-programma te kunnen zien. "Daar is een gemeenteraad voor." Volgens Spek heeft de gemeente geen inzage gevraagd in de financiële huishouding van de omroep en zijn er ook geen voorwaarden gesteld over de journalistieke werkwijze. "Wij zijn het met TV Flevoland eens dat Almere een eigen editie verdient. Daar stellen we geld voor beschikbaar. We willen absoluut geen vinger in de pap hebben in hun journalistieke aanpak. Dat mogen ze naar eigen inzicht vullen. Ze mogen alleen niet over het budget heengaan. Maar dat lijkt me logisch." Binnendijk hoopt rond de verkiezingen van volgend jaar met het Almeerse nieuwsprogramma te kunnen beginnen.

Tekst: Marcel Beijer (voor het Dagblad van Almere)
Logo OF: Omroep Flevoland
montage: Rob Franken

Commentaar: Het flirten met Amsterdam moet afgelopen zijn
(commentaar van Rob Franken)

"Elke maandagavond zendt studioalmere het AT5 weekoverzicht met Amsterdams nieuws uit
en Regulier en dwars, het sport programma van AT5 .
De uitzending start omstreeks 23:00.
Deze loopt door tot woensdagmorgen 08:00"


Zo vervult Studio Almere kijkerswensen op de kabel van Almere. Maar uiteraard druist dit in tegen de belangen van de provincie Flevoland.
Almere is en blijft een stad in onze provincie. Geflirt met Amsterdam en stemmen in de gemeenteraad van Almere over herindelingen, worden systematisch de kop ingedrukt.

Rechtstreekse subsidie aan Studio Almere zou die binding tussen Almere en Flevoland in gevaar kunnen brengen. En dus gaat de gemeente Almere 1,3 miljoen gulden schenken aan de provinciale televisiemaker "Omroep Flevoland". Bedenkelijk. Temeer daar andere gemeenten uit de provincie daardoor met hun neus op de feiten worden gedrukt.

Lokale omroepen in de andere gemeenten zijn immers, indien zij sowieso nog leven, alle gedegradeerd tot hongerige stiefkindjes. Lelystad, Dronten en Emmeloord hebben budgetten zien smelten onder de moderne mediapolitiek van de beleidsmakers bij rijk en provincie.

Misschien betekent deze beslissing in de toekomst een herwaardering van de slogan van Almere.
"Amsterdamse televisie kijken? Het KON in Almere!"

De tijd zal het leren. Ook het overleven van het Dagblad van Almere wordt door deze beslissing een aktuele vraag.
Maar ja... Die zijn ook wel erg lastig.


Tekst: Rob Franken

Leefbaar Almere blijft getuigenispartij.

Almere 06 November 2001
Op de website van Leefbaar Almere is een discussie ontstaan met enkele ´kopstukken´ van die partij. De vraag die daar zo langzamerhand begint te rijzen is of Leefbaar Almere ´vuile handen´ wil maken indien zij toe zouden treden tot het college.

    
Meepraten bij Leefbaar Almere
Beste stuurlui staan aan de wal
Leefbaar Almere maakt op haar site duidelijk dat zij niet uit zijn op regeermacht. Liever blijven zij als stuurlui aan de wal staan om vanuit de gemeenteraad het schip bij te sturen. Een van de Leefbaren, Jeroen Mulder, gaat ervan uit dat zij niet in het College van B&W komen. En dat is helemaal niet erg, zo schrijft hij.
"Wij zullen echt heel anders worden" en "Onze opstelling zal non-conformistisch zijn" zijn meningen van Jeroen Mulder, die ondersteund worden door zijn partijvoorzitter Frits Huis.
    
Frits Huis
En Huis kan zich ook volledig vinden in: "De verbetering van de kwaliteit van het bestuur zal ook mogelijk één van onze speerpunten worden, daarover valt in ieder geval niet met mij te onderhandelen."
En dat zal moeten gebeuren, zo valt er te lezen, door tegenstanders te overtuigen, want compromis-partijen zijn er al genoeg in de Almeerse gemeenteraad.

Geen compromissen
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Leefbaar Almere dus niet het plan heeft toe te treden tot het college van B&W. Door die opstelling blijft voor de partij niets anders over dan te proberen andersgezinden te overtuigen van haar eigen ´gelijk´.

Als je niet beter wist zou je kunnen denken met een buiten-parlementaire aktiegroep ipv. met een lokale politieke groepering van doen te hebben.

De kiezer krijgt in ieder geval helderheid over wat Leefbaar Almere voor haar kiezers zal gaan doen. Niet het verbeteren van de bestuurlijke kwaliteit door zelf bestuursverantwoordelijkheid te nemen, maar door te roepen vanaf de zijlijn.

Frits Huis sluit uit dat de personen op de kandidatenlijst van Leefbaar Almere wethouder worden. Toch houdt hij de mogelijkheid open dat Leefbaar Almere alsnog met een wethouder van buiten de raad zou kunnen toetreden tot de ´regeermacht´.

Huis: "Wel kan ik mij voorstellen dat we, mochten we in de oppositie komen, meestemmen met voorstellen die het dichtst bij onze programmapunten komen. Maar dan wel nadat gebleken is dat onze voorstellen door een meerderheid van de gemeenteraad worden afgewezen."

Voor wat hoort wat?
Toch een compromis-bereidheid? Met zo´n opstelling moet Leefbaar Almere er helemaal voor oppassen om niet in de zgn. ´achterkamertjespolitiek´ te verzeilen, waar ze zelf zo´n hekel aan hebben. De kans is dan immers groot dat er ´handel´ zal gaan plaatsvinden, waarbij het meestemmen de tegenprestatie vormt en er een ´voor wat hoort wat´-sfeertje ontstaat.

Drensen
Zo´n voorstel zou kunnen gaan over het betaald parkeren. Leefbaar Almere belooft de kiezer dat betaald parkeren zal worden afgeschaft als zij in de gemeenteraad komen. Gezien de non-conformistische en niet-tot-compromissen-bereid-zijnde opstelling van de Leefbaren zal daar niets van terecht kunnen komen. Een partij die zich zo opstelt zal immers voor de kiezer niets kunnen betekenen.

De opstelling als: ´wij zijn de beste stuurlui, maar helaas staan we aan de wal´, getuigt welliswaar van een zekere zelfingenomenheid maar mist iedere dadenkracht.
Het beeld dat de gemeenteraad de komende vier jaar met een Leefbaar Almere kan opleveren, zal daardoor dus inderdaad heel anders zijn.....

"Een drensend kind dat steeds maar roept dat mama de verkeerde dingen in het winkelwagentje gooit, terwijl het zelf geen enkele moeite wil doen bij de betere vakken te komen, waar de A-merken liggen, die het zelf wil hebben."

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

Cultuurnota en Cultuur-intendant

Almere 07 November 2001
Dat Almere ambitieus bezig is, ook wat betreft Kunst & Cultuur, wisten we al.
Maar om die ambities te vertalen, niet alleen in haalbare en betaalbare doelen, maar ook in cultureel opzicht, en kwalitatief.......dat is nu ´de kunst´!

Evaluatie ´Bodemschatten´
De vorige cultuurnota ´Bodemschatten´ liep van 1998-2001 (uit de periode 1994-´98 toen Anne Bliek weth.K&C was). Dus nu tijd om te evalueren: wat is er daadwerkelijk van de plannen uitgevoerd, zijn we daar tevreden over (of niet), wat is blijven liggen, hoe is de stand van zaken nu? ´Bodemschatten´ en de uitwerking daarvan ´Schatkamer´ genoemd, bevatten veel konkrete voorstellen, waarvan een groot percentage in gang is gezet of afgerond. Natuurlijk zijn er ook zaken blijven liggen, zoals atelierruimten voor professionele kunstenaars, een eigen cultuur-periodiek, e.d. Deze evaluatie betreft een ´tussenstand´ , bekeken op hoofdlijnen. Overwegend werd er zeer positief geoordeeld over de ingezette of bereikte resultaten van deze nota.
Maar vervolgens komt de vraag: hoe gaan we verder, wat moet er nog worden uitgevoerd of wellicht bijgesteld?

    
Julius Riemersma en Brigit Huijbens
Arie Willem Bijl
Maar nieuwe verkiezingen, nieuwe bezems, ofwel nieuwe cultuurwethouders, dus ook tijd voor een nieuwe cultuurnota voor de jaren 2002-2006. Arie Willem Bijl is nu zo´n 2 jaar weth. K&C en hij vertelde dat hij dit eigenlijk de leukste portefeuille vond, die hij zich kon wensen.
Aan deze cultuurnota zijn 4 cultuurdebatten vooraf gegaan, waarvan de uitkomsten verwerkt zijn in deze (concept-)cultuurnota, die 6 november jl gepresenteerd werd aan de raadscommissie Kunst & Cultuur door de beleidsmedewerkers Julius Riemersma en Brigit Huybens.

Bijl ziet culturele trekkersrol tot 2010
De vraag is op dit moment: wat willen we nu eigenlijk met Kunst & cultuur in Almere? Amsterdam heeft grote voorzieningen op het gebied van Theaters, uitgaansgelegenheden en Musea....moet Almere nu ook zo nodig van die grootschalige voorzieningen?

En: wat is de rol van de gemeente? Beleidsbepaler, uitvoerder, subsidieverlene, initiator, netwerkbouwer en lobbyist? Hoe kunnen we Almere een eigen identiteit geven dmv Kunst & cultuur? En welke identiteit? Het budget ´Cultuurstimulering´ lijkt een goed manier om cultuur uit verschillende invalshoeken een kans te geven; Bijl is dan ook blij dat dit gecontinueerd wordt. Juist bij projektmatig-opgezette culturele zaken is het grote voordeel dat het ´toetsbaar´ is; of anders gezegd: ben je op de goeie weg; en in andere gevallen: wat heeft het opgeleverd (in de betekenis van ´heeft het zin gehad´?). Want met culturele projekten is niet uitsluitend meetbaar: produktie (hoeveelheid) of financiele winst. Cultuur moet ook niet altijd ´volgend´ zijn!
    
Cox Habbema
NB begin volgend jaar zal de nieuwe, bijgewerkte, cultuurnota worden voorgelegd aan de raadscommissie, waarna die nota hopelijk nog in deze raadsperiode in de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Cox Habbema
Vandaag konden gemeenteraadsleden, culturele instellingen en de Pers kennismaken met de nieuwe cultuur-intendant Cox Habbema.

Probleem om te ´binden´
Weth. Arie Willem Bijl introduceerde haar en vertelde in het kort iets over de nieuwe cultuurnota (zie boven) en het probleem van Almere om e.e.a. te ´binden´ , voorwaar: een taak voor de intendant! Cox Habbema, actrice en voormalig dir. van de Stadsschouwburg in A´dam, en nu aangetrokken voor Almere, voor de tijd van 2 jaar.

    
vlnr. Habbema, Huijbens (Casla) en Bijl
Meer kroegen
Cox Habbema stipte aan dat het woord ´intendant´ uit het Duits afkomstig is en oorspronkelijk een (militair) persoon was "die zorgde voor het bier en de hoeren!" Dát was zij dus
niet van plan maar wat meer kroegen zouden wel mee kunnen werken aan een beter cultureel klimaat....
Zij beseft dat het culturele aanbod nog onder de maat was; en ook aan samenwerking zal het eea gedaan moeten worden.

Een hele uitdaging omdat Almere totaal niet te vergelijken
is met welke bestaande stad ook; er kunnen hier heel andere dingen dan bijv. op het ´oude land´ . Verder merkte zij op ´er wordt wel veel gebouwd, architektonische hoogstandjes, maar.....wat gebeurt er in die gebouwen?" Datzelfde geldt voor het Theater, met zo´n 1100 plaatsen ....maar je moet nu al beginnen met de invulling!
Binnenkort gaat zij gesprekken aan met diverse culturele instellingen.

    
Theater CKV van de bibliotheek


Een leuk aspekt is dat zij een werkplek heeft gevonden in Almere-Haven, aan de Kerkgracht (dwz aan de achterkant ervan) in ieder geval dicht bij de ´cultuur-as´; en niet alles uitsluitend in ´stad´. Vanaf december a.s. zal zij starten om Almere zowel lokaal als landelijk op de culturele kaart te zetten.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Almere Kennisstad

Almere 07 November 2001
    
Els Görtemöller
Gisteren werd er weer een bijeenkomst gehouden in het Alnovum van het Platform Almere - ICiTy, op uitnodiging van Els Görtemöller namens Platform Almere I-CiTy.

    
Cor de Ruijter

Inleiding
Ook Cor de Ruijter, dir.van IIE (ofwel Institute for Information Engineering) hield een inleiding voor een zaal van zo´n 100 aanwezigen, waarna Peter van Eijk, projektleider van "Almere Kennisstad" de eerste serie projekten in het kader van Almere Kennisstad toelichtte.Hij hield een Powerpoint-presentatie en startte met een foto van het Muiderslot (het Almeerse kasteel laat nog even op zich wachten).Maar het bijzondere van het Muiderslot was, dat er een Muiderkring ontstond: eigenlijk een kenniskring ´avant la lettre´ !


    
Peter van Eijk
Lezing Peter van Eijk
Er was een lokatie: het Muiderslot, 17e eeuw. Wie kwamen er? Schrijvers als Hooft, Vondel, Huygens en wetenschappers als Vossius en van Baerle; en stadssecretaris Mostaert.
Wat waren de onderwerpen van gesprek? Onder andere: literatuur, muziek, enz.
Wat was het doel? Kennis halen + kennis brengen en tegelijkertijd: de rijkdom van de ontmoeting met geestverwanten!

Onze tijd
Eigenlijk is dit heel goed te transformeren naar deze tijd; alleen zijn de onderwerpen nu:

* oude....nieuwe.....digitale economie
- van 1998-2000 is het aantal internet-huishoudens verdrievoudigd; een groeiende markt voor elektronisch winkelen via internet.

* de strategische opgave voor Almere 2001-2010
    
Peter van Eijk
- inwoners gaan naar 200.000; aantal woningen naar 19.000; een beoogde banengroei van 5000 banen per jaar; de ICT-sektor wordt een belangrijke pijler.

* het programma Almere Kennisstad
- Almere heeft de ambitie om Kennisstad te worden omdat er f. 10 miljoen geinvesteerd wordt, in de komende 3 jaar, in het dichterbij brengen van doelen op het gebied van Wonen, Werken & Leren, Welzijn; men wil samenwerken met publieke en private organisaties.
Publiek-private samenwerking is begonnen op 11 okt.2001; gestart wordt met 12 projekten.

* wat betekent dit voor ons?
Almere Kennisstad betekent dat het als projekt gericht is op Wonen, Werken, Welzijn; bedoeld voor ´iedereen´ (=burgers, ondernemers, enz.).
De participanten investeren zelf ook; er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken en....een nauwe samenwerking met het Platform I-CiTy.

    
Netwerken

Wie weet
Wie weet, ontstaat hier nu ook een Almeerse "Kenniskring", waar ondernemers, bestuurders, overheidsmanagers, ICT-ers en geestverwanten elkaar ontmoeten om -net als in het oude Muiderslot- kennis te halen en kennis te brengen, zij het nu op het gebied van ICT en kennisontwikkeling.

    
Netwerken
    
Ellen Breider

Alsnog participeren
Voor nieuwe participanten: er komt een 2e ronde projekten, waarvan de besluitvorming zal plaatsvinden jan/feb 2002; vanaf nu zijn uw ideëen en inbreng welkom!

Er is een loket programmaburo Almere kennisstad geopend; voor alle info: Ellen Breider

e-mail: ebreider@almere.nl


Tekst en foto´s: Greta Verduin

Fractieleider Sinke (VVD) zit ziek thuis

Almere 08 November 2001
Fractieleider Martin Sinke van de VVD zal vanavond tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de Almeerse gemeenteraad niet het woord voeren. De leider van de grootste fractie moet om privé-redenen verstek laten gaan.

    
Martin Sinke
Privé-omstandigheden
Sinds vorige week zit Sinke ziek thuis. Moeilijke privé-omstandigheden, die geen politieke achtergrond hebben, hebben hem tijdelijk de das omgedaan, deelde VVD-wethouder Henk Smeeman vanochtend mee.

Voor de duur van ongeveer twee maanden legt Sinke al zijn politieke functies neer. Ook op zijn dagelijks werk heeft Sinke zich ziek gemeld.

Smeeman: ´" Maar hij blijft onze fractievoorzitter en ook op de kandidatenlijst zal hij niet ontbreken. Tijdens de kandidaten-vergadering van de VVD volgende week is hij er wel gewoon bij."

Vice-fractievoorzitter Willem Boutkan zal gedurende de afwezigheid van Sinke diens taken waarnemen.
Dat begint al vanavond, als de VVD zijn politieke oordeel velt over de begroting.
Smeeman zegt van harte te hopen dat Sinke over twee maanden weer in staat is zijn politieke taken op te pakken.
"Martin Sinke is absoluut een bindende factor in de fractie."

Bron: Het Dagblad van Almere

Prijsuitreiking en opening expo Museumbos

Almere 08 November 2001
Aanstaande zaterdag 10 november 2001 kan men de 111 ontwerpen bekijken die gemaakt zijn voor het Museumbos in Bosland. In juni 2001 werd er een prijsvraag uitgeschreven, waaraan iedereen mocht meedoen. Grote percelen ´bosland´ een bijzondere bestemming/inrichting geven, waardoor er een gevarieerd ´bosland´ ontstaat, waar veel verschillende sferen zijn te beleven: een soort "Museumbos".


Een prijsuitreiking en een opening
Op deze dag is dan nu de Prijsuitreiking en tegelijk de opening van de tentoonstelling in het Stadhuis Almere tussen 15.00-17.00 uur.
Om 15.30 uur wordt het juryrapport toegelicht door Titia Frieling (van stichting ´Bosland´) en worden de prijzen uitgereikt.
Vervolgens wordt de eerste catalogus overhandigd en de expo geopend door de Almeerse burgem. Hans Ouwerkerk.
Daarna kan de tentoonstelling bezichtigd worden.


De Expositie is gratis
De expo duurt nog t/m 14 december 2001 en is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het Stadhuis Almere.

Tekst en scans: Greta Verduin

Nico Van Duijn 25 jaar huisarts!

Almere 08 November 2001
Gistermorgen, nee zeg maar gisterochtend, wekte mijn mobiele telefoon mij uit een vredige slaap. De avond tevoren had LeefbaarAlmere vergaderd en zo`n bijeenkomst wil nog wel eens uitlopen. Vandaar.

Mijn vroege telefoongast was Bob Friedländer, een oude vriend die vele jaren geleden in Almere neerstreek om er een bestaan als fotograaf op te bouwen.

Bobs motto is `Had je dat?` Hij zegt dat als hij een nieuwsitem heeft vereeuwigd waarvan zijn gesprekspartner wellicht nog geen weet heeft. Merkwaardig genoeg liet Bob zijn standaardvraag achterwege en viel hij met de deur in huis.

"Ik kom net uit De Haak, want daar werd Nico van Duijn gehuldigd, omdat hij vijfentwintig jaar huisarts in Almere is."

    
Nico van Duijn 25 jaar huisarts

Verhip, Bob had gelijk. De tijd vliegt als een hinde over de A6. Goeie genade, Nico van Duijn vijfentwintig jaar huisarts! Dus ik vijfentwintig jaar patiënt, waarvan vele jaren van Nico.

Bob vertelde dat Nico om acht uur `s ochtens nietsvermoedend De Haak was binnengestapt voor een vermoeiende dag en dat hij daar werd opgewacht door collega`s en hoogwaardigheidsbekleders, zoals Han Oosterbos (of Oosterbosch) van de Zorggroep en weth. Wim Faber.

Nico werd in het zonnetje gezet en hij kreeg een dagje vrijaf om met zijn Cora een fietstochtje te maken, aldus Bob. Gelukkig voor Nico regende het pijpenstelen, dus dat zal wel een autoritje zijn geworden.

Toen ik Nico van Duijn december 1976 voor het eerst in zijn duffelse jekker op de Schoolwerf in Almere Haven tegenkwam, kon ik niet veel van hem maken. Ik had de in een groene loden jas gestoken directeur van de Amro Bank voor de eerste huisarts aangezien, maar Nico en zijn trouwe Drentse Patrijs Joris lieten zich niet uit het veld slaan.

Nico van Duijn is soms een rare hapsnurker, althans dat vind ik. Onze milieus verschillen als dag en nacht. Nico komt uit Oegstgeest, waar hij opgroeide in een wereld van hoogleraren. Van het Rijnlands Lyceum herinnert hij zich dat men verbaasd opkeek als je pa geen professor was.
Ik zag het levenslicht in Amsterdam-West, waar het witte boordenproletariaat huisde. Een professor was iemand op een wolk, heel dicht bij de Almachtige. En de dokter werd met ingehouden adem ontvangen als hij zich verwaardigde een huisbezoekje af te leggen, omdat het toch wel vervelend was dat de moeder van Fritsje Huis met nierstenen op bed lag te krimpen van de pijn.

Daar kan Nico niets aan doen, maar het schoot even uit mijn toetsenbord.

Ik heb de eerste huisarts van Almere leren kennen als een keiharde werker, een creatieve en rusteloze geest, een soms wat wereldvreemde man, maar absoluut integer. Soms botsen zijn academische en mijn emotioneel-proletarische inslag en dan vliegen de vonken eraf. Maar echt ruzie hebben we bij mijn weten nooit gehad.

Almere had het minder kunnen treffen met haar eerste huisarts. Ik vind eerlijk gezegd dat de Zorggroep een leerstoel voor hem moeten instellen. Almere is een ideale stad voor wetenschappelijk onderzoek. En Nico is in die vijfentwintig jaar gepromoveerd, dus niets staat de voormalige EVA in de weg om van dr. Van Duijn prof. Van Duijn te maken.

Nico is gepromoveerd op zijn proefschrift `Sinusitis maxillaris in de huisartsenpraktijk`. Een leuk verhaal over snot en kwijl, dat ik op eventuele tekortkomingen in de Nederlandse taal mocht nalezen. Toen ik het uit had, voelde ik me eerlijk gezegd niet je dat. Niettemin haalden de bevindingen van Nico over voorhoofdsholteontsteking de `British Medical Journal`, een vermaard internationaal wetenschappelijk tijdschrift waar je niet zomaar in komt.

Ik vlei mij met de gedachte dat ik namens u allen Nico van Duijn mag complimenteren met zijn jubileum.

Die leerstoel moet er komen.

En Van Duijn mag blijven.

PS
Bedankt Bob voor de foto.

Tekst: Frits Huis
Foto: Bob Friedländer

Flevo weekend TIP

Almere 10 November 2001
Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie

    
Sint Maarten


Deze week een site over Sint Maarten.
Meer van hem weten?. Sint Maarten.

Tekst: Redaktie

Met Minder Meer Waard

Almere 11 November 2001
In Almere is het CBA aktief (Cliënten Beraad Almere). Deze organisatie komt op voor mensen met een uitkering, WAO of problemen op sociaal/financieel gebied dmv een ´ sociaal raadsman ´. Deze persoon luistert in de eerste plaats goed naar de problemen van hun cliënten en probeert daar vervolgens iets aan te doen: helpen met brieven schrijven naar allerlei instanties; of geven mensen advies op het gebied van huursubsidies, woonlastenfonds-mogelijkheden, enz. Maar ook op het gebied van mogelijkheden tot (om)scholing of cursussen om tot werk te komen.

Openbare bijeenkomsten
Iedere maand is er een bijeenkomst (in Het Kardoes) waarbij iedereen kan binnenlopen en zijn of haar problemen kan aankaarten of gezellig even kan bijkletsen of kennismaken met lotgenoten.
Iedere keer is er een ander thema, dus zeer gevarieerde bijeenkomsten en leerzaam! (zie het Groene Weekblad waarin alles staat vermeld)

    
Paula Koninga en haar boekje
In november stond de bijeenkomst bijna geheel in het teken van een boekje dat uitgekomen was "Met Minder Meer Waard". Een boekje, geschreven door een vrouw die 10 jaar in de bijstand heeft gezeten, door omstandigheden, en haar ervaringen heeft neergelegd in een handzaam, makkelijk lezend, boekje. Het boekje is geschreven door Paula Koninga en is uitgebracht door het Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk.

Makkelijk-lezend boekje
Als ik zeg ´makkelijk-lezend boekje´ bedoel ik dat het leest als een novelle, een romannetje.
Er wordt ondanks een moeilijke tijd toch heel positief gedacht over bepaalde zaken: geld, goederen, e.d. want de twee kleine kinderen waren het belangrijkst! Als alleenstaande moeder liep zij tegen onverwachte dingen aan, met name het gevoel ´dat er op haar werd neergekeken´...... Eerst kon er alles financieel, maar na de scheiding ineens kon er bijna niets meer......wel er bij willen werken maar of niet kunnen (door de kleintjes) of er niets aan overhouden. Aan de ene kant verdien je, aan de andere kant krijg je dan geen huursubsidie meer, dat soort zaken. Desondanks begrip ervoor maar duidelijk wordt wel dat er niets uitzonderlijks mocht gebeuren....want dan redt ze het niet.

Het kan tóch
Nu is de situatie totaal anders: Paula heeft een leuke goedbetaalde baan, is weer getrouwd en beseft heel goed dat de aanvullende bijstand haar een basis heeft gegeven, waaruit zij de kinderen genoeg aandacht kon geven. Met parttime weken moest ook een goede opvang geregeld zijn, dus veel geld hield zij er niet aan over maar zij kon zich wel ontplooien, wat belangrijk is om niet geisoleerd te raken. Als zij nu terugkijkt op die 10 jaar bijstand, denkt zij wel eens "Hoe heb ik dat allemaal kunnen klaren, hoe heb ik dat al die jaren gedaan?". Het geeft haar iedere keer weer het gevoel: zie je wel, het kan tóch!

Tekst en foto: Greta Verduin

Nieuw recyclingperron geopend in Almere

Almere 11 November 2001
    
De bakken
Vanaf zaterdag 10 november kan de Almeerse bevolking terecht op een derde recyclingperron.
Er waren er al twee: één in Haven en één in Stad en vanaf nu dus ook een in Almere-Buiten. Dit perron ligt aan de Vlotbrugweg 36 op bedrijvenpark ´De Vaart´

Capaciteit was onvoldoende
De huidige twee konden het aanbod niet meer aan en bovendien.....men stond soms een uur ´in de file´ om zijn afval -gratis- te mogen dumpen op de juiste plek! Reden dus voor een feestelijke opening van het nieuwe recyclingperron (op de vrijdag ervóór) door weth. Rita van Ling.

    
Hans Bouweriks
Bewoners ontbraken
Na een inleiding van Hans Bouweriks zei Rita van Ling in haar praatje het jammer te vinden dat er eigenlijk uitsluitend betrokkenen aanwezig waren en niet, wat toch de bedoeling was (de uitnodiging om aanwezig te zijn, had in de kranten gestaan): de bewoners-zélf!

    
Rita van Ling

Extra dubbele rijstroken
Ook dit recyclingperon is van een hoog service-nivo en hanteert dezelfde ruime openingstijden als de andere twee vestigingen. Maar dit perron heeft nog wat extra´s: dubbele
rijstroken......om de files tegen te gaan!

Openingshandeling
Vervolgens drukte weth. van Ling op een knop en werd een pers-container in werking gesteld, terwijl ballonnen de donkere, dreigende lucht in gingen.

Daarna kregen de aanwezigen een heideplantje; eenzelfde sympatiek gebaar dat de belangstellende bewoners de volgende dag konden ervaren.

    
en ballonnen stegen op
    
Een druk op de knop....


    
Een heideplantje


Tekst en foto´s: Greta Verduin

111 Ontwerpen voor Museumbos

Almere 12 November 2001
    
Ouwerkerk feliciteert de prijswinnaars
Zaterdag 10 november 2001 werden in het Stadhuis Almere de geselekteerden bekendgemaakt die hadden meegedaan aan de wedstrijd van Stichting Bosland om een eigen invulling te geven aan het begrip "BOS´: zo persoonlijk en eigenzinnig mogelijk maar ook uitvoerbaar en duurzaam. (zie ook Archief Guldennet 8-11-2001)

Prijsuitreiking
Aan een onafhankelijke jury werd gevraagd om 10 ontwerpen te selekteren, waarvan 3 prijswinnaars.
De eerste prijs was f. 5.000.=, de tweede prijs f. 3.000.= en de derde prijs goed voor f. 2.000.= .

Bovendien heeft de Stichting Bosland de intentie om alle 10 ontwerpen ook daadwerkelijk uit te voeren i.s.m. de ontwerper, de gemeente Almere en Staatsbosbeheer (die ook eigenaar is van de grond). Als eerste stap zal aan de geselekteerden worden gevraagd hun ideeën verder uit te werken tot een realiseerbaar ontwerp.

    
Titia Frieling
Titia Frieling maakte het jury-rapport bekend en Burgemeester Hans Ouwerkerk mocht de geselekteerden en de prijswinnaars bekendmaken en alle geldprijzen overhandigen. Hij kreeg daarna een boekje/catalogus overhandigd (te koop voor f.38.50) waarin alle ontwerpen zijn opgenomen.

De winnaars
3e prijswinnaar werd Martijn Schenk met ´CIRKELPAD´ (Next architects)
2e prijswinnares Birthe Leemeijer met ´IN EENZAAMHEID´ en
1e prijswinnaars Boto van der Meulen i.s.m. Hans Reitsma met ´TEMPO´

    
Eén van de Maquettes

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Velsink stelt zich boven partijbelang

Almere 13 November 2001
    
Gijsberts maakt bekend
"En op nummer 22 Mieke Velsink. Dat is onze kandidatenlijst, dus met name de eerste zestien gaan we d´r van uit dat die aktief worden; sowieso in een glansrijke overwinning waarin wij de gemeenteraad van Almere gaan vervullen in de komende periode. Onder aanvoering van Henk Smeeman, een ervaren rot in het vak en heel Flevoland kan van dit team genieten. We gaan over tot de kwaliteit en de orde van de dag." daarmee maakte Bert Gijsberts tegenover de pers bekend, waartoe de urenlange vergadering in het Lido in Almere geleid heeft voor de VVD Almere.

Zo moeilijk is het nog nooit geweest
Positief gestemd was een ieder op de ledenvergadering van de VVD, waar besloten zou worden over de definitieve kandidatenlijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Mieke Velsink en haar "email affaires" drukte echter zwaar op deze voor de VVD belangrijke avond. Ondanks adviezen van het bestuur van de VVD besloot Mieke Velsink op de lijst te blijven staan. "Me terugtrekken van de lijst, zou ik als een schuldbekentenis zien." En dus koos zij voor de optie om zich op de laatste plaats te laten zetten. Daarmee meende zij haar onschuld te kunnen aantonen. Volgens de statuten kon zij deze houding ook aannemen. Eenmaal op de lijst gezet, kan een kandidaat niet meer van de lijst worden afgehaald. Het bestuur van de VVD heeft in dit geval dus correct gehandeld. Maar correct is natuurlijk niet tevreden.

    
Velsink
Velsink volhardt
Op de VVD-vergadering voerde Velsink zelf nauwelijks het woord. Dat liet zij over aan voorzitter Bert Gijsberts, die namens haar aan de leden meedeelde dat mevrouw Velsink enkel bereid was een compromis te aanvaarden. De laatste plaats die te ´vergeven´ was luidde nr. 23 van de lijst. Margo Toorop echter liet weten zelfs die laatste plaats verkiesbaar te achten. Toorop wilde alleen fungeren als ´lijstduwer´ en liet zich derhalve, om zelfs niet de kans te lopen verkozen te worden geheel van de lijst halen. Zo kwam Velsink op de laatste plaats : nr. 22 terecht. De oprechtheid van Margo vormde een schril contrast met de harde lijn van Velsink.

Rotte appel
Ondanks strubbelingen getuigde de VVD van een positieve instelling door de verkiesbare plaatsen (zonder verkiezing door voorkeurstemmen) te laten innemen door leden die zich niet lieten afschrikken. De toekomst zal leren of de democratie te buigen is door autocratisch gedrag.

De definitieve lijst van de VVD werd door de leden als volgt samengesteld:


1) Henk Smeeman
2) Douwe Halbesma
3) Martin Sinke
4) Klaas Jongejan
5) Willem Gasman
6) Elma van den Worm
7) Bert de Jong
8) Gert-Jan Raven
9) Willem Boutkan
10) Ellentrees Müller
11) Rob Raman
12) Luc Orbons
13) Joep Kramer
14) Nico Kooij
15) Monique Uffen
16) Rob van der Tweel
17) Ronald Zwiers
18) Matthijs ten Brink
19) Frans van Dijk
20) Peter Kooij
21) Pascal Falkmann
22) Velsink

Tekst: Rob Franken
Foto´s Birgit Bosch

´Mieke Velsink is iemand, die de partij kwijt wil´

Almere 14 November 2001

Bron: Dagblad van Almere

Staat de afkorting VVD in Almere tegenwoordig voor Volkspartij voor Velsink en Democratie? Het ongeloof onder de Almeerse VVD´ers ´the day after´ is groot. Zij moeten straks met een persona non grata als lijstduwer de gemeenteraadsverkiezingen in. Steeds luider klinkt dan ook de roep om Mieke Velsink, het bewuste omstreden kandidaat-raadslid, toch op de een of andere manier van de lijst af te krijgen.

Probleem is echter dat dat niet kan. De landelijk vastgestelde regels van de VVD verbieden het om te gaan schrappen in een kandidatenlijst, zelfs als die alleen nog maar in concept bestaat. Zelfs de zogeheten ´groslijst´, de alfabetische lijst van leden die zich kandidaat stellen, is zo heilig dat daar al niet in mag worden geschrapt. Iedereen die nog maar twee dagen lid is van de VVD en zich op zo´n lijst laat zetten, komt dus automatisch ook op de definitieve lijst. "Doorgeschoten partijdemocratie", beoordeelt lijsttrekker Henk Smeeman deze partijregel. Waar hij graag vanaf had gewild.

Het enige waar de partij wat aan kan doen, is de volgorde op de lijst. Dat was tot voor kort een aardige veiligheidsklep, want alleen door de volledige kiesdeler te halen, kon je met voorkeurstemmen in de gemeenteraad komen. Daar had je in 1998 zo´n twaalfhonderd stemmen voor nodig. In de huidige gemeenteraad zijn er maar twee raadsleden die op zo´n manier op het pluche zijn beland: Allard Veldhuis (D66) en Berdien Stenberg (CDA).

Maar nu is die voorkeurstemmenregeling versoepeld, waardoor je nog maar een kwart van de kiesdeler nodig hebt, en dat heeft tot gevolg dat het fenomeen ´lijstduwer´ niet meer bestaat. Iedereen op de lijst is verkiesbaar.

    
Velsink VVD
Partijvoorzitter Bert Gijsberts en lijsttrekker Henk Smeeman hopen allebei dat Velsink zich alsnog vrijwillig van de lijst laat afvoeren. Maar Velsink is strijdbaar, en is dat absoluut niet van plan. Smeeman hoopt nu stilletjes dat de kiezers haar knopje op de stemcomputer niet zien. En hij heeft krachtige lijsttrekker-taal paraat voor iedereen die er maar over denkt om op Velsink te stemmen.

"Ik verwacht dat zij niet met voorkeurstemmen zal worden gekozen. Het zou mij erg verbazen als mensen juist op haar gaan stemmen, met alle gegevens die nu over haar affaires bekend zijn. Waarvan zij overigens tijdens de ledenvergadering de pers de schuld gaf. Een zwak verweer. Ik had het buitengewoon netjes gevonden als ze zich vrijwillig had teruggetrokken", aldus de VVD-lijsttrekker. "Want zij is iemand die de partij kwijt wil. Uit persoonlijke motieven heeft ze zich toch op de lijst laten zetten."

Mocht Velsink toch worden gekozen in de raad, dan zal Smeeman daar genoegen mee moeten nemen. "De kiezer heeft dan gesproken", zegt hij, maar het is duidelijk dat hij er niet over na wenst te denken. Velsink wordt door hem niet actief bij de verkiezingscampagne betrokken. Dat worden alleen de eerste zestien kandidaten van de VVD-lijst. Dat is ook een novum: vroeger moesten beginnende partijleden altijd hun plekje onderaan de lijst verdienen met ballonnen opblazen en verkiezingsposters plakken. Maar met een omstreden kandidaat onderaan de lijst, kan de VVD dat niet meer maken.

Tekst: Bart Vuijk (voor Dagblad van Almere)
Foto: Rob Franken (voor Flevoland.to)

Niemand kan zich beter wensen...

Almere 14 November 2001

Rudimentaar: "Niemand kan zich beter wensen...
........... dan een Amsterdammer te zijn"

(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Dat vindt onze lokale, niet door de gemeenteraad gehinderde, PvdA-superbons burgemeester Ouwerkerk blijkbaar.

Nu mag bekend worden verondersteld dat burgemeester Ouwerkerk een soort superlobby in Den Haag voert (bureau-kosten bovenop het burgemeestersalaris), waarvan de opbrengst nu al, volgens VVD-wethouder Halbesma, al zo´n 200 Miljoen heeft opgeleverd. Dat is wat de ingedutte raadsleden zich, als een soort plaatsvervangende Prozac, door dit college van B&W telkenmale laten inlepelen, als ook minister Netelenbos (PvdA), bijgestaan door secr.generaal Pans (ex-burg. Almere en....óók PvdA), zich er mee gaat bemoeien.

ROA; revisited
Naar nu blijkt ziet Ouwerkerk kansen om het Flevolandse ´levenswerk´ van zijn partijgenoot (PvdA) Han Lammers, die als een leeuw voor Flevoland gevochten heeft, toch nog aan Den Haag te verkopen.
Want.....

Stadsregio Amsterdam
Er is een een nieuwe wet die het mogelijk maakt dat Almere zich toch gaat aansluiten bij een (nieuw) op te richten Stadsregio Amsterdam. Vergelijkbaar met de, begin jaren ´90 van de vorige eeuw in beeld zijnde, stadsprovincies, waarvoor staatssecretaris Nauta (Binnenlandse zaken) en het toenmalig kabinet zich sterk maakten. Almere zou toen moeten opgaan in het ROA (Regionaal Overleg Amterdam, waarbij zelfs Oostzaan als zelfstandige gem. was aangesloten).
Almeers burgemeester De Cloe (PvdA) en een hele rits wethouders brak er zijn nek over, om nog maar te zwijgen van het feit dat we er, indirekt, Leefbaar Almere aan te danken hebben.

Amsterdam Zuid-Oost
Als het aan Ouwerkerk ligt wordt Almere geïnjecteerd in Amsterdam en verwordt tot een Amsterdam Zuid-Oost ´ten oosten´.

De boete die Almere moest betalen in 1993/1994 omdat Almere uit het ROA (Regionaal Overleg Amsterdam) stapte bedroeg 150 Miljoen gulden.
75 Miljoen daarvan is betaald. Over de volgende 75 Miljoen moest Ouwerkerk met zijn partijgenoot (PvdA) en burgemeester van Amsterdam (Schelto Patijn) nog eens een plannetje bedenken.
Het hele ´huidige´ college ging in............... ging daarna bij de toekomstige bestuurders van Almere op bezoek om de ´horloges gelijk te zetten´.

Ouwerkerk´s newspeak; "niet verder de polder in oriënteren"
"Als we ons aansluiten bij zo´n groot stedelijk gebied (Amsterdam) lig je weliswaar in Flevoland, maar heb je er (Flevoland) weinig mee".
en.... "De bestuurlijke praktijk is dat we ons richten op nu Amsterdam..."We oriënteren ons niet verder de polder in", aldus onze Almeerse burgemeester Ouwerkerk
(PvdA).

PvdA zoekt baantjes
Het moge duidelijk zijn dat de PvdA-Almere er wel voor zorgt dat, dmv. het telkens weer opnieuw pogen van het creeëren van nieuwe bestuurslagen (alsof er nog niet genoeg zijn) haar macht steeds meer wil uitbreiden. Vandaar ook dat Ouwerkerk met zijn ´maatje´ ex-burgemeester Pans (PvdA), die Almere inruilde voor Verkeer en Waterstaat, een voorstander is om Almere uit de provincie Flevoland los te maken.

Den Haag: "Ouwerkerk is onze man"
Wat de Almeerse gemeenteraad nog steeds niet schijnt te begrijpen (neem nog een prozacje :-) is dat Ouwerkerk niet voor niets door Den Haag ´geparachuteerd´ is, na zijn debacle in Groningen, om een zachte landing in Almere te mogen maken.

Niet voor niets krijgt Almere met zijn lobby voor voorzieningen in Den Haag niets voor elkaar. De files blijven. Voorzieningen zullen achter blijven lopen bij de opgelegde bouwtaak, ondanks alle protesten richting Den Haag.

    
Ongeleid projectiel

Met dank aan.....; ongeleid projectiel Ouwerkerk
Den Haag (Netelenbos en Pans) heeft Ouwerkerk de oplossing aangereikt....Samen met Amsterdam. En ....de opbrengsten uit de grondverkoop (de bruidsschat van Almere bij de gemeentewording in 1984) inzetten voor de nodige infrastructurele werken (wegen, spoor, politie, ziekenhuisbedden en wat dies meer zij).
Als de gelden van het betaald parkeren vloeien in de zakken van het grootstedelijk Amsterdams parkeerbeheer, kan Ouwerkerk tevreden met pensioen gaan. Met dank aan de PvdA en haar slaafse volgers in de (nu nog) Almeerse gemeenteraad, die zich de ogen uit hun kop moeten schamen dat ze een niet gekozen ambtenaar, wat Ouwerkerk in feite is, als een ongeleid projectiel in onze stad Almere nog steeds duldt.

Tekst: Ruud van den Bosch
Montage: Rob Franken

Nationale Nieuwsquiz Flevoland

Almere 15 November 2001
Vanavond op Nederland 1 van 21.00 tot 21.45 uur de Nationale Nieuwsquiz.
Dit keer staat de provincie Flevoland haar mannetje (m/v) met twee Flevolandse teams bestaande uit coryfeeën als:

- Ton van Royen (van SBS6),
- Klaas Wilting (politievoorlichter in ruste),
- Frits Huis (Telegraaf-journalist),
- Annemiek Schrijver (van de NCRV),
- Marcel Beijer (journalist van het Dagblad van Almere),
- Dirk van Egmond (Kro, radio 1).

Aangevuld met twee kandidaten onder de ´gewone´ burgers gekozen uit de internetvoorronden (deelnemers onbekend).

De top tien uit de Flevolandse Internetvoorronde
was na de vijf voorronden:

1 Roel Haverkort (Almere) 570 punten
2 Moi uit de Haag (Dronten) 560 punten (die gauzer met die sonnebril en die babe)
3 Martin Jongejan (Almere) 550 punten
4 Marco Penninkhof (Almere) 540 punten
5 Pieter Joosten (Lelystad) 530 punten
6 Trijnie Braber (Lelystad) 530 punten
7 Rene Vos (Almere) 510 punten
8 Jan Ligthart (Almere) 510 punten
9 Jan van Middelaar (Zeewolde) 470 punten
10 harry severens (emmeloord) 460 punten

Tekst: Ruud van den Bosch

Rita van Ling steunt aktie Wereldwinkel

Almere 15 November 2001
De wereldwinkel "Duka La Dunia" in Almere-Haven is per 14 november 2001 verhuisd naar de overkant van de Kerkgracht in Haven. Zat de winkel eerst nog in een soort voorportaal van kerk "De Goede Rede´, nu zit de wereldwinkel pontificaal aan de z.g. ´cultuur-as´ (waar allemaal kunstzinnige winkeltjes zitten en....een bruine kroeg!) en de wereldwinkel brengt ook ´cultuur´.

    
Het nieuwe pand van de Wereldwinkel

De bedoeling hiervan is dat kunst en ambachtelijkheid samen gaan; vandaar dat men ook kunstenaars ter plekke aan het werk kan zien. Hoewel in eerste aanzet nog behoorlijk gesubsidieerd wordt door de gemeente Almere, is het toch op termijn de bedoeling dat de diverse winkeltjes self-supporting worden. Dus ook de wereldwinkel ´Duka La Dunia´ die op vrijdag 23 november 2001 officieel geopend wordt aan de Kerkgracht 58a in Almere-Haven. (open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur)

Wat doet wereldwinkel Duka La Dunia?
Een steentje bijdragen aan de derde wereld door vanuit de winkel in Haven produkten te verkopen die de toets van eerlijke handel kunnen doorstaan. De wereldwinkel werkt op ideële basis met inzet van zo´n 25 vrijwilligers. Zonder bemiddeling van tussenhandelaren worden produkten rechtstreeks ingekocht van producenten. Handel dus op basis van respekt en gelijkwaardigheid die erop gericht is de handelspartners in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen/Certificaten.

Certificaten-aktie
De wereldwinkel heeft een creatieve oplossing bedacht. Om aan kapitaal te komen voor de inrichting e.d. is de wereldwinkel een certificaten-aktie gestart. Mensen kunnen een of meer certificaten kopen voor f. 11.19 p/stuk (of 50 Euro). Zij ontvangen hiervoor een genummerd certificaat. Na 10 jaar wordt er elk jaar 10% van de certificaten uitgeloot en de gevers ontvangen de 50 Euro dan renteloos op hun rekening retour (een eigen geldje dus!). Met deze aktie hoopt de wereldwinkel kapitaal aan te trekken voor de inrichting van hun nieuwe winkel aan de Kerkgracht.

Wethouderspotje.
Projektwethouder Rita van Ling, die de wereldwinkel een warm hart toedraagt, heeft woensdag 14 november 10 certificaten aangekocht of beter gezegd: een gift gedaan (want een gift hoeft niet terugbetaald te worden) uit haar wethoudersbudget twv f. 1.000.= , die met genoegen in ontvangst werd genomen door de voorzitter van de wereldwinkel mevr. I.Visser-Thiry, en onder toeziend oog van diverse vrijwilligers.

    
Vrijwilligers
    
Rita van Ling en Mevr. I. Visser


Gouden handdruk.
Daarna werd Rita van LIng gevraagd om een handafdruk te maken in het gips. Dat gips wordt na harding ´verguld´ en krijgt ergens in de winkel een plekje als ´de gouden handdruk´ van van Ling.

    
´de gouden handdruk´ van van Ling


NB De expositie-schappen en het schilderwerk werd inmiddels gesponsord door een bedrijf. Het e-mail adres van de wereldwinkel is: (secr.) wimvalk@hetnet.nl

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Flevo weekend TIP

Almere 16 November 2001
Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactieDeze week de site van NIM Racing Team Emmeloord.
Doel van het team is de jonge coureur Arvin Naaktgeboren te begeleiden en te ondersteunen, na twee jaar actief te zijn geweest in de brommerraces, bij zijn debuut in het echte motorgeweld.

Meer van hem weten?. Kijken.

Tekst: Redaktie

Afsluiting A6: Almere Buiten richting A´dam

Almere 16 November 2001

Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied werkt van maandag 19 november tot en met vrijdag 30 november weer volop aan de weg. Wegens werkzaamheden is de op- en afrit 7, Almere Buiten, richting Amsterdam, voor het verkeer afgesloten. Rijkswaterstaat repareert en voorziet dit wegvak van een nieuwe asfaltdeklaag.

Omleiding
Het verkeer wordt gedurende de afsluiting omgeleid via duidelijk aangegeven omleidingsroutes. De asfaltering maakt deel uit van de werkzaamheden die Rijkswaterstaat tussen november 2001 en mei 2002 uitvoert aan de A6 ter hoogte van Almere.

Tekst: Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied

"Cultuur-as" in Haven gaat steeds beter

Almere 18 November 2001
De Kerkgracht in Almere-Haven krijgt steeds meer de uitstraling van de beoogde "Cultuur-as".


Voor de "Kunst" zorgden onderstaande kunst-ondernemers; voor de "Cultuur" zorgden de zwarte Pieten die in deze tijd net aangekomen waren met de stoomboot van Sinterklaas!

Drukte van belang
Zaterdag 17 november 2001 gebeurden er dus weer veel dingen tegelijk: één opening bij de Alosery Art Gallery en twee officiële openingen bij twee (bijna nieuwe)
kunstenaars/ondernemers: Goudsmederij (Elske) Hoekendijk en Jan van Koningsveld, glaskunst; hun pandjes liggen naast elkaar.

    
Opening van Goudsmederij Hoekendijk en Jan van Koningsveld glaskunst

Nieuwe ondernemers
Elske Hoekendijk maakt sieraden naar eigen ontwerp of naar wens van de klant. Jan van Koningsveld maakt o.a. glas-in-lood deuren of ramen maar ook als ornament; ook fusen,
brandschilderen en zandstralen van glas is mogelijk.

    
Goudsmederij Hoekendijk
    
Glaskunst van Jan van Koningsveld

    
Wim van Heeswijk
    
Glas in lood


Alosery Art Gallery
Bij de Alosery Art Gallery werd de officiële opening verricht door Citymanager Wim van Heesewijk.
"Hele bijzondere kunstwerken op een bijzondere plaats! Maar waarom opent de Citymanager van Almere-Haven een expositie?" Dat vroeg Wim van Heesewijk zich af.....

Hij vertelde ingehuurd te zijn door de gemeente om het centrum van Almere-Haven aantrekkelijker te maken voor consumenten en bezoekers. In het kader van de geplande
´cultuur-as´ aan de Kerkgracht, zijn er de afgelopen jaren diverse winkels verdwenen en zijn er kunstenaars en ambachtslieden voor in de plaats gekomen (getuige de 2 openingen vandaag van de goudsmid en de glaskunstenaar, verderop de gracht). Maar nu deze opening bij Alosery Art Gallery.

    
Glaskunst van Ioan Nemtoi en schilderij van Paulus Verwey
Paulus Verwey
Aan de wanden hangen schilderijen van Paulus Verwey, een kunstenaar (met Utrechtse achtergrond)met een passie voor Venetië. Hij schildert zeer realistisch en gedetailleerd en
laat zich inspireren door de mystiek van oude steden en de vele gedaanten, zoals deze maskerades... Ook de befaamde maskers van Venetië zijn op alle schilderijen toegepast. Enige
titels van zijn werk: De Maskerade, Decadentie van Venetizia en Welkom in Venetië.

Ioan Nemtoi
Van de Roemeense meesterglasblazer Ioan Nemtoi (1964) staan er prachtige mondgeblazen glasobjekten. Ioan Nemtoi laat zich vooral inspireren door de natuur en vertaalt die tot magische objekten, vol kleur en levendigheid. Zijn interesse voor vormen en creëren begon al op jonge leeftijd (6 of 7 jr) toen hij schapen moest laten grazen. Bij de rivier vond hij klei waar hij zijn eerste objekten van vormde. Zijn artistiek talent werd al snel op school ontdekt, waarna hij op aanraden van en leraar 6 jaar les kreeg op de Art Academy in Boekarest, waar een docent hem liet kennismaken met de glaskunst.
De fascinatie vuur en water werd een passie van hem.
Nemtoi heeft nu in Roemenië een eigen glasstudio waar 20 mensen werkzaam zijn en waar 24 uur per etmaal 2 glasovens op volle capaciteit blazen. De struktuur van de zandgrond
in zijn woonomgeving is namelijk zeer fijn en bijzonder geschikt voor het maken van glas.
Helaas kon hij niet aanwezig zijn bij deze opening vanwege verblijf in Amerika.

    
Expositie Alosery

Uniek Kado
Citymanager Wim van Heesewijk riep vervolgens iedereen op, die een kunstzinnig kadootje zocht, om eens rond te kijken want deze expo heeft als titel "Uniek Kado" . Dus een mooie gelegenheid om iets speciaals te kopen; voor iedere beurs is er wel iets te vinden, ook van andere kunstenaars; en verklaarde deze expo voor geopend t/m 12 januari 2002!

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Ludieke Almere-actie van VPRO

Almere 19 November 2001

    
De VPRO affiche

Tussen droom en daad
De omroep die ´nergens op lijkt´, de VPRO, heeft aan de abonnees van de omroep in Almere een prachtig affiche doen toekomen.
Dit in verband met de uitzending komend weekend, van maar liefst 3 uur lang, die de VPRO onder het motto "25 jaar Droom en Daad in Almere" (volgens velen bestaat Almere 30 november a.s. 25 jaar), uitzendt.
Over de uitzending op deze site tegen het komend weekeinde meer.

Ludiek; een ballonvaart te winnen
Alhoewel de VPRO natuurlijk geen fabrikant van auto´s is (Daewoo :-) heeft de aktie van het gelijknamige auto-merk (een paar jaar geleden) blijkbaar indruk gemaakt.
En dus stelt de VPRO de abonnees in Almere voor om het ontvangen affiche op een ludieke wijze aan het huis te bevestigen zodat er voor de Almere-VPRO-documentaire flink reclame gemaakt wordt.

Tussen woensdag 21 nov. en zondag 25 nov. zal een VPRO-team Almere doorkruisen om degene, die het affiche op de meest opvallende plaats heeft opgehangen te belonen met een ballonvaart voor 4 personen.
Volgens de VPRO geeft dat een unieke kans om Almere ook eens van de andere kant te bekijken.

Tekst en scan: Ruud van den Bosch

Berdien kiest voor ander deuntje

Almere 19 November 2001
Het zal wennen zijn na de verkiezingen in 2002. De gemeenteraad van Almere zal dan verder moeten zonder Berdien Steunenberg (Berdien Stenberg) in de CDA-bankjes.
    
Berdien Stenberg

Kinderen
Blijkbaar gaat het hebben van kinderen en werk niet samen voor een vrouw. Dus in de beste tradities van het CDA doet, in ieder geval, deze vrouw een stapje terug om meer tijd te besteden aan haar kinderen. Zo laat het CDA-Almere in een persbericht weten.

Toch kan Berdien het niet laten om haar eigen geluid, als muziek op de achtergrond, te laten doorklinken in Almere.
Dus staat zij nu op de laatste plek op de kieslijst
voor het CDA-Almere.

Op de plekken 1, 2 en 3 staan respectievelijk Wim Faber, Tineke Fokkens en Nico de Haas. Nummer 4 op de lijst is de Almeerse predikant Henk Hasper.

Op dit moment bezet het CDA in de Almeerse gemeenteraad 3 zetels. Toch heeft de partij een lijst weten samen te stellen van maar liefst 18 kandidaten, waarvan Berdien (huidig fractievoorzitter) de laatste plek inneemt.

Niet tevreden;onleefbaar
Blijkens een persbericht vindt het CDA de stad Almere zo langzamerhand onleefbaar worden.
Almere wordt gekenschetst als een stad die de kans loopt om te verzanden in doodsheid, is er geen sprake van een hechte gemeenschap, is de stad niet groen en kun je er niet goed wonen. Dat wil het CDA allemaal veranderen.

Huidig bestuur is onbetrouwbaar
Alhoewel het CDA op dit moment in het College van B&W vertegenwoordigd is met Wim Faber, kraakt het CDA in haar persbericht een harde noot.
Het bestuur is onbetrouwbaar en niet open, zo zou uit het bericht opgemaakt kunnen worden. Met een stem op het CDA zou dat allemaal veranderen en krijgt Almere een bestuur waar de burger wél van opaan kan. Dat kan Faber zo in zijn zak steken.

En de C van CDA?
Met geen woord wordt in het bericht gesproken over de C in het CDA en wat die voor het streven van het CDA-Almere in haar uitgangspunten (een jonge springlevende stad bijvoorbeeld) betekent.

Wel Christelijke zetels veilig stellen
Met GPV/RPF/SGP (Christenunie) gaat het CDA wel een lijstverbinding aan om te voorkomen dat reststemmen verloren gaan en zodoende eventueel in aanmerking te komen voor een Christelijk restzetel.

Berdienrozen
Noot van de redactie: Wij weten dat Berdien graag in de tuin werkte en niet bang was om met haar handen in de modder te graaien.
Vwb. ´een groene stad´ zouden wij het CDA in overweging willen geven om duizenden rozen in de wijken te laten planten. Als.....het maar Berdien Stenberg-rozen zijn. Dan is het ons al lang goed.
Kijk daarvoor naar http://www.breedijkblumen.nl/BerdienStenberg.jpg. Bij het betreffende rozen-exportbedrijf schijnt het een toppertje te zijn. Dus....laat duizend rozen bloeien en met de stad Almere komt het best in orde.


Tekst: Ruud van den Bosch

Ook de Stedenwijk wil ´bruisen´

Almere 19 November 2001
Van Almere-Haven naar de Stedenwijk......ook dáár krijgt men langzamerhand de behoefte om mee te ´bruisen´ (zoals de kretologie van de gemeente Almere vaak luidt: ´een bruisend stadshart´ en een ´bruisend Almere-Haven´). In de Stedenwijk aan het Tegelenpad nummer 6 (op de kruising Sittardstraat, op de hoek bij de grote Almeerse kei) heeft zich nu ook Lydia Vreeburg, een glas-kunstenares, gevestigd.

Winkel in glas-in-lood
Zondag 18 november was er een "Open Huis", een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen. Samen met haar man heeft zij het pandje ingericht als winkel maar dan wel een heel bijzondere "winkel in glas-in-lood!" Er valt van alles te zien en te doen. Er wordt ontworpen, vervaardigd en gerestaureerd. Ook zal er regelmatig werk te zien zijn van andere glaskunstenaars.


Cursussen
Verder worden er cursussen gegeven in glas-in-lood zetten en tiffany-werkstukken maken; een fantastische hobby met ongekende mogelijkheden. In 2002 komen er ook cursussen in fusen, brandschilderen, graveren en etsen van glas. Alle benodigdheden -en vanzelfsprekend: glas in alle soorten en maten- zijn hier verkrijgbaar. Ook hier was er weer enorme belangstelling op deze zondag, net als een dag eerder aan de Kerkgracht (de cultuur-as) in Haven. Kennelijk is hier behoefte aan en is de tijd rijp voor ´Kunst & cultuur´!

Tekst en foto: Greta Verduin

Multi Media Special

Almere 20 November 2001
Vanaf zaterdag 24 november t/m zondag 2 december 2001 wordt er een dagelijks op de Grote Markt in Almere een Multi Media Special vertoond.


Grote blauwe tent
Dagelijks worden er tussen 10.00-18.00 uur voorstellingen gegeven, in een grote blauwe tent onder het verrijdbare Podium: drie per uur! Op donderdag 29 november (koopavond) is de voorstelling te zien vanaf 12.00 uur tot 21.00 uur ´s avonds. De toegang is gratis!

Een film over het ontstaan, heden en de toekomst van Almere op bijzondere wijze belicht. De film is geregisseerd door Bert Barten (regisseur van ´Dante´)

Tekst en scan: Greta Verduin

Politiek Stratego: Omniworld

Almere 21 November 2001

Politieke strategische mogelijkheden in politiek roerige tijden

In december is het zover. Dan moet de gemeenteraad van Almere een besluit nemen. Het prestigieuze project Omniworld dat zo door de VVD omarmd is en behoort tot de portefeuille van Henk Smeeman (VVD) staat dan wederom ter discussie.

Gaat de stekker uit Omniworld?
Dan voor de laatste maal, behalve dan dat er 13 dec. in de gemeenteraad duidelijkheid zal komen of ´de stekker er uitgetrokken wordt".
In april van dit jaar heeft wethouder Smeeman (VVD) beloofd dat hij de zaken wel rond zal krijgen om tot een verantwoorde investering en exploitatie van Omniworld te komen.

De praktijk bleek helaas, voor Smeeman en eigenlijk de gehele VVD, weerbarstig.
Niet in de laatste plaats omdat duidelijk werd dat geen enkele investeerder zich er aan wilde wagen. Zelfs de OPP, een Dochteronderneming van de Bank Nederlandse gemeenten trok zich terug als investeerder en wilde alleen nog meedoen als de risico´s volledig bij de gemeente Almere zelf zouden blijven liggen.

    
Burgemeester Ouwerkerk
Daar zit hem de kneep
De gemeente Almere is immers voor 100% aandeelhouder van Omniworld. Smeeman en burgemeester Ouwerkerk zijn als commissaris verbonden aan de N.V. Omniworld. (Ouwerkerk tot april van dit jaar). Almere zit daarmee dus tot aan zijn nek financieel in wat met een gerust hart een overheidsbedrijf genoemd mag worden, waar ook de Europese Unie voorwaarden aan stelt.

Europese aanbesteding
De Europese Unie stelt als voorwaarden voor een overheidsbedrijf dat aanbesteding van dergelijke projecten voor meerdere (Europese) ontwikkelaars/bouwers dient open te staan.
Almere is, voortvarend als zij is, echter al in zee gegaan met de bouwer HBG/Ballast Nedam. Als dat contract opengebroken moet worden staat Almere een fikse schadeclaim te wachten.

Tot hier toe
En de gemeenteraad heeft het,..... tot nu toe, allemaal voor de lieve coalitievrede, gedoogd. Er zijn wel pogingen gedaan om de VVD, als voortrekker van de betaald-voetbal-plannen een kopje kleiner te maken. De VVD moest nog onlangs in mei van dit jaar een flinke veer laten in ´de Nacht van Van Hoogenhuizen´ en een wethouder inleveren.
GroenLinks liet samen met de PvdA toen al doorschemeren dat een coalitie zonder VVD wellicht te prefereren was.

Bepaalt gemeenteraad transfersommen?
De voetbalclub Omniworld is zelfs eigendom van de gemeente Almere. Het mag een wonder heten dat er in de gemeenteraad nog geen discussies zijn geweest of een bepaalde voetballer wel of niet van een andere club zal worden overgenomen tegen een bepaalde transfersom.
Of Omniworld ooit in de eredivisie een plaatsje zal weten te veroveren en daarmee de zo fel begeerde ´licentie betaald voetbal´ van de KNVB zal binnenslepen, is nog slechts een sprookje waar alleen Smeeman nog in schijnt te geloven.

    
Smeeman sluit risico´s uit

Alle risico´s uitsluiten
Het business-plan van de N.V. Omniworld dat onlangs het licht zag, en dus gefiatteerd door commissaris Henk Smeeman (VVD), belooft weinig goeds voor de uitgangspunten die de raad in april van dit jaar stelde aan Smeeman (VVD) om voorzichtig verder te gaan met ´zijn´ project.
Smeeman kreeg als opdracht om de risico´s voor de gemeente zo goed als uit te sluiten.

    
Wethouder Smeeman (VVD)
Voetballen met parkeergeld
De idiote situatie die zich nu voordoet is dat Smeeman als gemeentebestuurder aan zichzelf (via de omweg van zijn commissiariaat bij de N.V) en de raad het voorstel doet om betaald parkeren in te voeren in Almere-Poort omdat anders de zekerheid dat de gemeente zijn eigen investeringen grotendeels terugverdient (12 Miljoen tot op heden) anders op losse schroeven komt te staan. M.a.w.: de bezoeker, de burgers van Almere worden opgezadeld met de kosten, die door de grote zieners in de politieke onderneming niet voorzien zijn. Hier mag gerust gesproken worden van een 1-2-tje tussen de N.V. en het college van B&W i.c. Smeeman (VVD).

Prognoses nu al alarmerend
Daarbij komt dat het hele businessplan nogal ´alarmerend´ genoemd mag worden. Zonder enige terughoudendheid wordt toegegeven dat evenementen in het stadion (bijvoorbeeld optredens van artiesten) verlies zullen opleveren. Het binnenhalen van een licentie betaald voetbal is bijna onmogelijk (geworden) en daarmee zullen opbrengsten uit recettes zo goed als zeker niet kostendekkend zijn.

Wie wil het verlies delen?
De investeerder die in zo´n krakkemikkig concept wil stappen zal niet gevonden worden, wat Smeeman de gemeenteraad nog op de mouw wil spelden, voorspiegelen of met intentie-verklaringen wil voorhouden, ten spijt.
De gemeenteraad zal er nu over moeten beslissen en geen genoegen dienen te nemen met verder uitstel, wil ze nog enige geloofwaardigheid behouden.................

Uitstel collegebesluit
Het college van B&W is de afgelopen dagen bijna constant in vergadering bijeen geweest. Met maar één punt op de agenda:
de N.V. Omniworld.

Het laatste nieuws is dat de gemeente Almere opnieuw om de tafel wil met Omniworld. Waarover? Joost mag het weten.
Duidelijk is dat het businessplan aan alle kanten rammelt.
De gemeenteraad is geen knip voor de neus waard als ze verder uitstel - op doorzichtige gronden- duldt.
Er zal nu een keuze gemaakt moeten worden: Of de boel wordt afgeblazen en Almere neemt zijn verlies of.....Almere stort zich in een avontuur waarvan de financiële consequenties nog een aantal generaties zal doorwerken.

Positie Smeeman: opstappen lijkt enige correcte keus
Smeeman zal zijn positie niet kunnen redden met de poging om een beslissing over Omniworld over de verkiezingen ´heen te tillen´.
Als hij nu niet opstapt zal er een potje stratego gespeeld worden. De uitkomst zou kunnen zijn dat Smeeman blijft zitten, maar als nummer 1 op de lijst voor de VVD de positie van zijn partij zo ondergraaft dat, na de verkiezingen zou kunnen blijken, dat wat nu voor de hand ligt (zijn heengaan) dan voor zijn hele partij geldt.

Eigendom dumpen
    
Scala Milaan
Aandelen verkopen, zoals Smeeman wil om de Europese aanbestedings-regels te omzeilen zal geen soelaas bieden. De voorstellen daartoe die Smeeman nu binnenskamers doet om de gemeente zodoende voor minder dan 50% eigenaar van de N.V. te maken zullen de goedkeuring van ´Europa´ ook niet kunnen krijgen. De jurisprudentie inzake de Scala in Milaan zal ook in dat geval de gemeente Almere blijven aanwijzen als opdrachtgever/initiator van Omniworld en dus....... zal Ballast Nedam komen met die schadeclaim.

Coalitie vertoont scheuren
GroenLinks is de eerste baksteen die zich, weliswaar voorzichtig en met mitsen en maren, uit het cement van de coalitie van VVD,PvdA en GroenLinks (en sinds kort ook het CDA) loswrikt.
Voor Ruud Pet (Groen Links) zijn de risico´s te groot geworden en de overval van de N.V. Omniworld (lees "Smeeman") om het lot van Omniworld, die dat als eis stelt, te verbinden aan betaald parkeren in Almere Poort, is bij hem in ieder geval in het verkeerde pulletje gevallen. De strafschop die Pet op het punt staat te nemen kan grote gevolgen hebben. Het zou een zegen zijn voor de Almeerse burger.
Maar of Pet een goede strafschopnemer is? Dat valt nog te betwijfelen.


1. De domino-theorie stelt dat als er één steen omvalt de andere zullen volgen. De steen van GroenLinks kan een zetje geven aan de steen van de PvdA. De laatste is altijd met flinke slagen om de arm altijd al redelijk ´kritisch´ geweest over Omniworld.

2. Als de PvdA mee ´omvalt´ komt de vraag voor de VVD aan de orde of zij hun eigen wethouder (en zijn eigen wijze van opereren in het geheel) zullen blijven steunen. Gezien de zwakke positie die de VVD op dit moment inneemt in de gemeenteraad is te verwachten dat de VVD zijn eigen wethouder koste wat kost niet zal laten vallen. De kans is immers in dat geval groot dat Halbesma (door het leven gaand als aangeschoten wild) ook mee ´omvalt´.

    
Affaire Velsink
3. In het geval onder 2. is de kans groot dat GroenLinks en de PvdA wederom hun kans schoon zien om afscheid te nemen van de VVD en de ´Nacht van Van Hoogenhuizen´ een vervolg geven in de ´Nacht van Smeeman´. Smeeman gaat onder het juk door en stapt op. Een gelegenheidscoalitie sleept Almere naar de verkiezingen in het voorjaar van 2002. De VVD blijft roepen dat zij niet gebroken hebben, maar de VVD heeft al zoveel onheil over zichzelf afgeroepen (Van Hoogenhuizen, Halbesma en zijn brief en onlangs nog de affaire met het zeer omstreden kandidaats-raadslid Velsink, die er niet tegenop zag om andere partijen via dreigmails te chanteren), dat bij de gemiddelde kiezer alleen een schamper lachje op het gelaat getoverd zal worden.

Afstel geen uitstel
Smeeman en Halbesma staan nu nr. 1 en 2 op de lijst van de VVD en welk scenario dan ook, biedt goede politieke strategische kansen voor de partij van Ruud Pet (Groen Links) en Arie Willem Bijl (PvdA), die met genoegen zullen zien hoe de VVD met 2 van haar kopstukken als totaal uitgewoonde en uitgevoetbalde VVD-elftal de verkiezingen in zal gaan. Zelfs......zelfs als Groen Links en PvdA toestaan dat er ´ongebroken´ uitgezeten wordt tot aan de verkiezingen, dan is de kans groot dat het uitstel niet tot afstel zal leiden. De VVD zal dan grote kans lopen buiten een nieuwe coalitie gehouden te worden.

Leefbaar
Hoe dan ook..... van Omniworld zal afscheid genomen moeten worden. Het kan niet anders. Groen Links en ook de PvdA zullen hun vingers in een volgende coalitie niet willen branden aan dit avontuur en zeker niet met de hete adem van Leefbaar Almere in hun nek.
    
Cees van Bemmel

Ontbemmelen
Een hete adem overigens die, als het scenario onder 3. werkelijkheid wordt om, zoals Leefbaar Almere het zo mooi op haar website laat weten, mogelijkheden biedt om Almere te ´Ontbemmelen´. Want de invloed van Cees van Bemmel (ex-vvd-wethouder die overstapte naar bouwer Van Wijnen) is alom nog aanwezig. In geheel de Provincie en zeker in Almere.

Schot voor open doel
Van Bemmel, die nog steeds, óók binnen de VVD-Almere aan veel touwtjes trekt, kan veel van zijn invloed ontnomen worden indien Groen Links en PvdA, met behulp van wat voorzetten van Leefbaar Almere, na 6 maart 2002, de VVD naar de kleedkamer verwijzen.

Het wordt nog spannend de komende weken in Almere en wij houden u, vanzelfsprekend, op de hoogte.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Henk Lammers, gemeente Almere, scala Milaan.
Montages en animated GIF: Rob Franken

Première "De Ontdekking van Almere"

Almere 21 November 2001
    
Foto: Jan Bertelink
In de (nu nog) enige bioscoop van Almere ´Cinemare´ werd gisteren de documentaire film "De ontdekking van Almere", een film van Willem Thijssen, aan een geselekteerd publiek (diverse stads- en provinciebestuurders, de media en vanzelfsprekend: de medewerkers aan de film) vertoond.
Amusante historische fragmenten worden afgewisseld met beelden uit het heden. Onder andere vertelde wethouder Smeeman (VVD) over het stadshart met de voorzieningen die er komen, voor een achtergrond van zandkastelen, afgewisseld met "Kasteel Almere". Burgememeester Ouwerkerk praatte gloedvol over Omniworld en de daaruit voortvloeiende sport, kantoorpanden en werkgelegenheid.

Gratis vertoning
Dit gold niet uitsluitend voor deze première want het hele komende weekend kunnen de Almeerders deze film ook (gratis) komen bekijken! Het is wel zaak om een toegangskaartje op te halen want ´op=op´.
Als men onverhoopt geen kaartje kan bemachtigen: op 8 en 15 december a.s. zal Omroep Flevoland de film in 2 delen uitzenden; en de hele maand december wordt deze film vertoond als ´lunchpauze-film´ in het Stadhuis Almere aanvang 12.30 uur)

    
Thom Ummels
Thom Ummels
Thom Ummels, dir. Stadspromotie Almere, hield een gloedvolle toespraak Lees meer

Hij was duidelijk blij met het behaalde resultaat en vond deze film weer een van de hoogtepunten in dit "Jubileum jaar Almere 2001" (ofwel Almere(m.n. Haven) 25 jaar).

Father en daughter
Als speciaal aperitief kregen de aanwezigen het Oscar-winnende filmpje (ook uit 2001) te zien "Father & daughter" , een animatiefilm van de hand van Michael Dudok de Wit met als producer Willem Thijssen. Inderdaad een bijzonder en ontroerend filmpje.

    
Willem Thijssen tussen spelers

Digital Playground
Daarna ging het gezelschap voor een receptie naar De Paviljoens (waar momenteel Digital Playground dominant aanwezig is.    
Macha Roessink en Rene Kempenaar: Digital Playing

Hernieuwde kennismaking
Op de receptie vond een (hernieuwde) kennismaking plaats met de mensen die meespelen in de film "De ontdekking van Almere" en filmmaker Willem Thijssen.

    
Spelers uit de film (Oude bekenden)


Tekst, foto´s en scans: Greta Verduin

Architectuurprijs Almere 2001

Almere 22 November 2001
In Almere verrijzen doorlopend nieuwe woningen, scholen, supermarkten en parken. Al die verschillende gebouwen en projecten lokken voortdurend reacties uit en vragen om een oordeel. Gebouwen, parken en wijken worden gebruikt, bekeken en bewoont. Om ieders mening daarover te horen wordt bij de Architectuurprijs Almere de mening van het publiek belangrijk gevonden.
De opzet van de Architectuurprijs 2001 wijkt op een aantal punten af van de vorige editie.

Nominaties
De projecten die mogen deelnemen aan de Architectuurprijs Almere worden uitgekozen door deskundige personen uit het vakgebied en/of personen die een goede kennis hebben van de ontwikkelingen op het gebied van de architectuur in Almere.
Daarmee komt dit jaar de vakjuryprijs te vervallen.

Publiekskeuze
Conform het algemene streven van CASLa zal ook bij de Architectuurprijs Almere de interesse van het publiek en inwoners voor architectuur worden gestimuleerd.

    
Gasten van Frans van der Ven. Geheel rechts de architekt Bas ten Brinke

    
Frans van der Ven
Eén van de genomineerden: Frans van de Ven
"Het verheugende feit heeft zich voorgedaan dat ook het pand waar ik werk nu genomineerd is voor de Almeerse Architektuurprijs 2001", aldus meldt een gelukkige Frans van der Ven. En "Aan ieder het verzoek om (als u ook van mening bent dat dit gebouw de beste aanwinst is voor Almere in 2001) mee te stemmen op de site van CasLa (=Centrum voor Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere)"
De Almeese beeldhouwer Frans van der Ven heeft, zoals eerder gemeld op onze site, zijn nieuw beeldhouwatelier laten ontwerpen door de Almeerse architekt Bas ten Brinke.

Stem mee
Het publiek in en buiten Almere wordt opgeroepen te stemmen op hun favoriete, mooiste gebouw.
Stemmen voor de publieksprijs kan tot 5 december aanstaande via:
a. De website van CASLa (www.casla.org)
b. Een speciale pagina (met antwoordbon) in het Dagblad van Almere / Gooi en Eemlander

Uitreiking
Op vrijdag 7 december zal de winnaar van de Architectuurprijs Almere 2001 bekend gemaakt worden door weth. Douwe Halbesma. De feestelijk uitreiking vindt plaats in het gebouw van PriceWaterhouseCoopers op de Gooise Kant in Almere. De uitreiking zal plaats vinden in aanwezigheid van architecten, opdrachtgevers, bouwers en genodigden.

Trofee
De winnaar van de Architectuurprijs ontvangt een replica van een beeld van Jan Wolkers. Aan de gevel van het winnende ontwerp wordt een plaquette aangebracht.

Voor meer informatie: CASLa , 036 - 538 68 42

Tekst en foto´s: Casla en Greta Verduin

Flevo weekend TIP

Almere 23 November 2001
Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactieIn verband met de komst van de Euro zullen bepaalde Nederlandse munten zeer in waarde stijgen, nu al zijn de Rijksdaalders en de Vijfgulden munten vanaf 1992 zeer schaars !!

Meer van weten?. Het Karveel uit Lelystad.

Tekst: Redaktie

Uitreiking VOMAR Jonge Schrijversprijs 2001

Almere 23 November 2001
De initiatiefgroep Literair Festival Almere* presenteert op 1 december a.s. jonge, oude, levende en overleden schrijvers tijdens het Literair Festival Almere.

    
Thema: I love you, I hate you
Jong… en levend
Tijdens het festival maakt u kennis met beginnende, jonge schrijvers die hebben deelgenomen aan de VOMAR Jonge Schrijversprijs 2001. Tijdens een avondvullend programma met stand-up comedy, filmpjes, interviews, muziek en streetdance worden de prijzen van deze schrijfwedstrijd uitgereikt. Van de 63 jongeren in de leeftijdsgroep 10 t/m 25 jaar, die aan de wedstrijd hebben deelgenomen, zijn er negen genomineerd. Zij maken kans op een geld- en een opleidingsprijs. Tijd en locatie: 20.00-22.30 u. in de gemeentelijke sportzaal tegenover de VOMAR aan de Prozastraat.

Ludieke opening en gevarieerd programma
Het festival wordt ’s ochtends om 11.00 uur al op ludieke wijze geopend met Annie MG Schmidt-teksten op hiphopmuziek, uitgevoerd door MC Sranang en kinderen uit de Literatuurwijk. Locatie: het plein voor de VOMAR.

Van 12.00 tot 16.00 zijn er workshops van de St. HOMI waarin jongeren van 8 t/m 17 jaar hiphopteksten leren maken en uitvoeren (straatpoëzie). Locatie: buurthuis Het Boegbeeld tegenover de VOMAR.

Overdag is er op het plein voor de VOMAR een doorlopende literaire kinderactiviteit.

…oud en overleden ... maar toch springlevend!
Overdag van 10.00-17.00 uur kunnen bezoekers in buurthuis Het Boegbeeld een bijzondere boekenmarkt bezoeken, die is opgebouwd rond schrijvers die een straatnaamvermelding in de Literatuurwijk hebben gekregen. Tevens is er in Gezondheidscentrum Archipel (Poëziestraat 360) een unieke Slauerhoff-tentoonstelling ingericht, die is samengesteld uit voorwerpen uit verschillende Nederlandse musea en collecties. Op deze wijze komen schrijvers uit de Literatuurwijk tot leven voor bewoners en bezoekers van de wijk. Voor Jong en Oud.

Voor meer informatie: Marga Kleinenberg, Bibliotheek Almere, 036-5486027 of Frank Hendriks van Organisatiebureau Alternative View (020-6848741). De genomineerden staan op Bibliotheek

Tekst: Alternative View

Almere: mensen maken de stad

Almere 24 November 2001
    
Het boekje
Het kàn (allemaal niet óp) in Almere! Nu weer een boekje en Expo over 25 jaar: 1976 - 2001.

Voor iedere Almeerder een boekje
Het boekje is gekoppeld aan 3 tentoonstellingen over: de stad, de mensen en de geschiedenis. Almere, ´van herwonnen land naar gewonnen identiteit´ zo luidt de sub-titel van de Expositie in het Stadhuis Almere. Het land is inderdaad ´herwonnen´ maar of Almere al een eigen identiteit heeft....daar hebben wij nog wel wat twijfels over. Het is de bedoeling dat alle Almeerders een exemplaar van het boekje ontvangen tgv het 25 jarig bestaan van hun stad.

Expositie
De Expositie in het Stadhuis bestaat uit drie onderdelen en is van 30 november 2001 te bezichtigen tot 5 januari 2002 tijdens de openingsuren van het Stadhuis Almere. Toegang als altijd: gratis.

- Een onderdeel "Mensen maken de stad" laat mensen aan het woord over hun ervaringen en verwachtingen voor de toekomst.
- Een tweede gecombineerde expo over de planologische totstandkoming van Almere in de context van de tijd(geest) en daarbij: visies van Delftse studenten op de toekomst van Almere, met als titel "Almere tijdsbalk en studenten studeren op Almere".
- Het derde deel van de expositie, "Almere Jubileum-evenementen", laat foto´s zien van Fotoclub Almere.

Tekst en scan: Greta Verduin

Uitnodiging voor Almeerders: Multi Media Special

Almere 24 November 2001
Vanaf vandaag, 24 november, tot en met zondag 2 december kunnen Almeerders alweer GRATIS een film(pje) bekijken.
Ditmaal in de al eerder aangekondigde blauwe tent onder ´Het´ Podium.
Voorstelling: 3x per uur, geen kaartjes nodig want de toegang is gratis!

Première
De première vond gisteren plaats voor genodigden, waaronder sponsoren en gemeentebestuurders.

    
Sponsors
    
Producer Bercy, stadspromotor Koekhoven en regisseur Barten

Het filmpje was een initiatief van stichting Stadspromotie Almere in het kader van het 25-jarig bestaan van Almere in 2001. Per slot hoort ook de ´Kunst & cultuur´ vertegenwoordigd te zijn met alle evenementen en alleen het Havenkomconcert zou wat magertjes geweest zijn.....
    
Opening door Bercy Florian
Deze film is gemaakt onder regie van Bert Barten en de producer is Bercy Florian.

10 minuten Multimedia Special Effects
Het filmpje duurt 10 minuten en bestaat geheel uit ´beelden´ met muzikale ondersteuning.
Op zich is het filmpje zelf niet zo bijzonder maar wat het wél bijzonder maakt is de manier van presenteren. Het deed meteen denken aan het, binnen enige jaren te verrijzen, nieuwe, grote Theater in het Stadshart van Almere (van Sejima, de Japanse architekt) en de mogelijkheden die daar zijn om te benutten in de toekomst!

Sponsors
Wat het fimpje bijzonder maakte, was het vertonen van dezelfde beelden door 4 verschillende projectors. Een soort "Quadravisie". Daardoor ontstond, ook door al die ´lappen´ met steeds verkleinende beelden, een enorm ruimtelijk gevoel! (gesponsord door Sony)
Hopelijk zien de technische sponsors ook deze mogelijkheden, dan kunnen we nog veel kunstzinnige aktiviteiten verwachten.

    
Gordijnlagen die ook in het nieuwe Theater komen
    
Thom Ummels met sponsors

Impressie
Deze presentatie laat zich moeilijk beschrijven, je kunt zeggen dat er gordijnen hangen, dat het diffuus is, dat je van alle kanten kunt kijken en zien, eigenlijk moet je het gewoon ondergaan; zonder tekst en uitleg.

    
Sfeer impressie "Multi Media Special"

De blauwe tent
Een dergelijke tent zou eigenlijk flexibel in Almere een steeds wisselende plek moeten krijgen.
In afwachting van het nieuwe Theater zouden hier dan mooi allerlei kunstzinnige en culturele dingen kunnen worden uitgeprobeerd; dus vooral niet georganiseerd door allerlei instanties!! Nee, hierin kunnen juist experimenten aan bod komen, waar nergens anders in Almere gelegenheid voor is.

Tekst en foto´s: Greta Verduin
Sfeer impressie: Rob Franken

VPRO presenteert: Almere Lonely City

Almere 24 November 2001
Video bij de hand!!!


Het is zaak om as. zondag 25 november een verse videoband bij de hand te houden. Want....de omroep die ´nergens naar lijkt´, de VPRO, besteedt dan in een 3 uur durende documentaire aandacht aan Almere. Dit in verband met het feit dat 30 november 2001 Almere haar 25-ste levenjaar vol maakt.

Vol verwachting
Vol verwachting klopt het hart van menig Almeerder. Niet alleen omdat Sinterklaas zijn intocht weer gemaakt heeft, maar ook van de zenuwen.
Wat zal de VPRO er van maken? Een omroep die nu niet bepaald altijd lovend over Almere is geweest. Wie herinnert zich niet de langdurende shots die Daan en Willem van Ekkel jaren geleden bijvoorbeeld maakten van stuivende vlakten.
Almere was de woestijn van Nederland.

Op de affiches die de VPRO aan 3000 leden in Almere verspreid heeft, ziet het er nog mooi uit. Maar wat gaat er achter de mooie fotografie, die Gert Schutte voor de VPRO maakte, schuil? (zie ook archief 19 november)

Van camping-gevoel tot grootstedelijke criminaliteit
De voice-over in de introductie van de documentaire zet direct de toon: Van camping-gevoel tot grootstedelijke criminaliteit.
Dat zijn de woorden waarmee Almere geïntroduceerd wordt a.s. zondagavond door de VPRO.
En toch heeft de docu als titel: Paradijs in de Polder.

Een behoorlijk bordje eten?
Leon Giesen, een van de programma-makers is er niet erg over te spreken: "Ik hoorde dat de Almeerse middenstand, als ze ergens gezellig willen eten en drinken de stad verlaat en naar Muiden gaat, of Naarden. En dat is toch om te huilen?"

Over o.a. probleemwijk Stedenwijk
Carin Goeijers: "En terwijl de bewoners spreken over leefbaarheid en het ontbreken van netheid in hun buurt, vind ik het er niet levendig genoeg. Alles is zo bedacht en te weinig ontstaan uit werkelijke behoeften van de bewoners. Dat geeft een doodse sfeer in straten en wijken, in heel Almere.

Misschien zal het verstrijken van de tijd Almere helpen, in de loop der jaren ontwikkelt de stad wellicht persoonlijkheid. Maar voorlopig is Almere niks voor mij…

Almere-gevoel: schaamte
Wim Schepens eindredacteur van het programma stelt: "De meeste bewoners zijn tevreden over hun stad, maar wanneer je vraagt: Voelt u zich Almeerder, dan wordt er hartstochtelijk ´nee´ geschud, alsof er een groot gevoel van schaamte over almere hangt."


Rondleiding
Hoe de VPRO zondag Almere zal presenteren. Paradijs in de Polder? of juist niet. Dat is nog even de vraag.
    
Screenshot VPRO

Zondag 9 december organiseert de omroep een rondleiding in Almere, zodat u het zelf allemaal nog eens kunt nagaan:
Onder leiding van verslaggever en gelegenheidsgids Marten Minkema wordt een bezoek gebracht aan het ´Gewild Wonen´ project, het nieuwe stadscentrum van Rem Koolhaas, Kasteel Almere, plus enkele typische woonwijken van Almere. Een mooie kans uw vooroordelen over het wonen in Nederlands´ jongste stad te ontzenuwen c.q. te bevestigen. Zondag 9 december, aanvang 13.00 uur in stadscentrum Almere. Kaarten kosten fl. 15,- voor leden (max. 2) en fl. 20,- voor niet-leden. Bestel telefonisch via de Backstage Helpdesk: 035-6712585

Meer info over de uitzending: http://www.vpro.nl/almere

Tekst en scans: Ruud van den Bosch
Foto´s op de folder van: Gert Schutte

Stadspromotie Almere ontevreden over VPRO

Almere 26 November 2001
De Stichting Stadspromotie Almere is niet te spreken over de uitzending van de VPRO afgelopen zondag. De omroep zond een 3 uur durende documentaire uit over Almere onder de titel "Paradijs in de Polder".

Eigen benadering: stad van vluchtelingen
De Vpro had gekozen voor een geheel eigen benadering. Zo werden mensen overvallen met de vraag of zij zich een Almeerder voelden. De meeste mensen gaven aan dat zij zich Amsterdammer voelden. Dat waren ze ontvlucht.
Zo noemde één ondervraagde Almere, een stad van vluchtelingen".
De mensen die voor de vpro-camera daar hun woordje over deden stelden dat ze het ´niet mochten zeggen´, maar Amsterdam waren ze ontvlucht omdat hun buurt steeds meer door ´andere´ mensen als woonstek gekozen werd.

En... zo zeiden ze: "In Almere gaat het ook die kant op".
Ook werd onderzocht of je met je meissie ergens in Almere lekker kon eten. Dat viel tegen. Het prestigieuze restaurant "De Heerenborgh" werd overvallen op het moment dat de curatoren arriveerden om de inventaris van het failliete bedrijf op waarde te schatten. Een goede Chinees had Almere wel, maar verder hield het niet over.

Herkenbaar
Voor de Almeerse kijker was het een feest van herkenning. Het leek wel of ieder shot en gesprek verstoord werd door een langsscheurende bromfiets, waarvan de berijder, opvallend vaak zonder helm, ook nog eens bepaalde gebaren maakte.
Dat beeld klopt in ieder geval, zoals iedere Almeerder die wel eens rustig een gesprek over de heg wil voeren zal kunnen beamen.
Rondscheurende brommers kenmerken Almere in ieder geval.

    
Thom Ummels
Saai
Thom Ummels van de Stichting Stadspromotie is niet erg te spreken over de documentaire. Hij noemt hem saai. En dat is waar. Het beeld dat de VPRO gaf van Almere is dat van een stad zonder identiteit, waar je op de Grote Markt om half 6 ´s-avonds een kogel kunt afschieten zonder iemand te raken; behalve dat knots van een podium dan. Daar zou zelfs een kogel niet omheen kunnen.

Onvolledig en tendentieus
Tendentieus noemt Ummels het om de Grote Markt als een saai uitgaanscentrum neer te zetten. Ook vindt hij dat het beeld van de Stedenwijk als probleemwijk een veel te grote aandacht kreeg. De rondhangende jongeren die bankstellen in de fik staken, op hun brommer een rondje scheurden en voor een snoepwinkeltje verveeld rondhingen, was blijkbaar niet het beeld dat Ummels van Almere heeft.

Ummels: "Almere is veel meer"
Almere is volgens Ummels veel meer. Zo had de VPRO ook wel wat aandacht aan het bedrijfsleven kunnen schenken.
Het bedrijf dat wel getoond werd was het Lido aan het weerwater met zijn waterski-baan. Volgens de VPRO het ´kloppende hart´ van Almere.

De grote projecten
Het eerste deel van de uitzending was nog herkenbaar, vooral door de inbreng van bewoners van het eerste uur, die zelf super8-filmpjes in de uitzending vertoonden.
Het tweede deel van de uitzending werd besteed aan de grote projecten, die door ex-wethouder Cees van Bemmel geinitieerd waren. Zoals het trouwkasteel dat er komt, omdat veel inwoners niet in het stadhuis van Almere willen trouwen, omdat dat te weinig ambiance uitstraalt.
Het nieuwe stadhart met zijn gebogen maaiveld kreeg ook de nodige (langdurende) aandacht.
    
Pyramide skyline??

Pyramide; ons bespaard
In de uitzending mocht Van Bemmel ons ook nog onthullen wat de Almeerder bespaard is gebleven. Een knots van een pyramide die met een kabelbaan met Amsterdam verbonden zou zijn.
De conclusie van een van de medewerkers (Kennedy) was dat het jammer was dat Almere niet meer Amerikaans is geworden, maar zo typisch Hollands was.

De uitzending wordt vannacht op Nederland 3 vanaf 0.15 uur herhaald.
Drie uur lang "Paradijs in de polder; Almere droom en daad".

Op de website van de VPRO vindt u meer info.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: VPRO, Greta Verduin en Rob Franken

Korporaal (ex-VVD) op lijst Stadspartij Almere

Almere 28 November 2001
    
Joke Knop en Debora Korporaal
Debora Korporaal heeft een zwaar jaar achter de rug. Zij werd gemangeld in de kwestie Van Hoogenhuizen, waarbij zij als fractievoorzitter van de Almeerse VVD-fractie klem kwam te zitten tussen twee stromingen binnen de VVD.

Lokale liberalen
De fractie was zo gespleten dat er twee kampen ontstonden: Een deel (onder aanvoering van ex-VVD-wethouder Velsink) was medestander van de onder vuur liggende Van Hoogenhuizen (ex-vvd-wethouder, maar nog wel raadslid), die door het College gewipt werd en een ander deel stond achter het standpunt van de andere vvd-wethouders. Dit was gelijk de geboorte van een nieuwe lokale partij "Lokale Liberalen".

Bestuurscrisis
Een heuse bestuurscrisis was het gevolg in mei van dit jaar omdat GroenLinks en PvdA vonden dat er met de VVD-Almere geen stad te besturen viel. Uiteindelijk werd het College gelijmd en moest de VVD een wethouder inleveren ten gunste van nieuwkomer het CDA in het College
    
Crisis in de raadzaal

Korporaal trad af als fractievoorzitter, zegde haar lidmaatschap van de VVD op en ging onder de naam "Lokale Liberalen" als 1-vrouwsfractie verder.

Liberale Stadspartij?
Joke Knop liet onlangs weten dat Korporaal zich als lid aangemeld heeft bij de, eveneens, 1-vrouwsfractie van de Stadspartij Almere.
Knop nam het voorzitterschap in mei over van Luc Kroes, die op zijn beurt in 1998 uit de AlmerePartij stapte vanwege onenigheid met Bob Fonhof, die nu fractie voorzitter van de AlmerePartij is.

Aanwinst
De Stadspartij toont zich erg ingenomen met Korporaal en vindt dat de standpunten die Korporaal de laatste tijd in de raads-commissies innam veel raakpunten hadden met de opvattingen van de Stadspartij. Het vasstellen van het verkiezingsprogramma heeft nog enige tijd nodig. De Stadspartij vindt een nadere inbreng van Korporaal zo belangrijk dat er wat meer tijd voor wordt uitgetrokken.

Lijst
Op de voorgestelde lijst van de Stadspartij staat Debora Korporaal als nummer twee. Knop voert de lijst aan en op nummer drie staat Hans Bronkhorst.
In december spreken de leden van de Stadspartij Almere zich uit over de lijst en het verkiezingsprogramma, waarmee de Stadspartij de verkiezingen 2002 ingaat.

Een heuse bestuurscrisis: Alles op een rij:

 • (11 mei 2001)
  - Almeerse college van B&W gevallen
 • (15 mei 2001)
  - Vergadering partijen om nieuw college te vormen
 • (17 mei 2001)
  - Openbare raadpleging politieke partijen over vorming coalitie
 • (20 mei 2001)
  - Oude College laat het maandag wel weten... Voor VVD is D66 onbespreekbaar
 • (23 mei 2001)
  - VVD heeft zijn zin: geen D66 wel een CDA-wethouder erbij
 • (24 mei 2001)
  - Faber met zekerheid de nieuwe wethouder in Almere
 • (27 mei 2001)
  - Almere krijgt donderdag 31 mei 2001 een breder en gelijmd college
 • (28 mei 2001)
  - Van Hoogenhuizen moet doen wat ze niet laten kan; Korporaal moet blijven
 • (29 mei 2001)
  - CDA wethouder in Almere
  - Van Hoogenhuizen: PvdA had machtshonger en een beschamende vertoning van de VVD
  - Oude wijn in nieuwe zakken

 • (30 mei 2001)
  - "Lokale Liberalen" brengen fatsoen in gemeenteraad
  - Nieuwe oppositie is laaiend

 • (1 juni 2001)
  - Almere heeft een nieuw oud-college.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Greta Verduin

  Hitlergroet op VBA-bijeenkomst

  Almere 29 November 2001
  "Almere is voor iedereen" is de titel die LeefbaarAlmere-voorman Frits Huis meegeeft aan een bericht op de website van de partij.

  Almere is voor iedereen
  In het artikel verhaalt Huis over diverse zaken die hij gemist heeft in het boekje "Almere Mensen Maken de stad".
      
  Frits Huis
  Zo herinnert hij aan de strijd van zijn, overleden, makker Willem Duijff die de aktiegroep "Almere is voor iedereen" oprichtte, nadat bij de verkiezingen in 1983 een schok door Almere ging toen de Centrumpartij maar liefst 2 zetels behaalde in de raad van de nog jonge stad.

  Huis schrijft in het artikel:
  "Toen Leefbaar Almere afgelopen dinsdagavond zijn buitengewone ledenvergadering in Haddock hield, liep mijn echtgenote even binnen bij de borrel van de Vereniging Bedrijfskring Almere, die in een belendende zaal werd gehouden. Zij heeft een tijdlang het periodiek van de VBA redactioneel inhoud gegeven, vandaar. Een kennelijk aangeschoten ondernemer kwam olijk op haar af en toen hij hoorde dat zij voor de vergadering van Leefbaar Almere was gekomen, stak hij zijn hand op bij wijze van Hitlergroet."

  Hitlergroet Vereniging Bedrijfskring Almere
  Huis vertelt van wat, naast zijn eigen vrouw, ook enkele andere leden van Leefbaar Almere overkwam. Deze behandeling door een VBA-lid viel ook de vrouw van Marien Vlug (Lucy Frederiks) ten deel, zo deelde Vlug mee.
      
  Cees van Bemmel

  Frits Huis wilde, hem daar naar gevraagd, niet de naam noemen van het betreffende VBA-lid. Hij laat weten het niet op die persoonlijke toer te willen spelen. Hij laat wel weten, dat er diverse VBA-leden bij het voorval aanwezig waren en daar geen afstand van namen.

  Cees van Bemmel
  Cees van Bemmel, de voorzitter van de Vereniging Bedrijfskring Almere wil niet op de zaak ingaan en onthoudt zich van ieder commentaar.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Gemeente, Greta Verduin

  Feestelijke opening Stadslandgoed ´De Kemphaan´

  Almere 29 November 2001
  27 november was het dan zover: de officiële opening van Stadslandgoed De Kemphaan in Almere.

  Ecologie, natuur en educatie
  Met hulp van veel subsidie van de gemeente Almere en dankzij vele sponsors is dit 18 hectare grote terrein, dat ligt in een uitgebreid gebied van zo´n 150 hectare gevarieerd bos, nu uitgegroeid tot een stadslandgoed. Alles wat te maken heeft met ecologie, natuur en educatie is hier bijeen gebracht.
  Het is gelegen aan de Waterlandseweg, in het Waterlandse bos, en ligt op 4 km. van het (binnenkort hopelijk bruisende) stadshart van Almere-stad. Vanaf deze lokatie wordt regelmatig het TV-programma ´Alle dieren tellen mee´ uitgezonden.

      
  Laura Bouwmeester en Henk Smeeman
  Stichting Aap
  De bekendste participant is waarschijnlijk Stichting AAP (vanuit Amstelveen verhuisd naar Almere omdat men in A´veen (olv oprichter Okko Reussien) uit z´n voegen groeide door het grote aanbod van verkeerd-opgegroeide apen en andere exotische dieren.
  Maar ook in Almere groeide de stichting AAP als kool (olv David van Gennip) en dankzij een aktie op TV met Angela Groothuijzen stonden er in een mum van tijd royale apenverblijven).

  Apen-eilanden
  De gemeente Almere heeft onlangs weer flink in de buidel getast en geld beschikbaar gesteld om z.g. ´apen-eilanden´ te bouwen, die nu bijna klaar zijn.

      
  Arie Willem Bijl feliciteert Henk van Slooten
  Kinder-vakantieland
  Een belangrijk gebouw is bestemd als "Kinder-vakantieland", niet zomaar een vakantie-huis. Dit is ontstaan uit een initiatief van de bekende Almeerder Henk van Slooten, die veel ervaring heeft met kinderen op allerlei gebied. Hij vond het uitermate treurig dat kinderen in oorlogsgebieden geen kind konden zijn; vaak hadden ze allerlei ellende gezien of meegemaakt, soms familieleden verloren.....

  Van Slooten bedacht toen om kinderen uit oorlogsgebieden ´even´ tot rust te laten komen in dit ´Kinder-vakantieland´ ; en hoewel ze helaas na verloop van tijd weer terug moesten naar hun vaderland: ze konden even weer ´kind´ zijn. Maar ook minder-kansrijke kinderen zijn hier welkom.

      
  Gasten lopen naar Kinder-vakantieland

  Groen en water
  Vandaag werd dit gebouw in deze mooie groene omgeving dan ook opengesteld voor de gasten om te kijken. Het is alleen jammer dat er voor alle ramen ´uitzicht-belemmerende´ gordijnen hangen. Het uitzicht op groen en water is toch veel te mooi om te verhullen!

      
  Familie van Schaik en Weth. Faber
      
  Gastenoverzicht Kinder-vakantieland

  Stadsboer
  De Kemphaan herbergt een Stadsboer. Kompleet met boerderij en (vlees)koeien die ´s zomers grazen o.a. bij de Randstad-koeienweide, prachtige Italiaanse koeien.
  Het Natuurcentrum ´Het Eksternest´ is verhuisd naar deze prachtige lokatie.

  Iedere zaterdag Boeren markt
  Staatsbosbeheer zit hier en Nieuwland Opleidingen (nu niet de media-tak maar de groenvoorziening-opleiding; scholing, praktijkervaring en arbeidsbemiddeling voor langdurig werkzoekenden in het groen). Verder is er een groot multifunktioneel gebouw, een bezoekerscentrum, waarin vanaf nu ook een uitstekend restaurant gevestigd is (getuige de hapjes, neem ik dit aan....) en een stadslandgoedwinkel, waarin bijv.de produkten van de stadsboer en het kassenkomplex te koop zullen zijn. Iedere zaterdagochtend is er een ´Boerenmarkt´ in en rond het gebouw De Kemphaan.

  Oranje Swami
  Maar vandaag werd het totale komplex feestelijk geopend met een oranje gekleurde openings-act.

      
  Frans v.d. Ven en Eugene Lobry
      
  De Swami met zijn gevolg

      
  Laura Bouwmeester en de swami
      
  Piet ´t Hof
  Oranje happening
  Een ´Swami´ hield met zijn ´volgelingen´ het gezelschap aangenaam bezig waarna de nodige speeches volgden, o.a. van de huidige Interim-beheerder van De Kemphaan Eugène Lobry als de aankomende man Piet ´t Hof die per 1 februari 2002 de nieuwe beheerder wordt.

  Oranje lint
  Gedeputeerde Laura Bouwmeester mocht een (uiteraard oranje) lint doorknippen met een grote snoeischaar en weth. Henk Smeeman sprak zijn vreugde uit over het feit dat de rust van natuur en de diverse mogelijkheden onder handbereik waren gekomen.

      
  Henk Smeeman sprak zijn vreugde uit

  Expositie
  Ook aan de kunstzinnige invulling was gedacht, gelukkig!
  Beeldhouwer Frans van der Ven exposeerde bronzen beelden en kleinplastiek.
  Maar ook Frea Lenger exposeert haar schilderijen.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Flevo weekend TIP

  Almere 30 November 2001
  Ieder weekend gaan we één leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie  Sinterklaas is weer in het land. En natuurlijk is die voor de kids langsgeweest op Flevokids!!

  Kijken op http://kids.flevoland.to.

  Tekst: Redaktie