Oud Nieuws

PvdA en Leefbaar Almere sluiten Deal

Almere 01 November 2002
De nazit van het programma "Ter verantwoording" van Studio Almere en Omroep Flevoland levert soms meer nieuws op dan de interviews aan de "keukentafel". Ook deze keer leverde de nazit Almere-City een leuke primeur op die wij graag met u delen.

    
Ruud Pet en Martin Sinke
Ruilen in de achterkamertjes
Ter sprake kwam ons artikel "Omniworld: College gaat topsport in Poort tóch subsidiëren". Aanvullend hierop verklaarde Martin Sinke (VVD) dat de Leefbaren een deal hebben gesloten met de PvdA. Net zoals "Omniworld" de Leefbaren steekt, steekt het "theater" de PvdA. De leefbaren zijn immers tegen één groot theater in Almere. Zij zien liever 3 kleinere theaters verschijnen in verschillende wijken. "Op basis van deze 2 punten is de deal gesloten", concludeert Martin Sinke. "Arie Willem Bijl (PvdA) krijgt zijn grote theater en Frits Huis (LA) krijgt vrij spel in de Omniworld zaak". Ruud Pet (Groen Links) reageerde daarop: "Dat is een interessante.. daar heb ik nog niet aan gedacht." Daarmee is ook verklaard waarom wethouder Huis de adviezen van zijn eigen Taskforce naast zich neer heeft gelegd.

Bruidsschat voor FC Omniworld
In de Omniworld subsidiepot bevindt zich nog een kleine € 3,4 miljoen. Martin Sinke vertelt ons dat de VVD dit bedrag wil gebruiken voor de bouw van een klein voetbalstadion in het Fanny Blankers Koen park. FC Omniworld, de voetbaltak wordt dan tenminste niet volledig in de kou gezet. De VVD gaat dit voorstel indienen.

Tekst: Rob Franken en Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin

4e aflevering "Ter verantwoording"

Almere 01 November 2002
Een prima voorbeeld van goede samenwerking is het programma "Ter Verantwoording", dat gezamenlijk wordt geproduceerd door Omroep Flevoland en Studio Almere i.s.m. met enkele ´Hilversumse professionals´. Een dergelijk intensief projekt is helaas uitsluitend mogelijk omdat er low-budget of eigenlijk no-budget gewerkt wordt door iedereen. Als iedereen gewoon betaald zou worden, zou dit programma niet mogelijk zijn geweest omdat de financien hiervoor ontbreken.

    
Ruud Pet, Martin Sinke en Hans Ouwerkerk

Hoe bevalt de politiek?
Donderdag 31 oktober 2002 was er weer een nieuwe aflevering, waarbij de plaatselijke politiek aan de tand werd gevoeld over ´lopende spraakmakende zaken´. De drie gasten waren: burgemeester Hans Ouwerkerk, Martin Sinke (VVD) en Ruud Pet (GL). Op tafel een grote vissenkom met daarin 2 goudvissen.... Symbolisch voor de zwijgende burger?
Allereerst werd de vraag gesteld door gespreksleider Marco Penninkhof: "is het nog leuk in de Raad?" Hans Ouwerkerk vond dat het ´acteren´ van de Raad wel beter kan, beetje rommelig nu, er moet meer discipline komen. Nu zijn de frakties vaak met elkaar in debat! Commissies moeten eigenlijk zeven voor de raad. In de politieke arena is veel ´haantjes´(een enkele keer ´hennetjes´) gedrag, zoals bijv. Ruud Pet, Rob Beuse en Henk Smeeman. Ruud Pet moet wel commisie na commissie afhobbelen maar vindt de raad wel verbeterd: er wordt nu gediscussieerd met elkaar. We moeten wel een goeie manier vinden... we moeten meer praten over hoofdlijnen. Agendapunten uit commissies komen steeds weer terug op raadsagenda. Martin Sinke zei het minder leuk te vinden, het is rommelig. Hij vindt het vooral triest in de commissies: de Pers vindt het niet meer de moeite waard om te komen. Omdat de commissievergaderingen inhoudelijk zijn veranderd, is er niks meer aan voor de burger!

    
Marco installeert de sponsorpot
Omniworld
Over naar het volgende spraakmakende punt ´Omniworld´. Marco begint met een spaarpot op tafel te zetten en te zeggen dat iedereen die het waagt te zeggen ´De stekker eruit trekken´, zal moeten dokken. Het geld is voor Omniworld. Martin Sinke neemt de uitdaging aan en mag als eerste een donatie doen. Marco vraagt of iedereen nu tevreden is: Volleybal en Basketbal beetje geld en voetbal eruit...? Volgens Ruud Pet is het concept niet veranderd, NV Omniworld is alleen niet in staat geweest dit van de grond te krijgen. Marco mist een alternatief voor die niet gevonden ´publiekstrekker´ en dat had wethouder Frits Huis wel beloofd! Martin Sinke zegt dat uit rapport Ranner en de Task Force de krenten zijn gehaald; en hij meende te lezen dat de spelers worden betaald. Maar: de VVD komt met een alternatief! Ouwerkerk vraagt blij: kost dat minder geld? Pet zegt dat, als er gekozen zou worden voor een sociaal/maatschappelijke trekker, ipv het voetbalstadion daar geld van de gemeente heen mag ´omdat het anders niet te betalen is´.

Rapport Brandweer
De Burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid. Ouwerkerk zegt direkt aktie te hebben ondernomen. Het rapport betreft een intern rapport van Brandweer naar Brandweer. "Als men nog meer vragen heeft, kom ermee", aldus Ouwerkerk, "maar, hoe méér onderzoeken, hoe minder je de waarheid vindt". Marco wil weten of de Brandweer-commandant geslachtofferd is en in welke mate de burgemeester daar druk op heeft uitgeoefend? Volgens Ouwerkerk heeft Brandweercommandant Bas van Riel, die al 21 jaar in dienst was, zijn verantwoordelijkheid genomen. Een ander was blijven zitten.

A.s. weekend te zien bij Studio Almere (kanaal S14 kabelnet Almere). De uitzendingen zijn vanaf zaterdag 18.00 uur het gehele weekeinde tussen de reclame en tekstblokken door.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Beste Hulpverlener van het jaar 2002

Almere 01 November 2002
Platform Gebruikers GGZ Almere roept mensen op om mee te doen aan de verkiezing van "Beste Hulpverlener van het jaar 2002".

Het formulier
Onder ´Lees meer´ een voorbeeld van het formulier dat u eventueel kunt afhalen bij het Steunpunt GGZ-Almere aan de Zoetelaarpassage nr.6 (dagelijks van 13 tot 17 uur) of u schrijft zelf een brief.

Inzenden voor 25 december 2002
Stuur de naam van de persoon van uw keuze, met de reden waarom, naar het Steunpunt (of geef het af). De uitslag wordt bekend gemaakt op de Open Dag van 7 januari 2002.

Het formulier Lees meer


Tekst en scan: Greta Verduin

"Peniskunst" of "Verzuiling" toont ware cultuur

Almere 02 November 2002
Korte tijd nadat het schrijverskanon in Almere werd onthuld door Hans Ouwerkerk kreeg deze kunstvorm de titel "Peniskunst". Dit kunstwerk van Peter Zegveld, heeft als thema "De pen is machtiger dan het zwaard". Hoewel de macht van de pen wordt uitgeoefend als de pen neerwaarts gericht is toont het kunstwerk een fier opgeheven pen, die zijn basis vindt op 2 ronde kanonswielen.

    
Gereed om te scheppen

Cultuurgoed
Voor Almere is dit cultuurgoed goed op zijn plaats. Het is de gemeente waar de pennen vaak gekruisd worden. Positief en negatief nieuws is te vinden op vele Internetsites. Politici beklagen zich over, deze in lijn opgestelde schrijfkannonen, die allen uit zijn op "demonisering". B&W Almere investeert miljoenen euro´s in digitale schrijfkannonen. Almere heeft het grootste budget in Flevoland voor de bouw van Internet sites. "Nette" sites die positief berichten over een gemeenschap die Almere.nl heet. Een virtuele gemeenschap natuurlijk, want wie lezen wil over het "echte" Almere moet zijn muis de sporen geven richting burgerinitiatieven. Helaas staan ook deze lijnrecht tegenover elkaar. Almere digitale hoofdstad van Flevoland getuigt steeds weer virtueel van zijn "peniskunst"; het schrijverskanon
    
Onze vader: Ir Lely


    
De Zuil
37 meter hoog
Ver van de tijd van de kanonnen toont Lelystad zijn peniskunst. Als een 37 meter hoge raket bepaalt de zuil van Lelystad de horizonlijn. Met als eerste ruimtereiziger daarop, Ir Lely onze vader, wiens brein Flevoland voortbracht. Het hele kunstwerk is ook te zien als een handvat van een stempel, waarmee Lelystad tot "echte" hoofdstad van Flevoland wordt bestempeld. Geen, door achterkamers verscheurde stad, maar een open gemeenschap die klaar is voor de 21e eeuw.
Op de website geen schoonschrijverei of demonisering; nee.. veel informatie en een open discussie over de Zuil van Lelystad.

De zuil van Lelystad
De zuil en het beeld zijn door 2 kunstenaars gemaakt. De zuil is ontworpen door De Amsterdamse kunstenaar Hans van Houwelingen, bekend van onder meer de bronzen hagedissen op het Leidseplein en het Lenin-beeld met aardappelen in Groningen. Hij is door het college van B&W Lelystad gevraagd een ‘spraakmakend’ kunstwerk voor het stadshart te ontwerpen. Als na-oorlogskind (geb. 1957) speelt hij met symbolen die wat gevoeliger liggen bij voor-oorlogse kinderen, die gemerkt hebben waar grootsheid en schuinopgerichte armen (Peniskunst?) toe kunnen leiden
    
19e eeuwse fabriek?


    
Piet Esser
Piet Esser
Het is dus niet verwonderlijk dat de maker van het standbeeld van Ir Lely, Piet Esser, bezwaar maakt. Hij is geboren in 1914. Aan de wethouder van kunst en cultuur in Lelystad schreef hij: "Het plan mijn beeld nu tot 37 meter hoogte op het `kunstwerk´ van Hans van Houwelingen te zetten doet voor mij de deur dicht. Inmiddels heb ik begrepen dat mijn recht als auteur van het Lelybeeld dit kan verhinderen zodat ik een protestbrief naar uw gemeenteraad heb geschreven waarvan ik kopie insluit. Het respect voor het werk van een ander is duidelijk afwezig in het kunstwerk van Van Houwelingen. Van uw bezoek aan Gezelles met de burgemeester heb ik anders de beste herinneringen. Ik schreef ook de heer Leeuwe en zond ook hem een kopie".

Zoveel mensen, zoveel zinnen
Officieel staat de zuil van Lelystad nog niet. De brieven van Piet Esser hebben ervoor gezorgd dat de officiele opening is uitgesteld. De meningen van de Lelystedelingen zijn verdeeld. Het is afwachten wie zijn "poot" stijf houdt.

Als voorbeeld een open brief: Lees meer
Geef eens uw mening.

Tekst: Rob Franken
Foto´s: diversen

Dagblad van Almere stopt ermee

Almere 05 November 2002
Het is in Almere niet gelukt. Het Dagblad van Almere zal verdwijnen. Per 1 januari 2003 houdt de krant op te bestaan. De HDC ziet geen heil meer in het uitgeven van een krant die in Almere slechts een kleine 3.400 abonnees telt.

Andere steden wel
Steden met veel minder inwoners dan Almere hebben een eigen florerende lokale krant die kond doet van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Voorheen als de Gooi & Eemlander met een paar pagina´s lokaal Almeers nieuws en later als een heus ´kopblad´: Het Dagblad van Almere, met hetzelfde recept, is dat in Almere ook het geval. Alleen laat dat ´florerende´ er maar vanaf.
De nevenuitgave, Het Groene Weekblad, heeft voor veel verwondering in Almere gezorgd. Dat advertentieblad immers nam veelal zonder bronvermelding journalistieke produkten uit het DvA over. De Almeerder zal ook gedacht hebben: dat is gratis nieuws dus waarom zal ik me op het DvA abonneren.

    
V.l.n.r. Maaike van den Bosch, Marcel Beijer, Cor van Mulligen (chef), Bart Vuijk, Casper van den Broek
en Hugo van den Broeke

Sociaal plan
Voor de redacteuren aan de Almeerse krant verbonden, zal binnen het concern (De Telegraaf) ander werk gevonden worden in het kader van een sociaal plan. Marel Beijer zal binnenkort al vertrekken naar de KRO burelen in Hilversum. Gedwongen ontslagen worden ook niet uitgesloten geacht.
Bij het Dagblad van Almere werkten voorheen als redakteur, toen de Gooi & Eemlander, o.a. ex-wethouder Rita van Ling (GL) en ex-wethouder Mieke Velsink (VVD). De dochter van Rita van Ling trad in haar voetsporen: Maaike van den Bosch.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Dagblad van Almere

De trukendoos van het Almeerse College

Almere 05 November 2002
De gemoederen over het voorstel van het Almeerse College inzake Omniworld worden op diverse websites flink bezig gehouden. Geen wonder. Wie had gedacht dat de uitkomsten van een, door de gemeenteraad geïnitieerd, onderzoek (Taskforce) door het college van B&W serieus genomen zou worden, komt bedrogen uit.
Betaald voetbal is haalbaar in Almere, was de conclusie. Met geringe financiële inspanningen zou, op korte termijn, betaald voetbal zonder exploitatie-tekorten mogelijk zijn. Volleybal en Basketbal zouden tot in ´eeuwigen dage´ uit de gemeentekas moeten putten om overeind te blijven.

Waarom dan toch gekozen voor Basketbal en Volleybal en
een dure topsporthal?

De conclusie van een redacteur van het Dagblad van Almere, Maaike van den Bosch, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Dat betaald voetbal komt er wel. GL, PvdA en CDA zouden alleen wachten, en hopen op, een wegvagen van dat vermaledijde Leefbaar Almere na de volgende verkiezingen.
Zit daar wat in?

Het commentaar uit het Dagblad van Almere van 4 november 2002 Lees meer

Almere-City redactie

Cox spreekt bij ´De Dames van Almere´

Almere 05 November 2002
Het gaat goed bij de ´De Dames van Almere´! Initiatiefneemster Leny Hartong kan tevreden zijn: de opkomst wordt steeds beter; méér dan 50 mannen en vrouwen per keer en men leert elkaar steeds beter kennen. Dat was uiteindelijk ook de bedoeling van deze maandelijkse bijeenkomsten. Zondag 3 november stond als gastspreker op het programma: Cox Habbema.

    
Cox Habbema en Leny Hartog

Cox privé
Lekker, zo´n mens dat vertelt vanuit haar gevoel. Eerst vertelde Cox over haar privéleven, haar jeugd, haar drijfveren maar ook: haar gedrevenheid en enthousiasme. Eigenlijk, zo vertelde zij, is ze zeer verlegen, vandaar dat zij erover dacht naar het toneel te gaan, een uitdaging aangaan. In bussen valt zij nog steeds spontaan in slaap doordat het toneelgezelschap Centrum zij bij sukses-voorstellingen bijna 500 keer p/jaar bus-in, bus-uit moest naar optredens in heel Nederland.

    
Cox met haar boek
Duitse tijd
Van het een rolde zij in het ander, gedreven door haar nieuwsgierigheid maar tegelijk ook haar leergierigheid naar de regie o.a. Op die manier kwam zij terecht in Oost-Duitsland, Berlijn, waar zij zo´n 10 jaar Theaterdirekteur werd. Eenmaal terug in Nederland werd zij dat in A´dam van de Stadsschouwburg. Van ´aktie Tomaat´ tot direkteur, een leven vol tegenstrijdigheden maar ondanks tegenslagen, altijd met plezier. Nét toen zij dacht "Ik ga een boek schrijven" belde wethouder Arie Willem Bijl haar om te zeggen dat er in Almere een nieuwe cultuurnota was geschreven en of zij daar een blik op wilde werpen; hij wilde graag een cultuur-intendant. Omdat zij de volgende dag op vakantie ging, zei ze ´ik zal erover denken´. Na haar vakantie werden diverse gesprekken gevoerd in Almere en is zij akkoord gegaan. Haar taak is de wethouder te adviseren over Kunst & cultuur. Vooral omdat zij geheel anders tegen dit soort zaken aankijkt, zou dit goed kunnen werken.... Wat Almere nodig heeft is namelijk een "visie" en een andersoortige benadering dan tot nu toe van "Kunst". Dus: de ´Cultuur-intendant´ is er gekomen en zoals bleek bij deze bijeenkomst van ´De Dames van Almere´: het boek ook!

Wat een cultuur-intendant zoal doet
    
Cox verhaalt
Cox Habbema heeft zich ingespannen voor de Kerkgracht. De gemeenteraad wilde een ´kunst-as´ aan de Kerkgracht, waarin allemaal kunstzinnige aktiviteiten plaatsvinden. Cox heeft aangezet tot ´kraken´ van een pand want ´als het leeg staat is dat zonde´, kraken dus! Dit pand is inmiddels ´ontruimd´ en is nu bestemd voor ´De Witte Olifant´, als atelier-/werkruimte voor jong-volwassenen met een lichamelijke handicap. Als de gemeente meewerkt, en er geld voor vrijmaakt, kan een volgend pand aan de Kerkgracht aangekocht worden tbv de Kunst en kunstenaars.
Jongeren die zelf, vaak loeiharde, muziek maken, krijgen als het aan Cox ligt, repetitieruimte aan de Steiger in Almere-Haven. (momenteel zo´n 40 jongeren)
Verder wil zij graag geld voor Kunst ´oormerken´ per wijk. Denk ook aan het Europees geld dat hetzelfde bedrag geeft als geinvesteerd wordt door de gemeente! Vaak wil de provincie ook mee-investeren als de gemeente dat ook doet.
Lokale Omroep Studio Almere TV en radio 107.8 FM. Volgens Habbema kunnen die jongens en meisjes er niets aan doen dat ze niet ´professioneel´ zijn: de gemeente Almere neemt ze niet serieus. Ze krijgen niet eens geld voor apparatuur. Als je vrijwilliger bent, dan haak je meestal na bepaalde tijd af omdat alles uit eigen zak betaald moet worden... dat hou je niet zo lang vol! Cox Habbema wil dat de gemeente de Lokale Omroep geld geeft voor faciliteiten en bijv. een opleiding bekostigt in Hilversum. Dan nog een vaste plek, bijvoorbeeld in Almere-Haven, in het sousterrain van Corrosia. De kabel ligt er al, dus vanaf deze plek kunnen dan regelmatig aktiviteiten plaatsvinden door dit medium. Goed ook ivm de beoogde Kunst & Cultuur in Haven. Handig ook om verslag te doen van alles wat zich -niet uitsluitend daar- afspeelt en tenslotte: voor de ´sociale cohesie´.
stichting Tumult, ook aan de Kerkgracht gevestigd, loopt lekker olv Quinten Rijnja. Er komen veel aanvragen binnen voor kunst & cultuur die vrijwel direkt gehonoreerd worden, mits het onder de 1200 euro blijft en de aanvrager moet onder de 23 jaar zijn.
Volgend jaar komt er een ´Zomer-opera´ die uitgevoerd wordt in de grote bouwput van het Stadshart.
De ´Broeinest-café´s ilv José Joossen worden druk bezocht en men begint elkaar te kennen: belangrijk.
In Almere-Buiten komt een Kindertheater (Blauwe Huis)
Er moet ruimte gecreeerd worden voor Kunst & cultuur in Almere-Poort!
De gemeentelijke Kunst-begroting loopt tot 2004... wat gebeurt daarna?
Binnenkort discussie over ´Zomerfestival´ Almere.


Wat een cultuur-intendant niet goed vindt
Wat er nog niet goed gaat: de bezorging van de diverse huis-aan-huis kranten, de Uitkrant, die ook niet overal terecht komt, en vooral: evenementen die tegelijk plaatsvinden, maar in een andere wijk. Dat hoort de SSA (St.Stadspromotie Almere) te weten en in ieder geval te coordineren! Eindelijk is er een pagina in een gratis krant maar hoe werkt dat? Iedereen zou moeten aanleveren, anders heb je geen informatie maar aan de andere kant: er zijn toch ambtenaren die zich daarmee bezig houden! Die kunnen dat dan toch naar de kranten sturen? Hebben we alles op een rijtje: wie, wat, waar. Advies: zorg dat je de kranten krijgt! Een uitermate boeiende middag met discussie met de aanwezigen. Habbema vindt de Almeerders veel te lief, afwachtend. Gewoon doen is haar motto, Almere moet faciliteren maar wie wat wil moet dat gewoon doen anders gebeurt er niks.


Etend slot
Afsluitend kon er dit keer Hindoestaans gegeten worden. Het rook heerlijk maar op het bord bleek het wat karig, met name voor vegetariers (rijst en een ei), terwijl dat juist zo goed zou kunnen in de Hindoestaanse keuken. De ´overgeorganiseerde´ aanpak van ´tafelbegeleiding´ viel ook niet zo in de smaak. Deze aktiviteit moeten we maar snel vergeten. De volgende bijeenkomst is zondag 1 december 2002. Dan zal de gast zijn: David van Gennep, dir. van de stichting AAP.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Magere interesse voor LA-Bewonersparticipatie

Almere 07 November 2002
Aan de werkgroep "Bewonersparticipatie" van Leefbaar Almere heeft het niet gelegen: zo´n 500 flyers hebben ze persoonlijk in de brievengleufjes gedaan van de Filmwijkers. Toch was de opkomst 6 november mager. Zegge en schrijven twee (2) bewoners hadden de moeite genomen om over het onderwerp ´Ondergrondse afvalbakken´ met de Leefbaren van gedachten te wisselen. En... dan betrof het ook nog eens bewoners van een andere wijk. Terwijl het thema ´Afvalbakken´ in de wijk toch een aardig onderwerp leek om over mee te praten.

    
De 2 "verkeerde" burgers
Niet de kwantiteit maar de kwaliteit
Maar gelukkig was het bijna voltallige bestuur en de fraktie, op één na, aanwezig, inklusief de twee wethouders. Zoals René van Gellekom opmerkte "jammer dat de bewoners het laten afweten maar het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit!" Desondanks ontstond er een levendige discussie, waarbij vooral de gemeente Almere, het ambtelijk apparaat en het wijkbeheer het moesten ontgelden. Ook het niet beantwoorden van brieven was een doorn in het oog. LA gaat dit ´ff checke´ op het Stadhuis. Slotconclusie was dat eigenlijk niemand echt tégen de afvalbakken is maar tegen het lawaai en de troep rondom die glasbakken vooral.

Oud papier concept werkt niet bij glas
Ophalen, zoals het ´oud-paper´ door de scholen,werkt niet bij flessen e.d. en hele aquariums kun je nu eenmaal niet door de klep krijgen. Veel zooi staat er dus naast. Maar ook is ´men´ vaak te bedonderd om 10 meter extra te lopen. Wat men wil, is dat de gemeente al in een vroeg stadium de bewoners benadert. Met name om mee te denken over de plaats waar die bakken moeten komen.Vervolgens moet dat ´meedenken´ worden omgezet in ´meebeslissen´. Wij volgen de ontwikkelingen van Daadslid René.

Tekst en foto: Greta Verduin

Redactioneel Commentaar door Ruud van den Bosch:

Vuilnisman kunnen deze zakken ook nog mee??!!Ach je bent jong en je wilt wat. Hoe dat met Veronica (komt naar je toe) gegaan is weten we allemaal. Een tweederangs-zender die zich mag verheugen in een marginaal bestaan op... het internet. Hoe lekker de meiden ook waren, die naar je toe kwamen. Alsof Leefbaar Almere de toestand waarin zij verkeert net zo aanvoelt hebben zij de slogan: Leefbaar Almere komt naar je toe, bedacht. Geen lekkere meiden aan de deur op rollerskates, maar Van Gellekom (LA) die in het holst van de nacht een papiertje in je bus doet: Leefbaar Komt Naar Je Toe!!

Dan is de slogan: In Almere kán het, toch een graadje origineler. Het kan toch maar allemaal in ons aller Almere, dat een partij uit het niets zo maar met 9 zetels de gemeente Almere op zijn kop gaat zetten. Dat hebben de Almeerders allemaal over zichzelf afgeroepen.
Betaald voetbal wordt door de dames en heren Leefbaar met de meest doorzichtige smoezen naar de prullenbak verwezen. Ondanks de belofte dat betaald parkeren afgeschaft zou worden mogen we het meemaken dat de parkeertarieven straks met zo´n 10 % stijgen. En alsof Kafka nog in Almere rondwaart zal straks in Almere Poort het door Leefbaar omarmde Volley- en Basketbal mede gefinancierd worden door een verdergaande invoering van betaald parkeren (in ieder geval in Poort).

Afval
"Kom", zal René van Gellekom, van de Leefbare Bewoners-participatie gedacht hebben. "Om de voetballiefhebber en de uitgeperste automobilist niet in de kou te laten staan gaan we naar ze toe".

    
Leefbaar Almere komt naar je toe

"Waar bleven jullie nou?"
, vraagt Van Gellekom zich in opperste wanhoop op de website van zijn partij af. Want de twee bewoners die waren komen opdagen om te praten over Ondergrondse AfvalContainers met zijn werkgroep; dat hield niet over.
En René doet zo zijn best. Wel 500 flyers zijn er door hem persoonlijk in de brievenbus gestopt om de bewoners warm te maken voor een avondje Afval: Leefbaar Almere komt naar je toe!

Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiilnismaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!!!!!!
Als echte politici had de hele fractie (minus Rijk vd Linden) met alle twee de wethouders zich naar de bewonersbijeenkomst gerept om de vuilniszak bij de lus te grijpen. De Filmwijk; daar waren nog stemmen te winnen. En zo werd het toch nog gezellig met die 2 burgers die de moeite genomen hadden. De rest die niet is komen opdagen moet de Leefbaren te denken geven. Het is nog maar kort geleden dat 11.000 Almeerse inwoners de Leefbaren op het pluche hielpen.
Dat het merendeel daarvan nu al roept: Vuiiiiilnismaaaaaaaaaan mogen deze zakken ook nog mee?, is niet in de laatste plaats aan Leefbaar Almere zelf te danken. Zoals Van Gellekom zelf al zei: ´Het gaat tenslotte niet om kwantiteit maar om kwaliteit´.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin

Haken en ogen in Almere Poort

Almere 07 November 2002
Bijna precies een jaar geleden werden de plannen voor het nieuwe Almeerse stadsdeel Poort gepresenteerd. Toen door wethouder voor Ruimtelijke ordening Halbesma (VVD) en wethouder voor economische zaken Spruit (PvdA) (zie Archief). Er kan veel veranderen in korte tijd. Niet in de laatste plaats door de wisseling van wethouders. Woensdag 6 november 2002 gaven wethouder Bijl (PvdA) en wethouder Visser (GroenLinks) ´wederom´ een presentatie over dat inmiddels beruchte stadsdeel Poort. Berucht om de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden door de deelname van Leefbaar Almere aan het huidige college van B&W, waardoor het concept ´Omniworld´ vakkundig is afgeschoten.

Nog steeds 3 banen per woning?
Trots meldde het college in 2001 dat er 10.000 woningen in Poort gebouwd zouden worden. En...in Almere Poort zouden maar liefst 30.000 banen beschikbaar komen voor de inwoners. Wonen, werken, winnen was de slogan die ingang deed voor het bejubelde nieuwe stadsdeel. Wonen: 10.000 woningen, werken: 30.000 banen (3 banen per woning) en winnen: Omniworld, waarin het bedrijven van topsport - voetbal, volley- en basketbal- de grote trekker voor bedrijvigheid in het gebied zouden zijn.

    
Persconferentie Poort

Bijstellingen
Op de woensdag 6 november gehouden presentatie werden de kille cijfers gepresenteerd, die niet zoveel afwijken van de presentatie in augustus 2001. Noch in het persbericht, noch op de presentatie zelf werd gesproken over de banen die er zouden komen. Een niet te onderschatten probleem voor Almere. Nu al probeert het gemeentebestuur met de slogan "Pendelen werkt niet" de Almeerse inwoner er toe te brengen om een baan te zoeken binnen de dijken.

Almere Poort geen poort maar slagboom
    
Interim projectmanager Poort
Chaja Heyning
De files op de Hollandse brug richting het oude land zijn berucht. Sterker; de files beginnen vaak al op de Hoge Ring. Wat Poort op dit gebied teweeg gaat brengen is onbekend. Maar de verwachting is dat als Poort in zijn volle omvang gereed is, dat Poort de kurk op de flessehals zal zijn en Almere vanuit de Randstad totaal onbereikbaar zal zijn. Om Almere uit te komen zal een kunsstukje worden dat alleen is voorbehouden aan degene die over een privé-helicopter beschikt of een flink eind wil omrijden; over de Veluwe bijvoorbeeld.

Ander ´klein´ ongemak
Rijkswaterstaat maakt ook wat problemen, zo vertelden Visser en Bijl. Die willen beslist niet dat op en vlak bij de dijk hoogbouw gepleegd wordt. Een domper op de feestvreugde. Het College wil door aan de dijk te bouwen Almere de allure van ´waterstad´ meegeven.

En dan de beestjes nog. Het al tijden braakliggende gebied Poort blijkt een geliefd plekje te zijn voor beschermde diersoorten. De rugstreeppad bijvoorbeeld. Daar berichtten wij in juni al over. Maar liefst vijf (5) van deze diertjes hebben hun ´home´ in het gebied Poort, zo heeft de gemeente Almere laten onderzoeken. En dan mag je niet zomaar die leefhabitat van deze dieren verstoren op grond van de flora- en faunawet. De GroenLinkse wethouder Visser wil echter zo snel mogelijk een ontheffing van het Rijk om deze diertjes onder de heipalen te pletten.
Hoezo Groen?

Voor een overzichts-kaart van de opzet van Poort: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Uitslag Poll: Leefbaar Almere is lokaal blijvertje

Almere 09 November 2002
Eind oktober begonnen twee Almeerders, Andre Heuzer en Hans Weistra, zich af te vragen hoe de gemeenteraad er nu zou uitzien als er verkiezingen zouden worden gehouden. Landelijk zijn er bijna iedere week wel een paar poll´s (peilingen) die de -tussentijdse- zetelverdeling voor de 2e Kamer weergeven. Ook voor politici altijd weer spannend om te vernemen hoe hun partij er tussentijds voorstaat. Lokaal bestaat zoiets niet. Vandaar dat het initiatief om het internet daarvoor te gebruiken en het stemgedrag van ´de´ Almeerder te onderzoeken opvallend was. Vooral omdat de twee onderzoekers vaststellen dat hun onderzoek representatief en fraudevrij is.

Winnen en verliezen
De onderzoekers melden dat als er nú in Almere verkiezingen zouden worden gehouden de VVD met maar liefst drie zetels zou groeien (van 8 naar 11). Daarmee zou de VVD weer bijna terug zijn op het oude niveau van voor de verkiezingen. Bijna. Want de VVD had 12 zetels. Verloor er 1 door het vertrek van Debora Korporaal die haar eigen fractie begonen verloor er nog eens 3 bij de verkiezingen in maart.

    
De verdeling van de koek

Leefbaar Almere nestelt zich lokaal
Deze lokale nieuwkomer in de Almeerse politiek belooft een blijvertje te zijn. Tenminste als we de uitkomsten mogen geloven. De onderzoekers geven aan dat Leefbaar Almere weliswaar 2 zetels zou verliezen (van 9 naar 7), maar dat is bepaald geen slecht resultaat. De beweringen van andere lokale politici, bijvoorbeeld Ruud Pet van GroenLinks, dat Leefbaar Almere zijn opkomst heeft te danken aan het ´Fortuyneffect´ wordt door deze poll wel heel erg gelogenstraft.
Leefbaar Almere blijkt niet door de landelijke ontwikkelingen geraakt te worden. Is de verwachting in landelijke poll´s dat de LPF door de gehaktmolen van de kiezer zal gaan en dat Leefbaar (!!!) Nederland (!) blij mag zijn met een half zeteltje, blijkt van een dergelijke invloed, in deze eerste lokale Almeerse poll, op Leefbaar Almere niets. De twee zetels verlies zinken daarbij in het niet. Het ziet er dus voorlopig naar uit dat Leefbaar Almere zich als echte lokale partij in de Almeerse politiek genesteld heeft. Voorlopig tenminste. De onderzoekers willen de poll regelmatig herhalen.

Voor een volledig overzicht van de toestand in de Almeerse politiek is hier de link naar een site van één van de onderzoekers, waarbij we alvast verklappen dat D66-Almere een zetel zou winnen (van 2 naar 3). Soms zijn de wonderen de wereld nog niet uit, vooral in polls :-)

Burgers geven hun mening over college Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Plaatje: AlmeerNieuws

Lustrumfeest "Houdt Haven Groen"

Almere 10 November 2002
Op 9 november 2002 vierde "Houdt Haven Groen" hun eerste Lustrum onder het motto "Still Going Green". Op 6 november is het alweer 5 jaar geleden dat deze organisatie is opgericht. Zoals de organisatie zelf zegt ´dat is niet voor niets geweest´.


Wereldberoemd in Almere
Door alle aktiviteiten die zij ontplooid heeft in de afgelopen jaren, is er in ieder geval bereikt dat HHG bekend is bij de gemeente en dat de politiek hen kent als geen ander! De diverse media besteden graag aandacht aan de op- en aanmerkingen die ´Houdt Haven Groen´ heeft als het over ´groen´ gaat in Almere-Haven. Vertegenwoordigers van deze organisatie kunnen gerekend worden tot de ´vaste insprekers´ op politieke bijeenkomsten.

Feest
In ´Di Lago´ aan de Strandweg 16 in Almere-Haven werd een feestelijke receptie gehouden, waarbij enige verrassingen in het vooruitzicht gesteld werden.
Van 15.00 tot 18.00 uur was de Receptie, in een toepasselijke lokatie aan de binnenkort weer aktuele ´Kustzone en Oostrand´ in Haven.
Voorzitter Ton Rietveld hield een toespraakje voor de vele aanwezigen, waaronder diverse raadsleden en wethouders.

Meevaller
Wethouder Johanna Haanstra had een greep in haar wethouderspotje gedaan en schonk een bedrag van 250 euro aan de organisatie.

    
Greta´s onthulling

Geen Hong-Kong
Vervolgens mocht Greta Verduin een ´symbolisch´ kunstwerk onthullen omdat zij, volgens ´Houdt Haven Groen´, zo betrokken is met Kunst & cultuur en Almere-Haven. Onder verwijzing naar het belang van Kunst in de buitenruimte, tbv de bewoners en de leefbaarheid, werd een plaquette onthuld met een foto van het strandje in Haven waarop de skyline van Hong-Kong: dat was schrikken! Maar iedereen was weer eventjes alert en werd vervolgend uitgenodigd om samen met het bestuur het glas te heffen. Hopelijk maakt ´Houdt Haven Groen´ zichzelf binnenkort overbodig.

Moord en hoofdwonden
PS De aanwezige Martin Wiegertjes (raadslid PvdA) vertelde zonder emoties dat hij dit weekend vermoord zou worden..... blijkt gelukkig alleen op Studio Almere-TV dit weekend!

    
Bob Friedlander

Ook de gewond-door-de-stormschade-fotograaf Bob Friedlander was aanwezig, ondanks zijn hoofdwonden en arm in het gips.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch en Greta Verduin

Broeinest-café in Haven gaat Klassiek

Almere 11 November 2002
A.s. donderdag 14 november 2002 is er weer een GRATIS ´Broeinest-café´ voor kunstenaars in Avanti in Almere-Haven. Het begint om 20.00 uur en staat helemaal in het teken van klassieke muziek.

Het programma
Op deze avond treden op: de pianist Willem Brons en bariton Hans Stobbe, geen onbekenden in Almere door o.a. de "masterclasses´ die Willem Brons regelmatig geeft aan de jeugd.

 • Zij brengen van Robert Schumann (1810-1856) ten gehore uit ´Myrten´ Opus 25: ´Widmung´ op tekst van Ruckert, ´Freisinn´ op tekst van Goethe en ´Die Lotusblume´ op tekst van Heine. Hierna speelt Willem Brons het Intermezzo in A groot, Opus 118 van Johannes Brahms.
 • Verder is de regisseur Ali Kouchiry uitgenodigd, die gaat vertellen over zijn plan in een volgend ´Broeinest-café´ een "reading" uit te voeren. Hij is nog op zoek naar profesionele acteurs die daaraan willen meewerken!
 • Daarna kunnen we een een optreden meemaken van het Flevo Barok-concert.
 • Ook de schrijver Kees Snoey is aanwezig; wat hij doet is nog een verrassing.

  Oproep
  Als er kunstenaars/ artiesten zijn die zich in het volgende Broeinest-café willen presenteren, dan kun je je nu aanmelden voor een optreden van 10 minuten de volgende bijeenkomst.

  Expo
  De zaal, aan de kerkgracht in Almere-Haven, gaat om 19.30 uur open i.v.m. een mini-expo, zodat iedereen nog even kan rondkijken.
  Voor wie een eigen kunstwerk wil laten zien: bel José Joossen 036-5375217

  Tekst en scan: Greta Verduin

  Netwerk over: Almeerse grootheidswaanzin

  Almere 12 November 2002
  Het programma Netwerk zendt vanavond op Nederland 1 uit. In het programma zit een item over Almere: De grootheidswaanzin die hier in Almere zou heersen. Het programma wordt gepresenteerd door Karel v.d. Graaf.

      
  René van Gellekom
  Een tandje minder
  In het item fungeren raadslid René van Gellekom (Leefbaar Almere) en ex-raadslid Allard Veldhuis (d66) als ´aangever´ voor de programma-makers. De opnamen waren een week geleden. ´Spekkie voor het bekkie´ voor vooral Van Gellekom, die met zijn partij al langer vindt dat het allemaal wel wat minder kan in Almere.

  Kasteel
  Ze brachten een bezoek aan de lokatie waar het ´trouwkasteel´ van bouwer Blom verrijst. De aangekondigde veiling door de Rabobank, die zijn ongedekte leningen van bouwer Blom terug wil, is niet doorgegaan. Van Gellekom maakt zich zorgen over de toekomst van het kasteel. Kan er straks nog wel getrouwd worden in het kasteel. En blijft het hele terrein openbaar toegankelijk, zoals in het huidige contract is openomen? Wat gaat de nieuwe eigenaar er mee doen? Hoe wordt Almere gecompenseerd voor de belachelijk lage prijs per vierkante meter (10 gulden), waartegen de grond aan bouwer Blom is geleverd? Het is allemaal onbekend. De vastgoedontwikkelingsmaatschappij van bouwer Blom wil de komende weken geen enkel commentaar geven.

  Omniworld en de moskee
  En natuurlijk werd een bezoek gebracht aan Poort waar Omniworld als concept een stempel op had moeten drukken. Had, want de ambities zijn inmiddels flink bijgesteld. Tot slot een bezoek aan de wijk Tussen de Vaarten waar de bewoners protesteren tegen de komst van een moskee. Hierover doet een van die bewoners, Rob Wammes, een boekje open.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin

  Twee kleine kleutertjes voor een hek

  Almere 13 November 2002
  Dinsdag 12 november 2002, zat heel Almere aan de buis gekluisterd. Wachtend tot het half 9 was, want dan kwam Almere weer eens in het nieuws. Voor de zoveelste keer was het duidelijk dat het niet op een positieve manier zou zijn. Over de, een tijd geleden uitgezonden documentaire, Paradijs in de Polder, van de VPRO, liepen de meningen nog hoog op. Ditmaal geen Paradijs. Hoogmoedswaanzin zou er in Almere hoogtij vieren, stond op teletekst en op de website van de AVRO die aan de beurt was om het programma Netwerk te verzorgen. Dat beloofde wat. Over deze uitzending kunnen de meningen niet zo hoog oplopen. Of het zou moeten zijn over het feit dat raadsleden hun eigen Almere tot de grond toe proberen af te branden. Dat is niet gelukt want het item van Netwerk hing als los zand aan elkaar en was slordig in elkaar gezet.

  Het hek
  In de uitzending zien we René van Gellekom (Leefbaar Almere) en ex-raadslid voor d66 Allard Veldhuis staan bij het hek van de bouwplaats van het kasteel. Ze mogen er niet in. Contractbreuk zeggen ze in koor, want de 23 hectare kasteelgrond zou publiek toegankelijk moeten zijn. Ach; enige ´manipulatie´ kan politici niet ontzegd worden.

      
  Allard Veldhuis en René van Gellekom

  Oppervlakkig
  Er is veel mis in Almere volgens de uitzending en de twee raadsleden, die getrouw het brandhout, de benzine en de lucifers aandragen voor de brandstapel waarop ze van plan zijn Almere te zetten. Wat zullen ze in de montagekamer weer hebben zitten lachen om dit soort ´Almeerders´, die hun eingen woonplaats voor toute Hollande op een manier naar beneden halen, die zijn weerga niet kent. Wat wil Leefbaar Almere dan met Almere. "Nou gewoon", zo zegt Van Gellekom in de uitzending; "Een stad waar de jeugd kan spelen en ouderen hun oude dag kunnen slijten". Verder commentaar lijkt overbodig. De uitzending eindigt dan ook met de Slogan: Het kán in Almere. Daar willen Van Gellekom cs. van maken: "Er mág niks in Almere" en niets is ze te dol om die boodschap uit te dragen. Desnoods via de AVRO.

  Hadden we zo niet moeten doen
  Concluderend kan gesteld worden dat blijkbaar de AVRO weer eens aan de beurt was om Almere tot de grond toe af te branden. Daarbij geholpen door een aantal gefrustreerde politici. Daar valt burgemeester Ouwerkerk niet onder. Die is niet gefrustreerd maar moet nodig een cursus media-optreden volgen. Het enige wat hij nog, onder de druk van de camera, wist uit te brengen was: "Dat hadden we zo niet moeten doen". Veel van de uitzending zal in Nederland niet beklijven. Daar was het itempje van 6 minuten te oppervlakkig voor.

   Almere-City Video Nieuws
  Video AVRO Netwerk


  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: AVRO Netwerk uitzending

  Betaald parkeren breekpunt voor Leefbaar Almere?

  Almere 14 November 2002
  Als we er van uit mogen gaan zal in de raad van 14 november de voorgestelde tariefsverhoging betaald parkeren een breekpunt voor Leefbaar Almere worden. Het was immers Jeroen Mulder die een maand geleden, namens zijn hele fractie, het onaanvaardbaar uitsprak over een tariefsverhoging. Mulder schreef op de website van zijn partij daarover: "De voorgestelde verhoging van 9,45% van de parkeertarieven is, naar bleek naar aanleiding van een korte consultatieronde binnen de fractie, volledig onaanvaardbaar voor ons" en..... "De coalitie is ons zeer dierbaar en doelstellingen van deze coalitie gaan in principe boven alles, maar er zijn grenzen".

      
  Jeroen Mulder
  Compromissen
  Het ligt niet echt in de verwachting dat de ´stoere´ taal die de Leefbaren uiten consequenties zal hebben. Immers ook bij het compromis inzake Omniworld was het de PvdA die het compromis smeedde waardoor Leefbaar Almere zonder gezichtsverlies´in het collegewiegje´ kon blijven dommelen. Leefbaar Almere mag zich nog zo verzet hebben tegen het betalen van profsporters uit de gemeentekas, Frits Huis was zo goed niet dat hijeen compromis moést verdedigen, waarin dat nu juist wél het geval was. Het pluche blijkt plakkerig.

  Verwarring; gaat LA akkoord met een verhoging?
  Dat de Leefbaren flink in de maag zitten met de verhoging van de parkeertarieven van maar liefst 9,45% is wel duidelijk. Iedere verhoging echter - al zou het een half procent zijn - zou voor deze partij onaanvaardbaar zijn. De kiezer is immers gratis parkeren beloofd. Afgelopen maandag werd er in de fractie van LA al flink een robbertje over geknokt. Hét speerpunt -afschaffen van betaald parkeren- waarmee LA de verkiezingen inging is al een onmogelijkheid, maar een verhoging van 9,45% is natuurlijk de doodsteek voor LA als dit doorgaat. Vandaar de harde taal van de fractie van Leefbaar Almere: "dat maken wij niet mee!".
  Raadslid Marien Vlug maakt er helemaal een potje van. Op de website van zijn partij publiceerde hij een motie die in de raadsvergadering van donderdag 14 november ingediend zou worden. Hij weet bovendien te melden dat het afschaffen van betaald parkeren géén belofte van LA is geweest. Zou heel Almere dat dan toch verkeerd begrepen hebben?

  Parkeerdebat afwachten
  In de, door LA, in te dienen motie wordt ervoor gepleit om de verhoging van de parkeertarieven uit te stellen tot na het zogenaamde ´parkeerdebat´ dat begin 2003 gehouden zal worden. Naast het feit dat hierdoor een gat in de begroting valt, is dit wel een heel doorzichtige poging van Leefbaar Almere om de geloofwaardigheid een paar maandjes langer overeind te houden. Dat de burgers op de website van LA opgeroepen werden om hun eigen politieke partijen op te roepen de motie te steunen, zal lang niet goed vallen bij bijvoorbeeld coalitiepartner de PvdA. Het is immers bekend - ook bij Leefbaar Almere- dat die zullen aansturen op een tariefsverhoging van zo´n 6%. Ook Groen Links voelt daarvoor.

  Sputterend kanonschot
  Het ziet er naar uit dat LA zich daarbij zal moéten aansluiten. Met alle gevolgen voor de geloofwaardigheid. Er zit niks anders op. Of het zou moeten zijn dat de dreigementen vanuit de fractie, zoals door Mulder namens de fractie verwoord, waarheid worden. Dan zullen we het meemaken dat Leefbaar Almere zijn wethouders uit het college terugtrekt. Meestal wordt de soep niet zo heet gegeten en is het gebral van Mulder en zijn fractie al een maandenlang sputterend kanonschot voor de boeg van een (college-)schip dat ook na donderdag 14 november vrolijk door zal varen.

  De motie: Lees meer

  Tekst:Ruud van den Bosch
  Foto´s: AC-team

  Prijsschieten en handjeklap PvdA en Leefbaar Almere

  Almere 15 November 2002
  Wethouder Jan Lankreijer stelde het voor de gemeenteraad van Almere duidelijk: "Als u niet wilt bezuinigen dan wordt er dus ook niet omgebogen. Dan kiest u als raad voor bestaand beleid". Zou de raad dus gaten schieten in de begroting op onderdelen, dan zal er op andere beleidsonderdelen geld af moeten. De raad trok zich daar niks van aan en schoot gaten waar zij beliefden. De gevolgen daarvan blijven vooralsnog onduidelijk.

      
  Jan Lankreijer
  Parkeren: onderdeel van deal tussen PvdA en Leefbaar
  De motie van Leefbaar Almere, om de voorgestelde 9,45 % verhoging van de parkeertarieven voorlopig niet door te laten gaan haalde het. Er werd afgesproken dat er gewacht wordt op nader onderzoek (zoals afgesproken). Pas ná het ´parkeerdebat´ in begin 2003 verder over het heikele punt ´betaald parkeren´ (LA wil het geheel afschaffen) gesproken gaat worden. De uitkomst daarvan staat niet vast, maar LA mikt op een verhoging van louter de inflatie(correctie) terwijl de PvdA en ook Groen Links meer voelen voor een mindere verhoging van zo´n 6%. Leefbaar Almere is intussen wel zo realistisch dat afschaffen van betaald parkeren in 2004 (zoals het streven is) niet haalbaar zal zijn.
  Zowel het betaald parkeren, Omniworld en het geplande theater (90 Miljoen Euro) maken onderdeel uit van een ´gegroeide deal´ tussen Leefbaar en de PvdA.

  Theater van 90 Miljoen onderdeel deal tussen LA en PvdA
  Het ´politieke spel´ kwam tijdens de begrotings-behandeling volop voor het voetlicht. Al langer is bekend dat Leefbaar Almere het liefst een paar kleine theatertjes verspreid over de stad wil. De PvdA daarentegen wil het liefst een groot theater, waarin ook het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt ondergebracht. De deal die er ´gegroeid´ is tussen LA en de PvdA moet er voor zorgen dat deze coalitie in stand blijft. De PvdA heeft ´creatief´ meegedacht met LA t.a.v. Omniworld en zal dat ook doen t.a.v. het hoofdstuk ´betaald parkeren´. In ruil daarvoor moet LA echter onvoorwaardelijke steun verlenen aan de wens van de PvdA voor een prestigieus theater van 90 Miljoen Euro.

  2 koppies koffie=verhoging OZB
  Het uitstellen van de verhoging van het betaald parkeren met 9,45% schiet een gat in de begroting. Wie dat moet gaan betalen is onduidelijk. In ieder geval zal de burger zijn portemonnee daarvoor moeten trekken. Al was het maar doordat een motie die de verhoging van 5% van de OZB-belasting ongedaan moest maken door het college verworpen werd. Wethouder Jan Lankreijer (Leefbaar Almere) deed er wat lakoniek over. "Wat stelt die verhoging nu eigenlijk helemaal voor? Gemiddeld zo´n 8 Euro per jaar per huishouden. De prijs van 2 kopjes koffie op het terras", aldus de Leefbare wethouder.

      
  Rob Beuse
  PvdA: geen scheiding theater/ckv anders grote problemen
  Fractievoorzitter Beuse (PvdA) zei het nog eens duidelijk richting CDA, die een onderzoek wilde naar de kosten van het theater (nu al 90 Miljoen Euro), het CKV en.... de bibliotheek afzonderlijk. Beuse: "We zullen het erover eens moeten worden anders komen er grote (politieke) problemen. De PvdA is niet bereid om scheiding aan te brengen tussen het Theater en de CKV". Volgens Berdien Steunenberg (CDA) beoogde de motie van haar partij dat niet. Bij de stemming over het parkeren bleek de grote eensgezindheid onder de coalitie-genoten. De PvdA, samen met de coalitie stemde voor de LA-motie die de parkeertarieven voorlopig ongemoeid laat. In ruil daarvoor liet Leefbaar Almere haar bezwaren tegen het dure Theater varen.

  Bezuiniging op Stadspromotie en Schoor niet aanvaard; alleen LA tegen
  Thom Ummels, de direkteur van de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) was zichtbaar opgelucht toen tijdens de stemmingen bleek dat de ingeboekte bezuinigingen van Euro 200.000 op de SSA via een motie ongedaan werd gemaakt. Het college vond dat voor die 200.000 Euro de Stichting maar sponsors diende te zoeken. Vooral Joke Knop (Stadspartij) en Bob Fonhof (AlmerePartij) namen het voor de Stichting op. Met alléén de stemmen van Leefbaar Almere (8) tegen is het voortbestaan van de SSA veilig gesteld. Ook de voorgestelde bezuinigingen op welszijnsstichting De Schoor werden door de raad niet aanvaard.

      
  Duur cadeautje voor de SSA

  Podium
  De PvdA wil nog onderzoeken of de exploitatie van het Podium ondergebracht kan worden bij de SSA. Ummels: "Gezien de exploitatietekorten van dat podium zal er dan wel extra geld naar de SSA moeten. Wij gaan natuurlijk niet zonder meer daarop in, dat zou alsnog de doodsteek voor de SSA zijn. Wij zijn een zelfstandige Stichting dus staat het ons vrij op enig moment zo´n ´cadeautje´ te weigeren", aldus Ummels, die best bereid is om een goede oplossing voor het podium op de Grote Markt te zoeken. Desnoods op een andere plek waarin het goed tot zijn recht zou kunnen komen.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: AC-team

  Week van de Chronisch Zieken

  Almere 16 November 2002
  De afgelopen week stond in het teken van de Chronisch Zieken. Allerlei Almeerse ´Zorg´ organisaties hebben geprobeerd hier ´de buitenwereld´ kennis van te laten nemen. Inderdaad: ´buitenwereld´ want als je de pech hebt te lijden aan een chronische ziekte, blijft je eigen wereldje vaak beperkt tot een ´binnen´-wereld. Maar om én een positieve noot naar buiten te brengen én om mensen aktief te laten nadenken, werd een wedstrijd georganiseerd. De SOGA (=St. Orgaan Gehandicapten Almere) riep deelnemers op om creatief mee te denken over het Thema "Werk & Inkomen", een aktueel onderwerp dus. In totaal deden 28 personen mee. Zij kwamen met schilderijen, collages, beeldjes en keramiek. Al deze kunstzinnige uitingen zijn tentoongesteld in de C-Passage van het Stadhuis Almere en zijn nog te bekijken t/m vrijdagochtend 22 november a.s. (gedurende openingstijden van het Stadhuis).

      
  Rechts Macha Roesink

  Prijsuitreiking
  Vandaag was de prijsuitreiking. Macha Roesink, van AHCK-de Paviljoens in Almere, mocht de prijswinnaars bekendmaken en zeggen waarom zij hadden gewonnen. "Alle deelnemers zouden ´iets´ krijgen", stelde zij iedereen alvast gerust! De eerste prijs ging naar Atie de Swart omdat zij zich het best aan de opgave had gehouden. ´Werk & Inkomen´ was op de hele collage terug te vinden.

      
  1e prijs: Atie de Swart

  2e prijs
  De tweede prijs ging naar Jasper de Haan, die dit thema heel anders benaderde door uitsluitend namen van personen op te schrijven, waar hij mee te maken had of waar je mee te maken kunt krijgen. Heel duidelijk, ondanks zijn handicap. Helaas was hij zelf niet aanwezig maar zijn prijs en een groot boeket werden in ontvangst genomen door een vriend van hem.

      
  2e prijs Jasper de Haan

      
  3e prijs
      
  3e prijswinnares Irene Jelinkova was zeer verguld,
  want zij had ´zomaar meegedaan´.


  2 eervolle vermeldingen
  Verder waren er 2 eervolle vermeldingen. Eén voor Patricia Verwey met haar evenwichtige en kleurrijke schilderij "Bij de dokter" en één voor de Keramiek-Workshop van de wijk Tussen de Vaarten.

      
  Bij de dokter

  Daarna ging iedereen aan de koffie of thee met een plak cake.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Cultureel Almere-City viert de kunst

  Almere 17 November 2002
      
  Greta Verduin
  Greta en haar camera.
  Bijna iedere Almeerder heeft haar al eens gezien. Zij is een zeer gewaardeerd redactielid van Almere-City. Onder haar vleugels vindt men niet alleen de andere redactieleden, waarvoor zij zorgt als ware het haar kinderen. Nee.. ook het cultuurgoed van Almere is bij haar in goede handen. Ook deze week heeft zij het weer "rustig" aangedaan, gezien de drie onderstaande bijdragen.

  BroeiNestCafé

  Het begon al op donderdag 14 november 2002, waar in Avanti weer een ´Broeinest-café plaatsvond, totaal in het teken van klassieke muziek. Duidelijk werd dat dit weer een geheel andere doelgroep onder de kunstenaars trok. Jose Joossen, een enthousiaste vrijwilliger, organiseerde en presenteerde deze avond.

      
  Willem Brons
  Grote onbekende
  De in klassieke muziekkringen als ´zeer´ goed bekend staandepianist Willem Brons, bleek in Almere ´de grote onbekende´.... Terwijl hij in binnen- en buitenland wordt uitgenodigd om ´Master-classes´ te geven: niet de eerste de beste dus! Samen met schoonzoon Hans Stobbe, bariton, gaf hij een gedreven mini-recital weg. Schrijver Kees Snoey las vervolgens voor uit eigen werk, waar ik - en volgens mij veel meer aanwezigen- zeer mistroostig van werd. Het Flevo Barok Consort, een afsplitsing van het Schutz-ensemble, zong vervolgens heel veel a-capella barok-liederen.

  Doorgaan of stoppen
  Na de pauze was het tijd voor discussie over de vraag of het de goede kant opgaat met deze Broeinesten voor kunstenaars, funktioneert het naar wens? Broeit er genoeg of wat moet er veranderen, misschien zelfs stoppen? Vooropgesteld: kunstenaars zijn allemaal individualisten. Men wil niet (over-)georganiseerd worden. Men wil echter wel participeren in projekten. Avanti is ´een ruimte´ maar eigenlijk zou men een eigen ruimte willen, sommigen zien een eigen "Kunst-kroeg" wel zitten. De vraag is alleen: waar? En vervolgens: hoe, wie betaalt dat, kraken? Almere is geen A´dam!

      
  BroeiNestCafégangers

  Ontmoetingsplaats
  Het uitgangspunt ´elkaar ontmoeten, leren kennen, netwerken en eventueel samenwerken´ van(Almeerse) kunstenaars is goed; evenals het zich kunnen profileren op een avond als deze dmv eigen werk. Wat de kunstenaars zich wel afvroegen, is of er niet eigenlijk te weinig tijd voor is als een avond zo vol gepland staat met allerlei optredens..... Misschien kan er een ´flexibele tent´ her en der door Almere reizen, hoeft niet mooi, alleen een ruimte dus. Almere is zo´n grote stad aan het worden (deze week al op de 8ste plaats) dat een wisselende lokatie helemaal niet zo gek zou zijn. Pittige discussie en suggesties, ze werden genoteerd. We houden jullie op de hoogte.

  "It´s Unfair!"

  Uit protest
  Zaterdag 16 november 2002 was er een opening in het Museum de Paviljoens van de Expo "It´s Unfair!". Een terugblik op de "Unfair!" die nu precies 10 jaar geleden plaats had in Keulen.
  Gevestigde (´gesettelde´) kunstenaars deden mee aan die officiele Kunstbeurs in Keulen, de "Art Cologne". Omdat kunstenaars met andere ideeen daaraan niet mochten meedoen, organiseerden die ´rebelse´ kunstenaars uit protest een eigen kunstbeurs die zij heel toepasselijk noemden: "It´s Unfair!". Achteraf gezien heeft die alternatieve beurs hen geen windeieren gelegd: zij zijn er goed mee in de picture gekomen. Zij zijn nu dan ook ´gesetteld!´


  Top-stukken
  Nu in De Paviljoens een overzicht, een terugblik naast "toen", nog steeds goed voor een glimlach.

  Het shockerende van 10 jaar geleden is over het algemeen verleden tijd maar wie het werk niet kent, zal nu met plezier rondlopen en zich verbazen. Wat mij opviel was het uitstekende benutten van de enorme ruimte, de hoogte, van De Paviljoens, verfrissend! Direkteur Macha Roesink vertelde dat deze expo ook een educatief karakter heeft. Zij wil de bezoekers, en vooral de Almeerders, laten kennismaken met topstukken, met kwaliteit.
  Dus loop eens binnen en bekijk en onderga deze expo. Odeonstraat 3-5 Almere-stad tel. 036-545.04.00


  "Joke" between blue lines


  Tekst en foto´s: Greta Verduin en Michel Jager
  Imageprocessing: Rob Franken

  Als we ´t toch over ´Kunst´ hebben.....

  Almere 17 November 2002
  Als we ´t toch over ´Kunst´ hebben.... dan laat ik hierbij foto´s zien, waarvan ik graag zou willen weten wat jullie mening is. Niet wbt de foto´s maar wat er op staat natuurlijk. Ik heb maar één vraag:


  wat vinden jullie hiervan? (ofwel: is dit ´Kunst´?)
  De opzet was namelijk om aan de buitenkant te laten zien wat er zich binnen in dit gebouw Corrosia afspeelt. Het gebouw Corrosia is bezit van woningbouwvereniging GSA (Groene Stad Almere), dus die heeft een en ander laten uitvoeren. Eerst de hele pui op de hoek van de Markt en Kerkgracht (foto 1).
  Nu aan de kant van de Markt, naast Villa Vantuti en Theater de Roestbak, waarbij ook enige mensen zijn afgebeeld die energie hebben gestoken in de voormalige Cirkel Galerie, zoals Kees Krouwel, hier zittend afgebeeld en enige voormalige bestuursleden. Dit alles gelardeerd met "nét-echte-schilderijen-a-la-van-Gogh-in-lijst" en wat "atelier-achtige-rommel", allemaal aan de buitenkant geschilderd (Foto 2). Links van Foto 2 staat Foto 3.
  Laat het eens horen!
  Hoewel het prijzenswaardig is dat een woningbouwvereniging zich inzet om het kunstzinnig klimaat in de omgeving van de Kerkgracht te versterken, wil ik desondanks het volgende in overweging geven (want wellicht komt er nog veel meer)
  Mijn (ongevraagde) mening is: als de buitenkant klopt met wat er zich binnenafspeelt, dan vrees ik het ergste voor het Kunst-klimaat in Almere!

 • De pui bijv. heeft m.i. geen toegevoegde waarde (even afgezien van de voorstelling) want op deze manier wordt juist verval benadrukt in oude wijken. Het heeft ook geen samenhang met de ernaast staande panden, dus... staat dit op zichzelf; en dat was juist niet de bedoeling!
 • De schilderingen aan de Markt-kant zijn van hetzelfde kaliber, heeft niets met ´Kunst´ te maken maar met goedwillend amateurisme. (mag ook; maar de vlag dekt dan niet de lading)
 • Ik denk dat het ´beter´ had gekund want juist met ´Kunst´ in de ware betekenis, kun je je goed profileren, ook als stad Almere, dus juist ook: Almere-Haven. Maar kom met jullie eigen mening.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Wethouder Haanstra (PvdA) negeert motie raad

  Almere 18 November 2002
  Donderdag 14 november is een bijna raadsbrede motie aangenomen. In die motie werd bepaald dat het College ook kleinere groen-aannemers een kans moest bieden om in aanmerking te komen contracten af te sluiten die uitvoering geven aan het onderhoud van de stad. Het plan van het College om de stad op te delen in vier (4) zeer grote zogenaamde ´bestekken´ stuitte de gemeenteraad tegen de borst. Voor het College speelde een rol dat er Europees aanbesteed zou moeten worden. Voor de raad speelde de Almeerse werkgelegenheid een rol. De motie werd niét ondertekend door de PvdA, de partij van verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra.

      
  Johanna Haanstra
  College negeert raad
  Het aannemen van de motie leidde tot grote vreugde bij o.a. de Tomingroep en het bedrijf Boogaard B.V. van de Almeerse ondernemer Bert Gijsberts.
  Enige jaren geleden nam Boogaard B.V. ambtenaren van de gemeente Almere van groenvoorzieningen in dienst die bij de gemeente Almere, door het uitbesteden van het onderhoud aan de stad, overbodig waren geworden. Gijsberts is geschrokken van een brief, die in onze handen gekomen is, en die wij hem voorlegden. De Tomingroep was voor een reaktie niet bereikbaar.
  Eerder liet de Tomingroep weten dat er maar liefst 80 arbeidsplaatsen op de tocht zouden komen te staan als het voornemen van het College doorgang zou vinden.

  Almeerse Werkgelegenheid
  Volgens Gijsberts kunnen bedrijven zoals het zijne zo´n groot bestek niet ´behappen´. Zo´n bestek beslaat al het onderhoud in een heel stadsdeel. Het gaat dan over groenonderhoud, het bestraten en onderhouden van pleinen en straten. Van asfalt leggen en weg-en waterbouw heeft het bedrijf Boogaard en de Tomingroep geen verstand. Volgens Gijsberts zou zijn bedrijf om mee te kunnen doen, combinaties met andere bedrijven moeten aangaan die daar wel verstand van hebben. Voor zijn bedrijf alleen is het niet te doen. Bovendien moet een bedrijf aan de gemeente Almere een bankgarantie overleggen die 5% van de aanneemsom van zo´n groot bestek bedraagt.
      
  Bert Gijsberts
  Dat loopt in de Miljoenen Euro´s. Volgens Gijsberts ziet de bank hem al aankomen. Grote ´jongens´ als Ballast Nedam, of andere bedrijven uit Europa, draaien daar hun hand niet voor om. Vandaar ook dat de ´kleine´ Almeerse ´groenondernemers´ zeer ingenomen waren met de motie van de raad, die het college opdroeg om de bestekken op te delen in kleinere delen, zodat ook deze Almeerse bedrijven ´aan de bak zouden blijven´.

  Teleurstelling;brief van College negeert motie raad
  Uit de in onze handen gekomen brief die door het College van B&W op vrijdag 15 november, de dag ná de raadsvergadering, aan de diverse belangstellende bedrijven gestuurd is, blijkt dat het College en verantwoordelijk wethouder zich niets aantrekken van de motie van de gemeenteraad. Gijsberts toont zich daarover zeer ontdaan en teleurgesteld. In de brief staat dat de aanbesteding van de 4 bestekken op 6 december gewoon doorgaat. Alsof de raad van Almere geen motie heeft aangenomen.

  Haanstra: Ik weet van niks, bovendien is het zondag
  Verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra, die wij telefonisch de brief voorlegden, reageert in eerste instantie met stilzwijgen. Of ze commentaar heeft? Dan wil ze weten wie de brief heeft ondertekend. Haanstra: "Ik ken die brief niet. Hoe een en ander gelopen is moet je maandag maar even over bellen........ Neen ik ga er nu niet verder op in. Vrijdag 15 november was ik niet op het stadhuis. Wellicht heeft mijn plaatsvervanger het gefiatteerd. Verder vind ik het zeer vervelend dat je me op zondag belt. Dan ben ik vrij en met mijn gezin en niet met mijn werk bezig. Je belt maandag maar...." (Tuuut tuut tuut en de groeten van Ruud).
  De plaatsvervanger van wethouder Johanna Haanstra is Frits Huis van Leefbaar Almere. Hij deelt desgevraagd mede van niks te weten en de brief ook niet te kennen. Hij heeft zeker geen toestemming gegeven om een dergelijke brief uit te doen gaan, zoals Haanstra suggereerde.

  De brief en een kort redactioneel commentaar: Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: AC-team

  Sterrenregen boven Almere

  Almere 18 November 2002
  Ieder jaar omstreeks 19 november komt de aarde in aanvaring met de Leoniden, een meteorenzwerm die regelmatig uitbarstingen laat zien. Deskundigen voorspellen dat in de vroege morgen van 19 november wel tussen de 1000 en 3500 ‘vallende sterren’ per uur te zien zijn op een donkere locatie.

  Sterrenbeeld Leeuw
  De Leoniden ontlenen hun naam aan het sterrenbeeld Leeuw (Latijn: Leo) waarvandaan ze langs de hemel lijken weg te schieten. Ze zien eruit als razendsnelle, sterachtige puntjes die wegvluchten en worden in de volksmond ook wel ‘vallende sterren’ genoemd. In werkelijkheid zijn het geen sterren maar stof- en gruisdeeltjes (‘meteoroïden’) die de komeet 55P/Tempel-Tuttle tijdens zijn vele omlopen rond de zon achterliet. De gruisdeeltjes hebben zich langs de hele baan van de komeet verspreid en de aarde kruist die baan ieder jaar rond 19 november. Terwijl onze planeet door de gruisdeeltjes raast, schieten sommige met grote snelheid de atmosfeer binnen. De luchtmoleculen worden door de wrijving met het deeltje zodanig verhit, dat ze fel oplichten. Voordat het deeltje op zo’n 100 kilometer hoogte is verdampt, is zo een langgerekt lichtspoor te zien in de vorm van een meteoor.

  Topjaar
  Op dinsdag 19 november wordt er door de deskundigen weer zo’n meteorenstorm voorspeld. Het maximum wordt verwacht om 5 uur ’s ochtends. Om niets te missen, is het aan te bevelen om een uur voor en na de pieken te kijken. De interessante periode ligt dan ongeveer tussen 4 uur en 6 uur ’s ochtends. Om niets van dit spectaculaire schouwspel te hoeven missen, organiseert De Sterrenwacht Almere voor belangstellenden een “Leoniden-party”. Als locatie is gekozen voor het “visveldje” aan de Noorderlede weg (Noorderplassen). Vanaf de hoge ring neemt u de afslag Noorderplassen. Bij de Rotonde links, de Noorderlede weg op. Nadat u de woonwijk aan uw rechterhand bent gepasseerd, vindt u het waarneemveld na ongeveer 100 meter aan uw rechterzijde. Klik hier voor meer info.

  Tekst en foto: Persbericht Sterrenwacht Almere

  Burgemeester Ouwerkerk stopt er mee

  Almere 19 November 2002
  Burgemeester Hans Ouwerkerk(PvdA) van Almere treedt met ingang van juli 2003 terug als burgemeester. Een jaar eerder dan in zijn planning zat. Ouwerkerk(61) had het voornemen om op zijn 62e te stoppen. Dat het een jaartje eerder wordt heeft alles te maken met de onverwachte komende verkiezingen in januari 2002. Op de achtergrond speelt ook zijn gezondheid.

      
  Burgemeester Ouwerkerk
  Politieke situatie
  Door de veranderde politieke situatie in Nederland lijkt het Ouwerkerk het beste als een nieuwe burgmeester de belangen van Almere in ´Het Haagse´ gaat behartigen. Die kan dan vanaf de start van het nieuwe Kabinet daarmee gelijk als burgemeester van Almere ´mee oplopen´. In dát verband lijkt hetOuwerkerk onwenselijk dat hij in 2004 zijn burgemeesterschap aan de wilgen hangt. Op de achtergrond spelen de gezondheidsproblemen van Ouwerkerk een (kleine) rol in zijn besluit. Begin 2001 deed hij het al eens een tijdje ´rustig aan´ op doktersadvies. In mei van dit jaar werden de krangsslagaderen rond zijn hart gedotterd in het AMC. Tot september dit jaar werd Ouwerkerk vervangen door zijn partijgenoot Jaap van der Doeff.

  Geen pensioen; wel vut
  Ouwerkerk is burgemeester geweest van Lekkerkerk, Emmen, Zaanstad en Groningen. In juli 1998 kwam hij naar Almere. In Groningen trad hij begin 1998 terug als burgemeester, nadat hij als gevolg van de zogenaamde Oudejaarsrellen (Oosterpark), niet meer het voltallige vertrouwen van de Groningse gemeenteraad genoot. Bij zijn aantreden in Almere sprak hij van een ´tweede kans´ die hij met beide handen aangreep, waarbij hij de verwachting uitsprak hier in Almere zijn pensioen te halen. Zijn pensioen heeft hij in Almere niet gehaald. Zijn vut wel.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin

  Wethouder Haanstra belooft het wéér

  Almere 21 November 2002
  Het lokalentekort voor leerlingen in het basisonderwijs dreigt als een molensteen om de nek van wethouder Johanna Haanstra (PvdA) te komen hangen. De protestants-christelijke basisschool De Kraanvogel was toegezegd dat het lokalentekort voor deze school in de Danswijk miv. 1 januari zou zijn opgelost. De wethouder hield zich niet aan haar woord. Tot woede van het schoolbestuur. Nu heeft Haanstra zich de woede op de hals gehaald van het schoolbestuur (Saboa) van de Montessori-school. Die kregen een brief van Haanstra dat zíj 4lokalen dienden in te leveren tbv. De Kraanvogel.

  Ongenoegens
  Voor oppositie-partij de VVD is het beleid van Haanstra volstrekt onacceptabel. Het bestuur van de Montessori-school heeft inmiddels de gemeenteraad van het ´bevel´ van Haanstra op de hoogte gebracht en protest aangetekend. Volgens fractievoorzitter Smeeman (VVD) is de positie van Haanstra niet al te florisant. Volgens hem is in het veleden gebleken dat het politieke leven van onderwijs-wethouders die niét het vertrouwen van de diverse schoolbesturen genieten, niet lang duurt.

      
  Johanna Haanstra
  Meer blunders; negeren motie
  Nog onlangs kwam wethouder Haanstra in opspraak toen zij een brief liet uitgaan naar de diverse ondernemers in Almere, waaruit bleek dat zij zich niets van een motie van de raad wilde aantrekken. In de motie was bepaald dat ook lokale ondernemers een kans moesten kunnen maken om contracten in de wacht te slepen bij het uitvoeren van onderhoud aan de stad. Uit de brief bleek dat de wethouder gewoon op de oude voet doorging. De brief werd door diverse partijen uit de raad omschreven als een ´blunder van de eerste orde´. Over deze kwestie kan het College schriftelijk vragen tegemoet zien.

  Onder één dak
  Ouders van de Montessori-school en de Kraanvogel zijn het gesleep met hun kinderen over de diverse onderwijs-lokatie over de stad meer dan beu. De Montessori-ouders hebben een aktiegroep opgericht: ´Onder één dak´.

  24 Miljoen Guldens
  Wethouder Johanna Haanstra heeft nu weer de belofte gedaan dat het lokalentekort (in de Danswijk) per augustus 2003 zal zijn opgelost. De 24 Miljoen Gulden die ex-wethouder Smeeman een jaar geleden beschikbaar stelde om nu juist dit soort huisvestings-problemen op te lossen, zijn volgens de huidige wethouder Haanstra, daar niet geheel aan besteed. Ook is daarvan een deel besteed aan het oplossen van het leraren-tekort in Almere.
  De mening van collegepartij het CDA dd. 25 oktober 2002 over de kwestie vindt u hier

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin

  Over Dichters en Verhalenvertellers

  Almere 21 November 2002
  Zondag 17 november was er weer, zoals iedere 3e zondag van de maand, een bijeenkomst in Haddock van "Lirakabal" (=Literair Rariteiten Kabinet Almere). Altijd een verrassing wat er gebeurt want ieder die zich geroepen voelt mag zijn of haar gedicht voordragen. Maar wil men dit via muziek doen, dan kan dat ook. Afgelopen zondag was er weer eens veel muziek: van accordeon en gitaar tot viool en zang. Jacolien van der Loos had een lied op Almere geschreven, dat uit volle borst werd meegezongen. Voor de tekst: Lees meer


  Dichten zonder mijn hemd te lichten
  Zoals gezegd: er werd dit keer meer muziek gemaakt en gezongen dan ´normaal´ waarschijnlijk omdat Sint en Piet de avond ervoor gearriveerd waren. Veel dichtsels stonden in het teken van ´rijmelarij´ maar kennelijk is hier behoefte aan want er werd van harte meegezongen en muzikaal begeleid. Maar ook de serieuze gedichten kwamen aan bod en kregen alle aandacht van de circa 40 geinteresseerde aanwezigen.

      
  Mario en Martina op Lirakabal

  Lustrum Lirakabal
  Initiatiefnemer Peter Schilling vertelde aan het einde van de bijeenkomst dat ´Lirakabal´ binnenkort 5 jaar bestaat en dat dat eigenlijk gevierd moet worden. Waarschijnlijk zal dat januariworden (eind december is moeilijk te plannen voor de meesten), dus zal waarschijnlijk de 3e zondag in januari 2003 worden. De bedoeling is: eerst optredens van dichters, maar uurtje eerder, dus om 14.00 uur (ipv 15.00 uur) tot 16.00 uur. Daarna gezellig een drankje drinken en samen dineren.
  Wie daar ook voor voelt, kan zich vanaf nu opgeven bij Peter Schilling tel 036-5315535

  Verhalen
  Voor de liefhebbers van VERHALEN vertellen of luisteren is er a.s. vrijdag 22 november het "Open-Haard-Verhalen-Huis". Vanuit een partikulier initiatief organiseren Mario en Martina een verhalen-avond in hun woonhuis aan de Klavergriend 39b in Almere-Haven, tel. 036-5348579. Van tevoren opgeven is noodzakelijk want zo enorm groot is hun woning nu ook weer niet! Zij vragen een kleine bijdrage (2.50 euro) in de kosten want behalve een gezellige avond bij de Open Haard, waar verhalen worden verteld, en misschien gedichten, zorgen zij ook voor diverse consumpties, een hapje en een drankje. Vanaf 20.00 uur welkom, dan beginnen ze.
  NB wie niet zelf een verhaal wil vertellen, mag ook gewoon luisteren!

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Geslaagd door lekker dineren

  Almere 21 November 2002
  Er zijn weinig mensen die weten dat Scholengemeenschap Echnaton zelf beschikt over een heus restaurantje voor gasten. De naam luidt heel toepasselijk "L´école" (de school).

      
  De kok
  Praktijkervaring
  (Eindexamen-)leerlingen die op het Echnaton een opleiding volgen die gericht is op de Horeca (in vele facetten) kunnen op deze manier praktijkervaring opdoen met echte gasten, waardoor zij het felbegeerde diploma ontvangen. Ze werken afwisselend, onder leiding van een docent, in de keuken of in de bediening. Daarop worden zij beoordeeld.

  Lekker reserveren
  Allereerst wil men dat de gasten een gezellige middag of avond hebben en natuurlijk ook dat zij een smakelijke maaltijd geserveerd krijgen. De situatie van een "echt" restaurant is zo goed mogelijk nagebootst en er wordt (2x per week) een 3 gangen-menu aangeboden, waarbij ook rekening gehouden wordt met vlees-, vis- of vegetarische voorkeuren. Daarom moet er wel van tevoren gereserveerd worden, ook al vanwege de lage prijs (€ 7, exkl.drankjes)
  Voor verdere info en reserveringen: Echnaton restaurant "L´école", Zwolleweg 1 (achterkant) in Almere-Stedenwijk, tel. 036-5300217

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Het college van B&W is totaal geschift

  Almere 22 November 2002
  Het college van B&W van Almere is niet van plan uitvoering te geven aan een motie van de raad. In die motie werd bepaald dat ook lokale aannemers in aanmerking dienden te komen voor het onderhoud van de stad. Het college echter wilde de stad Almere indelen in vier grote delen, waarop aannemers voor al het onderhoud konden inschrijven. Deze vier ´bestekken´ zouden Europees aanbesteed worden. In die vier ´bestekken´ loopt het onderhoud van het legen van de prullenbakken tot en met het aanleggen en onderhouden van weg- en waterbouwwerk. Een dag na de motie werd een brief gestuurd aan de aannemers dat het college de 4 grote bestekken toch Europees zou aanbesteden. Dit ondanks de motie van de raad, die bepaalde dat alle gevolgen van het afwijken van de Europese aanbesteding voor rekening van de gemeente Almere diende te komen. Vandaag maakt het college bekend dat zij de motie van de raad niet uitvoeren en tóch de vier ´bestekken´ Europees gaan aanbesteden. De lokale aannemers én hun werknemers hebben het nakijken.

  Gijsberts: "College is totaal geschift"
  Bert Gijsberts van het bedrijf Boogaart B.V. die al jarenlang in Almere op contractbasis in Almere vooral groenonderhoud pleegt in heel Almere is ontsteld: "Het college van B&W is totaal geschift om die motie naast zich neer te leggen. Ze adverteren met "Pendelen werkt niet" , maar dit college vernietigt Almeerse werkgelegenheid." Samen met de Tomingroep, de Drie Landen, Reimert, Knipscheer en zijn eigen bedrijf Boogaart, heeft hij enkele jaren geleden 12 medewerkers van de gemeente Almere overgenomen.

  Schofterig van College; sta voor míjn werknemers; drop ze
  Deze werknemers hebben eerst hun ontslag moeten indienen bij de gemeente Almere en daarmee al hun rechten (zoals een ABP-pensioen) prijs moeten geven. Was er geen werk bij bijvoorbeeld Reimert en wel werk bij Boogaart, dan kwam de ex-werknemer van de gemeente Almere daar te werken. "Het is schofterig wat het college nu doet. Eerst laten ze hun werknemers gedwongen een ontslagbrief tekenen en wij nemen ze in dienst. Volgens een sociaal statuut mogen ze, als wij geen werk voor ze hebben, ze terug overdoen aan de gemeente Almere. Je snapt wel dat daar niks van komt. Het is de meest schofterige streek die ons nu geleverd wordt. Zij af van hun overtollige werknemers en wij aan de kant gezet door grote jongens van buitenaf die onder de aanbesteding gaan zitten en ons daarmee uit de markt halen. Die gaan gewoon onder de prijs zitten om Almere binnen te komen".

      
  Tevreden Coalitie
  Droppen op collegekamer
  "Voorlopig sta ik voor mijn werknemers, maar het zou mij zwaar tegen vallen als de gemeenteraad het College niet terugfluit. Zo niet...... Dan drop ik die ex-werknemers van de gemeente gewoon op de College-kamer. Kunnen ze daar voor wethouder spelen. Wellicht levert dat dan wel een beter kwalitatief bestuur van de stad op", aldus de getroffen ondernemer Gijsberts die zich afvraag of hij wel goed zalslapen komende nacht.

  Wel garanties voor Tomingroep
  In een persbericht maakt het college bekend alléén voor de Tomingroep (Sociale werkplaats) een uitzondering te willen maken. Mochten daar ´werkgelegenheidsproblemen´ ontstaan, door de Europese aanbesteding, zal het College zorgdragen voor vervangende werkopdrachten. Bovendien, zo stelt het College zal Europse aanbesteding de Almeers burger, uit het oogpunt van efficëncy, geld besparen. Ondernemer Gijsberts, stelt het College juridische aktie in het verschiet, in verband met de overgenomen werknemers van de gemeente Almere.

      
  A.W. Bijl en Johanna Haanstra
  Minachting voor raad gesteund door: PvdA, GL, CDA en Leefbaar Almere
  Of de gemeenteraad deze zaak over zijn kant laat gaan is afwachten. Maar dat zelfs verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra (PvdA) in deze minachting voor de gemeenteraad gesteund wordt door de College-partijen Leefbaar Almere, het CDA en Groen Links, geeft te denken. De motie van de gemeenteraad werd immers slechts met de stemmen van alléén de PvdA tegen verworpen. Als dé partijen van het ´sociale gezicht´ zoals GroenLinks en het CDA, zich al aansluiten bij de wensen van wethouder Johanna Haanstra (PvdA) om de gemeenteraad te schofferen door deze motie te negeren, ziet het er voor Almere slecht uit. En zeker voor de Almeerse werkgelegenheid. Daarmee wordt de aktie: "Pendelen werkt niet" een compleet lachertje. De Almeerse werknemers van een bedrijf als dat van Boogaart, die door deze aktie van het college ontslagen zullen worden, en..... ook de werknemers van de Tomin-groep die op termijn overbodig worden, zullen zichzelf terugvinden in een file op de Hollandse Brug. Zij lopen kans daar geflitst te worden in het kader van de aktie "Pendelen werkt niet", waarmee de gemeente Almere wil betogen dat het beter is te werken ín Almere dan elke dag in de file te moeten staan. Dié werknemers zal dat een grote rotzorg zijn. Alleen de gemeenteraad kan nog voorkomen dat zij ´geflitst´ worden.

  Het besluit van het college Almere Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin

  Betaald voetbal weer van stal voor Almere

  Almere 23 November 2002
  Hoewel betaald voetbal door het college uit de nieuwe plannen voor Omniworld is gehaald, waren er toch diverse partijen die zich afvroegen waarom dat betaald voetbal niet net zo behandel werd als de Volleyballers en Basketballers. Het "taskforce-rapport" heeft ondubbelzinnig uitgewezen dat in Prof Volley- en basketbal jaarlijks handenvol gemeenschapsgeld gestopt dient te worden. Betaald voetbal daarentegen zou op termijn zichzelf kunnen bedruipen. Tijdens de commissie-vergadering zijn er door het AC-team video-opnamen gemaakt en is tevens een interview gehouden met wethouder financiën Jan Lankreijer (Leefbaar Almere). Voor de video: zie onderaan dit artikel.

      
  Wethouder Huis

  Politieke keuze
  Volgens sportwethouder Huis (Leefbaar Almere) was de keuze voor Basket- en Volleybalen het ´afschieten´ van betaald voetbal een politieke keuze. In zijn beantwoording van de vele en vele vragen vanuit de diverse politieke partijen ging Huis zich te buiten aan nostalgische beschouwingen over eerdere pogingen om in Almere betaald voetbal van de grond te krijgen. Hij sprak toen over begin jaren ´80. Dit ging voorzitter Halbesma (VVD) veel te ver en hij verzocht Huis nu eindelijk de vragen te beantwoorden. Daar echter had de wethouder niet op gerekend. Een heus conflict tussen Huis en voorzitter Halbesma ontstond zowaar (zie video). Huis benadrukte dat Volleybal en Basketbal reeds betaalde profclubs zijn en betaald voetbal nog helemaal niet bestond in Almere. Op zich heeft Huis daarin gelijk. Maar niemand die zich eens hardop afvroeg hoe Basketbal en Volleybal zo ver waren gekomen. Deze twee clubs hebben zich immers onder regie van de N.V. Omniworld ten volle kunnen ontplooien met geld uit de kas van Almere. Toen betaald voetbal in zicht kwam veranderde, door de komst van Leefbaar Almere, de politieke constellatie in Almere. Leefbaar Almere, een verklaard tegenstander van betaald voetbal, werd de grootste partij van Almere en werd college-partij. Het onderzoek door de taskforce werd dus door het college naast zich neergelegd. Een politieke keuze, volgens Huis.

      
  Rob Beuse
  Toch betaald voetbal
  Het leek wel of diverse partijen spijt hadden dat ze zich betaald voetbal in Almere hadden laten ´afnemen´. Fractievoorzitter Nico van Duin (Leefbaar Almere) keek dan ook raar op toen Rob Beuse (PvdA) een pleidooi begon te houden voor betaald voetbal (in de toekomst) onder de slogan ´gelijke monniken, gelijke kappen´. Voetbal diende, volgens de PvdA gelijk behandeld te worden ten opzichte van Volley- en Basketbal, waarin jaarlijks grote sommen geld uit de kas van de gemeente Almere zullen worden gestopt. "Is het college daartoe bereid ?", zo vroeg Beuse (PvdA), want "De PvdA is bereid daarvoor geld uit te trekken". Ook andere partijen, waaronder college-partij het CDA en de grootste oppositiepartij de VVD hadden grote moeite met de ongelijke behandeling en de ´politieke´ keuze die door het college gemaakt werd. Volgens wethouder Huis (LA) zal betaald voetbal er in Almere zeker komen, maar niét nú. Hij benadrukte dat het college zelfs de grond voor een eventueel voetbal-stadion tot 2008 gereserveerd houdt. Als dát niet vooruitzien was.

  Geen subsidie maar produkten afnemen
  Naast het exploitatie tekort op de, door de gemeente te bouwen en te exploiteren, sporthal (453.000 Euro) zullen ook de volley- en basketbal-clubs zélf gezamenlijk per jaar zo´n Euro 450.000 te kort komen. Wethouder Huis (LA) sprak met droge ogen van het beslist niet betalen met gemeenschapsgeld van spelers-salarissen van de beide clubs. Volgens hem koopt de gemeente Almere produkten in, die door de spelers, buiten de clubs om, aan de gemeente geleverd zullen worden. Die produkten zijn bijvoorbeeld ´clinics´ (lessen), die door de spelers verzorgd zullen worden voor het onderwijs; van lager onderwijs tot voortgezet onderwijs in basketbal en volleybal. Hoeveel uur daar in gaat zitten? Niemand die het weet. Wat verdient zo´n basketballer dan als exclusieve gymleraar per uur(?). Wordt daar belasting over betaald en sociale premies over afgedragen? Geen van de raadsleden vroeg het zich af. Subsidie, inkopen van produkten? Wil je gymles kunnen geven op een school dan heb je diploma´s nodig. Hoe zit het daarmee? Wat is de inhoud van de contracten die met die sporters worden afgesloten? Niemand die het weet of wilde weten.

  De publiekstrekker
  Die werd in de voorliggende plannen nog niet gepresenteerd. Het college zal snel moeten komen met voorstellen voor een dergelijke publiekstrekker in Almere Poort. GroenLinks verklaarde zich al direkt een tegenstander van een Snowdome uit milieuoverwegingen. Van Duijn (LA) opperde het idee om een intomart-enquete onder 1000 Almeerders te laten houden zodat bekend wordt wat de Almeerder daar graag zou zien. Beuse (PvdA) provoceerde een beetje door te stellen dat betaald voetbal dan in de vraagstelling zou moeten worden meegenomen. De PvdA zelf wil graag een zwembad gecombineerd met een schaatsbaan. De partij heeft al contacten met schaatstopper Bart Veldkamp. In de raadsvergadering van 12 december as. neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het voorliggende voorstel van het College.

  redactioneel commentaar: Lees meer

  Zie ook:
 • Wethouder Huis in de verlenging
 • Omniworld weer in besloten vergadering
 • Tragi-komedie Omniworld volgens wethouder Huis
 • No balls No Play
 • Omniworldpersoneel in onzekerheid
 • Duister licht op Omniworld
 • Huis loodst nieuw voorstel Omniworld door raad
 • Wethouder Huis dreigt met aftreden
 • Betaald sport is Onleefbaar
 • Taskforce: betaald voetbal kán
 • College gaat topsport in Poort toch subsidiëren
 • PvdA en Leefbaar Almere sluiten deal
 • De trukendoos van het Almeerse College

   Almere-City Video Nieuws
  Video van de vergadering

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s, Video en montage: Rob Franken
  Geestelijke ondersteuning: Henk Lammers

  Wethouder Huis is een leugenaar

  Almere 25 November 2002
  We vallen maar direct met de deur in ´Huis´: wethouder Huis is een regelrechte leugenaar gebleken. Je moet van goede huize komen wil je zo´n bewering waar kunnen maken. Wij komen van goede huize. Frits Huis, als wethouder voor Leefbaar Almere, doet op de site van zijn partij enkele uitspraken over de commissievergadering Omniworld, die ons er toe brengen te stellen dat de media-trainingen die wethouder Huis heeft gehad (zie de video) van de verkeerde soort zijn. Media-trainingen die je er toe brengen zo te liegen als wethouder Huis doet, zijn weggegooid geld. Wat is er aan de hand?

      
  Voorzitter Douwe Halbesma
  De leugens van Frits Huis
  In het Dagblad van Almere wordt verslag gedaan van de Omniworld commissie vergadering. Evenals wij (AC) dat deden wordt melding gemaakt van het feit dat wethouder Huis niet van plan was om de vragen van de commissie-raadsleden te beantwoorden, maar dat hij die door ambtenaren schriftelijk wilde laten beantwoorden.

  Wethouder Huis stelt daarover op zijn website (zie ook Lees meer):
  "Vanavond las ik de weergave van het DvA van de commissievergadering van gisteravond, waarin als enig agendapunt Omniworld aan de orde was. Tot mijn verbijstering werd in het betreffende artikel gesteld dat wethouder Huis zich schriftelijk van de beantwoording van vragen af had willen maken. Gelukkig greep commissievoorzitter Halbesma scherp in en dwong hij de wethouder alsnog de vragen mondeling te beantwoorden." en verder : "Een volstrekte omkering van de werkelijkheid. Jullie, als achterban van en geinteresseerden in Leefbaar Almere, hebben recht op de waarheid. Die was als volgt: Nadat tientallen vragen door commissieleden op mij waren afgevuurd, beval de voorzitter van de commissie mij deze vragen in een kwartier tijd te beantwoorden. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte en deed net alsof ik, in het zicht van deze onmogelijke opgave, rechtsomkeert maakte om weer op mijn plaats te gaan zitten", en verder: "In tweede termijn heb ik vrijwel alle overige gestelde vragen beantwoord. Niet DANKZIJ maar ONDANKS het vermeende scherp ingrijpen van de voorzitter en al helemaal niet door hem gedwongen".

  Recht op de waarheid
  Dat schrijft Frits Huis dus. Dat vinden wij ook. En de waarheid is dat wethouder Huis op de site van zijn partij liegt dat hij barst. Wethouder Huis verdomde het gewoon om de vragen vanuit de raad te beantwoorden. Hij hield een ellenlang betoog over geschiedenissen uit 1980. Hij deed niet nét alsof hij naar zijn plaats terugkeerde om weer te gaan zitten.
      
  Wethouder Huis loopt terug voor vragen

 • De waarheid is, dat toen wethouder Huis er niet aan ontkwam om vragen te beantwoorden, hij terugliep naar zijn plaats om een paar papiertjes op te halen. Bob Fonhof van de Almere Partij lag daarover in een deuk boven zijn bankje (zie de video).
 • De waarheid is, dat toen wethouder Frits Huis dan eindelijk aan de antwoorden zou beginnen hij nogmaals begon te ´zeveren´ over iets uit 1980.
 • De waarheid is, dat wethouder Frits Huis tegen de voorzitter zei dat hij niet alle antwoorden zou geven, want dat hij had gedacht dat zijn ambtenaren dat wel kosteloos, met de notulen van de vergadering ter beschikking, schriftelijk zouden doen.
 • De waarheid is dat wethouder Frits Huis moest toegeven dat hij de vragen helemaal niét kón beantwoorden, want dat hij zo´n ontzettende puinhoop van de papiertjes (met zijn antwoorden??) had gemaakt dat hij het niet kon.
 • De waarheid is, dat Frits Huis aan een kwartiertje extra tijd (Joke Knop van de Stadspartij) en zélfs aan een half uur langer tijd (Jelte Hoving van de ChristenUnie) blijkbaar geen behoefte had en zo snel mogelijk het spreekgestoelte, met zweet onder de oksel, weer wilde verlaten.
 • de waarheid is nú zelf te zien; en dus de leugens van wethouder Huis óók.

  Video
  Dat is de waarheid: die u zelf kunt zien in een video-verslag van deze avond. U kunt dan onze woorden vergelijken met de schandalige beschuldigingen van wethouder Huis aan het adres van de lokale media. Kortom: Frits Huis is een leugenaar.

  Mede-leugenaars
  Erger nog; Hij maakt zijn ´achterban´ (leden, raadsleden van Leefbaar Almere) mede schuldig aan zijn leugens. Hij schrijft aan zijn ´volgelingen´ : "Jullie, als achterban van en geinteresseerden in Leefbaar Almere, hebben recht op de waarheid". Nu zullen de aanwezige raadsleden heus wel weten dat hun wethouder liegt van hier tot ginder. Zij hebben zich dan ook onthouden - tot nu toe- van enig commentaar op de leugens die wethouder Huis op de site van Leefbaar Almere ten beste geeft. Het is genant. Te genant voor woorden, dat een partij (de leden) die openheid en eerlijkheid in het vaandel heeft staan, het tolereert (de raadsleden van LA voorop) dat zij medeplichtig worden gemaakt aan de leugens van hun voorman, die als Frits Huis op de wethouderszetel is geklommen. In de gemeenteraad geldt, dat een liegende wethouder zijn biezen dient te pakken. Dat zou voor een partij, in dit geval Leefbaar Almere, ook dienen te gelden.

  De bijdrage van wethouder Huis aan LA forum: Lees meer


   Almere-City Video Nieuws
  Streaming Video (klik op bovenstaand plaatje)

  Wilt u de video op uw harde schijf zetten en rustig bekijken?
  Klik met de rechtermuisknop op deze link en sla het bestand op (7,61 MB)

  Tekst: redactie Almere-City
  Foto´s: AC-tv team

  Spoeddebat raad: GroenLinks steunt oppositie

  Almere 26 November 2002
  Maandag 2 december 2002 houdt de Almeerse gemeenteraad een spoeddebat (aanvang 19.00 uur). Onlangs nam de gemeenteraad bijna raadsbreed een motie aan die het College opdroeg om het onderhoud van de stad Almere op te delen in kleinere delen. Toen bleek dat het College de motie naast zich neerlegde ontstond grote verontwaardiging bij de kleinere groenbedrijven in Almere. Bij het bedrijf van Bert Gijsberts en ook bij de Tomingroep zou personeel ontslagen moeten worden, als het onderhoud in de stad Europees aanbesteed zou worden, zoals het college, tegen de motie van de raad in, tóch wil. Het totaal aan arbeids-plaatsen dat in Almere, door de opstelling van het College van B&W, verloren dreigt te gaan bedraagt 200.

  Leefbaar Almere: "VVD doet aan vriendjespolitiek"
  Coalitiepartij Leefbaar Almere liet weten dat, als zij de voordelen van Europees aanbesteden eerder hadden geweten, zij de motie waarschijnlijk niet eens gesteund zouden hebben. Bovendien beschuldigt Leefbaar Almere de VVD er nu plotseling van, dat zij aan ´vriendjes-politiek´ doen. Bert Gijsberts, de directeur van het groenbedrijf Boogaart B.V. is afdelings-voorzitter van de Almeerse VVD.

      
  Henk Smeeman
  (VVD)
      
  Ruud Pet
  (GroenLinks)
  Gedraai van Leefbaar Almere
  Voor Leefbaar Almere genoeg aanleiding om nu plotseling wel achter verantwoordelijk wethouder Haanstra (PvdA) te gaan staan, want het verzoek van Henk Smeeman (fractievoorzitter VVD en oppositieleider) tot een spoeddebat zou voortkomen uit het beschermen van zijn ´vriendje´ Bert Gijsberts. Een vreemde redenatie. Op de PvdA na heeft de hele gemeenteraad in de motie bepaald dat, ongeacht de gevolgen, de stad opgedeeld moést worden in kleinere delen voor het aanbesteden van het onderhoud. Leefbaar Almere zit blijkbaar, via afspraken, zo vast aan de PvdA, dat zij het niet aandurven de democratie te stellen boven het beschermen van PvdA-wethouder Haanstra, die door het negeren van de motie in de problemen dreigt te komen.

  GroenLinks steunt als enige de oppositie
  Of het negeren van de motie tot repercussies zal leiden voor wethouder Haanstra is dus maar de vraag. De PvdA heeft de motie, als enige, niet ondertekend. Leefbaar Almere zal zich in het spoeddebat waarschijnlijk wel aansluiten bij de PvdA. Het CDA als coalitie-partij zal de coalitie ook niet laten vallen. Alleen coaltie-partij GroenLinks heeft het verzoek van Smeeman (VVD) voor een spoeddebat ondersteund. Wethouder Haanstra (PvdA) en Jan Lankreijer (LA-financiën) zullen het debat vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Hoe GroenLinks verder zal opereren is afwachten. Een motie van wantrouwen vanuit de oppositie zal waarschijnlijk door GroenLinks, om de coaltie niet in gevaar te brengen,niet gesteund worden.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin

  AC Opsporing Verzocht: "Wie o wie"

  Almere 27 November 2002
  Het lijkt erop dat een Rotterdammer (m/v) verantwoordelijk is voor de vele kogelbrieven die aan politici gestuurd worden. Dreigbrieven met de dood van de eerste orde. Daaraan vielen Melkert (PvdA) en Rosenmöller (GroenLinks) al ´ten prooi´ om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook in Almere is er sprake geweest van doods-bedreigingen aan het adres van lokale politci. Zo mocht ex-wethouder Smeeman (VVD) diverse dreigmails ontvangen, waarin hem een graf op de middenstip van het toekomstige speelveld van de FC-Omniworld in het vooruitzicht werd gesteld.

  Almeerse kogels
  Het zijn op dit moment brieven met kogels, zo blijkt uit een uitzending van Opsporing Verzocht van maandag 25 november jl. Echter 7 jaar geleden was er in Almere sprake van het bedreigen van politici, op landelijk niveau, die een kogel door de kop geschoten zouden krijgen. En de verdenking is dat die bedreigingen geuit werden doordat toenmalig fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, Frits Bolkestein, in een interview in het blad ´Nieuwe Revu" een vergelijking had gemaakt tussen (ex-)CPN´ers en NSB´ers. Volgens Bolkestein hadden NSB´ers na de Tweede Wereldoorlog hun excuses aangeboden. Volgens Bolkestein zouden CPN´ers dat ook moeten doen, gezien de velen die ´over de kling waren gejaagd´ door Communistische regimes; o.a. in Rusland.

      
  Frits Bolkestein
  Almeerse Kogel voor Bolkestein
  In het programma Buitenhof van vorige week zondag 17 november maakte Frits Bolkestein, tegenwoordig commissaris bij de Europese Unie, bekend dat hij in het verleden ook wel eens bedreigd werd. Door een aktiegroep die zich RaRa noemde, die streed tegen discriminatie. Bolkestein vertelde dat hij aan de bedreigingen nooit ruchtbaarheid had gegeven omdat dat "de idioten" maar op ideeën zou brengen. Bolkestein weet er niks van, maar in Almere heeft iemand eens een bedreiging aan het adres van Bolkestein op zijn antwoord-apparaat gevonden. Jawel...in 1995.

  Almeerse idioten
  Een politiek betrokken Almeerder schrijft in 1995 aan de krant (Dagblad van Almere) een ingezonden brief. Daarin maakt hij Bolkestein belachelijk en vraagt zich af waarom GroenLinks Almere ´politieke zelfmoord´ wil plegen door de Almeerse VVD verantwoordelijk te stellen voor de uitlatingen van Bolkestein. De krant publiceert de ingezonden brief. Vlak daarna vindt die Almeerder een bericht op zijn antwoord-apparaat.


  Wie o wie, kent deze Almeerse stem?
  De politie had er toen ter tijd geen belangstelling voor. Nu met alle ophef in de huidige aktualiteit heeft de Almeerder de geluids-opname omgezet in een computer-file. Almere-City presenteert deze in een kort filmpje. Als het een bekende Almeerder (m/v) is dan moet het niet moeilijk zijn de stem te herkennen. Is het uw buurman/vrouw? Is het een politicus die zijn/haar hart lucht? De Almeerder vermoedt dat het bericht eigenlijk helemaal niet voor hem bestemd was, maar dat de anonieme antwoord-apparaat-inspreker eigenlijk per ongeluk een verkeerd nummer koos. Wie o wie heeft de oplossing? Stuur uw oplossing naar info@almere-city.nl.
  Over enige tijd zullen we de antwoorden bekendmaken.

   Almere-City Video Nieuws
  "Wie is dit?" (klik op bovenstaand plaatje)

  Wilt u de video op uw harde schijf zetten en rustig bekijken?
  Klik met de rechtermuisknop op deze link en sla het bestand op (367 KB)

  Tekst: redactie Almere-City
  foto´s: diversen
  verwerking beeld & geluid: Rob Franken

  SOS graaft strijdbijl weer op

  Almere 28 November 2002
  De onderwijs-actie SOS in Almere is weer aktief geworden. Hun ideaal, waarvoor zij flink steun ondervonden van de vorige wethouder voor Onderwijs, Henk Smeeman (VVD) dreigt door de huidige wethouder Haanstra (PvdA) ´om zeep´ te worden geholpen. Het vertrouwen van de groep SOS, die streden voor een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml) in Almere was zo groot in het bereikt ´compromis´, dat zij besloten zichzelf op te heffen. De bouw van de school ´De weerga´, een zogenaamde cluster3-school staat op losse schroeven. Genoeg reden voor SOS-Almere om de ´strijdbijl´ weer op te graven.

      
  Ontwerp "De Weerga"

  De Weerga
  In Almere worden kinderen met een handicap zoveel mogelijk ondergebracht bij gewone reguliere basis-scholen. Daartoe werd de Stichting Gewoon Anders in het leven geroepen. Deze wordt ´aangestuurd´ door de Bestuurs Commissie Openbaar Onderwijs in Almere. De ouders, verenigd in SOS-Almere, meenden dat zij de keuze dienden te hebben binnen hun eigen gemeente Almere. Noodgedwongen deden zij hun kinderen (zml) buiten Almere op school. Groot was dan ook de vreugde dat, nog onder wethouder Smeeman (VVD), besloten werd tot de bouw van school ´De Weerga´ op het Fanny Blankers Koen-sportpark waar ook hun kinderen naar school zouden kunnen gaan voor onderwijs dat aan hun handicap tegemoet kwam. Doel bereikt, aktiegroep opgeheven. Nu word de strijdbijl weer opgegraven.

  "Gewoon anders" ziet Weerga niet zitten
  SOS-Almere is zich rotgeschrokken van de opvattingen van de nieuwe direkteur van "gewoon anders", Grytsje Durkstra, die de school De Weerga helemaal niet ziet zitten, binnen de doelstellingen van Gewoon Anders. Zij wil liever een wat kleinere school. Durkstra: "Dat Smeeman die school begonnen is komt voor zijn verantwoording. Die school past helemaal niet in onze doelstelling. Als ik wethouder was (nu wethouder Haanstra -red-) zou ik de bouw van die school niet voor mijn verantwoording nemen", aldus Durkstra.

  Wethouder Haanstra liegt en moet zich verantwoorden
  Joke Knop van de Stadspartij Almere vindt dat wethouder Haanstra moet opstappen als zij de raad verkeerd heeft voorgelicht. In de commissie heeft Knop op 24 oktober jl. expliciet gevraagd naar de eventuele problemen rond de school ´De Weerga´. Haanstra zou toen geantwoord hebben dat er niets aan de hand was. Volgens Knop bleek dat de wethouder toen al op de hoogte geweest moet zijn van de problemen die de Stichting Gewoon Anders maakte. Zij voelt zich door de wethouder voorgelogen. Samen met andere oppositie-partijen zal knop de wethouder ter verantwoording roepen.
  Ook SOS-Almere beschuldigt de wethouder Haanstra van het verkeerd voorstellen van de gang van zaken richting de raad. Fijntjes wijst SOS-Almere in haar brief (zie Lees Meer) nog eens op de bemoeiienis van het bestuur van het Openbaar Onderwijs Almere; een publicatie in de krant, van bestuursmanager J.Tiemersma (v) van het bureau Openbaar Onderwijs, die tevens voorzitter is van de Stichting Gewoon Anders.

  De brief die SOS aan de ouders geschreven heeft: Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto: ontwerp De Weerga van site SOS-Almere

  Droomhuizen en Speelplekken Expo

  Almere 28 November 2002
  Vandaag geopend en nog te zien t/m 19 december 2002 in Almere: een expositie van maquettes van ´Droomhuizen en Speelplekken´. Een initiatief van CASLa. Omdat CASLa ook de jeugd wegwijs wilde maken in alles wat met architektuur te maken heeft, werd de jeugd uitgedaagd om ontwerpen te maken. Daaruit kwamen tientallen maquettes voort, die nu te bezichtigen zijn in het Stadhuis Almere. (dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur te zien in de C-Passage, toegang gratis)

      
  De Opening van de Expo

  Kleine prijzen, grote eer
  De tentoonstelling is meteen een afsluiting van het studiejaar 2001/2002. Twee Scholengemeenschappen, het Echnaton en Oostvaarders College deden mee, evenals alle basisscholen. Een jury beoordeelde de inzendingen en maakte de prijswinnaars bekend. De jury bestond uit architekt René van Zuuk, Frank Kramer van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Petra Kempf van CASLa en de Expositie werd geopend door Johanna Haanstra, weth. Onderwijs. Zij deelde architektuur-kwartet-prijsjes uit plus een bioscoopbon. Maar de eer; daar ging het om! Het was bere-druk want alle kinderen waren razend benieuwd of ze in de prijzen zouden vallen.

      
  Enkele Eerbehalers en hun maquettes

  Winnaars
  Basisschool ´Troubadour´ sleepte een 1e prijs in de wacht met "Leefhuis" speciaal doordat het huis voorzien was van een ´klimaat-knop´, zodat je daarmee alles milieuvriendelijk kon regelen. Kees en Jeremy uit groep 7/8 waren er reuze trots op!
  Scholen gemeenschap Echnaton won een 1e prijs met ´Faith" (1e klas VMBO) en de meiden Soraya, Rachel, Pamela, Cherise en Iman waren er blij mee!
  Het Oostvaarders College leverde twee 1e prijzen op, de jury kon geen keuze maken uit deze twee inzendingen van HAVO-4/ VWO:
 • "Show Experience", bedacht door Madelon, Samantha, Robert en Cherish
 • "Klaverblad", ontworpen als een woonhuis, door Nathanja en Els.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Almere HavenFestival is een blijvertje

  Almere 28 November 2002
  Bijna driekwart van de bezoekers van het Almere Havenfestival is van plan om ook weer in 2003 een bezoek te brengen aan dit culturele en recreatieve festival. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau Almere Marktonderzoek Advies(AMA), dat in opdracht van de Stichting Stadspromotie Almere(SSA) op 6 en 7 september jl. is uitgevoerd.

  Steeds beter
  Tijdens het Almere Havenfestival hebben medewerkers van AMA bezoekers gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. De belangrijkste conclusies zijn dat 65% van de respondenten het Havenfestival al eerder heeft bezocht tijdens het jubileumjaar in 2001 en dat het verwachte herhalingsbezoek in 2003 72% is. De ‘dragers’ van het Havenfestival (Botterdagen, Kunst-en Cultuurmarkt, Klassiek en jongerenconcert) oogsten een hoge waardering. Het klassieke havenkomconcert heeft van de bezoekers een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 gekregen. Bijna de helft van de bezoekers vindt het Havenfestival beter dan vorig jaar en iets meer dan de helft combineert het Havenfestival met een bezoek aan horeca en winkels.

      
  Varen voor 1 euro

  Op naar 2003
  Het onderzoek onderstreept het succes van het Havenfestival 2002. De mate van waardering bij de primeur van 2001 is voortgezet en zelfs iets toegenomen. Op basis van dit onderzoek en uitvoerige evaluatie met de deelnemende organisaties zoals Stichting Almeriaantje, Stichting Kamermuziekfestival Almere, Stichting tot Behoud van de Almeerse Botter AM1 en de Afdeling Kunst & Cultuur van de gemeente Almere is besloten de komende jaren door te gaan met het Havenfestival. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de opzet van het festival in 2003.

  Tekst: SSA
  Foto´s: Greta Verduin

  Jaap van Mil werd kampioen Monopoly

  Almere 28 November 2002
  Afgelopen zaterdag vond in een bomvol café Men at Work in Almere het Open Kampioenschap Monopoly plaats. 96 deelnemers streden om de titel. Almeerder Jaap van Mil kwam na een spannende strijd uiteindelijk als Monopolykampioen uit de bus. Hij liet in de finale Rolf van Dusschoten uit Enschede (2e plaats) en de Almeerders Marijke Wieringa en Ricardo van Eijk (3e en 4e plaats) achter zich.

  Stichting Stadspromotie Almere
  Monopolyliefhebbers uit heel Nederland kwamen af op het kampioenschap, dat werd georganiseerd door de Stichting Stadspromotie Almere. Monopoloog Ap Veldhuis was als scheidsrechter aanwezig. Hij moest zo nu en dan ingrijpen als de gebruikelijke spelregels niet duidelijk genoeg waren. Ook de Nederlands Kampioen Monopoly, Jim Reus was van de partij. Hij viel echter in de eerste ronde al af. Na twee spannende voorronden was het tijd voor de zenuwslopende finale. Na nog geen uur was de winnaar bekend en werden de prijzen uitgereikt. De directeur van Stichting Stadspromotie Almere, Thom Ummels, overhandigde samen met de monopoloog en Jim Reus de prijzen, een beker en spelpakketten van Hasbro, de producent van het spel, aan de gelukkige winnaars.

  Almere Monopoly-City
  Het is de bedoeling om in 2003 opnieuw een Open Kampioenschap Monopoly in Almere te organiseren. Als echte monopolystad heeft Almere zich al geruime tijd geleden voor het WK Monopoly in 2004 kandidaat gesteld.

  Tekst: SSA

  Wethouder Haanstra verzweeg eigen aktie

  Almere 29 November 2002
  Wethouder Haantra (PvdA) heeft wel degelijk informatie achtergehouden aan de raadsleden inzake de bouw van school "De Weerga". Dat blijkt ondermeer uit in ons bezit zijnde stukken (zie: Lees Meer). Joke Knop (Stadspartij) kaartte de zaak donderdag 28 november jl. in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling weer aan. Reeds eerder had Knop geconstateerd dat wethouder Haanstra in de commissie-vergadering van 24 oktoberde problemen rond de bouw van "De Weerga" voor de raadsleden had verzwegen. Knop vond, en vindt nog steeds dat de wethouder haar biezen dient te pakken voor deze ´doodzonde´.

      
  Wethouder Haanstra zei stop
  Op 15 oktober stopte Haanstra
  het project al

  Uit in ons bezit zijnde stukken blijkt dat wethouder Haanstra reeds op 15 oktober het projekt heeft laten stilleggen. De Stichting Gewoon Anders (SGA) had bezwaren tegen de opzet van de nieuwe school. Een direkt betrokkene, doet via de mail verslag van een en ander. In een mail van 15 oktober schrijft hij/zij : "SGA heeft het via de wethouder zover gebracht, dat Roos het projekt heeft moeten stilzetten...." Navraag bij de afdeling voorlichting van de gemeente leert dat het hier Roos Kox betreft. Dé ambtenaar (v) die zich op de afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (o.a. nieuwbouw scholen) bezighoudt met het projekt De Weerga. Uit de in onze handen gekomen mail van deze´direct betrokkene´van maandag 21 oktober staat: "Vandaag heeft er een planteam-vergadering plaatsgevonden waarin Roos Kox heeft toegelicht waarom de gemeente heeft besloten het projekt stil te zetten". Almere-City heeft geen reden te twijfelen aan de authenticiteit van de mails. Bovendien blijkt de ´mailer´ goed ingevoerd in de materie.

      
  Joke Knop vraagt
  Haanstra zweeg
  Haanstra deelde de commissie donderdag mee dat zij op vragen van Joke Knop (Stadspartij) in de commissie van 24 oktober verder niet was ingegaan om "de ouders niet ongerust te maken". Bovendien zo stelde Haanstra, had Knop de verkeerde vragen gesteld. Haanstra had er zelfs de banden op nageluisterd en geconstateerd dat Knop gevraagd had wanneer de eerste paal voor De Weerga nu eindelijk eens de grond in ging. Vervolgens heeft Haanstra verder over de problemen die speelden niets gezegd. Haanstra verdedigt zich, dat met het bekend maken van de problemen, alleen onrust gezaaid zou worden.

  Kwalijk; wethouder moet opstappen
  Knop vindt het nog steeds kwalijk dat de wethouder er zich zo probeert van af te maken. Zij vindt dat de wethouder wel degelijk de raad niet heeft ingelicht, zoals een wethouder behoort te doen. Zij is niet van plan het erbij te laten zitten. Wellicht kunnen de bijgaande stukken haar helpen zich te oriënteren voor haar nieuwe confrontatie met wethouder Haanstra. Uit die stukken blijkt immers dat het wethouder Haanstra zelf is geweest die reeds op 15 oktober het projekt heeft laten stilleggen. En op 21 oktober heeft ambtenaar Roos Kox in een planteam-vergadering uitleg gegeven waarom Haanstra het projekt had laten stilleggen. Dat wethouder Haanstra daarover niets aan de raadsleden wilde vertellen om ´ouders niet ongerust te maken´ is voor de raadsleden niet te verteren. Jan Boone van D´66 wil dat wethouder Haanstra zich tegenover de gehele gemeenteraad verantwoordt.

  Belastende stukken: Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin
  Montage: Rob Franken

  Over "architektuur" en "milieu"

  Almere 30 November 2002
  Donderdag 28 november vonden er twee heel verschillende bijeenkomsten plaats van organisaties die ´eigenlijk´ erg veel met elkaar te maken hebben. Jammer alleen dat men elkaars bestaan en vooral elkaars bezigheden niet goed kent! CASLa, het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap Almere en de afdeling Milieu van de gemeente Almere

      
  Barbara Nieuwkoop en Dick Regenboog
  CASLa ... over Architektuur
  ´s Middags het CASLa Sponsor Event, zoals de naam al zegt: een uitnodiging naar de sponsors. CASLa krijgt jaarlijks van de gemeente Almere, tot op heden, een vast bedrag. Voor extra aktiviteiten is zij verplicht, zowel door de gemeente als door geldgebrek, om zelf voor extra sponsorgelden te zorgen. Tijdens de bijeenkomst in Villa Vantuti in Almere-Haven, wilde CASLa laten weten wat zij de afgelopen 6 jaar tot stand had gebracht. CASLa heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een centrum voor kennis en informatie op het gebied van Architektuur en Landschap. Tijdens de Bouw-Expo ´(Ge)Wild Wonen bijvoorbeeld, heeft CASLa in 10 dagen tijd 450 rondleidingen gegeven over deze buiten-expositie. Waar CASLa momenteel hard aan werkt, is het opzetten van een Dokumentatie-centrum voor Architektuur & Stedenbouw. De bijeenkomst stond in het teken van de presentatie van een boekwerkje "CASLa 1996-2001", een verslag van de aktiviteiten van stichting CASLa. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan drs. Dick Regenboog van Latei projektontwikkeling.

  Jubileumboek over 6 jaar aktiviteiten
  Barbara Nieuwkoop van CASLa overhandigde hem het ´Jubileum´-boekje en benadrukte dat sponsors onontbeerlijk zijn voor een goed funktioneren van deze organisatie, juist doordat hierdoor "extra" aktiviteiten mogelijk worden.
      
  Genodigden
  In dit boekje van 62 pagina´s wordt een op-somming gegeven van alle aktiviteiten van CASLa sinds 1996. Van Winteravonden, Exposities, Prijsvragen tot een Dokumentatiecentrum in een eigen ´onderkomen´. Het liefst zouden ze een drijvend paviljoen in het Weerwater hebben. In dit boekje mogen ook een 17-tal mensen hun mening geven dmv een foto van hun favoriete plek in Almere. (deed mij even denken aan het idee van Francine Zubeil die circa 4 jaar geleden een grote expo had -met datzelfde thema- in Museum De Paviljoens. Zij plakte ´slides´, grote doorzichtige foto´s, tegen de ramen. Daarna kregen de genodigden een presentatie over ´Almere-Poort´ te zien. Zeer interessant voor de vele aanwezige projektontwikkelaars en consorten.

  Discussie over "Milieuplan Almere 2003-2007"
  ´s Avonds startte de formele inspraakperiode Milieuplan Almere 2003-2007 in de Burgerzaal van het Stadhuis Almere. Heel veel verschillende milieu-´aktivisten´ en geinteresseerden waren aanwezig om kennis te nemen van het Milieuplan (oktober 2002) en de Milieu-verkenning Almere 2000-2010 (definitief rapport febr.2002). Arie Voorburg (Novio Consult) was de avondvoorzitter en Heleen Visser, wethouder Milieu, sprak een welkomstwoord.

      
  Milieuplan Almere 2003-2007

  Forum
  Achter de tafel op het podium zaten: Otto Telkamp van de VBA (=bedrijfskring Almere), Gerard Evers, Milieuraad Almere en prof. Lucas Reijnders, van de Universiteit van A´dam. Allereerst een toelichting, waarna het forum reageerde en vervolgens discussie met de zaal. Het duurde even voor er gereageerd werd maar toen was het hek van de dam: zelfs de pauze werd benut voor alle vragen en opmerkingen vanuit het publiek. De belangrijkste opmerkingen betroffen veelal de ´duurzaamheid´. Vanuit het bedrijfsleven wordt daar anders tegenaan gekeken dan als milieu-freak. Ook de kosten kwamen ter sprake, hoewel dat volgens Reijnders vaak geen probleem hoeft te zijn .... als je maar in een vroegtijdig stadium al rekening houdt met een bepaalde manier van bouwen. Creatief zijn, is de opgaaf! Gevraagd naar een eventuele samenwerking met CASLa bleek dat veel aanwezigen niet eens wisten wat CASLa precies is, laat staan wat zij doet.... Toch houdt CASLa zich bezig met architektuur en landschap......Tijd dus voor een nadere kennismaking, denk ik zo.

  Het Milieuplan bestaat uit 2 dokumenten:
 • een Milieuplan. daarin staat centraal hoe milieu- en leefkwaliteit en duurzaamheid bij ontwikkeling en beheer van Almere ingevuld of verder onderzocht moet worden.
 • Milieuprogramma. Hierin wordt de personele inzet en beschikbaar budget voor reguliere taken en de in het Milieuplan benoemde projekten genoemd.
  Een uitgebreid (concept)plan dat na deze eerste presentatie zeker nog aan de orde gaat komen!

  Tekst en foto´s: Greta Verduin