Oud Nieuws

1 april-grap Almere-City succes

Almere 02 April 2002
We konden het niet laten. Vooral niet omdat 1 april en 2e Paasdag samenvielen. Dus werd een serieuze film aangekondigd die bekeken kon worden in het City-Theater. De film ´Last Temptation of Christ´ is door zeer veel surfers bezocht, waarvan 18 mensen de hele film, 2 en een half uur, beeldje voor beeldje hebben uitgekeken.

Porno op 2e Paasdag?
Dat was dan ook de ´appetizer´ voor de film van maandag 1 april. Want als de film ´Last Temptation´ echt bekeken kon worden, waarom zou de (aangekondigde) porno-film "Deep Throat" op maandag dan niet te zien kunnen zijn. Toch?
    
Net als het spannend wordt

Niks lusten
En jawel hoor, velen stonken erin. Hadden die nu echt gedacht dat Almere-City, op 2e Paasdag Nota Bene, de vleselijke lusten van Linda Lovelace en Harry Reems zouden vertonen? En het zag er zo veelbelovend uit he? De originele film "Deep Throat" startte gewoon op, maar op het moment suprême.... Maar ja dat heeft U zelf kunnen zien :-))

Boze brieven
Wij hopen dat de (enkele) boze-brief-schrijver aan ons redactie-adres achteraf de grap ook heeft kunnen waarderen en er begrip voor heeft dat wij geen reactie hebben teruggestuurd. Wij dachten nl. zo: die zal het ook wel vanzelf ontdekken dat het een grap betrof :-)

Pim Fortuyn-loze dag.
Op de redactie mochten wij nog een grap ontvangen. De Telegraaf zou gemeld hebben dat Melkert (PvdA) gepleit zou hebben voor een jaarlijkse Pim Fortuyn-loze dag. Ook die 1-april-grap willen wij u niet onthouden: ....Surf naar: deze 1 april site, want eerlijk is eerlijk... deze grappenmakers hebben er veel werk van gemaakt.
Tot volgend jaar wellicht, want "een dag niet gelachen; is een dag niet geleefd"

Tekst en foto: Almere-City-Team.

Kunnen we straks gratis parkeren?

Almere 03 April 2002
Zoals we 29 maart al berichtten, kabbelden vorige maand de onderhandelingen voor een nieuw programma-college in Almere rustig voort. De vier beoogde coalitie-partners spraken toen over het 1e concept en maakten daarover hun op- en aanmerkingen. Vooral CDA en GroenLinks lieten zich niet onbetuigd. Gisteren is het 2e concept bekend geworden, waarover PvdA, LA, GL en CDA zich vandaag 3 april gaan buigen. Als alles meezit is voor eind deze week een college van B&W van deze vier partijen een feit.
    
Heleen Visser

Roept u maar!
Heleen Visser (beoogd wethouder GroenLinks) maakte de naam van haar partij weer eens ´waar´. Duurzaamheid was bij Heleen Visser het toverwoord.
´Duurzame ontmoetingsplaatsen´ moesten er voor Almeerders van jong tot oud komen. Duurzaamheid?Ontmoetingsplaatsen?, vroegen partijen zich af. Vanaf de publieke tribune werd de opmerking gemaakt dat Visser wellicht een ´begraafplaats´ bedoelde. Maar dat bleek niet het geval. Voor wat betreft een Islamitische begraafplaats (een punt in de vorige periode van GL) werd niets meer vernomen.
    
Betalen blijft

Parkeren: geen melkkoe; toch betaald parkeren
Dat stond in het eerste concept. Visser wilde dat ´melkkoe´ weghebben, want dat stond zo negatief, aldus deze GroenLinkser. GroenLinks, een verklaard vóórstander van betaald parkeren, zal het dan ook deugd doen dat Leefbaar Almere óók met deze verkiezingsbelofte, grotendeels bakzeil heeft gehaald. Want..... betaald parkeren wordt niét afgeschaft. Er wordt een onderzoek naar gedaan en de redelijkheid van de tarieven wordt bekeken, maar zoals Jeroen Mulder (LA) in onze vorige video al aangaf....er blijft betaald parkeren, maar in een andere vorm.

En Omniworld? Geen nieuws onder de zon
Daar gaat geen cent extra gemeenschapsgeld bij voor wat betreft betaald voetbal. Maar dat was geen nieuws. Want dat was ook het standpunt van wethouder Smeeman (VVD), zoals dat door de hele raad aanvaard is. Geen nieuws onder de zon dus
    
Frits Huis

Met het ´verlies´ van deze twee speerpunten heeft Leefbaar Almere heel wat uit te leggen aan de ´achterban´. Op de website van LA is het echter doodstil wat de Leefbaren zelf betreft.

Huis: "Als je op die punten gaat glijden ben je ongeloofwaardig"
Dat was toch niet mis wat Leefbaar Almere-voorman Huis daar zei voor onze camera. En toch! Een enkele bezoeker op de site van LA spreekt er zijn diepe teleurstelling over uit, maar voor de rest lijkt het of de gewone kiezer al weer genoeg heeft van LA en niet de moeite wil nemen om te reageren op deze ´glijpartij´ van LA.

Wim Faber (CDA): "Een sluitende begroting is pas gezond"
Vorige maand (bij het 1e concept) was het vooral huidig wethouder financiën Wim Faber die van zich deed spreken.
Niet alleen wilde hij ´een gezonde gemeentelijke huishouding´ veranderd zien in ´een sluitende begroting´, ook wilde hij geen uitbreiding van het huidige coffee-shop-beleid.
De 24-uurs-economie zit het CDA ook nog steeds dwars. In het stuk dat ´ze´ woensdag gaan bespreken, het tweede concept, staat dan ook te lezen dat slechts het wettelijke aantal koopzondagen zal worden toegestaan.
    
Wim Faber

Wim Faber:
"Uitspraken van Roders (LA) zijn echt flauwekul"

Tijdens de behandeling van ´concept 1´, kwam er nog een leuk moment. Raadslid Roders (LA) stelde dat Almere zich de afgelopen jaren heeft laten belazeren door de projectontwikkelaars.
Marcel Roders (LA): "Doordat Almere zich met zijn ambitie-niveau zo naar buiten gepresensteerd heeft als de stad waar alles maar kán en waar zoveel bijzonders ´neergezet´ gaat worden is Almere zo´n 30% duurder uitgeweest. Die ontwikkelaars doen gewoon 30% bovenop de prijs en Almere springt kwistig om met dat gemeenschapsgeld".
Laten wij van Almere-City nu gedacht hebben dat dit een "motie van wantrouwen" was tegen de wethouder financiën Wim Faber (CDA). Dat hebben we Faber dus voorgelegd (zie de VIDEO). Maar die vond dat hij niet verantwoordelijk was voor de, door Roders, vermeende te hoge uitgaven. En een motie van wantrouwen zag hij er al helemaal niet in. En als..., dan had het betrekking op de wethouder die aanbesteedde (Henk Smeeman-VVD). Maar.... die uitspraken van Roders? Faber: "Echt je reinste flauwekul". (zie ook de video)
    
Rita van Ling

Almere Haven om zeep geholpen
Op de publieke tribune viel toen al te horen dat met een dergelijk economisch beleid (koopzondagen) Almere Haven beroofd werd van een sprankelende ontwikkeling. Almere Haven is nu nog het project van GroenLinks-wethouder Van Ling.
Wat moet er terecht komen van Almere Haven als in het toeristen-seizoen eigenlijk niet alle zondagen de winkels open mogen?, vroeg een belangstellende zich af: "Dat wordt dan een landerige dooie boel."

LA claimt twee wethouders
Na de goedkeuring/bespreking van het 2e concept zal er ´gesteggeld´ worden over de wethouders. LA heeft al laten weten 2 wethoudersposten te claimen. Voor LA moeten die komen van buiten de raad. (er zijn 9 kandidaten die bij Leefbaar Almere voor een wethouderspost gesolliciteerd hebben).
Van de PvdA is bekend dat Arie-Willem Bijl en Johanna Haanstra wethouder willen worden. Voor GroenLinks is Heleen Visser de wethouderskandidaat en voor het CDA is dat Wim Faber.
In verband met het duale stelsel hebben partijen afgesproken dat er een goed ´collegiaal´ bestuur moet komen, dat gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. Een wethouder wegsturen omdat die een minderheids-standpunt inneemt is ongewenst: "Al moet dat natuurlijk niet al te vaak voorkomen", stelde Visser (GL) bij de vorige bespreking.

Het 2e concept Lees meer

 Almere-City Video Nieuws
VIDEO met Wim Faber en Jeroen Mulder


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: diversen
Camera: Rogier Maas
Editor/techniek: Rob Franken

Nota Vrijwilligerswerk-Beleid: "Samen voor elkaar"

Almere 05 April 2002
In het kader van de door de gemeente Almere zo gewenste ´Sociale Cohesie´ werd er een bijeenkomst georganiseerd voor Vrijwilligersorganisaties op de lokatie ´The Lake´ in Stad. Dit naar aanleiding van het grootschalige onderzoek door de professoren Schuyt en Deben in 2001 en hun rapport, genaamd: "Sociale Cohesie in Almere, Sociale Samenhang in een nieuwe stad". In december jl. verscheen hierop een bestuurlijke reaktie, vastgesteld door de gemeenteraad.

Samen leven in Almere
Dit is de titel en wil een aktieprogramma zijn betreffende Sociale Cohesie, met beoogde maatregelen, voorstellen en financiele gevolgen voor 2002-2003.
Omdat Vrijwilligers en hun werkzaamheden betreffende Sociale Cohesie een prominente plaats toebedeeld kregen in zowel het rapport als het aktieprogramma, werd het tijd dat er vanuit de gemeente een Nota Vrijwilligerswerk-Beleid 2002-2004 zou verschijnen om daarmee aan te geven hoe het vrijwilligerswerk in Almere versterkt kan worden. Een goed Vrijwilligerswerk-beleid is niet alleen een kwestie van het schrijven van een Nota, het is vooral investeren in mensen en organisaties op basis van een goed plan dat aanspreekt en draagvlak heeft binnen de vrijwilligersorganisaties en bij de vrijwilligers-zelf!

    
Ria Hogervorst 2e van links

Ria Hogervorst
Deze Nota is tot stand gekomen in nauw overleg met (een aantal) vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerswerk loopt door alle beleidsvelden heen. Om tot een integraal vrijwilligersbeleid te komen zijn er ook kontakten geweest met diverse afdelingen en diensten binnen de gemeente. De (concept) Nota is geschreven door Ria Hogervorst, beleidsmedewerker van de afdeling Welzijn. Zij was voorheen voozitter van de Vrijwilligers Centrale Almere. Vanzelfsprekend lichtte zijzelf eea toe. (NB Ria Hogervorst is bereikbaar in Almere-Buiten, gebouw Delta, bij het Globeplein; tel. 036-5491567 of e-mail rhogervorst@almere.nl)

Grote belangstelling
Op deze bijeenkomst waren méér mensen gekomen dan zich hadden opgegeven, was zeer gemotiveerd en afkomstig vanuit diverse organisaties. Hester Kuper, van Axion, fungeerde als voorzitter en zorgde ervoor dat iedereen aan bod kwam met zijn/haar opmerkingen, kommentaar of suggesties en schreef e.e.a. op de flipover. Allereerst werd iedereen gevraagd 3 vragen te beantwoorden nav de Nota:
- wat vond je goed?
- wat slecht?
- wat mis je?

    
Grote belangstelling

Vervolgens werd aan de hand van verschillende stellingen nav de Nota gediscussieerd in groepjes. Hoewel ikzelf niet (meer) zo gek ben op ´workshops´ moet ik toegeven dat de discussies hier zeer geanimeerd verliepen. Soms heftig, soms in eensgezindheid maar met name qua ideeen en betrokkenheid bijzonder. Men zou meer op deze manier willen meepraten (per slot zijn dit de mensen waar het om gaat, die weten wat er speelt).Vrijwilligers zijn met recht ´cement tussen de stenen´ maar dan moet men wel goed met de vrijwilligers omgaan, ze serieus nemen en faciliteiten scheppen. Bijvoorbeeld een ´buro´tje´ dat vrijwilligersorganisaties bepaald werk uit handen kan nemen: verslagen uitwerken, subsidieaanvragen doen of een jaarverslag maken. Juist dit administratieve ´gedoe´ kan voor kleine organisaties moeilijk op te brengen zijn.... misschien een centraal punt waar dit kan gebeuren; of waar je terecht kan voor andersoortige vragen. Er schijnt al een ´aanspreekpunt´ te zijn bij de gemeente maar dat is kennelijk (nog niet) goed gecommuniceerd naar buiten. De Communicatie en PR zijn dus ook punten die niet vergeten mogen worden in het geheel! Algemeen zou men een betere samenwerking wensen tussen de verschillende organisaties en zou men wel eens willen weten: hoeveel vrijwilligersorganisaties zijn er eigenlijk en wat doen ze precies?

PS Dit betreft een Concept-Nota; de bedoeling is dat hij 7 mei a.s in het College komt en vervolgens op 6 juni in de commissie MO (Maatschappelijke Ontwikkeling)

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Frits Huis: "Ik, wethouder? Nooit rekening mee gehouden"

Almere 05 April 2002
De vorming van een college van B&W voor Almere is op een oor na gevild. Het definitieve programma voor de komende vier jaar is gisteren (woe. 3 april) door de vier partijen vastgesteld. Opvallend is dat CDA, GroenLinks en de PvdA (zie ook ons vorige bericht) de ´poppetjes´ voor de diverse wethoudersposten hebben kunnen invullen. Leefbaar Almere is nog naarstig op zoek naar wethouders van ´buiten de raad´.
    
Frits Huis

Tijdsdruk; sollicitatiecommissie
Huis vindt het vervelend dat Leefbaar Almere nog geen namen kan noemen voor de 2 wethouders van LA: "Pas 3 april was de portefeuille-verdeling rond. Voor LA zijn dat ´Stadscentrum en financiën geworden, en de tweede portefeuille ´Sport, recreatie, personeel en organisatie.
Daar moeten we nu mensen bij zoeken. Of we dat rond krijgen voor de eerstkomende raadsvergadering van 11 april is nog onzeker. De tijdsdruk speelt wel een grote rol, want we kunnen Almere niet te lang laten wachten"
.
Huis laat weten dat er 9 Almeerders gesolliciteerd hebben naar de functie van wethouder bij LA.

Huis: "Alleen als er een beroep op me wordt gedaan"
Huis laat weten dat de sollicitatie-commissie van LA direct aan de slag is gegaan. Naast de 9 Almeerse sollicitanten wordt er ook buiten Almere gekeken naar mensen die niet gesolliciteerd hebben.
In het uiterste geval, zo laat Frits Huis weten, zal hij er zeker over nadenken om zelf wethouder te worden, mocht er geen andere oplossing mogelijk zijn: "Ik heb er nooit rekening mee gehouden, maar ik wil voor die verantwoordelijkheid zeker niet weglopen, zeker niet als de partij een beroep op me doet", aldus Huis die er expliciet aan toevoegt dat het beslist niet zijn voorkeur heeft. Liever ziet hij ´duale wethouders´ voor LA, die niet uit de raad komen, zoals ook het streven voor LA is geweest.

Stadscentrum baart grote zorgen; Ambitie-niveau
Onder druk van GroenLinks is in het definitieve programma opgenomen dat ´het ambitie-niveau´ van het stadscentrum gehandhaafd zal blijven
    
Frits Huis en Hans Ouwerkerk

Toch baart het LA grote zorgen. Huis zegt dat er voor de zomer nog een uitgebreid onderzoek start naar de financiering van grote projecten zoals het stadscentrum. Burgemeester Ouwerkerk zou bij dat onderzoek betrokken zijn.
Huis: "Als binnen een jaar blijkt dat het door grote tekorten niet te handhaven is, dan is er een probleem. De cijfers liggen dan op tafel en zal er adequaat gehandeld moeten worden. De regie over, vooral, het stadscentrum dat nu totaal bij projektontwikkelaars ligt, moet weer bij de gemeente komen te liggen.".

"Niet Beck maar wij maken het uit".
Directeur Paul Beck van de N.V. Sportcomplex Almere (Omniworld) is volgens Huis een beetje voorbarig in zijn conclusie dat betaald voetbal wel degelijk door zou kunnen gaan. Huis: "Morgen hebben we een gesprek met Beck en dan zullen we daar duidelijk maken dat niet hij het is die dat beslist maar wij."
Beck ziet naast sponsor-inkomsten (zoals geëist door de nieuwe coalitie op inbreng van LA) mogelijkheden om betaald voetbal alsnog doorgang te laten vinden in Almere-Poort. Beck denkt daarbij aan de verkoop van Skyboxen, de recette-opbrengsten en het te gelde maken van media-rechten (op tv. en radio-uitzendingen).
Huis: "Morgen zullen we hem dus vertellen dat die eis van sponsorinkomsten voor de komende 5 jaar met een serieuze intentie om daar nog eens 5 jaar aan vast te plakken, een hard punt is. Het verwijt dat we een halfslachtig compromis op ons speerpunt Omniworld hebben geaccepteerd kan ik niet onderschrijven.
Voor Omniworld is het echt ´over en uit´ indien die sponsors niet gevonden worden. Daarmee is Almere dan voor een grote financiële ramp behoed. Een goed alternatief voor een trekker in Poort is nog steeds een ijsbaan, zoals wij voorstaan"
.

Het definitieve Almeerse College-programma en de verdeling van de portefeuilles: Lees meer


Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: AC-tv en Greta Verduin


Column door Ali Serrai: Nieuws uit Allochtonenland

Almere 06 April 2002
Onderstaande bijdrage mochten wij ontvangen van Ali Serrai. In Allochtonenland een niet onbekende figuur en.... lid van Leefbaar Almere. Op de website van LA toont Ali zich een beetje teleurgesteld over de compromissen die zijn partij heeft gesloten om op het pluche te komen. In zijn column herinnert hij fijntjes aan de uitspraak van Pim Fortuyn : "Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg". Die kan LA alvast in zijn zak steken. De oude vete tussen Ali Serrai en GroenLinks-Almere speelt in zijn ingezonden bericht ook een prominente rol. Aziz Adachour (GroenLinks) hekelde Leefbaar Almere (zie de VIDEO) als een vreselijke partij en Adachour begreep niet dat Ali Serrai de overstap van GroenLinks naar Leefbaar Almere had gemaakt. Ali Serrai heeft blijkens zijn column ook zijn twijfels.... Politiek Almere is een groot bord vissoep (Bouillabaisse). Vissoep kan soms best lekker zijn, maar vissen in troebel water daar heeft Ali blijkbaar een broertje dood aan.


Een bordje ´Almeerse bouillabaisse´ graag.


De Collegevorming in Almere is zo goed als afgerond. De partijen hebben, na lange onderhandelingen, elkaar inhoudelijk gevonden. Het kind van de rekening lijkt dit keer de VVD te zijn. Veel verkiezings-speerpunten zijn de revue gepasseerd. Denk aan kwaliteit en openheid van bestuur, handhaving en uitbreiding voorzieningen. En natuurlijk eerst de voorzieningen en dan pas de groei van Almere.
    
Ali Serai

Het doel van die onderhandelingen is belangstelling wekken en politiek draagvlak kweken voor het gezamenlijk beleid en ironisch genoeg... ook voorzetting van het huidig beleid. Dit keer is men wel bereid zijn verantwoordelijkheden te nemen en samen met anderen aan de slag te gaan.

Ik kan me, na de uitslag van 6 maart, goed herinneren dat GroenLinks voorman Ruud Pet, als eerste had gezegd, dat er wat hem en zijn partij betreft geen enkel vorm van samenwerking met LA mogelijk zou zijn.
Bovendien vond zijn GroenLinkse fractiegenoot Adachour Aziz het nog nodig, om de partij Leefbaar Almere als racistisch te betitelen. Het feit dat ik lid werd van LA kon hij op dat moment niet begrijpen.

Enfin je gaat altijd terug naar waar het allemaal begon. Om te denken dat de VVD het slecht zou hebben gedaan is een beetje te kort door de bocht.
Ik vind dat de VVD in Almere linkser is geworden dan GL en socialer dan de PVDA (denk aan de miljoenen overheidsgeld die aan projecten werden besteed en mede door de VVD aangemoedigd worden).

Het kan soms raar lopen in de politiek. Integriteit is het motto maar of je geloofwaardig voor de dag komt is maar de vraag.
"Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt", is nog steeds het motto van Pimmetje toch?....
Hypocrisie ten top; om het kort te maken... voor mij is dat een ‘ déjà vu’.

De portefeuilles zijn nu al verdeeld, we krijgen ouwe bekenden maar ook nieuwelingen. Voor de overige partijen zijn de namen al bekend. Ik hou mijn hart vast als ik de namen van die ‘nieuwe’ poppetjes lees. Alleen LA heeft nog geen namen naar voren geschoven (nog niet gevonden of gebrek aan kwaliteit).

Wedden dat straks, Frits Huis onze nieuwe wethouder wordt? Maar ja, ´Wedden dat?´ was toch een televisieprogramma van Jos Brink, toch?..... we zien het wel, we zullen het beleven, maar…

Het mag en het kan in Almere.


 Almere-City Video Nieuws
Interview Ali en Aziz (12 februari 2002)

Tekst: Ali Serrai (6 april 2002)
Foto´s AC-tv

Aktiedreiging bij Connexxion; personeel is het zat

Almere 06 April 2002
Na diverse andere bedrijven (Philips en de bouw) heeft nu ook "FNV bondgenoten Openbaar" vervoer besloten dat wanneer de werkgevers, o.a Connexxion, in het Openbaar Vervoer op Woensdag 10 April geen gehoor hebben gegeven aan de looneis van 4% er vanaf die datum akties zijn te verwachten bij het Openbaar Vervoer. Reeds eerder hebben de chauffeurs van Connexxion van zich doen spreken.

Speelbal van reorganisaties
Al jaren probeert men in opdracht van de overheid het openbaar vervoer te verzelfstandigen. Net als bij de N.S, wordt het personeel van de ene reorganisatie in de andere gestort. Daarbij is het uitgangspunt dat met meer concurrentie in het Openbaar Vervoer de reiziger goedkoper uit zou zijn. Het tegendeel heeft zich echter in het buitenland bewezen. Ook daar heeft men geprobeerd via ´marktwerking´ het voor elkaar te krijgen dat de overheid een stap terugdoet in het Openbaar Vervoer. Gebleken is dat dienstverlening, kwaliteit, veiligheid en onderhoud van materieel met rasse schreden achteruit ging. Je hoeft maar aan de N.S. te denken.

Bezuinigen op personeelslasten
Het zit de werknemers uitermate dwars dat ook op de personeelskosten bezuinigd wordt. En juist zij zijn het die dagelijks bij het uitvoeren van hun taak ondervinden, dat met grote regelmaat alle zeilen moeten worden bijgezet om de dienstregeling nog goed uit te voeren. De afgelopen jaren stonden in het teken van reorganiseren en wanneer de post chauffeurs was gepasseerd dan plotseling stopte de reorganisatie. Aan de andere kant, ´boven in de organisatie´, werden bestuursleden met de bekende GOUDEN handdruk beloond voor hun wanbeleid.


Geen 4% dan volgen akties bij Connexxion
Opnieuw staat Connexxion aan het begin van een bezuinigings-operatie. Naar het zich laat aanzien zal het rijdend personeel weer in de hoek zitten waar de klappen gaan vallen. Eerst moet er maar eens een fatsoenlijke CAO tot stand komen. Of de reiziger, ook in de regio Almere/Flevoland, met akties bij Connexxion geconfronteerd zal worden? De bal ligt bij de werkgevers!

Tekst: J. Kempers (Almere)

Overzichtstentoonstelling Agmon van der Veen

Almere 08 April 2002
Met het thema "Tijd en Tijdloosheid" heeft de Almeerse beeldend kunstenaar Agmon van der Veen een expo in Studio Meijer in Hilversum (Kerkstraat 63/1a).

    
Werk van Agmon van der Veen

Studio Meijer
Tegelijkertijd worden er designmeubilair en de al even tijdloze ontwerpen van meubelontwerper Willem Gispen (1890-1981) getoond. De opening vond plaats op zaterdag 6 april jl. door zangeres Liesbeth List. Wim Trieller uit Almere droeg enkele van zijn ´gedichten van de straat´ voor. Speciaal op deze presentatie wordt een selektie getoond van top-modellen uit de Collectie Dutch Originals en kan men ontdekken dat deze ontwerpen hun onvergankelijkheid en waarde hebben weten te behouden. Voorlopig nog te zien tijdens openingstijden van Studio Meijer.

Tekst en foto: Greta Verduin

Aktiedreiging Openbaar Vervoer blijft

Almere 09 April 2002
Werkgevers in het streekvervoer hebben maandag de bonden uitgenodigd om aanstaande woensdagavond opnieuw te gaan praten over de CAO. Afgelopen vrijdag stelde FNV Bondgenoten de werkgevers een ultimatum. (zie elders deze pagina) De bonden gaan in op de uitnodiging maar gaan ook door met het voorbereiden van de voor donderdag aanstaande geplande acties.

Gesprek heropend; aktiedreiging blijft
In de uitnodiging stelt de werkgeversorganisatie VWOV, dat er reële mogelijkheden zijn om het overleg te hervatten en ze spreken de bereidheid uit om een substantiële stap in de richting van de vakbonden te maken. De bonden gaan intussen door met het voorbereiden van akties voor donderdag 11 april a.s.


De belangrijkste eisen van de bonden zijn; een loonstijging van 4%, erkennen dat CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer; bijvoobeeld in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten)) Openbaar Vervoer is en een verdubbeling van de consignatietoelage (bereikbaarheidsdiensten) voor het technisch personeel.

14.000 werknemers
Werknemers van streekvervoerbedrijven als Connexxion, Arriva, Hermes en de BBA vallen onder de CAO Openbaar Vervoer. Totaal zijn in deze sector zo´n 14.000 mensen werkzaam.

Meer informatie tijdens kantooruren
Dick Ketting, bestuurder FNV Bondgenoten, 030-2637195
Ron van Baden, bestuurder FNV Bondgenoten, 030-2637195
Ingrid van den Berg, voorlichter FNV Bondgenoten, 030-2738478

opm. redactie: Mochten er daadwerkelijk in het openbaar in Flevoland akties uitbreken, zullen wij proberen U zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Tekst: J. Kempers (Almere)
foto Regiotaxi: website Wortman Dronten

Clienten Beraad Almere: T-biljet belangrijk

Almere 09 April 2002
Het Cliënten Beraad Almere (CBA) houdt donderdag 11 april weer haar maandelijkse beraadsgroep. Niet onbelangrijk voor een flink aantal Almeerders die rond moeten komen op minima-niveau of anderszins en voor extra persoonlijke uitgaven staan. Hierbij valt te denken aan ouderen (met een bescheiden aanvullend pensioen) of gehandicapten.


T-biljet zorgt voor hogere huursubsidie
Vooral de post ´persoonsgebonden aftrek´ is van belang. Volgens het CBA hebben ouderen en arbeidsongeschikten vaak extra kosten. In combinatie met de ouderdoms- en arbeidsongeschiktheids-aftrek leveren die extra kosten vaak een behoorlijke aftrekpost op.
Veel mensen echter zijn zich hier niet van bewust. Met het invullen van een T-biljet (T=teruggave) krijgt de burger teveel betaalde belasting terug. De werkgever of uitkerende instantie had immers geen rekening gehouden met de ´persoonsgebonden´ aftrek.
Hierdoor daalt het belastbare inkomen wat weer van invloed is op de hoogte van de huursubsidie. Dit is met name het geval als er sprake is van een klein aanvullend pensioen bijvoorbeeld. Omdat de belastingdienst tegenwoordig ook kleinere bedragen terugbetaald is het de moeite waard om, in een flink aantal gevallen, een T-biljet in te vullen.

Beraadsgroep 11 april
    
John van der Pauw
Op de Beraadsgroep van 11 april zal sociaal raadsman John van der Pauw een en ander ´uit de doeken´ doen.
Alle Almeerders met een laag inkomen zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst start om 13 uur in buurthuis Het Kardoes in de Staatsliedenwijk in Stad. Er wordt een onkostenvergoeding betaald van 3 Euro en koffie en thee is gratis.

Sociaal raadsman John van der Pauw is voor nadere info bereikbaar op tel.nr. (036) 5333707.
Het CBA doet een oproep aan uitkeringsgerechtigden die zich willen inzetten voor het verbeteren van de positie van de Almeerse minima. Aan het eind van iedere vergadering van het CBA is er een rondje ´klachten, wensen en verlangens´.
Het CBA zorgt ervoor dat de ambtelijke top van de sociale dienst en de wethouder hiervan op de hoogte gesteld worden. Dit verslag van het rondje ´klachten´ is anoniem, zodat u in het CBA-beraad vrijuit kunt praten.
Meer info.

Tekst: Persbericht CBA

Leefbaar Almere levert toch twee wethouders

Almere 10 April 2002

Het is Leefbaar Almere toch gelukt om twee wethouders voor het nieuwe college te leveren. Ze zullen in de raadsvergadering van donderdag 11 april nog niet geïnstalleerd kunnen worden. Daarom zal dinsdag 16 april een extra raadsvergadering zijn, waarin de Leefbare wethouders wél officieel op hun zetels kunnen plaatsnemen. Overigens is er vanavond overleg tussen de fractievoorzitters uit de raad over het al of niet doorgaan van een ´extra´ raadsvergadering op 16 april.

Half duaal; eentje ´van buiten´ en ´eentje van binnen de raad´
Hoewel het streven van Leefbaar Almere erop gericht was om alleen wethouders ´van buiten de raad´ te leveren is dat niet gelukt. Eén van de huidige zittende LA-raadsleden zal een wethouderspost gaan bekleden. De andere wethouder komt van ´buiten de raad´. Huis: "Het is jammer dat we dat uitgangspunt niet geheel kunnen waarmaken, maar we zijn het aan onszelf en aan Almere verplicht om kwaliteit te leveren. Vandaar dit compromis, wat overigens geen ramp is; neen...de naam noem ik nog niet".
Eerder verklaarde Huis dat zijn partij beslist geen wethouders ´vanuit de raad´ zou gaan leveren. Hij maakte toen bekend te denken aan namen als Scheepbouwer (KPN) en bankman Kees Storm.
    
Frits Huis
Ook voor het voorzitterschap van de lokale rekenkamer had Huis wel gedachten: Pieter Lakeman van de stichting Sobi.

Gevolg
Het gevolg van het tóch leveren van een wethouder ´uit de raad´ is, dat de eerstvolgende op de lijst van LA tot de raad zal toetreden. Dat is Marien Vlug. Wethouders mogen immers geen lid van de raad meer zijn in het nieuwe duale bestel.
Alle overige collegepartijen (GroenLinks,PvdA en CDA) leveren wethouders ´uit de raad´, die donderdag 11 april geïnstalleerd zullen worden. Ook daar zullen dus van de lijst (nog niet verkozen-) raadsleden tot de raad toetreden.
Vlug (LA): "Ja dat klopt. Ik zal zeker in de raad gaan zitten. Mijn interesse gaat uit naar die beleidsvelden die te maken hebben met ICT (informatie- en communicatie technologie) en economie. Dat laatste vanuit mijn ondernemerschap".

Persbreidel: ´Jammer dat in dit geval Smeeman geen wethouder meer is´
    
Marco Penninkhof
Voor de vergadering van donderdag 11 april staat een ingekomen brief van LA over de ´persbreidel-affaire´ op de agenda. Ook dit heeft te maken met een punt waarmee Leefbaar Almere de verkiezingen is ingegaan: Omniworld.
Verslaggever Marco Penninkhof mocht van zijn directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk (Omroep Flevoland) geen verslag meer doen over dit heikele onderwerp.
Aanleiding hiervoor waren klachten van wethouder Smeeman (VVD) richting de regionale omroep over de wijze waarop Marco Penninkhof verslag deed over Omniworld. Met zijn handelwijze laadde Omroep Flevoland de verdenking op zich ´de oren te laten hangen´ naar de gemeente Almere omdat die 1,3 Miljoen Gulden subsidie wilde verstrekken aan de omroep.
Huis: "Probleem is dat Smeeman donderdag geen wethouder meer is. Maar wellicht ontstaat er nog een aardig debatje met hem. Wij zullen de brief toelichten en de verwachting is dat er een raadsbrede uitspraak komt dat het vanuit het bestuur monddood maken van de pers nooit meer voor mag komen"

Eerder verschenen
18 februari 2002 Schokkend Omniworld nieuws
21 februari 2002 Schokkend Omniworld nieuws II
25 februari 2002 Schokkend Omniworld nieuws III
27 februari 2002 Omniworld: Fundament onder VVD-luchtkasteel is drijfzand
13 maart 2002 Smeeman en Binnendijk. Goede wijn of wijntje met putlucht?

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin

Huis (LA): "Even geduld aub."

Almere 11 April 2002
Gisteren schreven wij dat de fractievoorzitters uit de Almeerse raad zich zouden buigen over het al of niet doorgaan van de ´extra´ raadsvergadering van dinsdag 16 april. Wij baseerden ons hierbij op berichten vanuit het ´bureau agenda´ van de gemeente. Blijkbaar hebben de fractievoorzitters erop aangedrongen dat alle wethouders van de beoogde collegepartijen gezamenlijk benoemd dienen te worden. De twee-traps-raket (11 april en 16 april) kon in de ogen van de fractievoorzitters geen genade vinden.

    
Frits Huis
Leefbaar Almere: "ze doen net of er een bestuurscrisis is"
De raadsvergadering van donderdag 11 april gaat dus niet door. A.s. dinsdag 16 april zal Leefbaar Almere alsnog zijn twee wethouders presenteren.
Huis: "Het is volkomen logisch dat wij als voorstander van het Duale bestel proberen om een wethouder van ´buiten de raaad´ te vinden. Dat is aan de ene kant gelukt. Maar...ik snap niet waar die druk nu plotseling vandaan komt; er wordt weer enorm veel ophef van gemaakt; zo lijkt het of er een bestuurscrisis is en dat is beslist niet zo. Er wordt alleen even wat geduld gevraagd". Huis duidt hier op het feit dat de portefeuille-verdeling nauwelijks een week bekend is, waarna LA pas op zoek kon gaan naar wethouders die geschikt zijn voor de verworven portefeuilles.

Nadeel van duaal stelsel
Huis: "De persoon die al lang toegezegd heeft voor ons wethouder ´van buiten de raad´ te willen worden, moet natuurlijk ook de kans krijgen om een en ander te regelen. Die moet plotseling een werkkring achterlaten, dingen regelen in het privé-leven en meer van dat soort zaken. De andere partijen hebben het wat dat betreft makkelijker. Die laten hun ´oude wethouders´ gewoon weer vanuit de raad wethouder worden.
Wat mij betreft had er rustig een maand voor genomen kunnen worden na de portefeuille-verdeling. Maar blijkbaar moet het nu op stel en sprong. Persoonlijk vind ik dat, in het licht van het duale bestel, een nadeel. Daar moet nog eens naar gekeken worden"
, aldus Huis. Hij verwacht dat de zaak óók voor dinsdag 16 april nog niet helemaal in orde zal zijn. Voor de kandiaat vanuit de fractie van LA zijn de geloofsbrieven al beoordeeld. Voor de kandidaat van ´buiten de raad´ moet dat nog gebeuren en of dat voor 16 april lukt is de vraag........

Opmerking redactie: Waar Huis erover spreekt dat de andere partijen het makkelijker hebben door hun oude wethouders vanuit de raad wéér als wethouder naar voren te schuiven, is daar één uitzondering op. Het niet in de raad gekozen (ex-)raadslid Heleen Visser (voor GL 12 jaren achtereen in de raad) zal óók aanspraak kunnen maken op de ´titel´ Duaal wethouder. Zij wordt immers een wethouder ´van buiten de raad´. Dat Heleen Visser zich daar, ondanks het predikaat ´nestor van de raad´ graag op wil laten voorstaan kunt U elders deze pagina lezen.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: AC-tv

Een duurzame Dino

Almere 11 April 2002

Rudimentaar:
"Duaal, dualer, duaalst!!"

(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Dat de website Almere-City goed gelezen wordt mag o.a. blijken uit een reactie van ex-raadslid Heleen Visser van GroenLinks-Almere aan onze redactie. Daarin beklaagt zij zich dat, in onze primeur van gisteren, ten onrechte niet vermeld zou zijn dat zij geen raadslid meer is. Dat zij geen raadslid meer is, is correct. Echter......

Duaal, dualer, duaalst
Dat Heleen Visser wethouderskandidaat is voor het nieuwe college van B&W maakt GroenLinks, volgens haar zeggen, de enige en ware duale partij in Almere.
Zij is immers niet gekozen in de raad van Almere bij de jongste verkiezingen. Dat zal niet voor niks zijn geweest. Omdat zij niet gekozen is als raadslid, en door haar partij voorgedragen is als wethouders-kandidate maakt, volgens Visser zelf, haar de kampioen duale wethouder van ´buiten de raad´.

Toch een ´soort GroenLinks-wethouder´
En dat is juist. Echter Heleen Visser heeft een enorme berg boter op haar hoofd. Ten eerste is zij het zelf geweest die in de plaatselijke courant, het Dagblad van Almere... (interview Maaike van den Bosch), gesteld heeft dat zij toch een ´soort GroenLinks-wethouder´ zal zijn en niet onafhankelijk van haar partij zal functioneren. Hoezo duaal?
Zo komen, niet in de laatste plaats door Heleen Visser zelf, de misverstanden in de wereld. En al helemaal dient zij het woord ´duaal´ vwb. haar eigen -toekomstige- positie niet in de mond te nemen. En zeker dient zij zich niet te beklagen als zij niet als voorbeeld daarvan genoemd wordt.

Principieel correct, maar...
In principe heeft Heleen Visser gelijk. Maar.... evenals haar compane Rita van Ling heeft zij inmiddels al het eerbiedwaardige aantal jaren van 12 jaren raadslid bereikt.
Van Ling trok de consequentie (volgens de richtlijnen van de partij GroenLinks) en stelde zich niet langer beschikbaar als raadslid noch als wethouder (van buiten de raad). Heleen Visser echter niet. Zij ging op de lijst van GL staan en draaide daarmee de kiezer een rad voor ogen. Ik sta er wel op, maar..... ik ga niet in de raad.
En toch ziet deze GroenLinkse Dino de kans om nog eens vier jaar aan haar ellenlange staat van dienst te plakken. Zij hoopt maar liefst 16 jaar als GroenLinkse mastodont vol te maken. Zij stond wél op de lijst voor GroenLinks als gemeenteraadslid, maar gaf aan liever niet gekozen te worden. Daar heeft de kiezer gevolg aan gegeven. Visser werd niet gekozen in de gemeenteraad. Dat zou haar te denken moeten geven.

Heleen Visser=Duurzame Krijtperk-Dinosauriër
Wél wordt zij door haar partij voorgedragen als wethouder. Zogenaamd van ´buiten de raad´. Dat Visser er over valt dat de site Almere-City haar niét als voorbeeld stelt van de enige en echte en ware duale wethouder (zie ook hierboven) mag een ware joke genoemd worden.
Een frappanter voorbeeld van een ware ´krijtperk-dinosauriër´ die er maar geen genoeg van kan krijgen is in het Almeerse politieke wereldje niet te vinden. En dan nog durven klagen dat je niet als DE duale wethouder genoemd wordt in een artikeltje op deze site over het feit dat LeefbaarAlmere een duale wethouder ´van buiten de raad´ levert. Gemekker van een miskende ´senior van de raad´, mag dat gerust genoemd worden.
Wij dachten dat deze soort al lang en breed uitgestorven was. Maar GroenLinks doet het er, in Almere, blijkbaar graag mee.
Dat is dan ook de partij die voor behoud van al wat leeft en groeit en bloeit staat. Voorwereldlijk en al lang uitgestorven of niet.
Het is natuurlijk niet voor niks dat Visser tijdens de Collegeonderhandelingen vooral pleitte voor ´duurzaamheid´.
Dat zij daarbij vooral zichzelf op het oog had, kon de kiezer natuurlijk niet weten.

Reactie van Heleen Visser Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Montage: Rob Franken

Openbaar Vervoer Aktie: gratis met de bus

Almere 11 April 2002
De CAO-onderhandelingen bij het Openbaar Vervoer (dus ook bij Connexxion) zijn woensdagavond laat stukgelopen. De bonden hebben het overleg afgebroken. De Openbaar-Vervoer werkgevers stappen donderdag 11 april naar de rechter om akties te laten verbieden.

Gratis met de bus
Voor wat betreft het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (zie elders deze pagina) stelden de werkgevers zich op het standpunt dat de bonden dat maar in ´Den Haag´ moesten regelen. Voor de werkgevers valt dit vervoer (o.a. voor gehandicapten) niet onder de CAO voor het Openbaar Vervoer. Al lange tijd voor de bonden een doorn in het oog.
Voorts boden de werkgevers 3,5% loonsverhoging. De bonden noemen dat een ´sigaar uit eigen doos´, temeer daar de CAO al in december vorig jaar afliep. De werkgevers boden de 3,5% miv. 1 april.

Teleurgesteld: niet luisteren? dan stakingen!
Teleurgesteld over de arrogante houding van de werkgever(s) braken de bonden het overleg af. Zij besloten m.i.v. donderdag 11 april voor de duur van 2 dagen de reiziger gratis openbaar vervoer aan te bieden. De werkgevers zijn furieus en stappen morgen naar de rechter.
Intussen beraden de bonden zich de komende dagen op hardere akties, zoals stakingen.

Tekst: Ruud van den Bosch

Ook vandaag nog Gratis Reizen

Almere 12 April 2002
Gisteren hebben de chauffeurs van Streekvervoer Nederland actie gevoerd voor hun CAO. Dit, nadat de onderhandelingen werden hervat op uitnodiging van de werkgevers en deze niets meer te bieden hadden dan de ´sigaar uit eigen doos´, hebben de gezamelijke bonden FNV, CNV en VHP gisteren en vandaag aktie gevoerd.Voorlopig gratis reizen met de streekbus in Almere
Dat het een publieksvriendelijke actie werd, was al uitgebreid in de publiciteit gebracht en gistermorgen waren de chauffeurs al in alle vroegte bezig met het plakken van de aktie pamfletten in de bussen en op de abri`s.
Tevens werden de chauffeurs voorzien van een aantal actie-pamfletten om de reiziger te informeren over het waarom van de actie`s.

Rechter keurt akties bonden goed; verdere akties in verschiet
Of er vandaag nog steeds niet hoeft te worden betaald hing af van de uitspraak van de rechter.
De werkgevers hadden namelijk in kort geding bij de rechtbank van Utrecht om onmiddelijke stopzetting van de actie`s geëist .

Laatste nieuws: aktie ´gratis´ niet onrechtmatig
Het laatste nieuws daarover is dat de rechter bij uitspraak van 11 april (´savonds) de werkgevers in het ongelijk heeft gesteld.
Dus ook vandaag en wellicht ook volgende week zullen de publieksvriendelijke akties doorgaan. Mocht dat echter de werkgevers niet op andere gedachten brengen, dan zullen stakingen in het streekvervoer onvermijdelijke worden.

Tekst: J.Kempers
Foto´s van aktievoerders (Eric en Joeri, Dik, Willem en Han): Ton v.d. Berg.

Almere-City presenteert: Spot van de Week

Almere 13 April 2002
Soms denk je wel eens: "waarom zijn veel van de reclamespots vaak zo humorloos?". Uitzonderingen in Nederland daargelaten natuurlijk. Dat het zoveel leuker kan bewijzen her en der op het internet te vinden - vaak buitenlandse- reclamespots, waarbij je bulderend van het lachen onderuitgaat.

Ieder weekeind een nieuwe leuke spot bij Almere-City
Op de homepage van Almere-City wordt ieder weekend een nieuwe spot vertoond.

De eerste reclamespot
Wat te denken van die van dit weekeinde: "Waarom moet je in Australië nooit, maar dan ook nooit in een winkel om Durex vragen?" Ouch!!!!!!!!
Volgende week een andere. En natuurlijk ieder weekend even kijken, want de reclamespots worden niet in een archief bewaard. De beste kwaliteit is, helaas alleen te zien met een ADSL- of Kabel aansluiting. Veel plezier,

Tekst en foto: Het Almere-City-team

Chello verhoogt de prijs van Internet via de kabel

Almere 13 April 2002
Alle Chello gebruikers ontvingen deze week een email waarin een prijsverhoging werd aangekondigd van Internetten via de kabel. Lees meer
Op jaarbasis gaat het om een verhoging van € 31,20

Service daalt, prijs stijgt
Deze prijsverhoging is verwonderlijk te noemen. Zoals wij op 11 maart al meldden is UPC in de problemen. Chello´s helpdesk scoort steeds lager. Ervaren IT´ers verdwijnen bij de helpdesk om plaats te maken voor "jongens en meisjes die zo min mogelijk mogen weten van computers" aldus een ex-helpdeskmedewerker. "Chello voert een ontmoedigingsbeleid, door klagers 20 minuten in de wacht te zetten. 80% van de klagers haakt daardoor al af".
Maar ook de monteur in Dronten komt niet meer langs bij lang aanhoudende klachten. Een Chello klant uit Dronten heeft al 2 weken geen verbinding meer. 10 dagen geleden werd hem beloofd dat de monteur, Schuuring uit Harderwijk, zou langskomen. Dit is tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd.

Rekeningen betalen
Het lijkt erop dat UPC, naast zijn schuld van 4 miljard Euro, nu ook problemen heeft met het betalen van hun eigen dienstverleners. Iedere Internet-techneut heeft, door tests zoals b.v. traceroutes, de laatste weken kunnen constateren dat sommige backbones (verbinding van het Chello netwerk naar het Internet) onbereikbaar waren. Want ook voor Chello geldt: ´als u uw rekening niet betaalt, wordt u afgesloten´. Deze week liepen verbindingen zelfs over zeer oude lijnen. Tot 4 juni heeft UPC de tijd om orde op zaken te stellen. Een faillisement is daarna niet uitgesloten.

    
Kabelmodem
ADSL als alternatief
In de Internet providers enquete blijft ADSL met een gemiddelde waardering van 7,6 nog steeds de meest geprezen vorm van Internetten. Xs4All is de topper bij ADSL met een score van 8,4, terwijl ZeelandNet het van de kabelaanbieders met 7,1 nog het beste doet. Over de helpdesk van Chello (UPC) is Internettend Nederland momenteel het minst tevreden. Voor ´de goede huisvaders en -moeders´ lijkt de overstap van kabel naar ADSL zinnig.

Kabel
Internet via de kabel maakt gebruik van de kabel waarop het televisiesignaal binnenkomt. Deze kabel heeft een veel grotere bandbreedte dan een analoge of een ISDN telefoonlijn.
Een verbinding opbouwen zoals met telefoon of ISDN is niet nodig. Als u de computer aanzet, heeft u direct verbinding met het Internet. De praktijk leert dat u de lijn deelt met andere gebruikers in uw buurt. Hoe meer gebruikers er in uw buurt dus tegelijk met u op internet zitten, hoe langzamer uw verbinding wordt. Dat geldt overigens ook voor het aantal mensen in uw bedrijf. Gaat het hele bedrijf tegelijkertijd het net op, dan wordt uw verbinding trager.
Kabel is in ieder geval sneller dan ISDN, maar zeker niet sneller dan ADSL. Aanbieders van kabel-internet zijn onder meer UPC, Essent, Casema, Sonera en Kabelfoon.

    
ADSL modem
ADSL
Dit staat voor Asymetrical Digital Subscriber Line. ADSL is een techniek om de koperlijn vrij te maken voor ultrasnel dataverkeer. Daarmee stijgt de capaciteit van die lijn met maar liefst 99 procent en wordt het mogelijk tot 32 keer sneller informatie en documenten via internet te ontvangen en versturen. Met ADSL worden snelheden van 2 tot 8 Megabit per seconde gerealiseerd. De komst van ADSL heeft een nieuw tijdperk in voor internetgebruik ingeluid. Data, spraakverkeer en videobeelden gaan tegelijkertijd door dezelfde koperdraad en dat vele malen sneller dan we gewend zijn van een ISDN- of kabelaansluiting. Bijkomend voordeel is dat u met ADSL altijd on line bent.

Eén Chello probleem geval: Lees meer

Tekst: Rob Franken
Foto´s: Terayon en Alcatel

Gratis Openbaar Vervoer-akties blijven voortduren

Almere 14 April 2002
Tot dinsdag 16 April kan men gratis met de bus , dat is de uitslag van het gezamenlijke overleg dat de bonden CNV en FNV afgelopen vrijdag met elkaar hebben gehad. Willen de werkgevers deze aktie laten verbieden dan zullen ze opnieuw naar de kortgeding-rechter moeten.

Akties blijven -voorlopig- publieksvriendelijk
Nadat de onderhandelingen zijn afgekapt door de werkgevers en de rechter in kort geding niets overliet van de argumenten van streekvervoer Nederland, hebben de bonden gezamenlijke besloten de publiek vriendelijke actie`s verder door te zetten en bovendien wederom een ultimatum gesteld. De bonden kunnen op een zeer brede steun rekenen van hun leden welke bijzonder boos zijn op de werkgevers organisatie.

Stekeligheden
Wat het meeste steekt is dat de werkgevers -met het naar buiten brengen van hoofdzakelijke aandacht voor de 4% loonsverhoging- voorbij gaan aan de door velen van ons als zeer bedreigend gevonden zogenaamde CVV vervoer.
Dit Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) wordt uigevoerd door o.a. taxi-ondernemingen tbv. bijvoorbeeld gehandicapten die vallen onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten.
De werkgevers willen dat onder de taxi CAO laten uitvoeren.
Wanneer de "grote bus" in de daluren en `s avonds niet meer nodig is willen de werkgevers kleine busjes in kunnen zetten met goedkopere chauffeurs.


Dat dit tenkoste gaat van de kwaliteit van het openbaar vervoer, werkgelegenheid en inkomen laat zich raden; geen ervaren chauffeurs en vervoer op afroep zullen het OV verder uithollen.

Chauffeurs laten zich niet belazeren
Wat betreft de 4% ,de werkgevers hebben hier laten zien hoe veel minachting zij hebben voor hun personeel.
In een officieel bericht deden zij voorkomen of zij zelfs bereid waren geweest om 4,1% te geven echter de bekende sigaar uit eigen doos, zelfs een kind kon uitrekenen dat men hier op het verkeerde been werd gezet slechts; 3,2% bracht het voor de chauffeurs op !!
Nee zo ga je niet met personeel om wat dagelijks bereid is de blunders van de organisatie met veel creativiteit op te lossen.

Let wel...... wij hadden gehoopt dat de onderhandelaars van de werkgevers een constructief overleg bedoelden met hun uitnodiging. Het waren echter krokodillen tranen die rijkelijk vloeiden waarbij het gegoochel met cijfers zelfs de rechtbank president opviel.

Tekst: J.Kempers-Almere (Namens de Almeerse afdelingen van CNV en FNV)


Juridische achtergronden


Almere 13 april 2002
De CNV en FNV hebben afgelopen vrijdag besloten de aktie : "Gratis Openbaar Vervoer" voort te zetten. In ieder geval zullen dit weekeinde t.m. dinsdag de akties voortgezet worden.

Kort geding Vonnis:
Akties ná 12 april moeten weer worden beoordeeld


4.6. Op grond van het voorgaande, en nu de werkgevers hun stelling dat CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten te vroeg naar het onderhavige actiemiddel hebben gegrepen onvoldoende hebben onderbouwd en zij ook overigens onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld waaruit blijkt dat niet aan de "spelregels" is voldaan, bestaat thans geen aanleiding om CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten te verbieden de onderhavige actie te voeren. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat deze actie op 12 april 2002 wordt beëindigd. De vraag of nieuwe actie in deze vorm onrechtmatig is, is thans niet aan de orde. Zulks is immers afhankelijk van de dan geldende omstandigheden van het geval.

4.7. De werkgevers zullen, nu zij in het ongelijk zijn gesteld, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.N. Brouwer, voorzieningenrechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 april 2002.

Uit dit vonnis blijkt dat de rechtbank ervan uitgaat dat de akties vrijdag 12 april beëindigd worden. Echter de rechter deed geen uitspraak over het voortzetten van de akties ná die datum....die zouden opnieuw (door de rechtbank) dienen te worden beoordeeld.

Tekst: Ruud van den Bosch

Frits Huis wethouder voor Leefbaar Almere

Almere 15 April 2002
Frits Huis wordt voor zijn partij (LA) wethouder in Almere. Leefbaar Almere mag twee wethouders voor het college leveren. Het streven van de partij was om beide wethouders van ´buiten de raad´ aan te trekken. (mogelijk onder het nieuwe duale stelsel in de gemeenteraden). Dat bleek moeilijker te zijn dan gedacht.
    
Wethouder Huis

Nog geen tweede wethouder
De tweede wethouder die Leefbaar Almere wil leveren zal en moét van de partij ´van buiten de raad´ komen.
Huis: "We hadden een ´ja´ van deze deskundige Almeerder. Echter in het weekeinde ging het kapot om privé-redenen bij deze kandidaat. Heel triest. Ik heb onmiddellijk burgemeester Ouwerkerk op de hoogte gesteld dat we dinsdag a.s. dus maar één kandidaat, ikzelf, kunnen presenteren aan de raad.
    
Hans Ouwerkerk
Ouwerkerk had er overigens, het verhaal en de achtergronden horend, het volste begrip voor. Hij is in ieder geval al blij dat we er eentje kunnen leveren"
.

Portefeuilles
Frits Huis zal de portefeuilles Sport- en Recreatie (o.a. Omniworld !!) gaan beheren en de ´regie´ gaan voeren over Jeugd, personeel- en organisatie. Voor financiën en het stadscentrum blijft de partij op zoek naar een ´wethouder van buiten de raad´.

Politiek invalide :-)
Alhoewel Huis a.s. dinsdag aan de raad voorgesteld wordt als nieuwe wethouder is het opzeggen van zijn baan als journalist bij de Telegraaf nog niet rond.
Huis: "Gelukkig is het zo dat een benoeming als wethouder ook mogelijk is als je nog steeds niet echt bij je oude baas wegbent. Overigens ben ik er wel achter dat ik door deze stap mijn VUT-rechten verlies bij de Telegraaf. Maar ja....", aldus Huis, "mocht ik tegen die tijd ´van de armen zijn´ kan ik altijd nog met een bordje voor het stadhuis gaan zitten met de tekst: ´´Politiek invalide´´ en een hoed voor de muntjes voor me".

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

CAO bereikt; Gratis Openbaar Vervoer voorbij

Almere 15 April 2002
De Openbaar Vervoer-werkgevers hebben zondagavond de bonden FNV en CNV uitgenodigd voor onderhandelingen over een nieuwe CAO. De onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord. Hiermee zijn de akties ´gratis streekvervoer´ van de baan.

CAO-loon
Eerder boden de werkgevers 4% ingaande 1 april. De bonden gingen niet akkoord omdat de CAO al 31 dec. 2001 was geëindigd. Het akkoord houdt in dat de werknemers (met terugwerkende kracht tot 1 januari) een verhoging krijgen van 3,75% en een uitkering van 0,25% aan het einde van het jaar.

CVV
Het probleem van de chauffeurs die werken op het zogenaamde Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (zie elders deze pagina) wordt voorgelegd aan de minister van Verkeer- en Waterstaat.
Dit vervoer wordt betaald volgens de (lagere) CAO voor het taxi-bedrijf.
De aktie ´gratis streekvervoer´ is dus van de baan. Door de akties van afgelopen donderdag en vrijdag hebben de werkgevers ongeveer 500.000 Euro aan inkomsten gederfd.

Tekst: Ruud van den Bosch

College is geitenwollensokken-club

Almere 17 April 2002
In de College-vergadering van gisteren nam Almere afscheid van vertrekkende wethouders. Van Ling (GL), Spruit (PvdA), Smeeman (VVD) en Halbesma (VVD) kregen van burgemeester Ouwerkerk lof toegezwaaid. Met een bloemetje in de hand verlieten de ex-wethouders de arena. Voor Spruit en Van Ling was het afscheid vrijwillig. Voor Halbesma en Smeeman was het gedwongen doordat de VVD niet aan de nieuwe coalitie (PvdA,LA,GL en CDA) deelneemt.

    
Veel belangstelling

Onzin
Bob Fonhof (AlmerePartij) had nog iets over de concept-notulen van de veraderingen van februari en maart op te merken. Hij miste zijn opmerking dat hij het voor 14 maart geagendeerde punt ´Omniworld´ het liefst aan de nieuwe raad had willen overlaten. Volgens hem stond het er niet in. Echter met hulp van burgemeester Ouwerkerk werd het mysterie opgelost en aangetoond dat Fonfhof op de verkeerde blz. had gekeken. Ouwerkerk: "U ziet het. Van de notulisten kunt u op aan. Ze laten van alles weg, behalve als het onzin is", kreeg de burgemeester de lachers op zijn hand.

    
Frits Huis met trotse zoon
Leefbaar Almere; kiezersbedrog
Voor LA werd Frits Huis als wethouder geïnstalleerd. Leefbaar Almere heeft recht op nog een wethouder maar heeft moeite die te vinden van ´buiten de raad´. Smeeman, in zijn nieuwe rol als oppostieleider, liet zich niet onbetuigd. Hij noemde deze handelwijze van LA puur kiezersbedrog en hij vond dat LA dit lang van te voren had kunnen zien aankomen. "Als ze hadden gewild dan, hadden ze die andere wethouder ook maar uit eigen kring moeten nemen", vond hij; "dan hadden we nu tenminste een voltallig college gehad".
Smeeman vond het bijna onbestaanbaar dat er op dit moment geen wethouder is die over de financiën gaat. Voorts dat de PvdA overbedeeld is in de portefeuille-verdeling: "Alles wat met beheer en het ontwikkelen van de stad te maken heeft zit bij de PvdA", stelde Smeeman en hij noemde de verdeling van de taakvelden tussen de wethouders onevenwichting.

Ruud Pet: "Wij zijn enige duale partij"
De ander wethouders die benoemd werden zijn: A.W.Bijl en J. Haanstra (PvdA), W.Faber (CDA), en Heleen Visser (GroenLinks) die triomfantelijk door Ruud Pet (fr.voorz. GroenLinks) aangekondigd werd als de ´enige ware´ duale wethouder. Visser is immers een wethouder van buiten de raad. Leefbaar Almere, die duale wethouders in haar programma had staan, deed er wijzelijk het zwijgen toe, na deze pesterige opmerking.

    
Nieuwe wethouders vlnr: Arie Willem Bijl, Heleen Visser, Johanna Haanstra, Wim Faber en Frits Huis

Smeeman: "programma ademt geitenwollen sokkenlucht en luchtfietserij"
Henk Smeeman (VVD) viel het college aan op de inhoud van het programma dat op de agenda stond. "Dit programma heeft een zeer hoog geitenwollen sokken-gehalte. Het is voer voor sociologen. Er is nauwelijks sprake van inhoud. Wat moet ik ermee?", vroeg de ex-wethouder zich af.
    
Henk Smeeman (VVD)
"Dit college wil zich zelfs met de dagindeling van de Almeerder bezighouden. Verder lees ik niks anders dan dat er nota´s, nota´s en nog eens nota´s komen. En dan die ´verkenningen´ nog. Daar koop je niks voor!"
Het onderzoek naar een windtunnel tussen Almere en Amsterdam waarmee fietsers altijd de wind in de rug zouden hebben deed hij af als "luchtfietserij".

Omniworld; ter dood veroordeeld.
Vroeger het ´pakkie an´ van Smeeman en nu in handen van Frits Huis (LA). Smeeman vond de eis van het zoeken van sponsors voor 10 jaar voor het betaald voetbal-onderdeel van Omniworld een onmogelijk eis. Al eerder had hij in de pers laten weten dat "Omniworld vermoord was". Ook nu maakte hij een dergelijke vergelijking: "Die eis van dit college voor die sponsors is zoiets als proberen een levensverzekering af te sluiten voor een ter dood verdoordeelde".
Ook het betaald parkeren was een punt van ´kiezersbedrog van LA´ vond de nieuwe oppostie-leider: "Leefbaar Almere zou dat toch afschaffen? En nu lees ik dat er een onderzoek komt o.a. naar de inkomstenderving van de ondernemers in het stadscentrum. Ik kan nu al voorspellen dat dat een onmogelijke taak is".

VVD moest eruit
Zowel Fonhof (AlmerePartij) als Knop (Stadspartij) beschuldigden het college er van meet af aan op uit geweest te zijn om de VVD aan de kant te zetten. Knop toonde zich woedend over het feit dat met het torpederen van Omniworld veel sporters en ook in de breedtesport in de kou worden gezet. Fonhof kon de ´moves´ van de PvdA helemaal niet begrijpen. Die partij heeft de boel erin geluisd, zo meende hij. Hij vroeg zich af of de gemeente Almere met de VVD slecht af zou zijn geweest in een college.

Van Duijn: ´geitenwollen sokken zijn lekker´
Van Duijn (LA) noemde, het voorliggende programma voor de komende 4 jaar lekker simpel en duidelijk. Geitenwollen sokken wilde hij wel overnemen als ´geuzennaam´. Dat soort sokken zit lekker warm vond hij: "Het applaus voor dit college dat komt nog wel... ook van de fracties uit de oppostie", stelde hij.
    
Arie Willem Bijl (PvdA}

Bijl (PvdA): sessies en raamwerken
Wethouder Bijl (PvdA) deed ook een poging om Smeeman te overtuigen maar verviel daarbij in een jargon waarbij Smeeman zijn gelijk over het geitenwollen sokken-gehalte bevestigd zag. Bijl: "In het college gaan we sessies houden en zullen we het raamwerk invullen".
Nieuwbakken wethouder Huis had een voor hem kenmerkende reactie: "Oldenbarnevelt zei ´maak het kort´. Dat zal ik dus ook doen, want ik moet morgen weer vroeg op om aan het werk te gaan. Wij verheugen ons overigens in een 4 jaar durende oppostie van de VVD onder leiding van Smeeman. Volgens mij is hij een goede oppositie-leider", aldus Huis.

opm. redactie: deze eerste vergadering onder het duale stelsel van de gemeenteraad kan geen succes genoemd worden. Maar wellicht komt dat nog. De raad zat er nog steeds bij alsof het ´hun wethouders´ waren die in het begin nog steeds achter de collegetafelszaten. De opmerking van Huis aan Smeeman dat hij eigenlijk geen vragen moest stellen aan het college, maar met zijn mede-raadsleden moest debatteren, was op zich juist. Zo hoort het in het nieuwe stelsel te zijn. Aan de ander kant was de opmerking wat flauw omdat het college-programma immers op de agenda stond. De raad van Almere zal er nog flink aan moeten trekken om zich de nieuwe taak als opdrachtgever aan het college eigen te maken en zich niet de kaas door de wethouders van het brood te laten eten en datzelfde college als uitvoerder van het beleid van de raad te controleren.
De benoeming van een ´presidium´ van de raad is een stap op die weg. Dat presidium bestaat uit 4 raadsleden. Voorzitter daarvan is Martin Wiegertjes die in de praktijk ook de raad gaat voorzitten als -permanente- vervanger van de burgemeester.
Duale bestel in gemeenteraden: lees meer


Tekst : Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Almere I-CiTy Kennisstad

Almere 18 April 2002
Maandag 15 april presenteerde het Platform Almere I-CiTy het eerste projekt in het kader van ideeen betr. "Almere Kennisstad" in het Alnovum. Nieuwe ideeen zijn belangrijk om te komen tot een daadwerkelijke "Kennisstad" opdat zoveel mogelijk mensen gaan deelnemen aan de digitale mogelijkheden op allerlei gebied.
    
Pieter Rotteveel
Dit betrof een idee voor opleidingen, niet alleen voor studenten maar ook mogelijk voor wat ´oudere jongeren´ die bijvoorbeeld wel een opleiding hebben gehad maar nét een diploma op een bepaald gebied missen; of zich willen ontwikkelen naar een HBO-nivo. Per 1 september a.s. starten 30 studenten vanuit hun werksituatie in het digitale E4P-projekt (dat gestimuleerd en gefinancierd wordt door de gemeente Almere). Pieter Rotteveel hield een enthousiast introduktieverhaal.

Information Engineering.
Per 1 september 2002 start in Almere een geheel nieuwe variant van de HBO-opleiding Information Engineering. Momenteel verzorgt het IIE (Instituut voor Information Engineering, van de Hogeschool A´dam, maar gevestigd in Almere, in het Alnovum) voor zo´n 750 studenten een full-time opleiding op het gebied van Information Engineering. Daarnaast is nu een digitale E4P variant ontwikkeld, waarbij de student circa 6-8 uur kwijt zal zijn.

Wat is Information Engineering?
Omdat bedrijven en organisaties steeds meer behoefte hebben aan informatie, is er dus ook behoefte aan mensen die weten hoe je een informatiestroom in goede banen leidt. Die weten hoe een en ander werkt en hoe communiceert en bovendien deskundig zijn op het gebied van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en multimedia.
Het IIE is een internationale HBO-opleiding die de combinatie legt tussen deze vakgebieden, inklusief kennismanagement, bedrijfskunde en communicatie.
Een Information Engineer is geen techneut maar iemand die gebruik maakt van technologische kennis, communicatieve vaardigheden en ervaringen in het opzetten en begeleiden van ICT-projekten.

    
Geinteresseerden

Wat is Education for Professionals - E4P?
In hun visie ben je niet klaar met leren als je gaat werken maar moet je je blijven ontwikkelen.
Je leert het beste op je werk, van je werk!
De opleiding is voor een groot deel op Internet gebaseerd; dat betekent dat alle kennis via internet bereikbaar is. Een middag en een avond in de week organiseert E4P workshops, waarin verschillende invalshoeken worden behandeld op één onderwerp. Daarnaast zijn er zowel ´fysieke´ als ´digitale´ kontakten met docenten, werkgevers, begeleiders en natuurlijk de studenten zelf.

Hoe te beginnen?
Allereerst zijn er bedrijven nodig die mee willen doen aan deze ´pilot´ om uit te zoeken "Werkt het of werkt het niet?" E4P denkt aan bijv. 5 studenten te plaatsen bij één bedrijf (maar kan net zo goed 1 student per bedrijf); het bedrijf tekent een Intentieverklaring en financiert een ´baan´ (nog uit te vinden in welke vorm, misschien deels de opleidingskosten), de student moet 1 dagdeel krijgen om te kunnen studeren (wekelijks 4-6 uur). De kosten zijn laag gehouden Euro 1.500 p/jr.
E4P levert een jaar onderwijs, de student zoekt uit waar het bedrijf ´tegenaan´ loopt en wat er evtl. nodig is vraag en aanbod van informatie beter bij elkaar te brengen, inzicht te krijgen in werkprocessen en informatiestromen en toepassingen maken met behulp van de nieuwste technologie.

Aanmelding en info.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die door opleiding of werkervaring op het nivo zit van MBO, HAVO of VWO. Er worden geen speciale eisen gesteld aan het vakkenpakket. De enige eis is een ICT-gerelateerde funktie. Aanmelden via website www.e4p.nl (vanaf 1 mei 2002)
Deze E4P-variant wordt mogelijk gemaakt door het programma Almere Kennisstad.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Nieuws uit Allochtonenland: Beetje misselijk...

Almere 19 April 2002
Ali Serrai, onze almere-city-allochtoon, is diep teleurgesteld in de Almeerse politiek. Hij kon het niet vinden in GroenLinks, zegde zijn lidmaatschap op en werd lid van Leefbaar Almere.
Ook dat bevalt hem maar matig. Hij werd spontaan een beetje misselijk tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, waarin Frits Huis als wethouder benoemd werd. En dat tegen de verkiezingsbelofte van LA in, dat raadsleden géén wethouders zouden worden. Groen Links valt hem ook tegen dat ze toch met LeefbaarAlmere samen in een college zijn gaan zitten. Dat zou GroenLinks niet doen zeiden ze vóór de verkiezingen. Ali Serrai krijgt braakneigingen, maar nodigt de GroenLinkse-fractie-leider (Ruud Pet) uit hem eens te bellen, want of Ali lid blijft van LA is nog maar de vraag.


    
Ali Serrai
Misselijk was ik gisterenavond. Misselijk over het feit dat mensen hun afspraken niet nakomen. En als je de mensen er over aanspreekt, dan vertelen ze, ironisch genoeg, dat dit bij de politiek hoort en politici zijn nou eenmaal zo!!!!
Dus resumerend: politici zijn geen eerlijk mensen of toch wel? Moet je persé hypocriet zijn om politiek te bedrijven, of toch niet?
Nou, ik ken een aantal waar ik van dacht dat zijn toch integere mensen, eerlijke mensen of worden ze meegesleurd met de massa?
Mogen ze wel hun mening geven binnen hun fractie? Worden ze afgeremd? Ieder mens heeft een eigen set aan kwaliteiten, die net zo uniek is als zijn vingerafdruk. Deze kwaliteiten kunnen in de loop van het leven en carrière ontwikkeld worden.

Kwaliteiten
Voorbeelden van kwaliteiten zijn: geduld, onderscheidingsvermogen, creativiteit, overzicht, humor, moed, overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Nou bij de meeste raadsleden heb die kwaliteiten nog niet ontdekt.( gebrek aan kwaliteit of …..)
    
Een lekker hussemussie; net de politiek op een bordje

Neem nou LA. Ik ben er zelf lid van, voorstanders van dualisme; van wethouders buiten de raad(professionals) bestuurlijk vernieuwing en openheid van zaken….Hoe komt het dan dat ik gisteren meer sympathie had voor de VVD en de stadspartij?!!!!!!!!

Binnenkort hebben we een ledenvergadering en dan ga ik een aantal vragen stellen, natuurlijk?
Misschien ga ik ook de eer aan mezelf houden. Maar ja voor mij c’est un déjà vu. Oh, ja voor dat ik het vergeet: "Ruud Pet; ik ben niet boos hoor, maar een beetje teleurgesteld. Je kan me altijd bellen natuurlijk".

Het mag en het kan in Almere

Tekst: Ali Serrai
Foto: Greta Verduin

Kamervragen over positie burgemeester Ouwerkerk

Almere 20 April 2002
In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag is raadslid Martin Wiegertjes (PvdA) benoemd als voorzitter van het ´presidium´ van de gemeenteraad van Almere.
Zoals wij berichtten, ligt het in de bedoeling dat burgemeester Ouwerkerk de raadvergaderingen niet meer zal voorzitten. Ouwerkerk heeft moeite met de ´dubbelrol´ van voorzitter van het College van B&W en het zijn van voorzitter van de gemeenteraad.
    
Burgemeester Ouwerkerk
Ouwerkerk vindt, nu in het duale bestel er meer afstand komt tussen college en raad, dat hij de raadsvergaderingen niet meer kan voorzitten. In Almere is het voorstel dat Ouwerkerk ´permanent´ vervangen zal worden door raadslid Martin Wiegertjes (PvdA). De 2e Kamer-fractie van de VVD vindt dat ongrondwettig en heeft vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Voornemens Almere ongrondwettig
De afspraak dat raadslid Wiegertjes (PvdA) permanent de burgemeester als raadsvoorzitter zal vervangen kon de goedkeurging van burgemeester Ouwerkerk wel wegdragen. Ouwekerk verwoordde het in de raadsvergadering van dinsdag j.l. als volgt: "Ik zal vaak verhinderd zijn om de raad voor te zitten".
Dat Wiegertjes in de praktijk de raad zal gaan voorzitten berichtten wij reeds eerder (zie elders deze pagina).
In de raadsvergadering stelde oppositieleider Henk Smeeman (VVD) direct al dat dit ongrondwettig zou zijn. Ouwerkerk reageerde hierop dat het wellicht mogelijk was om een ´experimentje bij het rijk aan te vragen´.

VVD maakt er werk van
    
Jan te Veldhuis
    
Ruud Luchtenveld

De vvd-leden van de 2e Kamer, Te Veldhuis en Luchtenveld, hebben onmiddellijk na het bekend worden van het Almeerse voornemen vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken. Zij willen weten of de minister van dit voornemen op de hoogte is, of de minister met de VVD van mening is dat dit voornemen indruist tegen artikel 9 van de gemeentewet en..... indruist tegen artikel 125 lid 3 van de Grondwet.
De beide vragenstellers spreken dan ook van ´ongrondwettig voornemen´ van de gemeente Almere en.... wat de minster er aan denkt te doen om dit voornemen van de gemeente Almere te voorkomen.
    
Martin Wiegertjes

Twee meningen
Martin Wiegertjes echter ziet geen enkel probleem. Hij is het met Ouwerkerk eens dat het een gemis in de wetgeving is. In het duale bestel zou het, volgens Wiegertjes, logisch zijn dat burgemeester Ouwerkerk zich terugtrekt op het bestuursorgaan het College en dus niet meer tegelijkertijd de raad voorzit.

Raadslid Gert-Jan Raven, die overigens persoonlijk medewerker van 2e kamerlid Luchtenveld is, ziet dat heel anders. Volgens hem is het gewoon tegen de grondwet in. Dat is niet niks. Verder stelt Raven dat de functie van burgemeester er een is van ´boven de partijen´. De burgemeester is er ook voor de burger, stelt Raven.
    
Gert-Jan Raven
Dat is altijd al zo geweest. Als een burger er met de politiek en de ambtenaren er niet uitkwam, kon de burgemeester er nog eens naar kijken.
Dat is, volgens Raven, in het duale bestel niet anders, want de burgemeester heeft een zorgplicht naar de burger. Zo heeft de burgemeester juist in het duale bestel een taak die omschreven is: ´zorgen voor burgerparticipatie´.
Raven: "Als een burgemeester zich terugtrekt op het bastion van ´besturen´ (zoals in het college) komt hij juist tegenover de burger te staan. Raadsleden zijn burgers die met mandaat van andere burgers, de belangen van die burgers dienen te behartigen. Dat komt in Almere in het gedrang op deze manier.
Het is typisch een staaltje van wetsonduiking dat hier aan de orde zou zijn. Het zou toch raar zijn als een raadslid (ic. Wiegertjes) de raad voorzit, terwijl een burger op dat moment de burgemeester boodschappen ziet doen. En de burgemeester zou zogenaamd verhinderd zijn om de raad voor te zitten???"


Wachten op antwoorden
De vragen van de vvd-2e Kamerleden over de positie van de burgemeester in Almere zijn nog vers. Of in de demissionaire periode van het kabinet de vragen nog beantwoord zullen worden is onbekend.
Welke invloed deze vragen zullen hebben op het besluit dat de gemeenteraad nog moet nemen over het voorzitterschap van de raad is afwachten. Burgemeester Ouwerkerk was in verband met zijn vakantie niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en de VVD-website

Informatie avond voor ouders van gehandicapte kinderen

Almere 20 April 2002
Na een jarenlange strijd om ouders een keuzemogelijkheid te bieden, zal er in Almere een voorziening worden gerealiseerd voor ZML-, lichamelijk- en meervoudig gehandicapte kinderen.


Informatie avond
Maandag 22 april a.s. organiseren SOS in Almere en Stichting Gewoon Anders een informatie avond. Deze avond vindt plaats in sportcentrum Centre Point en start om 20:00 uur. Ouders, verzorgers en geinteresseerden zijn welkom.

Tijdens deze avond zullen door de architect tekeningen van de school openbaar gemaakt worden. Ook zal Stichting Gewoon Anders een uiteenzetting geven over de onderwijskundige aspecten op deze voorziening. Aan het einde van de avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tekst: Henk Struik

Leefbaar Almere gaat het uitleggen

Almere 23 April 2002
Na de verrassende benoeming uit de eigen gelederen van Leefbaar Almere van een wethouder (Frits Huis) barstte op de site van LA de discussie los. Na het vage compromis over betaald parkeren nu ook nog eens de verkiezingsbelofte verbroken dat raadsleden van LA geen wethouder zouden worden. Daarop aangesproken barstte de kritiek los.


Ruzie op de site van LA
    
Sander Bossink
Het kersverse raadslid Sander Bossink (tevens entertainer) deed bij menige discussiant op de site de tenen krommen. Hij gaf geen antwoord op gestelde vragen, maar ging zich te buiten aan opmerkingen als : "je bent zeker op je p....kie getrapt". Ene Ronald ging dat allemaal wat te ver.
Zelfs de dochter van Huis (Suzanne) nam het voor de keuze van haar vader op, waarop Ronald haar geruststelt: "Joh er is helemaal geen sprake van een ruzie. Alleen ik heb getracht LA en Sander op hun verantwoordelijkheden te wijzen die zij hebben o.g.v. gedane verkiezingsbeloftes.
Als Sander daar dan zo op reageert kan ik er niets aan doen. Hij lijkt wel te jong en te onervaren om in de politiek te gaan. Het gaat mij er om dat bepaalde verkiezingsbeloftes gebroken worden en dat is een feit.
Groet Ronald (16 april 2002)"


Jury Roest: "Er klopt iets niet"; bestuur is niet eerlijk
Leefbaar-lid Jury Roest vindt het niet helemaal eerlijk van zijn partij dat de leden geen inspraak hebben gekregen over de gemaakte keuzen. Roest stelt dat de leden zich over het college-programma hadden moeten kunnen uitspreken. Net zoals bij andere partijen. De ledenvergadering van LA is woensdag 24 april in zeilcafé Haddock. Maar dan zit het college (inclusief Frits Huis) al 14 dagen, stelt Roest:
"En hier heb ik toch een wat ongemakkelijk gevoel over want de leden wordt dus eigenlijk (vind ik) een `fopspeen` voorgehouden wat die inspraak betreft over het college-programma. Wij kunnen ons nu pas laten horen als het nieuwe college al 14 dagen `zit` en dat is dus eigenlijk mosterd na de maaltijd.
Helemaal eerlijk van het bestuur en de fractie vind ik dit niet!"

    
Frits Huis

Huis: Wij hadden mandaat
Frits Huis geeft Roest per omgaande antwoord dat een ledenraadpleging niet nodig was omdat volgens de statuten de partij een mandaat had; over 4 jaar doen we het wellicht anders, aldus Huis:
"Beste Jury,
Tijdens de algemene ledenvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid rond de collegevorming. Het bestuur en de fractie handelen tijdens de collegevorming binnen het hen door de statuten verleende mandaat. Echter, als de leden willen dat in het vervolg een college-akkoord eerst aan hen wordt voorgelegd, zoals dat bij andere partijen het geval is, kan dat tijdens die vergadering worden besloten. Het zou zelfs kunnen dat het bestuur zelf met zo`n voorstel komt."


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

PvdA wil overlast jongeren in Haven ´bestrijden´

Almere 24 April 2002
Bewoners Almere Haven zijn overlast zat en.....Reeds eerder klaagden de bewoners van de ´vernieuwde Brink´ hun nood bij de woningbouwvereniging over de overlast van drugsgebruikende jongeren in hun portiek. De ingezette beveiliging heeft blijkbaar ´geholpen´. Nu klagen de bewoners van de -100 meter verder gelegen- Binnenhof in de pers hun nood. Het probleem blijkt dus gewoon verplaatst. Dit schreven wij al in mei 2000. Zie Archief.

    
Binnenhof Videotheek
2002; toch nog aktie
Volgens de PvdA-Almere heeft zij, vooral tijdens de verkiezingscampagne, klachten gekregen van inwoners uit het centrum van Almere-Haven. Vooral rond de Binnenhof wordt van rondhangende jongeren veel overlast ervaren. Het dealen van drugs en het zich ophouden in de portieken van de woningen wordt door de bewoners als onveilig ervaren.

Crimineeltjes van 8 en 9 jaar oud; taak voor basisschool
Volgens de politie, het wijkbeheer en WelzijnsStichting De Schoor, komt het steeds vaker voor dat jeugdigen van 8 en 9 jaar oud met de politie in aanraking komen wegens ernstige delicten. Vanwege lange wachtlijsten bij het bureau Jeugdzorg kan niet direct iets aan deze ´probleem-gevallen´ gedaan worden. Derhalve zou het signaleren van dergelijke jeugdigen met dergelijk gedrag al op de basisschool dienen te gebeuren, zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden.

Hangplek mobiel maken
Bij acute problemen in een wijk zou er binnen 24 uur een mobiele hangplek geplaatst moeten kunnen worden. Met name als de openbare orde en de veiligheid in het gedrang komt.
De PvdA-wethouder J.Haanstra heeft toegezegd dat zij de mogelijkheden voor een dergelijke ´mobiele hangplek´ zal onderzoeken. De PvdA-raadsleden Bouwmeester en Sheighali gaan de gemeenteraad wijzen op de jongeren-problematiek in o.a. Almere Haven.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Diversen

Op zoek naar speelplekken

Almere 24 April 2002
De nieuwe wijk Tussen de Vaarten mist speelplekken voor de jeugd van 12-18 jaar. In de hele wijk is geen JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) te vinden en dat gaat zich uiten in overlast voor de buurt.


Geen gehoor
Al bijna een jaar lopen bewoners met hun hoofd tegen ´de muur van de gemeente´ met hun verzoek om - de toegezegde- speelvoorzieningen. Inmiddels heeft ook Stichting De Schoor een bijeenkomst voor de buurtbewoners georganiseerd, waarin zij hun wensen en klachten kwijt konden. De opkomst en de inbreng van de buurtbewoners was positief: in juni is alweer een volgende bijeenkomst gepland.

    
Diane, een wijkbewoonster, op ´speelplaats zoektocht´ met jongeren

Sociale cohesie
In die tussentijd wordt er gekeken of een eigen wijkkrantje mogelijk is (vooralsnog gefinancierd door woningbouwver.Goede Stede en de wijkbewoners zelf) ter bevordering van de ´sociale cohesie´. Ook worden jongeren opgeroepen mee te denken over lokaties waar speel- en ontmoetingsplekken mogelijk zouden zijn en....waar zij dan zelf behoefte aan zouden hebben.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Frits Huis: "Ik ben geen zakkenvuller"

Almere 25 April 2002
Wethouder Huis was wat verlaat op de algemene ledenvergadering van Leefbaar Almere. Een uur maar liefst. In dat uur nam fractievoorzitter Nico van Duijn de punten door die diverse vertegenwoordigers van belangengroeperingen te berde hadden te brengen.
    
LA Forum
Variërend van een verzoek tot het aanpakken van de Nuon (stadsverwarming) tot aandacht vragen voor de ´geldverslindende´ operatie Revitalisering Almere Haven.
Maar...was dit nu een echt andere ledenvergadering dan bij andere (politieke) verenigingen?

De verantwoording; geen AOW in de parkeermeter
Toen Huis eenmaal gearriveerd was kon het hoofdstuk ´verantwoording afgelopen periode´ een aanvang nemen. Wie gedacht had dat na de uitleg van Huis de bakken van kritiek over de hoofden van bestuur en fractie werden uitgestort kwam bedrogen uit.
Slechts één Leefbaar-lid liet zich daarover in kritische zin uit: "Je moet zeggen wat je doet en doen wat je zegt", was zijn stellingname en vervolgens constateerde hij dat LA zich dus niet aan zijn verkiezingsbeloften had gehouden.
Volgens Huis zou betaald voetbal (Omniworld) vanzelf tot ontbinding overgaan. En vwb. betaald parkeren wacht LA het onderzoek daarnaar af. De Leefbare wethouders zouden dat onderzoek en de resultaten daarvan goed bestuderen. Het debat erover zou in de raad moeten plaatsvinden. Huis: "In ieder geval moet voorkomen worden dat met betaald parkeren er Amsterdamse toestanden ontstaan, waarbij je zowat je halve AOW aan parkeren moest besteden".
    
Frits Huis biecht op

De wethouder(s); politiek invalide; applaus toe
De reden voor het later komen van Huis was daarin gelegen dat hij samen met de sollicitatie-commissie een eindgesprek had met een kandidaat voor een wethouders-post van buiten de raad. Nog deze week wordt bekend of deze Almeerder (m/v) benoemd kan worden. Ook al een punt van kritiek van dat ene lid. Huis legde vervolgens uit dat LA zich verkeken had op het zoeken naar wethouders van buiten de raad. Hij maakte bekend dat de fractie hem had gevraagd.
Huis: "Ik ben echt geen zakkenvuller; daarom heb ik het niet gedaan. De wedde is niet slecht, maar ik laat een dijk van een rechtspositie (32 jaar bij concern De Telegraaf) achter. Dat kost mij veel geld. Mocht ik straks op de keien staan ga ik met dat bordje "politiek invalide" in de hal van het stadhuis zitten"
Alsof het geregisseerd was stelde een ander lid dat er toch enorm veel bewondering moest zijn voor de zaken die LA tot nu toe gepresteerd had en begon te klappen, waarna de zaal hem al al applaudisserend volgde.Rudimentaar: "Applaus, jonge wijn en oude zakken!"
(commentaar van Ruud v.d. Bosch)
Tijdens de afgelopen raadsvergadering waarin het college-akkoord centraal stond zei fractievoorzitter Nico van Duin het zo: "Het applaus voor dit college met Leefbaar Almere komt nog wel, ook van de oppositie"
Het eerste applaus op de eigen ledenvergadering is in ieder geval binnen. Of er nog meer applaus van buiten zal volgen is nog maar de vraag.

Applaus-machine
Als deze ledenvergadering model moet staan voor het ´vernieuwende´ van de partij dan zal dat applaus allengs verstommen. Niets nieuws onder de zon wat dat betreft. Wel een meer ontspannen sfeer, maar de applaus-machine van LA voor de ´leiders´ klinkt voorlopig niet anders dan bij willekeurig welke andere partij dan ook.
Wethouder Huis houdt de leden van zijn partij weliswaar voor dat het resultaat van de onderhandelingen is, dat LA veel van zijn punten zal kunnen binnehalen de komende vier jaar, maar een garantie dat dát zal gebeuren is er echter niet. En toch applaus. Dat soort incestueus gedrag wordt vaker vertoond. En, dat is ook de reden dat veel kiezers/niet leden zich van de politiek hebben afgewend.

Valse start
De start van LA is niet geweest zoals de gemiddelde kiezer zich dat zal hebben voorgesteld. Maar die was waarschijnlijk ook niet aanwezig op de ledenvergadering (zo´n veertig bezoekers). Die moet penningen in de parkeerautomaat blijven gooien en wat de kosten zullen zijn van het opbreken van betaald voetbal is nog afwachten. Die rekeningen moeten nog komen. Mocht Leefbaar Almere de komende vier jaar verder ook in gebreke blijven, vooropgesteld dat dit college de rit uitzit natuurlijk, dan zal de kiezer de rekening daarvan wederom presenteren. Hetzij door niet te stemmen, dan wel door de rug definitief naar de politiek te keren.

De zak en de wijn
Leefbaar Almere zal echt met aansprekende punten en verbeteringen voor de bevolking moeten komen om dat te voorkomen. Huis kan wel steeds benadrukken dat het ´slechts´ 9 van de 39 zetels zijn, maar ze hebben wel een kwart van de stemmen gekregen die door kiezers zijn uitgebracht. Tijdens de eerste ronde college-onderhandlingen liep LA weg: "Wij weigeren om de nieuwe zakken voor de oude wijn te zijn".
Op dit moment zit er zeer jonge wijn in zakken. Jonge wijn moet rijpen; dan wordt ie vanzelf oud. Net zoals de zakken overigens.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Afscheid van 2 Almeerse wethouders

Almere 26 April 2002
In Almere werd op donderdag 25 april 2002 een afscheidsreceptie gehouden voor twee vertrekkende wethouders. Lies Spruit (PvdA) en Rita van Ling (GroenLinks) in Danscafé "Eindelijk!".

    
Oud-wethouder: Bos (VVD), van Ling (GroenLinks) en Spruit (PvdA)

In het middelpunt
Zoals gebruikelijk voerden verschillende sprekers het woord en stond men letterlijk in de rij om de twee (ex-)wethouders een hand of een presentje te geven; maar eigenlijk was deze receptie iets, waar beide ex-wethouders helemaal niet van houden.... in het middelpunt staan. Maar ja, dat is de tol die je betaalt als je wethouder wordt en zo lang aanblijft! In ieder geval was het bere-druk en ook oud-Burgemeester Pans verscheen met zijn vrouw.

    
Burgemeester Ouwerkerk, Mevrouw en mijnheer Pans en de heer Caminada

Woorden en muziek
Als sprekers traden op: Heman Sterenborg, directeur van stichting De Schoor, Arman Goedhart, een 12-jarig lid van de Roefelraad, Finny Deijs, beleidsmedewerker van stichting De Schoor, de heer van Asperen van het Clientenberaad en als afsluiter: Hans Ouwerkerk, burgemeester van Almere.
Het muzikale entertainment werd verzorgd door Raymond en Milana-muziek, Time Bandits, waar lekker op gedanst kon worden. Tot middernacht duurde het uitzwaaien: Rita en Lies: het ga jullie goed in je verdere leven want...... er is nog leven na de politiek!

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Wereldrecord in Almere-Haven

Almere 28 April 2002
In Almere-Haven is zaterdag 27 april 2002 een poging gedaan om het Wereldrecord voor het grootste vingerverf-schilderij aan te vallen. Met 91 m2 staat dit Record momenteel geregistreerd in Gathersburg, Maryland USA. In Almere was de uitdaging te gaan voor 210 m2. Men had zich aangemeld bij het Guinness World Records, waar de naam van elke deelnemer officieel zal worden geregistreerd.
Méér dan 200 meter doek van 1 meter hoog werd langs de waterkant van de Kerkgracht gespannen. Vervolgens werd om 11 uur de aftrap gegeven en mocht iedereen meedoen met schilderen....als het maar met de vingers gebeurde!


Stormachtig begin
Het aanvankelijk stormachtige weer veranderde in de loop van de dag gelukkig in zonnige periodes, waardoor er enthousiast meegedaan werd door jong en oud. Met gezellige live-muziek, sfeervolle grachtenliederen en een hapje en een drankje vermaakten deelnemers en omstanders zich uitstekend.
Om 17 uur werd er officieel opgemeten, o.a. door Havenaar-van-het-eerste-uur -en zelf bewoner aan de Kerkgracht- Klaas Nawijn (ook bekend van ´de provincie´) en bedroeg maar liefst 227,8 m2! Het Wereld Record voor het langste vingerverfschilderij is dus ruim gehaald. Er hebben in totaal 358 mensen aan meegewerkt van alle leeftijden.


Officiele opening van de ´Kunstgracht´
Aanleiding tot deze kunstzinnige uitdaging is de officiele opening van de ´Kunstgracht´ en de presentatie van boekje 8 aan de Kerkgracht. Deze ´Kunstgracht´ is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Almere en woningbouwver. Groene Stad en natuurlijk: de 8 culturele ondernemers aan de Kerkgacht in Almere-Haven. Dat zijn inmiddels: Alosery Art Gallery, Draad van Lot, Galerie Lechaim, Duka La Dunia, goudsmederij Hoekendijk, Jan van Koningsveld glaskunst, Huis van Steen en Atelier Odelein.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Kunstenaars hebben behoefte aan broedplaats

Almere 28 April 2002
De nog niet zo lang geleden aangestelde Cultuur-intendant Cox Habbema heeft afgelopen week een inventarisatie-ronde gehouden onder Almeerse kunstenaars.
De bijeenkomst vond plaats in het emancipatie-centrum in Almere Haven: Avanti.
Zo´n vijftig Almeerse theatermakers en beeldend kunstenaar gaven acte de precense om Habbema hun ideetjes en wensen kenbaar te maken.

Rond de piano
Habbema had de kunstenmakers gevraagd om zichzelf via dans, muziek of anderszins te presenteren. Daar werd gebruik van gemaakt, waarbij de piano zijn diensten bewees.
Zo kreeg men van elkaar een goed beeld.

    
Levendige discussies
In discussie met Habbema
Habbema (ex-directeur van de A´damse Stadsschouwburg) die erom bekend staat, dat zij geen blad voor de mond neemt en ook niet schroomt om haar opdrachtgevers (ic. gemeente Almere) stevig aan te pakken, ging in de aansluitende discussie in op de ´ruimtenood´ onder de Almeerse kunstenaars.
Habbema: "Op de kerkgracht hier loopt regelmatig een directeur van een woningbouwvereniging langs. Trek hem eens aan zijn vestje. Hijzelf is dol op kunst. Misschien heeft hij nog wel een ruimte ergens waar jullie kunnen werken of een café inrichten om leuke plannen uit te broeden....een soort ´broei-nest-café".

Tumult
Habbema is voorzitter van de adviesraad van het nieuwe Almeerse initiatief: Tumult.
Deze organisatie wil kunstenaars terzijde staan bij het leggen van contacten, het aanvragen van subsidies en het opstellen van begrotingen, om maar enkele zaken te noemen waar ook kunstenaars heden ten dage mee te maken krijgen.
Othmar Matos, van galerie Impulse, presenteerde zijn voorstel voor een internet-platform, waarop kunst en kunstenaars vermeld worden.

    
Cox Habbema en José Joosten

José Joosten organiseerde deze avond, die ongetwijfeld een vervolg zal krijgen
    
de Vletter opent

Na afloop werden alle ´opgetreden kunstenaars´ bedankt met een boeketje.
info: josejoosten@wanadoo.nl

Expositie in Corrosia
Zaterdag 27 april 2002 om 13.00 uur werd door Jan de Vletter, directeur woningbouwvereniging GSA, een expositie geopend.

10 Almeerse kunstenaars
Te zien is het werk van 10 Almeerse kunstenaars namelijk: Agmon van der Veen, Frea Lenger, Christian Wisse, Gerard van Kerkhof, Abraham Westerdijk, Elfry Knook, George Geutjes, Hein Walter, Eleni Tzatzalos en Maryoke.

De expositie is geopend Van 27-4-2002 t/m zondag 26-5-2002, van donderdag t/m zondag van 12-17 uur
Toegang gratis!

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Grafitty bij jongerencentrum Totum

Almere 30 April 2002
Hoewel de meeste mensen bij het woord ´Grafitty´ direkt op tilt slaan, hoort dit onderdeel van ´kunstzinnige´ uitingen, méér positieve aandacht te krijgen dan het krijgt.
Inderdaad, het is een redelijk ongecontroleerde uitingsvorm maar dat is nu juist het mooie. Hier kun je juist duidelijk voelen wat er leeft in de maatschappij!

Gozers met kwaliteit
In Flevoland -en ook in Almere- lopen een stelletje gozers rond met kwaliteit, echt knap wat zij in korte tijd presteren.

    
Eerst afplakken

Enige maanden geleden verfraaiden zij grote panelen met grafitty die zij onder moeilijke omstandigheden maakten achter discotheek ´Eindelijk!´. Deze panelen kregen een prominente plaats in jongerencentra en het gemeentehuis.

Koninginnedag opfleuren
Op Koninginnedag trotseerden zij regen en wind en plakten eerst alles netjes af, voor zij begonnen aan hun pieces. Ditmaal voor Jongerencentrum Totum.

    
René Kempenaar

Ook het resultaat hiervan krijgt binnenkort weer een goede plek. De initiatiefnemer is René Kempenaar, regelmatig te vinden in Totum

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Huldiging Omniworld

Almere 30 April 2002
Koninginnedag, was helaas een verregende dag. De drukte was in Almere dan ook ver te zoeken, zogezegd een rustige Vrijmarkt. De Grote Markt en het Podium lagen er verlaten bij. Commerciele handelaren mochten uitsluitend 2e-hands spullen verkopen, anders werden ze weggestuurd door de streng controlerende politie.

Omniworld gehuldigd
In de namiddag werd het gelukkig even droog en kon de Nederlands Kampioen Volleybal, VC-Omniworld (sinds donderdag 25 april 2002), officieel gehuldigd worden op het grote Podium. Trainer Martin Teffer, aanvoerder Michiel van der Kuip, manager Edwin Benne en ´Man of the Match´ ofwel: de beste speler van VC-Omniworld: Olaf van der Meulen, werden lovend toegesproken en in de bloemetjes gezet.

    
Frits Huis huldigt Omniworld

Allereerst door de nieuwe wethouder voor Sport: Frits Huis (Leefbaar Almere). Gevolgd door Gert jan de Kort (Omniworld) en Ben Scholten (namens de Business Club Almere).

VIP´s
Verder waren aanwezig: burgemeester Hans Ouwerkerk, Debora Korporaal (StadsPartij), Quitus van Hal (...) , Paul Beck (Omniworld) en de enthousiaste Marjo Heins, voorzitter van de voor de spelers zo stimulerende SupportersClub!

Tekst en foto: Greta Verduin

Uitnodiging voor Verkiezingsbijeenkomst VVD

Almere 30 April 2002
Op donderdag 2 mei 2002 vindt de verkiezingsbijeenkomst van de VVD plaats in restaurant Atlantis, Archerpad 2 in Almere. Het programma begint om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) en is rond 21.30 uur afgelopen.

Programma
De VVD biedt een afwisselend programma met speeches en talkshows. Medewerking wordt verleend door o.a. Gerrit Zalm, Jozias van Aartsen en vele andere kandidaten.
Het globale programma is vanaf 19.30 uur als volgt:
- aanvang programma, TV-spot, speech Gerrit Zalm en een Videodagboek
- Er is een STA-tafel met regionale kandidaten: Jan Marc Lenards en Bibi de Vries
- speech Hella Voute
- Politiek aan tafel: Jozias van Aartsen, Stef Blok en Herman Vermeer
- Vragen-kwartier m.m.v. Gerrit Zalm, Jozias van Aartsen en Bibi de Vries.

Uitnodiging
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! Uiteraard zijn ook vrienden, kennissen en andere belangstellenden welkom.
Mocht u van tevoren een vraag aan een van de politici willen stellen, dan kunt u dat doen via steluwvraag@vvd.nl Een aantal vragen wordt tijdens het programma beantwoord.
Meer informatie vindt u op de vvd site

Tekst: Greta Verduin
Picture: VVD