Oud Nieuws

Koppensnellers in Almere

Almere 01 Januari 2003
De basis van een gelukkig nieuwjaar wordt altijd gevormd door goede voornemens in het oude jaar. Dit deed de redactie besluiten aandacht te besteden aan het meest verbreide voornemen met oudjaar; stoppen met roken. Wij waren dan ook blij dat René van Gellekom, gemeenteraadslid voor Leefbaar Almere, de rol op zich nam van voorbeeldfunctie. Een raw-model voor een ieder die de strijd aangaat met het stofje nicotine.

Pak, pakje en pakkende titel
Juist als voorbeeldfunctie legt het politieke pak, het kostuum van gemeenteraadslid een groter gewicht op het laten liggen van dat pakje met shag of sigaretten. Een pakkende titel lag dus voor de hand: "Raadslid Van Gellekom (LA) stopt ermee" . Want een ieder weet dat zo´n pakkende titel uitnodigt tot lezen.

    
René van Gellekom
Koppensnellers
Inmiddels zijn wij erachter gekomen dat dit niet klopt. Binnen onze lezerskring bevinden zich koppensnellers. De koppensneller is een creatief, maar ongeduldig mens. Na het lezen van de kop gaat hij over tot het raden van het artikel dat eronder staat. En dat heeft René geweten, zo meldt hij op zijn website.

Stoppen als raadslid?
Van Gellekom vertelt: "Ik lag nog rustig in mijn bed toen de telefoon ging. "Wat lees ik nou?" vroeg de nieuwsgierige aan de telefoon. Ik wist het niet, de persoon in kwestie is een veellezer, en die kon mij wel zoveel vertellen. Vooral omdat ik mijn droom nog lag te verwerken. "Stop je ermee?". "Waarmee?" vroeg ik terwijl ik de gordijnen openrukte en de zon mijn slaapkamer binnen straalde. "Doe eens even rustig" zei ik "waar gaat dit allemaal over?" Toen ik na een verfrissende douche mijn trouwe Dell aanklikte zag ik het meteen." Op onze pagina las hij de titel die sommige op het verkeerde been heeft gezet.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen
Naast het slagen van de "Stop de smog" aktie van René en alle anderen die dat voornemen hadden, wensen wij al onze lezers een gelukkig 2003. En voor de koppensnellers hebben wij een tip. Pakkende titels dekken vaak pakkende artikelen. Daarom wensen wij ze leesgeduld. René van Gellekom blijft dus gewoon gemeenteraadslid. En... in Almere wonen geen kanibalen.

Tekst en foto´s: Redactie Almere-City

Nieuwjaarsgroet Burgemeester Ouwerkerk

Almere 03 Januari 2003
Namens het college van Burgemeester en Wethouders wens ik alle inwoners van Almere een voorspoedig en gezond 2003 toe.

    
Burgemeester Ouwerkerk
Hoewel ik niet in de toekomst kan kijken, denk ik dat 2003 voor de toekomst van Almere een belangrijk jaar wordt.

Samen met de provincie Flevoland, de regio en straks het nieuwe kabinet zal Almere belangrijke keuzes moeten maken over mogelijke verdere groei van de stad.
Voor het bestuur zijn daarbij de wensen van de huidige 165.000 inwoners voor voorzieningen in de stad een belangrijke factor.

Zodat een ieder van u zich thuis voelt in uw woonplaats.

Tot slot roep ik alvast iedereen op om 22 januari gebruik te maken van uw stemrecht voor de Tweede-Kamerverkiezingen!




Tekst: drs. H.G. Ouwerkerk
Foto: AC-team


Nieuwjaarsborrel bij de Dames van Almere

Almere 06 Januari 2003
Zondag 5 januari was de eerste zondag in 2003 dus... tijd voor een Nieuwjaarsborrel bij de "Dames van Almere".

Afrika in the picture, focus op Ghana
Na een glas champagne en een welkomstwoord van Leny Hartong voegde ook de voorzitter van Avanti haar goede wensen toe. Lifaka-Muzika speelde muziek uit Congo: soukous, salsa en rumba. Vervolgens mocht Pieter van der Linden (van de gemeentelijke stichting Samenwerk) vertellen over Ghana, de stad waar Almere een stedenband mee heeft.
Hij vergeleek de beide steden die bijna in alles verschillen: in grootte, culturele achtergrond en manier van leven. Almere heeft in dit kader al diverse konkrete aktiviteiten georganiseerd.

Uit de Nieuwsbrief van Samenwerk
Ondersteund door de gemeente Almere was er een afval-projekt opgezet in de wijk Dompoase. Bij de feestelijke opening werd een Almeerse delegatie uitgenodigden daarbij werd door een groep bewoners duidelijk gemaakt dat het geld op was en dat men vond dat Almere wel iets voor hun mocht terug doen (het overslagstation was nl midden in hun wijk gevestigd). Terwille van het algemeen belang hadden de bewoners daarmee ingestemd maar nu wilden ze kompensatie. Een groep jongeren had al wel een groot gat voor de septic tank gegraven en de betonnen fundering was ook al gelegd.

Openbaar toilet
Er werd om hulp gevraagd om een openbaar toilet te realiseren omdat daar geen geld voor was. Er werd overeengekomen dat de Chief van Dompoase en de gemeente Almere ieder de helft van de kosten voor hun rekeing zouden nemen. Afgelopen zomer 2001 kon het openbaar toilet in gebruik worden genomen. Ter verduidelijking: 40% van de bewoners van Kumasi is afhankelijk van publieke sanitaire voorzieningen. Veel traditionele huizen, de z.g. compounds, beschikken niet over een toilet omdat huisegenaren nogal eens eventueel bestaande toilettten laten verwijderen om plaats te maken voor extra woonruimte. In Kumasi is het beheer van publieke toiletten een hot item in de gemeentepolitiek, in 1997 zijn die openbare toiletten in handen gekomen van leden van de gemeenteraad. Dat had te maken met de toenmalige burgemeester die stemmen wilde winnen voor de verkiezingen. Maar de raadsleden hebben zich nooit bekommerd om onderhoud of investering. De huidige burgemeester is een groot voorstander van de privatisering van de circa 400 publieke toiletten in de stad. Het gebruik daarvan is niet eens gratis! Kost een paar eurocent maar het minimumloon staat op circa 1 euro per dag. Pieter van der Linden had ook een kleine expohoek ingericht met diverse spulletjes en info over Kumasi en Ghana
    
Pieter van der Linden


Burindese traditie en cultuur
Van de stichting "Izere" (betekent "Hoop") vertelde voorzitter André Nkeshimana dat de stichting opgericht was in 1997 voor alle Burundezen die in Nederland wonen. Ook wil de stichting informatie geven naar het publiek over het land en het Burundeze probleem en verwijzen naar de achtergronden en geschiednis. Iedereen kan hier lid van worden, niet uitsluitend Burundezen. ´Wij allen leven hier in vrijheid en veiligheid´, aldus de voorzitter ´en wij willen proberen iets te doen voor onze landgenoten die het minder hebben´. Daarom organiseren wij hiervoor 1x per jaar een inzameling voor kleding en schoenen´. Cultuur is het belangrijkste exportartikel, tenminste: dat zou het kunnen zijn!

Expositie
Ook ´Izere´ had een expohoek met informatie en kunstvoorwerpen. In het kader van de Nieuwjaarsreceptie had Leny Hartong gevraagd om een ´hapje´ op-z´n-Burundi´s´ maar dat bleek moeilijk te begrijpen omdat de dames uit Burundi gewens waren ´eten te koken´ en dan was ´eten´ ook echt ´eten´. Die hapjes waren toch geen eten! Maar de hapjes kwamen alsnog en werden met smaak verorberd door de dames en heren.

    
Andre Nkeshimana

Alomtonenkoor
Buitenlandse en Nederkandse vrouwen zongen vervolgens ´wereldmuziek´ (Afrikaanse sfeer) olv Erna Eugster. Ze begonnen met een kinderliedje waarop geklapt werd. Al spoedig stond bijna iedereen mee te zingen en te klappen. Een goed begin van het nieuwe jaar. De volgende ´Dames van Almere´ is zondag 2 februari 2003 en heeft als gasten: burgemeester Hans Ouwerkerk en zijn vrouw Gerrie. Iedereen is weer welkom vanaf 15.00 uur waarna de gast om 16.00 aan het woord zal komen.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Leefbaar Almere wil gekozen burgemeester

Almere 06 Januari 2003
Als het aan Leefbaar Almere ligt wordt burgemeester Ouwerkerk, die per juli 2003 vertrekt, opgevolgd door een burgemeester die, via een referendum, mede-gekozen is door de Almeerse bevolking zelf. Dit kan nog niet rechtstreeks, maar wel via een zogenaamd ´raadplegend´ referendum. Jeroen Mulder (LA) is zich ervan bewust dat een ´dikke meerderheid´ van de gemeenteraad tegen een raadplegend referendum is, maar ziet geen reden om af te zien van een donderdag te houden te houden debat over de kwestie.

    
Jeroen Mulder (LA)
Peiling(en)
Mulder laat weten dat zijn fractie (LA) afgelopen dagen het nodige werk heeft verzet om een voorstel op papier te krijgen. Acht van de 9 fractieleden van Leefbaar Almere hebben het verzoek tot een debat over de kwestie ondertekend. Het hadden er 9 kunnen zijn, maar één van de fractieleden was afwezig. Toch zijn 8 ondertekenaars genoeg om een spoed-debat in de raad te bewerkstelligen. Het grootste bezwaar van de tegenstanders van een raadplegend referendum veegt Mulder van tafel. In de wet staat dat er een voordracht van 2 personen, na het referendum, aan de minister gedaan moet worden. De kans bestaat dat de nummer 2 van de lijst zich terugtrekt zo gauw hij/zij kennis heeft van de uitslag van het referendum.

Medestem burgers
Mulder: "Die argumenten ken ik. Maar iemand die een functie als burgemeester wil verwerven, waarmee je volop in het publieke leven staat, moet daar toch niet bang voor zijn. Als je daar bang voor bent, ben je zowiezo niet geschikt als burgemeester. Bovendien hebben wij als gemeenteraad maar een mandaat tot 2006. De nieuw te benoemen burgemeester zit er tot 2009. Mogen de burgers daarover alsjeblieft een mede-stem in hebben?"

Eerst een peiling
Mulder laat weten er voor te voelen om een peiling onder de Almeerse bevolking te laten uitvoeren of zo´n referendum op steun kan rekenen. Landelijke peiling geven aan dat de bevolking graag gebruik zou willen maken van de mogelijkheid om via een referendum invloed op de burgemeesters-benoeming uit te oefenen. Indien het voorstel van LA, voor een spoeddebat, gehonoreerd wordt, zal dit donderdag as. gehouden worden.

Meer over het raadplegend referendum.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto: Greta Verduin

Nieuwjaarsreceptie gemeente Almere

Almere 06 Januari 2003
Het jaar 2003 heeft zijn intrede gedaan dus is het weer tijd voor allerlei Nieuwjaarsrecepties. Om te beginnen de "Nieuwjaarsinstuif" van de gemeente Almere op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 4 januari 2003. Vanaf 14.30 uur was iedereen welkom op het Stadhuis om zowel Burgemeester Hans Ouwerkerk en zijn vrouw de hand te schudden, als elkaar een goed jaar te wensen en te netwerken.Om 15.00 uur was het ´officiele´ gedeelte, waarinde Bonifatiusspeld zou worden uitgereikt aan een Almeerder die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Almeerse samenleving. Daarvoor en daarna alles in de informele sfeer met als motto "Almere Allegro!". Dat betekende door het hele Stadhuis heen levende muziek, intercultureel.

    
Grootoperettekoor in de raadszaal

Parkeerfiles
Het was een hele klus om op tijd in het Stadhuis te komen: alle parkeerplekken in de buurt van het Stadhuis waren vol, evenals de Stadhuis-parkeergarage. Logisch achteraf want er was natuurlijk ook nog eens de zaterdagmarkt op het Stadhuisplein en veel winkels in Stad die ´uitverkoop´ hielden. En tenslotte zijn we inmiddels een stad met 165.000 inwoners. Voor de overige parkeergarages stonden lange files dus het mag getuigen van doorzettings-vermogen als je met de auto kwam! Burgemeester Hans Ouwerkerk stond samen met zijn vrouw Gerrie alle goede wensen in ontvangst te nemen, waar hij zo te zien, duidelijk van genoot. Volgend jaar is deze taak weggelegd voor zijn opvolger.

    
Turkse Soefie muziek

Raadszaalfile
Beneden in de centrale Hal was het een herrie van belang, sorry: de muzikale uitingen waren wat aan de harde kant.... maar er was fris, rode of witte wijn en pils. Al meteen was het ook een drukte van belang, overal beneden, de Hal en de Burgerzaal. Tegen 15.00 uur toog men naar de Raadszaal waar Hans Ouwerker een toespraak zou houden en de Bonifatiusspeld uitgereiken. In de Burgerzaal kon men alles volgen wat er in de Raadszaal gebeurde, dus ook daar was het vol. De Raadszaal puilde uit. Ook hier moest je in de file staan in afwachting van ´misschien´ naar binnen mogen! Logisch na de verbouwing van enige jaren geleden waarhet aantal stoelen voorde ´burgers´ behoorlijk was ingekrompen.

    
Nieuwjaarsdrankjes

    
Henk Kruit
Nieuwjaarsspeech en Wereldtaal
De speech van burg. Hans Ouwerkerk was al te lezen op onze site. Hij haakte wel aktueel in op het eerste lijsttrekkersdebat en de discussie over normen en waarden. Veiligheid, wel of niet doorgroeien tot een echt grote stad... als je Ouwerkerk (diep) in zijn hart zou kijken, zou hij het liefst eerst de voorzieningen op orde hebben want die lopen gigantisch achter. Het thema is nu ´muziek´ en luidt "Almere Allegro!" . Muziek is een wereldtaal, dat wordt door iedereen begrepen. De gemeenteraad krijgt nog een kompliment voor het steeds beter dualeren! Tot juni zet hij zich nog in en gaat het dan vanaf een afstandje bekijken.

Bonifatiusspeld
Daarna kreeg Henk Kruit de Bonifatiusspeld en het woord. Kruit was erg blij met de onderscheiding en vertelde dit jaar precies 25 jaar in Almere aktief te zijn geweest. Hij pleitte specifiek voor kleine podia, juist voor kleine muziekgroepen.

Multiculturele muziek
Wat betreft de multiculturele muziek: het AJSO (=Almeers Jongeren Symfonie Orkest) speelde de sterretjes van de Burgerzaal, een groot Operakoor zong in de Raadszaal, een Surinaamse band liet terdege van zich horen in de Hal, evenals de Turkse Band Tevazu die Soefie-muziek ten gehore bracht.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Criminaliteit Almere stijgt met 20%

Almere 06 Januari 2003
In het afgelopen jaar 2002 is in Almere de criminaliteit met zo´n 20 procent gestegen. Het totaal aantal geturfde misdrijven steeg daarmee tot 17.500. Reden voor burgemeester Ouwerkerk om in zijn nieuwjaarstoespraak te ´verzuchten´ dat het zo niet langer kon doorgaan.

    
Pier Eringa
Prestatiecontract
De Flevolandse korpschef, Pier Eringa, is sinds 15 oktober vorig jaar de hoogste politiebaas in Flevoland. Ouwerkerk maakte bekend dat het aantal van 75, door Den Haag, toegezegde agenten volstrekt onvoldoende was om de problematiek in Almere het hoofd te bieden. Eringa is aangesteld op een zogenaamd prestatie-contract. Wat de prestatie is, die Eringa moet leveren, is onbekend. Maar zelf zal hij zijn hart vasthouden gezien de cijfers die er niet om liegen. Zo steeg de kans dat de Almeerder in zijn direkte woon- en leefomgeving te maken krijgt met vernielingen maar liefst met 70 procent. Ook de kans om slachtoffer te worden van bedreigingen en lichamelijk geweld steeg aanzienlijk. De kans dat de Almeerder bij thuiskomst zijn woning leeggeroofd ziet is ook gestegen.

Niet in balans; wel met Amsterdam
Ouwerkerk was het met de gemeenteraad van Almere eens dat aan verdere groei van Almere een halt moet worden toegeroepen als er niet eerst een juise balans komt met de voorzieningen. De burgervader memoreerde hierbij aan het schrijnende tekort aan onderwijshuisvesting en ziekenhuisbedden. En natuurlijk het tekort aan ´blauw op straat´ om de oprukkende criminaliteit in Almere een halt toe te roepen. Ouwerkerk benadrukte nog eens zijn insteek dat Almere er niet aan ontkomt om een samenwerkingsverband met Amsterdam en Noord-Holland aan te gaan. Als Almere dat zou doen zou de rijksoverheid veel makkelijker met de nodige voorzieningen over de brug komen, dan tot nu toe het geval is geweest.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin

Raadslid Van Gellekom: ik ga snuiven bij mijn vrouw

Almere 08 Januari 2003
In december van het afgelopen jaar brachten wij u deel 1 van het heilige voornemen van het raadslid voor Leefbaar Almere, René van Gellekom, om te stoppen met roken. Hij ging al gauw voor de bijl. Dat is ook geen wonder als je, zoals Van Gellekom, je pakkie shag ´verstopt´ in de keukenla. Dan blijkt de gang naar de nicotine een onhoudbare.

Hollandse zuinigheid
"Zeg René", zei ik vanmiddag tegen hem, "waarom gooi je dat pakkie shag niet leeg in de plee?, kun je ook niet meer in de verleiding komen". Blijkt zo´n Almeers raadslid toch een echte Hollander te zijn. Vond ie namelijk zonde. De ´slechte´ kant van het verhaal is dat René nóg een keer gezwicht is voor de peuk.
De goede kant is dat hij nu al weer een paar dagen ´clean´ is. Goed zo René! Volhouden hoor. Nu nog je vrouw met rust laten. Laat die toch in alle rust roken man! Nu noem je dat nog werken aan je relatie, maar voor je het weet sta je buiten.... te roken.

Ach die peuken toch, beste lezer
Inmiddels duren de dagen zonder mijn pakkie shag steeds langer en het wordt steeds moeilijker om niet mijn vrouw aan te vallen terwijl ze lekker een sigaretje rookt. Niet omdat ik het haar niet gun, maar om het sigaretje uit haar mond te trekken om zelf een zuig van dat ding te nemen. Het is wel goed voor onze relatie want zodra zij een peuk opsteekt ga ik gezellig naast haar zitten snuiven. Afgelopen zondag was het moeilijkst.

Mea Culpa
Na een heerlijk dineetje met wat vrienden was het niet te houden. Ja beste lezer ik heb gezondigd, Mea Culpa. Nu mijn verhaal op Almere-City staat is inmiddels ook onze regionale omroep bezig met een portret van een nicotine vrije René. Patrick de verslaggever, die toch echt een stevige paffer is, heeft bij mij thuis niet eens een sigaretje mogen draaien. Gelukkig heb ik met Ruud van den Bosch van Almere- City alleen maar telefonisch contact deze dagen, anders zou het nog erger zijn dan nu. Ja het vlees is zwak.

Waarom kan ik niet wat Rijk wel kan?
Ik heb een mateloze bewondering voor mijn maatje Rijk van der Linden die nog steeds helemaal geen peuk meer heeft aangeraakt. Waar hij werkt rookt niemand dus is het wat makkelijker voor hem. Waar het uitkomt moeten wij maar zien, maar makkelijk is het niet. Binnenkort hebben wij weer een raadsvergadering en dat zijn de moeilijkste momenten want dan kom ik die rokende fractie genoten weer tegen en natuurlijk dat rokende team van Almere-City. Gelukkig heb ik Greta Verduin die mij van allerlei adviezen voorziet, die ook in dank worden aanvaard. Zo en dan nu maar weer een kop koffie, een mens moet toch wat, niet waar.

Tekst: René van Gellekom, intro: Ruud van den Bosch
Montage: Rob Franken

Debat over referendum ´gekozen´ burgemeester week uitgesteld

Almere 08 Januari 2003
Onlangs maakten wij bekend dat Leefbaar Almere een spoeddebat wil over de mogelijkheid dat er een raadplegend referendum gehouden wordt over de nieuwe burgemeester voor Almere. De verwachting was dat dit debat donderdag 9 januari gehouden zou worden, voorafgaand aan de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

Weekje uitgesteld
Naar nu bekend is geworden is dit debat ´verplaatst´ naar maandag 13 januari. Voorafgaand aan de ´extra´ raadsvergadering van die avond, zal Leefbaar Almere haar voorstel, om de burgers - via een raadplegend referendum- bij de benoeming van een nieuwe burgemeester te betrekken, voorleggen aan de gemeenteraad. Bekend is dat de college-partijen PvdA, CDA, en GroenLinks tegenstander zijn van een dergelijk raadplegend referendum. Wat de gevolgen voor de coalitie zijn als het voorstel van Leefbaar Almere ´afgeschoten´ wordt is ongewis.

De vergadering begint 13 januari om 19.00 uur.

Tekst: Ruud van den Bosch

Leefbaar Almere doet enquete naar gekozen burgemeester

Almere 10 Januari 2003
Leefbaar Almere ziet de bui al hangen. In de gemeenteraad zal het voorstel van LA om een raadplegend referendum te houden het waarschijnlijk niet halen. De meeste partijen uit de gemeenteraad van Almere, waaronder het merendeel van de College-partijen, zien het voorstel van college-partij LA niet zitten.

Burger verdient stem
LA vindt dat de burgers een mede-bepalende stem dienen te krijgen in de opvolging van burgemeester Ouwerkerk die zijn burgemeesterschap met ingang van augustus 2003 ´aan de wilgen hangt´.

Wat vindt u?
Leefbaar Almere zal daarom zaterdag 11 januari, vanaf 13.00 uur, op de Grote Markt een enquete houden onder passanten. Diverse raadsleden van LA zullen de vraag stellen of u, als inwoners van Almere, via een raadplegend referendum, invloed zou willen uitoefenen op de keuze van een nieuwe burgemeester.
Hiermee hoopt LA sterker te staan in het debat, dat maandag 13 januari om 19.00 uur plaatsvindt in het stadhuis van Almere in de raadszaal. Direct aansluitend op het debat vindt een raadsvergadering plaats waarin ´het profiel´ van de nieuwe gewenste burgemeester besproken wordt.

Tekst: Ruud van den Bosch

Jonge Socialisten Almere organiseren verkiezingsbedat

Almere 10 Januari 2003
Het is weer tijd voor verkiezings´talk´. De 2e Kamerverkiezingen staan immers voor de deur. Op 22 januari mag u weer uw steentje aan de democratie bijdragen. In Almere organiseren de Jonge Socialisten van de PvdA een verkiezingsdebat, zodat u 22 januari wat beter beslagen ten ijs komt.

Meepraten met de landelijke partijen
De jeugdige socialisten hebben het voor elkaar gekregen dat diverse landelijke partijen een afvaardiging zullen sturen voor het te houden debat. Zo hebben de SP, GroenLinks,de PvdA,CDA, VVD en D66 toegezegd een afvaardiging te zullen sturen.

Almere centraal
De positie van Almere zal natuurlijk centraal staan, zo laten de JS in een perbericht weten, maar ook onderwerpen als huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer en veiligheid komen aan de orde. Een heuse ´ervaringsdeskundige´ zal diverse stellingen op de diverse beleidsterreinen inleiden. Volgens de JS een uitgelezen kans om de landelijke politici aan de tand te voelen.

Datum en plaats
Het debat zal plaatsvinden op 13 januari as. in het café Anno aan de Grote Markt in Almere.
Aanvang: 20.00 uur.

Tekst: redactie/persbericht

Gekozen Burgemeester of niet?

Almere 12 Januari 2003
    
Bob Fonhof en Rijk v.d. Linden
Op initiatief van Leefbaar Almere wordt er a.s. maandag een extra raadsdebat gehouden met als onderwerp "Een gekozen Burgemeester (of niet)". Vooruitlopend hierop hebben de Leefbaren zaterdag alvast een enquete onder de bewoners gehouden op de markt in Almere-stad.

Meerdere partijen
Iedereen van de LA-raadsleden die kon, was aanwezig en deed z´n best voorbijgangers te interesseren voor dit politieke item.
Maar ook de Almere Partij met voorman Bob Fonhof liet duidelijk van zich zien en horen. Van de PvdA waren Rob Beuse en Lidwien Venselaar, die een 12e plek heeft veroverd voor de Statenverkiezingen in maart a.s. aanwezig.

Tekst en foto: Greta Verduin

LA: Leninistisch Almere

Almere 13 Januari 2003
Leefbaar Almere kan misschien beter Leninistisch Almere heten. Lenin was de man die het begrip ´´proletarische voorhoede´´ verzon. Waarmee hij een excuus had om de tirannie via de achterdeur weer in te voeren. Het volk was destijds volgens de inzichten van Lenin nog niet klaar om het immense Russische rijk zelf te besturen. Dat diende nog eventjes (lees: zeventig jaar) te worden overgelaten aan die proletarische voorhoede. Die bestond uit de communisten.

Leefbaar
Is Leefbaar eigenlijk Leninistisch? Ik hoop van niet, hoewel hun rare actie om zelf eventjes een draagvlak te regelen voor een gekozen burgemeester het wel doet vermoeden. De Almeerse bevolking maakt zich namelijk in meerderheid niet erg druk om het bestuur van de stad. Dat bewijst het feit dat slechts 47 procent is komen stemmen tijdens de raadsverkiezingen. Om nu te denken dat de Almeerders ook maar enige belangstelling hebben voor de keuze van een ambtelijke functionaris die nog verder van hun bed staat dan het gemiddelde raadslid, is wat naief. Ik denk dat het opkomstpercentage van een burgemeestersreferendum veel lager uitvalt
dan die 47 procent. Zeker als er weinig aansprekende en onbekende kandidaten meedoen.

Volg Den Haag
Nu meen ik laatst ergens gelezen te hebben dat Leefbaar Almere zich wil terugtrekken uit de vertrouwenscommissie als er geen referendum of zoiets komt over de nieuwe burgemeester. Hoera! Eindelijk weten de Leefbaren in Almere hun beperkingen. Die partij moet zich volstrekt niet met de keuze van een nieuwe burgemeester bemoeien. Laat de regenten in Den Haag maar de nieuwe burgervader van Almere aanwijzen. Die weten hopelijk beter wat goed is voor de stad dan het stelletje amateurpolitici in de Almeerse gemeenteraad.

Ver van m´n bed
De overgrote meerderheid van de bevolking van Almere zal het toch roesten wat voor burgervader er zit. De arme Almeerders staan toch alleen maar in de file naar hun werk buiten de stad. Waarom zouden ze zich druk maken over deze ver van hun bed show, al speelt die zich af op hun eigen stadhuis?

Tekst:

Van Gellekom (LA) houdt vol

Almere 13 Januari 2003
Vanaf december vorig jaar houdt raadslid Van Gellekom (Leefbaar Almere) voor Almere-City een dagboekje bij over zijn pogingen om te stoppen met roken. Met veel humor en zelfspot beschrijft het raadslid hoe moeilijk het is. In december kwam hij er achter dat de verleiding soms erg groot wordt. Bovendien zitten er in zijn partij een paar rokers die gordijnen kunnen leggen waar je u tegen zegt. Per 1 januari is het in het gehele stadhuis verboden te roken. Ook in de pauzes van de raadsvergaderingen is het niet meer toegestaan in de vleugel naast de burgerzaal even een sigaretje te roken, wat tot nu toe oogluikend werd toegestaan. Voor Van Gellekom een bijkomend voordeel. Hij is er natuurlijk nog lang niet, maar voorlopig lijkt het erop dat hij van plan is vol te houden. Op dit moment is hij 7 dagen ´clean´ en niet meer in de verleiding gekomen. Over een tijdje vernemen we van hem of dat zo blijft. De redactie van Almere-City wenst René de komende tijd nog veel doorzettingsvermogen en sterkte in zijn strijd met broeder nicotine. Daarbij heeft hij in ieder geval steun van zijn fractiegenoot Rijk van der Linden, die ook gestopt is met roken.

Ha, beste lezer.
    
"Zo, gestopt met roken?"
Vriendelijke vriend ligt eruit

Na mijn zondig gedrag van vorige week zondag -ik rookte na een dineetje toch een sigaret-, zijn we inmiddels een week verder. Kortom; 7 dagen opgeschoten. 7 Dagen zonder wat eens een vriendelijke vriend en gezellig gezelschap was, een sigaret. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het wel een moeilijke week was.

Nicotine-pleister
Gelukkig brachten nicotinepleisters wel een uitkomst. In de bijsluiter stond: "Plak de pleister op een schone, makkelijke plaats". Opvolgend als ik ben had ik dat ook gedaan, alleen vroeg iedereen die ik tegenkwam: "Zo, gestopt met roken?" Ik moet ook eerlijk zeggen dat een voorhoofd niet de ideale plaats is voor zo’n pleister met een doorsnee van ±7 cm. De pleister zit inmiddels op mijn arm en ik moet je zegen er zijn minuten dat ik er niet aan denk.

Verleidingen
Tijdens de inspanningen van afgelopen zaterdag, voor het houden van een burgemeesters referendum, kwam de beproeving. Ik had samen met Wilma en Jannie afgesproken in het enige knappe Grand Café wat Almere rijk is: Le baron. Wij zouden daar een cameraploeg van de Humanistische Omroep en de BBC ontvangen. Natuurlijk werd er veel gerookt in het Grand Café en Wilma en Jannie, straffe rokers als zij zijn, lieten zich natuurlijk niet onbetuigd.

    
René met zijn steun Rijk
Beetje meeroken met Jannie
Gelukkig deed mijn pleister zijn werk en kwam er geen enkele behoeft op om mee te roken. Overigens voelde ik mij wel een beetje die profiteur die Ruud van den Bosch altijd schetst, als het over meeroken gaat. Voorlopig lijkt het allemaal goed te gaan en ook mijn vrouw is inmiddels solidair. Nee, zij is niet gestopt met roken, maar laat haar rookgerei niet in het zicht liggen, dat ligt nu in de keukenla, en na elke peuk haalt zij de asbak weg.

Rookverbod stadhuis geen probleem; rookvrije burgemeester?
Zij denkt niet aan stoppen, ach we leven ook in een vrij land, niet waar. Ik weet nog uit mijn vorige niet-rookperiode, die 8 jaar heeft geduurd, dat ik te vuur en te zwaard de rokers ging be- en veroordelen op hun gedrag. Deze keer is het anders en laat ik ze maar, maar ik voel dat ik sterker ben dan ooit en zonder blikken of blozen het algehele rookverbod, wat straks in het stadhuis geldt, aankan. Trouwens op de markt ging de enquete goed en volgens de laatste cijfers is 84% van de ge-enqueteerden voor een gekozen burgermeester.

Reeds verschenen bijdragen:
Raadslid Van Gellekom (LA) stopt ermee 31 december 2002
Raadslid Van Gellekom: ik ga snuiven bij mijn vrouw 08 januari 2003

Tekst: René van Gellekom raadslid Leefbaar Almere; intro: Ruud van den Bosch
Foto´s: René van Gellekom en Greta Verduin

Geen raadplegend referendum burgemeester

Almere 14 Januari 2003
Leefbaar Almere had hoog ingezet. In samenwerking met de Almere Partij en D´66 hebben zij,via enquetes,proberen aan te tonen dat de meerderheid van de Almeerse bevolking via een referendum inspraak wil hebben in de benoeming van een nieuwe burgemeester. Die burger liet het maandag 13 januari echter afweten. Slechts 8 belangstellenden konden zien hoe het voorstel van Leefbaar Almere het niet haalde.

Schot voor de boeg
Mulder, woordvoerder voor LA, zette direkt hard in. Hij memoreerde de raad eraan dat dit voor LA een test zou zijn. Zijn partij LA, had zich tot nu toe meegaand opgesteld en had ook, voor een goede samenwerking, ingeleverd op haar uitgangspunten. De andere collegepartijen, PvdA, CDA, GL, lieten van het voorstel van hun partner LA geen spaan heel.

    
Weinig publieke belangstelling

Beauty-contest; moment van dronkenschap
Zij maakten duidelijk dat het hier niet over een gekozen burgemeester ging, maar over een raadplegend burgemeesters-referendum. Smeeman (VVD) ging zover om de Leefbaren te betichten van volkverlakkerij, omdat zij in hun enquetes de vraag gesteld hadden of zij voor een ´gekozen burgemeester´ waren. Een gekozen burgemeester is op dit moment wettelijk helemaal niet mogelijk. Beuse (PvdA) vond een raadplegend referendum een wettelijk mogelijkheid die in een "bui van dronkenschap" door de 2e Kamer is aangenomen.

De nadelen van een beauty-contest
Op het moment dat de vertrouwenscommissie met twee namen van kandidaten komt, is het voorgekomen dat de nummer 2 zich niet aan een referendum wil onderwerpen. Volgens Pet (GL) zullen een aantal kandidaten niet eens ´solliciteren´. "Dat kunnen we ons niet permiteren", aldus Pet, die stelde dat Almere een ´zwaargewicht´ als burgemeester nodig heeft. Ook De Haas (CDA) vond het voorstel van LA ´een wassen neus´
    
LA trekt zich terug


Motie verworpen
Een door Leefbaar Almere ingediende motie werd met 13 voor en..... 23 stemmen tegen verworpen. De acht aanwezige Leefbaren kregen alleen steun van de AP (2), de VSP (1) en D´66 (2). Jan Boone (D66) stelde de motie alleen te steunen omdat het de minst slechte optie vormt die op dit moment wettelijke mogelijk is. Evenals hij spraken alle partijen zich uit voor een echte gekozen burgemeester zo gauw dit wettelijk mogelijk wordt.

Leefbaar Almere stapt uit vertrouwenscommissie; GL stapt er in
Leefbaar Almere trok uit de uitslag, de konsekwentie uit de vertrouwenscommissie te stappen. Na kort overleg werd door de raad besloten dat GroenLinks de opengevallen plaats zou opvullen met Ruud Pet.

Michel Jager (CvdK): "Ik onthoud me van reactie op wat hier plaatsvindt"
    
Michel Jager
Commissaris van de Koningin (Michel Jager) die aanwezig was om de profielschets van de nieuwe burgemeester te bespreken, zag met verbazing aan dat de Leefbaren tot twee maal toe de raadszaal verlieten om aan te geven dat zij niet wensten in te stemmen met de door de vertrouwens-commissie (voorzitter Jan Boone) opgestelde profielschets en... de vaststelling van de verordening op de commissie. Mulder (LA) liet na afloop weten dat zij het punt niet zullen opgeven en er nog op terug zullen komen.

Redaktioneel commentaartje: Het gelijk van Moede
Onze nieuwe columnist, Hanno Moede, veronderstelde in zijn laatste bijdrage ´LA=Leninistisch Almere´, dat het de Almeerse burger geen ruk interesseert hoe een nieuwe burgemeester benoemd wordt. Dat Leefbaar Almere een vloertje probeerde te leggen onder de eigen opvattingen (via enquetes onder diezelfde burgers), deed hem verzuchten: "De Almeerse bevolking maakt zich namelijk in meerderheid niet erg druk om het bestuur van de stad. Dat bewijst het feit dat slechts 47 procent is komen stemmen tijdens de raadsverkiezingen". Moede heeft gelijk gekregen. Het interesseert die burger niets. Niemandal. Het is natuulijk heel anders als je op de Grote Markt door een Leefbare een enquete onder de neus gedrukt krijgt, dan dat je naar de stembus moet om je democratische ´plicht´ te doen. Of het nu om een gekozen burgemeester gaat of om raadsleden. Als voor het kiezen van raadsleden nog niet eens 50% geinteresseerd is, dan moet het voor een burgemeesters-verkiezing wel helemaal bar en boos zijn. Bij dit door Leefbaar Almere ´opgepompte´ onderwerp zaten op de publieke tribune welgeteld 8 personen uit de bevolking. En daarvan had er eentje ook nog regelmatig moeite zijn ogen open te houden.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Almeerse theaters: geen Omniworld constructie

Almere 15 Januari 2003
Alsof het na het debacle met de N.V. Sportcomplex Omniworld de gewoonste zaak van de wereld is dat de gemeente Almere N.V.´s blijft oprichten, stelde het College van B & W dat 13 januari jl. toch voor als beheersvorm voor het nieuwe Theater /CKV-projekt. De raad bleek dat niet te zien zitten en dwong, middels een amandement van D66, tot een andere keuze namelijk een Stichting.

    
Het Theater
Kunstlinie
Hoewel het theater pas in 2005 zal zijn afgebouwd en daarmee gezicht bepalend wordt voor de ´skyline´ van Almere, heeft het al wel een naam: Kunstlinie. In het gebouw zal tevens het Centrum voor Kunstzinnige vorming onderdak vinden.

Verzelfstandiging
Diverse in- en externe afdelingen, organisaties en financieel-deskundigen hebben diverse malen negatief geadviseerd t.a.v. de beheersvorm die het College voorstelde: De N.V. Wat een hamerstuk in de raad leek te zijn, bleek uit te monden in een rommelige, langdurige discussie.
    
Wethouder Bijl
Vroeg het CDA zich in het jongste verleden al af of Almere het duurste Theater van heel Europa moest krijgen, Elma van den Worm (VVD) verbaasde zich er nu over hoe het kon dat de kosten in een half jaar tijd met maar liefst 1,5 miljoen Euro zijn gestegen.

De direkteur, wie?
Naast de verzelfstandiging is de vraag hoeveel direkteuren er moeten komen. Immers in het projekt zitten twee zelfstandige organisaties. De PvdA gaf aan één direkteur wel genoeg te vinden. Het CKV is slechts een onderhuurder.

Bijl (PvdA) doet water bij de wijn
Wethouder Bijl deed tenslotte water bij de wijn en kon akkoord gaan met de Stichtingsvorm. Hij drong wel aan op het nemen van een beslissing over de verzelfstandiging. In de commissies SO (stedelijke ontwikkeling) en MO (maatschappelijke ontwikkeling) zouden dan spijkers met koppen geslagen kunnen worden over de bouw en de financiën. Hij zegde die discussie nadrukkelijk toe.
    
Herman Linzel en Marcha Roesink
Na rommelige onderlinge overleggen en schorsingen gaan alle partijen, uitgezonderd de VVD akkoord. De laatste ziet niets in een Stichting en vroeg zich af wat de voordelen van een stichting zijn tegenover de eigen gemeentelijke dienst.

Publiek
De publieke tribune was slechts gevuld met een paar belangstellende burgers en verder geinteresseerden uit het Almeerse kunst & cultuur-wereldje, waaronder Herman Linzel, dir. Bibliotheek Almere; Peter Voorbraak, dir. Almeerse Theaters; Macha Roesink, dir. Museum de Paviljoens; Tom de Rooij, dir. CKV en Birgit Huybens, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur van de gemeente Almere.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Almere City presents: Pictures of Bob

Almere 17 Januari 2003
Wie zei daar dat politici ijdel zijn? Nou die heeft gelijk. Althans als het om Bob Fonhof, de fractieleider van de 2 man tellende fractie Almere Partij uit de gemeenteraad van Almere, gaat. Op de redactie van AC mochten wij een noodroep ontvangen van dit uitermate fotogenieke raadslid. Daarin beklaagt hij zich bij de griffie van de gemeente dat zijn portret in de nieuwe gemeentegids 2003 ontbreekt. Wij hebben het nog niet kunnen controleren want de gemeentegids is nog niet bij ons in de bus gevallen.

    
Bob Fonhof
Bob huis aan huis; verwijder uw ja/nee sticker.
Bob schrijft dat de Almere Partij uitermate te spreken is over de info die verstrekt wordt aan de burgers van Almere. Maar Bob is er slecht over te spreken dat zijn foto niet in de gids staat, zo schrijft hij. Verder vraagt Bob Fonhof nu aan de gemeente om zijn foto huis aan huis te verspreiden in geheel Almere. Daar heeft de burger recht op. Wij zijn immers de oudste plaatselijke partij in Almere, onderstreept Bob Fonhof zijn verlangens die, zo geeft hij toe, wat centen uit de gemeentekas zullen kosten, maar dat ligt niet aan hem maar aan die sufkoppen op het stadhuis. Wat Bob nog niet helemaal door heeft is dat bij sommige huizen zo´n nee-sticker op de brievenbus zit tegen ongewenste reclame. Dat lossen we op.

Fotogalerij: Bob, Bob en nog eens Bob
Almere-City heeft begrip voor Bob. Vandaar dat wij hebben besloten om een fotogalerijtje samen te stellen, waarin sprake is van Bob, Bob en nog eens Bob. Dezelfde service willen wij graag verlenen aan Marien Vlug (LA), Joost van den Donk (PvdA), Nico de Haas (CDA) en Leon Kokhuis (PvdA). Daarvan zijn de portretjes ook niet terug te vinden in de nieuwe gemeentegids. Echter dat doen wij niet gratis. Zij kunnen zich tot Almere-City wenden om afspraken te maken over deze service, die wij alleen gratis aan Bob Fonhof aanbieden. Want zeg nu eerlijk: Zo´n raadslid gun je toch een ....eeeeeh....foto.

Voor meer Bob en nog eens Bob..... kijk hier.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Rob Franken

Balade de Provence aan de Kunstgracht

Almere 19 Januari 2003
Zaterdag 18 januari 2003 werd in de Alosery Art Gallery een expositie geopend van schilderijen van Ineke ten Kaate. De Kerkgracht krijgt steeds meer betekenis als Kunstgracht, blijkt uit de vele geinteresseerden die van heinde en verre een kijkje komen nemen en vaak iets van Kunst mee naar huis nemen. Alosery heeft een permanente -steeds wisselende- glasexpositie van hoge kwaliteit en kombineert de diverse kunst-disciplines.

    
Femme au bord mer van Ineke ten Kaate

Kerkgracht: Kunstgracht
Op deze tentoonstelling zijn olieverven maar voornamelijk acryl-schilderijen te zien onder de titel Balade de Provence. Kunstenares Ineke ten Kaate heeft namelijk een huisje in de Provence (Frankrijk) waar zij zeer geinspireerd raakte. Zoals zijzelf zegt: "Dan zit ik lekker buiten op het terras aan een groot doek te schilderen, heerlijk!" Het moet gezegd, de ´touch´ is lichter dan we van haar gewend zijn en de (acryl)verf is heel direkt en snel op het doek gebracht. Met name enkele van haar schilderijen met vrouwen deden mij even denken aan Isaac Israels, de grote schilder van licht, sfeer en vrouwen.

Atelierwoningen?
Ineke ten Kaate is een oud-Almeerse en was heel tevreden over het wonen in deze stad. Er is altijd een goede wisselwerking geweest met Almere, dat ook veel interesse in haar werk had. Helaas ontbrak het haar aan atelier- annex expositieruimte. Toen zo´n 10 jaar geleden Amersfoort woningen met galerie in de aanbieding had, was de keuze snel gemaakt. Desondanks niet uit het oog, uit het hart want regelmatig wordt zij uitgenodigd voor exposities en andere kunstzinnige zaken. Zo ook zaterdag bij de Alosery Art Gallery aan de Kerkgracht in Almere. Dat er belangstelling was bleek uit de enorme belangstelling, er kon bijna niemand meer bij.
    
Ineke ten Kaate en Klaas Wilting

Feestelijke Opening
Klaas Wilting, bekend van radio en TV (o.a. van het programma De 12e Provincie) en bewonderaar van het werk van Ten Kaate, mocht de expo openen.
Hij deed dat met veel lovende woorden en vertelde dat hij bijzonder gecharmeerd was van haar klaprozen. Dat kwam goed uit want als dank kreeg hij een klaprozen-schilderij van Ineke ten Kaate.

Schuchter vioolspel
Muzikaal deed de 13-jarige Jimmy Reekers zijn best op de viool. Eerst nog wat schuchter maar zoals Sjaak Alosery opmerkte: hij speelt de sterretjes van de hemel. Behalve schilderijen van Ten Kaate is er ook glaskunst te zien van o.a. Louis la Rooij, mooie kombinatie.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur; zaterdag van 10.00-17.00 uur.
De tentoonstelling duurt nog t/m 28 februari 2003.


Tekst en foto´s: Greta Verduin

Jonge Socialisten willen meer Paars in 2e Kamer

Almere 20 Januari 2003
De inmiddels tegen de 50 jaar lopende Almeerse ex-wethoudster Lies Spruit heeft een voorkeur van de Jonge Socialisten van de PvdA in de provincie Flevoland. Zij willen deze ex-pvda-wethoudster de 2e Kamer in parachuteren. Alsof er nog niet genoeg ´Paars´ weer van stal gehaald wordt door de PvdA. Cohen, als beoogd premier voorop.

Rel
    
Zoek Lies Spruit
De komst van Lies Spruit in Almere was het gevolg van een politieke rel in 1993 die zijn weerga niet kende. De ene na de andere wethouder stapte op, als gevolg van, wat begon als, de bonnetjes-affaire van burgemeester De Cloe. Ook al een PvdA´er. Vanuit het diepe werd zij als nieuwkomer in de Almeerse politiek direct door de PvdA als toekomstig wethouder naar voren geschoven. Na alle afrekeningen, ook binnen de PvdA-Almere zelf, behoorde zij niet tot een van de twistende kampen binnen de verdeelde PvdA en daarom geschikt bevonden. In maart 1994 werd een, door de VVD gedomineerd college in elkaar getimmerd. Aan het hoofd daarvan stond een nieuwe burgemeester, Ralp Pans. Ook van PvdA huize.

Opzij voor Arie Bijl; persconferentie-rel
Het verdwijnen van Lies Spruit uit de Almeerse politiek ging ook weer met een rel gepaard. De PvdA-Almere presteerde het toen om het vertrek van Lies Spruit, een pure partijaangelegenheid, op een heuse door de gemeente georganiseerde persconferentie wereldkundig te maken. Later bleek dat burgemeester Ouwerkerk (PvdA alweer) dat aan Spruit beloofd had.

    
Mevr. Spruit
Niet gelukt in bedrijfsleven
Algemeen is bekend dat het vertrek van Spruit als wethouder beslist niet vrijwillig is geweest. De ambitieuze Arie Willem Bijl zette haar opzij. Voor de zeer, teleurgestelde, Spruit reden om de politiek voorgoed te verlaten. Zij kondigde aan "een baan in het bedrijfsleven" niet te zullen versmaden. Exit Spruit. Blijkbaar is dat haar niet bevallen en wil zij, een jaar later, alweer terug in de politiek. Zij staat op een ´onverkiesbare´ 46e plaats voor de a.s. 2e Kamer-verkiezingen voor de PvdA. Het kan verkeren.

Jonge Socialisten: "meer paars alsjeblieft!"
De Jonge Socialisten zouden dit bij uitstek ´paarse´ gezicht graag een zetel in de Haagse volksvertegenwoordiging zien bezetten. Vandaar dat zij een oproep doen om Lies Spruit de 2e Kamer in de helpen door haar een voorkeurstem te geven as. woensdag. Als Lies Spruit maar niet weer teleurgesteld wordt.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Archief

Stichting Beeldende Kunst

Almere 20 Januari 2003
Het duurt soms wat langer dan verwacht maar officieus is de Stichting Beeldende Kunst in Almere-Haven van start gegaan. Na alle verwikkelingen over het gebruik van de voormalige Cirkel Galerie in gebouw Corrosia, heeft de politiek uiteindelijk besloten voor een grootschalige Kunstuitleen, een dependance van de SKB A´dam.


Kunstuitleen Almere-Haven
De komende 5 jaar mag deze kunstuitleen laten zien of Almere hier behoefte aan heeft en of de SBK Almere-Haven hun eigen broek kan ophouden. Afdeling Amsterdam is met een kollektie van zo´n 35.000 kunstwerken de grootste kunstuitleen van Nederland. Als partikulier, bedrijf of instelling kan men een keus maken van in Nederland wonende of werkende kunstenaars. De kollektie omvat grafiek, schilderijen, beeldhouwwerk en fotografie. SKB A´dam had 9 vestigingen door het land, Almere is de tiende.

Openingstijden
Hoewel er nog geen vaste telefoonaansluiting is, zijn er wel openingstijden te melden. Sonja en Christel zijn aanwezig woensdag, donderdag en zaterdag van 12.00-17.00 uur en op vrijdag van 12.00-20.00 uur.
foto binnen

Adres
Het adres is: gebouw Corrosia, naast het Theater De Roestbak, Markt 5 in Almere-Haven.
De officiele opening zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari a.s. Verdere gegevens volgen tzt.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Laat het volk lachen

Almere 21 Januari 2003
We moeten dus weer stemmen. Alweer die tweehonderd meter door de kou om 150 zakkenvullers in het pluche te helpen. Ik begin er jeuk van te krijgen. En toch ga ik elke keer weer. Tenminste als het voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad is. Provinciale Staten, daar doe ik niet meer aan mee. Die nutteloze bestuurslaag mag van mij verdwijnen. En voor een parlement dat alleen maar mag praten maar niet mag beslissen, het Europarlement, krijgen ze mij ook niet uit mijn stoel.


Mijn stemadvies
Zal ik mijn groeiende schare trouwe lezers eens verrassen met een stemadvies? Heb lef. Stem niet strategisch. Maar volg de stem van je hart. Ook al weet je dat je de grote partij, die het dichtst bij je idealen staat, dan niet de grootste maakt. Die partij zal die idealen toch nooit uitvoeren.

Klein en fijn
Stem ze dus niet. Dan leveren ze maar geen premier, so what. Laat de Tweede Kamer nu eens echt een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. Niks strategie. Niks Go Heen of Balk Ellende. Maar kies de kleintjes. Mat Herben, die misschien na de verkiezingsnederlaag straks zijn snor weer laat groeien. Pim zou het vast zo gewild hebben, zie ik hem nog jarenlang murmelen in de Haagse wandelgangen. Of Jan Marijnissen, die blijkens zijn verkiezingsspotjes het busvervoer zo leuk op stelten zet.

Vliegend bestuur

Kies Rouvoet voor mijn part, de echte Harry Potter. Let wel: Balkenende kan niet vliegen, Rouvoet wel. Want die gelooft er echt in. Dus die kan het. Help Rouvoet in het Torentje en de man heeft geen dienstauto nodig. Die gaat met de bezem naar zijn werk. En nieuwe bezems schijnen schoner te vegen, dus wat let je. Heb je enig christelijk gevoel in je donder, stem dan Rouvoet.

Vergeet de vrolijke noten niet
En laat het volk weer eens lachen. Help die rare del van een Winny de Jong in de Kamer, net als Ratelband. Krijgen we tenminste nog eens waar voor ons geld als we naar het overgesubsidieerde Den Haag Vandaag zitten te kijken. Geef ze een zeteltje, meer niet. Da´s genoeg om weer jarenlang van de politiek te genieten.

Noodkreet
Maar kies niet ´groot´. Denk klein. Denk niet dat je met je stem iets veranderen kunt. Dus maak er het beste van en zorg dat het weer een show wordt in de Kamer. We zorgen zelf wel voor ons brood. Maar geef ons onze Spelen!

Tekst:
Montages: Rob Franken

Ontwikkeling Zuidoever Weerwater vordert gestaag

Almere 22 Januari 2003
Begin februari start de gemeente met het kappen van bomen in de lus van de A6 ter hoogte van het Weerwater. Hierdoor zijn het Weerwater en het centrum van Almere Stad vanaf de A6 straks beter zichtbaar. Deze bomen staan op grond van Rijkswaterstaat. Na het rooien brengt Rijkswaterstaat lichte glooiingen in het maaiveld aan, waardoor er banen met water, riet en grasstroken ontstaan. Ook wordt een aantal populieren op gemeentegrond langs de Paralleldreef geveld. In het kader van de Boswet worden in de winter 2003 – 2004 vervangende bomen geplant aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Sallandsekant.

Recreatie
De werkzaamheden vloeien voort uit het in 1997 vastgestelde Ontwikkelingsplan Zuidoever Weerwater. De zowel met eigen als openbaar vervoer goed bereikbare Zuidoever Weerwater moet uitgroeien tot een recreatiegebied waar optimaal gebruik van wordt gemaakt. De afgelopen jaren is al het nodige gedaan aan herinrichting, in 2003 gaat dit verder. Ook zullen er nieuwe voorzieningen komen. Op dit moment wordt gedacht aan een kiosk op het strand, een jeugdherberg en een gebouw voor botenverhuur naast de bestaande duikschool.

Tekst: Persbericht

Raadslid Van Gellekom: "Ik ben een niet-roker"

Almere 22 Januari 2003
Het raadslid Van Gellekom (Leefbaar Almere) houdt voor Almere-City een dagboekje bij over zijn pogingen te stoppen met roken. Vandaag meldt hij trots dat hij kan zeggen: "Ik ben een niet roker". Maar is dat zo?
Hij schrijft: "Er gaan uren voorbij dat ik niet aan roken denk". Wij gunnen René zijn tot nu behaalde succes en bewonderen, straffe rokers als wij zelf zijn, zijn doorzettingsvermogen, maar zo´n zinnetje zet ons wel op het verkeerde been. Er zijn dus momenten dat René wél aan roken denkt. Echt afgekickt is hij dus nog niet. Als ik hem zo op zijn webcam zie zitten, met die blik en die hand bij de mond, dan heeft René nog wel een weg te gaan. Wij zullen zien bij zijn volgende aflevering. Dat René reclame maakt voor zijn webcam vinden wij niet erg. Wij zullen zelfs de URL vermelden. Want van reclame maken zijn ook wij niet vies.

    
Almere-City camera bewaking in de raadszaal
Smog-alarm-fase 3
De plaats waar ik vroeger, toen ik nog rookte, het vaakste een peuk op stak was op mijn zelfgebouwde kantoor. Eigenlijk is kantoor een groot woord omdat het gewoon een gedeelte van de garage is waar ik met wat hout, laminaat en een witkwast een beetje gezellige werksfeer heb gecreëerd. Hier staan natuurlijk ook de spullen die ik nodig heb voor mijn werkzaamheden als raadslid. Een computer en natuurlijk allerhande kasten met mappen en zaken die nodig zijn voor het raadswerk. In vroegere tijden stond het hier blauw van de rook en soms ging er een smogmelding uit naar de rest van het huis, alarmfase 3. Nu ik niet meer rook is het nog steeds geen oase van frisse lucht en reinheid, maar de ernstige mistbanken zijn inmiddels wel vertrokken.

Bahama-beige ook niet lelijk
Het ziet er naar uit dat de witkwast komend voorjaar wel ter hand genomen moet worden. De laatste jaren is door dat roken van mij alles wel een beetje Bahama-beige geworden. Dat is natuurlijk wel een nadeel als je niet meer rookt. Alles moet opnieuw opgefrist worden, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Bahama-beige ook niet lelijk vind. Gelukkig komt het voorjaar er aan en kunnen wij weer een frisse start maken, met frisse nieuwe kleuren. Een oplettende lezer zal zich natuurlijk afvragen hoe het nu gaat met het stoppen met roken. Nou, beste lezer, het gaat goed.

Gestopt met de nicotine-pleister
De minuten dat ik niet aan een sigaret denk, zijn inmiddels uren geworden en de pleisters doen hun werk goed, blijkbaar. Na inmiddels de bijsluiter van die pleisters te hebben gelezen, ben ik daar inmiddels ook maar mee gestopt, want de bijwerkingen kunnen zo legio zijn dat het verstandiger is om gewoon door te roken. Verder heb ik veel last van slaapstoornissen, maar dat compenseer ik weer door het lezen van een goed boek en kijken wat voor onzin er nu weer allemaal op internet staat, mijn onzin trouwens niet uitgesloten. Dat heb ik zelf geschreven dus dat hoef ik niet te lezen, dat scheelt weer.

    
Eigen camera bewaking thuis
Op webcam te zien dat ik niet rook
Sinds vorige week heb ik ook een webcam geïnstalleerd en er zijn al vele gluurders bij het daadslid geweest. Volgens gegevens ben ik het enige gemeenteraadslid in Nederland dat de hele dag te volgen is, als ik tenminste op kantoor ben. Zo kunnen ook de lezers van dit feuilleton zien dat ik ook echt niet meer rook. Nadeel is wel dat eens lekker ongegeneerd aan je kont krabben ook niet meer kan.
Ik doe het wel natuurlijk(hahahahaha). Ach er is weer een schone week van niet roken voorbij en dat blijft ook zo, deze week durf ik ook echt te zeggen: "Ik ben een niet roker".

Tekst: René van Gellekom
Foto´s: AC-team

PvdA verdubbelt aanhang in Almere

Almere 23 Januari 2003
Bij de verkiezingen voor de 2e Kamer heeft de PvdA haar aanhang bijna zien verdubbelen...in Almere. In 2002 stemden 15,8% van de kiesgerechtigde Almeerders op de PvdA voor het parlement. In 2003 op 22 januari verdubbelde dit tot maar liefst 30,6%. Het ´Fortuyn-effect´ dat in 2002 de PvdA, ook in Almere, een gevoelige afstraffing gaf, is door het "Bos-effect" geheel te niet gedaan. De LPF zakt dan ook in Almere van 23,1 naar 8,5%. Stemmers die bijna allemaal weer teruggaan naar het vertrouwde PvdA-nest in Almere. Als er op ditzelfde moment verkiezingen voor de gemeenteraad in Almere zouden worden gehouden met deze cijfers zou dit het ´wegvagen´ van Leefbaar Almere betekenen, die vorig jaar o.a., op het ´Fortuyn-effect´de PvdA ´leegat´.


GroenLinks verliest in Almere; kleurloze Visser het bos in
De VVD maakt in Almere, evenals landelijk het geval, een ´bescheiden´ winst; van 19,4% in 2002 naar 24,8 % in 2003. Opvallend is verder dat in Almere de aanhang voor de SP groter is dan die voor GroenLinks, conform de landelijke trend. GroenLinks-Almere boekt een gevoelig verlies; van 8,1 naar 5,6%. Volgens ´ingewijden´ het gevolg van het kleurloze optreden van de ´duale´ wethouder voor deze partij in Almere: Heleen Visser, die vooral met haar optreden in de laatste uitzending "Ter Verantwoording" van de lokale omroep Studio Almere-tv, een weinig geïnspireerde GroenLinkse wethouder neerzette.
In de uitzending maakte zij zich er druk om dat de bomen in de Almeerse bossen te dicht op elkaar stonden, zodat zij met haar omvangrijke gestalte niet door het bos kon lopen. Echter ook landelijk kon Femke Halsema (GL), die van dat soort problemen geen last heeft, een verlies niet voorkomen.

Opkomst
Almere dat traditiegetrouw het laagste opkomstpercentage van Flevoland had, maakte voor 2003 een uitzondering. In Almere was het opkomstpercentage voor deze landelijke verkiezingen 76,1%. Landelijk was het opkomstpercentage 79,9%. Het CDA-Almere, altijd al een buitenbeentje (gemeenteraad 4 zetels, 1 wethouder) ten opzichte van de landelijke politiek maakt ook dit keer die positie waar. Landelijk is het CDA de grote winnaar. De aanhang in Almere daalde bij deze landelijke verkiezingen van 16,2 naar 15,8%; een bescheiden verliesje.

Aktie 555 bij stembureau´s ondervindt kritiek
Lijsttrekker voor de 2e Kamer,André Rouvoet, van de ChristenUnie heeft onlangs het voorstel gedaan om de aktie "Giro 555" voor Hongerend Afrika bij de stembureau´s een plaatsje te geven. Ook in Almere stonden op veel stembureau´s deze collecte-"stem"-bussen. Veel Almeerders is dat in het verkeerde keelgat geschoten. Enkelen vonden het een aanfluiting dat zij bijna door de ´dwingende ogen´ van anderen gedwongen werden een bijdrage te geven. Een bijstandsmoeder verzuchtte dat zij straks eerst moest gaan sparen voor zij van haar stemrecht gebruik kon maken. Anderen vroegen zich af waar het einde van dit soort zaken is: "Als je dit toestaat krijg je straks "Green Peace" of het "Rode Kruis" met bedelstalletjes bij de verkiezingen in stembureau´s". Een slecht zaak volgens velen.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Afscheidnemen van Giovanni

Almere 23 Januari 2003
Vrijdag 24 januari 2003 is iedereen van harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Giovanni Vittali. Dat gebeurt in Buurthuis Grienden en Meenten aan de Jaagmeent 189 in Almere-Haven van 15.00 tot 17.00 uur.

    
Giovanni Vittali
Betrokkenheid
Gio Vittali is al jarenlang een zeer betrokken bewoner van deze wijk. In 1996 werd hij bewonerscommissielid van Legodorp (zoals de Oostgriend als koosnaampje kreeg: witte huizen met rode daken). Daarnaast is hij enige tijd bestuurslid geweest van de toenmalige stichting SBP, tegenwoordig Bewoners Belangen Vereniging (ism woningbouwver.Goede Stede). Vanaf maart 1998 werd hij voorzitter van de Bewoners Vereniging Grienden en Meenten tot 14 oktober 2002 toen hij meedeelde zijn bestuursfunktie te willen beeindigen per 1 januari 2003.

Keuze maken
De reden daarvan is van persoonlijke aard, waar in zijn leven inmiddels zoveel veranderd is dat hij een keuze moest maken. Hij heeft gekozen voor werken enmeer genieten van zijn vrije tijd. (als bestuurslid ging daar steeds meer vrije tijd in zitten). Gelukkig voor hetbestuur heeft Gio toegezegd op de achtergrond nog enige aktiviteiten voor de Verenigingte willen verrichten.

Aktief bestuur
Zonder andere bewonersorganisaties tekort te doen: deze Bewonersvereniging is één van de goede voorbeelden van bewonersparticipatie! Ze hadden al snel een eigen krantje (klein begonnen, groot gegroeid) met daarin alle informatie voor -maar ook van- de bewoners zelf. Zij geven voorlichting over nieuwe gemeentelijke ontwikkelingen, zoals bijv. een Wijkregisseur, het Woonlastenfonds enHuursubsidies. Maar ook zijn hierin alle belangrijke telefoonnummers te vinden van Politie, Stadsdeelkantoor, Buurtbemiddeling en allerlei andere Servicenummers. Wat mijzelf bijzonder verheugt, is de bijzondere belangstelling van deze wijk voor Kunst in de openbare ruimte. Dankzij een Bewonersvereniging G&M-initiatief isdan ook bij een bushalte een Kunstwerk gerealiseerd dat niet alleen de bewoners wilden maar dat ook grote waardering van de gemeente heeft gekregen.

Tekst en scan: Greta Verduin

Het BinnensteBuiten in Buiten

Almere 25 Januari 2003
Sinds januari 2003 heeft Almere er een culturele attraktie bij: een buurt-theatervoor peuters en kleuters. Buurttheater in de wijk Almere-Buiten onder de naam: Het BinnensteBuiten. Dat vindt steeds plaats in obs De Egelantier aan de Pieter van Damstraat 38 in Almere-Buiten (Oostvaardersbuurt). Elke laatste zondag van de maand is er een theatervoorstelling te zien voor het allerjongste publiek
    
Gerard Pillen


Buurttheater
Muziektheatermakers Ageeth de Haan en Steve Philips bijten op zondag 26 januari a.s. het spits af met de voordstelling "Hou je Vast". Alle voorstellingen zijn geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het begint om 11.00 uur en de kosten zijn extra laag slechts 2 euro per kind en 3 euro voor een volwassene.

Veel jeugd, te weinig cultuur
Het kindertheater is een initiatief van theatermakers Gerard Pillen en Anna Bilker. Toen zij enige tijd geleden in Almere-Buiten kwamen wonen, merkten zij dat er wel veel kinderen wonen maar dat er op cultureel gebied weinig te beleven viel voor de jongere jeugd. Openbare basischool De Egelantier bleek een prima lokatie om kindervoorstellingen te programmeren. De gemeente Almere en stichting Tumult werkten snel mee, zorgden dat er voor 5 maanden subsidie kwam (jan. t/m mei 2003) om theatervoorstellingen te kunnen organiseren.

Programma
Na afloop wordt bekeken of Theater Het BinnensteBuiten in een behoefte voorziet en vervolgens of dit wordt voortgezet in de zomervakantie. De planning ziet er als volgt uit: 23 februari 2003 een clownsvoorstelling "Ojé", door Sylvia Wardenaar; op 30 maart de Poppenvoorstelling "Oeps" door Lindai Boogerman; op 27 april een muziek- en poppenvoorstelling "Slang is lang"door Muziektheater Tura; en tenslotte op 25 mei de muziekvoorstelling "De Koning is gek" door Tjalling en Kees.

Tekst en foto: Greta Verduin

Opbrengst actie "Kiezen voor Afrika" in Almere

Almere 26 Januari 2003
De inzamelingsactie op 22 januari voor "Help hongerend Afrika nu" van de Samenwerkende Hulporganisaties, heeft in Almere een bedrag van € 4.968,13 opgeleverd. Ondanks het "low-profile" karakter van de actie en de korte voorbereidingstijd, zijn bij alle 73 stembureau´s in Almere collectebussen geplaatst.

Fortis
De plaatselijke Fortis-bank telde kostenloos het geld en regelde de overboeking naar Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag.

Tekst: Roelie Bosch
Foto: Greta Verduin

Broeinestcafé andere stijl

Almere 26 Januari 2003
Alweer voor de vijfde keer werd er een Broeinestcafé georganiseerd in Avanti in Almere-Haven. Broeinestcafé, bedoeld als een ontmoetingsplek, met name voor professionele kunstenaars (want dat zijn meestal toch wel aardige ´Einzelgängers´....). Behalve (her)nieuwde kennismaking, kunnen ook eventueel ideeen samen uitgewerkt of problemen gezamenlijk aangepakt worden. Ook kunnen kunstenaars op deze manier te weten komen wat er zoals speelt op cultureel gebied in Almere.

    
José Joossen
Eigen sfeer
Alle vier Broeinestcafé´s die al geweest zijn, werden georganiseerd door José Joossen, een kunstzinnige vrijwilligster. Zij heeft deze bijeenkomsten steeds, zoals dat heet gestruktureerd aangepakt. Dat betekent dat iedere bijeenkomst een eigen sfeer heeft, niet alleen op het gebied van beeldende kunst maar ook op het terrein van muziek of poëzie en gedichten. Zeer gevarieerd dus, van klassiek (pianist Willem Brons) tot het Alomtonenkoor (multicultureel vrouwenkoor) en van beeldhouwwerken tot sieraden en schilderijen. Wat iedere keer opvalt, is de niet alleen wisselende programmering van de avond maar misschien daardoor ook de steeds wisselende groep aanwezige kunstenaars.

Doe het zélf
Vorige (4e) keer werd er tijdens een open discussie geroepen door iemand geroepen dat het wat minder formeel georganiseerd zou moeten worden. De roeper woonde nog niet lang in Almere, kende praktisch niemand maar wilde meer overlaten aan de inventiviteit van de kunstenaars zelf. Hij kreeg meteen de kans om te laten zien wat hij bedoelde in deze volgende (5e) bijeenkomst van Broeinestcafé. Dat werd dus eenmalig Gerard Pillen van de onlangs opgerichte stichting Ultramarijn en het jeugdtheatergezelschap Blauwe Huis. Erg origineel was het begin niet maar wel plezierig: het betrof namelijk een Nieuwjaarsborrel!

    
Mevrouw Grégoire betrad het "podium"

Podium op maat
Pillen, gestoken in een tomatenrood pak, kondigde de avond aan, waarin verschillende aktiviteiten mogelijk waren: samen een schilderij maken, gedichten voordragen of communiceren via een bord, waar je wat op kon schrijven. Maar wie er behoefte aan had, kon het podium betreden (hoewel dat slechts een keukentrapje was...) om de andere kunstenaars te laten horen wat-ie kwijt wilde. Dichter en beeldend kunstenaar Maarten Manson beet het spits af door enige gedichten uit eigen werk voor te lezen. Uit zijn dichtbundel "Wetenschappelijke en Filosofische Gedachtegangen" enige gedichten. Lees meer

Henk Kruit
De aangekondigde komst van de Almeerse troubadour Henk Kruit ging niet door omdat hij ziek zou zijn. Navraag leerde dat de onlangs met een Bonifatiusspeld onderscheiden Henk Kruit gelukkig in goede gezondheid verkeert maar elders vertoeft.

    
Procuratiehouder tekent

Kunst in de Wijken
Het moet gezegd: de aankleding, inrichting of hoe je ´t noemen wilt, was veel sfeervoller en de Glühwein deed het ook prima. Er werd spontaan door diverse mensen op de piano gespeeld en vooral veel genetwerkt. Mevrouw Grégoire betrad de trap om te vragen of iemand wist hoe het zat met Kunst in de Wijken, dat zij in de krant had gelezen. Het idee sprak haar namelijk zeer aan! De aanwezige Janica van gemeentelijk Kunstbeleid zei dat dit wat voorbarig was omdat dit een voorstel betreft dat nog aan de raad moet worden voorgelegd ; om vervolgens hopelijk financieel gehonoreerd te worden. Maar het onderwerp was aangekaart en kon rekenen op veel interesse van de aanwezige kunstenaars.

    
Florian leeft zich uit

Schilderij
Het te-schilderen-schilderij werd slechts schoorvoetend benaderd, was ook behoorlijk klein van formaat, en uiteindelijk werd het ook geen kunststuk van formaat. Een veeg verf van de een, een handtekening van een ander, wat wilde spetters en lekker druipen.... alleen Florian zei het ontzettend leuk te vinden. Hij zette dan ook de laatste verfstreken op het doek.

Conclusie:
Gezellige avond maar op de een of andere manier zal er toch een soort tussenweg moeten komen tussen wél of niet struktuur in een dergelijke avond. Kunstenaars zijn nu eenmaal wonderlijke mensen. Aan de ene kant willen ze géén bemoeienis van de ander, aan de andere kant blijven ze zélf vaak in gebreke als het op eigen initiatief aankomt... op een avond als deze.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Het college en de toverlantaarn

Almere 27 Januari 2003
Voor het oplossen van het scholentekort heeft B&W Almere besloten een 16-klassige Montessorischool in het Laterna Magica Park te vestigen. Dit tot groot ongenoegen van omwonenden en jongeren die daar een ontmoetingsplek hebben met een skatebaan. Ondanks de Parkennota, die bebouwing van groenstukken wil tegengaan, lijkt het erop dat het groen moet wijken voor een school.

    
Henk Smeeman (VVD)

VVD op "groen" pad
Dit was voor de VVD reden genoeg om afgelopen zaterdag op werkbezoek te gaan naar het park. Daar ontmoetten zij een groep van ongeveer 50 mensen die regen en wind trotseerden om de plek eens goed te bekijken. Onder deze groep bevonden zich mensen van de Actiegroep huisvesting Montessorischool Stad, leden van het schoolteam Montessorischool Stad, Stichting Platform Filmwijk, Bewonersgroep Filmwijk, Bewonersgroep Danswijk en betrokken buurtbewoners.

    
Bewoners
Schoolproblemen
Vertegenwoordigers en ouders van de Montessorischool willen een snelle oplossing voor het huisvestingsprobleem. Toch is ook voor deze groep het park niet persé de juiste plek. De komende jaren zal de school al een noodgebouw (cabines) op het industrieterrein "de Veluwse Kant" moeten betrekken. Het heen en weer gesleep met de school over verschillende locaties komt het onderwijs niet ten goede.

Wijkproblemen
De wijkbewoners ontvingen in november een brief met het voorgenomen voorstel. Daarna werd het stil. De definitieve plannen en tekeningen zijn er nog steeds niet. De bewoners denken dat deze locatie gekozen is als goedkoopste oplossing. Zij hebben het idee dat het park opgeofferd wordt omdat de gemeente haar huiswerk niet goed heeft gedaan.
Er zijn hun inziens andere en betere locaties.


Huiswerk voor de VVD
VVD-woordvoerders Ellentrees Müller (onderwijs) en Gert-Jan Raven (stedelijk beheer) namen zich voor de zaak te onderzoeken. Ze gaan achterhalen welke alternatieven er voor de bouw van de Montessorischool in het park zijn en waarom andere locaties door het college zijn afgewezen. De oorspronkelijke plek voor de school was immers in "Tussen de Vaarten". De VVD verwijt het college slechte communicatie met zowel de betrokken partijen als de gemeenteraad. De veelgebruikte JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) zou ook niet mogen verdwijnen maar ja, de gemeente blijft natuurlijk een Toverlantaarn waar de plaatjes veranderen waar je bij staat.....

Tekst: Rob Franken
Foto´s: Greta Verduin

Almere Poëzieprijs 2003

Almere 29 Januari 2003
Vorig jaar werd tijdens de Kunst & cultuurmarkt in Almere-Haven (7-9-2002) de eerste editie van de Almere Poëzieprijs aangekondigd. Aan deze wedstrijd kon iedereen meedoen in de categorie: onder de 18 of boven de 18 jaar. De ingezonden gedichten moesten verband houden met het thema Kleur. Dit initiatief is afkomstig van de Bibliotheek Almere, het CKV (Centrum Kunstzinnige Vorming) en de vereniging Aldichter. Thom Ummels, in het dagelijks leven direkteur van Stichting Stadspromotie Almere, gaf het startsein. In zijn geestelijk leven houdt Ummels zich ook bezig met gedichten maken en voordragen en dichters. Hij is ook lid van de vereniging Aldichter. In 2002 presenteerde hij zijn dichtbundel Tomeloze Tijd.

    
Thom Ummels kondigt wedstrijd aan
Veel dichters
Er bleken heel wat Almeerders rond te lopen met poëtische talenten en dichterlijke aspiraties. Er kwamen 73 gedichten binnen van volwassenen (boven de 18) en 98 gedichten van jongeren (onder de 18). Een Jury heeft zich over alle inzendigen gebogen en was het unaniem eens met hun keuze voor de diverse prijswinnaars. Zaterdag 25 januari j.l. was de sluitingsdatum voor ook nog een publiekskeuze. In totaal zijn er (geld-)prijzen beschikbaar voor de 1e, 2e en 3e prijswinnaars in beide categorieen; plus 2x eenPublieksprijs.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is donderdag 30 januari 2003 in Avanti, Kerkgracht 4, Almere-Haven om 20.00 uur. Iedereen die geinteresseerd is of heeft mee-gekozen, is van harte welkom! De toegang is gratis. De schrijfster, zangeres en cabaretiere Marijke Boon zal de feestelijke prijsuitreikingpresenteren en muzikaal omlijsten.

Tekst en foto: Greta Verduin

Raadslid van Gellekom (LA) gezwicht voor de peuk

Almere 31 Januari 2003
De laatste weken hield het raadslid voor Leefbaar Almere, René van Gellekom, voor Almere-City een verslag bij van zijn pogingen te stoppen met roken. Met humor en zelfspot beschreef hij zijn strijd tegen zuster Nicotine. Na een kleine terugval, zag het er naar uit dat René nu echt vol zou houden. Bijna een maand lang bleef hij rookvrij. Helaas moet dit -voorlopig- de 4e en laatste aflevering zijn, want René is voor de bijl gegaan. Hij rookt weer. Volgens hemzelf ontbreekt het hem aan kracht en stelt hij in het vooruitzicht dat hij het over een tijdje nog eens gaat proberen.
Niet met die nicotine-pleisters maar desnoods met zwaardere hulpmiddelen.


Het is gebeurd!
Door René van Gellekom:

De motivatie was er wel alleen de kracht ontbrak, kortom beste lezer, ik rook weer.

IJskast druk bezocht
Nachten van wakker liggen en dagen voor ijskast om het "hongergevoel" te compenseren, ten spijt, hebben niet kunnen voorkomen dat ik weer een peuk greep. Nu blijkt dat de nicotine- pleisters niet het gewenste effect hebben, zullen er zwaardere middelen in stelling moeten worden gebracht.

Desnoods met anti-depressiva
Nog steeds sta ik achter mijn doel om te stoppen met roken en zal ik de mogelijkheden die mij nog ter diensten staan gaan aangrijpen om mijn doel te bereiken. Middelen als Lasertechniek, accupunctuur en eventueel het anti depressiemiddel Zyban zullen niet worden geschuwd om mijn strijd tegen de verslaving te winnen.

Van je vrienden moet je het niet hebben
Van de rokers krijg ik opmerkingen als: "Ach misschien was je er niet aan toe" of "Je bent gelukkig weer de oude". Valse opmerkingen natuurlijk, die rechtstreeks terug te voeren zijn op hun eigen verslaving. Of ik er nu wel aan toe ben en of ik weer de oude ben doet niets af aan het feit dat ik het vies, ongezond en vervelend vind dat ik het maar niet kan laten. Iedereen die mij publiekelijk heeft gesteund heeft ook het volste recht om mij te bekritiseren om mijn onvermogen van doorzetting op het gebied van stoppen met roken.

Ik blijf René
Gelukkig zegt dat niets over mijn persoon, maar dat is weer van een andere orde. Dus beste lezer, mocht u mij aan een zuigstok zien hangen schroom niet mij daar op aan te spreken en weet dat ik het net zo erg vind als u en de bovengenoemde middelen zo snel mogelijk ter hand zal nemen om van mijn verslaving af te komen.

Eerder verschenen

 • Raadslid Van Gellekom (LA) stopt ermee (31-12-2002)
 • Koppensnellers in Almere (1-1-2003)
 • Raadslid Van Gellekom: ik ga snuiven bij mijn vrouw (8-1-2003)
 • Van Gellekom (LA) houdt vol (13-1-2003)
 • Raadslid Van Gellekom: "Ik ben een niet-roker" (22-1-2003)

  Tekst: René van Gellekom
  Foto´s: AC-team

  Felicitatie Gemeente Almere

  Almere 31 Januari 2003
  Almere feliciteert de Kamerleden van harte met hun verkiezing en beëdiging, die gisteren in Den Haag plaatsvond. Vandaag ontvangen de Kamerleden een felicitatie in de vorm van een grote briefkaart met een cartoon, die op een ludieke wijze de kansen en vraagstukken van Almere schetst.


  Maatpak
  Na de briefkaart ontvangen de Kamerleden het boekje “Almere: Stad vol toekomst”. De jongste stad van Nederland met ruim 165.000 inwoners vindt het erg leuk en zinvol om de Kamerleden een op maat gesneden kennismakingprogramma in Almere aan te bieden.

  Tekst en cartoon: Gemeente Almere

  Bibliotheekconcert Almere

  Almere 31 Januari 2003
  Morgen 1 februari 2003 is er in de Bibliotheek Almere-stad een Blaasconcert met expositie en literaire voordracht. Het begint om 12.00 uur en de toegang is gratis!

  Blaasmuziek
  Standaard was een bibliotheek de plek bij uitstek om boeken te lezen en te lenen of informatie op te zoeken. In de Bieb in Almere-stad wordt er zaterdag muziek gemaakt. Het concert is er een uit een serie concertjes die georganiseerd worden door het CKV en de Bibliotheek in stad. In 1992 waren er al verschillende uitvoeringen o.a. Latijn-Amerikaans en een optreden van jeugdkoor de Peanuts. De expositie is afgestemd op de concerten die gegeven worden en er zijn literaire voordrachten. Deze zaterdag spelen diverse blaasensembles (eerste etage van de Bieb). Leerlingen van het CKV bespelen o.a. hobo, dwarsfluit, klarinet, trombone, trompet en blokfluit.

  Tekst: Greta Verduin