Oud Nieuws

Bob´s eerste keer

Almere 01 Maart 2003
Brullende Bob, boksende Bob, briezende Bob. De fractievoorzitter van de Almere Partij is een markant figuur in het Almeerse politieke landschap. Die, meegsleurd door zijn emotionele betrokkenheid, soms per ongeluk een "voor" stemt waar die een "tegen" bedoelde. Vragen stellend over een agendapunt dat er gelukkig niet blijkt te zijn. Tekenen van een betrokken mens met het geduld en de energie van een jongere. Na "Almere City presents: Pictures of Bob" laten wij dit keer een andere kant zien van Bob. Iedere zaterdag doet Bob zijn "Keek op de Week" op Radio Almere 107.8. Hierbij Bob´s eerste keer.

Mijn eerste keer
In het begin liep ik nog met de gedachte rond dat ze een soort eilandje in het IJsselmeer hadden gemaakt met een weggetje en een bootje om in ´dat Almere´ te komen. In de krant stond een artikel dat je nu ook vanuit A´dam de polder in kon komen, dus stapte ik in mijn auto richting Almere. Ik zag in hoofdzaak een brug en een doorgaande weg die nog niet klaar was. Aan de eerste persoon die ik daar zag vroeg ik de weg naar Almere. Hij reageerde of-ie door een wesp gestoken was en reageerde met: "Werk je dan niet in deze negorij?" "Nee", antwoordde ik, "Ik ben op zoek naar Almere om te kijken of het daar leuk wonen is".

Toch niet wonen he?
De man begon meteen zijn maatjes te roepen, die lachend kwamen aanlopen. "Meneer", zei hij,
    
Bob´s Keek op de Week
"Je gaat me toch niet vertellen dat je daar wilt wonen, he?!" "Ja", zei ik, "als het de moeite waard is....". Ze stonden zich allemaal rot te lachen en ik begreep er geen hol van. Toen ze hoorden waar ik vandaan kwam, Baarn, lagen ze helemaal in een deuk: "ja, dan is het logisch, daar kunt u ook niks aan doen!". Ik begreep niet waar die gezelligheid vandaan kwam en ik voelde me voor Joker staan. Na een tijdje zeiden ze zich niet te kunnen voorstellen dat er mensen waren die in deze negorij wilden gaan wonen maar ik had een ander beeld voor ogen: een mooie nieuwe stad. Tenslotte wezen ze mij de weg en ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje de kriebels kreeg toen ik door de polder reed. Helemaal toen ik in Almere-Haven aankwam: er werd wel hard gewerkt maar er was verrekte weinig klaar, zeker nog geen stad.

Almeers lollig
Toen ik de eerste de beste bouwvakker zag, dacht ik dat ik ook maar eens lollig moest zijn en ik vroeg hem of-ie wist waar Almere lag. "Meneer, als je je ogen de kost zou geven, zou je zien waar we mee bezig zijn; er wonen hier ook al diverse mensen!" Geen leuke grap dus van mij. Op een gegeven moment ben ik maar weer in de auto gestapt richting huis. Bij de Hollandse Brug werd ik direkt herkend. Tk groette de heren waarop zij mij toeriepen dat ik niet moest vergeten een schaap en een geit aan te schaffen. "Hoezo?" vroeg ik. "Die zul je nodig hebben om in leven te blijven en die geit is nodig om je tuintje te maaien!" Het hele koor stond zich rot te lachen en ik kreeg toch een gevoel van: misschien hebben ze toch een beetje gelijk...


Tekst: Bob Fonhof, intro: Rob Franken
Foto´s: AC-team

Nieuwe uitdagingen voor de HVA

Almere 01 Maart 2003
Zaterdag 28 februari 2003 was het precies op de dag af 10 jaar dat Leo Rocourt de aktieve voorzitter was van de HVA, de Huurders Vereniging Almere. Deze vereniging heeft zich ontwikkeld tot een organisatie waar wel degelijk naar geluisterd wordt maar dat komt voornamelijk omdat de HVA goed naar de huurders heeft geluisterd!

Luisteren naar bewoners
Ontstaan uit een samenwerkingsverband met Woning Bouw Vereniging WVA, zou deze HVA momenteel in staat zijn alle huurders te vertegenwoordigen; maar de oorspronkelijke combinatie blijft bestaan. In deze konstruktie zit ook een Raad van Toezicht die kontroleert of zaken lopen zoals ze horen te lopen. In de loop der jaren zijn ook daar onderlinge problemen geweest maar gelukkig voor de huurders zijn die weer opgelost.

    
V.l.n.r. Bas van Riel, Leo Rocourt, Jos Joosen en dhr. Couvreur

Bestuursoverdracht
Tegelijk met Rocourt vonden ook zijn medebestuursleden het tijd worden om anderen nu de kans te geven hierin aktief te zijn. Exact op de dag dat hij dit werk 10 jaar had gedaan, droeg Rocourt de voorzittershamer over aan zijn opvolger Bas van Riel, die als Interim-voorzitter een nieuw bestuur zal formeren. Van Riel heeft een lange staat van dienst bij de Almeerse Brandweer gehad als Brandweercommandant. Vorig jaar, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en nalatigheid van uitgerukte brandweerlieden, waarbij ook de positie van de burgemeester in het geding kwam, heeft van Riel de konsekwenties op zichzelf betrokken en heeft zijn ontslag aangeboden. Een spijtige afronding van een zeer menselijke en betrokken Brandweercommandant. Gelukkig komt Bas van Riel nu weer terug in het lokale circuit. Bij deze bestuursoverdracht waren aanwezig om e.e.a. te tekenen: Leo Rocourt, Bas van Riel en de heren Couvreur en Joosen.

    
Kadootjes als dank
Vrijwillerswerk
Jos Joosen, als voorzitter van de Raad van Toezicht hield, mede namens de afwezige Elly Sprokkereef,,een vlammende speech met name over het vrijwilligerswerk bij de HVA. "Want je hebt geen gewoon bestuursleden nodig maar enthousiaste! verder moeten ze kennis van zaken hebben, van de Almeerse samenleving. Bovendien moet je kunnen organiseren, analyseren, samenwerken en liefst bestuurlijke ervaring hebben. Prettig is het als je een extra inbreng hebt, bijv. op het gebied van leefbaarheid of allochtonen. Daarbij nog doorzettingsvermogen en voila: vrijwilligerswerk!" concludeerde Jos Joosen. Hij gaf ook diverse mensen komplimenten voor het vele (vrijwilligers)werk dat zij gedaan hadden en bedankte, naast de Raad van Toezicht en de WVA, natuurlijk Leo Rocourt die hij de spil noemde waar alles om draaide. "Leo heeft altijd gestreefd naar eenheid van bestuur. op alle mogelijke manieren. Inzet en betrokkenheid, hopelijk kan hij dat in de Politiek waarmaken binnenkort!" De heer Couvreur werd bedankt voor zijn secretariaatswerk. Hij kan nu lekker gaan tennissen; en Bas van Riel werd sukses gewenst met zijn nieuwe kans en uitdaging voor ´het cement in de Almeerse samenleving´. Afsluitend werden kadootjes overhandigd als dank voor de vertrekkende bestuursleden en tenslotte een hapje en een drankje.

    
Nieuwe partij? Kool and the Gang

Overplakte Verkiezingsborden
De altijd aanwezige Cor Pot van de VSP (Verenigde Senioren Partij) was verontwaardigd dat er in Almere over alle verkiezingsposters andere posters waren geplakt. Ze hebben geen respekt meer voor verkiezingen, dat doe je toch niet! Gezegd moet worden: niet netjes! (en dat is dan héél netjes gezegd)

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Criminelen strippen reddingsboot Adriana II vakkundig

Almere 02 Maart 2003
In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de Almeerse Reddings Brigade gebeld door de bewakingsdienst van de jachthaven van Almere-Haven. Er was een groot gat geknipt in het hek naar haar boten en er miste een motor. Het gaat hier om een motor van 180 kilo.

Brutaal
Toen enkele leden ’s morgens polshoogte gingen nemen op de plaats van het “misdrijf” zagen zij de gedemonteerde motor op een kar tussen een aantal boten liggen. Even verderop was het hek van de haven helemaal opengeknipt en men had de motor zo naar buiten willen rijden. Men had blijkbaar de tijd gehad, want de motor en de bijbehorende meters en tellers waren kundig losgemaakt. Er was wel veel vernield aan bank en restapparatuur.


Fikse schade
Voor de tweede keer weer een pomp met slangen (nodig voor het leegpompen van zinkende schepen) meegenomen. Al met al een fikse schadepost. De leden zijn tot 12.00 uur bezig geweest met het doen van aangifte en daarna nog de hele middag om op te schrijven wat stuk is, wat mist en noem maar op. Bobby Friedlander en de leden hebben foto’s gemaakt. De technisch recherche vond ook wat mooie afdrukken en nu maar hopen dat ze gepakt worden. De leden van de reddingsbrigade vragen zich af wat mensen bezielt om te stelen? Het is makkelijk geld verdienen natuurlijk. Maar met deze actie worden andere mensen mogelijk in gevaar gebracht, want de Reddingsboot Adriana II kan voorlopig niet varen, dus we moeten maar hopen dat er niets ernstigs gebeurt op het water.

Wie helpt?
Verder gaat het bewakingsseizoen volgende maand weer beginnen met verschillende wedstrijden en de ANWB caravanshow en dan moet de boot toch weer in de vaart. Wij weten ook niet hoe we dit financieel moeten oplossen! Wie heeft er een bouwhek voor ons op korte termijn? Is de motor niet beschadigd? Kan hij nog gebruikt worden? Waar kopen we weer heel snel een pomp met veel korting? Hoe snel kan de dealer de boot weer in orde maken?

Heeft u een gepaste oplossing voor de Almeerse Reddings Brigade? Bel dan met 036-5314906 of e-mail: almeersereddingsbrigade@home.uni-one.nl

Tekst en foto: Almeerse Reddingsbrigade

Theater over "het" theater

Almere 03 Maart 2003
Donderdagavond was het zover. Een heuse gemeenteraadsvergadering met op 8 het agendapunt "Theater/CKV". Iedereen verwachtte een spannende Stephen King thriller. Een stuk waarin coalitieliefde door oppositie intriges zou worden verscheurd. Waarin de troetelkinderen van wethouder Arie Willem Bijl (PvdA), de siamese tweeling, Theater en CKV, zouden worden gescheiden. Al met al een voorstelling van wereldformaat, die te verwachten is van een theater met een wereldprijs van 80 miljoen Euro´s.

    
Siamese tweeling wordt voorgesteld aan publiek

Generale repetitie
Helaas werd de voorstelling doorgeschoven naar 6 maart. Wel prijkte in de raadszaal een maquette die inmiddels 5 miljoen gulden heeft gekost. De spelers liepen zich warm, maar de hoofdrolspeler Arie Willem Bijl schitterde door afwezigheid. Zijn stand-in Rob Beuse speelde overtuigend de standvastigheid tegen de scheiding van Theater en CKV. Een actie die van zijn kant kan rekenen op een raadscrisis. Hij beloofde dat zijn partij het toneel zou ruimen als het gebouw er niet komt.

    
The Cast: Nico van Duijn (LA), Berdien Steunenberg (CDA) en Rob Beuse (PvdA)

De produktie
    
Else Kant
Else Kant stelde het "voorlopig" definitief ontwerp van het theater voor. Zij maakte direct duidelijk dat de 80 miljoen euro niet klopte. De bouwkosten zijn slechts 50 miljoen Euro. De overige 30 miljoen zijn kosten die gemaakt zijn voor voorbereidingen, ontwerp en excursies. Zo presenteerde zij ook de van karton gemaakte maquette, die alleen al 5 miljoen gekost heeft. Architecte Sejima is in Wenen in de prijzen gevallen met dit decorstuk. Ondanks dergelijke prijzen blijft Leefbaar Almere streven naar een mindere prijs.

Aquafilie
De Japanse architecte was bij ieder bezoek aan Almere meer gaan houden van het water. Datzelfde water dat wij over de dijken hebben moeten wegpompen om een Almere te kunnen hebben. Haar aquafilie is duidelijk te zien in het ontwerp. Aan slechts één kant is het gebouw verbonden met het land. Het wordt van 3 kanten ingesloten door water. Als architectonische leek, versterkte dat bij mij de waarde van een zwemdiploma. Bij brand lijkt het toevoegen van springplanken de enige optie voor nooduitgangen. Aan de andere kant zal een gijzelingszaak zoals in Moskou opgelost kunnen worden door de Nederlandse Marine.
    
Akoestiek..stiek..stiek
In de wandelgangen verraadde een gemeenteraadslid voorstander te zijn van dit theater met aan zes kanten water.

Glas; het gestolde water
Om het ontwerp lichter te maken heeft de architekte gebruik gemaakt van glas. Waarschijnlijk om verticale spanning op te bouwen met het vlakke water. In die opzet is zij geslaagd. Als muzikant deel ik de mening van Berdien Steunenberg (CDA) dat glas een probleemmateriaal is in de leer van de akoestiek. De problemen en financiele consequenties die de Meerpaal in Dronten heeft ondervonden door deze materiaalkeuze hebben Japan schijnbaar niet bereikt. Voor de bouw van een theater kan deze keus wel eens te licht blijken om de zwaarte van een definitief ontwerp te bereiken.

    
Gemeenteraadsleden slopen theater

Interaktief
Na het heldere verhaal van Else Kant kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om de maquette te bekijken. Zij riep de kijkers op de maquette uit elkaar te halen. Dit bleek voor de gemeenteraadsleden een goede generale repetitie van 6 maart. Binnen een tiental minuten was het theater gesloopt.

    
Ontluikende liefde LA en VVD?

Voorstelling van 6 maart
Gezien de ingenomen standpunten van alle partijen belooft de gemeenteraadsvergadering van 6 maart a.s. een voorstelling te worden vol passie, conflicten en ontluikende liefde. Een aanrader voor de liefhebber van Stephen King. Wordt het een definitief ontwerp of komt het niet verder dan een definitief voorlopig ontwerp.

Tekst en foto´s: Rob Franken

Dolletjes bij de Dames

Almere 04 Maart 2003
Het was afgelopen zondag 2 maart met recht ´dolletjes´ bij de Dames van Almere. Leny Hartong, de organisator van deze maandelijkse bijeenkomsten, had Hans Becker uitgenodigd, bekend van Antiekcentrum ´de Looier´ in A´dam. Op zijn mooie groene schoenen verscheen hij in Avanti.

    
Hans Becker en Leny Hartong
Persoonlijk
Omdat Becker inmiddels al jaren in Almere woont, mocht hij zijn verhaal doen, naar hij meende over zijn zojuist uitgekomen boek over Toscane maar dat liep even anders! Uiterst vriendelijk maakte Leny hem er op attent dat deze middagen vooral bedoeld zijn om de persoon-zélf beter te leren kennen, dus dat werd een heel ander verhaal.

Levensverhaal
Het liep dus uit op het levensverhaal van Hans Becker, een man die al in een vroeg stadium doorhad dat-ie ´een voorkeur had voor oudere heren´. Dat heeft hij nog steeds, meldde hij met een big smile. Als arme student (architektuur) deed hij ´ervaring op voor de lol´ totdat men hem zei dat hij daar ook snel geld mee kon verdienen. Ja, wat doe je dan? Het was wel even wennen, vertelde Becker, maar op je buik liggen wende snel en hij bleef er ook nog lol in houden. Hij kreeg ook vaste vrienden, waarvan er één een heel bijzondere plaats in zijn leven zou innemen. Deze ´oudere heer´ vond de ideeen van Becker prima om een bedrijfje te starten in antieke spullen.

Beschermheer
Hij financierde in een pandje en Becker maakte er een zodanig bloeiend bedrijfje van dat al snel een tweede pandje gezocht moest worden. Ook dat puilde in de kortste keren uit van alle kijkers en kopers van tweedehands-spulletjes en antiek. Om een lang verhaal kort te maken: veel verschillende pandjes en panden die allemaal suksesvol bleken. Omdat een van die pandjes op de Looiersgracht zat (waaruit Becker weer vertrok naar een groter), heeft hij deze naam in ere gehouden, vandaar de naam Antiekcentrum ´De Looier´. Liefdevol vertelt hij over zijn ´beschermheer´ die helaas drie jaar geleden overleed. Meer dan vijf kwartier was Hans Becker aan het woord en zo werd het een hilarische middag omdat dingen zo recht voor z´n raap gezegd werden.

    
Hans Becker signeert zijn boek

Toscane
Afsluitend kwam hij ook toe aan zijn eigen boek, geschreven over zijn geliefde Toscane (Italie). Ook hierin staat het bol van krankzinnige en hilarische toestanden, met name over de bouw-perikelen van de bestaande Toscaanse woning. Het uitzicht is prachtig, men kijkt vanaf het terras op de zee, maar de muren die deels in de rots zijn verwerkt, zijn zogezegd zeiknat. Achteraf bleek dat de vorige bewoonster permanent de openhaard gebruikte, ook om te koken, dan heb je die problemen kennelijk niet. Maar, vertelde ´zakenman´ Becker: lees mijn boek maar, daar staat alles in! (Buon Natale in Antona). Veel van de aanwezigen waren wel geinteresseerd in méér en zo gebeurde het dat er een stapel boeken uit de auto werd gehaald en Becker op verzoek signeerde, meestal met opdracht.

Griekse maaltijd
Zoals gebruikelijk werd er na een bijeenkomst van de Dames van Almere weer gezamenlijk gegeten. Monique had (als gemotiveerde en goed-kokende vrijwilligster) een heerlijke Griekse maaltijd klaargemaakt, met tzatziki en alles wat daarbij hoort.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Stoute oma´s gezocht voor kindervoorstelling

Almere 05 Maart 2003
Jeugdtheater Het Blauwe Huis uit Almere is voor een theatervoorstelling op zoek naar oma’s die van kinderen én van theater houden. Doel: op basis van eigen ervaringen, verhalen en beelden een kindervoorstelling maken over stout zijn. Bijvoorbeeld over wat de oma’s vroeger deden als ze stout waren, en wat ze nu doen als ze stout willen zijn. En over wat ze wel zouden willen, maar niet durven.

Stout, inzet, lef en humor
De voorstelling ‘Stoute oma’s’ wordt gemaakt onder begeleiding van regisseur Gérard Pillen en dramaturg/tekstschrijver Anna Bilker, onder de vlag van Jeugdtheater Het Blauwe Huis. Het project ´Stoute oma’s´ wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, en Gemeente Almere. Van de deelnemende oma’s wordt niet per se spelervaring gevraagd, maar wel spelplezier, inzet, lef, humor, een huis in Almere én het hebben van kleinkinderen. Ook muziekspelende, zingende en dansende ´diva’s´ worden uitgenodigd te reageren.

Aanmeldingen
Er wordt gerepeteerd en gespeeld in Almere, zoveel mogelijk op scholen, in de kinderopvang en in buurthuizen. De eerste en de laatste voorstelling van de tournee zullen in de stedelijke theaters plaatsvinden. De repetitieperiode is september-oktober, de speelperiode november-december 2003. Er zullen nog vóór de zomervakantie enkele spelworkshops worden gehouden. De audities vinden plaats tussen 28 april en 9 mei 2003.
Geïnteresseerde oma’s kunnen zich aanmelden op tel. 036-5216454.

Tekst: Persbericht Jeugdtheater Het Blauwe Huis

Vulles in Haven

Almere 06 Maart 2003
Vanmorgen kreeg de gemeente een berichtje dat er grofvuil opgehaald moest worden bij een parkeerplaats op De Plaats in Almere-Haven. Daar aangekomen, bleek dat vannacht de hele zooi in de fik was gestoken.


Schade
Een ernaast geparkeerde auto was beschadigd en de ernaast staande bomen ware zwartgeblakerd. Als je langs de Marktgracht loopt, bij scholengemeenschap de Meergronden, dan wordt je daar ook niet vrolijk van: wat een troep.

Tekst en foto: Greta Verduin

Theater splijt Leefbaar-fractie

Almere 07 Maart 2003
De extra raadsvergadering van 6 maart 2003 was geheel gewijd aan hét theater-ckv-gebouw. De afgelopen twee weken had Leefbaar Almere flink de trom geroerd. Dat theater, gecombineerd met het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (ckv) moest er volgens de Leefbaren maar niet komen. Veel te duur. Aparte bouw van een theater, het ckv en een bibliotheek zou, volgens LA, veel goedkoper uitpakken. Tegen het zere been van coalitie-partner de PvdA, die bij monde van Rob Beuse, onmiddellijk reageerde door met een crisis te dreigen. Komen aan hét ´kindje´ van de PvdA zou grote gevolgen hebben. En dat deed LA ook niet, want dat theater met ckv, dat komt er. Wanneer dat is de grote vraag.

    
Nico van Duijn (LA)
De achterkamertjes; geen gulden méér
Direct aan het begin van de vergadering verzocht Leefbaar fractievoorzitter Van Duijn om een schorsing. Dit om een, te verwachten motie te bespreken in zijn fractie. De motie bleek laterondertekend dooralle coalitie-partijen; LA, CDA, PvdA en GL. Van Duijn maakte duidelijk dat zijn partij zich overgegeven had aan de ´achterkamertjes´ van de politiek waarin politieke koehandel tussen partijen bedreven wordt. Leefbaar Almere ging accoord met de in die achterkamertjes gebakken motie die het concept van het theater/ckv-gebouw overeind houdt. PvdA tevreden, die echter wel een zogenaamde veer had moeten laten voor de welwillende medewerking. De kosten van het theater mogen niet boven de 79,3 Miljoen Euro uitkomen. En verder zo liet Van Duijn doorschemeren zou een door LA tzt. in te dienen motie over het sociale gezicht (sociale woningbouw) van Almere op een welwillend onthaal van de coalitiegenoten kunnen reken. Dat is nog maar te bezien tegen die tijd, want die motie diende LA niet in.

Hanno wijst LA de weg
Leefbaar Almere begint inderdaad te leren hoe de politiek ´werkt´ en in elkaar steekt. Onze columnist Hanno Moede had in zijn column dan ook op de ´Leefbare weg´ gewezen; naar de achterkamertjes om zodoende te incasseren en het sociale gezicht van Almere te redden. Het doet deugd dat Leefbaar Almere zo goed luistert naar onze Hanno. Zeg nou zelf.

    
De Kijkdoos
De kijkdoos nader bekeken
De glazen ´kijkdoos´ naar ontwerp van de Japanse architecte Seijima mocht derhalve, zoals in de door de PvdA´er Kokhuis ingediende motie, geen cent meer kosten dan 79,3 Miljoen Euro. De kosten van de glazen cultuurtempel zijn inmiddels gestegen tot 89 Miljoen Euro dus moet er 10 Miljoen bezuinigd worden. Gestreefd echter wordt naar een bedrag van 75 Miljoen. De ´verdiensten´ zouden ter beschikking moeten komen van de nieuwe bibliotheek; een in de motie verwoordde wens van het CDA. Met behoud van de volledige functionaliteit van het gebouw zoals dat vorige week aan de raadsleden gepresenteerd is, dienen de bezuinigingen gevonden te worden in een besparing op materiaal, architectkosten en kleine wijzigingen in de constructie.
Bij de laatste mogelijkheid zou gedacht kunnen worden om het theater/ckv minder ver in het water te laten uitsteken, hetgeen besparingen oplevert in de kunstwerken onder water die het geheel moeten schragen.Mocht dit allemaal niet mogelijk zijn, dan zou gezocht moeten worden naar alternatieven (lees totaal ander ontwerp) met het overeind houden van een combinatie Theater/CKV.

    
Smeeman: Ben benieuwd hoeveel mensen op 15 mei in het busje zitten

Roep maar een busje voor Van Duijn
De fractievoorzitter van LA, Van Duijn, kondigde aan dat hij het niet zal meemaken dat er ook maar 1 Euro overschrijding van het bedrag van 79,3 Miljoen Euro zal plaatsvinden. Dan trekt hij de stekker uit het college; in ieder geval stapt hij zelf uit de politiek. Voor het hele projekt Theater/CKV had van Duijn de vergelijking gemaakt met de film ´Speed´ waarin een bus boven een bepaalde snelheid moest blijven omdat anders een bom aan boord zou ontploffen. Dit kwam hem op diverse ´leuke´ opmerkingen van o.a. het CDA en de VVD te staan: "dat busje voor meneer Van Duijn komt eraan".

    
Lankreijer spaart met snel uitgeven
Verbijstering over optreden Leefbaar-wethouder Lankreijer
Ronduit verbijsterend was het optreden van wethouder voor financiën Lankreijer (LA). Zonder blikken of blozen stelde deze financieel ´specialist´ dat flink bespaard zou kunnen worden door de oplevering van het theater/ckv een jaar naar voren te halen. Dus versneld bouwen en opleveren in 2006 in plaats van 2007. Hij becijferde de aldus bereikte ´besparing´ op 5 Miljoen Euro. Een kind kan begrijpen dat als je versneld je zakgeld uitgeeft en je jeugdspaarrekening plundert het geld eerder weg is en je daarenboven ook geen rente meer krijgt. Vragen hiernaar door Henk Smeeman (fr.voorz. VVD) werden door Lankreijer simpelweg genegeeerd en later afgedaan door Lankreijer met: "en toch is het zo". Een genante vertoning. In tegenstelling tot Lankreijer, die vond dat de boodschap van zijn partij LA duidelijk was overgekomen, liet Smeeman van de capriolen van Leefbaar Almere geen spaan heel. Ongehoord vond Smeeman het dat LA zich overgegeven had aan het door LA verfoeide spel in de achterkamertjes. En het wisselgeld dat LA incasseerde (de sociale woningbouw) vond Smeeman nog vreemder. Daarover was in het college-akkoord immers niets terug te vinden.

    
Jeroen Mulder (LA)
Leefbaar gespleten; Mulder en Van Gellekom paar apart
De gesmede motie van de coalitiepartijen (LA, PvdA, CDA en GL) die enkel en alleen tot doel had de coalitie overeind te houden, werd met 23 voor en 14 stemmen tegen aangenomen. 15 mei aanstaande moeten er dan spijkers met koppen geslagen worden in de raad over het dan voorliggende voorstel: theater/ckv, niet duurder dan 79,3 Miljoen Euro. Waar die 10 Miljoen Euro (liefst meer) bezuinigingen gevonden zijn en hoe, moet dan duidelijk worden. Eén ding is wel duidelijk. De Leefbaar-fractie die tot nu toe als een man een blok vormde blijkt op dit onderwerp gespeleten. Jeroen Mulder, toch een kopstuk in de Leefbaar-fractie, liet weten tegen de motie te stemmen. Ook René van Gellekom, die wegens ziekte niet aanwezig was, liet aan Almere-City weten, dat indien hij wel op de raadsvergadering aanwezig was geweest hij ook tegen de motie zou hebben gestemd.

Het theater dossier
 • Theater over "het" theater (3 maart 2003)
 • PvdA en Leefbaar Almere sluiten Deal (1 november 2002)
 • Leefbaar Almere geeft college-formatie op (19 maart 2002)
 • Leefbaar Almere verkiezingsprogramma "Het heft in eigen handen" (november 2001)
 • Cultuurnota en Cultuur-intendant (7 November 2001)

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s : Rob Franken

  Stadhuisperikelen

  Almere 07 Maart 2003
  De trekplek van Almere. Trekkend aan hun sigaretten, shaggies en sigaartjes zijn ze sinds kort te vinden voor het stadhuis.

      
  Tippelzone?

  Rookverbod
  Tijdens de schorsingen van gemeenteraads vergaderingen waren ze te vinden in één van de gangen van het gemeentehuis. De rokers. Die tijd lijkt echter voorbij sinds het absolute rookverbod in het gemeentehuis. Nu vieren zij hun verslaving bot, hangend voor het stadhuis. Ons inziens een genante vertoning. Almere-City pleit voor een rookzaaltje tijdens gemeenteraads- en commissievergaderingen.

  Kofferbom
  De raadsvergadering van gisteren werd extra spannend door de verschijning van de politie. In de hal van het stadhuis was een koffertje gesignaleerd. Burgemeester Ouwerkerk voerde kort overleg met de 2 politiefunctionarissen over de te volgen procedure. Een kleine 5 minuten later werd gemeenteraadslid Nico van Duijn van Leefbaar Almere met de verdachte koffer naar buiten gebracht.

      
  Bommelding?

  De koffer bleek niet meer te bevatten dan papier en enkele floppies. De heer van Duijn had de koffer per abuis alleen achtergelaten.

  Tekst en foto´s: Rob Franken

  Opening Expositie in Avanti

  Almere 08 Maart 2003
  Zondagmiddag 9 maart 2003 wordt een expositie van Rineke de Jong geopend in Avanti, van haar schilderijen, aquarellen en tekeningen. Tussen 15.00 en 17.00 uur is iedereen van harte welkom. De opening wordt verzorgd door José Joosten (van o.a. de Broeinestcafé´s) en wordt muzikaal omlijst door...... dat is nog een verrassing. Avanti zit aan de Kerkgracht 4 in Almere-Haven.

  Figuratief werk
  Rineke de Jong exposeerde in binnen- en buitenland, waar zij met haar werk regelmatig in de prijzen viel. Haar onderwerpen benadert zij veelal figuratief en zij gebruikt graag olieverf. Haar ambitie is om het vakmanschap van de oude meesters te benaderen. Haar meeste schilderijen ademen een sprookjesachtige sfeer uit, een enkele keer een wat agressiever voorstelling. Haar onderwerpen haalt zij vaak uit de mythologie, waar zij probeert de hoogtepunten in beeld te brengen, zoals men dat ook deed in vroeger tijden toen veel mensen de leeskunst niet machtig waren.

  Inspiratie
  Ook haalt zij inspiratie uit verhalen en gevoelens; maar ook een theater- of operavoorstelling inspireren haar tot een kunstwerk. De laatste tijd combineert zij vaak abstrakte achtergronden met de figuratieve voorstelling. De afgelopen jaren was zij ook aanwezig tijdens de Kunstmarkt in Haven, waarbij zij in 2002 een kunstwerk vervaardigde (zie foto) dat vervolgens geveild werd tbv de Witte Olifant. De opbrengst ging naar deze organisatie, waar jongeren met een geestelijke handicap zich onder begeleiding kunnen bezig houden met kunstzinnige aktiviteiten (ook aan de Kerkgracht gevestigd)

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Vogels van het Lepelaarplassengebied

  Almere 10 Maart 2003
  Vrijdag 7 maart 2003 kreeg gedeputeerde Laura Bouwmeester (tevens lijsttrekker PvdA Flevoland) het eerste exemplaar van dit boekje overhandigd door Jacob van Olst, direkteur van Flevo-landschap. Dit gebeurde in het expositie- en voorlichtingsgebouwtje ´De Trekvogel´, naast gemaal de Block van Kuffeler in Almere.

  De Trekvogel
  Het boekje was een mooie aanleiding om ´de Politiek´ binnen te krijgen, wat juist met de Provinciale verkiezingen voor de deur, uitstekend lukte. Ook was een van de schrijvers van het boekje, André A.van den Berg aanwezig, evenals vertegenwoordigers van diverse organisaties, een boswachter ennatuurlijk de Natuur- en Vogelwacht. Bouwmeester vertelde dat zij 20 jaar geleden, toen zij in Flevoland kwam wonen, een cursus Vogelkijken heeft gevolgd. Zij heeft met de Vogelwacht dan ook een bijzondere relatie.

      
  Laura Bouwmeester en Jacob van Olst

  Wat doet de politiek?
  Jacob van Olst greep de kans dan ook aan om richting politiek te laten horen waar Flevo-landschap voor staat, wat dat doet. Bijvoorbeeld 4500 hectare groengebieden beheren, de Lepelaar en Pampushout o.a. De bevolking weet groen + water te waarderen. Groen dat verdwijnt, dient gekompenseerd te worden. Zijn vraag aan Laura Bouwmeester luidt dan ook: wat doet de PvdA hier aan? Geantwoord wordt dat de PvdA voorstander is van ecologische zones (die ook buiten Almere doorlopen). Van Olst merkt op dat Almere heel vooruitstrevend al bij voorbaat geinvesteerd heeft in groen. Maar nu wil Almere een ´schaalsprong´; hoe investeert deze partij nu ´bij voorbaat´ in groen? Of alleen groen ´tenzij´? Ook wil hij weten hoe het zit met de provinciale rol hierin en betreurt het dat veel politici niet eens van het bestaan weten van De Trekvogel. terwijl zij toch jaarlijks 30 schoolklassen rondleiden door het gebied. Er is een vogeluitkijkplaats maar die is helaas al ettelijke keren vernield, beschadigd, ligt ook veel te afgelegen.

      
  Het boekje
  Meer voorzieningen
  Eigenlijk... zou De Trekvogel meer voorzieningen moeten krijgen in dit uitgestrekte gebied, zoals het Eksternest ook heeft, dan komt er meer sociale kontrole en het wordt attraktiever voor toeristen. Als Flevo-landschap wil men aandacht voor een (Rijks) budget hiervoor! Dan kan De Trekvogel melden wat er allemaal te zien is in de polder, natuurlijk onder begeleiding. Verder sommige gedeelten voor wandelaars, fietsers, vogelaars bestempelen met verwijs-bordjes, dan wordt het interessanter want nu weet een leek dat vaak niet. Bouwmeester zegt toe haar hele fraktie een keer hierheen mee te nemen. Zegt dat Provincie een toetsende rol blijft houden, hetgeen niet betekent dat dit uit wantrouwen gebeurt. Er wordt momenteel gewerkt aan een ecologisch masterplan, hetgeen van Olst doet afsluiten met een boodschap naar alle partijen: een Groene Boodschap!

  Prachtig vogelboekje
  Afsluitend kreeg Laura Bouwmeester het eerste exemplaar van een vogelboekje dat m.i. een "must" is voor iedere rechtgeaarde Vogelaar. Prachtige foto´s, veel informatie over soorten, broedgebieden, vogels uit natte ruigten en struweel en tabellen van vogeltellers (een overzicht van alle waargenomen vogels). Over de Lepelaarplassen en het Wilgenbos en ecologische betekenis en doelstellingen voor de toekomst. Het handzame boekje heet: Vogels van het Lepelaarplassengebied en is geschreven door Allix Brenninkmeijer, Eddy Wymenga en de al eerder genoemde André A. van den Berg.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  VBA na 25 jaar "Bij de Tijd"

  Almere 11 Maart 2003
  Dinsdag 11 maart 2003 werd in alle vroegte, om 8 uur, aan het Bestuur van de VBA (Ver. Bedrijfskring Almere) officieel het kado aangeboden, het gezamenlijk geschenk van de ere-leden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de VBA.

      
  Siemen Bolhuis

  Een klok
  Het betreft een klok, gemaakt door de Almeerse beeldhouwer Siemen Bolhuis en kan met recht ´toegepaste Kunst´ genoemd worden. De klok draagt het opschrift "Kort beraad, goed beraad"; de herhaling van deze tekst mist haar effekt niet. De vergaderklok is instelbaar op de eindtijd van de vergadering. Een dynamische voorzitter van de VBA zal de klok zeker op de gewenste eindtijd instellen!

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Voorlopige verkiezingsuitslag

  Almere 12 Maart 2003
  De onderstaande uitslagen zijn onder voorbehoud. Aanstaande donderdag wordt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2003 officieel vastgesteld door het Hoofdstembureau in Lelystad. Dan wordt ook bekend welke kandidaten eventueel op basis van voorkeurstemmen een zetel in Provinciale Staten hebben bemachtigd.

  Hogere opkomst
  In 2003 was het opkomstpercentage 45.4 % Dat is 1 % meer dan in 1999.

  Voorlopige uitslag

  Partijen Geldige stemmen Stemmen in % Aantal zetels
  CDA 22974 20.8 10
  PvdA 25157 22.8 12
  VVD 25067 22.7 11
  GroenLinks 7090 6.4 3
  D66 5506 5.0 2
  Christenunie 8801 8.0 4
  SGP 3598 3.3 1
  VSP* 1015 0.9 -
  LPF 4342 3.9 2
  SP 5058 4.6 2
  Leefbaar Flevoland 1468 1.3 -
  LNP 317 0.3 -
  Geldige stemmen 110393 45.4 47

  * Verenigde Senioren Partij

  Tekst: Provincie Flevoland

  Waar zijn de data op het Monument gebleven?

  Almere 12 Maart 2003
  In Almere-Haven gaan steeds nieuwe aktiviteiten van start maar hoe zit het met de bestaande voorzieningen? Neem bijvoorbeeld het (oorlogs) Herdenkingsmonument (met de dolfijn). Tijdens de feestelijke oplevering van het plein aan de Markt, waarbij werd gevierd dat de grote opknap-klus voor Almere-Haven, waaronder de havenkom, geslaagd was afgerond, bleek ineens de dolfijn verdwenen (zie Archief Almere-City okt.2002). Ook de tafel, waarop de dolfijn had gelegen, bleek behoorlijk beschadigd. Navraag leerde dat het gelukkig slechts ging om een reparatie....


  Data zoek
  Afgelopen weekend was tot onze verbazing nu de datumstrip verdwenen van de granieten tafel. Deze data vervullen juist een elementaire funktie: alle dagen van de oorlogstijd zijn er met een laser in-gegraveerd. Bovendien is hierbij ook rekening gehouden met ´overzeesche gebiedsdelen´ dus ook die data zijn vermeld. Bedoeling was dat men de gelegenheid kreeg ´zich te bezinnen´ bij een bepaalde datum. Waar, o waar, is de strip met die datums?

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Mulder (LPA): LA kiest voor minimaal

  Almere 14 Maart 2003
  De uit de fractie van Leefbaar Almere ´weggebonjourde´ Jeroen Mulder, geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Almere niet op. Hij gaat verder als éénmansfractie onder de naam Lijst Participatie Almere (LPA). De breuk met Leefbaar Almere kwam voor Mulder niet onverwacht.

      
  Jeroen Mulder
  Leefbaar Almere, sociaal gezicht verloren
  Mulder vindt dat de doelstellingen die LA zich heeft gesteld niet uit de verf komen. Zowel ten aanzien van de speerpunten van LA, als het betaald parkeren en het geven van ´sociaal gezicht´ aan Almere, zou LA te kort schieten. Een minimale opstelling noemt Mulder dat, waarmee hij aangeeft dat de opstelling van Leefbaar Almere eigenlijk tegen de natuur van LA ingaat; om wille van de lieve vrede (lees: het in standhouden van de huidige coalitie). Als voorbeelden noemt Mulder het loslaten van het idee door LA dat betaald parkeren afgeschaft zou dienen te worden. Maar het belangrijkste nog vindt Mulder dat LA zonder slag of stoot akkoord is gegaan met de plannen voor het theater/ckv-gebouw voor een prijs van 79,3 Miljoen Euro.

  Onverantwoorde afwegingen; niet de mijne
  Volgens Mulder is dat een uitgave die Almere zich gewoonweg niet kan veroorloven: "De bodem van de schatkist is in zicht. De afweging die de meerderheid van de fractie maakte, lag bij het instandhouden van de coalitie. Op deze manier stevent Almere af op een status van art. 12-gemeente" (opm red. een gemeente die vanwege de slechte financiële positie onder curatele komt te staan van het Rijk). Mulder had verwacht dat een hardere inzet van de zijde van LA niet direct de coaltie in gevaar had gebracht, maar wel een beter resultaat, in het belang van ALmere, had kunnen opleveren. Hij kan er slechts naar gissen waarom LA zo snel ´het vaantje gestreken´ heeft en akkoord is gegaan met de boterzachte toezegging dat het theater/ckv-gebouw niet meer zal kosten dan 79,3 Miljoen Euro.

  Ik heb geen afspraken geschonden; LA gooit modder
  De breuk tussen Mulder en de fractie kwam voor hem niet onverwacht. Volgens Mulder ´zat het er al lang aan te komen´. "Het moddergooien door LA richting mijn persoon laat ik voor hun verantwoording. Voor mij gaat het om inhoud. Ik heb altijd over de persoonlijke dingetjes heengestapt; die zijn voor mij niet belangrijk. De doelstellingen die je wilt bereiken zijn voor mij het belangrijkste. In het belang van de stad ALmere".

  Na te streven: geen mooie woorden maar daden
  Het steekt Mulder dat in het collegeprogramma veel mooie woorden gewijd worden aan ´het sociale gezicht van Almere´. Het geld moet er bij gevonden worden, want dat wordt niet aangegeven. De gelden voor het inmiddels beruchte theater/ckv-gebouw (´speeltje´ van de PvdA) zijn hem een doorn in het oog. Die zouden beter ingezet kunnen worden, zodat je aanmerkelijk goedkoper uit bent en ook geld overhoudt om aandacht te schenken aan zaken als: buurtcentra, wijkbeheer, jongeren- en ouderenhuisvesting, die er op dit moment maar bekaaid vanaf komen.

      
  Onbetrouwbaar
  Mulder: PvdA onbetrouwbaar
  Mulder schroomt niet om de PvdA een onbetrouwbare coalitie-partner te noemen. Mulder: "In het coaltieakkoord staat dat de coalitie (PvdA, LA, GroenLinks, CDA) streeft naar een sluitende begroting. De PvdA was niet bereid om naar het voorstel van LA te kijken wat geld zou besparen (aparte gebouwen theater, ckv, bibliotheek). LA is onder het juk doorgegaan met een boterzachte toezegging dat het theater/ckv niet meer mag kosten dan die 79,3 Miljoen Euro. Ik heb dan ook tegen die motie gestemd. Ik ben een principieel mens en zal verder gaan als de fractie Lijst Participatie Almere (LPA), waarbij ik het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere als uitgangspunt neem en..... het gesloten coalitie-accoord".

  In de spiegel
  Mulder verwacht niet dat zijn eenmans-fractie spoedig zal uitgroeien tot een meermans/vrouw-fractie. Wel heeft hij uit de achterban van Leefbaar Almere veel aanhankelijkheidsverklaringen binnengekregen: "Neen, niet vanuit de fractie", aldus een montere Mulder die vast van plan is zijn taak tot de volgende verkiezingen in 2006 af te maken: "Op de ochtend van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zal ík die ochtend mijzelf met een goed geweten in de spiegel kunnen aankijken".

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: AC-Team

  Leefbaar Almere zet Mulder uit fractie

  Almere 14 Maart 2003
  Jeroen Mulder is door de fractie van Leefbaar Almere uit de fractie gezet. Van beide kanten is er geen grondslag meer die vertrouwen geeft voor samenwerking in de toekomst. Fractievoorzitter Nico van Duijn en partijleider Frits Huis, hebben over de ontstane situatie met Mulder gesproken.

      
  Jeroen Mulder
  Mulder schadelijk voor partij
  Mulder wordt door LA verweten eigenmachtig en schadelijk op te treden.Een zware beschuldiging die door een woordvoerder van de partij niet tot in details nader wordt toegelicht. Volgens een ´insider´ lag het funtioneren van Jeroen Mulder onder vuur omdat zijn optreden de werksituatie verpestte. Mulder zou afspraken geschonden hebben binnen het organisatorisch verband van LA en zijn lidmaatschap van de fractie. Dat zou een onwerkbare situatie hebben veroorzaakt die er toe geleid heeft dat de fractie het vertrouwen in Mulder opzegde. In een gesprek met Mulder, waarbij parijleider Frits Huis (tevens wethouder) en fractievoorzitter Van Duijn aanwezig waren, is de conclusie getrokken dat er geen vruchtbare samenwerking meer met Mulder mogelijk zou zijn.

  Van Gellekom; Chronische dissident
  Het feit dat Mulder als enige van de fractie tegen de gezamenlijke motie van de coalitiepartijen inzake het theater/ckv gebouw zou hebben gestemd heeft geen rol gespeeld, aldus een woordvoerder. Zie ook ons bericht: Theater splijt Leefbaar-fractie.
  Mulder zal al zijn functies neerleggen, zoals: lidmaatschap van het presidium van de gemeenteraad, zijn voorzitterschap van de raadscommissie voor Algemeen Technische Zaken en zijn vicevoorzitterschap van de ingestelde enquete-commissie naar de gang van zaken omtrent Omniworld (voorzitter is R.Pet van GL).
      
  René van Gellekom
  René van Gellekom, die zichzelf een ´chronische dissident´ in de fractie noemt zegt Mulder niet te volgen: "Ik ben zelf wat je noemt een chronische dissident in de fractie en dat mag binnen Leefbaar Almere ook. Ik vind het jammer zoals het gelopen is met Jeroen Mulder. Mulder vond ik een ´goeie´, maar je moet wel zodanig binnen een fractie opereren dat je de fractie niet schaadt met je eigenzinnige optreden. Helaas is dat wel gebeurd."

  Gellekom; ik beraad me op positie na parkeerdebat
  Toch is Van Gellekom al eens eerder in conflict gekomen met zijn eigen fractie en heeft toen gedreigd met zijn opstappen. In een fractieoverleg over het betaald parkeren schoot het Van Gellekom totaal in het verkeerde keelgat dat er sprake zijn van het verhogen van de parkeertarieven met zo´n 10%. De dreiging van zijn opstappen heeft wellicht geleid tot het uitstellen van deze, door wethouder Lankreijer (ook LA), voorgestelde verhoging per 1 januari 2003. Eén van de speerpunten van LA was het afschaffen van betaald parkeren. De aan de kant gezette Mulder heeft steeds geponeerd dat afschaffen van betaald parkeren in 2004 mogelijk moest zijn.

  Parkeerdebat
  Binnenkort wordt er in de gemeenteraad van Almere een zogenaamd ´parkeerdebat´ gehouden. Op de uitkomst daarvan wil Van Gellekom niet vooruitlopen: "Ik zit zelf in de werkgroep die daarover voorstellen zal opstellen namens Leefbaar Almere. Als de uitkomst van het debat zodanig is dat ik me niet meer kan vinden in de uitgangspunten waarmee LA de verkiezingen is ingegaan, zal ik me nader op mijn positie bepalen; maar zover is het nog lang niet", aldus Van Gellekom, die benadrukt zich - tot op heden- bijzonder in de ´club´ LA thuis te voelen.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Rob Franken en Greta Verduin

  Dynamo Wonen Almere

  Almere 14 Maart 2003
  Het gaat allemaal om betaalbare Jongerenhuisvesting in Almere. Dynamo Wonene Almere is een initiatief van architektuurcentrum CASLa en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Almere. De opgave aan de studenten aan de TU-Eindhoven was het om flexibele woningen te ontwerpen met gebruikmaking van industriele bouwmethoden.


  Jongerenhuisvesting
  In de B-Passage van het Stadhuis Almere kan men de resultaten zien van dit project in de vorm van maquettes en uitgewerkte technische ontwerp-tekeningen. Ook zijn de ontwerpen ´doorgerekend´ en geevalueerd op haalbaarheid, niet alleen in materialen maar vooral in financiele zin. Daar komen verrassend betaalbare maandbedragen uit, die voor jongeren op te brengen zijn.

  Flexibel en betaalbaar
  Anneke Mezger, zelf student Bouwkunde TU, richting Vastgoed-Beheer, heeft hard meegerekend en toegezien dat de doelgroep niet uit het oog verloren werd. Want uitgaande van starters, studenten en jongeren, kun je denken aan 1-persoonskamers, met name om het enorme woningekort op te vangen. Maar in het kader van de gewenste flexibiliteit is het denkbaar dat de student of starter gaat uitbreiden naar een 2-persoonsruimte. Als er ineens een kleine bij zou komen, zou er weer ge-´flexibeld´ moeten worden.....Welnu, dit is een probleem waar de Woningcorporaties mee te maken krijgen. Wil je betaalbare woonruimte voor de beoogde doelgroep bouwen, dan zal er van tevoren duidelijk gemaakt moeten worden dat het niet de bedoeling is dat dit gezinswoningen worden. Want dan schiet dit idee zijn doel voorbij!

  Samengevat
  Almere heeft heel veel jongeren maar een groot tekort aan goedkope Jongerenhuisvesting. De doelgroep ligt in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar en bestaat uit studenten, lagere inkomens en starters. Het exploitatieresultaat zal nul of positief zijn. Doel zijn de inzet van Woningcorporaties. Oplossingen zijn: kleine appartementen en/of studentenkamers. Om e.e.a. betaalbaar te krijgen zal een hoge dichtheid van bouwen noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt: funktie-menging van wonen en winkelen of iets dergelijks. In verband met een hoger risico is dit lokatie-afhankelijk (hoewel dat soms juist weer kan werken als sociale controle) Als conclusie wordt meegegeven: het is zeker mogelijk!

      
  Uitleg voor A.W. Bijl (PvdA)

  Boekje CASLa ism DSO
  Over circa 6 weken wil men als vervolg op deze expositie (met ontwerpen op fictieve plaatsen in Almere) Er zal een boekje verschijnen en men hoopt dat er inmiddels mogelijke lokaties bekend worden gemaakt. DSO zal zich daarvoor inzetten en de ´zegen´ van Arie Willem Bijl, weth. Kunst & cultuur, kregen de ontwerpers ook, evenals een openingsspeech. De gemeenteraad zal haar fiat er nog aan moeten geven, voor er konkreet iets gebeurt.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Museum De Paviljoens en Libeskind

  Almere 14 Maart 2003
  Daniel Libeskind, die onlangs is uitgekozen als architect van de nieuwe gebouwen plus monument op Ground Zero in New York (300 mjn.euro), heeft in de jonge stad Almere een landschapskunstwerk gemaakt (1997). Het Land-Art projekt ligt in Almere-Pampus, tussen de Noorderplassen en de dijk aan het Markermeer.

      
  Daniel Libeskind
  Ground Zero
  Ground Zero betekent niet alleen een eervolle maar juist heel specifieke opdracht voor Libeskind die ontwerpt met ruimte voor herinnering en overdenking. Libeskind is geboren in Polen en kwam vervolgens in Israel, Amerika en Berlijn terecht. De joodse Libeskind voelt niet alleen zijn eigen ´ontworteling´ maar beschouwt die universeel voor deze tijd. Omdat hij de architectuur theoretisch benadert, verwacht hij van de architectuur geen direkte oplossingen, hij blijft vragen opwerpen.Voor hem betekent architektuur vooral kennisoverdracht, het "zijn" herinnert voortdurend aan het menselijk bestaan en de kennis.
      
  Joods Museum in Berlijn

  Joods Museum in Berlijn
  In 1999 werd het door Libeskind ontworpen Joods Museum geopend, een imponerend gebouw met veel symboliek en een enorme lege ruimte. Zoals Libeskind zelf opmerkte ´dat is een ruimte waar niet echt kan worden tentoongesteld. Het is een belangrijke inpandige orientatielijn die dwars door dit museum loopt en laat zien waar het in dit museum om gaat: de destruktie van de Joodse cultuur (de holocaust) kán helemaal niet worden getoond!". Ook bij Ground Zero blijft een lege ruimte over, de "voetstappen" van de Twin Towers, die dezelfde funktie heeft als bij het Joods Museum in Berlijn, namelijk: een plek om te herdenken.

  Polderland Garden of Love and Fire
  Ook in Almere is het uitgangspunt van de architekt een ruimte voor overdenking en verwijzing naar de geschiedenis. Met vijf lijnen in het landschap verbeeldt hij afstand, ruimte en tijd. Drie waterkanalen verbinden denkbeeldig drie Europese steden: Almere, Salamanca (geboortestad van de Spaanse mysticus Juan de la Cruz, die voor Libeskind een belangrijke inspiratiebron is) en Berlijn (de huidige woonplaats van Libeskind). Deze vijf lijnen kruisen elkaar in het landschap, drie waterlijnen, een voetgangerspad en een betonnen strip (met daarop een doolhofachtige konstruktie van blank aluminium). De drie waterlijnen wijzen in verschillende windrichtingen en verbinden deze drie steden denkbeeldig met elkaar. De lijn is ook mystiek en oneindig. Voor Libeskind vormden de visioenen van de 16e eeuwse mysticus Juan de la Cruz een grote inspiratie. Salamanca is dan ook een eerbetoon aan deze de la Cruz, Berlijn is de geboorteplaats van Libeskind en Almere is de plek waar het Land-Art projekt werd gerealiseerd.

      
  Garden of Love and Fire Almere

  Museum De Paviljoens
  Onder de bezielende leiding van Macha Roesink, direkteur, speelt Museum de Paviljoens aktueel in op ontwikkelingen in de samenleving. Net als het vroegere ´Aleph´ (waarbij spraakmakende exposities werden gehouden o.a. door de inzet van de toenmalige direkteur James Purvis) worden we regelmatig als het ware: opgeschrikt door expo´s waarvan je denkt: wat heeft dat nu met Kunst te maken?! Neem bijv. de laatste tentoonstelling in De Paviljoens waarbij 4000 TV-kijkende woestijnmieren fungeerden als kunstobjekt, waarbij zijzelf weer door de bezoekers bekeken werden.


  Vernieuwend en origineel
  Toegegeven: het klinkt vreemd maar Kunst mág best vreemd gevonden worden..... als het maar vernieuwend of origineel is en iets toevoegt aan het creatieve denken op kunstgebied! Dit projekt werd ontwikkeld door de kunstenaars martina Florians en Sasker Scheerder.

  Creativiteit ontwikkelen
  Tijdens deze (te korte) expositie kwamen heel veel schoolkinderen kijken; en luisteren naar de eigenaar van de mieren Ronals Adams, die ook vertelde over allerlei andere dieren die hij bij zich had: sprinkhaan, wandelende tak, vogelspin en supergrote slak. Daarna werd er ´naar model´ getekend en geschilderd. Een goed voorbeeld van kinderen laten kennismaken met Kunst, terwijl ze daar niet eens erg in hebben, ze vinden het alleen maar heel erg leuk!

  Tekst: Greta Verduin
  Foto´s: Diversen

  Studio Almere ontevreden over overeenkomst met Omroep Flevoland

  Almere 15 Maart 2003
  Het bestuur van Studio-Almere-televisie, bij monde van haar voorzitter Touwslager, mag dan tevreden zijn over de overeenkomst die gesloten is met ´grote broer´ Omroep Flevoland; de vrijwilligers Cor Esser en Cees de Lange van STA zijn dat beslist niet. In een brief (lees meer onder dit bericht) richten zij zich tot de (leden van de) gemeenteraad met het verzoek om alsnog een deel van de subsidie aan Omroep Flevoland (1,3 Miljoen GULDEN per jaar) in de kas van STA te laten vloeien.
      
  Januari 2002


  Gereserveerd, maar niet vrijgemaakt
  De laatste tijd ben ik eens gedoken in het dossier "Omroep Flevoland/Studio Almere". Echt veel wijzer word je er niet van als je afgaat op de ´noodroepen´ van diverse bij STA betrokkenen. Wat gebeurt er nu eigenlijk met dat niet uitgegeven geld over het jaar 2002, waarin Omroep Flevoland zou beginnen met het Almere-Journaal? Dat is toch een subsidie-bedrag van 1,3 Miljoen Nederlandse Guldens. Studio Almere (STA) wil het graag in kas hebben, dat zou ze zijn beloofd in een commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in januari 2002. En inderdaad; dat wilden de dames en heren politici in Almere. Wethouder Bijl (PvdA) liet Almere-City echter weten dat het gereserveerde bedrag nimmer door ´de Almeerse politiek´ uit het MIP (het spaarpotje van de gemeente Almere) voor STA is vrijgemaakt.


  Gratis apparatuur voor Omroep Flevoland
  En over de maanden januari en februari 2003 dan? Want het Almere Journaal (Almere Nieuws) is pas gestart door Omroep Flevoland per 1 maart 2003? Volgens Wethouder Bijl wordt dat geld bestemd om versneld af te schrijven op de apparatuur die Omroep Flevoland heeft moeten aanschaffen om STA te kunnen laten functioneren binnen de samenwerkingsovereenkomst; dus om de onzekerheid bij Omroep Flevoland weg te nemen omdat de subsidie (1,3 Miljoen Gulden p/j) van de gemeente Almere per jaar wordt verstrekt. De afschrijving op de apparatuur wordt zodoende versneld gedaan om Omroep Flevoland niet met de brokken te laten zitten als de subsidie onverhoopt niet verlengd zou worden in 2004
      
  Wethouder Bijl (PvdA)
  Uit de samenwerkingsovereenkomst blijkt echter duidelijk dat Omroep Flevoland hoe dan ook eigenaar is en...... blijft van de aangeschafte apparatuur die in bruikleen gegeven wordt aan STA. Een mooiere subsidie-overeenkomst met de gemeente Almere had Omroep Flevoland zich niet kunnen wensen. Gratis apparatuur!

  Wethouder Bijl: "STA moet eens op zoek naar capabel bestuur"
  Bijl: "Waar het bij STA aan ontbreekt is een capabel bestuur. Misschien moeten ze maar eens op zoek naar bestuurders die wel oog hebben voor de belangen van de vrijwilligers en STA". Voorzitter Auke Touwslager van STA was niet bereikbaar voor commentaar. Waarschijnlijk had hij het te druk met campagne voeren voor de partij Leefbaar Flevoland bij de Provinciale verkiezingen. In voorbije tijden was Touwslager raadslid voor de VVD in Almere.

  Apparatuur voor STA
  Studio Almere heeft van Omroep Flevoland gratis apparatuur in bruikleen gekregen om aan te kunnen sluiten op de techniek van Omroep Flevoland. Zo is het mogelijk dat opnamen door STA ook gebruikt kunnen worden door Omroep Flevoland en vice versa. Zo kreeg STA de beschikking over een professionele camera en montage-recorder. Toch is STA niet tevreden. STA wil, buiten de overeenkomst met Omroep Flevoland om, een eigen volwaardige positie.

  STA: spullen kosten nog niet de helft
  Cor Esser van Studio Almere laat weten dat de in bruikleen gegeven apparatuur nog niet de helft kost van het bedrag (61.400 EURO) dat Omroep Flevoland van de gemeente Almere gekregen heeft om STA van apparatuur te voorzien. Esser: "Ik heb wel verstand van die apparatuur en wat dat mag kosten. Als ik dat bij elkaar optel kom ik op ongeveer de helft. Van die 61.4000 EURO moet minstens nog de helft, in ieder geval zo´n 25.000 EURO, over zijn in de kas van Omroep Flevoland. Vandaar dat wij een brief hebben geschreven aan de (leden van de) gemeenteraad met het verzoek er voor te zorgen dat de rest in de kas van STA vloeit".

  Omroep Flevoland: Niets aan de hand
  Volgens Liesbeth van Willigen van Omroep Flevoland leeft de regionale omroep het contract met STA gewoon na: "STA heeft gekregen waar ze volgens de overeenkomst recht op heeft: een professionele camera en dito montage-recorder. Verder moeten we nog een coördinator aanstellen volgens de overeenkomst. Dat wordt waarschijnlijk Marjan Slettenhaar en intern moeten we voor haar werkzaamheden nog een plaatsvervanger vinden. Volgens mij is er dus geen probleem. Ik ken die brief van die vrijwilligers niet aan de gemeenteraad. Wat ons betreft is de samenwerkingsovereenkomst duidelijk en voeren wij die correct uit."

      
  Auke Touwslager
  Ophef rond Studio Almere; Touwslager nog niet goed als voorzitter postzegelvereniging
  Reeds eerder was er kritiek op voorzitter Auke Touwslager van STA. Op 22 mei 2000 publiceert Almere-City/GuldenNet (aanrader, want unieke foto´s van koningin Beatrix) een bericht over heimelijke opnamen die STA maakte van het bezoek van koningin Beatrix aan het Asielzoekerscentrum in Almere. Te zien en te horen was een gesprek van Beatrix met Afghaanse asielzoekers. Zo was te horen dat zij een verzoek deden aan Beatrix om voor hen een goed woordje te doen over hun verblijfsstatus. Koningin Beatrix antwoordde dat zij dit niet kon doen omdat dit niet eerlijk zou zijn. Op 29 mei van dat jaar was de Rijkvoorlichtingsdienst woedend op STA omdat die heimelijke opnamen had gemaakt van een bijeenkomst van koningin Beatrix met Aghaanse asielzoekers.

  Excuses Dial
  Stichting Dial, die de heimelijke opnamen van STA overgenomen had en ook op internet uitzond, kreeg later spijt. Toen de Rijksvoorlichtingsdienst misbaar maakte over de heimelijke opnamen bood dial-voorzitter Velsink direct haar excuses aan.

  Big Brother OF
  Op 18 juni 2000 doet STA-reporter Frank Roos een boekje open over zijn voorzitter Auke Touwslager. Deze zou nog niet in staat zijn voorzitter van een postzegelvereniging te zijn. Ook toen al speelde de gebrekkige financiële situatie bij de tv-tak van STA een rol in de frustraties van Roos. Het lijkt of met de brief van Cor Esser en Cees de Lange (beiden met eigen apparatuur vrijwillig camera-man bij STA) aan de (leden van de) gemeenteraad de geschiedenis zich herhaalt. De frustraties overgeleverd te zijn aan ´grote broer´ Omroep Flevoland zijn duidelijk. Hoe hard de beide vrijwilligers ook roepen dat de samenwerking met OmroepFlevoland o zo ´prettig´ is. Het keurslijf zit blijkbaar toch niet lekker.

  Meer informatie
 • Brief Esser en De Lange aan de gemeenteraad Lees meer
 • De samenwerkingsovereenkomst van STA met Omroep Flevoland Lees meer
 • STudio Almere start met eigen weekjournaal Lees meer
 • Studio Almere maakt gebruik van heimelijke opnamen in AZC (22 mei 2000)
 • Ruzie binnen Studio Almere
 • Frank Roos wellicht weg
 • Beerput bij Studio Almere groter dan gedacht (10 juni 2000)
 • Frank Roos trekt beerput Studio Almere verder open (18 juni 2000)

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: AC-Team

  Mulder (LPA) wil persoonsbeschadiging voor zijn

  Almere 18 Maart 2003
  De onlangs uit de fractie van Leefbaar Almere getreden Jeroen Mulder heeft in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Hans Ouwerkerk, de puntjes op de i gezet. In de brief doet Mulder (Lijst Partcipatie Almere) een aantal verzoeken die te maken hebben met zijn vertrek uit de fractie van Leefbaar Almere. Intussen is bekend geworden dat Mulder lid blijft van de ingestelde enquete-commissie Omniworld. Daarmee is Leefbaar Almere niet meer, rechtstreeks, bij deze enquete betrokken.

  Juridische bijstand gemeente; aantasting eer en goede naam
  In de brief verzoekt Jeroen Mulder o.a. om, eventueel, een beroep te kunnen doen op de zogenaamde ´molest-verzekering´ die Almere voor haar raadsleden heeft afgesloten. Te denken valt hierbij aan het ´inkinkelen´ van de ruiten van een raadslid door een boze burger. Ook valt onder deze ´molest-verzekering´ het aantasten van de goede naam en eer van een raadslid in woord en/of geschrift; hetgeen een vergrijp is dat opgenomen is in het wetboek van strafrecht. Het raadslid hoeft dus niet zelf een advocaat in de arm te nemen om de gevolgen van zijn (democratisch) functioneren in zo´n geval te laten behartigen.

  Ik wil fatsoenlijk mijn werk kunnen afmaken.
      
  Jeroen Mulder
  Alhoewel Mulder laat weten dat het slechts om een formele stellingname in zijn brief aan Ouwerkerk gaat, heeft hij daarin toch gestipuleerd, dat hij vooral ´bevreesd´ is dat Leefbaar Almere verder zou kunnen gaan met het besmeuren van zijn naam. Mulder: "In hun persbericht beschuldigen ze mij van het niet nakomen van afspraken en dat ik schadelijk gehandeld zou hebben. Daarop heb ik niet op gereageerd. Ikzelf ga niet met modder smijten. Ik wil gewoon mijn werk in de gemeenteraad op een fatsoenlijke manier afmaken. Ik wil daarbij niet gehinderd worden door beschadiging van mijn persoon door Leefbaar Almere, noch door anderen. Voor mij is het tot hier en niet verder", aldus Jeroen Mulder, die in de brief aan Ouwerkerk met name de hele kiesvereniging Leefbaar Almere, de fractie en de fractieleden en ook de wethouders voor Leefbaar Almere aanduidt als degenen die, in potentie, de naam van Mulder verder zouden kunnen beschadigen.

  Een signaal afgeven
  Verder verzoekt Mulder in zijn brief om ook ´fysiek´ duidelijk te maken dat hij niet meer bij de fractie van Leefbaar Almere behoort. Welke ´stoel´ Mulder in de raadszaal krijgt toegewezen zal 27 maart as. duidelijk zijn. Mulder benadrukt nog eens, dat zijn verzoeken ´formeel´ zijn en niet het doel hebben te suggereren dat zijn naam besmeurd zal worden door zijn vroegere fractiegenoten e.d. Maar nu reeds in een eerste persbericht de beschuldigingen door Leefbaar Almere al zwaar zijn in zijn richting, wil hij hiermee wel een signaal afgeven, hoe vervelend hij dit zelf ook vindt te moeten doen.

  De brief van Jeroen Mulder (LPA): Lees meer

  Eerder verschenen

 • Theater splijt Leefbaar-fractie
 • Leefbaar Almere zet Mulder uit fractie
 • Mulder (LPA): LA kiest voor minimaal

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto en cartoon: Greta Verduin

  Open Discussie over Kunst en Architectuur

  Almere 19 Maart 2003
  Alweer een discussie over Kunst en Architectuur op maandag 17 maart 2003 in het Alnovum in Almere, georganiseerd door architektuurcentrum CASLa. De opzet leek op eerdere discussies: een forum met ´experts´ achter de tafel, een gespreksleider en publiek in de zaal. Eigenlijk geen uitnodiging tot verrassingen, zo te zien.

  Opzet niet nieuw, wel open
  Er zou gediscussieerd worden aan de hand van stellingen, ook al niet groot nieuws. Het enige dat zeer duidelijk van tevoren was afgesproken, was dat het een ´open´ discussie moest worden, dus niet uitgaande van bestaande plannen of politieke ambities. Na de expositie in het Stadhuis Almere van fictieve Museumontwerpen van studenten aan de TU-Braunschweig (waarin hun ideeen te zien waren in maquettes en tekeningen: zie almere-nieuws dd 11 en 13 febr.03), volgde naar aanleiding hiervan deze discussie met als thema "Hoe faciliteren wij Kunst in de toekomst en welke plaats heeft de Architektuur daarin?".

      
  Het forum: Bijl, Oosterhuis, Roesink en van Grunsven

  Politieke stelling
  In het forum zaten Arie Willem Bijl, weth. Kunst & cultuur, Kas Oosterhuis, Architekt, Macha Roesink, dir. van Museum De Paviljoens en Jan van Grunsven, beeldend kunstenaar. Petra Kempf (CASLa) verwelkomde de vele aanwezigen. Cox Habbema, Cultuur-intendant Almere, leidde de discussie en opende die met de oproep te discussieren in Vrede, Vriendschap en Samenwerking.

  Stelling 1: De Politiek is te resultaatgericht. Het Nederlandse subsidiestelsel helpt de creativiteit om zeep en remt de fantasie
  Hierop volgde een boeiende discussie. Bijv. een kunstenaar wordt beoordeeld op zijn werk, en ook als kunstenaar, mens, iedere keer weer. Hoe zit dat eigenlijk met de politici? Dat is maar 1x per 4 jaar! Meer continue beoordeling, tussentijds, de politiek stimuleren! Om als kunstenaar subsidie te krijgen moet je een plan indienen, financieel onderbouwen en al die toestanden, en dan moet je je daar aan houden, mag er vooral niet van afwijken. Jammer dat de 1%-regeling verdwenen is, waarbij dat percentage van de bouw van alle openbaar toegankelijke gebouwen bestemd werd voor Kunst! Bijl roept meteen dat de gemeente een hele pot geld heeft klaar staan voor goede initiatieven van kunstenaars, dus kom maar op! Macha Roesink vindt voorwaarden scheppen belangrijk. Vanuit het publiek wordt geroepen dat de BKR-regeling indertijd (een kunstwerk inleveren in ruil voor een uitkering) kunstenaars heeft voortgebracht omdat ze daardoor hun werk konden doen. Jan van Grunsven en meer meer mensen uit de zaal zijn het daar totaal niet mee eens. Het heeft niets met subsidie te maken, een echte kunstenaar is natuurlijk nooit afhankelijk van subsidie, hij gaat gewoon zijn eigen gang. Maar faciliteiten zijn belangrijk.

      
  Discussie Emeke Quinten

  Stelling 2: Kunst moet uit zijn elitaire omgeving worden gehaald. Kunst is te behoudend, te gestroomlijnd
  Hevige discussie over moeten?! Bij Kunst moet niks! Elitair? Hoezo, Kunst staat letterlijk op straat! Kunst is pas Kunst als het door een ander (h)erkend wordt....(?) Begeleiding van Kunst? Kunst moet voor zichzelf spreken. En niet te vergeten: communicatie. Soms begrijp je kunst beter als je achtergronden weet of omstandigheden waaronder het is ontstaan. Is het Kunst als het verkocht wordt? Is waardering een criterium? Volgens Bijl kan begeleiding van Kunst en kunstenaars beter, een wordingsproces. Betekent ´elitair´ een klein groepje en als je groep vergroot is het dan minder elitair?

      
  Oosterhuis en Cox
  Stelling 3: Architectuur. Kunst behoeft geen kunstwerk als omhulsel. Vorm volgt funktie of: vorm erkent de funktie
  Oosterhuis vindt vorm volgt funktie achterhaald begrip; de architekt doet! Gebouw mag best heel mooi zijn! Roesink hoopt dat Kunst en Architektuur zelf hun voorwaarden scheppen...spanningsveld tussen twee autonome disciplines. In de zaal zijn de meningen verdeeld, afhankelijk van het soort kunst. Prachtig om in de openlucht, de buitenruimte te kunnen exposeren.... maar dit is Nederland. Daarna de bekende items: waar zijn expo-ruimten, waar valt er wat te kraken en wat moet er gebeuren in een evtl. nieuw Almeers Museum? Waar zijn de andere culturen in dit verhaal?

  Stelling 4: Museum. De huidige musea zijn statisch en beperkend en laten geen ruimte voor experimenten
  De huidige musea voldoen noch aan de belevingswereld van de bezoeker, noch aan de behoefte van de kunstenaar. Daar zijn veel aanwezigen het niet mee eens. Het Tropenmuseum is een goed voorbeeld van kijken + doen. Roesink merkt op dat je in een museum kunt kijken, en kijken is een werkwoord...Men vindt dat musea ook risico´s moeten durven nemen: meer verschillende disciplines, een soort programmering maken, als bezoeker aktief (kunnen) zijn. (zoals de Paviljoens nu al 2 jaar doen maar helaas te onbekend is). Vanuit de zaal wordt voorgesteld een museum of Casla te gebruiken als uitvalsbasis, vertrekpunt voor bijv. een fietstour langs kunst & architektuur. Daarna een workshop en wie weet wat voor ideeen er opborrelen. Kunstenaars willen hun werk toch laten zien! Is een museum een symbool? Moet er wel een gebouw komen, nu we een nieuw Theater/CKV en een Pop-muziekzaal krijgen? Casla krijgt ook nog een groot gebouw, drijvend op het water...Hoe dan ook, een Museum wil men kunnen beleven, je moet er een gevoel bij krijgen. Initiatieven in Almere zijn als een zwerm vogels: Wat doe jij? Dynamische stelsels met je buren, samenwerken.
      
  Cox Habbema en Bob Fonhof

  Stelling 5: We moeten weer zelf leren in aktie te komen. We gaan weer kraken! We moeten ons niet meer laten remmen. We verdedigen onze standpunten, zonder tegengas te geven.
  Eigenlijk is deze laatste stelling overbodig, het nodige is al gezegd, ook in het verleden bij andere discussies.

  De missende Stelling is voor mij: Hoe maken we deze discussie konkreet?!
  Er werd en wordt nog steeds heel veel gepraat in Almere. Alles kan, kom maar op met jullie ideeen, is het motto. Voor insiders is duidelijk dat er om heikele punten heen gepraat wordt, hoewel er wel hard geroepen wordt. Voor de ietwat naievere belangstellende lijkt het dat dergelijke discussies een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat. In mijn ogen is de werkelijkheid vaak een schijn-democratie. Het klopt inderdaad dat kunstenaars hun ideeen kunnen indienen. Behalve dat krenten uit de pap worden gevist tijdens het lange ambtelijke trajekt, blijkt dat echte creativiteit veel te weinig de kans krijgt. Daarvoor is waarschijnlijk ook te weinig politieke interesse, gelet op de overweldigende belangstelling van de politici. (alleen Bob Fonhof laat zich zien en horen). terwijl juist een Open discussie als deze, die niet gaat over geld maar om creativiteit en creatief denken, uitermate belangrijk is voor de besluitvorming van bestuurders! Hoe dan ook, er dient een vervolg te komen op deze praatavond. Er moet nu daadwerkelijk aktie komen, in welke vorm maakt niet uit. Wie neemt de uitdaging aan?

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Komt vrijheid en democratie uit een geweerloop?

  Almere 20 Maart 2003
  Sinds vannacht half 4 zijn woorden ingeruild voor wapens. Hoe hol klinken dan de woorden van sommige politici. Maar ja, net als in 40-45 zullen er mensen zijn die winst maken door deze oorlog.

  Vrije meningsvorming


  Golfoorlog of kruistocht


  Tekst en montage: Rob Franken

  Show voor aanstaande bruidsparen

  Almere 21 Maart 2003
  Aanstaand weekend wordt er in Dronten een show gehouden voor aanstaande bruidsparen. Centraal staan meer dan 1000 trouwringen van Atlantis. Dit is de grootste collectie in Nederland.

  Rustig kiezen
  Bij Atlantis kan in een rustieke omgeving gekozen worden voor een ring die een levenlang mee moet. En zelfs als het paar niet hun droomringen vindt, kunnen zij, in overleg met de adviseuses de modellen aanpassen aan hun eigen wensen.

      
  Showroom Atlantis Dronten

  Meerdere deelnemers
  Omdat de showroom van Atlantis groot genoeg is, zijn er meerdere deelnemers aan de show.
  Zo zal "Bruidscouture Cabral" uit Zwolle met een aantal mannequins aanwezig zijn om hun bijzondere collectie trouwjaponnen te tonen. Daarnaast wordt medewerking verleend door Drukkerij Wilmaco uit Dronten met de allernieuwste collectie uitnodigingskaarten en bedankjes. Maar ook bloemenshop Anemoon uit Dronten zal spraakmakende creatie’s van bruidsboeketten volgens de nieuwste trends tonen. Beautysalon Body en Beauty uit Dronten heeft speciaal voor de bezoekers van de show aantrekkelijke bruidsarrangementen samengesteld en zijn op beide dagen uiteraard ook verantwoordelijk voor het uiterlijk van de mannequins, die de trouwjaponnen showen.

  Fotograaf en Cadillacs
  Verder zullen de fotografen van Orbis Pictus uit Emmeloord een aantal voorbeelden van hun werk komen laten zien. Ben je liefhebber van oude amerikaanse automobielen, kom dan zeker kijken naar de verschillende auto’s van Cadillac Trouwservice uit Dronten die bij de ingang van Atlantis zullen staan.

  Plaats en tijd
  Deze show wordt gehouden op zaterdag 22 en zondag 23 maart aanstaande, van 11.00 - 17.00 uur. Atlantis is gevestigd aan De Morinel 65 te Dronten. Tel. 0321.316771.
  De toegang is gratis. Meer info op www.atlantistrouwringen.com.

  Tekst: Rob Franken
  Foto´s: Atlantis

  Turkije trekt Nederland de oorlog in

  Almere 22 Maart 2003
  De noordgrens van Irak is door 1000 Turkse commando´s overschreden. De invasie van de Turkse strijdkrachten in Noordirak heeft inmiddels de afkeuring van de Amerikanen gekregen.

  Nederlandse patriots
  Als Navo partner heeft Turkije van Nederland ondersteuning gekregen voor zijn luchtverdediging. De Nederlandse regering en het parlement hebben ingestemd met de stationering van patriots op Turks grondgebied. Dit om Turkije te beschermen tegen eventuele scud aanvallen door de Irakezen. Door de inval van het Turkse leger in Noordirak verandert de situatie drastisch.

  Nederland aktief betrokken bij de oorlog
  Door deze Turkse aktie is Nederland aktief betrokken geraakt bij de aanval op Irak. De Amerikaanse regering probeert de Turken op andere gedachten te brengen. Zij vrezen een oorlog binnen een oorlog. De oorlog tussen de Koerden en de Turken. Het is af te wachten hoe de Nederlandse regering zich uit dit wespennest weet te redden. De Duitse regering overweegt Awacs-vliegtuigen uit Turkije terug te trekken. Balkenende is aan zet.

  Tekst: Rob Franken

  Kunst op Koopavonden

  Almere 22 Maart 2003
  Langzamerhand gaat het meer bekend worden: Museum De Paviljoens is op de koopavonden geopend! Men wordt ontvangen met een kop koffie of thee en kan even rondkijken. Vanaf 20.00-22.00 uur worden op koopavonden aktiviteiten georganiseerd.

  Schurmann
  Donderdag 20 maart j.l. werd een lezing door de Duitse verzamelaar Schurmann georganiseerd. Hij vertelde vol enthousiasme aan de circa 20 belangstellenden over zijn Kunst-kollektie en het ontstaan daarvan. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gepakt door het ´verzamelvirus´ en begon toen met ruilen. In zijn huidige kollektie is ook werk opgenomen van enkele kunstenaars die momenteel te zien zijn op de expo in Museum De Paviljoens genaamd "It´s Unfair!" Schurmann weet allerlei details te vertellen over het ontstaan en de opstelling in de ruimte van de installaties. Ook weet hij veel van de ´eigenaardigheden´ en drijfveren van diverse kunstenaars.


  Kijken, niet kopen
  Na afloop was er alle gelegenheid met de verzamelaar in gesprek te gaan en nog een drankje te drinken. Hou deze (koop)avonden in de gaten want iedere keer gebeurt er weer iets anders. Museum De Paviljoens wil juist op deze laagdrempelige manier mensen laten kennismaken met Kunst, in allerlei facetten. Daarom is de toegang gratis, uitgaande van het idee: De Paviljoens krijgen (deels) subsidie van de gemeente, dus wil dit Museum iets terugdoen voor de burgers, de bewoners.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Almere bekijkt voortzetting subsidie AlmereRulez

  Almere 24 Maart 2003
  In een serie artikelen heeft Almere-City er zijn verbazing over uitgeproken dat de gemeente Almere in 2002, maar liefst 400.000 GULDEN subsidie heeft gestopt in een website. Een website die er niet voor schroomt om filmpjes op het internet te zetten, waarin aangespoord wordt tot handelingen die maatschappelijk niet door de beugel kunnen.

  Reactie wethouder Faber
  In een reactie laat verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) weten dat een en ander gezien moet worden tegen het licht dat het hier jongeren betreft. Die moeten vrij zijn om smakeloze en aanstootgevende zaken te laten zien. De gemeente Almere en verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) heeft hier maar liefst 400.000 Gulden voor over. Het is diezelfde wethouder Faber die ouderen hun toetje afnam. Dat toetje voldeed waarschijnlijk niet aan de norm smakeloos en aanstootgevend; dus weg ermee.

  Schokkende beelden; ook bij Studio Almere
  Het is niet niks wat de Almeerse belastingbetaler voor 400.000 Gulden krijgt voorgeschoteld: Dierenmishandeling, het belachelijk maken van bejaarden, het vernielen van gemeentelijk eigendom en het vernielen van eigendom van particulieren
      
  EHBO-er in de zeik nemen

  U kunt het allemaal nog eens bekijken in onze artikelen (zie onder dit bericht). Daarbij wordt door deze website die de jongerencultuur zo prachtig in beeld brengt niet geschroomd om ook zinloos geweld in beeld te brengen. Het misbruiken van hulpmiddelen die invaliden nodig hebben om zich in het dagelijks leven staande te houden, zoals rolstoelen en krukken is natuurlijk ook een dankbaar onderwerp in de ´journalistieke´ produkties die dank zij de belastingbetaler op de ´zender´ van AlmereRulez te zien zijn. Daarbij heeft AlmereRulez zich verzekerd van de welwillende medewerking van STA (STudio Almere) die het ´Vullez´ ruimschoots baan geeft op de lokale tv-zender. Want, aldus Cor Esser, STA heeft geen subsidie van de gemeente Almere en probeert toch zijn zendtijd te vullen.

  Faber (CDA): "als ze maar geen wetten overtreden of daartoe aanzetten"
  Dat is nu juist wat dit "Almeerze Vullez" wel doet in hun produkties. Faber (CDA) stelt in zijn reactie dat AlmereRulez daarop aangesproken zal worden. Het vernielen van gemeentelijke eigendommen; het vernielen van winkelwagentjes en het aanzetten tot zinloos geweld zijn volgens ons wel degelijk zaken die niet door de beugel kunnen en ook niet vallen onder de subsidievoorwaarden.

      
  Wethouder Faber
  subsidievoorwaarden
  Die (subsidievoorwaarden) spreken van -bevorderen- van kunst en cultuur, het informeren over maatschappelijke instellingen, sport, werkgelegenheid, onderwijs en welzijn. Daarbij dienen door AlmereRulez voorwaarden geschapen te worden om contacten te leggen tussen ´de politiek´ en jongeren. Echter daar is ons tot nu toe niet van gebleken. De 400.000 Gulden wordt door AR voornamelijk gebruikt om hun ´cultuurtje´ onderling te beleven. Dat er nog een enkele jongere rondloopt die in zijn vrije tijd een EHBO-diploma heeft gehaald en er mede voor moet zorgdragen dat in de Almeerse discotheek een op pillen geflipte weer bij zijn positieven wordt gebracht, is de reporters van AR een doorn in het oog. Die moet voor tout Almere natuurlijk eens even flink in de zeik worden gezet met een vraag of de meisjes hem wel zien zitten. Of dit voldoet aan de subsidie-voorwaarden van de gemeente Almere en wethouder Faber (CDA)? Het valt te betwijfelen.

  Afspiegeling Almeerse jeugd?; laat AR inburgeren
  Een psychologisch onderzoek naar de website van AR (zie onder dit artikel) toont aan dat AR geleid- en bezocht wordt door jongeren die géén afspiegeling vormen van de Almeerse jeugd. Gelukkig maar, zou ik zo zeggen. De opmerking van StudioAlmere-medewerker Cor Esser, dat de Almeerse jeugd van "God los is", zou ik dan ook niet willen onderschrijven. Het lijkt er eerder op dat de gemeente Almere met een enorm subsidie-bedrag de ´normale´ Almeerse jeugd wil aansporen om het -verkeerde- voorbeeld van AR te volgen. Volgens Faber (CDA) valt over smaak niet te twisten. Dat moge zo zijn, maar of AR het verdient om zo´n enorm bedrag aan belastinggeld te ontvangen is wel iets waar over nagedacht mag worden.

  Almere RUlzez = Vennnootschap onder Firma
  Volgens de gemeente is de subsidie gestort in een particuliere onderneming: De VOF AlmereRulez. In zo´n VOF zijn de eigenaren van de onderneming verantwoordelijk voor alle schulden van de onderneming; ook met hun persoonlijk vermogen. Wij zullen bij de KvK nog uitzoeken wie de gelukkige jonge (?) ondernemers zijn die zomaar honderd-duizenden-guldens subsidie van de gemeente Almere krijgen om een vals beeld te scheppen van de Almeerse jeugd.

      
  Kruisverhoor?
  Taalcursussen voor geretarteerde AR-jeugd
  Een daarvan is wel bekend: Marc Herdes, die onder de naam ´Koetjeboeh´ o.a. opriep tot een terreur-campagne tegen de website Almere-City. De lading haatmail, veelal voorzien van virussen die daarop bij de redactie van Almere-City binnenkwam, doet des te meer vermoeden dat AR niét bestaat uit de gemiddelde Almeerse jeugd. De achterban van AR moet welhaast bestaan uit een klein groepje geretardeerde jeugd, dat nog geen normale zin zonder spelfouten op papier kan krijgen. Almere-City roept wethouder Faber (CDA) dan ook op om AR te verplichten Nederlandse taalcursussen te laten geven aan zijn ´achterban´. De subsidievoorwaarde dat er aan ´onderwijs´ gedaan moet worden door AR wordt dan in ieder geval vervuld.

  Opnieuw bedrijfssubsidie?
  Voor de rest is het binnenkort aan de politiek om te beslissen of per 1 april a.s. de ondernemers van de Vennootschap Onder Firma AR, Marc Herdes c.s., weer juichend hun bankrekening gevuld zien worden met Almeers belastinggeld. In een van de ´journalistieke´ produkties was te zien hoe de ´interviewer´ van AR zijn slachtoffer tijdens zijn lullige vragenspelletje bij de pik greep. Dat moge symbool staan voor de wijze waarop de slimme ondernemers (Marc Herdes c.s.) greep hebben op de gemeente Almere. Op 1 april, wanneer de Almeerse dames en heren politici beslissen of de genereuze subsidie aan AR voortgezet zal worden, zal blijken of die mop geslaagd is.

  Reactie wethouder Faber (CDA): Lees meer

  Eerdere artikelen over deze kwestie:

 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los"
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: uit produkties van AR/Studio Almere
  foto Faber: Greta Verduin

  Kaartavond loopt uit op kroegruzie

  Almere 25 Maart 2003
  In de stamkroeg van Moi, onze vaste columnist is gisteren een kaartavond verstoord. Hieronder zijn verslag.

  Operation Ome Joop Freedom
  Mijn enige uitje iedere week is een kaartje legge bij ome Joop om de hoek. Gezellig met een pilsie effe niet bij de jammerkast kijke hoe de Irakieers worde bevrijd. Mooi niet dus....

      
  Moi uit de Haag
  Tijde verandere; ook hier. Kippegekut.. die ver van me bed oorlog snijdt diepe lijne in onze kaartclub. Langzaam valt ie uiteen in kabelaars en schotelaars, zappers en EO getrouwe. Ik weet niet eens meer wie begon... maar als toen Ome Joop met de bitterballe binnenkwam, lag de hele kaartclub al in de loopgrave. Het leek één grote media-oorlog, inclusief historiziekers en politiekkenners. Precisie argumenten werden met nog precieserigere tegenargumenten tussen de rokerige peukhopen in de asbak uitgedrukt.

  Zo stelde, bevobild, die leip van een zwager van me dat Sadam Hoessein op Adolf Hitler lijkt. Waarop brillemans, een gesjeesde geschiedenisstudent, verklaart dat Hitler in 1933 democratisch gekoze is, terwijl die Hoessein zichzelf, met de hulp van Amerika, aan de macht heef geholpe. Dus eigelijk indirect via de Amerikaanse democratie. Nee... gaat die in het verleden levende bejaarde student door. Zelfs Bush lijkt niet op Hitler. Hitler heef nog democratisch gevraagd of als dat ze volk de totale oorlog wilde.... Bush is eerst de oorlog begonne en heef nou pas gevraagd of die er geld voor kan krijge.

  Dat maakte het voor de hele kaartclub behoorlijk ondoorzichtig. En ome Joop zag terplekke de beurskoerse van ze pilsjes en bitterballe in de recessie storte. Maar Ome Joop is wat dat betreft een meester van de buikgevoelens....

  Nee, ik bedoel niet kwa ete en drinke. Nee... de Pim Fortuyn buikgevoelens. Hij stelt in ene de vraag aan onze Loe de Jong.. Als wij niet bevrijd ware door die op ons lijkende amerikanen, canadeze, engelse en verdere bleekschete, maar bijvoorbeeld door chineze.... Sja. Hadde ze dan in Breda ook staan te juiche voor de bevrijders? Of hadden we ons verzet nog eens opgestookt? Bang voor een nieuwe bezetting? IJzige stilte....


  Iedereen had de pest in.. Kaarte werde opgeborge, jasse gepakt, lage rekeninge betaald en iedereen koerste naar huis. Achter die TV weet je tenminste wat de waarheid is. Als je niet zapt dan... En vooral als je alleen naar de EO kijkt.

  Ik hoop dat iedereen, dus ook het volk van Irak, zo snel mogelijk weer gewoon gezellig kan kaarte na een lange werkdag. Daar heb je tenminste invloed op. Wat heb je aan informatie als je er niets mee kan doen. Nee hoor.. Iedere overheid haalt zoveel mogelijk uit zijn volk. Democratische lande zoals Nederland doen dat financieel en dictaturen voegen daar bloed, zweet en tranen aan toe. Het blijft een machtspelletje.

  Tekst:
  Foto´s: AC-team

  GroenLinks: College komt toezeggingen aanbesteden onderhoud niet na

  Almere 25 Maart 2003
  In het raadsdebat van 2 december 2002, over het Europees besteden van het onderhoud van de stad ging GroenLinks-Almere accoord met de nieuwe opzet voor het aanbesteden in vier, zogenaamde, grote bestekken.

      
  Wethouders Haanstra en Lankreijer
  Almeerse werkgelegenheid
  De Almeerse ondernemer, maar hij niet alleen, Bert Gijsberts dolf bij de aanbestedings-procedure het onderspit. Gijsberts noemde het Almeerse college "totaal geschift". GroenLinks voelt zich nu, met de toen, gedane, toezegging door het college (wethouder Haanstra (PvdA) en wethouder Lankreijer (Leefbaar Almere) dat de werkgelegenheid voor, in ieder geval de Tomin Groep, veilig gesteld zou worden, zwaar in de kou gezet.

  GroenLinksAlmere: College komt belofte niet na
  GroenLinks voelt zich zwaar om ´de tuin geleid´ door het College. Van de toenmalige toezeggingen, waardoor GroenLinks zich liet overtuigen om voor het College-voorstel te stemmen, lijkt niets terecht te komen. Volgens GroenLinks doen veel medewerkers helemaal niets aan het groenonderhoud in Almere; 58 van de 68 "Tominners" zouden zich bezighouden met inpakwerkzaamheden. De andere 10 zouden ( Nota Bene) groenonderhoud plegen in opdracht bij ander gemeenten. Voor GroenLinks Almere een onverteerbare zaak.

  Vragen
  In de raadsvergadering van donderdag 27 maart a.s. willen zij het College nader aan de tand voelen en een aantal vragen aan het college stellen over deze kwestie.
  Voor de vragen van GroenLinks over deze opmerkelijke kwestie Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Rob Franken

  Ouwerkerk start eigen onderzoek naar Weerwater-ongeval

  Almere 26 Maart 2003
  In september vorig jaar verdronk de Almeerder Kathusing op het Almeerse weerwater. Midden in de nacht was hij met zijn zoon gaan varen op de centraal gelegen plas. Toen het bootje omging, sloeg de aan wal gekropen zoon groot alarm. De gebeurtenissen die daarop volgden gaven het beeld van een falende brandweer die, ongecoördineerd met een lekke en niet startende boot, door velen verantwoordelijk werd gehouden voor het uiteindelijk verdrinken van Kathusing.

  Strafrechtelijk onderzoek
  Het openbaar ministerie startte een onderzoek naar de mogelijke strafwaardige handelingen van (individuele) brandweerlieden. De kwestie leidde tot het ´vrijwillig´ indienen van het ontslag van brandweercommandant Bas van Riel.

      
  Ouwerkerk en René Hagen
  Ouwerkerk stelde zich verantwoordelijk
  In het programma ´2 Vandaag´ stelde burgemeester Ouwerkerk zich als hoofd van de brandweer verantwoordelijk. "Alles wat maar fout kon gaan, is fout gegaan", stelde Ouwerkerk voor de landelijk tv-camera. Deskundige Vos stelde in deze uitzending dat het optreden van de Almeerse brandweer een "ontluisterende vertoning" te zien had gegeven.

  Nieuw onderzoek; beroep op Wob
  Dinsdag 25 maart 2003 maakte Ouwerkerk, geflankeerd door brandweercommandant ad interim René Hagen, op een persconferentie bekend dat hij het wachten op de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie beu is. Hij heeft het COT, een instituut dat ook de vuurwerkramp in Enschede en de oudejaarbrand in Volendam onderzocht, gevraagd een onafhankelijk onderzoek te verrichten naar hetgeen in de fatale nacht is voorgevallen. Daarnaast heeft Ouwerkerk met een beroep op de WOB (wet openbaarheid van bestuur) de minister verzocht om alle documenten ter inzage te geven die het strafrechtelijk onderzoek door de Officier van Justitie tot nu toe heeft opgeleverd.

  Ouwerkerk: "Mij kan niet veel gebeuren"
  De resultaten van het 2e onafhankelijke onderzoek door het COT zullen vóór 1 juli - de datum dat Ouwerkerk als burgemeester aftreedt- bekend zijn. Volgens Ouwerkerk is het aan de gemeenteraad om te beoordelen of er ´politieke consequenties´ moeten worden getrokken. Hij sluit daarbij niet uit dat de gemeenteraad ook zijn functioneren als hoofd van de brandweer daarbij zal betrekken. Ouwerkerk liet in de ´wandelgangen´ weten dat het voor hem geen al te grote consequenties zal hebben; zijn eervolle (!) ontslag van de minister heeft hij immers al op zak.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: AC-team

  Zuiderzeemuseum opent buitenseizoen

  Almere 27 Maart 2003
  Zaterdag 5 april is het zover: het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum opent haar deuren weer. In de afgelopen winterperiode is er hard gewerkt om de huizen en pandjes weer in optimale staat te brengen. In het binnenmuseum draait de tentoonstelling rond de Zuiderzeeballade inmiddels volop en wordt in het kader van ‘De kunst van het verzamelen’ vanaf 5 april een tentoonstelling met prentbriefkaarten uit het Zuiderzeegebied getoond.

  Gratis Museum Weekend
  Tijdens het museumweekend van 12 en 13 april kunt u deze tentoonstelling en natuurlijk ook de rest van het museum geheel gratis bezoeken. In 2003 besteedt het museum verder - ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het buitenmuseum - in tentoonstellingen en activiteiten aandacht aan het vraagstuk waarmee alles ooit begon: de afsluiting van de Zuider-zee.

  De kunst van het verzamelen
  Het motto van het Nationaal Museumweekend dit jaar is ‘De kunst van het verzamelen’. Dit thema heeft het museum aangegrepen om uit de particuliere verzameling van de heer Jan Ringeling (1914-2003) bijna 300 prentbriefkaarten - waaronder een aantal zeer oude uit onder meer Enkhuizen, Hoorn, Elburg en Harderwijk - van het Zuiderzeegebied te tonen. De totale collectie die om en nabij de 12.000 kaarten bevat, is nagelaten aan de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum. Volgens Ringeling Jr. is zijn vader ooit begonnen met ‘zomaar wat’ verzamelen, hetgeen uiteindelijk ‘enigszins uit de hand is gelopen’. Zoals dat wel meer gaat bij verzamelaars… De tentoonstelling is tot en met 30 juni te bewonderen in één van de kabinetten van het binnenmuseum.


  Openingstijden & informatie
  Het museum is zeven dagen in de week geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Adres: Wierdijk 12-22 in Enkhuizen. Voor meer actuele informatie kunt u een kijkje nemen op de website of tijdens kantooruren bellen met 0228–351 111.

  Tekst en foto: Zuiderzeemuseum

  Roerige Gemeenteraadsvergadering

  Almere 28 Maart 2003
  De raadsvergaderingen beginnen steeds meer op Poolse Landdagen te lijken. Als de burgers, zoals in het geval van de komst van een TBS-kliniek in een woonwijk, mochten denken dat hun protesten en bezwaren ook maar enigszins de kans hebben een gewillig oor te vinden bij de dames en heren gemeenteraadsleden, komen zij van een koude kermis thuis. De raadsleden zijn er alleen als de kippen bij om elkaar vliegen af te vangen. Het heeft er alle schijn van dat de ingevoerde systematiek van het ´dualisme´ in de gemeenteraden in Nederland, de positie van de raad uitholt en alleen de positie van het college maar versterkt.

      
  Blauwe (zure?) druifjes voor Jeroen Mulder

  LPA krijgt nieuwe plek; Fonhof grijpt er naast
  Raadslid Jeroen Mulder die onlangs is opgestapt uit Leefbaar Almere , heeft ook in de gemeenteraad een duidelijk ´afwijkende´ plaats gekregen. Hij zit nu aan de overkant, naast de VVD´ster Elma van den Worm. Mulder liet weten dat deze plek niet automatisch inhield dat er nu een nieuw oppositie-lid was bijgekomen! Vervolgens legde hij een verklaring af over de konsekwenties van zijn terugtreden, met name als (Leefbaar)lid van het Presidium en de Enquete-commissie bijvoorbeeld. Men had genoeg vertrouwen in zijn funktioneren in de Enquete-commissie, zodat Mulder daar in blijft. Wat betreft het Presidium, stelde Mulder zelf voor om deze funktie over te dragen aan Nico van Duijn (LA, wat Bob Fonhof direkt deed opspringen dat dit niet democratisch was: misschien waren er wel andere gegadigden! Er werd dus gestemd, met de keuze tussen van Duijn en Fonhof; uitslag: 39 stemmen, 30 voor van Duijn, 6 voor Fonhof). En dat is dan nog maar het begin van wat een lange avond werd.

  Doorrammen of doordrammen; TBS-kliniek nee?
  Daarna werden alle agendapunten er doorheen geramd tot het agendapunt TBS-kliniek aan de orde kwam. De raadszaal was afgeladen vol, stoelen werden er niet bijgezet.....in de Burgerzaal kon je het ook volgen, werd er gezegd.....Maar de zeker 75 aktievoerders van TBS-nee! wilden het ´live´ meemaken, dus ook de trappen zaten vol, ook om te luisteren naar de 2 insprekers, waarvan één 2500 handtekeningen van bewoners overhandigde. De inspreker (de heer Kaal) hield de gemeenteraad voor dat zij trots mag zijn op haar burgers, ze zeggen niet alleen ´nee´ maar ze komen ook met argumenten.

  Raad: wat nee? TBS-kliniek komt er wel
  De PvdA´er Beuse (fractievoorzitter) vond de lokatie voor de TBS-kliniek (psychiatrische misdadigers) in een woonwijk (Stripheldenbuurt) prima. Volgens hem waren de gevoelens van onveiligheid nergens op gebaseerd en bleek van toenemende onveiligheid uit literatuur-studies niks. Pet (GL) heeft dergelijke informatie gehaald bij een ambtenaar van het ministerie. De VVD, bij monde van Sinke, pleitte voor een lokatie naast de Penitentiaire Inrichting (PI) op de Vaart.

      
  Tegen TBS kliniek
  Burgemeester licht verkeerd voor
  Burgemeester Ouwerkerk (de verantwoordelijke portefeuillehouder) heeft altijd beweerd dat het ministerie dwingend voorschreef dat een TBS-kliniek in een woonwijk moést komen. Intussen is dat achterhaald. Er blijkt helemaal geen Rijksbeleid te zijn over waar een TBS-kliniek gevestigd moet worden. Ouwerkerk beriep zich erop dat de aankondigingen gestaan hadden in het Groene Weekblad, wat menigeen deed verzuchten dat het GW wél te vinden was in diverse sloten en bosjes, maar niet in de brievenbus van de inwoners van Almere.

  Leefbaar wil ruilen: agenten in ruil voor TBS-kliniek in woonwijk
  Leefbaar Almere ziet kans om uit de onontkoombare komst van de kliniek een ´slaatje´ te slaan. In ruil voor hun instemming met de komst van de TBS-kliniek in de woonwijk moet Almere er 50 agenten bijkrijgen. Fonhof wil ook nog wel voor de bewoners ´opkomen´; de plaatsing van de kliniek naast de gevangenis (PI) op de Vaart biedt een mooie mogelijheid om de buslijndienst door te trekken: "Met 5 minuten zit je dan zo in het centrum", aldus dit raadslid. Volgens de burgemeester kun je op het gebied van veiligheid geen garanties geven. Pot (VSP) doet nog een uiterste poging door de stellen dat de TBS-kliniek moordenaars en verkrachters herbergt. Op verzoek van Smeeman (VVD) wordt er uiteindelijk hoofdelijk gestemd over de motie van LA; 23 vóór en 13 tegen de lokatie van de TBS-kliniek in de woonwijk. De aktie-groep "TBS-nee" verklaarde het er niet bij te zullen laten zitten.

  School; nederlaag voor wethouder Haanstra (PvdA)
  Amper is de Parkennota in de gemeenteraad aangenomen, of er dreigt alweer een park bebouwd te worden. Het Laterna Magicapark is de bedoelde lokatie om het nijpend tekort aan schoollokalen op te heffen door hier een Montessorischool neer te zetten. Eerst komen er 3 insprekers die fel uithalen naar de gemeente en de verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra (PvdA). "De gemeente bewijst iedere keer weer haar onkunde! Wie wordt er hier nu in de maling genomen? Komen er 6 lokalen of meer? Een raadslid vertegenwoordigt de burgers dus a.u.b. leden van de raad!" De volgende inspreker vindt dat er eindelijk eens een beslissing genomen moet worden, en wel vanavond. De laatste spreekster zegt gemerkt te hebben dat je geen appels met peren kunt vergelijken:"Scholen zijn de peren, gebakken peren en daar zitten wij nu mee! De gemeente heeft een oneigenlijk huisvestingsbeleid. Doe wat met prognoses, als dit is opgelost moeten er alweer 24 lokalen bijkomen!"

      
  Nederlaag voor wethouder Haanstra

  Smeeman getergd
  Ook vanuit Groen Links, bij monde van Jolanda van der Heijden, krijgt weth. Haanstra er van langs omdat zij steeds achter de feiten aanloopt. Als Haanstra de schuld schuift op ´een vorige wethouder´, springt Smeeman er getergd op in omdat juist hij veel extra geld heeft vrijgemaakt tbv scholenhuisvesting, waarna weth. Haanstra aan de slag kon. Het CDA komt met een amendement om een andere lokatie te onderzoeken voor de bouw van de 16-klassige Montessorischool. De beoogde lokatie is de ´Noordelijke Nierkavel´ aan de overkant van het Laterna Magicapark. Omdat er nog een 4e punt toegevoegd gaat worden ´definitief afzien van het Laterna Magika Park, kan niet iedereen met deze motie instemmen. Wel met het feit dat de raad uiterlijk over 2 maanden een nieuw voorstel te zien krijgt, inkl. de financiele konsekwenties. Wethouder Haanstra (PvdA) moet haar huiswerk nog eens overdoen. Niet voor niets is zij dé wethouder voor schoollokalen.

  Doorschuifsysteem; Ouwerkerk: ´het maakt toch niks uit, UPC luistert niet´
  Omdat hierna de keuze was voor de rest van de agenda: doorgaan tot na 24.00 uur of doorschuiven naar een andere datum, werd geschorst en doorgeschoven naar 3 april a.s. Sander Bossink (LA) wilde nog snel een motie over UPC indienen omdat per 1 april 2003 de verhogingen ingaan en omdat er een zender dreigt te verdwijnen (Discovery Channel). Ouwerkerk zegt dat dat niets uitmaakt want UPC luistert toch niet naar ons! Weth. Arie Willem Bijl zegt het bij gelegenheid wel te willen aankaarten maar zal waarschijnlijk niets uithalen. Ook in die raadsvergadering van 3 april 2003 staan spraakmakende punten op de resterende agenda, namelijk: de toekomst (=groei ) van Almere zonder enig financieel bedrag; een voorstel inzake Kunstzone en Oostrand Almere-Haven en een initiatiefvoorstel (van het CDA) over preventief fouilleren in Almere.

  Tekst: Greta Verduin en Ruud van de Bosch
  Foto´s: Greta Verduin en Rob Franken

  Voorjaarssalon in Lelystad

  Almere 28 Maart 2003
  Tweeendertig leden van Kunstenaars Vereniging Flevoland doen dit jaar mee aan de jaarlijkse Voorjaarssalon, waarbij zij hun nieuwste werkstukken tonen.

      
  Uitnodiging
  Kunstenaars Vereniging Flevoland
  Vrijdag 4 april 2003 wordt deze expositie feestelijk geopend door André Opdam, de nieuwe voorzitter van de KVF. Wie in de gelegenheid is aanwezig te zijn, wordt hierbij van harte uitgenodigd door het Provinciebestuur en de Stichting Passe-Partout voor de opening om 16.00 uur in het Provinciehuis in Lelystad.

  Professionaliteit
  Kunstenaars Vereniging Flevoland is met name bedoeld voor de professioneel werkende kunstenaars in Flevoland. Na roerige tijden in het bestaan van deze vereniging, gaat er langzamerhand wat rust optreden wat de uitvoering van (gezamenlijke) projekten ten goede komt. Kunstenaars zijn meestal toch al behoorlijke individualisten dus een juiste vorm vinden, waarin grote en kleine ego´s zich min of meer kunnen vinden, was de opgave waarvoor het bestuur zich zag gesteld. Uiteindelijk zullen de kunstenaars zelf invulling moeten geven aan de daadwerkelijke uitvoering, zo is dat!
      
  Zwangere oorlog
  Abraham Westerdijk, een van de exposerende kunstenaars heeft de oorlog in Irak verwerkt in een van zijn schilderijen: een zwangere vrouw met een mantel van puin, granaten en ellende om zich heen.

  Kennismaking
  Op deze tentoonstelling kan men kennismaken met de verschillende ´disciplines´ van deze exposanten. Op de opening bestaat de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe voorzitter van deze Kunstenaars Verening Flevoland. De kunstwerken zijn natuurlijk ook te koop en ter gelegenheid van de Voorjaarssalon worden ook enkele werken verloot tijdens de opening. Nog een reden om aanwezig te zijn!

  Openingstijden
  De Expo duurt nog t/m 14 mei 2003 en is dagelijks (9-17 uur) gratis te bezichtigen, tijdens de openingstijden van het Provinciehuis Visarenddreef 1, Lelystad.

  Tekst: Greta Verduin
  Foto´s: AC-team

  Promotieweekend Noorderplassen-West in Stadhuis

  Almere 29 Maart 2003
  Dit promotieweekend (zaterdag 29 en zondag 30 maart 2003) in het Stadhuis Almere is bedoeld om aan te kondigen dat Almere er een groot en schitterend nieuw woongebied bij krijgt. Na een voorbeidingstijd van ruim 10 jaar is het nu zover dat het gebied tussen Hogering, Pampushout en Markermeer een nieuwe bestemming krijgt.

      
  Overzicht
  Kennismakingsweekend
  In dit weekend wil men Almere te laten kennismaken met het eerste gedeelte, waar ruim 500 woningen gebouwd gaan worden, in een goed evenwicht tussen natuur en wonen. In samenwerking met de gemeente Almere hebben acht projektontwikkelaars woningplannen ontwikkeld die in alle opzichten bijzonder zijn. Ligging aan het water of tegen de bossen aan; gevarieerde woningtypen en flexibele indelingen; koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen.

  Presentatie diverse woonvormen
  Dit promotieweekend is bedoeld om Almere te laten kennismaken met het eerste gedeelte, waar ruim 500 woningen gebouwd gaan worden in een goed evenwicht tussen natuur en wonen. In samenwerking met de gemeente Almere hebben de 8 projektontwikkelaars woningplannen ontwikkeld die in alle opzichten bijzonder zijn. Ligging aan het water of tegen de bossen aan; gevarieerde woningtypen en flexibele indelingen; koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen.

  Woongenot
  Een van de projektdirekteuren, Paul van Oostrum, keek in zijn welkomstspeech even terug in de tijd van voorbereiding. Nu is er een totaalplan ontwikkeld. Bosgebied blijft bos en het water van de Noorderplassen wordt zelfs zo´n 45 hectare groter (uitgegraven).
      
  Startschot door burgemeester Ouwerkerk
  De Noorderplassen-West wordt een van de mooiste gedeelten van Almere, waar het prettig wonen, recreeren en thuiskomen is, voorspelde hij. Er zijn veel varianten mogelijk in woningen en de koper heeft invloed op indeling en afwerking van de woning. Zowel qua architektuur als stijl is er een diversiteit aan woningen, in zowel het koop- als huursegment. Dit nieuwe gebied krijgt alle nodige voorzieningen, inklusief een busverbinding, en is dus uitstekend bereikbaar.

  Startschot
  Vrijdag 28 maart 2003 gaf Burgemeester Hans Ouwerkerk in het Stadhuis Almere het startschot voor de bouw van het nieuwe woongebied Noorderplassen-West. Hij deed dat door symbolisch een boompje te planten, waar tussen de échte blaadjes de namen van de projektontwikkelaars waren gestoken. Hij zei het plezierig te vinden dat er weer een bijzonder woonprojekt toegevoegd wordt, waar het goed is te wonen en te genieten van bossen of water. "Binnenkort ga ik zelf met pensioen en kan dan mooi op de fiets de vorderingen van deze wijk gadeslaan en intussen ook genieten van de fraaie omgeving", aldus Ouwerkerk. Hij zei te hopen dat alle projektontwikkelaars dit projekt zouden zien als een gezamenlijk projekt, zodat de wijk als één geheel wordt opgeleverd, als een waardevolle toevoeging aan het bestaande woningbestand.

  Tijden
  Zaterdag van 10-16 uur en zondag van 12-16 uur, professionele kinderopvang aanwezig!

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Live video streams over Irak

  Almere 31 Maart 2003
  Op de nieuwspagina van Almere-City is in het linkermenu "Iraq war streams" opgenomen. Onder deze link zitten video streams die te maken hebben met de oorlog in Irak.

  Wisselende video beelden
  Van moment tot moment wisselen de video streams over de oorlog in Irak op het Internet. Door de bombardementen kan het zijn dat een stream opeens niet meer bereikbaar is. Wij zullen proberen u dagelijks de keuze te geven over live beelden uit die regio. Door op de knop "Volgende stream" te klikken, kunt u van stream tot stream zappen.

  Van persconferenties tot propagandafilms
  Tot nu toe zijn er al zowel Amerikaanse als Iraakse persconferenties te zien geweest. Ook overdreven Iraakse propaganda spotjes en een demonstratie in Bagdad zijn vertoond. Ellenlange discussies tussen sjeiks zijn door de taal wat moeilijk te verstaan, maar de emotionele gebaren tonen beelden die we niet op de televisie zien. We zullen proberen de wisseling van streams te volgen en aan te passen.

  Tekst en grab: AC-team

  Politiek bekijkt of maatregelen rondom AR nodig zijn

  Almere 31 Maart 2003
  Het begint zo langzamerhand duidelijk te worden dat de politiek onwetend is over de aard van het bedrijf AlmereRulez. Want dat is waar onze artikelenreeks (zie onder dit bericht) op begint te duiden. En dan gaat het niet meer zozeer over de onsmakelijke inhoud, die verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) in een reactie probeert te vergoelijken omdat het nu eenmaal jongeren zijn die zich op hun eigen manier via dit medium (website en uitzendingen via de lokale televisie) uiten. Neen, het feit dat de politiek in Almere vooral onwetend is over de aard van de samenwerking van de gemeente Almere met het bedrijf AR baart zorgen. Niet in de laatste plaats omdat er enorme bedragen mee gemoeid zijn, maar vooral ook de willekeur en het gebrek aan toezicht op de besteding van de gelden is iets wat de gemeenteraad blijkbaar zomaar aan zich voorbij laat gaan. Ten onrechte naar onze mening.

      
  Jeroen Mulder (LPA)
  Schandaal rond AlmereRulez breidt zich uit
  Wij hebben alle politiek partijen een aantal vragen gesteld met het verzoek deze zsm. te beantwoorden. Of bijvoorbeeld bekend was bij de diverse politieke fracties dat de subsidie die verleend wordt aan AlmereRulez gestort wordt in de kas van een commercieel bedrijf: De Vennootschap Onder Firma AlmereRulez? Of men vindt dat dit bedrijf aan de subsidievoorwaarden voldoet en of er afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het salaris dat de beide directeuren Marc Herdes en John van den Bosch zich mogen toekennen uit deze subsidie?

  Leefbaar Almere vindt de vragen maar ingewikkeld
  Al vrij spoedig mochten wij een reactie ontvangen van de fractievoorzitter van Nico van Duijn van LA dat hij de vragen maar bar ingewikkeld vindt en….dat hij minstens twee weken nodig heeft om de vragen te beantwoorden.
  Van de PvdA ontvingen wij een reactie bij monde van fractievoorzitter Rob Beuse die bij zijn fractie zal informeren of er aanleiding is om iets te ondernemen in de kwestie AlmereRulez.
  En ook de kersverse partij Lijst Participatie Almere (LPA) is wakker geworden. De fractievoorzitter van LPA, Jeroen Mulder heeft ook wat meer tijd nodig dan 24 uur om onze vragen te beantwoorden, maar hij laat ook weten verantwoordelijk wethouder Faber (CDA) in deze onverkwikkelijke zaak, de vragen te zullen voorleggen.

      
  Directeuren Herdes en v.d. Bosch
  Aanleiding genoeg; salaris Herdes uit subsidie?
  Aanleiding is er naar onze mening genoeg. Maar liefst 400.000 guldens subsidie worden er door de gemeente Almere in dit commerciële bedrijf gestopt. Van directeur Herdes van AR is bekend dat hij van het runnen van zijn bedrijf zijn enige bron van inkomsten maakt. Die inkomsten kunnen niet anders komen dan uit de subsidie. Van enig toezicht door de gemeente Almere op het besteden van dit enorme bedrag belastinggeld is tot nu toe niet gebleken. Aan weinig subsidievoorwaarden wordt voldaan. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om de subsidie onmiddellijk stop te zetten.

  AR is bedrijf voor feesten en exploitatie van website
  Echter……… het verstrekken van subsidie aan een commercieel bedrijf zou helemaal niet moeten plaatsvinden. En al helemaal niet aan een bedrijf dat bij de Kamer voor Koophandel (KvK) staat ingeschreven als een bedrijf wiens voornaamste doel is om een website te exploiteren (lees: er geld mee verdienen) en feesten te organiseren. Daarbij geeft het bedrijf cursussen op het gebied van multimedia. Het exploiteren van de website schijnt alleen te lukken, inclusief het salaris voor de jonge directeurtjes Herdes en Van den Bosch, met belastinggeld dat de gemeente Almere in het bedrijf pompt. Het organiseren van feesten schijnt op een laag pitje te staan, of het moeten de smakeloze reportages zijn die veelal in discotheek Eindelijk worden opgenomen en ook via de lokale televisie uitgezonden worden. Het geven van cursussen bestaat eruit dat stage-plaatsen aangeboden worden om de website te onderhouden. Dat is lekker goedkoop. Onbekend is of de diverse opleidingen op dit gebied ook nog eens voor de stageplaatsen betalen
      
  Joke Knop


  Zo kennen we er nog wel eentje; meten met twee maten
  Haarscherp staat ons nog voor ogen een zogenaamd ‘Allochtonen-debat’ in het stadhuis in de aanloop naar de verkiezingen van 2002. Joke Knop van de Stadspartij Almere (StA) gaf duidelijk te verstaan dat de ondernemer van Exotic Almeria voor zijn aktiviteiten (scholing voor allochtone jongeren) niet op subsidie hoefde te rekenen, want…. het ging hierbij om een commercieel bedrijf. Van Joke Knop hebben wij nog geen reactie gehad, maar wij nodigen haar hierbij speciaal uit om dat wel te doen.

  Is Almere Rulez een Quango?
  Een wat?, zult u zich afvragen. Nico van Duijn (fractievoorzitter Leefbaar Almere) kan u dat prima uitleggen. Het komt er goed en wel op neer dat de ‘hoeder’ van de publieke belangen (dat is de overheid) zich steeds meer vermengt met de persoonlijke commerciële belangen van bedrijven. Daar is waar het een bedrijf als AlmereRulez en de gemeente Almere aangaat duidelijk sprake van. Het is niet voor niets dat Almere er alles aan gelegen was om AlmereRulez naar voren (te laten) schuiven als een ‘gemeentelijke website’ die in aanmerking zou komen een ‘eervolle vermelding’ als gemeentelijke website, in ieder geval als een met gemeenschapsgeld gefinancierde website.
      
  Nico van Duijn
  Wat er niet bij verteld werd dat het gewoon ging om een gesubsidieerd bedrijf van de heren Herdes en Van den Bosch. Het bevreemdt dan ook dat Leefbaar Almere die zo’n uitgesproken mening over dit soort zaken heeft maar liefst twee hele weken nodig heeft om zich over de gang van zaken rond AR een mening te vormen. Van Duijn is in zijn publicatie heel duidelijk over dergelijke constructies:.........

  van Duijn: Genadeloos aanpakken
  "De verstrengeling van publieke en private belangen in gezamelijke B.V.’s, N.V.’s, C.V.’s en stichtingen is zorgwekkend. (.)
  Leefbaar Almere vindt deze ontwikkeling zorgelijk. We menen dat verstrengeling van publieke belangen met commerciële belangen de kwaliteit van de stad en vooral de financiën van de stad kwaad kunnen doen. We vinden in ieder geval dat de demo­cratische controle op verzelfstandigde publieke taken, op monopolisten en op publiek-private ondernemingen versterkt moet worden. Wij vinden dat deze ontwikkeling openbaar besproken moet worden, en bij uitglijers of financieel nadeel voor de stad genadeloos moet worden aangepakt"
  . aldus Van Duijn (LA) in zijn nota over zogenaamde Quango’s.

  Duidelijkheid
  Van een openbare discussie over de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere en het bedrijf de Vennootschap Onder Firma AlmereRulez verwachten wij niet veel. Wel roepen wij de politiek in Almere op om er alles aan te doen dat dergelijke onverkwikkelijke zaken, zoals die zich nu voordoen rond het bedrijf AR een halt toe te roepen. Of zouden de Almeerse politiek partijen soms boter op het hoofd hebben in deze zich steeds meer uitdijende kwestie?
  Daarover wellicht in een volgende publicatie meer.

  Eerder verschenen artikelen

 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd
 • Almere bekijkt voorzetting subsidie aan AR
 • Leefbaar Almere over Quango´s

  Voor het uitreksel van de KvK van het bedrijf AlmereRulez: Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: AC-team; Foto: Herdes en Van den Bosch van website AR