Oud Nieuws

Officile viering van het 25-jarig bestaan van Almere

Almere 01 December 2001
Uit de uitnodiging van de "Officile viering van het 25-jarig bestaan van Almere en feestelijke afsluiting van het jubileumjaar 2001" in het Stadhuis Almere op 30 november 2001:

"Op 30 november 1976 trokken de eerste bewoners van Almere de brug over om een nieuwe stad te maken. Vol vertrouwen in de toekomst kregen deze pioniers de sleutel van hun nieuwe huis in Almere-Haven.

 • Almere: uitgegroeid tot een stad die voort is gekomen uit een tomeloze energie, een niet te stuiten enthousiasme en een groot vertrouwen in de toekomst
 • Almere: gegroeid tot een stad met meer dan 150.000 inwoners
 • Almere 25 jaar lang een ongekende groei in kwaliteit, samenhang en samenleving.
En ook nu geldt nog dat Almere de toekomst heeft. Redenen te over om hierbij stil te staan. Dat doen we op dezelfde dag dat 25 jaar geleden Almere officieel de nieuwste stad van Nederland werd."

Opening door Hans Ouwerkerk
    
Burgemeester Ouwerkerk opende
In een Buitengewone Raadsbijeenkomst kwamen (zoals meestal) diverse sprekers aan het (uitgebreide) woord. Allereerst Burgemeester Hans Ouwerkerk die deze bijeenkomst opende
    
Kinderen van de Roefelraad overhandigen geschenken

Daarna spraken de heren dr. ir. W.M. Otto, voormalig Landdrost en direkteur Rijksdienst IJsselmeerpolders en tenslotte de heer prof. dr. A.de Swaan, hoogleraar Sociologie Universiteit van Amsterdam.
Interesse in de speeches? Lees meer

De Roefelraad
Vervolgens kwamen kinderen van de Roefelraad Almere het college hun eigen geschenk overhandigen: wenskaarten op kalenders en ook ingelijst tgv 25 jaar Almere.

Onderscheidingen
Als totaal onverwachte surprise werden 3 Almeerders onderscheiden: de 97-jarige mevrouw T.Hol-Feller kreeg de erepenning van Almere uitgereikt, voor haar letterlijk levenslange vrijwilligerswerk.
De heer A. Schilder werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor het werk dat hij doet tbv Almere, zowel in- als extern.
De totaal verbouwereerde Henk van Slooten kreeg ook een lintje en werd daarmee Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is de initiatiefnemer van ´Kindervakantieland´ op stadslandgoed De Kemphaan, dat onlangs geopend is (zie Guldennet 29 nov jl) en heeft zich verder op allerlei terreinen ingezet voor de samenleving.

    
mevrouw T.Hol-Feller
    
De heer A. Schilder
    
Henk van Slooten en zijn vrouw

    
Willem Thijssen
De ontdekking van Almere
Daarna konden alle genodigden kennisnemen van de filmdocumentaire (die enigszins ingekort was tot +/- 45 minuten) "De ontdekking van Almere" een film van Willem Thijssen.

"Mensen maken de stad" en "Almere Revue"
Vervolgens nodigde Thom Ummels, dir. Stadspromotie Almere, de gasten uit om te gaan kijken naar de 3 expo´s in de Passage (zie Archief 24 nov.jl ´Mensen maken de stad´), daarna stond er een buffet klaar, waarna het gezelschap naar De Metropole toog, waar men kon genieten van een van de laatste voorstellingen van "DE" Almere Revue.

Bekende Almeerders
    
Lia de Clerk en fam. Cees de Cloe
    
Wubbo de raad, fam. Ralph Pans en Michel Jager


Tekst en foto´s: Greta Verduin

Eerste Verkeers-doseer-installatie in Flevoland

Almere 02 December 2001

Dinsdag 4 december a.s. neemt Rijkswaterstaat de eerste Toerit-DoseerInstallatie (TDI) van Flevoland in gebruik op de noordelijke toerit van de aansluiting Almeerderzand A6.

Verbetering van de doorstroming
Het doel van de TDI is het verbeteren van de doorstroming van het verkeer dat tijdens de ochtendspits via de A6 richting de Hollandse Brug rijdt. Buiten de ochtendspits is de TDI niet in werking.

Verbetering Openbaar vervoer
Bijkomend effect is dat de TDI de bussen vanaf Lelystad en Almere naar Amsterdam de mogelijkheid biedt om tijdens de ochtendspits de aansluiting sneller dan in de huidige situatie te passeren. De TDI beveiligt de kruising van beide verkeersstromen door tijdens het kruisen van de bus met de verkeersstroom op de toerit aan het overige verkeer rood te tonen. Na de passage van de bus gaat de TDI weer normaal doseren. Buiten de ochtendspits rijdt het busverkeer het snelst via de hoofdrijbaan van de A6.

De Techniek
Het al dan niet doseren en de mate waarin zal worden gedoseerd, is afhankelijk van de gemeten snelheden en de verkeersdrukte op zowel de hoofdrijbaan van de A6 als op de toerit zelf. Hierdoor wordt met de dosering ingespeeld op actuele verkeerssituaties. Als de lamp in de TDI defect is, wordt deze storing automatisch aan de wegbeheerder gemeld.

Tekst: Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied
Foto: Greta Verduin

Pas op: Bad Trans VIRUS ATTACKS!

Almere 03 December 2001
Uw computer kan een Bad Trans(.b) virus infectie hebben, als u een mailtje ontvangen heeft dat er als volgt uitziet:
onderwerp: Re
afzender: Diverse namen
bericht: (geen)
bijlage bestand: (willekeurig samengesteld uit onderstaande lijst van woorden:) FUN, HUMOR, DOCS, S3MSONG, Sorry_about_yesterday, ME_NUDE, CARD, SETUP, SEARCHURL, YOU_ARE_FAT!, HAMSTER NEWS_DOC, New_Napster_Site, README, IMAGES, PICS, DOC, MP3, ZIP, SCR, PIF (De extensie is of .SCR of .PIF)

Pas op Virus
Dit Bad Trans virus verspreidt zich op een hele gemene manier. Net als andere virussen via een mailtje aan mensen uit je adresboek, waarvan je een mailtje niet hebt beantwoord. Het afgelopen weekeinde alleen al heeft de redactie enkele honderden mailtjes gekregen met daarbij het virus. Omdat wij de bijlagen niet hebben geopend zijn onze computers niet besmet.

Herkenning van besmetting
-Aanwezigheid van het bestand KERNEL32.EXE (Niet te verwarren met KERNEL32.DLL. Die hoort daar wl te staan) in de C://Windows/System directory.
-Op een bepaald ogenblik een windows messagebox met de tekst "install error".

Wat te doen
1. Surf naar de site: www.virusalert.nl en lees daar informatie over hoe het virus werkt en hoe je het kunt verwijderen.
Haal daar ook het programmaatje op van Symantec, overigens kunnen zich afsluitproblemen bij dit programma voordoen. Deze los je op door gelijktijdig te drukken op CTRL+ALT+DEL en vervolgens het programmaatje te selecteren en te kiezen voor de knop TAAK BEEINDIGEN. Dit eventueel een paar keer herhalen.
2. Nadat het programmaatje zijn werk heeft gedaan even een online-virusscan doen.

Tekst: Redactie

Structuurplan Almere 2010

Almere 05 December 2001
Op 11 oktober 2001 heeft de Raad de stategienota "Almere kijkt naar haar toekomst" vastgesteld. De essentie van deze notitie is dat de ontwikkeling van Almere -in haar volle breedte- ter hand wordt genomen.

Vervolg Strategienota
Uit de notitie vloeien diverse vervolgakties voort, waarvan diverse al klaar zijn of in voorbereiding, dus moeten worden bekeken op hun onderlinge samenhang, zoals:

 • het voorontwerp-structuurplan Almere 2010;
 • de bestuursopdracht inzake sociale struktuurschets;
 • de bestuursopdracht inzake going concern
 • de gemeentelijke investeringsvisie

      
  Heleen Visser, Douwe Halbesma en Lies Spruit

  Extra raadsvergadering
  In een extra raadsvergadering op 4 december 2001 werd op de verschillende onderdelen ingegaan.
  Wethouder Douwe Halbesma (VVD) hield een presentatie over het voorlopige Structuurplan; terzijde gestaan door Heleen Visser (GroenLinks) en Lies Spruit (PvdA).

      
  Douwe Halbesma
  Beperkte inspraak
  Daarna konden de aanwezige raadsleden hun zegje doen; hun komplimenten uitspreken over de aanpak en het boekwerkje betreffende het Struktuurplan maar tegelijkertijd hun kritische geluiden laten horen, waar speciale aandacht aan geschonken moest worden en vooral de boodschap: de samenhang tussen alle nota´s, beleidsvisies en -plannen niet uit het oog verliezen!
  Tevens werd opgemerkt dat aan ´de burgers´ duidelijk gemaakt moet worden dat de komende ´Inspraak´ niet zal betekenen dat dit hele plan weer ondersteboven wordt gehaald. Duidelijk zal moeten worden gemaakt dat de inwoners ´binnen bepaalde kaders´ nog kunnen meebeslissen.

  NB in de loop van volgende week worden huis-aan-huis speciale kranten over het structuurplan bezorgd. Daarin zal staan dat dit Voorontwerp-Structuurplan 2010 wordt vrijgegeven voor inspraak.
  Op 18 december kunnen de inwoners (´de burgers´) hun op- en aanmerkingen kwijt op een nog nader bekend te maken lokatie en tijdstip. Nadat deze inspraak-procedure is afgerond, vindt formele besluitvorming plaats in de raad in 2002.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin
  Montage: Rob Franken

  Sinterkerst: Nu on.

  Almere 05 December 2001
  Was er al jaren een trend om Sinterklaas steeds meer in te ruilen voor de kerstman; dit jaar wordt er blijkbaar gezocht naar een samengaan van deze twee feesten.
  Steeds vroeger gaan mensen er toe over om reeds eind november hun huizen op te tuigen met lampjes, figuren en glitter.  Bovenstaande foto werd genomen op de avond van 4 december 2001 in Almere Haven. De eigenaar van dit huis op de Sportmark heeft blijkbaar goed gekeken naar diverse Amerikaanse series waarin het fenomeen: "Wie heeft de hoogste elektriciteits-rekening van de straat?" een heuse sport is geworden.
  Als Sinterklaas met zijn paard maar niet struikelt over de sneeuwpop en de kerstman als hij vanavond ook dit huis in Almere aan zal doen.

  Tekst en foto: Ruud van den Bosch

  Fonhof (Almere Partij): ´geen apartheid met zwemmen´

  Almere 05 December 2001
      
  Bob Fonhof
  Bob Fonhof, fractievoorzitter Almere Partij, is het er niet mee eens dat het ´schoolzwemmen´ voor alleen de asielzoekers-kinderen van het AZC in Almere, weer is ingevoerd.

  Niet alln kinderen van asielzoekers
  Reeds eerder in april 2000 (zie archief) maakte Fonhof zich daar druk over. In de commissie Sport heeft hij toen, volgens eigen zeggen, er bij wethouder Smeeman (VVD) op aangedrongen dat, niet alleen kinderen van asielzoekers weer schoolzwemles zouden krijgen, maar dat het schoolzwemmen voor iedereen weer ingevoerd moest worden. Volgens Fonhof, was Smeeman dat met hem eens.

  Aqua-inburgerings-project; waterbewustwording
  Groot is zijn verbazing dat de gemeente blijkbaar gekozen heeft om alleen de kinderen van asielzoekers zwemles te laten geven. Onlangs kwam in het nieuws dat al geruime tijd kinderen uit het AsielZoekersCentrum (AZC) in Almere in Almere Buiten zwemlessen volgen op kosten van de gemeente.
  Niet onder het mom van ´schoolzwemmen´, maar onder de mooie titel van ´inburgerings-project´.

  Zwemmen leren kost geld
  Fonhof: "Ik begrijp heus wel dat er voor een kind van asielzoekers meer risico is in dit waterrijke land. Die komen uit een ´zandbak´ en zijn zich de gevaren niet bewust. Er zijn ongelukken mee gebeurd, maar dat geldt ook voor (sommige) autochtone kinderen. Ook, vooral in groepen die het niet breed hebben, daar zijn er kinderen die geen zwemlessen kunnen volgen omdat dat te veel kost, met alle gevaren van dien voor die groep."

  Politiek incorrect; alle kinderen zwemles
  "De linkse partijen zullen wel weer proberen mij in de hoek van de ´politiek niet-correcten´ te zetten. Dat doen ze wel vaker.
  Als we nu een arme gemeente zouden zijn; maar we bulken in Almere van het geld. Het lijkt wel of ze van gekkigheid niet weten wat ze er mee moeten doen.
  Ik snap dus niet, waarom niet ook alle andere kinderen schoolzwemles zouden kunnen krijgen, ipv. alleen die kinderen van asielzoekers."
  aldus Fonhof.

  Abonnementenregeling Minima: brief aan College
  Fonhof toont zich er voorstander van dat het schoolzwemmen in geheel Almere weer gewoon wordt ingevoerd. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan wil hij dat ook de kinderen van minima gratis dergelijke ´zwemlessen´ kunnen volgen op kosten van de gemeente.
  Fonhof: "Er bestaat zoiets als een abonnementenregeling voor minima. Dat bedrag is o.a. bedoeld om kinderen van minima in de gelegenheid te stellen om aan het sociale leven te laten deelnemen. (voetbalclub, e.d.). Ik denk zo dat wethouder Van Ling (GroenLinks-sociale zaken) zich er best voor in kan zetten om dat bedrag te verhogen, zodat die ouders hun kinderen op zwemles kunnen doen. Ik zie echt verder geen verschil tussen de groep van de asielzoekers en die groep"
      
  De Vrijbuiter

  Fonhof laat weten in een brief aan het College te wijzen op de scheve situatie die nu ontstaat.

  Smeeman-VVD: ook gratis diploma voor asielzoekers mogelijk
  In een interview laat wethouder Smeeman weten dat de kosten voor de zwemlessen grotendeels door de gemeente Almere betaald worden.
  De asielzoekertjes kunnen echter bij de zwemlessen in Almere Buiten geen diploma halen. Maar, zo laat de wethouder weten, daar valt ook wel een mouw aan te passen: "We gaan daar als gemeente nog eens naar kijken".

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: diversen

  1,3 Miljoen voor kunst-toiletten

  Almere 06 December 2001
      
  Greta Verduin
  Reeds begin 2000 vatte raadslid Greta Verduin (VVD) het plan op om openbare toiletten voor Almere te combineren met iets kunstzinnigs.

  Kunstige behoeften
  Zij dacht daarbij aan toiletten die ontworpen waren door de Oostenrijkse architect Hundertwasser.

  Wc-wethouders
  In die tijd werd de roep om openbare toiletten in Almere luider en luider. De nood was hoog gestegen. Wethouders raakten er compleet van in de war. Was het wethouder Arie Willem Bijl (PvdA) die dacht dat hij de wc-wethouder was, dan kwam wethouder Smeeman (VVD) daar flink tegen in opstand.

  Geen kunst-toilet voor Almere Stad
  Het openbare toilet dat binnenkort in het centrum van Stad geplaatst gaat worden is niet meer dan een betonnen ´doos´ met een geldgleuf. Geen kraak of smaak aan.
  Dat is gewoon recht toe recht aan functioneel. Het zal beslist bij het winkelend publiek in een behoefte voorzien, maar kunstzinnig? Nou nee, niet bepaald. Almere Haven en Buiten doen het straks kunstzinnig De Havenaren en Buitenaren kunnen straks op een kunstzinnige doos.

  Hoop niet opgegeven
  Raadslid Verduin (VVD) geeft het niet zomaar op. En dus is er in de begroting 1,3 Miljoen vrijgemaakt om kunstzinnige openbare toiletten te plaatsen in die stadsdelen.
  Tot 2003 zal het nog behelpen zijn, maar dan zal er ongetwijfeld iets staan dat een kunstzinnige uitstraling heeft en het doen van de ´boodschap´ tot een waar genoegen zal maken
      
  Ppkste uit IJsland


  Prijsvraag
  In 2002 zal er een heuse prijsvraag uitgeschreven, waarin iedere Almeerder zijn kunstzinnige opvatting ten beste kan geven hoe dergelijke openbare toiletten vorm gegeven kunnen worden. Verduin, dan niet meer voor haar partij (VVD) in de gemeenteraad vertegenwoordigd, zal als initiator, een kunstzinnig oogje in het zeil houden.

  Ontwerp
  Wellicht komt zij zelfs in de jury die de inzendingen zal beoordelen. De prijswinnende ontwerpen zullen uitgevoerd worden. Dat is dan ook gelijk de prijs die te verdienen valt met de prijsvraag. Geen tien-ritten-kaart dus.

  Ontwerp van ppkste
  In IJsland kunt u kunstige openbare toiletten aantreffen. Of die tot stand zijn gekomen via een prijsvraag is onbekend.

  Maar ongetwijfeld geeft het wat inspiratie voor uw eventuele ontwerp voor Almere Haven en/of Buiten. We zien er met spanning naar uit.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: diversen

  Cox Habbema bij Radio Almere 107.8

  Almere 06 December 2001
  In het wekelijkse (woensdagavond-)programma "De avond van Almere" was 5 december 2001 (op Sinterklaasavond) Cox Habbema als gast aanwezig. Op een dergelijke avond is ook een uur lang tijd ingeruimd voor Kunst & Cultuur (van 21-22 uur) met als naam ´Het Ketelhuis´, genoemd naar de presentator hiervan Peter Ketel.

      
  Cox Habbema en Peter Ketel
  Station??
  Zoals te verwachten: een geanimeerd gesprek met de ´cultuur-intendant´ over haar eerste kennismaking met Almere, het verdwalen in de diverse wijken -Almere is z groot- en als je leest ´station´, dan kan dat overal in Almere zijn..... voor iemand die Almere nog niet zo goed kent.

  Gebouwen waar niets in gebeurt
  Cox Habbema benadrukte dat het niet zo is dat ´ er niks is in Almere´ er s wel van alles maar f niet genoeg en gevarieerd f men weet het niet (ook niet van elkaar). Op Theatergebied wordt het aanbod de komende tijd qua lokaties nogal magertjes (de Metropole verdwijnt) maar er wordt nu uitgekeken naar "het" grote Theater van Sejima. Waar zij zich met name mee bezig gaat houden is de ´invulling´ van de gebouwen die binnenkort verrijzen aan het Weerwater.
  Gebouwen kunnen zo mooi zijn als wat, het gaat toch (ook) om de artistieke invulling: wat gebeurt er in die gebouwen?
  Als we niet nu al beginnen met daaraan te werken, zit Almere straks met architektonische hoogstandjes ... waar niets in gebeurt! Gezien haar enorme ervaring (o.a. direkteur geweest van de A´damse Schouwburg) en netwerken meent Cox Habbema dat zij daar -letterlijk en figuurlijk-´invulling´ aan kan geven.

  Cultuurnota 2002-2006
  Natuurlijk is het belangrijk dat er op cultureel gebied een inhaalslag wordt gemaakt: prima! Maar het vervelende -en tevens het mooie- van ´Kunst´ is dat je dat niet even kunt ´plannen´, dat culturele klimaat moet ´ontstaan´.....
  De gemeente Almere is bijna klaar met de nieuwe cultuurnota 2002-2006; ook daar zal zij haar licht over laten schijnen d.m.v. kritische op- en aanmerkingen, waarna de nota nog in deze raadsperiode zal worden vastgesteld en vervolgens uitgevoerd. Habbema vindt het geweldig dat men haar voor deze klus heeft gevraagd (cultuur-intendant voor voorlopig 2 jaar) en heeft er kennelijk zin in. We blijven haar volgen.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Flevo weekend TIP

  Almere 07 December 2001
  Ieder weekend gaan we n leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie


  Alles over onze polder, water, natte en de droge (hoofd-)infrastructuur.

  Kijken op Rijksdienst IJsselmeergebied.

  Tekst: Redaktie

  Prijswinnaars Architectuurprijs Almere 2001

  Almere 08 December 2001

  De prijswinnaars van de Architectuurprijs Almere 2001 zijn bekend.

      
  Eerste prijs
  Eerste prijs
  "Mooie beheerst vormgegeven toren, spannend met die vertrappend gerangschikte maisonnettes, dan nog wild ook en met het mooiste uitzicht van Almere." Met deze jurybeoordeling ging de eerste prijs naar Architecten Cie / Jan Dirk Peereboom Voller en Fred Veerman voor hun Woontoren Panoramique.

  Kunstenaarsatelier
  Op de tweede plaats eindigden Bas ten Brinke en C.A-S Nilsson MScA met hun kunstenaarsatelier. (Zie ook Archief) Het is uitgevoerd in cortenstaal.
  Het juryrapport vermeldt: "Dit is een prachtig voorbeeld van een klein project met de intentie om architectuur te maken en dat voor een heel bescheiden budget. Niet alleen de kwaliteit van de ontwerper is er van af te lezen maar ook het plezier waarmee dit project gemaakt is".

      
  Derde plaats
  Derde prijs
  Op de derde plaats eindigde het Kantoor van Price, Waterhouse en Coopers, architect: Kraayvanger Urbis Transistorstraat, Gooise Kant, Almere Stad.

  Oordeel van de jury
  "Een enorm gebouw langs de autoweg, beheerst vormgegeven, fraai gearticuleerd. Spannend omdat je er overal onderdoor kunt kijken. De grote inspiratie voor de nieuwe stijl van de Gooise Kant/Gooise Poort. Een ´landmark´ voor Almere en voorbeeld voor het toenemend aantal bedrijven dat zich er vestigt".
  Kijk voor meer informatie op de site van Casla.

  Tekst en foto´s: Casla

  Met de VPRO-Backstage op stap door Almere

  Almere 10 December 2001
  Na de onlangs uitgezonden (bijna avondvullende) film van de VPRO over Almere met als veelzeggende titel "Paradijs in de Polder" , had de afdeling "VPRO-Backstage" een wandeling door Almere georganiseerd. Veel (te veel) mensen kwamen hier op af, nieuwgierig geworden naar die saaie stad die zoveel ambities zegt te hebben.....

      
  Volle raadszaal

  Ontvangst met koffie
  De ontvangst was in het Stadhuis Almere met een kop koffie en vervolgens kon het gezelschap van zo´n 75 personen kennismaken met onlangs geheel door Cees Dam gerenoveerde raadszaal. Deze architekt is tevens de bouwer van het Stadhuis, dat binnenkort ook nog eens gigantisch wordt uitgebreid om alle ambtenaren, die nu overal elders in de stad werken, te kunnen huisvesten. Deze klus zal waarschijnlijk zo´n 3 jaar in beslag nemen.

  Nieuwe Stadscentrum
  Floris van Alkemade, van buro OMA (het buro van Rem Koolhaas, de architekt van het nieuwe stadscentrum) mocht het spits afbijten. Hij vertelde veel over dingen die bij de insiders (ofwel kollega-architekten) ´gesneden koek´ zijn betreffende het nieuwe stadscentrum maar die informatie kwam schijnbaar bij de meeste gasten niet duidelijk over. Bovendien werd de buitenruimte niet eens genoemd, terwijl die juist heel belangrijk wordt wil men de gewenste levendigheid zien te krijgen....en dan niet uitsluitend op weekend-/uitgaansavonden!

  Kantoortorens wijzen naar het centrum
  Over de hoogbouw-kantoren in het stadscentrum merkte van Alkemade op ´Zoals de minaretten naar Mekka wijzen, zo wijzen de kantoortorens naar het nieuwe stadscentrum!´
      
  Drukte op de Kerkgracht
  Martin Minkema (VPRO-regisseur) vroeg in een interview "Is dit ooit zo gelukt?" en "Wordt dit over 20 jaar weer gesloopt?".

  Uitstapje
  Vervolgens stapte het hele gezelschap in de bus naar Almere-Haven, waar uitgestapt werd bij de Kerkgracht. Het was jammer dat alle kunstwinkeltjes dicht waren.

  Grote afstand tussen wijken
  Men verbaasde zich vooral over de grote afstanden van de ene wijk naar de andere wijk. Op de Markt voor Corrosia liet Jan de Vletter van woningbouwvereniging Groene Stad, zijn verhaal horen. Vervolgens door een (inderdaad lege) winkelstraat naar de havenkom, waar men ook even langs de Tegel(kunst)rand liep.

      
  Jan de Vletter vertelt
      
  Almere Haven Markt

  Kasteel Almere
  Daarna weer de bus in op weg naar "Kasteel Almere". Meningen kunnen verschillen maar het onderwerp gaf in ieder geval voldoende stof tot gesprek. Eric Constant, general
  manager van dit mega projekt, vertelde gemotiveerd welk een fraaie toevoeging dit zou zijn op al die moderne architektuur (...) Via een bomenlaan en de brug kon de bus na een
  stukje niet verder vanwege verzakkingsgevaar, dus ging het gezelschap via de modder en prut kijken hoe de contouren van het kasteel zichbaar werden, ook de donjon kwam al
  behoorlijk de grond uit.

      
  Kasteel Almere verrijst
      
  Eric Constant vertelt

  (Ge)wild wonen
  Tenslotte nog naar GeWild Wonen (ofwel de Eilandenbuurt) waar men kon kijken hoe van een basis woonark een huis naar eigen inzicht gebouwd kon worden. Volgens de architekt Verheijen van dit onderdeel in het projekt was dit een leuke truc omdat je alles kon doen omdat een woonboot niet valt onder ´woning´ en dus niet onderhevig is aan ´Welstand´. Hiermee wordt de Welstands-commissie bedoeld, die bekijkt of bouwwerken voldoen aan bepaalde criteria voldoen.

      
  Architect Verheijen vertelt

  Maar dat valt te betwijfelen! Uitsluitend bij dit projekt is de ´Welstand´ op een zodanig laag pitje gezet dat zij er niet aan te pas kwam maar..... dat was speciaal voor dit projekt GeWild Wonen. Voor overige bouwwerken gelden nog steeds de regels van de welstandscommissie (hoewel vaak ter discussie...)

      
  Douwe Halbesma
  Terug bij de gemeente
  De tour door Almere eindigde weer op het Stadhuis Almere.
  Daar sprak de wethouder van Ruimtelijke ordening, Douwe Halbesma, het gezelschap toe. Over het niet groeien van Almere tot elke prijs: infrastruktuur (wegen) en voorzieningen staan nu prominent op het verlanglijstje van deze gemeente; niet uitsluitend bouwen en ng meer in de file staan! Almere moet een leefbare stad worden, groen moet beter benut worden; gebruiksgroen maar dan gevarieerd door de stad heen. vervolgens mocht men vragen stellen of opmerkingen maken.

  Commentaar van Greta
  Deze dag vond ikzelf geslaagder dan de film met name omdat na afloop van de meeste deelnemers de overwegende mening was: "Almere is eigenlijk helemaal zo gek nog niet" en: "er is best veel mogelijk" en "blij dat we geweest zijn want nu krijg je een heel andere indruk van zo´n stad".
  Bovendien gaan diverse mensen binnenkort informeren wat er mogelijk is op woninggebied voor hen. Maar op de vraag waar je na afloop een hapje kon gaan eten.... wist Peter Spek als voorlichter van de gemeente wel een antwoord: "Op de Grote Markt heb je alle keus!"


      
  VPRO-backstage gasten

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Dualisme: Wethouders moeten gewoon solliciteren

  Almere 11 December 2001
  "De Raad is, zoals we noemen in het College, heerlijk gemakkelijk. Alle voorstellen van B&W worden geslikt. Dit lijkt leuk maar ik verlang naar de tijd dat de discussie in de Raad zich toespitste op de verschillen in plaats van overeenkomsten tussen partijen. Het debat moet terug in de Raad" aldus de heer van Schaik, wethouder van een kleine nederlandse gemeente over het nieuwe "Dualisme" (Ontvlechting gemeenteraad-college).


  Dualisme; wat is dat?
  Wethouders stemmen als gemeenteraadslid, tot nu toe, gewoon mee over de voorstellen van B&W. Soms ligt een wethouder dwars en stemt tegen het ´eigen´ College-voorstel. Dat moet een wethouder natuurlijk niet te vaak doen, want dan wordt zijn partij daarop aangesproken. Die vermenging van wethouderschap en raadslid (ook partijlid) is de tegenhanger van het dualisme en heet monisme.

  Een duale wethouder zit niet in de raad
  Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 (6 maart) zullen wethouders gn deel meer uitmaken van de gemeenteraad.
  De afstand tussen College en gemeenteraad wordt daarmee vergroot en de raad wordt meer een controlerend orgaan met een eigen ´rekenkamer´ en eigen ambtelijke ondersteuning (een griffier bijvoorbeeld.) In Almere wordt (bij wijze van proef) nu al die ´rekenkamer´ voorgezeten door Rob Beuse (PvdA).

  Hebben huidige wethouders belang bij dualisme?
  Die vraag lijkt nog niet relevant. Het gaat nu immers nog over gemeenteraadsverkiezingen en niet over de belangen van huidige wethouders. In maart 2002 zijn er verkiezingen voor gemeenteraden en niet voor wethouders. Dat was altijd al zo, maar nu is er het "dualisme" en dat is het grote verschil...... Want de rolverdeling tussen de "controlerende" raad en het "besturende" College van B&W zal straks in de prakijk zijn (dualistische-) vorm moeten vinden.
      
  Frits Huis

  Een Almeers duaal voorbeeld: ´op onze lijst geen wethouders´
  De enige politieke partij in Almere, tot nu toe, die van het duaal-wethouderschap een issue heeft gemaakt is Leefbaar Almere. Leefbaar Almere stelt dat haar kandidaten voor de gemeenteraad niet in aanmerking komen voor het wethouderschap.

  Mocht Leefbaar Almere na de verkiezingen dus wethouders willen leveren, dan zullen die van buiten de gemeenteraad moeten komen. Ja, wellicht zelfs van buiten de gemeente zelf.
  In een interview noemde Frits Huis (voorzitter LA), daartoe gepresst door een journaliste, de namen van Scheepbouwer (KPN) en bankman Storm. (een Stormnorm ligt in het verschiet :-))

      
  Joop Kuys
  Joop Kuys
  Dichter ´bij Huis´, zo bleek mij, hebben diverse Leefbaren, op persoonlijke titel sprekend, wel oren naar een man als Joop Kuys voor een duaal wethouderschap.
  Joop Kuys (de eerste schooldirekteur in Almere-1977) is een gedreven onderwijsman in hart en nieren en leidt nu een school (De Wilgenhoek) in Leerdam. Hoewel de funkties, volgens Kuys, voor hem voor het oprapen liggen, zou hij er erg over moeten nadenken als Leefbaar Almere hem zou vragen om wethouder te worden.

  Kuys: "Op dit moment ben ik nog niet gevraagd door LA, maar zoals dat gaat in mijn leven; ik ga daar pas over nadenken op het moment zelf. Op dit moment denk ik bijvoorbeeld na of ik een functie zal accepteren als direkteur van de Nederlandse overkoepelende Federatie voor Jenaplanscholen; het streelt mij wel dat individuele partijleden van LA aan mij denken voor een duaal-wethouderschap in Almere".

      
  Arie Willem Bijl en Johanna Haanstra (PVDA)
  Hoe gaan andere ´Almeerse´ partijen met dualisme om?
  Een voorbeeld: de Almeerse PvdA. De Almeerse PvdA heeft als eerste partij aangegeven nog geen echt afstand te willen nemen van de ´oude´ situatie. Ook andere partijen, hoewel ze dat niet direkt uitspreken, zetten hun beoogde wethouders gewoon op de kieslijst voor de gemeentraad van Almere. Is dat correct?

  Het mag, maar verdient eigenlijk geen schoonheidsprijs. De eerste twee op de lijst bij de PvdA, huidig fractievoorzitter Johanna Haanstra en wethouder Arie Bijl, hebben kenbaar gemaakt ´in te zijn´ voor een wethouderspost.

  Gekozen en direct weer weg
  Zij ambiren dus blijkbaar helemaal geen raadslidmaatschap, want als de PvdA mee gaat doen in het College gaan Bijl en Haanstra dus direkt weer weg, stappen uit de gemeenteraad en gaan op de wethoudersstoel zitten.
  Niet zo netjes naar de kiezers toe, lijkt mij, zeker gezien in het licht van de opzet van het zogenaamde Duale bestel in de gemeenten.

  Scheef beeld
  Door beoogd wethouders wel op de kieslijst te zetten, nemen dergelijke partijen het duaal-wethouderschap niet serieus. Die zullen, in het beeld dat de gemiddelde kiezer heeft, gekoppeld blijven aan hun partij en bij de kiezer ontstaat het beeld dat hun partij 1 of 2 zetels groter is dan de uitslag van de gemeenteraads-verkiezingen liet zien. De door de kiezer voor de gemeenteraad gekozenen vertrekken immers direkt uit de raad bij deelname aan een College en de volgende op de kieslijst van b.v. PvdA-Almere gaan de gemeenteraad in.

  Actie van de kiezer; stemhokje
  Wat kan de kiezer doen om te zorgen dat er daadwerkelijk wethouders komen die...van te voren.... los staan van de uitslag van de verkiezingen? Heel simpel..... Overslaan; dus geen kruiwagens maar ´duaal´ solliciteren.
  Als u weet dat de partij van uw keuze handelt zoals o.a. de PvdA-Almere doet, maak dan gn hokje rood van de personen (meestal de nrs. 1 en 2) die van te voren aangegeven hebben dat ze eigenlijk helemaal niet in de raad willen zitten, maar liever wethouder worden. Sla ze dus over. Dat lijkt mij heel goed voor de ´duale´ wethouders zelf. Vooral voor hun zelfrespect. Dan kunnen ze eventueel gewoon, zonder de kruiwagen van hun partij, als iedere andere ´manager´ solliciteren naar de baan van wethouder. Heeeeeeeel dualistisch is dat.

  Meer info ´voor de liefhebber´ over dualisme in de nieuwe gemeenteraad: op http://www.vernieuwingsimpuls.nl/
  Meepraten over dualistische wethouders in Almere? dan naar : http://politiek.flevoland.to/forum/ (almere algemeen)


  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s en montages: Greta Verduin en Rob Franken

  Van Ling (GL) gaat voor duaal wethouderschap

  Almere 12 December 2001
  Het dualisme in de gemeentepolitiek van Almere werpt zijn eerste vruchten af.
  De eerste zittende wethouder in Almere, die haar partij niet wil gebruiken als ´kruiwagen´ om, via de gemeenteraadverkiezingen, op het wethouderspluche terecht te komen heeft zich bekend gemaakt. (zie voor het begrip dualisme en wethouders: elders deze pagina)

  Rita van Ling
      
  Rita van Ling
  Van Ling (GroenLinks-Almere) heeft haar partij laten weten niet meer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen staan. Wel opteert zij voor het wethouderschap na de verkiezingen in maart 2002.
  Onder de nieuwe wet is dat mogelijk en ook de bedoeling van het zogenaamde ´dualisme in de gemeenteraad´.

  De kern
  De kern van dit dualisme is dat wethouders niet meer tegelijkertijd raadslid mogen zijn. De consequentie daarvan is dat mensen die via de raadsverkiezing in de gemeenteraad komen, maar daarna tot wethouder benoemd worden, direct weer uit de gemeenteraad stappen.

  Wethouder van buiten de raad
  Door haar opstelling is Van Ling de eerste (zittende) wethouder in Almere die de consequentie uit het dualistische stelsel trekt. Zij laat zich niet meer op de lijst voor de gemeenteraad zetten, hoewel haar door haar partij (GroenLinks) wel die mogelijkheid is geboden.
  Zij heeft ´geen zin´ in het raadswerk (zij was van 1986-1990 fractieassistent en van 1990 tot 1994 fractievoorzitter in de gemeenteraad) en daarna twee termijnen (1994-2002) wethouder. Bovendien is het moeilijk voor een ex-wethouder om weer raadslid te worden, vanwege de vele ´inside-informatie´ die een dergelijk raadslid bezit. Wethouders die terugkeren als raadslid zijn, vooral de eerste tijd, monddode raadsleden.

      
  Ruud Pet
  GroenLinks halve duale partij?
  In een interview in de plaatselijke krant laat fractievoorzitter Ruud Pet weten dat GroenLinks-Almere graag gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden die het dualisme biedt: "We staan wethouders van buiten de raad voor".
  Hij laat er wel direct op volgen dat, mocht de zoektocht naar wethouders buiten de raad geen geschikte kandidaten opleveren, hijzelf beschikbaar is voor het wethouderschap.
  Pet staat op de lijst voor de gemeenteraad-verkiezingen en zou daarmee het uitgangspunt van ´wethouder buiten de raad´ enigszins geweld aan doen.

  Kandidaten
  De, door GroenLinks-Almere vastgestelde lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is te vinden op hun website.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Greta Verduin en Henk Lammers

  Lea Bouwmeester steelt Leefbaar debat

  Almere 13 December 2001
  Leefbaar Almere had zich laten verleiden om gisteravond een debat te voeren met de Almeerse PvdA, die zich op eigen terrein bevond en het debat vooraf liet gaan aan een ledenvergadering.

      
  Rechts: De leefbaren
  Hol van de Leeuw
  Vanaf het podium gezien had de aanhang van beiden zich gesplitst in links (PvdA) en rechts (LA). Vanuit het publiek gezien was dit precies andersom. Links en rechts bleek geen issue meer in de politiek en op een paar uitzonderingen na, waren de beide clubs het dus ook met elkaar eens.

  Provocerend
  De avond werd geleid door PvdA-afdelings-voorzitter Peter Meyknecht die beide partijen wilde laten debatteren aan de hand van diverse stellingen.
  Het tekort aan huisartsen was, volgens pvda-wethouder Willem Bijl, de reden dat een huisartsenpost gevestigd werd in het Flevoziekenhuis: "Je kunt er niet vanuit gaan als patint dat je nog met een eigen gezins-huisarts te maken hebt. Wie de zorg levert is niet zo belangrijk, als je maar zorg krijgt", aldus de sociaal democraat die toegaf dat deze keuze uit nood geboren was.

  Overgeleverd aan projectontwikkelaars
  De voorgelegde stelling dat het beleid van de PvdA op het gebied van gezondheidszorg in Almere voor heel Nederland een voorbeeld zou kunnen zijn, leidde vreemd genoeg niet tot groot meningsverschil.
  De opmerking van de Leefbaar-zijde dat de gezondheidszorg in het nieuwe stadsdeel Poort uit handen was gegeven aan projectontwikkelaars schoot bij Bijl in het verkeerde keelgat. Hij besloot zijn toch al niet geringe weerzin tegen dit avondje te uiten met de opmerking dat Leefbaar Almere dan weinig op de hoogte was. Volgens hem is er wel degelijk een gezondheidsbeleidsplan voor Poort, dat net als voor heel Almere mogelijkheden biedt om goede gezondheidszorg onder de vlag van de zorggroep Almere te blijven aanbieden.

  Linkse vragen rechtse antwoorden
  De reactie van Huis daarop, gesteund door zijn achterban was "Linkse vragen rechtse antwoorden". Het optreden van Bijl werd als denigrerend en overheersend vanuit een almacht-positie als wethouder beoordeeld.

      
  V.l.n.r. Arie Willem Bijl, Frits Huis, Rob Beuse en Nico van Duin

  Bijl had er duidelijk ook niet veel zin in en reageerde af en toe bot en inderdaad denigrerend op de opmerkingen van de debaters Huis en Van Duijn van de Leefbaar Almere kant.
  "Je zou toch mogen verwachten dat mensen die zich aanmeten in de gemeenteraad te willen zitten, zich beter informeren" aldus Bijl. Marcel Roders (LA) kon zich hierop niet inhouden en zette zijn bezwaren tegen een dergelijke aanmatigende houding van de PvdA´er beeldend uiteen.

  Het sprookje: "Betaald Parkeren"
  Ook op dit punt verweten de Leefbaren de PvdA een arrogante bestuursopstelling.
  Huis: "De Almeerder wordt gewoon in de maling genomen als er gezegd wordt dat het niet met winstoogmerk is waarom Almere het betaald parkeren heeft ingevoerd. De auto-bezitter wordt gezien als melkkoe. Het beste voorbeeld is de verhoging van de tarieven vlak na de invoering, terwijl toegezegd was dat die niet zou plaatsvinden".
  Beuse (PvdA) verzette zich heftig tegen de opmerking dat de PvdA zich overgeleverd had aan coalitie-partner VVD, die Almere zou ´uitverkopen´: "De opbrengst uit het betaald parkeren wordt wel degelijk gebruikt om de exploitatie van parkeergelegenheden te kunnen bekostigen en niet uit winstbejag". Ook de parkeerkathedraal (in het nieuwe stadscentrum) wordt er uit bekostigd." Bijl deed er vervolgens nog een schepje bovenop met de stelling dat je nu tenminste in het centrum je auto kwijt kunt. Dit leverde hem weer een felle reactie op van Van Gellekom (LA), dat er helemaal geen parkeerprobleem was en dat door het betaald parkeren ondernemers nu 35-40% omzetverlies leden. Van Gellekom vermeldde niet zelf n van die ondernemers te zijn.
  Huis (LA) probeerde de zaak te redden met: "Allemaal sprookjes, dat betaald parkeren is door jullie wel degelijk uit winstbejag ingevoerd."

  Aanvaringen; van A tot Z
  De grootste aanvaring tussen beide partijen deed zich voor toen Marcel Roders (zelf projectontwikkelaar) stelde dat de gemeente zich beperkte tot een selecte kleine groep van Almeerse projectontwikkelaars. De hoofd-ambtenaar Stadscentrum zou met die ontwikkelaars ´onder 1 deken slapen´. Gerefereerd werd aan een artikel uit de krant, waarin de betreffende ambtenaar inderdaad stelde dat met een ´ons kent ons mentaliteit in Almere´, bouwfraude zo goed als uitgesloten was. Volgens Bijl wordt er geen geld over de balk gesmeten en hij ontkende de bewering van Leefbaar Almere dat bouwkosten worden overschreden. Bijl: "We nemen de raad van A tot Z mee en die zijn dan ook volkomen op de hoogte en er zelf bij; de bouwkosten worden niet overschreden".
  Roders: "Er is maar n marktpartij uitgeselecteerd voor het nieuwe stadscentrum. Dat werkt kostenverhogend. Er is zo geen sprake van concurrentie waardoor de gemeente veel te duur uit is".

  Tegenaanval: "Je had man en paard kunnen noemen"
  Beuse, daarin bijgestaan door raadslid Wiegertjes (PvdA) pareerde onmiddellijk en liet weten dat Roders (in de rekeningcommissie waar Beuse voorzitter van is) inzake het onderzoek ´in deze zaak´ man en paard had kunnen noemen. Wiegertjes sprong in de zaal op en sabelde daar overheen dat Roders alleen wilde meewerken en vertellen wat die allemaal wist als zijn investeringen zouden worden veilig gesteld. "Jij heb je kans gehad" besloot Wiegertjes.

  Ergernissen van Leefbaar Almere: woonburo en urgentie
  Een van de stellingen ging over het feit of het woonburo bij een echtscheiding bijvoorbeeld voorrang moest verlenen bij huisvesting.
  Hierop begon Frits Huis het verhaal te vertellen van iemand uit zijn omgeving die nu in Limburg woont op een kamertje omdat hij geen ander huis in Almere kon krijgen. De vrouw van de betrokkene wl. Volgens Huis omdat De Zorggroep Almere, waar de vrouw werkzaam is, aan wat lijntjes bij de gemeente had getrokken.

  Woede
  Deze beschuldiging van vriendjespolitiek en de opmerking van Van Duijn dat de zwakken ´de klos´ zijn ontlokte bij diverse PvdA´ers in de zaal woedende opmerkingen. Brouwer, een oudgediende binnen de sociaal democraten wond zich behoorlijk over de Leefbaren en hun verdachtmakingen op. "U meneer Huis dient uw verdachtmakingen waar te maken anders bent u een onbetrouwbaar politicus". Met een ontwapenende naviteit stelde Huis dat als hij zoiets vertelde dat men hem toch gewoon kon gelven. En natuurlijk ga ik u de naam van de betrokkene niet geven, dat is helemaal niet nodig
      
  Lea Bouwmeester met de vuist


  Lea Bouwmeester legt bloot
  Lea Bouwmeester kon haar woede over de zoveelste insinuatie en verdachtmaking die niet waargemaakt werd door de Leefbaren niet langer onderdrukken: "De manier van discussiren en daarbij dergelijke insinuaties wekken, wat eerder op de avond ook al gebeurd is vind ik niet kunnen. Het is allemaal net onder de rand wat Leefbaar Almere hier te berde brengt. Het moet gaan over beleid en niet over individuele gevallen", aldus de jonge sociaal democrate.
  Blijkbaar was dit de druppel die bij haar de emmer deed overlopen, nadat ook Van Gellekom (30-40% inkomstenderving) en Roders (eenzijdige keuze projectontwikkelaars) eerder op de avond, naar haar mening blijkbaar, meer met individuele gevallen waren aangekomen dan beleidsmatige opmerkingen hadden geplaatst. Met de vuist op tafel maakte zij haar mening kenbaar.

  Afsluiting, een oproep tot meer debat
  De avond werd door Huis zelf afgesloten. Wandelend over het podium in, zoals hij stelde, een "Brinkmanshuffle".
  Hij riep iedereen op om de reserves en het wantrouwen t.a.v. Leefbaar Almere te laten varen. Hij stelde het jammer te vinden dat de integriteit en de inzet van Leefbaar Almere in twijfel werden getrokken.

      
  De Brinkmanshuffle

  Na afloop in ´een lokaliteit´, werd het idee geboren om andere partijen uit Almere op te roepen om Leefbaar Almere uit te nodigen voor soortgelijke debatten.
  Wellicht een aardige geste richting de Leefbaren, want.....een beetje oefening kunnen ze nog wel gebruiken en hoe vertederend de naviteit van voorzitter Huis soms ook is....´geloven doe je in de kerk´ en zeker niet in de politiek.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s : Greta Verduin, Ruud van den Bosch, Marien Vlug

  Flevo weekend TIP

  Almere 15 December 2001
  Ieder weekend gaan we n leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie


  Je hebt je Eurokit net in huis en nu kun je je al meten met de MegaEuroMinds.
  Ken je de Euro? Ben je snel? Ben je scherp? Doe mee met de Euro Game.

  Meedoen op de startsite voor iedere Almeriaan.

  Tekst: Redaktie

  KRO´s Netwerk: uitzending over Omniworld

  Almere 15 December 2001
  Binnen een paar weken zal het programma Netwerk (verzorgd door de KRO) in het teken staan van de perikelen omtrent het project Omniworld. Dat deelde programma-maker Dirk Bayens mede.

  Diepgravend onderzoek
  De KRO heeft op dit gebied een naam op te houden. Diepgravende onderzoeksjournalistiek is het kenmerk van dergelijke uitzendingen.
  Het ligt in de bedoeling om een aflevering van Kro´s Netwerk geheel en al te wijden aan de N.V. Omniworld en de rol van de gemeente Almere daarin.

      
  Henk Smeeman
  Wankele erfenis
  De positie van wethouder Smeeman (VVD) wordt steeds wankeler. Hij is tevens commissaris bij de N.V. Omniworld.
  Onlangs werd het businessplan van de N.V., waaruit bleek dat er grote problemen waren om de exploitatie rond te krijgen, afgekeurd.
  Sindsdien heerst er stilte vanuit het Stadhuis in Almere.
  De kwestie was voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag geagendeerd maar, op voorstel van B&W, van de agenda afgehaald. De erfenis die wethouder Van Bemmel achterliet (hij vertrok begin 1999) begint zo langzamerhand wel erg zwaar op de maag van, vooral, Smeeman te liggen
      
  Henk v.d. Linden


  Henk v.d.Linden
  V.d. Linden (fractie ZLOR) die al eerder over Omniworld aan de bel trok heeft in een brief aan het College van B&W gevraagd om een extra vergadering aan Omniworld te wijden. Dat is afgewezen. De rest van de raad gaf aan dat voorstel geen steun.

  Over De Balk ook op ´jacht´
  Programma-maker Dirk Bayens (KRO) bevestigde dat via het BIS-Almere (bestuurs-informatie-systeem) een email verstuurd is door Peter Spek (afdeling communicatie Almere). De email (hoewel handelend over ´Over de Balk´-Yorin) is via bepaalde kanalen in handen gekomen van de KRO.
  Hierin heeft Spek aan o.a. de raadsleden aangegeven op de hoogte te zijn van het onderzoek en de voorgenomen uitzending van het programma ´Over De Balk´ (woensdag´s bij Yorin; over financile overheidsblunders) over de heikele kwestie Omniworld N.V, waarvan ook burgemeester Ouwerkerk tot april van dit jaar commissaris was.

      
  Peter Spek
  Zwijgplicht
  Spek heeft aan de raadsleden aangegeven dat zij niets aan de media mogen vertellen en dat k de raadsleden de media naar hem persoonlijk moesten verwijzen.
  De KRO zal ook wel onder dat informatie-verbod vallen, maar heeft haar programma toch al grotendeels rondgekregen.

  Koren op de molen van Leefbaar Almere
  Dat politieke partijen zo met hun verantwoordingsplicht naar de burger omgaan, er zitten al vele en vele miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld in Omniworld, is koren op de molen van een partij als Leefbaar Almere.
  Die roepen al meer dan een jaar om aan de ´onzalige´ constructie omtrent Omniworld een einde te maken.

  Gevoelige informatie
  De informatie die raadsleden met zich ´meedragen´ over Omniworld zou zo gevoelig liggen dat bij het bekend worden daarvan grote financile consequenties voor de gemeente Almere in het verschiet liggen. Alle raadsleden hebben in de vergadering van 13 dec. jl. zichzelf dan ook (vooral over de marktpartijen die momenteel in beeld zijn) een zwijgplicht opgelegd mede op, vreemd genoeg, De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). (Tekst van de WOB)

  Niet veel tijd meer
  Onderhandelingen met marktpartijen zijn op dit moment gaande en de gegevens daarover mogen niet ´over de straat´ gaan.
  Echter....al te lang kan het bestuur inzake Omniworld niet wachten. De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar moet Omniworld op de agenda staan en zal openheid van zaken gegeven moeten worden. Voor de zoveelste keer de zaak uitstellen zal de boel doen barsten; buigen is er dan niet meer bij, zo is de opvatting die in het ´politieke Almeerse´ te beluisteren valt.


  Beeld van Almere
  Onlangs was er nog grote ontevredenheid bij de gemeente over de avondvullende docu die de VPRO over Almere uitzond.
  Voor zover ik van Bayens ´meekreeg´ staat Almere en vooral de politiek verantwoordelijken (en ex-politiek verantwoordelijken; de naam van Cees van Bemmel werd een paar keer genoemd) met deze Netwerk-uitzending opnieuw garant voor reacties.

  Beschermheren van Omniworld
  Niet om het beeld dat de media van Almere plegen te schetsen, maar .....hoe het zover met Omniworld en haar ´beschermheren´ heeft kunnen komen. Smeeman (VVD), die het pakketje heeft overgenomen van zijn voorganger (V. Bemmel) heeft vooralsnog wat ruimte gecreerd.
  Hij zal zeker proberen Omniworld te redden, maar aan de andere kant zal hij de realiteit niet uit het oog verliezen en zelf voorstellen de boel af te blazen als de mogelijkheden uitgeput blijken te zijn.
  We wachten het nieuwe jaar in spanning af.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: diversen


  Struktuurplan Almere 2010

  Almere 16 December 2001
  Als alles goed is gegaan, heeft ieder Almeers huishouden de afgelopen weken een info-boekwerkje in de brievenbus gekregen.

  Oproep aan Almeerders: kom naar de informatieavond
  Dinsdag 18 december 2001 wordt er een informatieavond georganiseerd in het Stadhuis Almere, waarbij de ´burger´ kan reageren op dit "Voorontwerp-Struktuurplan. De gemeente wil graag uw mening en ideen horen over de toekomst van onze stad!
  Wat vindt u belangrijk voor uzelf en uw kinderen? De ontvangst is om 19.30 uur in de raadszaal van het Stadhuis.

  Historie
  Wat achtergrond-informatie: het eerste struktuurplan voor Almere werd gemaakt bij de ´verzelfstandiging´ van onze stad, toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders opgevolgd werd door de gemeente. Alle stadsdelen waar nu over gesproken wordt, stonden al in 1984 op de kaart. Dit eerste plan ging namelijk al uit van een stad van 250.000 inwoners. Volgens huidige planning wordt dat aantal rond 2020 gehaald. Daarmee is een prestatie geleverd die on-Europees aandoet: in 50 jaar tijd vanuit het niets naar een stad van een kwart-miljoen!

  250.000 Almeerders
  Nieuw struktuurplan weer stap verder dan voorgangers Net als de vorige plannen borduurt ook het nieuwe struktuurplan eigenlijk alleen maar voort op de historische opgave van 250.000 inwoners. Een verschil is wel dat de aandacht voor de reeds bestaande stad in het nieuwe struktuurplan groter is dan ooit.

  De 9 opgaven van het plan

 • betere bereikbaarheid van Almere (wegen, spoor, magneetzweefbaan, e.d.)
 • Betere bereikbaarheid in Almere zlf (onderzoeken: uitbreiding vrije busbanen, lightrailverbinding, e.d.)
 • Meer en betere voorzieningen (bruisend stadshart, hotels, (top)sport, universiteit, groot ziekenhuis e.d.)
 • Grotere verschillen in soorten groen (bomen, bossen, parken, in wijken)
 • Meer gebruikmaken van het water in de stad (kustzone, stranden, recreatie)
 • meer verschillen in woningen en woonomgevingen (voor verschillende groepen, vraaggericht bouwen, verschillen in buurten, e.d.)
 • Aktief en sociaal beheer van de bestaande stad (flexibel inspelen op gewijzige omstandigheden en behoeften in wijken; idem bedrijventerreinen e.d.)
 • Werkgelegenheid aantrekken op basis van kwaliteit (wie in Almere woont, zou hier moeten kunnen werken, toerisme & recreatie-branche, niet alleen-werk-plekken aanbieden maar alle voorzieningen, ICT-bekabeling, woonomgeving e.d.)
 • Ruimte voor startende en groeiende ondernemers (kleinschalige initiatieven, atelier-ruimten, z.g. ´broedplaatsen´ voor creativiteit, multiculturele winkeltjes, e.d.)

  Heeft u niets ontvangen?
  Bel dan: 036-539.95.24 of e-mail: svt@almere.nl. Hier kunt u ook al uw op- en aanmerkingen en ideen kwijt.

  Tekst en scan: Greta Verduin

  Afscheid van Almeerse stedenbouwers

  Almere 16 December 2001
  Afgelopen vrijdag werd er passend afscheid genomen van twee stedenbouwers die aan de wieg hebben gestaan bij ´de geboorte van Almere´ : Brans Stassen en Jan Frans de Hartog.

  Bedacht en gebouwd
      
  Jan Frans de Hartog en Brans Stassen
  Brans Stassen hield zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van Almere-Stad; eerst als stedenbouwkiundige voor ´heel Almere´, dat er dus nog niet was, en vanaf 1980 speciaal, met Stad. Hij heeft ter gelegenheid van dit ´Jubileumjaar Almere 2001´ een boekje geschreven "Bedacht en gebouwd - 25 jaar Almere-stad". Dit is n van de 4 jubileumboekjes die, f afzonderlijk f samen met 3 door anderen geschreven boekwerkjes in een mooie cassette, te koop zijn. Het is zeer infomatief en prettig leesbaar en....gebaseerd op feiten en situaties die in de loop der jaren anders vergeten worden. Het is dus een dokument over een periode van 25 jaar Almere-Stad, vanaf het prille begin!

  Struktuurplan -Almere 2010
  Jan Frans de Hartog heeft vooral Almere-Buiten op de kaart gezet en was vanaf 1984 voor heel Almere werkzaam. Stad en Buiten groeien nu bijna naar elkaar toe met alle bebouwing van nieuwe wijken zoals: Tussen de Vaarten, de Regenboogbuurt, het (Ge)Wilde Wonen. Hij is ook betrokken geweest bij het nieuwe (concept)-Struktuurplan -Almere 2010, dat volgende week ter discussie komt voor de bevolking (di.18/12 a.s. 19.30 uur Stadhuis), dat gaat over een integraal beleid wat betreft o.a. bebouwing, water, groen, infrastruktuur, voorzieningen, openbaar vervoer en werkgelegenheid.

  Speciaal Symposium
  De beide stedenbouwkundigen werden uitgezwaaid met een Symposium dat speciaal voor deze gelegenheid werd georganiseerd door hun eigen afdeling Stedelijke Ontwikkeling en CasLa (Centrum Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere) met als titel "Het beramen van Almere" met aansluitend een receptie.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  In een geheime vergadering krijgt Omniworld Groen licht.

  Almere 17 December 2001
  De gemeenteraad (fractievoorzitters) van Almere heeft in een geheime vergadering afgelopen zaterdag het groene licht gegeven voor de bouw van het omstreden sportcomplex.

  Investeerders
  Blijkbaar heeft wethouder Smeeman (VVD) voldoende risico-dragend kapitaal kunnen aantrekken om de bouw mogelijk te maken. Onlangs nog legde de gemeenteraad zich een ´geheimhoudingsplicht´ op ten aanzien van de financile kant van de zaak.

  Mededingings-autoriteit
  Een jaar geleden ging een zware delegatie, onder leiding van burgemeester Ouwerkerk, richting Zeist om een zogenaamd ´bidboek´ aan te bieden aan de KNVB.
  Een licentie betaald voetbal verleende de KNVB echter niet onder druk van de clubs in de eerste divisie betaald voetbal. De ´amateur´-voetbalclub Omniworld moest aan diverse ´sportieve´ eisen voldoen om voor de licentie in aanmerking te komen.
  O.a. ´kampioen in de hoofdklasse worden of...binnen 4 jaar gedurende drie maal achtereen bij de eerste drie van de hoofdklasse te eindigen´.

  Direct kondigde Almere aan om naar de NmA (Nederlandse mededingings Autoriteit) te zullen stappen. De NmA heeft nu geoordeeld dat de ´aanvullende´ eisen onterecht waren, maar tevens dat het niet correct was, dat de eisen werden gewijzigd nadt Omniworld (en ook AGOVV uit A´doorn) de aanvraag voor de licentie had gedaan.

  Omniworld komt er: de gemeente doet het zelf
  Zoals het er nu naar uitziet (nadere gegevens ontbreken nog) is de Almeerse Politiek akkoord met de bouw van het sportcomplex Omniworld. Wethouder Smeeman heeft de fractievoorzitters ervan te weten overtuigen dat de financile kant van de zaak ´geregeld´ is. De bedoeling is dat de gemeente Almere het Omniworld-complex zelf gaat ontwikkelen. De kosten bedragen ongeveer 200 Miljoen.

  Hulp uit Den Haag
  Uit de grondverkoop hoopt de gemeente zo´n 180 Miljoen terug te halen. Ook een bijdrage uit Den Haag zit ´in de pen´, zodat het negatieve verschil zo op nihil uitkomt.
  Staatssecretaris M. Vliegenthart-PvdA (sportzaken) zou bereid zijn te portemonnee voor dit Almeerse plan te trekken. Het gemeentebestuur van Almere heeft haar een bijdrage gevraagd van 50 Miljoen.
  Het ontwerp van het Omniworld is aangepast (eenvoudiger van opzet), zodat de uiteindelijke exploitatie (door de N.V. zelf) straks goedkoper is.

  Eerder verschenen artikelen:
  Omniworld: Jaartje uitstel (22 oktober 2001)
  Politiek Stratego: Omniworld (21 november 2001)

  Tekst: Ruud van den Bosch

  Theaterconcert AlmereLife

  Almere 18 December 2001
  Op 20, 21, 22 december en 5 januari a.s. wordt in de drie stadsdelen van Almere het theaterconcert Almerelife op diverse locaties uitgevoerd.


  Pop, klassiek, opera, musical....
  Na de millenniumproductie Eindsprint (2000) is Almerelife het tweede programma in een serie theaterconcerten waarin door het Almeerse operaproductiehuis Nieuwe Gronden aandacht wordt besteed aan crossovers van pop en klassiek, opera, musical, film- en theatermuziek. In Almerelife wordt in vogelvlucht teruggeblikt op muzikale hoogtepunten van de afgelopen vijfentwintig jaar.
  Het programma omvat tophits van o.a. Status Quo, Queen, Tina Turner, Prince, Michael Jackson, K3, Philip Glass, Simeon ten Holt, Andrew Lloyd Webber, Herman van Veen, Doe Maar, Kim Wilde, Madonna, Britney Spears, Jennifer Lopez, Marco Borsato, Herman Brood, Geri Halliwell.

  Grote bezetting
  Almerelife duurt een uur en wordt uitgevoerd door een 100-koppig muziektheaterensemble met zangers, dansers, backing vocals, kinderkoren, theaterkoor en orkest. Het begeleidende theaterorkest bestaat uit de Almeerse popgroep Sjwaldeaux aangevuld met strijkers, blazers en slagwerk.
  Aan de productie wordt verder deelgenomen door het Zuiderzee Orkest Almere, de jongerenmusicalgroep Robin Hood van Theatermakerij Mens, de kinderkoren Almeriaantjes en Almere Kids en de Freestyle Dance Company van Balletstudio Almere.

  Tijd en plaats
  De Almerelife-concerten vinden plaats op donderdag 20 december in de hal van het Stadhuis in Almere-Stad (aanvang 19.00 uur), op vrijdag 21 december op het binnenplein van DoeMere in Almere-Buiten (aanvang 19.00 uur), op zaterdag 22 december in het restaurant van Zorgcentrum De Overloop in Almere-Haven (aanvang 15.00 uur) en op 5 januari 2002 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere. De toegang is gratis.

  Voor nadere informatie: Klaas Jongejan, tel. 036-5353944/06-51812463, Email: kjongejan@wxs.nl of
  Muziektheater Nieuwe Gronden, tel. 036-5362072, Email: nieuwegronden@planet.nl

  Tekst: Ingezonden bericht
  Foto´s: Prospero Almere

  Parkeer- en Betaal-perikelen in Almere

  Almere 18 December 2001
  "De Flevo-garage is klaar!" stond er triomfantelijk in het Groene Weekblad. De laatste totaal vernieuwde parkeergarage in het Stadshart van Almere was eigenlijk al een week ´officieel´ open (en maanden te laat), alleen wisten de medewerkers aan de garage dat zelf nog niet....want er moest eerst nog van alles uitgetest worden om te kijken of het allemaal goed werkte. Vandaar dat je er soms wl in kon, maar vervolgens niet er uit. Dan had je er maar niet in moeten staan!.

      
  Pas op de stoeprand

  Probleemloos
  Deze week hoorde e.e.a. probleemloos te werken maar een kleine handleiding is misschien prettig.....De ingang -n de uitgang- zijn nu allebei aan de ingang Flevostraat, dus geen uitrit meer op ´de Krakeling´ (= die aparte rotonde)
  Bij de entree zie je vr je 2 slagbomen: ha, denk je, dat is handig! Maar dan zie je plots een scherpe bocht naar rechts: daar is de ingang. (NB pas op de stoeprand!)
  Bij de ticket-automaat wil je je kaartje trekken....maar die is bedoeld voor abonnement-houders. Gewoon doorrijden, dan komt er nog een kaartjes-automaat, de hefboom gaat omhoog en je bent binnen, parkeerplaatsen zat. Als je daar meteen gaat staan, kom je er niet zomaar uit want je komt niet langs de betaal-automaten, en je zoekt je suf waar je kunt betalen Bij de 2 slagbomen (uitgang) kun je wel op twee manieren betalen: of via het betaalde kaartje of met een creditcard (NB helaas niet met een betaalkaart!)

  Advies
  Advies: volg de bordjes en rij rechtdoor, de helling op en uitsluitend op die manier kom je betaal-automaten tegen (anders kom je er niet meer uit) Bij die betaal-automaten kun je met muntgeld betalen of via je creditcard of chipper/chip-knip (ook weer niet met een betaalkaart, helaas). Maar er zullen waarschijnlijk nog wat aanpassingen komen, ook wat betreft de pijlen op de grond, die bijna onzichtbaar zijn bij regenachtig weer.

  Verder willen we iedereen adviseren niet alle guldens en kwartjes in te leveren vr 1 januari a.s. want deze Flevo-garage en ook de Stadhuis-garage hebben een bord geplaatst waarop staat dat er tot 6 januari 2002 nog niet met Euro´s betaald kan worden....(niet Euro-proof?)

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Bewoners reageren op concept-structuurplan 2010

  Almere 19 December 2001
  Gisteren konden de ´burgers van Almere´ hun eerste reakties geven op het concept-structuurplan 2010.
  Hoewel diverse wijken pas afgelopen weekend de info-folder in de bus kregen en sommige andere wijken helemaal nog geen folder hadden ontvangen (!), was de belangstelling bijzonder groot te noemen; vooral ook omdat het tijdstip slecht gekozen was: de week vr de Kerstdagen!

      
  Grote opkomst

  En volksvertegenwoordiger
  Achter de collegetafel in de raadszaal zat een forum bestaande uit: weth. Douwe Halbesma (VVD), Henk Meijer, Harry Zondag en Peter Dohle, die tevens fungeerde als interviewer van de aanwezigen in de zaal.
      
  Douwe Halbesma
  Tom Boot, dir. van de dienst Stedelijke Onwikkeling, opende deze eerste avond voor de Almeerse bevolking, waarop de volksvertegenwoordigers, de gemeenteraadsleden (op n na) het lieten afweten: dat moet bij de volgende inspraakavond op 7 februari anders zijn!

  3 speerpunten
  Na een uitvoerige toelichting door Halbesma, konden er vragen gesteld worden, opmerkingen gemaakt of suggesties gedaan.
  Van de 9 speerpunten in de struktuurnota werden er deze avond 3 uitgelicht ter discussie/als eerste reaktie: groen+water, stedelijkheid en bereikbaarheid. Er volgen nog veel mogelijkheden om meningen kenbaar te maken.
   1) Vanaf 21 januari t/m 21 februari 2002 ligt het Voorontwerp-Struktuurplan een maand ter inzage op alle gemeentekantoren en bij de Publieksbalie Bouwen en Leefomgeving in de B-Passage (gegane grond Stadhuis Almere)

   2) Via een gratis samnevatting, verkrijgbaar op het Stadhuis bij de Publieksbalie Bouwen en Leefomgeving B-Passage

   3) Via telefonische vragen: 036-530 56 90 (secr. DSO, Struktuurplan)
  Enkele eerste reakties vanuit de zaal: Over groen en water
  "Dat groen van Hout is besloten groen van de golfclub, maar wordt wel meegerekend als openbaar groen!"
  Halbesma deelt hierop mee dat dit groen deels (zo´n 10%) toegankelijk zal zijn voor publiek.

  Garanties
  "Welke "Groen" garanties zijn er voor de komende 30 jaar?"
  Halbesma: "de eerste 10 jaar wordt er niet gebouwd in Waterlandsebos, Pampus en Hout.

  Infrastruktuur
  De druk op de A27 loopt uit de pas..
  Rijkswaterstaat heeft zich vergaloppeerd in het verkeersaanbod, volgens Halbesma. Tweede Hollandse brug + wegverbreding.
  "Treinverbinding? Carpoolen? Spoorlijn? Is er struktuurplan voor de fiets? Hoe lang duurt het allemaal? (Craag-studie, Gooiboog...zou 1987 klaar zijn, nu wordt dat -hopelijk- 2003...)

  Uitbreiden
  "Waarom naar het westen uitbreiden? Dan liever richting Zeewolde na de nare ervaringen met A´dam. Van alle beloften is immers niks terechtgekomen! Voor het nu weer toenadering zoeken, voelt men niets."
  "Goederenvervoer,uitbreiding spoor van 6 treinen nu naar binnenkort 10 per uur. Er bestaat ook een ander systeem: gaat Almere dat ook gebruiken?"
  Halbesma zegt nog niet tevreden te zijn met het huidige systeem; ook overdag zullen snel mr sporen nodig zijn, vooral voor goederentreinen, die langzamer zijn.

  Omniworld
  Ook werd er een vraag gesteld over Omniworld: "waarom geen referendum houden onder de bevolking?"
  Halbesma: de gemeente heeft zich uitgesproken tgen referenda, dus dat kn niet eens.
  "En waarom gaat dit uit van het College?"
  Halbesma: de grond is van de gemeente, kan verkocht worden tbv kantoren, stadion, leisure enz. Dit zou in n keer geregeld worden. Een grote stad dient ook passende voorzieningen te hebben, ondanks dat A´dam dichtbij is. De afspraak was: betaald voetbal in combinatie met de breedtesport; plus de financien in n keer regelen omdat er aan betaald voetbal op langere termijn niet financieel zal worden bijgedragen!
  Het klimaat is aan het veranderen, betreffende de leefbaarheid van Amsterdam/ Almere.

  Veiligheid
  Verder vragen over veiligheid, het aantal agenten loopt achter; het nieuwe Theater, het stadscentrum en het winkelaanbod, dat meer gevarieerd en afwijkender zou moeten worden van andere steden; evenals het ziekenhuisbedden-tekort en kleine bedrijven ter variatie.

  Het vervolg van deze avond
 • jan/febr.2002 Ter visie legging en inspraakavond op 7 februari 2002
 • mei 2002 Nota van Beantwoording
 • juni/juli 2002 Ontwerp-Struktuurplan Almere 2010
 • aug/sept.2002 Ter visie legging + indiening zienswijze
 • okt/nov. 2002 Nota van Beantwoording
 • dec. 2002 Definitief Struktuurplan Almere 2010

  Nu al reageren
  Uw inspraak/reaktie (kan nu al) naar:
  Het College van B&W van de gemeente Almere,
  Antwoordnummer 600
  1300 VB Almere
  o.v.v. "Reaktie Voorontwerp-Struktuurplan"


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  De allerbeste wensen

  Almere 20 December 2001


  Flevo weekend TIP

  Almere 21 December 2001
  Ieder weekend gaan we n leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie  Op de nieuwe Startpagina voor Almere kan een ieder een kerst- of nieuwjaarswens opgeven voor alle Almerianen. Als je dat doet sta je op de hoofdpagina.... Totdat een ander, Almere iets toewenst. Wensen staan hier.

  Tekst: Redaktie

  Stille tocht op Kerstavond

  Almere 21 December 2001
  Dagelijks krijgen we via de TV de afschuwelijkste beelden voorgeschoteld van oorlogen, aanslagen, terreuracties, zinloos geweld, etc. We kunnen het allemaal live volgen en het wordt eindeloos herhaald.

  Het domme denken
  De verbijstering en angst maakt langzamerhand plaats voor argwaan en achterdocht. In heel korte tijd worden Moslims niet meer gezien als individuen, maar als een grote bedreigende groep die allemaal gelijk denken en allemaal fanaten zijn. Ook in Almere gebeurt dit. Men vervreemdt weer van elkaar, juist op een moment waar in onze jonge samenleving oog was voor mensen met andere gewoontes en andere gebruiken en geloofsovertuigingen.

  Samen Almere zijn
  Om uitdrukking te geven aan solidariteit met deze mede-Almeerders organiseert de Werkgroep Mensenrechten en Anti-Racisme op Kerstavond een Stille Tocht. Solidariteit met onze eigen samenleving. Een protest tegen oplaaiend racisme en een aanzet om nog sterker te bouwen aan een hechte samenleving waar plaats is voor iedereen.

  Doe eens mee
  De Stille Tocht start op Kerstavond 24 december om 16.30 uur voor het Stadhuis en voert via de Stationsstraat naar het Bezinningsmonument in het Mandelapark. Iedereen wordt verzocht om een fakkel of een kaars mee te dragen.

  Tekst: Heleen Visser-van der Weele

  Weer een rotonde... maar hier zijn we blij mee!

  Almere 21 December 2001
  Almere is heel veel rotondes ´rijk´ (t veel naar de smaak van veel gebruikers, met name de vrachtwagenchauffeurs) dus wr een rotonde erbij......

  Eindelijk een "Royale"
  Maar nu is er een lekkere royale rotonde gekomen als je vanaf het stadhuis Almere langs het ziekenhuis, richting toekomstig stadshart wilt rijden.
  Het is nog even wennen maar het goede went snel! Gelukkig zijn we nu -net vr de feestdagen en de sneeuw & ijzel- verlost van dat gevaarlijke kronkelweggetje.

  Tekst: Greta Verduin

  Impressie van "Almere-Life"

  Almere 21 December 2001
  De eerste kennismaking van een reeks theater(straat) concerten van Almere-Life was een goeie! Overal enthousiaste mensen die soms geheel onverwacht verrast werden met muziek van velerlei aard. (zie elders op deze site).

  Te weinig publiciteit
  Opmerkingen als ´jammer dat veel mensen hier niets van weten!´ en ´Goh, da´s ook vet voor jonge mensen en het kost niet eens wat!´ Ook vroeg men zich af waarom het geluid niet versterkt werd naar het stadhuisplein, waar al die winkelende mensen liepen onkundig te zijn van wat zich hier, in de hal van het Stadhuis, afspeelde.....

  Doemere
  Vandaag nog een herkansing bij DoeMere, Buiten (19.00 uur) en zondagmiddag 15.00 uur in zorgcentrum De Overloop in Haven.In het nieuwe jaar wordt deze meer dan een uur durende voorstelling met zang, dans, instrumentaal, pop en klassiek, herhaald op de Nieuwjarsreceptie in het Stadhuis Almere, voor iedereen gratis toegankelijk.

      
  V.l.n.r. Johnny Kuiper (regisseur) en 2 dirigenten: Lowenthal en Poot


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Brievenbus spoorloos verdwenen

  Almere 23 December 2001
  De enige brievenbus van de Noorderplassen is nt voor het weekend spoorloos verdwenen.

  Wie oh wie
  Een geheimzinnige verdwijning, zonder aankondiging, zonder verklaring!
  Zo pal voor de feestdagen sta je wel even gek te kijken als je je post in de brievenbus wilt stoppen en er alleen nog maar het bovenstuk te zien is.....

  Het is ons niet bekend of de brievenbus nog terugkomt. Maar het blijft vreemd.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Kaartjes voor trouwfeest Maxima en Willem Alexander

  Almere 23 December 2001
  Op 1 februari 2002 wordt er een huwelijksfeest georganiseerd in de Amsterdam ArenA ter ere van Willem Alexander en Maxima.

  BIG Business
  Er werden 35 (van de in totaal zo´n 165 stuks) aangeboden aan leden van de gemeenteraad (wel kopen tegen 35 p/stuk, ofwel zo´n f.77.=)
  Maar gelukkig kon niet iedereen zich daarmee verenigen: als volksvertegenwoordiger hoor je ´het volk´ dat je vertegenwoordigt, vr te laten gaan, toch?

  Aanvulling op uitkering
  D66 stelde voor om die kaarten ter beschikking te stellen van vrijwilligers, die doen per slot al zoveel voor anderen. Ikzelf had het idee om de kaarten beschikbaar te stellen aan mensen die al jaren door allerlei omstandigheden buiten de boot vallen en van een uitkering rond moeten komen.
  Hoe dan ook: burgemeester Hans Ouwerkerk besloot dat de publieke aankondiging met beoogde toedeling toegangskaarten wordt aangehouden; maar ook dat direkt n de feestdagen een definitief besluit zal worden genomen over de verdeling van kaarten en de manier waarop!

  Tekst: Greta Verduin
  Foto: Pieter Bosch Lelystad.flevoland.to

  "Stille Tocht" steeds stiller.....

  Almere 25 December 2001
  De jaarlijkse "Stille Tocht" aan de vooravond van eerste Kerstdag begint steeds stiller te worden...en wel in de betekenis dat veel mensen het laten afweten om mee te lopen over een korte afstand: van het Stadhuis Almere naar het CS-station waar het Bezinningsmonument zich bevindt.

  Juist Nu!
  Desondanks vindt de stichting Mensenrechten en Anti-racisme het nog steeds, en misschien juist n, van belang dat er eventjes letterlijk ´stil´ gestaan wordt bij hetgeen in de wereld gebeurt aan schendingen van mensenrechten en het opbloeiend racisme.....


  Vorig jaar in de sneeuw, nu in een hevige regen en wind, viel het moeilijk de fakkel brandende te houden maar men voorzag elkaar van vuur.

  Belangrijk dat er iets gebeurt
  Tch weet men wel wat er gebeurt -ondanks de kleine stoet- want onderweg vroeg bijvoorbeeld een jongere hardop "wat doen al die mensen met die fakkels hier?" , waarop hij spontaan vanuit een andere hoek het antwoord kreeg "dat is de stille tocht, tegen racisme of zo" .... en dr gt het per slot om, dat men weet wat er gebeurt!
      
  Willem Boutkan

  Alstublieft, Dankuwel
  Willem Boutkan, raadslid voor de VVD en lid van de stichting, mocht dit jaar het (multiculturele, nog steeds aktuele, gedicht voordragen "Alstublieft, Dankuwel"; waarna Heleen Visser, raadslid GroenLinks en voorzitter, de aanwezigen namens de stichting Mensenrechten en Anti-racisme bedankte voor hun aanwezigheid, prettige feestdagen wenste en de bijeenkomst afsloot.

  Loop eens mee
  Wij beloven onze oproep, volgend jaar eerder te doen. Loop ook eens mee.  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  GuldenNet verhuist.

  Almere 28 December 2001
  Met ingang van 1 februari 2002 zal het GuldenNet uit de lucht gaan. Maar de informatie gaat niet verloren. Het GuldenNet zal nog lange tijd dienst blijven doen als zogenaamde ´re-direct´ naar de diverse sites die vallen onder het domein Flevoland.to.
  Voor Almere betekent het dat GuldenNet vervangen zal worden door de sinds 6 november in de lucht zijnde site Almere-City.

      
  Het Guldennet verhuist naar Almere-city.nl

  Almere-city.nl
  Almere nieuws; de topper gaat over naar Almere-City.
  Voor het GuldenNet geldt nog steeds dat de nieuws site van Almere een topper was en is. Dat was fijn voor de mensen die werkten aan de nieuwspagina voor Almere en ook de gemeente Almere waardeerde het Almeerse nieuws van het GN en linkte naar deze pagina.

      
  Ruud van den Bosch
      
  Henk Lammers
  Meloenen maat
  Het allereerste nieuwsbericht op GuldenNet Almere Nieuws was 6 mei 1999 en ging over meloenen en de reactie van Almeerse groentenboeren op de consumentenvoorkeur voor kleine meloenen. In de loop van de tijd groeide de AlmereNieuws-pagina uit tot een begrip. Vanaf 1 februari 2002 zal deze nieuwspagina gentegreerd worden in Almere-City. Ook het archief gaat over naar Almere-City, zodat niets van de pennenvruchten van Henk Lammers, Greta Verduin en Ruud van den Bosch verloren gaat.

  Flevoland.to
  Webmaster Rob Franken: "Het GuldenNet was eigenlijk de opvolger van Fl(evo-).net. Fl=Gulden; een grapje eigenlijk. Op een gegeven moment ben ik begonnen met het opzetten van een nieuwe provinciale site: Flevoland.to. Dat liep zo goed dat er een aantal initiatieven onder de paraplu van Flevoland.to konden worden gebracht. Van nieuwsgroepen tot sites voor Dronten, Lelystad, Zeewolde en de NOP aan toe.
  Daaronder viel ook het gehele GuldenNet."


      
  Rob Franken
  Dubbel
  Omdat het GuldenNet, net als flevoland.to een provinciale site was ging het onderhoud van beide sites moeilijk.
  Franken: "Heel veel werk gaat er in zitten om ook het gehele GuldenNet goed te onderhouden. Je moet dan denken aan ondernemers die een adreswijziging doorgeven. Op een gegeven moment heb je een honderdtal van dergelijke verzoeken en die moet je dan allemaal verwerken op de diverse pagina´s van de diverse gemeenten en....... ook nog voor flevoland.to".

  Denk mondiaal maar start regionaal
  Dat is het motto dat geldt voor de site flevoland.to Het resultaat mag er zijn. Een site waar heel wat over de eigen provincie te ontdekken valt.

  Almere-city.nl biedt veel mogelijkheden
  Het concept voor Almere: Almere-City is van gelijke opzet en covert al het plaatselijk nieuws en kent voor de gebruiker ook veel interactieve mogelijkheden van politiek tot het doen van (zoals in deze tijd gebruikelijk) kerst- en nieuwjaarswensen.
  De site biedt veel gebruiksgemak. Te denken valt aan snelle zoekmachines, routeplanners,telefoongids een eigen radio-station en veel links naar sociaal culturele en andere instellingen maken het mogelijk om Almere, de provincie en de diverse steden daarin door en door te leren kennen.

  Weemoed
  Het is met weemoed dat er -gedeeltelijk- afscheid genomen wordt van het GuldenNet.
      
  Rogier Maas
  Ruud van den Bosch: "Ik weet nog goed dat Henk Lammers eens een oproep deed in een nieuwsgroep of er niet iemand was die vanuit Almere eens wat wilde maken voor Guldennet.
  Dat leek me leuk. Henk en ik speelden het zo dat we iedere week een complete pagina maakten. Die heette: ´Gulden Nieuwsgrepen van de afgelopen week´.
  We werkten met ups en downs. Vaak hadden we moeite om de pagina er technisch goed op te krijgen. Elke donderdag als we uitkwamen was het raak. Vaak was het diep in de nacht als we klaar waren.

      
  Greta Verduin
  Trots
  Maar we waren trots op ons werk en hadden er de grootste lol in. Zo dook ik dus ergens in en onverwachts kreeg ik er nog een vriend bij ook. Ja Henk Lammers zit me echt wel een beetje aan m´n hart gebakken. Het was ook zulk mooi werk wat we samen deden. Rogier Maas beheerde de server en zorgde ervoor dat die in de lucht bleef".
  Later kregen we gelukkig hulp van Rob Franken, die het werk wat makkelijker maakte. Wisten Henk en ik veel van databases en meer van dat soort ´ongein´. Wij beschouwden de Almeerse Nieuwspagina als een soort homepage en deden alles ´met de hand´. Dat is nu gelukkig wel anders. En ook fijn was dat er iemand bijkwam die ook berichten ging schrijven en berucht :-) werd om haar fototoestelletje: Greta Verduin, die de kunstzinnige tak van het nieuws ging verzorgen. Rob heeft er nu een goed samenhangend geheel van gemaakt, waarin het GuldenNet zal doorleven."


  Favorieten of startpagina
  Voor onze vaste lezers: U kunt deze pagina omzetten als favoriet naar http://www.almere-city.nl/nieuws.shtml
  Maar u kunt natuurlijk ook Almere-City tot uw startpagina maken.
  Klik dan hier.

  Almere-City team
  We blijven voor u doorgaan alles in Almere kritisch, en positief te volgen.
  Wees voorzichtig met vuurwerk!

  tekst: Redactie

  Flevo weekend TIP

  Almere 28 December 2001
  Ieder weekend gaan we n leuke, interessante of gemakkelijke website uit Flevoland tippen.

  Flevolandse Webmasters kunnen hun URL doorgeven aan de redactie


  Violent action may be understood as the way of martial arts, but the true meaning of martial arts is to seek and attain the way of peace and harmony.
  Bushido Ryu

  Tekst: Redaktie

  - Oliebollen - Kwiz - 2001 -

  Almere 29 December 2001

 • ofwel: waar zijn de lekkerste oliebollen van Almere?
 • waarom?
 • hoe smaken die?
 • wat moet er in zitten?
  Omdat oliebollen nog steeds op Oudejaarsavond op grote schaal verorberd worden in Nederland, kwamen wij op het idee een kleine Kwiz te houden via www.almere-city.nl.

  Baggerbollen
  Onlangs hield het Algemeen Dagblad hun jaarlijkse oliebollentest, waarbij veel negatieve geluiden te horen waren over het produkt "Oliebol". Ook werden er cijfers uitgedeeld, nou ja, geen hoge cijfers.....sommige oliebollen werden omschreven als ´beton, smerig, levertraanbollen´ en zelfs als ´bagger´ . Een bollenbakker uit Bussum eindigde als een van de laatsten met als kwalifikatie ´oneetbaar´. Daar was men z van geschrokken dat er een herkansing aangevraagd werd die een 7,5 opleverde! (uit Dagblad van Almere).

  Almeriaan heeft slechte bollen
  In Almere kwamen ook wat oliebollenbakkers slecht uit de bus maar wie weet.....was dit een momentopname? (hoe dan ook: waarschijnlijk zal iedere rechtgeaarde oliebollenbakker zijn uiterste best doen, juist nu)
  Desondanks zullen veel Almeerders oliebollen gaan kopen, bij de oliebollenkraam of de banketbakker.....en waarschijnlijk zullen ook (nog) veel mensen het gezellig -of lekkerder?- vinden om de bollen zlf te bakken!
  Maar omdat over smaak valt (men zegt ´niet´ maar volgens ons moet dat zijn wl) te twisten, zijn wij heel benieuwd naar jouw mening op www.almere-city.nl
  Hopelijk ook positieve reakties!

  Alles over de ideale oliebol Lees meer

  Toch zelf maken?
  Voor ongeveer 20 stuks. Ingredinten
  200 gram gezeefde bloem.
  2 dl. lauwe melk.
  2 eieren.
  20 gram gist.
  1 eetl. suiker.
  snufje zout.
  olie om in te bakken, zonnebloemolie, slaolie.

  Maak de gist aan met de lauwe melk. Dit toevoegen aan de gezeefde bloem en flink doorroeren met de garde dat er geen klontjes meer inzitten. Voeg het zout, suiker, eieren en het eventuele garnituur toe aan het beslag.
  Ongeveer 10 minuten opslaan met spatel.

  Dek het beslag af met een vochtige doek en laat het 3 kwartier rijzen op een lauwwarme plaats.
  Maak intussen de olie heet ongeveer 190.
  Doe er het beslag bij kleine hoeveelheden met behulp van twee leppels in en bak de bollen lichtbruin en gaar ( ongeveer 5 7 minuten).
  Probeer of ze gaar zijn, door er met een breinaald in te steken, die er droog moet uitkomen.
  Laat de bollen uitlekken op keukenpapier, betrooi ze daarna met poedersuiker desgewenst.

  Daarna meedoen met de BollenKwiz.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  ´Knalpot´ wint Big Brother 2001

  Almere 31 December 2001
  Na 115 dagen waren er nog 4 van de 18 over in het Almeerse Big Brotherhuis. Andries, Sandy, Danille en Gert Jan.

  Prijzenpot
  De afgelopen dagen moesten zij in een persoonlijke Battle de prijzenpot vullen. Ieder kon 250.000 gulden verdienen door de Battle te volbrengen. Andries mislukte jammerlijk, zodat er 750.000 voor de winnaar wachtte. Door dommigheid van de andere spelers lukte het Andries daarvan 75.000 gulden in zijn zak te stoppen.

      
  Sandy
  Knalpot
  De lesbinne Sandy (door de aard van haar battle-vuurwerk- tot knalpot omgedoopt) ging uiteindelijk als overwinnaar door een haag van vuurwerk vanuit het Big Brotherhuis naar de studio, waar haar de prijs van 675.000 gulden wachtte.

  Nivo
  Het nivo van deze programmaformule daargelaten, viel het op dat in de battles de algemene ontwikkeling van de deelnemers ver te zoeken was. Vragen die deelnemers in battles voorgeschoteld kregen brachten uitdrukkingen op de gezichten te weeg die het spreekwoordelijk snot deden ontbranden. Dat gold met name voor leraar Nederlands, Andries, die zijn persoonlijke battle dan ook verloor en zodoende het totaal aan prijzengeld niet op de miljoen wist te brengen.

  Patty Brard
  Het vocabulaire van deze presentatrice op haar retour bestond voornamelijk uit kreten als: lieverdje, ach schatje toch, ik vind je een kanjer/topper en presteerde het in de slotaflevering te stellen dat ze van alle kijkers hield. Toch zag ze er ook niet tegenop het studio-publiek toe te snauwen dat ze nu hun smoel eens moesten houden. Daarmee haalde ze het nog niet bij een van de deelnemers (Diane) die er eer in stelde om vooral haar hysterische kant aan Nederland te laten zien en de uitdrukking: "ooit een normaal mens gezien?" aanschouwelijk te maken.

  Stadspromotie
  De serie Big Brother is door het gemeentebestuur en de Stichting Stadspromotie als zijnde een marketing-instrument omarmd en heeft volle medewerking aan Veronica/Yorin gegeven om vanuit Almere de uitzendingen te verzorgen.
  Winnaar Bart (1999) mocht in de studio uit handen van Burgemeester Ouwerkerk nog een Almeerse promotiekoffer ontvangen; dit jaar liet de burgemeester verstek gaan.
  Een gemiste kans om Almere nog verder ´op de kaart´ van Nederland te zetten, zoals het in het Stadhuisjargon zo mooi heet.

  Tekst en foto: Ruud van den Bosch

  Pet: ´Van Ling wel goede wethouder´

  Almere 31 December 2001
      
  Bart Vuijk
  In een ´vernietigend´ commentaar gaf verslaggever Bart Vuijk in het Dagblad van Almere onlangs zijn visie op wethouder Van Ling (GroenLinks). Vuijk stelde dat Van Ling het duale wethouderschap als een trucje gebruikte om terug te kunnen keren als wethouder in 2002. Van Ling heeft aangegeven niet meer terug te willen keren in de gemeenteraad, maar wel -eventueel- als wethouder van buiten de raad, haar rentree te willen maken.

  Duaal
  Na de komende gemeenteraadsverkiezingen (6 maart 2002) mag een wethouder niet meer tegelijkertijd raadslid zijn. Wij publiceerden hier reeds eerder over.
  Er kunnen wethouders van buiten de raad benoemd worden. Die hoeven dus bij de verkiezingen niet op de kieslijst gestaan te hebben. Het is zelfs mogelijk dat er een wethouder komt die helemaal geen lid is van de partij die hem/haar naar voren schuift voor een wethouderspost.

      
  Rita van Ling
  Vuijk; Van Ling moet wegwezen
  Bart Vuijk gaat er in zijn commentaar vanuit dat Van Ling dit duale bestel als een ´trucje´ gebruikt. Zij zou immers volgens de regels van haar partij, na 12 jaar openbare bestuursfunctie, helemaal niet meer terug mogen keren in de raad. Zij was voor haar partij 4 jaar raadslid en 8 jaar wethouder.
  De nieuwe regels (duaal bestel) maken het wl mogelijk om als wethouder, van buiten de raad, benoemd te worden.

  Stil en van weinig importantie
  Vuijk maakte van de gelegenheid ook gebruik om Van Ling af te doen als de ´meest stille wethouder´ in Almere, die een portefeuille van weinig importantie beheerde.
  Kortom, volgens Vuijk zou het beter zijn als Van Ling iets anders ging doen en uit de Almeerse politiek zou verdwijnen.

  Pet; Van Ling wel goede wethouder
  De Almeerse fractievoorzitter van GroenLinks-Almere, Ruud Pet, neemt het in een ingezonden brief voor Van Ling op.
  Hij stelt dat het uitgangspunt voor GroenLinks is dat wethouders van buiten de gemeenteraad komen. Volgens hem is Rita van Ling n van die mogelijke kandidaten.
  Pet in zijn ingezonden brief: "Vuijks diskwalificatie van Van Ling als wethouder wordt, zeker door GroenLinks, niet onderschreven. Als je naar haar portefeuille kijkt, zie je dat de sociale-dienst in onze stad, als een van de weinigen in grote steden, wel naar behoren draait.
      
  Heleen Visser
  Rita van Ling is inderdaad niet zo´n wethouder die koste wat kost de publiciteit wil halen, maar een goede wethouder die resultaten weet te boeken".

  Heleen Visser ook kandidaat
  Ook, zo stelt Pet, zal een gesprek gevoerd worden met Heleen Visser om haar te polsen voor een wethouderspost.
  Heleen Visser staat wel op de GroenLinkse lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat is in tegenspraak met de stelling van Pet, dat bij de verkiezingen er uitsluitend gestemd wordt op personen voor de gemeenteraad en niet op eventuele wethouders.

  half duaal
  Vr de verkiezingen zal GroenLinks-Almere, zo laat Pet weten, bekendmaken wie als eventueel wethouder naar voren wordt geschoven. Pet maakt echter niet duidelijk of Heleen Visser, in het voorkomend geval, zich van de kieslijst voor de raadsverkiezingen zal laten schrappen.
  Reeds eerder heeft Pet aangegeven zlf in te zijn voor een wethouderspost. Ook hij staat echter gewoon op de verkiezingslijst voor.....de gemeenteraad bij GroenLinks.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Greta Verduin

  Onze server in Groningen was onbereikbaar.

  Almere 31 December 2001
  Gistermiddag van 14 uur 30 tot kwart over vijf waren Flevoland.to, GuldenNet.nl en Almere-city.nl onbereikbaar.

  Firewall
  Bij de installatie van een firewall ging er in Groningen iets goed mis. Een firewall is een programma om onze servers te beschermen tegen aanvallen van hackers.
  Dit programma werkte echter zo goed dat niemand er meer bij kon. Reden om in de auto te springen en de configuratie van de firewall ter plaatse af te maken.

  Koude, sneeuw en Rock en Roll
  Samen met Rogier Maas was de klus, eenmaal in Groningen aangekomen, snel geklaard. Binnen 5 minuten liep alles weer als een zonnetje.

  Dankzij Gijs en Max, konden wij in de BuckShot in Groningen nog genieten van een goeie Rock en Roll band.
  Een te kort reisverslag Almere-City Video Nieuws (batterijen van videocamera waren leeg)

  Tekst: Rob Franken
  Foto: Rogier Maas