Oud Nieuws

Leefbaar Almere veegt ruzie onder tapijt

Almere 01 Oktober 2002
De meeste Almeerders en daaronder ook vele stemmers op Leefbaar Almere hebben waarschijnlijk nog nooit van Rob Dam gehoord. Hij was de beoogde voorzitter van de partij. Een paar dagen geleden liet hij voor het eerst op de website van LA van zich horen. Hij schreef daar: "Binnen het nieuwe beoogde bestuur leven vergevorderde plannen om serieus een gooi te doen naar een vertegenwoordiging bij de provincie. Nadere uitwerking kan slechts dan als de leden daar ook in gekend zijn. Wij zullen dit punt uitvoerig toelichten tijdens de Algemene Leden Vergadering. Ik roep dan ook alle leden op om daar aanwezig te zijn en mee te doen aan de gedachte vorming omtrent dit onderwerp". Dat schreven wij in ons artikel van 5 september 2002 over de ledenvergadering van Leefbaar Almere: "Positie Leefbaar Almere onduidelijk".


Rob Dam: "Ik heb er mijn buik van vol"
Toen berichtte het voorlopige bestuur van Leefbaar Almere dat privé-problemen ten grondslag zouden liggen aan het afwezig zijn van Rob Dam. Nu laat Rob Dam echter iets anders horen. Volgens hem was dat toen zo afgesproken om de onenigheid onder het vloerkleed te vegen. In werkelijkheid, zo stelt Dam, was er een diepgaand verschil van inzicht. "Mij is duidelijk te verstaan gegeven dat ik niet het gezicht was dat men wilde voor Leefbaar Almere met mijn ideeën. Op die manier blijft Leefbaar Almere zitten op een eilandje zonder binding met de provincie, waar toch heel belangrijke beslissingen genomen worden die ook voor Almere van belang zijn".

Inteelt
Volgens Dam begint het reilen en zeilen van Leefbaar Almere LPF-achtige trekjes te krijgen. Een klein deel van de fractie en bestuur beslist eigenlijk over wat er gebeurt. "Een soort inteelt binnen Leefbaar Almere",volgens Dam. "Men neemt mij kwalijk dat ik me er een voorstander van getoond heb om met de lokale Leefbaren (Dronten, Lelystad, Almere etc.) de provincie in te willen. Dat is gewoon gebruikt als stok om mij te slaan", aldus Dam, die zeer teleurgesteld is in de opstelling van Leefbaar Almere. Hij ontkent overigens dat hij contacten heeft gezocht met Leefbaar Nederland, zoals Gundersen (Leefbaar Flevoland) over hem beweerde.

Geen discussie
Volgens Dam is men door de discussie over een Leefbaar Flevoland en het kontakt zoeken met andere Leefbaren in de gemeenten in Flevoland geschrokken. "Neen, mij zien ze vanavond (1 oktober) niet bij die vergadering. Ook aan de slechte opkomst bij die ledenvergaderingen kun je zien dat Leefbaar Almere nog niet echt democratisch wortel geschoten heeft in Almere. Discussie is er weinig, zo heb ik begrepen. En dan die website van Leefbaar Almere. Dat mag je toch ook gerust anti-reclame voor de partij noemen.Ik heb geen zin om mijn krachten daaraan te wijden", laat Dam weten.

Tekst: Ruud van den Bosch

LPF hebben een bestuur voor de afdeling Flevoland

Almere 01 Oktober 2002
In een vergadering op donderdag 19 september in motel De Witte Bergen in Eemnes hebben de Flevolandse leden van de Lijst Pim Fortuyn hun lokale bestuur gekozen. Daarmee is de afdeling Flevoland van de Lijst Pim Fortuyn een feit!

    
De grote voorganger
Grote voorganger
Een aantal mensen uit de vaste LPF ploeg was wat vroeg gekomen om posters van Pim op te hangen zodat alles kon gebeuren onder het toeziend oog van onze grote voorganger. Na de eerste “members meet members” bijeenkomst op 29 augustus was nu het moment van de officiële stemming voor een bestuur gekomen.

Race tegen de klok
De vergadering werd voorgezeten door Ton van Dillen, namens het landelijk team. Voor de pauze had elke kandidaat 4 tot 5 minuten om een verhaaltje te houden en vragen te beantwoorden, wat soms leidde tot een race tegen de klok. De tijd werd strak in de gaten gehouden door de voorzitter, die van plan was om bijtijds klaar te zijn.

Bestuur van 5 leden
Er waren 15 kandidaten voor verschillende bestuursfuncties en er moest een bestuur van 5 leden worden gekozen. Na verschillende ronden was de uitslag als volgt:
Voorzitter werd Frans Schreiber, secretaris: Gerard Witvoet en penningmeester: Saskia Middendorp. De overige bestuursleden: Leo van den Blink en Jan Oostrom.


Tekst: Persbericht LPF Ton Kuijper
Foto: AC-team

Almere-City presenteert tekst Taskforce

Almere 02 Oktober 2002
In vervolg op ons vorige artikel "Leefbare taskforce: Betaald voetbal is maakbaar" kunt u de integrale tekst van deze managementrapportage van de taskforce nu bij ons lezen.

Conclusie 4: Basketbal en volleybal hebben samen een exploitatietekort van € 965.000 per jaar en tot 2004/2005 aanloopkosten van € 4,5 miljoen. Een sluitende exploitatie is niet mogelijk.

Conclusie 6: Betaald voetbal met een sluitende begroting is haalbaar.

Dit zijn twee, van een aantal, conclusies uit de zogenaamde management-rapportage (14 blz.) van het verslag van de "taskforce", die onderzoek deed naar o.a. de haalbaarheid van betaald voetbal (BVO) in Almere en in het bijzonder in AlmerePoort-Omniworld.

Voor de liefhebber: Lees meer

Tekst: AC-team

Leefbare Taskforce: "Betaald voetbal is maakbaar"

Almere 02 Oktober 2002
Wethouder Huis (LA) wilde er 1 oktober op de Ledenvergadering van zijn partij niets over kwijt. Wel stelde hij dat de conclusies van het rapport van zijn zgn. "taskforce" die onderzoek deed naar de mogelijkheden inzake Omniworld, duidelijk en voor een ieder te begrijpen zouden zijn. De vraag die de raad zich stelde, en ook als onderzoeksopdracht meegaf aan het college van B&W, kan betaald voetbal op een of andere manier in Almere, wordt door het rapport bevestigend beantwoord.

Volgens Leefbaar Almere kón het niet; grote ramp
Huis (en zijn partij) een groot tegenstander van betaald voetbal, maar wel een voorstander van volleybal en basketbal (topstporthal) met een publiekstrekker als bijvoorbeeld ´Snowworld´ zal nog raar opgekeken hebben van de voornaamste conclusies. Het was Leefbaar Almere die al tijden riep dat betaald voetbal voor Almere een ´eeuwig durend schip van bijleg´ zou zijn. Jeroen Mulder (LA) stelde in de raad dat met het ´afschieten van Omniworld´ Almere voor een grote ramp behoed was. En dat onderzoek dat de raad zo graag wilde? Ach die taskforce zou tot dezelfde conclusie komen, zo wist Mulder.

    
Frits Huis in de pers

Taskforce: voetbal kan wél, maar volleybal en basketbal zijn problematisch
Voor zover nu bekend blijkt uit de conclusies dat betaald voetbal in Almere wel degelijk kán. Betaald voetbal in Almere is mogelijk op de korte termijn. De aanloop-kosten zijn 2,5 Miljoen Euro. Het stadion zou door de gemeente beschikbaar gesteld moeten worden.
  Conclusies
 • Zag de sportwethouder Huis (LA) wel mogelijkheden voor volleybal en basketbal op professioneel niveau in de topsporthal blijkt dat volgens de ´taskforce´ veel moeilijker te liggen. De jaarlijkse exploitatie-kosten van een dergelijke hal worden door de taskforce begroot op 700.000 euro jaarlijks.
 • Omniworld als totale organisatie zou moeten stoppen. De N.V. Sportcomplex (100% aandelen gemeente) zou opgedoekt moeten worden. De kosten daarvan (claims, personeel e.d.) zouden eenmalig 2,9 Miljoen Euro bedragen.
 • Er is een doorstart mogelijk van de drie sporten in ieder een eigen organisatie.
 • TCN, die ook het modecentrum in Almere ontwikkelde wil de Expohal in Almere Poort ontwikkelen en exploiteren. Dit zou de gemeente Almere 15 Miljoen Euro besparen.
 • Gezien dit laatste (TCN) zou Almere ´uit de brand zijn´ en kunnen voldoen aan het adagium van de raad dat er niet meer geld in Omniworld gestoken kan worden dan de tot nu toe gedane, slordige 23 miljoen Euro.
College geeft geen reactie
Het college heeft besloten om de komende drie weken geen reactie op het rapport van de taskforce te geven. Daarna komt zij met een advies, waarna de raad dit najaar een definitief besluit neemt.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin

Nacht van de Schilders

Almere 03 Oktober 2002
Vanaf vrijdagavond 5 oktober 22.00 uur tot de volgende ochtend 10.00 uur wordt er in Almere-Haven een "Nacht van de Schilders" georganiseerd. Er doen in totaal zo´n 17 professionele kunstenaars aan mee.

Loop binnen
Dit ´Monsterproces´ vindt plaats in het Sousterrain van Corrosia, omdat deze ruimte binnenkort geheel verbouwd gaat worden, kan men nog één keer zien hoe de ruimte aan de Markt 7 in Almere-Haven er nu uitziet.
Loop binnen wanneer het je uitkomt. Kom kijken en zie hoe er gewerkt wordt, de hele nacht door! Voor hapjes en drankjes wordt gedurende de hele nacht gezorgd.

Film
Een speciale attraktie wordt georganiseerd door Filmhuis ´Die Blechtrommel´, dat deze nacht diverse Kunst-dokumentaires presenteert. Korte en lange films. De ´Nacht van de Schilders´ en de Kunstfilm vormen een perfekt voorbeeld van wat Cultureel Centrum Corrosia in 2003 zal bieden.

Tekst en foto: Greta Verduin

Leefbaar Almere wil niet ´Provinciaal´

Almere 03 Oktober 2002
Leefbaar Almere doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in 2003. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering van die partij 1 oktober besloten. De ´kwestie Dam´ (zie artikel "Leefbaar veegt ruzie onder vloerkleed" elders deze pagina) werd door het bestuur afgedaan op een wijze die geen discussie openliet. Ook werd het interim-bestuur van LA uitgebreid met 2 man, zodat de partij nu over een volwaardig partijbestuur beschikt. Wederom was de opkomst van Leefbaar-leden bedroevend te noemen. Naast de partij-voormannen, raadsleden, bestuurleden e.d. hadden welgeteld zo´n 8 leden reden gevonden om de vergadering bij te wonen.

    
Bedroevende opkomst

Kwestie Rob Dam
Naar aanleiding van ons interview met Rob Dam was in de gelederen van LA de nodige beroering ontstaan. Volgens Dam had het bestuur de leden verkeerd voorgelicht door mee te delen dat Dam wegens ´privé-redenen´ niet beschikbaar was voor het partij-voorzitterschap. De fungerend voorzitter, Wim Husmans, hield de leden voor dat het niets te maken had met het wel of niet meedoen aan de Provinciale verkiezingen in 2003 (zoals Dam voorstond), maar dat de enige en echte reden gelegen was in de ´privé-omstandigheden´ van Rob Dam. Ik maak die niet bekend, zo betoogde Husmans, anders zou Dam zelf beschadigd worden en ook de partij kan er door beschadigd raken. Husmans maakte bekend dat hij en Jeroen Mulder (LA) een gesprek met Dam hadden gehad en hem meegedeeld hadden dat hij niet voor het voorzitterschap in aanmerking kwam.
Geen van de leden had behoefte aan nadere uitleg.

    
Arvid Gundersen
Bang voor Gundersen
Dam gevraagd om een reactie op deze uitlatingen van Husmans deelt mee dat hem in dat bewuste gesprek meegedeeld is dat zijn pogingen om Provinciaal te gaan gevaarlijk voor de partij waren. Dat is volgens Dam de enige reden. Dam: "Ze waren bang om hun zeggenschap over hun eigen lokale partij te verliezen. Bovendien wilden ze op geen enkele wijze geassocieerd worden met een man als Gundersen, die de partij Leefbaar Flevoland had opgericht. Zulke associaties met die man vonden ze gevaarlijk. Ik had helemaal de bedoeling niet om met Gundersen in zee te gaan, maar een beweging te vormen met de Leefbare partijen uit de polder om daarmee samen de Provinciale Staten-verkiezingen in te gaan. Maar er hielp geen lieve vader of moeder meer aan.... de associatie met Gundersen zou de partij schade doen. Die asscociatie is er niet dus waar zijn ze nou eigenlijk zo bang voor?", aldus Dam. De leden van de partij besloten, na discussie, om niet mee te doen aan de Provinciale verkiezingen.

    
Bestuur Leefbaar Almere
Bestuur uitgebreid
Het interim-bestuur werd uitgebreid met Vincent van der Velde en Maarten Elffers. Van links naar rechts bestaat het definitieve bestuur nu uit: Vincent vd. Velde, Marcel Bakker, Wim Husmans (voorz.), Wim Kant en Maarten Elffers.

Allochtoon versus ´morele economie´
De tamme vertoning leek nog even spannend te worden. Leek!
    
Ali Serrai vs. Nico van Duijn
Want fractievoorzitter Nico van Duijn leek maar niet te begrijpen waarover Ali Serrai het had. Serrai greep de rondvraag aan om zijn verontwaardiging te uiten over een stuk van de hand van Van Duijn over ´kleurrijk almere´. Van Duijn betoogde in dat stuk dat de ´morele economie´ in diende te houden dat "zij die komen vliegen van over de brug" minder recht hadden op schaarse voorzieningen (huisvesting e.d.) omdat zij minder aan de economie van Nederland hadden bijgedragen en minder premies en belastingen hadden betaald.
zie archief Had hij dat goed begrepen?, vroeg Serrai aan Van Duijn en vond hij dat echt? Want, in dat geval, zo betoogde Serrai had hij niets meer bij LA te zoeken. De voorzitter stond zowaar enige discussie toe. Van Duijn betoogde dat het stuk van zijn hand gedragen werd door zijn hele fractie. Het was geen partij-standpunt. Hierna verloor Van Duijn zich in filosofische verhandelingen waar niemand kaas van kon maken. Een duidelijk antwoord kon Serrai derhalve wel vergeten. Besloten werd om een aparte discussie aan deze ´morele economie´ te wijden op de volgende Algemene Ledenvergadering. Serrai moet een half jaartje geduld oefenen. Want die vergadering werd gepland voor 19 maart 2003. Of Serrai dat mee zal maken is nog maar de vraag.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Werelddierendag 2002

Almere 04 Oktober 2002
Eén keer per jaar staan we weer eens stil bij de medebewoners van onze planeet. Mensenrechten zijn vanzelfsprekend, maar de rechten van het dier liggen nog niet vast. Toch worden er inmiddels steeds meer vraagtekens gezet bij dieronvriendelijke produkten zoals b.v. paté de foie gras.Open dag Dierenasiel Almere
Morgen, tussen 10 en 4 uur houdt het dierenasiel een open dag. Het Asiel is te vinden op de Groene Kadeweg 24 in Almere-Buiten (de Vaart).

Tekst: Rob Franken
Foto´s: Greta Verduin

Leefbaar communiceren

Almere 04 Oktober 2002

Rudimentaar:
"Wildplassen in Leefbare Achterbuurt"

(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Al geruime tijd doen wij op deze plek verslag van het wel en wee van de partij Leefbaar Almere. Zo bezoeken wij met regelmaat de Algemene Ledenvergaderingen van deze partij. Want het is niet niks waarmee Almere zichzelf opgezadeld heeft. De grootste Lokale Leefbare Partij van heel Nederland is in Almere te vinden. Noblesse oblige, zoals het Franse spreekwoord luidt. Het is altijd weer een genot om de democratie, ook binnen een partij zelf, in werking te zien. En dat is nu net het ´wee´ van deze partij, want dat houdt niet over.

    
Arvid Gundersen
Dierennummer
Het ´wel´ van Leefbaar Almere tiert net zo welig als in welke partij dan ook: Als zijn het dierentemmers bespelen de bestuurders, fractieleden en zelfs de wethouder het stemvee. Op de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Almere van 1 oktober was het weer zo ver. Als ware masochisten die wachten op een stukje vlees aan de prikstok zaten de leden (zowaar 8 in getal) in stille afwachting van het zweepje te wachten tot zij hun kunststukje mochten vertonen.

Wie is er bang voor Gundersen
De wijze waarop voorzitter Husmans (zie bericht elders op deze pagina) van LA de kwestie Rob Dam afdeed is tenenkrommend. Als volledig gedrogeerd zaten de leden van de partij erbij. Geen enkele kritische opmerking werd er geplaatst bij de mening van het bestuur dat deze ´kwestie´ niet voor discussie vatbaar was. En de leden? Als een stel apatische gedrogeerde primaten (de complete 8) hoorden zij het aan. En... zij applaudisseerden voor deze paskwil van de voorzitter van een partij die duidelijke taal en openheid in het vaandel heeft staan. En dat alles omdat Leefbaar Almere zich in het nauw gedreven voelt door Arvid Gundersen, de voorman van Leefbaar Flevoland. Tenminste als we Rob Dam, de afgeserveerde voorzitter van Leefbaar Almere, mogen geloven. Enfin...Iedere partij krijgt de leden die het verdient.

Leefbaar bang voor fotografen?
    
Zij wel op de foto
Op een gegeven moment kreeg één van de 8 leden, ene Freddie, het in zijn hoofd om een heel ´belangrijk´ issue bij de voorzitter aan te melden. Het was hem namelijk opgevallen -wat leden al niet opvalt-, dat er foto´s gemaakt werden.
    
Hij niet?
Nu is onze fotografe, Greta Verduin, een niet onbekende figuur bij dit soort bijeenkomsten, maar Freddie zat er maar mee. Of meneer de voorzitter (Husmans) even kon uitleggen waarom die foto´s gemaakt werden en wat er met die foto´s gebeurde? Greta en ik konden hem prima aan zijn verstand peuteren dat foto´s er toe dienden om afgedrukt te worden en, in ons geval, digitaal geplaatst worden op onze website (Almere-City) om verhaaltjes op te leuken met plaatjes. Later bleek deze meneer er toch erg groot bezwaar tegen te hebben dat zijn facie op onze website, bij een verhaaltje over Leefbaar Almere, zou verschijnen. Derhalve hebben wij besloten om iedere foto waar deze meneer op voorkomt te voorzien van een zwarte balk zodat hij voor een ieder onherkenbaar is, zelfs voor zijn eventule vrouw en werkgever. Zo zorgvuldig zijn wij wel. Voor de goede orde: het betreft hier een auto-verkoper (ach je moet tenslotte je brood verdienen) die Freddie heet. Zijn achternaam wilde hij niet bekend maken. Dat kennen we als typisch "Leefbaar"; openheid voor alles tenslotte.

Marien Vlug: "Voorzitter u doet het fout"
Marien Vlug, het slimste jongetje van de Leefbaar-klas (plek 10 tenslotte), meende ook nog een duit in het zakje bij de bovenmeester Husmans in de zak te moeten doen. Je hebt dat vaak met die slimme jongetjes. Ze likken zich in als een koukleumende kat. Raadslid Vlug (LA) meende dan ook te moeten opmerken dat meneer de autoverkoper juridisch in zijn recht stond als hij eiste van Almere-City dat zijn foto niet vertoond zou worden op deze website. Consternatie allom. Zag Vlug er onlangs niet tegenop om een Almeerse wijk (OldeWierde) te bestempelen als een achterbuurt, nu wierp hij zich al op om bezoekers aan de "Leefbare krochten" te vrijwaren van het bekend worden van hun bezoek aan deze Leefbare ´achterbuurt´.

Vlug in de herhaling
Alsof het nog niet genoeg was, meende Vlug ook de voorzitter nog op een foutje te moeten wijzen. Brutaal als wij van A-C zijn vragen wij af en toe het woord tijdens de Leden-vergaderingen van Leefbaar Almere. Zo ook dit keer toen wij een vraag wilden stellen over eventuele deelname van LA aan de Provinciale verkiezingen. Husmans, de beroerdste niet, gaf ons die gelegenheid. Nog voor wij onze vraag konden stellen stak Vlug, als braafste leerling van de klas (nr. 10 tenslotte) zijn vingertje in de lucht: "Ik wil wel even opmerken dat deze spreker geen lid is van Leefbaar Almere en derhalve geen spreekrecht heeft op onze vergadering", sprak het raadslid parmantig. Ik wil de lezer van deze story wel even toevertrouwen dat op zo´n moment je sluitspieren even dienst weigeren en je de neiging krijgt om een grote hoop te doen. Husmans pareerde vaardig en rechtvaardig door Vlug af te serveren met de mededeling dat hij wel uitmaakte wie er wat mocht vragen of zeggen. Na afloop Marien Vlug over zijn tweede kinderachtige gedrag aangesproken. Hij vertrok geen spier: "Het is mijn volste recht om de voorzitter er op te wijzen dat hij een fout maakt", aldus dit raadslid dat doorgedrongen is tot de tempel der democratie omdat zijn grote voorbeeld (Huis) toch maar besloot wethouder te worden. Het kan verkeren. Wij zijn in de duistere archieven gedoken en hebben het schoolrapport van deze kwebbelkous opgedoken. Commentaar lijkt ons overbodig.

    
Vincent van der Velden
Inteelt; Je zwager een hand geven
Wat voor de leden verborgen werd gehouden is dat de interim-bestuursleden "aus blaue hinein" zomaar plotseling twee nieuwe bestuurleden uit de Leefbare hoed wisten te toveren. Verkiezingen, discussie, voorstellen? Niets van dat alles. De 8 aanwezige leden vinden immers alles goed. Het is dat ik Rob Dam (u weet wel) nog eens sprak over zijn afgang bij Leefbaar Almere. Die sprak al eerder van "Inteelt" en LPF-achtige verschijnselen bij Leefbaar Almere. Inteelt? Zouden de leden weten dat ze met het goedkeuren van bestuurslid Vincent van der Velde een zwager van Wim Kant (zittend bestuurslid) hebben benoemd? Waarschijnlijk heeft Leefbaar Almere behoefte aan een huisadvocaat (een consigliere zou de oude Corleone zeggen), want..... vd. Velde is advocaat en.... procureur (hij stond erop dat ik dat zou vermelden... bij deze dus) en in dienst bij Inez Rooij-advocaten in, waar anders, Almere Haven. Het geeft achteraf in ieder geval een heel ander beeld toen ik die Kant zijn zwager een handje zag schudden, onder luid applaus van de 8 leden, om hem te feliciteren met zijn benoeming: "FF me zwager een hand geven", is een bekende uitdrukking onder mannen als zij aankondigen hun blaas te gaan ledigen.
Een typisch voorbeeld van wildplassen in het kwadraat.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team

"Nacht van de Schilders" geslaagd voor de Schilders

Almere 05 Oktober 2002
Zoals al te lezen was op Almere-city, vond van 4 op 5 oktober 2002 de "Nacht van de Schilders" plaats in gebouw Corrosia. Zo´n tiental jaren geleden beleefde Almere al een dergelijke nacht, een "Nacht van de Kunst" genaamd, waarbij veel verschillende kunstvormen aan bod kwamen. Heel gezellig en druk bezocht, herinner ik mij. Nu dus een "Nacht van de Schilders" want ook de Beeldende Kunst verdient extra aandacht. Hiervoor werd de ruimte benut ´onder Corrosia´ (onder de voormalige Cirkel Galerie), de ruimte die voorheen een disco was maar al jaren buiten gebruik.


    
Joop van Beek en Ruud Bax
Opening
Vrijdagavond om 20.00 uur was de opening ofwel: de start, helaas niet vergezeld van een ´officiele kunstzinnige aftrap´ door de wethouder van Cultuur of een andere ´Culturele Krelis´.

Alternatieve opening
Gelukkig nam één van de twee Kwartiermakers voor Corrosia, Ruud Backx, deze taak op zich door alle aanwezige kunstenaars te motiveren de nacht al kunstschilderend door te komen! Bij vermoeidheid kon men boven (=voorm.Cirkel Galerie) een hapje en een drankje halen en even uitrusten. Of een kunstenaarsfilmpje bekijken bij Die Blechtrommel.

Hard werken
De sfeer was de hele nacht gezellig onder de deelnemende kunstenaars. Pas tegen 03.00 uur ´s nachts kregen de meesten even een ´dip´ (eentje had zelfs een caravannetje meegenomen omtoen even een tukkie te kunnen doen.... maar die was om 08.00 uur ´s ochtends nog heerlijk aan het snurken!).

    
Filmpje kijken
    
Drankje voor Hans Brouwer

Er werd heel serieus gewerkt, meestal grote werken. Sommigen hebben zelfs twee werkstukken gemaakt gedurende deze marathon-sessie. Alle resultaten worden vanaf volgende week woensdag opgehangen in de Galerie (hellingtrap op naar boven) zodat iedereen kan bewonderen waartoe men ook ´s nachts in staat is. Volgens de kunstenaars is dit experiment voor herhaling vatbaar, met name gezien de sfeer en de onderlinge kontakten en de gezelligheid.Belangstelling
Al meteen om 20.00 uur werd het evenement druk bezocht; in de loop van de avond werd dat steeds minder en om 01.00 uur waren er nog nauwelijks bezoekers. Wat betreft de ´Bobo´s´: die zijn ook nauwelijks gesignaleerd....... Raadslid Marien Vlug van Leefbaar Almere liep aanvankelijk wat ´ Weltfremd ´ rond. "Ja, ik ben beetje een cultuurbarbaar" bekende hij maar hij bleek desondanks zeer geinteresseerd. Ook was er belangstelling uit de Provincie, van Zeewolde

    
Jan Coenen

Puntje van kritiek
Wat mij tegenviel was de totaal kleurloze ontvangst rond Corrosia. Voor mensen die niet wisten dat er een dergelijk spektakel speelde, was dat dan ook totaal niet te merken. Eigenlijk had ik muziek of andere culturele aktiviteiten verwacht, juist op weg naar deze "Nacht". Bovendien bleek dat veel mensen niet wisten waar de ingang zat.... die zat namelijk aan de zijkant en dat verwacht je niet! De ingang naar Theater Corrosia zit namelijk aan de voorkant maar die was gesloten en het Grand-café eronder ook om +/- 23.00 uur. Ja, wat doe je dan als je niets merkt vanaktiviteiten? Maar misschien neemt men dit punt van kritiek ter harte en wordt het volgend jaar een méér merkbare, méér naar buiten gerichte"Nacht van de Schilders". Ook hoop ik dat er zodanig verbouwd gaat worden dat ook mensen die minder-valide zijn (of in een rolstoel zitten) op de een of andere manier naar binnen kunnen. Want al die trapjes zijn wel leuk maar ´ergens´ moet ook deze doelgroep de gelegenheid krijgen hier binnen te komen, al is het maar ´in de arena´ midden in de ruimte. De bedoeling van de gemeente Almere is namelijk dat in deze tzt verbouwde ruimte juist Almeerse kunstenaars de gelegenheid krijgen zich te manifesteren. Zou dus jammer zijn als deze doelgroep hier géén kennis van kan nemen!

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Daadslid Van Gellekom

Almere 06 Oktober 2002
Creativiteit in woordgebruik kan hem niet ontzegd worden. ´Beroemd´ en soms berucht wordt hij er soms mee. Het schijnt te horen bij de nieuwe politiek die de leefbaren in Almere trachten (met de nadruk daarop) te introduceren. Het zit soms niet mee om het maar zacht uit te drukken. Daadslid? Neen, het is geen typefout. Creatief als hij is heeft Van Gellekom zich daartoe omgedoopt. Geen raadslid maar een daadslid.

    
René van Gellekom
Geneuzel
De gewone alledaagse politiek van het stadhuis en de commissies en alles wat daarbij hoort heeft niet zijn voorkeur. Dat langzame proces van geneuzel kan hem mateloos irriteren. Ook op Algemene Leden Vergaderingen van zijn partij is hij geen grootspreker. Tot afgelopen 1 oktober. Toen kon hij voor het ´front van de troepen´ zijn daden met zijn werkgroep bewonersparticipatie van zijn partij eens toelichten. En het moet gezegd, hij deed dat met de nodige charme, humor en vooral to the point.

Sociale cohesie
De werkgroep bewonersparticipatie van LA is 24 uur per dag bereikbaar. Van Gellekom benadrukte dat het niet de bedoeling was om uitsluitend als klachtenbureau te fungeren: "Het uiteindelijke doel is om in buurten en wijken te komen tot, wat zo mooi heet, ´sociale cohesie´. Hoe klein ook de bijdrage van de bewonersparticipatie daarin kan zijn; het is wel een beginnetje", aldus Van Gellkom. Van Gellekom benadrukte de eigen verantwoordelijk van mensen in een buurt. De eerst vraag die hij dan ook stelt, als hij gebeld wordt over een ´misstand´ is wat de mensen zelf al gedaan hebben. Met de nodige humor vertelt hij dat het ook vaak voorkomt dat mensen regelrecht de zaak overdrijven. Bijvoorbeeld dat al wekenlang een hoop vuil ergens ligt en dat ´wijkbeheer´ er niets aan doet. Als hij dan nog diezelfde dag ter plekke komt blijkt de hoop er nog maar een paar uur te liggen: "Al doende leert men", constateert Van Gellekom droogjes, waarbij hij opmerkt dat het allemaal maar ´mensenwerk´ is.
Een mooi voorbeeld over wat Van Gellekom bedoelt is te vinden op zijn website waar hij verhaalt over zijn bezoek aan de vereniging ´Houtsaem´ in Almere-Hout.


Een andere kijk op de Almeerse samenleving
In tegenstelling tot het geneuzel dat een bepaald raadslid van LA ten beste gaf was het een verademing om Van Gellekom in deze rol te zien en vooral te horen. Het daadslid heeft een eigen website, waar hij zijn visie op de Almeerse samenleving onder de titel: "Een andere kijk op de Almeerse samenleving" ten beste geeft. De laatse bijdrage van Van Gellekom daarop laat zien dat hij soms emotioneel reageert. Dat accepteren wij. Wie kaatst moet de bal kunnen verwachten :-)

Kontakt met uw daadslid
De werkgroep bewoners-participatie is te bereiken onder tel.nr. 036-5469985. Wie weet krijgt u het daadslid zelf aan de lijn. Volgens eigen zeggen zijn ze 24 uur per dag bereikbaar.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team

Almere-City opent een nieuwe site

Almere 07 Oktober 2002
Sinds november vorig jaar heeft Almere-City zijn ´deuren´ op het Internet geopend. Het aantal bezoekers groeide gestaag, maar daarmee natuurlijk ook het aantal wensen.

Kabel en ADSL
Omdat wij ons vooral gericht hebben op bezoekers met snelle verbindingen, kregen wij nogal eens kritiek op het laden van de nieuwspagina. Internetters met een modem of ISDN verbinding klaagden over de ophaaltijd van deze pagina.
Het voordeel van de pagina is dat je er het nieuws van bijna een week vindt. Je hoeft dus niet dagelijks langs te komen om op de hoogte te blijven.

Modem en ISDN
Inmiddels hebben we op de nieuwspagina meer dan 500 lezers per dag. Het merendeel daarvan komt via de kabel of ADSL. Reden voor ons om iets te doen voor de "langzamere" Almeerders. Op http://aktueel.almere-city.nl vindt u onze nieuwe site. Hij is ook bereikbaar vanaf onze hoofdpagina (zie plaatje).
Maar ook via deze pagina. (zie bovenaan pagina)

    
Voor modem en ISDN

AEX en weekenduitgave
De nieuwe site is gemaakt met de ervaringen die wij hebben opgedaan met onze normale nieuwspagina. In het weekend is minder behoefte aan nieuws. Aktueel.Almere-City biedt dus:
 • Maandag vind je er de AEX-koersen en de laatste 3 dagen nieuws.
 • Dinsdag t.m. vrijdag De beurskoersen en 2 dagen Almeers nieuws.
 • Het weekend De laatste 2 dagen nieuws en een Cartoon als weekenduitgave.


  Aktueel-Almere-City.nl
  Daarnaast is ook het nieuwsarchief op Aktueel veel bezoekersvriendelijker. Geen megalange pagina´s, maar een snelle gebruikersinterface. Aktueel-Almere-City.nl zal, zodra het bezoekersaantal dat rechtvaardigt, een snelle zoekfunctie maken voor het vinden van nieuws-items. Namens het AC-team "Van harte aanbevolen".

  Tekst en plaatje: AC-team

  Mario en Liselot volbrengen Coast tot Coast

  Almere 08 Oktober 2002
  Een paar keer hebben wij over de fietstoch van de Almeerders Mario Kramer en Liselot Veenhoven bericht. Zij vertrokken begin juli naar de Verenigde Staten om vanaf de Oostkust, dwars door de VS, naar de westkust te fietsen. In drie maanden tijd legden zij op hun bikes een afstand van 7400 Km af. Een reis die niet altijd over rozen ging. Het begin was al paniekerig toen bleek dat de bagage en de fietsen na de landing van het vliegtuig zoek bleken te zijn. Dat kwam allemaal goed. Zoals uiteindelijk alles goed kwam. Ook toen ze elkaar en zichzelf ´tegenkwamen´ op deze tocht.

      
  Mario en Liselot

  2 oktober; een narrow escape
  Na een laatste stuk door met sneeuw en ijzel bedekte bergwegen schrijft Liselot in het dagboek dat over nog 1 dagje de tocht erop zit.
  Dat zou dan 2 oktober moeten zijn. En jawel op dit moment staat op hun site te lezen dat het "volbracht is". Met op het einde nog een ´narrow escape´ zoals ze in hun dagboek schrijven. De tocht over de beijzelde wegen was zo gevaarlijk dat ze besloten te gaan liften. Dat lukte niet. Dus met toch naar beneden op de smalle fietsbandjes. Gelukkig kwamen ze veilig beneden. Aan de westkust (Oregon), zo valt op de site te lezen, staat niet het vliegtuig te wachten. Waarschijnlijk zullen ze dus nog een stukje door moeten fietsen om bij een vliegveld te komen dat de kanjers naar Nederland terug zal brengen. (Seattle?)

  Foto- en gastenboek
  De site van Mario en Liselot is uitgebreid met een gastenboek. Wie wil kan daar een bericht schrijven voor deze twee Almeerders. Verder is een apart foto-album ingericht. Almere-City feliciteert Liselot en Mario van harte met het uitrijden deze monstertocht die bekend staat onder de naam: "Coast tot coast bicycle-trail".

  Meer lezen op de website van Mario en Liselot.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Mario Kramer?

  Wethouder Huis doorbreekt stilte

  Almere 09 Oktober 2002
  Naar aanleiding van het onlangs bekend geworden rapport van de taskforce, die de mogelijkheden van topsport (inclusief betaald voetbal) in het stadsdeel Almere Poort onderzocht, maakte het college van B&W bekend gedurende drie weken niet over de inhoud van het rapport naar buiten te treden. Sportwethouder Huis (Leefbaar Almere) echter heeft op de fractievergadering van zijn partij, volgens het dagblad van almere, uit het college van B&W ´geklapt´. Deze fractievergadering was openbaar en werd door een flink aantal supporters van o.a. de volleybal-tak van Omniworld bezocht. Volgens Huis zou het College van B&W volledig van het oorspronkelijke plan Almere-Poort zijn afgestapt.

  College stapt af van Concept Omniworld in Almere Poort
  Dat is in het kort wat Huis bekend maakte. Het College ziet, nog steeds volgens Huis, niets meer in de oorspronkelijke opzet van Almere Poort. In het (nieuwe) stadsdeel Poort zouden topsport, vestiging van bedrijven en wonen, de hoogstaande kenmerken van dit stadsdeel worden. Of topsport al of niet haalbaar is in Almere (Poort) liet Huis in het midden. Almere Poort zou volgens de wethouder met een compleet andere opzet opnieuw ontwikkeld moeten worden.

      
  Huis praat

  Praat Huis voor zijn beurt?; Schadeclaims
  Of Huis met instemming van het College de opstelling over AlmerePoort bekend maakte is niet bekend. Het lijkt er echter niet op dat Huis toestemming van het College had dit naar buiten te brengen. In de krant zegt hij dat hij de drie weken ´zwijgplicht´ niet makkelijk vindt. Toch onthult hij dat het College het concept Omniworld/Poort niet meer ziet zitten.
  Een totaal andere opzet van Almere Poort zou wel eens kunnen leiden tot grote schadeclaims. Ontwikkelaars die reeds lang aan de slag zijn met ontwerpen voor het gebied en ook al contracten hebben afgesloten, zullen ongetwijfeld met claims komen. Een uitgekleed Almere Poort is immers lang niet zo aantrekkelijk als de oorspronkelijke opzet.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin

  Brandweercommandant Van Riel als eerste exit

  Almere 11 Oktober 2002
  Naar aanleiding van het vernietigende rapport over het optreden van de Almeerse brandweer inzake het verdrinkingsongeval op het Weerwater ´rollen er op dit moment koppen´. Bas van Riel, de Almeerse commandant van de brandweer en tevens commandant van de regionale brandweer Flevoland, heeft bekend gemaakt zijn functie ter beschikking te stellen.

      
  Bas van Riel
  Commandant van Riel
  Tijdens de bestuurscrisis van 10 mei 2001 was Van Riel nog maar wat opgelucht dat hij kon stellen nog wel een baas boven zich te hebben. De burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, waaronder de brandweer, bleef immers als benoemde burgemeester wel in functie. Hoe hij daar nu over denkt is nog maar de vraag.

  Burgemeester draagt eindverantwoording
  In de uitzending van ´2 Vandaag´ (zie elders deze pagina) stelde burgemeester Ouwerkerk nog dat hij eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken. Het ziet er weer eens naar uit dat de ´trap van boven naar beneden´ wordt schoongeveegd en dat de politiek/bestuurlijk verantwoordelijke (burgemeester Ouwerkerk) vooralsnog geen consequenties trekt uit zijn zelf beleden verantwoordelijkheid. Van Riel maakte bekend dat hij wel beschikbaar blijft voor werkzaamheden binnen de gemeente, maar ook daarbuiten, op het gebied van: brandweerzaken, rampenbestrijding en veiligheid in de ruimste zin des woords. De indruk bestaat dat burgemeester Ouwerkerk flink wat aandrang op Van Riel heeft uitgeoefend om af te treden.

  Deja Vu voor Ouwerkerk?
  Burgemeester Ouwerkerk trad eerder af als burgemeester van Groningen. In de oudejaarnacht 1997/1998 was een optreden van de Groningse politie, of liever gezegd: het niét optreden, aanleiding tot het vertrek van Ouwerkerk. Ouwerkerk vond toen het vertrouwen van de Groningse gemeenteraad zo minimaal dat hij zelf aftrad. In 1998 trad Ouwerkerk aan als burgemeester van Almere, waarbij hij aankondigde hier tot zijn pensioen te blijven. Hoe de Almeerse politiek over de huidige gang van zaken denkt, zal de komende tijd duidelijk dienen te worden.

  Tekst en foto: Ruud van den Bosch

  Leefbaar Almere dreigt met opblazen college

  Almere 11 Oktober 2002
  De begroting voor 2003 is sluitend gemaakt. Niet in de laatste plaats door met een reuzen-snoeischaar flink te bezuinigen. De directeur van de SSA (Stichting Stadspromotie Almere) roept al moord en brand want volgens hem is een korting van 250.000 op zijn organisatie niet op te vangen. De bibliotheek krijgt klappen, de ouderen moeten meer voor hun warme maaltijden betalen die zij betrekken van ´tafeltje dekje´. Dat is nog niet alles. De OZB (Onroerend Zaak Belasting) zal met zo´n 5,5 % in 2003 en in 2004 zo´n 8% verhoogd worden. Het ziet er naar uit dat Almere nog even voor de afschaffing van de OZB belasting (een VVD-wens voor het regeringsprogramma in het kabinet Balkenende) de tarieven flink wil verhogen om zodoende een hogere compensatie voor het wegvallen van deze belasting te bewerkstelligen.
      
  Plus 10%

  Parkeertarieven stijgen met 10%
  Ook de parkeertarieven zullen met, maar liefst, 10% stijgen. Het moet voor de fractie van Leefbaar Almere een bittere pil zijn dat uitgerekend hun eigen wethouder financiën, Lankreijer, daarvoor verantwoordelijk is. In de raadsvergadering van 9 oktober werd al een voorschotje genomen op dit punt. Het CDA, bij monde van Berdien Steunenberg, toonde zich een voorstander van deze verhoging onder het motto: "de vervuiler betaalt". Tegen het zere been van de fractie van Leefbaar Almere, die de verkiezingen is ingegaan met het volledig afschaffen van betaald parkeren.

  Mulder zegt college, namens hele fractie,de wacht aan
      
  Jeroen Mulder (LA)
  Jeroen Mulder (LA) zegt op de website van zijn partij het college de wacht aan. Mulder heeft al eerder aangegeven dat in ieder geval het betaald parkeren in 2004 moét worden afgeschaft. Met een verwijzing naar college-partij het CDA schat Leefbaar Almere in dat, de begrotingbehandeling van 14 november aanstaande "wel eens bijzonder spannend" kan worden. Er zijn grenzen, zo stelt Mulder, aan wat Leefbaar Almere op dit punt nog over haar kant laat gaan.

  Mulder: verhoging parkeertarief niet onderhandelbaar;
  er zijn grenzen

  De voorgestelde verhoging van 9,45% van de parkeertarieven is, naar bleek naar aanleiding van een korte consultatieronde binnen de fractie, volledig onaanvaardbaar voor ons. Dit punt is voor ons niet onderhandelbaar. Met name het CDA moet beseffen (refererend aan de uitspraken van Berdien Steunenberg van gisteravond (9 okt.)), dat als zij zal vasthouden aan haar stellingen op dit punt, de begrotingsbehandeling op 14 november wel bijzonder spannend kan worden. De coalitie is ons zeer dierbaar en doelstellingen van deze coalitie gaan in principe boven alles, maar er zijn grenzen. Wij houden vast aan de afspraken binnen het college-accoord, de reeds aangekondigde differentiatie van de tarieven voor 2003, moet gebeuren op de berekeningsgrondslag van de tarieven van 2002,
  aldus Mulder.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin

  Ouwerkerk: "Ik draag verantwoordelijkheid voor optreden brandweer"

  Almere 11 Oktober 2002
  In het programma ´2 Vandaag´ van afgelopen dinsdag stelt Almeers burgemeester dat hij verantwoordelijkheid draagt voor het optreden van de Almeerse brandweer in de nacht van 2 op 3 september. Toen verdronk Frank Katushing op het Weerwater. De te hulp geschoten brandweer echter zou er een ´puinhoop´ van gemaakt hebben waardoor het te water geraakte slachtoffer verdronk. De familie en omstanders van het ongeluk noemen het absurd dat in het rapport gesteld wordt dat niet aangegeven kan worden of Katushing gered had kunnen worden als de brandweer wél adequaat was opgetreden. De geconstateerde feiten in het onderzoeksrapport bevestigen de gang van zaken, die reeds eerder door omstanders geuit zijn over het optreden van de brandweer.
      
  Ouwerkerk en Vos

  Ouwerkerk: Alles wat fout kon gaan ging fout
  In de uitzending stelde burgemeester Ouwerkerk dat alles wat fout kon gaan die nacht, ook werkelijk fout ging. Uit het rapport zou blijken dat de brandweer met een kapotte boot het water op wilde. De accu bleek leeg en toen de boot te water lag bleek hij ook nog eens lek te zijn. Ouwerkerk stelde dat na discussie tussen de brandweerlieden de bevelvoerend commandant ingegrepen heeft en een werkopdracht had uitgevaardigd op welke wijze de reddingsoperatie uitgevoerd diende te worden.

  Vos: ontluisterende vertoning
  Deskundig F. Vos (als deskundige o.a. betrokken geweest bij de ´Hercules-ramp) en opleider van duikteams bij diverse brandweerkorpsen sprak Ouwerkerk tegen.
      
  F. Vos

  Volgens Vos was er van een bevelvoerder geen sprake geweest. Het rapport zou een beeld geven van een ´ontluisterende´ vertoning. Hij noemt het "ongelofelijk" dat er geen bandopnamen van het berichtenverkeer met de alarm-centrale meer zijn. Vos stelt dat het onderzoek verre van onafhankelijk is, uitgevoerd door het corps Utrecht, en derhalve gesteld in ´eufemistische´ termen.

  Ongeoefend
  Vos stelde keihard dat het korps Almere onvoldoende geoefend is. Zo blijkt uit het rapport dat de Almeerse brandweer nog nooit in het donker geoefend heeft in duikuitrusting. En uitgerekend dit ongeval speelde zich af in de nacht. Ouwerkerk restte niets anders dan te beamen dat "alles wat fout kon gaan fout gegaan is" en dat hij daar als burgemeester verantwoordelijkheid voor draagt. Er loopt nog een onderzoek door het Openbaar Ministerie die onderzoekt of er sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Bijvoorbeeld of de brandweerlieden ieder voor zich of gezamenlijk ´dood door schuld´ kan worden verweten.
  Het optreden van burgemeester Ouwerkerk kan nog bekeken worden.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: uit de uitzending

  Gemeente werkt aan ´openbaarheid van bestuur´

  Almere 11 Oktober 2002
  Omdat de Griffie van de gemeente Almere helaas niet voor een ´gewone burger´ bereikbaar bleek, ben ik even gaan spitten want ik wilde graag mijn vraag kwijt: "wanneer komen de BIS-stukken op Internet, zodat iedere burger er kennis van kan nemen?". Dat lukte en ik kreeg meteen antwoord, op mijn verzoek.

  BIS: Bestuurlijk Informatie Systeem
  Het BIS, is ter beschikking gesteld van de gemeenteraad. In mijn raadsperiode vond ik al dat ook de burgers over deze informatie moesten kunnen beschikken. Dit in het kader van ´openbaarheid van bestuur´. Nu.. met het duale stelsel, is dit helemaal van belang geworden. Per slot wil de politiek juist hiermee die burger méér bij de politiek betrekken!

      
  Griffier J. Pruim
  Het antwoord
  De Griffie antwoordde dat de gemeente momenteel heel gericht bezig is om deze BIS-informatie op Internet te krijgen. Dat betekent dat de stukken van de agenda´s van commissies en Raad via Internet beschikbaar komen voor de burgers. Hoewel er geen exactie datum vaststaat, denkt men e.e.a. binnen twee maanden te hebben gerealiseerd. Op dit moment wordt een test voorbereid voor de plaatsing van BIS op Internet. M.i. is dit een positief geluid vanuit de gemeente waar veel bewoners blij mee zullen zijn!

  Bereikbaarheid
  Wat betreft de aparte bereikbaarheid van de Griffie: ook hier wordt aan gewerkt, met name aan de e-mail-bereikbaarheid. Men vraagt even begrip omdat de nieuwe Griffie momenteel overspoeld wordt met aktiviteiten die samenhangen met het duale systeem.

  Tekst en plaatje: Greta Verduin

  AlmerePartij wil verplicht bakkenwassen

  Almere 12 Oktober 2002
  De Almere Partij heeft er al eerder de tam-tam over geroerd: Bakkenwassen moet verplicht worden. Alsof de burger nog niet genoeg op kosten gejaagd wordt, wil de Almere Partij huishoudens verplichten hun vuilcontainer (kliko´s) te laten wassen. De kosten zouden per huishouden zo´n 10 Euro per jaar bedragen en gedragen moeten worden door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Het Almeerse huishouden wordt blijkbaar al niet genoeg geconfronteerd met diverse verhogingen om het huishoudboekje van de gemeente rond te krijgen, want de afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting en zal dus..... verhoogd moeten worden.

      
  Bob in de bak
  De vrolijke wassertjes
  In een schrijven aan de commissie Stedelijk Beheer zet de Almere Partij uiteen waarom zij een dergelijke invoering wenselijk achten en B&W uitnodigen het inititatief-voorstel besluitrijp voor de raad te maken. De vrolijke wassertjes, Groen Boen of de Bakkenwasser, die nu al in Almere opereren op vrijwillige contract-basis, zullen zich ongetwijfeld al rijk rekenen bij het collectieve contract dat eventueel gesloten zou kunnen worden met de gemeente Almere. De Almere Partij werpt zich op als kampioen ongedierte- en stankbestrijder. Dat zijn de voornaamste redenen die de partij aanvoert. Uit het oogpunt van Volksgezondheid werpt de partij dit initiatief-voorstel in de strijd om al die vieze Almeerse bakken, verplicht (!), te laten reinigen bij een door de gemeente geselecteerd bedrijf.

  De vrolijke tuinkabouters?
  Het wachten is nog op een voorstel van een partij om de privé-tuinen verplicht te laten onderhouden, uit het oogpunt van esthetiek, door de gemeente Almere. Want sommige mensen maken er echt een puinhoop van. De paardenbloemen tieren daar welig en het onkruid schiet zaadjes de lucht in die de voetbalvelden bedreigen. De gemeente laat diverse rotondes, plantsoenen e.d. al onderhouden, kappen en snoeien door particuliere bedrijven, waarvan de directeur ook al voorzitter is van een plaatselijke politieke partij. Die privé-tuinen kunnen dan meteen door de ´vertrouwde handen´ even meegenomen worden.

  Tekst en plaatje: Ruud van den Bosch

  Waar een "Impulse" toe kan leiden

  Almere 15 Oktober 2002
  Vrijdag 11 oktober 2002 werd een Expositie -van drie kunstenaars tegelijk- geopend in Galerie "Impulse" aan de Kerkgracht in Almere-Haven. Op zich niet wereldschokkend want er wordt veel geopend in Almere.

      
  Othmar Matos
  Slot-expo
  Omdat er geen ´Bobo´ voorhanden was, opende de Galerie-houder Othmar Matos zelf deze laatste tentoonstelling in deze mooie ruimte. Hetafgelopen jaar had hij hier onderdak gevonden met zijn Galerie Impulse en aktief deelgenomen aan alle kunstzinnige aktiviteiten. Helaas zal hij zeer binnenkort moeten verkassen. Waarheen....géén idee. Op deze opening waren ongeveer 20 mensen aanwezig, veel te weinig voor alle energie die er in gestoken is. De exposanten op deze slot-expositie zijn Mieke van Dijk en Mariel Bisschops uit Almere en Frank Meer uit Zwolle.

  Frank Meer
  Deze zegt over zijn werk: "Ik maak tekeningen die op een bijzondere wijze vervaardigd zijn met de muis van de computer. Met zo min mogelijk lijnen wil ik de essentie raken en ik wil een afbeelding creeren waar ikzelf rustig van word. Daarom gebruik ik geen felle kleuren ".

  Mieke van Dijk
  Mieke van Dijk heeft zich volledig aan het schilderen gewijd. "Schilderen is voor mij een ontdekkingsreis door mijzelf heen; wat denk ik, wat voel ik...Al schilderend wordt dat beeld steeds duidelijker. Ik begin met chaos, omdat ik zoveel mogelijk tegelijk wil vertellen; daarna volgt een ordening maar teveel ordening is dodelijk. het schilderij moet in beweging blijven. Het moet verrassen of ontroeren. De zee is een steeds weerkerend thema in mijn werk", aldus Mieke van Dijk.

      
  Werk van Mieke van Dijk

  Mariel Bisschops
  Mariel Bisschops zegt het spannend te vinden om met materialen te werken, die iedereen kent, bijna dagelijks in handen heeft. Zij zegt: "Ik hou van ambachtelijk werken en ik wil dat er spanning in mijn werk ontstaat. Daarom gebruik ik bijvoorbeeld materialen als eierschalen, krantenpapier of stukken spijkerbroek in kombinatie met harde materialen. Vergankelijk en duurzaam tegelijk".

      
  Werk van Mariel Bisschops

  Geen continuiteit
  Het beroerde is dat er in Almere wel veel nieuwe dingen opgestart worden maar dat de continuiteit vér te zoeken is. De gemeente Almere heeft de Kerkgracht in Almere bestempeld tot´Kunst-as´ (of in gewoon Nederlands: ´Kunst-gracht´. Het resultaat van die inspanningen is langzamerhand te zien, aan de ene kant van de gracht zijn allerlei verschillende kunstzinnige zaakjes gekomen, aan de andere kant is men ´doende´. Aan de kant van´Avanti´, het centrum voor Emancipatie, waar ook al veel aktiviteiten plaatsvinden, is een grote ruimte te vinden, waar Galerie ´Impulse´zo´n jaar geleden de deuren mocht openen als expositieruimte voor kunstenaars. ´Mocht´ openen, inderdaad, want alles is maar tijdelijk in Almere.....

  De Witte Olifant
  Binnenkort , dat is na deze expositie, moet deze Galerie Impulse plaatsmaken voor ´De Witte Olifant´ en zullen de verschillende ruimten ter beschikking komen van geestelijk- en/of lichamelijk gehandicapte kinderen die onder begeleiding schilderijen en andere werkstukken gaan maken. Hoewel ik iedereen van harte gun om kunstzinnig bezig te zijn, vraag ik mij toch af waarom dit uitgerekend op deze plaats moest komen? Professionele kunstenaars roepen al jaren om een -gezamenlijke- atelierruimte (waardoor ook groeps-exposities mogelijk zijn) maar nooit is daar iets van gekomen! Juist op deze ´Kunst-gracht´ zouden de diverse Kunstenaars en Galeries elkaar prima kunnen versterken. En....ga mij nu niet vertellen dat de ´Witte Olifant´-´ers *kunstenaars* zijn..... Wat ´Kunst´ is, is moeilijk te benoemen maar misschien hebben deze aktiviteiten meer te maken met gewoon prettig bezig zijn, waar dan ook nog iets leuks uit voortkomt voor deze kinderen. Dat zij hun resultaten kunnen gaan verkopen, zal ook vreugde verschaffen, daar kan ik inkomen. Vooral het aktief bezig zijn met kleuren en verf zal een prettige dagvulling zijn. Desondanks moest dit even ´van mijn hart´, juist omdat de beroeps Beeldende kunst mij ´aan het hart´ gaat!

  Kunstveiling
  Op 26 oktober 2002 zal er bijvoorbeeld een Veiling plaatsvinden van groot werk (schilderijen),vervaardigd door professionele kunstenaars tijdens de Kunstmarkt onlangs in Haven. Deze kunstenaars hebben hun werk belangeloos ter beschikking gesteld tbv de veiling en de opbrengst gaat in zijn geheel naar ´De Witte Olifant´! De openbare veiling wordt gehouden in café/restaurant ´Villa Vantuti´ (gebouw Corrosia aan de Markt in Almere-Haven) en start om 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom ook om mee te bieden! Vooaf is het werk te zien in de foyer van Theater ´De Roestbak´ (in datzelfde gebouw) t/m 25 oktober a.s.

  Impulse exit
  Wat betreft Galerie ´Impulse´: die zal uit het pand moeten vertrekken en uitkijken naar een andere lokatie. Al met al is dit dus de laatste tentoonstelling die men van ´Impulse´ te zien krijgt in deze ruimten. Helaas. Nog te zien op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14-18 uur en op zondag van 13-16 uur.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin
  Foto´s Opening: Rineke de Jong

  Na 2005 worden er minder woningen gebouwd

  Almere 15 Oktober 2002
  Almere is nog geen stad in evenwicht. Zo spoort de bereikbaarheid niet met de stedelijke ontwikkeling. De groei van de werkgelegenheid en het aantal en niveau van voorzieningen volgen geen gelijke tred met het huidige woningbouwtempo. Almere is goed in het ontwikkelen van woongebieden en bedrijventerreinen maar de differentiatie in woningen, woon-, werk-, voorzieningenmilieus is nog beperkt. De verschillende groei varianten en hun consequenties zoals verwoord in het discussiestuk "balans en differentiatie" afwegende, heeft het college besloten het woningbouwtempo na 2005 te verlagen tot 2000 woningen per jaar.

  Woningbouwtempo biedt sturing
  De externe bereikbaarheid loopt uit de pas met de stedelijke ontwikkeling. Topprioriteit tot 2010 heeft de uitbreiding van weg- en railcapaciteit naar het westen. De groei van werkgelegenheid en verhoging van het voorzieningenpeil moeten met kracht worden voortgezet ter verbetering van de balans. Het woningbouwtempo biedt mogelijkheden tot sturing. In het discussiestuk balans en differentiatie zijn een aantal alternatieven opgesteld. Elk van deze alternatieven heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de stad en (het tempo) van de milieudifferentiatie.

  Temporiseren van de woningbouw
  Kwaliteit en variatie in de woningbouw zijn nu noodzakelijk voor Almere. De samenleving van Almere verandert. Woonden er eerst voornamelijk jonge gezinnen, na 25 jaar willen de kinderen uit deze gezinnen zelfstandig wonen in Almere. Er komen daardoor meer alleenstaanden die verschillende woon- en voorzieningen wensen hebben. Deze kwaliteit en variatie moeten niet alleen in de nieuwbouw worden gerealiseerd maar ook in de bestaande stad. Dit vergt meer tijd en aandacht. Een lager groeitempo verhoogt de druk op de stedelijke vernieuwing in de bestaande stad, heeft een vertragend (= gunstig) effect op het dichtslibben van de hoofdinfrastructuur en zal indirect een gunstig effect hebben op de woonwerkbalans. Dit zijn de overwegingen voor het besluit het groeitempo in de woningbouw na 2005 terug te brengen tot maximaal 2000 woningen per jaar.

  Tekst: Persbericht Gemeente Almere

  Fools on the Hill

  Almere 16 Oktober 2002


  Prent: Rob Franken

  Almere is groen en een beetje veiliger

  Almere 18 Oktober 2002
  Voor de derde keer is de Sociale Atlas van Almere gepubliceerd. De cijfers ondersteunen het bestaande beeld: Almere is groen. Elk stadsdeel bestaat voor pakweg de helft uit bos en recreatie, plantsoenen en speelveldjes niet meegerekend. De bevolkingsdichtheid is met 6% op Apeldoorn na het laagst van vergelijkbare- of grotere steden. Verder blijkt dat het aantal veiligheidsincidenten licht is gedaald, van 11.355 in 2000 naar 10.739 in 2001. Tegenover een daling van het aantal inbraken uit woningen en voertuigen, staat wel een lichte stijging van het aantal gevallen van geweldsmisdrijven.

  Meer gegevens dan 2001
  De Sociale Atlas 2002 bevat een keur aan statistische informatie en gegevens over de bevolking, de woningen, de woonomgeving en de economie. Daarmee vervult de atlas een belangrijke functie als thermometer van de Almeerse samenleving. Vergeleken met de Atlas van 2001 bevat deze editie meer gegevens over de man/vrouw-ratio per leeftijdsgroep en vergelijkingen met (middel)grote steden in Nederland. Daarnaast zijn nu ook gegevens van de nieuwe wijk Eilandenbuurt opgenomen.

  Diversiteit
  Uitgaande van de bevolkingssamenstelling en woningvoorraad zijn ook prognoses gemaakt voor de diversiteit van de bevolking, en voor de samenstelling van huishoudens. Volgens deze prognoses is de Almeerse bevolking in 2005 iets diverser samengesteld. Het aantal Nederlanders daalt van 72% naar 70% en het percentage Surinamers, Antillianen en Marokkanen stijgt per groep met 1 procent.

  Wijkprofielen
  De gegevens in de Sociale Atlas zijn ook per wijk gebundeld in wijkprofielen. Zo zijn er in de centrumwijken en in de Staatsliedenwijk en De Wierden relatief veel langdurig werklozen, terwijl de bewoners van Noorderplassen gemiddeld een hoog inkomen hebben en vaak naar theater gaan. De wijkprofielen bevatten verder gegevens over het type woningen, gezinssamenstelling, voorzieningen en aantallen meldingen aan stedelijk beheer en politie.

  Voor meer informatie of een exemplaar van de Sociale Atlas van Almere 2002: Klaas Dijkhuis, tel. 036 5399972

  Tekst: Rob Franken
  Foto´s: AC-team

  Kunst , waar je béter van wordt

  Almere 20 Oktober 2002
  Vanaf woensdag 23 oktober 2002 t/m eind januari 2003 is er een bijzondere expositie te zien in Gezondheidscentrum West in Almere-Haven (Leemwierde 130). Ongeveer 14 grote schilderstukken zijn er te zien in prachtige heldere en warme kleuren. Schilderijen waar je vrolijk van wordt, dus dat kan nooit kwaad als je naar eenGezondheidscentrum moet voor de dokter of een van zijn/haar kollega´s!


      
  Willem van Dijk
  Jong werk
  De kunstschilder heet Willem van Dijk die volgend jaar de ´gezegende´ leeftijd van 90 jaar hoopt te bereiken. Zijn leeftijd zie je ´m zeker niet aan maar met name zijn werk straalt de geestkracht uit van de jeugd, ook in de gloedvolle kleuren. Hij werkt nog iedere dag in zijn atelier in Almere-Haven in een strak tijdschema.

  Lyrisch abstract
  Hij heeft dan ook een ongelooflijke produktie neergezet in al die jaren. Gelukkig staat niet alles bij hem thuis omdat zijn werk is aangekocht door de gemeente Amsterdam, het Rijk, verschillende Musea en lang geleden de BKR. Deze Beeldende Kunst Regeling stamt uit de jaren ´60. Kunstenaars in de Bijstand moesten in ruil voor dat Bijstandsgeld een werkstuk afstaan. Jaren later puilden de depots echter uit hun voegen van alle kunst die op die manier verkregen was. Om opslagkosten te sparen werden die kunststukken vervolgens verdeeld over overheidsgebouwen e.d. zodat ook *die* kunst ´onder de mensen´ kwam. Willems werk behoort tot de "Lyrisch Abstracten" en bestaat uit schilderijen en tekeningen. Op deze expositie zijn uitsluitend zijn schilderijenin de formaten 70 x 90 cm en 120 x 90 cm. te zien.

  Onderbroken opleiding
  Willem van Dijk is geboren op 14 juli 1913 in Amsterdam. Van 1936 - 1938 volgde hij de opleiding aan het IVKNO (Instituut Voor KunstNijverheids Onderwijs, de latere Rietveld-academie) te A´dam en vervolgens, van 1940 - 1942, de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Ook in A´dam. In 1942 kwam hij wegens zijn verzet tegen het fascisme in de gevangenis en vanwege de oorlogstijd kwam hij in concentratiekamp Vught terecht. Daar vandaan werd hij getransporteerd naar het Duitse concentratiekamp Dachau. In dat laatste kamp werd hij ingedeeld in het zogenaamde "Himmelfahrts Kommando". Deze groep moest gevaarlijke dingen doen zoals bijvoorbeeld door een mijnenveld lopen. Velen overleefden dit niet. In 1945 werd Dachau bevrijd door de Amerikanen en kon Willem van Dijk zich weer een vrij man noemen.

  Kunst is communicatie
  Omdat het schilderen, het bezig zijn met kunst, voor Willem een manier van communiceren was, pakte hij alsnog zijn studie op aan de Rijksacademie (tot 1949). In die tijd werd hij ook lid van kunstenaarsvereniging "De Onafhankelijken", die wekelijks bijeen kwam om o.a. naar model te tekenen of te boetseren, maar ook om ideeen uit te wisselen. Jaarlijks exposeerde deze vereniging gezamenlijk in het Stedelijk Museum in A´dam.

  Expo-openingstijden
  De tentoonstelling is te zien tijdens openingsuren van het Gezondheidscentrum-West.

  Dat is:
 • van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
 • Adres: aan de Leemwierde 130 in Almere-Haven.

  Tussenpersoon voor Willem van Dijk: abrahamwesterdijk@hetnet.nl

  Kontaktpersoon ivm exposities in het Gezondheidscentrum-West is Margot Roberts (fysiotherapie)

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Haalt College de kerst?: Particuliere Almeerse Poll

  Almere 21 Oktober 2002
  De Almeerders André Heuzer en Hans Weistra zijn een politieke poll begonnen op internet. Dit naar aanleiding van de jongste politieke ontwikkelingen. Zij zijn erg nieuwsgierig of dit ook voor de Almeerse politieke situatie gevolgen heeft. Hoewel Leefbaar Almere bijvoorbeeld bij hoog en bij laag ontkent dat zij iets uitstaande hebben met de LPF is het niet ondenkbaar dat ook Leefbaar Almere een tik meekrijgt van de jongste politieke ontwikkelingen.
  Uitgerekend de Almeerder Harry Wijnschenk wordt als de duivel genoemd die, als fractievoorzitter van de LPF, de lont in het kruitvat bij de LPF heeft aangestoken.

  Meeliften
  Nog niet zo lang geleden was het Ruud Pet (GroenLinks-Almere) die stelde dat Leefbaar Almere meegelift had op de successen van de LPF. Het was opvallend dat zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen (6 maart 2002) als de verkiezingen voor de Tweede Kamer (15 mei 2002) in Almere het stemmenpercentage op zowel Leefbaar Almere als de LPF om en nabij de 23% lag.


  Haalt College Kerst 2002?
  Dat is de vraag die de twee Almeerders intrigeert. Niet alleen door de jongste ontwikkelingen, maar ook doordat Leefbaar Almere al diverse keren heeft gedreigd het College op te blazen. Nog onlangs liet Leefbaar raadslid Jeroen Mulder weten dat de voorstellen van het College om de parkeertarieven met 10% te verhogen voor de fractie van Leefbaar Almere volstrekt onaanvaardbaar zijn. Ook niet verwonderlijk als je bedenkt dat LA de verkiezingen in ging met de leus om betaald parkeren af te schaffen.
  En dan nog de perikelen omtrent Omniworld: Volstrekt onverwacht wees onderzoek uit (Taskforce) dat nu juist betaald voetbal (ook al tegen de uitgangspunten van LA in) haalbaar was en de sportonderdelen Basketbal en Volleybal handenvol geld zouden kosten. En juist voor volleybal en basketbal zag sportwethouder Huis (LA) wél een toekomst weggelegd samen met een publiekstrekker als Snowworld in plaats van een voetbalstadion.

  Dreiging
  Tijdens de raadsvergadering van 14 november as. over de begroting komt Omniworld niet aan de orde. Dat is doorgeschoven naar de raad van 12 december. Wel zo belooft Mulder zal de raadsvergadering van 14 november spannend worden. Het College is LA veel waard, maar.... er zijn grenzen, zo liet Mulder weten.
  Hoe zou het Almeerse politieke landschap er op dit moment uitzien? Het ligt in de bedoeling van de twee Almeerders om deze poll regelmatig te herhalen. Deelnemen aan de poll kan hier.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Plaatjes: diversen
  Cartoon: Greta Verduin

  Waar is de Dolfijn gebleven?

  Almere 22 Oktober 2002
  Grote consternatie afgelopen zaterdag 19 oktober aan de Kerkgracht naast de Markt in Almere-Haven. De "Dolfijn" was -zo te zien met ruw geweld- van het oorlogs-Herdenkingsmonument afgesloopt. Twee medewerkers van het bekende 4/5 mei Comité Almere, Henk van Slooten en Abraham Westerdijk, wijzen de grote gaten aan.

      
  Abraham Westerdijk en Henk van Slooten

  Ook de ´kalender´ (de met laser ingegraveerde datalijst van alle oorlogsjaren) was spoorloos verdwenen en niemand kon zeggen waarheen en door wie.


      
  De lege sokkel

  Smet op feestvreugde
  Juist op een zo´n feestelijke dag als deze zaterdag 10 oktober 2002, waarin de in gebruikstelling van het "Waterplein" zou plaatsvinden, was dit een smet op de feestvreugde. Veel Havenaars schrokken dan ook van het aanzicht van deze ´kale tafel´. Helaas wist niemand te vertellen hoe en wat.....
      
  Levend standbeeld

  Officiele opening Waterplein
  Toen om ongeveer 11.30 uur wethouder Heleen Visser de openingsspeech hield, kwam ´de aap uit de mouw´: het Monument, met name de dolfijn en de data, krijgen een grondige onderhoudsbeurt. Aan de ene kant een hele geruststelling voor velen onder het publiek, het is per slot onze dolfijn, maar aan de andere kant een punt van kritiek vanaf deze site naar de gemeente Almere. Geachte gemeente, als u écht uw burgers serieus neemt, laat diezelfde burgers dan ook weten waar die ´Dolfijn´ naar toe is en... wat ermee gebeurt! Eigenlijk, en dan spreek ik voor mijzelf, eigenlijk.... had dit monument kompleet (opgepoetst en wel) klaar moeten zijn bij deze finale opening in Almere-Haven. Hopelijk bent u dat met me eens.

  Dank voor geduld van bewoners
  Na de speech van Visser en Sjaak Alosery, waarin veel bedankjes naar niet uitsluitend de medewerkers maar ook voor het begrip en geduld van de Havenaars, kreegde projektleider Tine Veenink een pluim. Helaas niet ook een boeketje, terwijl zij dat zeer verdiende. Ook ex-wethouder Rita van Ling was aanwezig. Vervolgens sloeg men gezamenlijk op een gong die vastgehouden werd door wethouder Wim Faber. Daarop spoten alle fonteintjes van het ´Waterplein´ omhoog, vooral tot vreugde van de jeugd.

  Feestelijk ondanks de regen
  Daarna verschenen eenChinese draak en allerlei andere aktiviteiten voor jong en oud. Een blaaskapel luisterde de festiviteiten op evenals straattheater en levende beelden.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  MS Loop evenaart recordopbrengst 1999

  Almere 24 Oktober 2002
  Dinsdag 22 oktober jl is Stichting De 24 uur van Almere , organisator van de 14e Play World MS Loop van Almere verrast door Montessorischool Trinoom uit Almere Buiten. De montessorischool Trinoom heeft zonder de organisatie van de Play World MS Loop hiervan in kennis te stellen, op donderdag 3 oktober jl een eigen MS Loop georganiseerd. Alle leerlingen, ondersteund door leraren en leraressen en ouders hebben vele rondjes hardgelopen of gewandeld rond de school op het Van Eesterenplein. Een 24 uurs estafetteteam van de Trinoom had zich al ingeschreven voor de grote MS Loop in Almere Haven op 4 & 5 oktober en had daar al de gebruikelijke inschrijf/sponsor gelden meegenomen.
      
  Start MS loop 1999

  Trinoom
  De Trinoom heeft met zijn MS Loop een gigantisch bedrag van € 3245,65 bijeengelopen. Met een brok in zijn keel, door het grootte bedrag op de cheque, heeft Theo Hagman alle leerlingen, onderwijzers en alle andere die meegewerkt hebben om dit mooie bedrag bijeen te lopen, bedankt namens de Play World MS Loop van Almere. Hij beloofde alle leden van de organisatie te vertellen wat de leerlingen hebben gedaan, om niet alleen met dit bedrag steun te verlenen aan onderzoek naar Multiple Sclerose, maar ook vooral aan de aandacht die ze hebben gegeven aan de ziekte MS.

  Record
  Mede dank zij dit fantastische resultaat is het recordbedrag van 1999 van € 65.800 geëvenaard. De totale opbrengst werd door het bestuur van de Play World MS Loop van Almere symbolisch met een grote cheque overhandigd aan de directeur van Stichting Vrienden MS Research. Mevrouw Roos bedankte een ieder voor deze geweldige opbrengst. Daarna barstte er een feest los in de sporthal met medewerking van twee bands en een deejay. De volgende editie van de PlayWorld 24 uur van Almere is op 3 en 4 oktober 2003.

  Persbericht MS Loop

  Ontsnapte aap weer thuis

  Almere 25 Oktober 2002
  Vanmiddag constateerde een toevallige voorbijganger bij de Sichting AAP dat een van de apen niet in zijn verblijf op de eilanden zat maar zich buiten het terrein van AAP bevond.

  Galago
  Galago, een 6-jarige lampongaap, verstopte zich later in een bosperceel naast het AAP-terrein. Onmiddellijk werd de dierenarts gewaarschuwd en voor de zekerheid werd ook de Almeerse politie gebeld. Ondertussen omsingelden dierenverzorgers van AAP het bosje waarin hij zat en hielden nieuwsgierige omstanders op afstand. Hierdoor bleef de aap ook rustig en kon de dierenarts hem met een verdovingsgeweer gemakkelijk verdoven en vangen. Hoe de aap heeft kunnen ontsnappen is nog niet helemaal duidelijk. Galago blijft voorlopig even binnen om te zien of hij niets naars aan zijn avontuur heeft overgehouden.

  Tekst: Stichting AAP

  Oosters Badhuis in Almere

  Almere 25 Oktober 2002
  Geen financiele vooruitgang maar vorderingen om te komen tot een echte Hamam Almere. Dat komt zondag 27 oktober aan de orde in ´t Kardoes, Suurhofstraat 45 in Almere. Al zo´n 5 jaar is de stichting Hamam Almere bezig om een echt Oosters Badhuis te realiseren in Almere. Niet uitsluitend voor allochtone vrouwen; dat eerste idee is inmiddels uitgegroeid tot een Hamam die toegankelijk is voor iedereen, mannen en vrouwen, allochtoon of autochtoon.

  Hamam
  Enige jaren geleden werden er bezoeken georganiseerd naar reeds bestaande Hamam´s in A´dam en Utrecht. Dat was om te testen of er wel belangstelling bestond voor een dergelijke voorziening in Almere. Tot verbazing van velen was de belangstelling overweldigend en bleken de deelnemers enthousiast.

  Gastspreker
  De afgelopen raadsperiode is de Hamam wel steeds op de begroting van de gemeente Almere verschenen maar helaas, nog niet gehonoreerd. Om desondanks positief te blijven, wil de stichting Hamam een presentatie houden over de vorderingen tot nu toe.
  Ook heeft men een gastspreker uitgenodigd, de heer Ron de Haas, direkteur van woningstichting WVA in Almere, die graag zijn nek uitsteekt voor nieuwe ideeen.
  Vanwege het 5-jarig bestaan van de St. Hamam Almere zal men deze middag kunnen bijwonen onder het genot van een hapje en een drankje. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom bij ´t Kardoes aan de Suurhofstraat 45 in Almere, toegang gratis.

  Een voorbeeld van een Hamam.

  Tekst: Greta Verduin

  Gedichten en muziek in de Voetnoot

  Almere 25 Oktober 2002
  "Wie heeft er in deze tijd van haast en werkinflatie nog tijd over voor zichzelf? Wie schenkt er in dit televisietijdperk waarin vooral het oog het zwaar te verduren heeft, nog aandacht aan het oor? Wie durft het aanin deze periode van instant programma´s en computergestuurde gedachtenom zelf te denken? Wie durft er tegennwoordig nog op zoek te gaan naar schoonheid? U? Dan kunt u op zondag 10 november 2002 vanaf 14.00 uur in de Voetnootzaal een bijzondere middag beleven, waarbij uw oor en oog en ook uw denkvermogen worden aangesproken".

  Poezie
  Vereniging "Aldichter" presenteert dan haar derde poeziebundel "Solo in de kring", aldus de uitnodinging van deze dichtersvereniging ´Aldichter´ aan de liefhebbers van gedichten. De presentatie is deze keer in handen van Robert Mienstra, een niet-dichter maar met een vaak spraakmakende ´poetische, prozaische column´.

  Het programma
  Centraal staat de presentatie van de nieuwe bundel, waaruit diverse gedichten worden voorgedragen. De gedichten kunnen meegelezen worden op een groot scherm. Ook kan men luisteren naar gezongen gedichten. De Almeerse componist Jan Severins heeft een aantal composities geschreven op teksten van Jelle van Eyk, Marga de Boer en Rim Sartori. De middag wordt muzikaal omlijst door klassieke muziek door Marcel en Joachim van Dijk en Ineke MUlder.
  Aan het eind is er ´Open Podium´ waarbij ieder die dat wil zijn of haar eigen gedicht kan voordragen.

  Gratis
  Deelname + toegang is gratis, ook voor niet-Almeerders!
  Zondag 10 november van 14 - 17 uur
  CKV-gebouw de Voetnoot, Stadhuisplein 2, tegenover het Stadhuis Almere.

  Tekst en scan Greta Verduin

  "H(e)AVEN on EARTH" Cultureel Almere.

  Almere 27 Oktober 2002
  Onder de titel "H(e)AVEN on EARTH" werd er gisteren een heuse openbare Kunstveiling gehouden, in Villa Vantuti. De hele opbrengst komt ten goede aan een ´goed doel´. Dat goede doel betreft "De Witte Olifant", een organisatie die mensen met een verstandelijke handicap meer keuze wil bieden. De Witte Olifant wil een centrum voor beeldende kunst zijn voor deze gehandicapte jong-volwassenen, die graag met verf en penseel aan het werk zijn. Professionele Almeerse kunstenaars hadden op de Kunstmarkt in Haven grote doeken vervaardigd (in opdracht van stichting Almeriaantje) en deze vervolgens belangeloos afgestaan voor deze veiling. Bravo! dat mag ook wel eens gezegd. Voor passende muzikale entourage zorgden Henk Bakker en Rinus Vlaming.

      
  Henk Bakker en Rinus Vlaming

  Atelierruimten
  Aan de inmiddels bekende Kerkgracht in Almere-Haven, waar het culturele leven zich hoort af te gaan spelen, volgens de gemeentelijke plannen, heeft ´De Witte Olifant´ riante atielierruimten gekregen van de gemeente Almere. De huur ervoor werd alvast voor drie jaar vooruit betaald. Deze ruimte is weer onderverdeeld in verschillende werkruimten. De bedoeling is dat er samengewerkt wordt met professionele kunstenaars voor de begeleiding. Vervolgens wil ´De Witte Olifant´ dit werk promoten in binnen- en buitenland in de (kunst)wereld.

  Jammer
      
  Arie Willem Bijl
  Nog steeds doet het mij pijn dat iets dergelijks kennelijk niet mogelijk is voor de professionele Almeerse kunstenaars, hoewel daar al jaren om gevraagd wordt. Hoeveel makkelijker is het niet om in ´gezamenlijkheid´ te kunnen exposeren en elkaar te inspireren? Nu blijft het bij incidentele goedwillende ideeen als ´Nacht van de Schilders´ of vorig jaar ´Gevaarten´, een initiatief van stichting Almeriaantje. Gelukkig bracht het optreden van Henk Bakker en Rinus Vlaming enige troost met de soms wat melancholieke muziekjes op trekzak en accordeon.

  Kunstveiling door Sotheby´s
  Het gerenommeerde veilinghuis Sotheby´s vaardigde Hélene Besancon af om de schilderijen aan de man of vrouw te brengen onder toezicht van notaris Heldoorn. Arie Willem Bijl, wethouder Kunst & cultuur, riep in zijn openingswoord iedereen op om stevig in te zetten op de schilderijen. Het was per slot van rekening voor een goed doel. Helaas bestond het publiek niet uit allemaal investeerders in kunst of gewoon ´bieders´ maar ook uit de kunstenaars die werk hadden aangeleverd en wat belangstellenden. Inderdaad, weinig belangstelling en weinig bieders.

      
  Schoorvoetende bieders

  Opbrengst
      
  Spanning bij het bieden
  Vandaar dat vier schilderijen onverkocht bleven en de rest bleef steken bij 500 tot 600 euro. Mieke van Dijk, met het vuurtorentje van Almere-Haven, en Rineke de Jong, met een verbeelding van een hemel die via engelen de aarde raakt, brachten een hoger bedrag op van elk 700 euro. Ook Gerrit van der Leemkule, met zijn ´visie´ op Haven met herkenbare Haven-torentjes, zeemeermin en drank, kreeg dit bedrag op de valreep voor zijn schilderij. Alleen Emeke Buitelaar scoorde hoger (tbv de Witte Olifant!) met 800 euro. Het totaalbedrag werd 6.250 euro. We kijken belangstellend uit naar de aktiviteiten die ´De Witte Olifant´ met deze opbrengst gaat uitvoeren!

  Muurschildering
  Omdat we toch met kunst bezig waren, even een kijkje genomen bij de nieuwe muurschildering die is aangebracht door Gijs Frieling. Op de hoek van de Markt en de Kerkgracht. "Het viel mij niet mee" om het even netjes te zeggen. Misschien dat mijn verwachtingen te hoog zijn, meer gericht op ´kunst´.... maar voor mij heeft deze schildering niet de sfeer die de Kerkgracht nu net nodig heeft!

  Meer muurschilderingen
  Omdat de bedoeling is, met name van Jan de Vletter, dir. van woningbouwver. Groene Stad, om nog méér muurschilderingen aan te laten brengen op gebouw Corrosia, vraag ik mij af of dit op dezelfde manier uitgevoerd gaat worden. In ieder geval had de mij onbekende mijnheer Goossens uit Almere ook al zo zijn ideeen erover: zie bijgaande foto van hemzelf, waarop hij zijn eigen ´kop´ al als muurschildering had gezet!  Afsluitend:
  De initiatieven zijn goed maar hoe krijgen we ooit de sfeer, de interesse, de betrokkenheid, juist bij mensen ´buiten het circuit´ ofwel: wanneer komen er eens andere mensen dan iedere keer dezelfde? Het kringetje blijft te klein.... wie ideeen hierover heeft, laat maar horen!

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Jongeren in conflict met de Schoor

  Almere 28 Oktober 2002
  De overkoepelende welszijnsstichting De Schoor in Almere is in conflict gekomen met een aantal jongeren. Zij protesteerden zaterdag 26 oktober, in het Almeerse stadhuis, muzikaal tegen de stichting met hun band KangaRulz. De drie jongens begrijpen niets van het jeugbeleid van de Stichting die door de gemeente Almere zwaar gesubsidieerd wordt. Betrokken wethouders waren uitgenodigd maar gaven geen acte de presence. Wel heeft wethouder Faber (CDA) contact opgenomen met zijn collega-wethouder Bijl (PvdA). Naar aanleiding van het ´alarm´ dat de jongens afgaven heeft Faber aan één van de ouders van de bandleden toegezegd dat volgende week de kwestie met alle betrokkenen besproken zou worden.

      
  KangaRulz in Stadhuis
  "Schoor gun ons de ruimte"
  De ruimte waar het om gaat is het keldertje onder het jongerencentrum Totum in Almere Stad. Tim, Dennis en Riad oefenden met hun bandje KangaRulz bij Dennis thuis. Vanzelfsprekend gaf dat de nodige geluidsoverlast. Eén van de ouders van de, nog schoolgaande,jongens (16,16 en 18 jaar oud) stelde zich in verbinding met het jongerenwerk van de Schoor.

  Smerig hok
  Van de jongerenwerker van jongerencentrum Totum, Grace, mochten de jongens wel oefenen in een keldertje onder Totum. Enthousiast hebben de jongens het smerige hok schoongemaakt en opgeknapt. Daar ging heel wat werk in zitten. Tot de verbouwingen in Totum klaar waren, mochten ze op de donderdagavond en zaterdagavond in het hok oefenen.

  Wil de Schoor rijk worden met een hok?
  Groot was de teleurstelling van de jongens toen vanuit de hoogste burelen van de Schoor besloten werd dat voor iedere keer oefenen de jongens maar liefst 10 Euro (22 guldens) moesten betalen. Dat kunnen ze niet betalen.
  Een simpele berekening leert dat voor ieder dagdeel (ochtend/middag/avond) de Schoor voor het hok 10 Euro wenst te ontvangen. Dat is 30 Euro per heledag (66 guldens).
  Per maand zou dat ongeveer 900 Euro zijn. (1980 Guldens).
  Voorwaar geen kattenpis voor een hok van een aantal vierkante meters groot.

      
  Contract De Schoor
  Exorbitante bedragen
  Het wachten is nog op de verhuur van ruimten aan bejaarden die een kaartje willen leggen in een van de Almeerse buurthuizen voor evenzogrote exorbitante bedragen. Naar verluid wordt de Schoor door de gemeente Almere met zo´n 4,5 Miljoen per jaar gesubsidieerd. Het steekt de jongens ook dat een ander bandje wel gratis mag oefenen in buurthuis "Karwij" van De Schoor, dat geen jongerencentrum is.

  Protesteren? Dan kan het helemaal niet meer.
  Eén van de ouders werd dit te gortig en ging ´verhaal halen´. Het management van de Schoor,Roelf Westman en Anne Roorda, hielden voet bij stuk: betaald moest er worden. Nog voor het contract eventueel getekend zou worden, werd hij echter door Westman gebeld dat het feest zowiezo niet doorging; de ruimte zou op die dagen al aan anderen verhuurd zijn. Wijs geworden ging de vader van één van de jongens dat even controleren. Donderdagavond bleek de ruimte helemaal niet bezet te zijn. Het (muzikale) protest van de jongens afgelopen zaterdag in het stadhuis heeft in ieder geval wethouder Faber (CDA) wakker geschud. Hij heeft de ouders toegezegd de kwestie met alle betrokkenen en zijn collega, wethouder Bijl (PvdA), te zullen bespreken. Wordt dus vervolgd.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin.
  Contract: zoals opgesteld door De Schoor

  Virus-Check: Nieuwe service van Almere-City

  Almere 28 Oktober 2002
  Het aantal virussen op het Internet neemt schrikbarende vormen aan. De virussen worden niet alleen "intelligenter", maar ook agressiever.

  Historie
  Virussen zijn zo oud als de computer zelf. Programmeurs en whizkids zagen de computer als een geweldig medium om inzichten en standpunten kostenloos te verspreiden. De eerste virussen verspreiden zich via de floppydisk. Zij werkten vrij simpel. Als iemand de inhoud van een floppy leest, kan er in de "bootsector" van die floppy een commando of programma zitten. Het programma kopieert zichzelf naar de harde schijf en elke keer dat de computer wordt opgestart, wordt dat programma in de computer geladen. Daarna zal dit programma zichzelf kopieren naar iedere nieuwe floppy die in de "besmette" computer wordt gestopt. Etc.. etc.. etc.. Deze virussen waren meestal ongevaarlijk. Ikzelf heb zo´n virus geschreven voor de Atari 1040ST (1986). Mijn programma toonde in 5% van de gevallen dat een window werd geopend de tekst "Don´t trust a computer. Trust a human being". Ongevaarlijke Spielerei. Die tijd is echter voorbij.


  Email virussen
  Door de komst van Email werd de mogelijkheid van kostenloze verspreiding enorm groot. Uw computer wordt besmet met een virus en dat virus verspreidt zich via uw adressenboek en iedere email die u verstuurt. U merkt daar niets van. Al kan uw kennissenkring bij een erg aggressief virus snel kleiner worden.
  Zo´n virus is binnen 3 weken de hele wereld rond.

  Gevolgen
  Eenmaal in uw computer, kan zo´n virus alles doen, wat uzelf ook zou kunnen doen. Het is helemaal afhankelijk van de zieke geest van de maker. Het spreekt voor zich dat een met een virus besmet programma als Telebankieren desastreuze gevolgen kan hebben voor uw bankrekening. Bij bedrijven zijn databases en correspondentie gevoelig. Stelt u zich eens voor dat het virus bijvoorbeeld alle klinkers vervangt door medeklinkers in brieven. Erg vervelend wordt dan Vrg Vtrvklsnd.

  Wat te doen
  De meest simpele oplossing zou zijn om de mailservers (postkantoren) op het Internet uit te rusten met Virusscanners en -killers. Voor veel providers ligt dat gevoelig omdat de provider daardoor een soort "censuur" pleegt op uw email. Hij verwijdert immers aan u toegestuurde informatie? Bij Almere-City, flevoland.to en bij ons aangesloten klanten draait zo´n "Kill" programma.
  Op onze machine draaien bijna 200 email accounts. Per dag worden er rond de 12 virussen onderschept.

  Gratis Email-Virus-Check
  Wij hebben een speciaal emailadres aangemaakt: viruscheck@almere-city.nl
  Daarmee kunt u gratis checken of u een emailvirus heeft.
  Stuur een email aan viruscheck@almere-city.nl
  Daarna krijgt u een email terug en weet u hoe uw systeem ervoor staat. Deze nieuwe service is voor onze vaste bezoekers gratis.

  Tekst: Rob Franken
  Plaatjes: Diversen

  Samenwerking WVA en Hamam Almere

  Almere 29 Oktober 2002
  Zoals aangekondigd, was er zondag 27 oktober 2002 een bijeenkomst in het Kardoes, waarbij een verslag werd gedaan van de vorderingen op het gebied van "Hamam Almere". Aanwezig waren zo´n 25 a 30 belangstellenden (ondanks het bar slechte weer). Voor de mensen die nog niet wisten dat de werkgroep ´Hamam Almere´ al vijf jaar bezig is, werd een korte terugblik gegeven door een bestuurslid van de stichting Hamam Almere.

      
  Korte terugblik

  Sociaal badderen
  Allereerst werd een beschrijving gegevn van de Hamam-badcultuur, die al plaats had in het oude Byzantijnse Rijk, tot de huidige samenleving waar een Hamam vooral een funktie heeft als een sociale ontmoetingsplek. Iedereen is daar namelijk ´gelijk´, status is niet belangrijk. Lekker ´badderen´ en ontspannen is de hoofdzaak. Dat kan door middel van het zg. ´natte´ gedeelte (lekker met water in de weer zijn) maar ook dmv massage of lekker relaxen in de ´droge´ ruimte, al dan niet met een hapje of een drankje. Om in de stemming te komen stonden er tgv het 5-jarig bestaan van de werkgroep (gesponsorde) hapjes en drankjes.

      
  Sponsored Food
  Voor iedereen
  Hoewel in de Oosterse cultuur mannen vaak -gescheiden van vrouwen- badderen, hoeft dit geen probleem te zijn: deze Hamam Almere is bedoeld voor allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen. Wat er t.z.t. zal gebeuren, zal de toekomst uitwijzen.... het uitgangspunt is nu: samen naarde Hamam kunnen gaan, waarbij de mannen en vrouwen in verschillende ruimten (of verschillende tijden) kunnen ´genieten van de traditionele Oosterse badcultuur.

  Hamam in de begroting
  Zo kunnen de diverse culturen elkaar in een relaxte sfeer ontmoeten. Nuria, oprichtster van de Hamam in Utrecht, die nu 10 jaar bestaat en na een inzinking twee jaar geleden, nu groeit en bloeit als nooit tevoren, vertelde vervolgens over het marktonderzoek dat gehouden was onder allochtonen en autochtonen naar de behoeften. Daar kwam een zeer positief resultaat uit te voorschijn. De afgelopen 5 jaar is hard gewerkt om bekendheid te geven aan het begrip ´Hamam´, ook naar de politiek toe. Twee jaar geleden stond de Hamam zelfs vermeld in de begroting maar helaas..... kennelijk was de tijd nog niet rijp hiervoor in Almere.

  Samenwerking
  Vervolgens kwam gastspreker Ron de Haas, van woningcoorporatie WVA aan het woord. Ook hij dacht dat het tij nu gekeerd was, ook politiek gezien. ´Waarom een woningcoorperatie?" vroeg hij de aanwezigen. Omdat het afgelopen jaar juist de politiek had gelanceerd: "meer keuzevrijheidvoor allochtonen" en zelfs speciale "wijken voor allochtonen" had bepleit. Dat had geleid tot stevige discussies! Nu is dat anders, er zijn diverse open discussie-bijeenkomsten geweest, waarbij ook de gemeente meedoet. Resultaat daarvan is het boekwerkje ´Kleurrijk Almere´ met wensen en aanbevelingen van de diverse doelgroepen. De samenleving wil niet met de ruggen naar elkaar staan maar met de gezichten naar elkaar.

      
  Symbolische handdruk Nuria en Ron de Haas

  Marktpartij
  De Haas vertelde dat de stichting Hamam een ´marktpartij´ zocht en dat de WVA wel als stichting wil fungeren tbv de Hamam Almere. Samenvattend wil de WVA duidelijkheid over een definitieve plek en de stichting Hamam wil duidelijkheid of de exploitatiekosten ´behapbaar´ zijn.
  NB binnenkort wil de st. Hamam weer een trip organiseren naar een Hamam, wanneer is nog niet precies bekend maar men kan info vragen bij hamam@impact-st.nl

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Almere: werkgelegenheidsmotor Flevoland

  Almere 29 Oktober 2002
  De werkgelegenheid in Almere is het afgelopen jaar flink gestegen. In de periode 1 april 2001 – 1 april 2002 nam het aantal arbeidsplaatsen met 3.877 banen toe, waarvan 2.392 full time. Het groeipercentage van de Almeerse werkgelegenheid bedraagt hiermee 7% tegenover 4,7% in heel Flevoland (incl. Almere). De banengroei in de rest van Flevoland bedroeg 2.361 (3,05%).

  Nieuwe bedrijven in Almere
  Van de nieuwe arbeidsplaatsen ontstond ongeveer de helft (1922) bij de bestaande bedrijven. Dat is een afname vergeleken met voorgaande jaren toen het bestaand bedrijfsleven ongeveer 65% van de werkgelegenheidsgroei op haar conto kon schrijven. Die afname bij bestaande bedrijven wordt goedgemaakt door de werkgelegenheidsgroei door nieuwe bedrijven in Almere. Het economisch tij zorgt schijnbaar voor terughoudendheid bij het aannemen van nieuw personeel.

  Sectoren
  Van de 3.877 banen bestaat 38% uit parttime banen. Dit was in het verleden veel lager. Grote groeiers in absolute zin zijn de sectoren handel/ horeca, zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg. Relatief gezien zijn de volgende bedrijfstakken het sterkst toegenomen: onderwijs met 15%, overige diensten 13% (zoals milieu, sport, recreatie & cultuur), industrie & nutsbedrijven 8% en bouwnijverheid met 8%. De werkgelegenheid in de financiële dienstverlening is als enige afgenomen ten opzichte van de vorige periode. Dat scheelt 74 arbeidsplaatsen oftewel 4%.
  De bedrijfstakken met de grootste werkgelegenheid zijn momenteel ´reparatie - handel - horeca´ en de bedrijfstak ´overige dienstverlening´. Beiden hebben een aandeel van ongeveer 24% van de totale werkgelegenheid. Daarna volgen gezondheidszorg en industrie met respectievelijk 12% en 9%.

  Tekst en plaatje: Rob Franken

  Omniworld: College gaat topsport in Poort tóch subsidiëren

  Almere 30 Oktober 2002
  In augustus dreigde wethouder Huis (Leefbaar Almere) nog met aftreden als het erop zou uitdraaien dat de gemeente Almere structureel zou bijdragen in topsport. Een paar weken geleden gaf de zogenaamde "Taskforce" als conclusie dat betaald voetbal wel degelijk zonder al te grote investeringen in Almere mogelijk was. Ook zou een Betaald Voetbal Organisatie met een sluitende exploitatie mogelijk zijn, aldus het rapport. Echter Volleybal en Basketbal zouden de zorgenkindjes zijn die jaarlijks financiële steun van de gemeente zouden moeten krijgen.

  880.000 Euro subsidie per jaar
  Legt de gemeente de conclusies van de Taskforce bewust naast zich neer of speelt het College onder aanvoering van sportwethouder Huis een pokerspel om gezichtsverlies te voorkomen? Met droge ogen beweert Huis dat Volleybal en Basketbal een topsporthal verdienen omdat Almere niet zonder deze clubs zou kunnen. Die topsporthal gaat door de gemeente Almere gebouwd worden. Kosten € 22.500.000,--. En dan nog heeft deze topsporthal in de exploitatie bijna een Miljoen gulden (450.000 Euro) per jaar tekort. Kosten gemeente Almere. En of dat nog niet genoeg is, zouden de VolleybalClub en de BasketbalClub jaarlijks bedeeld moeten worden met 430.000 EURO om de clubkassen gezond te houden.

  Weggegooid geld.
  Hoewel betaald voetbal, volgens het rapport van de Taskforce, op korte termijn ´zijn eigen broek zou kunnen ophouden´ kiest het College er dus voor om wél structureel gemeenschapsgeld te pompen in Volleybal en Basketbal. Het concept Omniworld wordt losgelaten en de N.V. Sportcomplex Omniworld wordt opgedoekt. De reeds geïnvesteerde 23 Miljoen Euro wordt hiermee óók weggegooid. Een Betaald Voetbal Organisatie met levenskansen is van de baan. Naast de topsporthal is voorlopig geen keuze gemaakt voor een andere publiekstrekker dan een betaald-voetbalstadion, in het stadsdeel Poort.

      
  Frits Huis voor de verkiezingen
  De truc van wethouder Huis:
  "lang leve volley- en basketbal"

  Per jaar gaat de gemeente Almere 880 duizend Euro (bijna 2 Miljoen Guldens) pompen in Basketbal en Volleybal. Volgens Huis, worden daar geen spelers van de topsportclubs van betaald. Daar heeft Huis het volgende op gevonden: De volleyballers en basketballers moeten zich inzetten om de breedtesport te promoten. Te denken valt hierbij aan sportmasterclasses op scholen e.d. Daar worden dan de clubs voor gesubsidieerd met 430.000 Euro per jaar. Dat dit geld uiteindelijk wel gebruikt gaat worden om indirect de salarissen van topsporters te betalen, vertelt Huis er wijselijk niet bij.

  Hoge prijs
  Leefbaar Almere ging de verkiezingen in met de stelling dat Omniworld een ´eeuwig durend schip van bijleg´ zou zijn. Met het opdoeken van Omniworld hebben zij zich aan de belofte gehouden om Omniworld te stoppen. Het ´eeuwig durend schip van bijleg´ gaat nu de ´topsporthal´ worden. Ook het betaalde voetbal gaat niet door. Dat wordt dankzij de leefbare wethouder betaald volleybal en basketbal. En de truc van Huis om te maskeren dat spelers wel degelijk betaald worden met gemeenschapsgeld is te doorzichtig om serieus genomen te worden. Voor de deelname van Leefbaar Almere aan het college en het voorkomen van gezichtsverlies van een wethouder betalen de inwoners van Almere een wel erg hoge prijs.

   Almere-City Video Nieuws
  Frits Huis voor de verkiezingen


  Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
  Pictures: AC-team

  Cox Habbema bij "De Dames van Almere"

  Almere 30 Oktober 2002
  De Almeerse ´Cultuur-intendant´ Cox Habbema is zondag 3 november gast bij de maandelijkse bijeenkomst van "De Dames van Almere" In het leger is een ´intendant´ iemand die zorgt voor bier en hoeren.

      
  Cox Habbema
  Grote belangstelling
  Zoals inmiddels bekend, is iedereen welkom in ontmoetingscentrum ´Avanti´ aan de Kerkgracht in Almere-Haven. Gemiddeld zijn zo´n 50 belangstellenden aanwezig. Grote kans dus bekenden tegen te komen! Iedere bijeenkomst heeft een thema of een speciale gast. De middag begint steeds om 15.00 uur, waarna de gast om 16.00 uur mag losbranden met zijn of haar verhaal. Vervolgens kunnen de aanwezigen nog in gesprek gaan met de gast of vragen stellen. Aansluitend is het mogelijk te blijven eten. Svp van te voren opgeven als u wilt meedoen aan de Hindoestaanse maaltijd.

  Hoe gaat het, is er nog nieuws?
  Zondag 3 november a.s. is de gastspreekster Cox Habbema. Zij zal ongetwijfeld vertellen waar zij zoal mee bezig is om in Almere van de grond te krijgen. Ook zijn wij heel benieuwd wat zij in dat jaar dat ze nu in Almere werkt, heeft bekokstoofd en welke dingen er konkreet gerealiseerd zijn. Kom dus en luister wat Cox te vertellen heeft!

  Nadere Info
  Avanti 036-5470380 of Leny Hartong (de organisator) 036-5335893.
  Avanti is prima bereikbaar per openbaar vervoer (bus 1 en 3 halte centrum Haven)

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Platform Gebruikers GGZ

  Almere 31 Oktober 2002
  Dinsdag 22 oktober 2002 was er een een bijeenkomst bij het Platform GGZ (=Gebruikers Geestelijke Gezondheidszorg). Dit Platform wil vooral gebruik maken van de ervaringen van mensen die te maken hebben gehad met geestelijke gezondheidszorg.

  Doelstelling
  Het Platform wil naar twee kanten werken: enerzijds luisteren naar de ervaringen van de ´clienten´, anderzijds kan het Platform de ´clienten´ helpen hun weg te vinden in de doolhof van de zorg-regelingen en het aanbod daarin. Uitgangspunt daarbij is dat een ´client´ zo snel mogelijk weer zelfstandig (indien mogelijk) kan funktioneren en uit het ´zorg-circuit´ verdwijnt. Men streeft dan ook naar een ´vraaggericht´ zorgaanbod, door datgene te bieden waar de client behoefte aan heeft en hem niet afhankelijk maken. Dat kan bijv. een aangepaste woning zijn, maar ook projekten als Beschermd/Begeleid Wonen. Door middel van maandelijkse bijeenkomsten -met steeds een aktueel thema- wil men de verschillende deelnemers hierbij betrekken. Want juist hier kan men zijn stem laten horen, laten weten of iets goed gaat of juist niet. Al deze op- en aanmerkingen, klachten e.d. worden verwerkt in de aktiviteiten naar zorgaanbieders in de Gemeente, de Provincie en zo nodig de landelijke politiek.

      
  Hette van der Leeuw
  Leemten in woonruimten
  Op dinsdag 22 oktober jl stond als thema "Wonen" op de agenda. Op deze bijeenkomst bleek dat er eigenlijk veel te weinig betaalbare woningen zijn voor clienten van de GGZ. Almere kent veel dak- en thuislozen, méér dan de gemeente Almere wil toegeven..... Veel van deze mensen vallen in eerste instantie niet op omdat zij van het ene naar het andere adres ´shoppen´. Tot dat het mensen gaat vervelen en ze de deur uitgetrapt worden: dan is het bekeken. Er bestaat zoiets als een ´Regio-visie Maatschappelijke Opvang´.... maar Almere is pas na 2005 ´aan de beurt´. Een maatschappelijke schande!

  Verschillen
  Aan de orde komen ook de verschillen in uitkeringen, de mogelijkheid om wél of helemaal niet, iets bij te mogen verdienen; de Kerst-bonus die de één wel krijgt en de andere uitkering niet (WAO, Bijstand, GGZ). Soms is er geld beschikbaar voor een dagje uit of een cursus volgen (´stimuleringsgeld´).

  Dak- en Thuislozen Dienstencentrum
  Onder leiding van de coordinator Hette van der Leeuw ontstaat met medewerking van de aanwezigen het idee om bijvoorbeeld een soort distrubutiecentrum op te richten waar de (A´damse) Z-krant verspreid zou kunnen worden. Maar dan wél een Almeerse editie! Bekend is dat die kranten aangeschaft worden door de ´Z-kranters´ die ze daarna tegen een vaste (hogere) prijs mogen verkopen. Omdat er een groot tekort is aan voorzieningen, wil men een "Dienstencentrum". Hiervoor moet nog gezocht worden naar een geschikte ruimte voor opvang. Tot zover een kort verslagje van een boeiende bijeenkomst.
  Voor alle info, advies enz. kan men bellen naar Platform Gebruikers GGZ en Steunpunt GGZ. 036-5297576

  Opzet en Werkwijze 2002 van het Platform GGZ Lees meer

  Tekst en foto: Greta Verduin