Oud Nieuws

Warmste maart sinds 100 jaar

Almere 01 April 2003
Maart 2003 gaat de geschiedenis in als de warmste in 100 jaar. Onderstaande, door Greta Verduin in de muziekwijk gemaakte foto, die door Rob Franken is gevanGoghd is een eerbetoon aan de lente en aan het jaar van Vincent van Gogh.Tekst: Rob Franken
Plaatje: Greta Verduin en Rob Franken

Raadslid Bossink (LA) politiek verstrengeld in AlmereRulez

Almere 02 April 2003
De perikelen rondom de subsidieverlening door de gemeente Almere aan het bedrijf, de Vennootschap Onder Firma AR, beginnen bizarre trekjes te krijgen. Raadslid Sander Bossink (LA) is, sinds de subsidieverlening door de gemeente Almere in 2002, aan het bedrijf AlmereRulez verbonden. Raadslid Bossink ontkent dat ook niet. In een telefonische reactie liet hij weten zijn werkzaamheden voor AlmereRulez niet op te geven, maar zelfs uit te zullen breiden. Bossink: "Ik ga als webmaster een pagina voor Rulez beheren. Ik ga dat doen als raadslid. Het wordt een politiek getinte pagina waar jongeren kunnen reageren", laat het Leefbaar-raadslid weten.

    
8-2-2002 Kamer van Koophandel inschrijving

Bossink en Herdes; een politicus en een aankomend bedrijf
Al voor de subsidie-verlening, in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2002, ziet Bossink in de, toen nog, privé-website AR, een potentieel stemmenreservoir voor zijn partij Leefbaar Almere. Hij heeft dan al nauwe contacten met Marc Herdes (nu directeur van het bedrijf AR). Ook Herdes ziet blijkbaar wel wat in contacten met ´de politiek´, in de persoon van Bossink. Het ziet er immers naar uit dat LA wel eens een grote politieke factor in Almere kan worden en gezien de plannen die Herdes en zijn compaan Van den Bosch hebben (subsidie vragen bij de gemeente Almere) kan het nooit kwaad om de banden met Bossink aan te halen.
    
2-2-2002 Herdes kondigt verjaardag aan

Sander Bossink jarig
Zo laat Herdes op de site van AR (toen dus nog gewoon een privé-site) aan de jongeren in Almere weten dat Sander Bossink (toen kandidaat voor de gemeenteraad voor LA) zijn verjaardag gaat vieren. Het bericht is geplaatst door "koetjuhboe" (de nicknaam van Herdes), die in een reactie laat weten dat hij Bossink nog spreekt binnenkort. Dat er reacties komen van jongeren die zich afvragen "wtf* is Bossink"? mag ´m de pret niet drukken. Sander Bossink ziet politieke kansen liggen en wil die grijpen ook.
(*wtf= who the fuck).

    
17-6-2002 Sander Bossink medewerker
Was getekend:
Sander Bossink-Almere Rulez

Op 17 juni 2002, Bossink is dan raadslid van de gemeente Almere, maakt hij zich bekend als medewerker van AlmereRulez: Een ingezonden bericht "stel een vraag aan een beroemdheid", begint Bossink aldus: "Binnenkort starten we hier op Rulez met een te gekke nieuwe rubriek".
Bossink ondertekent met: Groetjes Sander Bossink AlmereRulez.


Was getekend:
Sander Bossink raadslid gemeente Almere

    
19-11-2002 Sander Bossink raadslid
Eenmaal de smaak te pakken begint Bossink ook berichtjes op AlmereRulez te ondertekenen met: raadslid gemeente Almere. Als raadslid is Bossink dan al een tijdje bekend met de mores van het politieke bedrijf. Het is dan november 2002, 10 maanden na de subsidieverlening aan AR en 9 maanden nadat Bossink als raadslid voor Leefbaar Almere is geïnstalleerd. Blijkbaar heeft hij niet in de gaten dat je subsidie-gelden niet kunt inzetten voor meerdere eer en glorie van zijn partij: Leefbaar Almere.

Kruisbestuiving
Afgezien van het gegeven dat een raadslid, als subsidieverstrekker, natuurlijk helemaal niet zo nauw betrokken moet zijn bij het gesubsidieerde bedrijf, blijkt uit het volgende dat Leefbaar Almere (in de persoon van raadslid Bossink) en AR aan ´kruisbestuiving´ doen. Bossink doet een oproep om te weten te komen wat ´de jeugd´ van Almere nu eigenlijk wil. Ook op de site van Leefbaar Almere wordt daar over bericht en natuurlijk legt hij een link tussen Leefbaar Almere en AlmereRulez: "Leefbaar Almere wil graag jongeren mee laten denken over het jeugdbeleid in Almere. Ons standpunt is; ´Niet alleen zelf voorkauwen, maar ook de jongeren actief benaderen om te informeren wat er speelt´. Alleen dan kunnen we namelijk een goed jeugdbeleid in Almere ontwikkelen wat is afgestemd op de jongeren. Derhalve staat er vanaf vandaag op www.almererulez.nl een bijdrage waarop jongeren zelf kunnen reageren. Er wordt hen gevraagd mee te denken over welke thema`s zij belangrijk vinden, en wat de aandachtspunten volgens de jongeren in Almere zijn (.)" afz:...Sander Bossink-raadslid LA

Felle discussie
Wat de jongeren nu eigenlijk willen is van een dermate platheid dat er op de site van Leefbaar Almere een felle discussie ontstaat. Een van de grootste criticasters van het initiatief van Bossink in samenwerking met AR, is Almeerder André Heuzer. Het is dan september 2002.

    
Sander Bossink (LA)
Bossink (LA) gaat door bij AlmereRulez; als raadslid webmaster bij AR met eigen pagina
Bossink, vandaag, gevraagd naar zijn activiteiten bij het, mede door hem -als raadslid- gesubsidieerde bedrijf AR, windt er geen doekjes om. Natuurlijk is hij betrokken bij AR. Dat wisten wij wel, maar wij dachten zo dat hij, als raadslid wijs geworden, zijn partij Leefbaar Almere niet in discrediet zou willen brengen door met zijn aktiviteiten, die politiek gezien echt niet kunnen, door te gaan. Bossink: "Ik help de beide directeuren van Rulez, Herdes en Van den Bosch van AR wel eens. Als ze bijvoorbeeld in contact gebracht willen worden met de juiste ambtenaar of wethouder. Ik zoek ook wel eens dingen voor ze uit, waar ze hun voordeel mee kunnen doen". "Ik ga ook een eigen pagina op AlmereRulez krijgen. Als raadslid (!) ga ik daar het gesprek aan met jongeren over politiek. Ze kunnen er wensen kenbaar maken en vragen stellen. Die ga ik dan beantwoorden", aldus Leefbaar Raadslid Bossink.

Geen mening?
Op de vraag of hij als raadslid vindt dat het bedrijf AR aan de subsidievoorwaarden voldoet wil hij geen antwoord geven en verbreekt op aandringen van een antwoord de verbinding. Aan de hamvraag of hij vindt dat hij als raadslid zo nauw betrokken kan zijn bij een, door de gemeente gesubsidieerd bedrijf, komen we dus helemaal niet toe.

Eerder verschenen artikelen over deze kwestie
 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd
 • Almere bekijkt voorzetting subsidie aan AR
 • Politiek bekijkt of maatregelen rondom AR nodig zijn

  Binnenkort in dit theater
  Komende dagen een commentaar n.a.v. het, bij ons binnengekomen, standpunt van Leefbaar Almere over de subsidie-verlening aan het bedrijf AR en het commentaar dat we vroegen aan de fractievoorzitter van Leefbaar Almere. Al met al hebben we ons inziens niet alleen te maken met een Quango (belangenverstrengeling tussen commercie en overheid), zoals de fractievoorzitter van LA dat noemt, maar met een Leefbare Quango met ook nog eens politieke belangenverstrengeling (Bossink, Leefbaar Almere en het gesubsidieerde bedrijf AR). Het woord is aan de politiek en natuurlijk in de eerste plaats aan de fractievoorzitter van LA, waarover wij, indien hij reageert, morgen ook zullen publiceren.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin
  Images: KvK en website AR

  Richard Goedhart krijgt landelijke bekendheid

  Almere 04 April 2003
  De Almeerse kunstenaar Richard Goedhart, voorheen zakenman en later politicus (PvdA), ontwikkelt zich in kunstkringen in een razend tempo. Enige jaren geleden voorzichtig begonnen in Almere met het exposeren van zijn piepschuim-schilderijen, bleken die in de kortste keren veel mensen aan te spreken. Een geheel eigen manier van communiceren naar de kijkers, mede door het ´vreemde materiaal´ waarmee hij zijn gevoelens naar buiten bracht. Na deze start kwam de ene uitnodiging na de andere om te exposeren.


  De musical "Alleen op de wereld"
  Nu slaat hij weer een andere weg in: hem is gevraagd de decors te ontwerpen voor de nieuwe Musical die in het najaar van start gaat, namelijk "Alleen op de Wereld", naar het beroemde boek van Hector Malot. Het verhaal handelt over de vondeling Remi, die over zijn leven vol ontberingen en avonturen met de oude Vitalis en zijn dieren vertelt. Deze nieuwe uitdaging betekent dat het werk van Richard Goedhart nu landelijke bekendheid krijgt.

  Tekst en scan: Greta Verduin

  Beelden in de berm

  Almere 05 April 2003
  Er is nu vers-van-de-pers een boekje uitgekomen, waar ik iedereen even attent op wil maken! Karin van Munster, free-lance journaliste bij o.a. Trouw, heeft een groot deel van haar wekelijkse column over ´Beelden in de Berm´ nu gebundeld in dit boekje. Echt een ´hebbe´-boekwerkje!

  Anonieme kunst
  Haar uitgangspunt was: je rijdt vaak met de auto ergens langs, je wordt getroffen door een teken in de buitenruimte. Je denkt iedere keer weer ´Wat zou dat toch zijn? Wie heeft dat gemaakt? Het is toch wel Kunst? Van weinig van die beelden langs de snelweg, op rotondes of langs het spoor, weten we het fijne. Soms wacht monumentale kunst buiten de bebouwde kom een treurig lot. Het beeld wordt op een goede dag geplaatst, meestal via een komplete operatie met hijskranene en graafwerk om het stevig in de grond te verankeren. Maar dan geen onthulling, geen champagne en zelfs geen bordje erbij met de titel en de maker. Dat heeft voor het voorbijrazende verkeer dan ook weinig zin maar het gevolg is dat het beeld tot in lengte van jaren een anonieme blikvanger blijft.

  Flevoland aktief met Kunst
  Toch komt er steeds meer Kunst langs de weg. Flevoland bijvoorbeeld hecht veel waarde aan beeldende kunst in het landschap. De afgelopen 20 jaar zijn er in deze jonge Provincie bijna 60 kunstwerken her en der in het nieuwe land geplaatst. Nergens in Nederland krijgt Kunst zo mooi de ruimte. Vooral langs de A6. Geen automobilist kan ze over het hoofd zien: de olifanten, de groen tong en het huisje met de schoorsteen. Maar van wie zijn deze beeldhouwwerken? En is er meer aan de hand dan dat we kunnen zien? Zo staan er in Nederland talloze beelden in de berm. Een groot deel werd gedurende anderhalf jaar in wekelijkse afleveringen gefotografeerd en beschreven. Lezers reageerden enthousiast o.a..met de vraag: Komt er ook een boekje van?

  Het boekje
  Dat is dus hierbij uitgekomen, in korte beschrijvingen met achtergrond info over het ontstaan en natuurlijk met foto´s. En....met veel kunstobjekten uit Almere en Flevoland. Een prachtig, handzaam boekje! De tekst is van Karin van Munster, de fotografie van Patrick Post.

  Tekst en scan Greta Verduin

  Expositie 50 Ontmoetingen

  Almere 06 April 2003
  Zaterdag 5 april 2003 is een tentoonstelling geopend in het pas geopende Cultureel Centrum Corrosia.(ofwel CCC, toegankelijk via de achterzijde, aan de kant van het water, de Marktgracht).


  CCCorrosia-Expo
  Een foto-expositie in 50 foto´s, waarin 50 ontmoetingen tussen 50 bekende Nederlanders, 50 top-fotografen en 50 asielzoekers resulteerden in een prachtig boek en een reizende tentoonstelling. Er zijn 50 portretten te zien op groot formaat inklusief alle teksten van de bekende Nederlanders. Bovendien wordt er de video "Dromen" gepresenteerd door leerlingen van de Adysseusschool op het asielzoekerscentrum Almere. Om 16 uur werd de opening verricht door de Irakeze schrijver Ibrahim Selman en om 20.30 uur kon men naar een concert (niet gratis), dat gegeven werd door de Koerdische groep Shahaba uit Noord-Irak. Dit is een samenwerking tussen Stichting Open Mind en Cultureel Centrum Corrosia. De expo is nog te zien t/m 27 april in Almere. Daarna reist de tentoonstelling door het land.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  OSG de Meergronden waarschuwt tegen AlmereRulez

  Almere 07 April 2003
  Op de gemeentepagina in het dagblad ´Almere Vandaag´, kondigt op 4 april de gemeente Almere aan dat de gemeenteraad in debat gaat met jongeren over het thema "Veiligheid". Leerlingen van het OostvaardersCollege en Het Baken ontmoeten de gemeenteraad in discotheek Eindelijk op 14 april as. "Hoe veilig is het op school?", kopt de gemeente in een apart kadertje om een van de thema´s aan te geven. In het kader van onze artikelenreeks over de door de gemeente zwaar gesubsidieerde website AlmereRulez mag gerust gesproken worden van cynisme. Openbare Scholengemeenschap (OSG) de Meergronden ondervindt nu juist door dit fenomeen (AlmereRulez) veel problemen op de school en ´waarschuwt´ de ouders van de leerlingen in een nieuwsbrief van februari jl. voor de gevolgen die een medium als AlmereRulez in het onderwijs teweeg brengt.

  Cynische politiek
  Cynisch is het vooral, dat met Almeers belastinggeld een website in het leven geroepen is die er, volgens de school, voor zorgt dat er in de hoofden van de leerlingen geen tijd meer over is om onderwijs te volgen. Hoe contra-produktief een gemeentelijke subsidie dus kan werken. Gezien het taalgebruik e.d. van de jongeren dat op de website van AR te ´bewonderen´ is, kan een beetje meer aandacht bij de lessen op school o.i. helemaal geen kwaad. Verder is het vooral cynisch te moeten merken hoe weinig gemeenteraadsleden zich aan de signalen, o.a. naar buiten gebracht door onze artikelen, gelegen laten liggen.

  OSG doet oproep aan ouders: Kijk eens wat uw kind uitspookt op AlmereRulez
  In het nieuwsblad van OSG-De Meergronden van februari 2003 doet teamleidster Franka Rodrigues van de school een boekje open over websites als AlmereRulez (die zij met name noemt) die zorgen voor grote onrust op de school. Zo erg, dat zij zich ernstig zorgen maakt over de gevolgen voor het volgen van het onderwijs op school, door de leerlingen die ´verslingerd´ zijn aan de site. Ruzies en onenigheid, beledigingen over en weer op AlmereRulez, hebben hun vervolg op school wat erin resulteert dat leerkrachten een groot deel van de dag dienen te besteden aan het oplossen van ruzies die op de website van AlmereRulez begonnen zijn en die zich voortzetten tot in de klas. De school doet een oproep aan de ouders om eens ´over de schouder´ van hun kind mee te kijken, wat deze zoal ´uitspookt´ op een website als die van AlmereRulez.
  Voor het hele artikel van Openbare Scholengemeenschap Meergronden Lees meer

  Reacties politiek: als ze maar lol hebben
  Tot nu toe zijn de reacties van ´de´ Almeerse politiek te brengen onder de noemer: ´Als de jeugd het maar leuk heeft op de door ons gesubsidieerde site van AlmereRulez´.

      
  Joost van den Donk (PvdA)
  Pvda
  De meest uitgesproken exponent daarvan is de PvdA. Joost van den Donk (raadslid PvdA) kan de problemen echt niet zien. Van den Donk: "Ik vind AlmereRulez een prima initiatief. Ze kunnen op die site van alles leren, met elkaar in discussie en hun kunst- en cultuur beleven". Kunst en cultuur? (een van de subsidievoorwaarden). Volgens Van den Donk (PvdA) moet je dat ruim bekijken. De foto´s van feesten en de filmpjes kun je zien als uitingen van jeugd- en jongerencultuur, volgens Van den Donk. Van den Donk (PvdA): "Ik heb helemaal geen zin om te controleren of AR zich wel aan de subsidievoorwaarden houdt. Vind ik ook niet zo belangrijk. Als de jeugd het maar naar zijn zin heeft, vind ik dat je daar niet moeilijk over moet doen; bovendien heeft de raad daar geen taak in, dat moet het College doen, die geeft de subsidies ook".

  LeefbaarAlmere:
  versie I: het is helemaal geen subsidie

  Wat we hier van moeten denken? De fractie heeft meningen genoeg. Maar ze stroken niet erg met elkaar. In een reactie laat raadslid Marien Vlug (LA) weten dat het helemaal niet om een subsidie aan het bedrijf AlmereRulez gaat. Namens de hele fractie (!) laat Vlug weten dat er pas sprake is van subsidie als je als gemeente méér betaalt aan het bedrijf dan de normale marktwaarde van het produkt (de website AR). M.a.w. opgelet beste lezer: volgens LA is de gemeente goedkoop uit want het twee jaar in de lucht houden van een website als AR zou meer kosten dan de 400.000 Gulden die de gemeente Almere betaalt voor het produkt: AR. Marc Herdes en John van den Bosch, de beide directeuren van de Vennootschap Onder Firma AlmereRulez, zijn volgens deze opvatting dus een soort weldoeners. Laat het onderwijs het maar niet horen.

      
  Nico van Duijn (LA)
  Leefbaar Almere:
  versie II: subsidie aan AR moet 100.000 Euro minder

  De fractievoorzitter van LA, Van Duijn, laat ons desgevraagd weten dat hij, na het lezen van onze artikelen, inderdaad van mening is dat het "Van God los" is. Helemaal afschaffen van de subsidie aan AR is hij nog niet voor, maar.... een tonnetje in EURO´s minder subsidie zou volgens hem op zijn plaats zijn. Dat zou inhouden dat voor de tweede tranche subsidie aan AR (2003-2004) de subsidie met onmiddellijk ingang niet verlengd zou worden, als het aan LA-II ligt. Vwb. de medewerking van zijn fractiegenoot Sander Bossink (raadslid LA) aan de website AR ziet Van Duijn geen beren op de weg: "Voor zover ik weet heeft Sander Bossink geen betaalde baan bij Almere-Rulez. Hij is er bij betrokken, dat weet ik wel, en hij draagt AlmereRulez een warm hart toe, dat weet ik ook. Persoonlijk zie ik niet hoe vrijwilligerswerk van Sander in strijd zou zijn met een raadslidmaatschap. Sterker nog, ik vind het te prijzen als raadsleden ook anderzins maatschappelijk actief zijn. Gelukkig zijn veel raadsleden ook maatschappelijk actief buiten het raadswerk om. Ik zie het probleem dus niet" aldus Van Duijn. Verder vraagt Van Duijn aan ons of we meer van dit soort subsidie "schandalen" kunnen aanleveren opdat LA daar verder mee aan de slag kan. Nou neen, meneer Van Duijn, dat achten wij nu juist een taak voor U/de gemeenteraad. Het is al erg genoeg zo, dunkt ons.

      
  Henk Smeeman (VVD)
  VVD (Smeeman)
  Over Henk Smeeman (fractievoorzitter VVD) kunnen we kort en bondig zijn: duidelijk in zijn reactie. Alhoewel.... Hij ziet de subsidie (400.000 Gulden) als een ´starterssubsidie´ voor een beginnend bedrijf: het bedrijf van de ondernemers Marc Herdes en John van den Bosch. Alleen al uit de reacties tot nu toe blijkt hoe verdeeld de gemeenteraad aankijkt tegen nut en noodzaak van de verleende subsidie aan AR die, naar nu blijkt, nogal wat maatschappelijke onrust oproept. Smeeman: "Het lijkt ons niet verkeerd in dit geval een soort starterssubsidie te verlenen. Dit past binnen het tot nu toe gevoerde gemeentelijk beleid en is ook in het verleden wel toegepast, voor andere instellingen en bedrijven en in feite ook al eens richting Almere Rulez. Bovendien is naar onze mening ook nog wel sprake van een zeker maatschappelijk belang. Subsidieverlening is binnen de daarvoor geldende regels in principe gedelegeerd aan het college. De raad kan, indien hieraan niet de hand wordt gehouden, uiteraard het college ter verantwoording roepen. Tot op heden is ons niet gebleken dat hiervoor aanleiding bestaat".
  Opm: vwb. dit laatste; de reactie van Smeeman kwam binnen voor wij in bezit kwamen van de ´brandbrief´ van OSG De Meergronden aan de ouders van de school en konden we dus niet aan deze ex-wethouder onderwijs voorleggen.

      
  Berdien Steuneberg (CDA)
  CDA (Steunenberg): normen en waarden
  Berdien Steunenberg (fractievoorz. CDA) houdt zich, evenals Fonhof (AlmerePartij) op de vlakte. Fonhof had geen tijd om zich in de zaak te verdiepen en zou Frans Rietbergen (AlmerePartij) vragen ons een reactie te sturen. Die is niet binnengekomen. Berdien Steunenberg wacht de toegezegde evaluatie (april 2003) aan de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling af. Een reactie op onze artikelen wil ze niet geven en ook wil ze niet reageren op de brief aan de ouders van de leerlingen van De Meergronden. Steunenberg wil ook beslist niet reageren als zij aangesproken wordt op de uitgangspunten van haar partij: de normen en waarden die in een samenleving zouden hebben te gelden. De non-reactie van Steunenberg is ook niet geheel onbegrijpelijk: De subsidieverlening aan AR valt onder: ....... CDA-wethouder Faber.

      
  Jelte Hoving (CU)
  CU: gedragsregels stellen bij verlenging subsidie
  Jelte Hoving van de ChristenUnie is over de normen en waarden die geraakt worden door een website als die van AR wel duidelijk. Die zijn, volgens hem wel voor verbetering vatbaar: "Hoewel er ook wel positieve dingen zijn te zeggen over AlmereRulez kan daar op het gebied van waarden en normen nog wel het één en ander verbeterd worden. Het lijkt ons een goed idee om aan een nieuwe subsidie voor AlmereRulez nieuwe gedragsregels te stellen. In een vragenrubriek over sex zou je bijvoorbeeld ook op kunnen nemen dat Moslims & Christenen sex als een geschenk zien dat bij het huwelijk hoort. Ten aanzien van het chatten zouden de spelregels verbeterd moeten worden, het onmogelijk maken van anoniem chatten zou ook veel problemen voorkomen".

  Discotheek Eindelijk
  De exploitant van discotheek Eindelijk zoekt zelf contact met ons. Door onze artikelen is hij er nu pas achter wat de ware aard is van de filmpjes die AR (in samenwerking met StudioAlmere-tv) o.a. in zijn discotheek opnam. Hij heeft er geen goed woord voor over. Hij zal dan ook met AR in contact treden om te voorkomen dat zulks nogmaals aan de orde kan zijn. Bouquet benadruk nog eens dat zijn zaak beslist niet in verband gebracht mag worden met drugs/pillen. In een van onze artikelen stelden wij: "de van pillen stijf staande deerne (nog niet door de gemeente Almere gesubsidieerd)", dat zulks het geval zou kunnen zijn. Het is niet onze bedoeling geweest iets dgl. te suggeren, want wij weten hoeveel moeite Eindelijk doet om de veiligheid van uitgaande jeugd in Eindelijk, straks De Popzaal, te garanderen. Bouquet: "Dat te kakken zetten van onze EHBO´medewerker in zo´n filmpje van AlmereRulez, waar jullie over berichtten, is me in het verkeerde keelgat geschoten. Dat is een zeer gewaardeerd medewerker van ons. We zullen AlmereRulez hier zeker op aanspreken en ook met onze barman Floris (van de biechtstoel in de filmpjes) zullen we een gesprek hebben".

  Eerder verschenen artikelen over AlmereRulez

 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd
 • Almere bekijkt voorzetting subsidie aan AR
 • Politiek bekijkt of maatregelen rondom AR nodig zijn
 • Raadslid Bossink (LA) politiek verstrengeld in AlmereRulez

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Website PvdA en AC-team
  images: uit blad OSG De Meergronden

  Het ei is uitgebroe(i)d!

  Almere 07 April 2003
  Om te beginnen wil ik een misverstand uit de weg ruimen. Volgens columnist Henk Kruit worden de Broeinest-café´s "zwaar gesubsidieerd door de gemeente en lurken de kunstenaars lekker aan hun rode wijntjes". Helaas voor deze schrijver: onjuiste informatie! De Broeinest-café´s, waar met name José Joosten zich zo voor inzet, krijgen uitsluitend een bijdrage uit de gemeentepot om de huur van Avanti te betalen (komt dus weer terug in de gemeentepot) en om een kadootje te kopen voor de uitgenodigde gasten. Die eventuele rode wijntjes, koffie, thee of fris moet iedereen gewoon zélf betalen, logisch toch?! En José werkt als vrijwilliger, zij het zonder vrijblijvendheid, maar wel onbetaald. Hoe de columnist aan deze foutieve informatie komt weet ik niet maar ik zou hem willen uitnodigen eens een keer lijfelijk aanwezig te zijn. Per slot voelt hij toch ook kunstenaar als hij zich de Almeerse Troubadour noemt? Dus Henk, tot de volgende bijeenkomst van Broeinest-café!

  Bijna een jaar broeien
  Nadat Cox Habbema een dik jaar geleden had geroepen: Er moet meer gebroe(i)d worden in Almere!, werden deze Broeinest-café´s georganiseerd, steeds in Avanti. Eind april 2003 zit er alweer een jaar op, met steeds wisselende ´programma´s´ die ook steeds andere kunstenaars bleken aan te trekken. Het elkaar leren kennen en elkaars aktiviteiten was de eerste stap. het uitwisselen dan wel samenwerken stond wel op het programma maar bleek niet te werken in de praktijk. Kunstenaars zijn namelijk een apart volkje.....Verschillende disciplines (soorten Kunst om het maar even plat te zeggen) kwamen aan bod en men maakte gebruik van de mogelijkheid zichzelf te promoten. Dat wel. Soms meende iemand het beter te kunnen, ook die kreeg de kans. Maar waar het bleef steken, was het gegeven dat er een ´Programma´ op het programma stond, een avond waarin je werd beziggehouden.

  Kunstbeleid?
  Het begon al anders dan anders: te weinig geinteresseerde kunstenaars kwamen op deze avond af. Op het ´Programma´ stond dat beleidmakers van de gemeente Almere zouden laten horen wat de stand van zaken was op het gebied van Kunst & cultuur. Dat zij er niet waren.....nou ja, jammer dan maar ´de Kunst´ is niet afhankelijk van hen! (jammer trouwens dat subsidies afhankelijkheid creeren). Omdat we hoorden dat de "Villa" (het voormalige noodlijdende Vantuti) zonder officiele opening was open gegaan, zijn we even gaan buurten hoe dat daar was. Bleek behoorlijk vol te zitten met tevreden eters en idem nieuwe eigenaars. Na gezegd te hebben straks misschien terug te komen, terug naar Avanti waar inmiddels de muzikanten Rinus Vlaming en Henk Bakker Kletzmer-muziek speelden.

  Spontaan uit het ei
  Ineens gebeurde het: op 4 april 2003 is het ei spontaan uitgebroe(i)d. Ruud Bax (de kwartiermaker) was er wel en liet weten wat er allemaal te beleven was in CCCorrosia, de nieuwe Expo-ruimte. Quinten (van Tumult) was er zoals altijd en vertelde dat hij ook konkrete plannen heeft voor een eigen Theaterschool, Faust geheten (hij heet zélf Quinten Faust); en theatergroep Koorts! lieten zien en horen hoeveel voorstellingen er waren en komen en welke cusussen binnenkort. Daarna een optreden van buikdanseres Margarita, mij onbekend maar (inter)nationaal totaal niet. Een anders dan anders optreden, sfeervol en met warmte, verheven tot kunst met heel aparte muziek. Margarita is afkomstig uit Rusland, Oezbekistan maar woont al bijna 10 jaar in Nederland, in Almere. Vervolgens speelden de Klezmer-muzikanten weer hun muzikale oosterse mix, waarbij spontaan meegezongen werd door Gaya, een vrouw met een dijk van een stem. Daarna speelden we ´Rattenvanger van Hameln´, waarbij de muzikanten voorop en alle aanwezigen er achteraan gingen, op weg naar de ´Villa´. Men keek daar wel even vreemd op maar op het kleine Podium ging het feestje door. We waren het er over eens, dit is nu de manier van omgaan met kunst & cultuur; te vaak worden dingen georganiseerd door bovenaf. Lekker chaotisch, daar kunnen ideeen tot leven komen! José Joosten maakte zich wel even zorgen of iedereen het wel naar zijn/haar zin had want per slot organiseert zij de Broeinest-café´s en deze ´aflevering´ zag er toch wel totaal anders uit!Wij hebben haar gerustgesteld, er moet in eerste instantie natuurlijk iets georgansieerd worden maar daarna moeten kunstenaar het zélf doen, zelf met initiatieven komen. Méér kroegen lijkt ons ook een goeie optie. Het werd nog heel laat en gezellig.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Nieuwe politiek vraagt om nieuwe journalistiek

  Almere 08 April 2003
  In 8 afleveringen hebben wij geprobeerd de kloof tussen de burger en de politiek kleiner te maken. We hebben daarvoor een onderwerp gekozen dat niet teveel tijd vraagt van de Almeerse politici. Een subsidie van meer dan 400.000 gulden aan Almere Rulez. Tot onze eigen verbazing bleek het onmogelijk goed inzicht te krijgen in subsidievoorwaarden. Wij schrokken nog meer van de standpunten van politieke partijen. Emotionele uitbarstingen van een gemeenteraadslid die zichzelf "niet professioneel" noemde, verhoogde de indruk dat Almere´s democratie door gebrek aan invloed van politieke partijen op subsidiebeleid verre van ideaal is.

  Geen oordeel
  Vandaar dit artikel. Geen conclusies en geen oordelen. Misschien een nieuwe journalistiek. Belangrijk zijn de reacties. Hoe denkt u over de zaak. U als burger van Almere. Beoordeel onderstaande feiten, maar lees ook de eerder verschenen artikelen en reageer.

  Adres
  Er is subsidie uitgekeerd aan AlmereRulez, Marktmeesterstraat 18. Op dat adres zitten 2 oudere bedrijven. Megasnel en Conceptz. Voor KvK inschrijving Lees meer
  De website Almere Rulez is gemaakt door Conzeptz. Mogen we aannemen dat die dienst betaald is?

  Direktie
  Alle bedrijven hebben dezelfde directeuren. De heren Herdes en van den Bosch.

      
  Visitekaartje 1


      
  Visitekaartje 2


  Geen reden tot onderzoek
  De politieke partijen hebben aangegeven geen reden tot onderzoek te zien. Wie zijn wij dan om.....
  Er gaat 200.000 gulden subsidie naar "de Jongerenkrant" van AlmereRulez.
  Wilt u weten wat er is geschreven om 200.000 gulden subsidie te krijgen? Lees meer

  Zijn wij gek?
  Het kan zijn dat wij gek zijn; dat we zaken niet duidelijk zien. Maar we hebben inmiddels teveel artikelen gemaakt over verenigingen en instellingen die geld nodig hadden en het niet kregen. Als wij zeuren, dan willen we dat weten en dan zullen we daarmee ophouden. Geef dus uw reactie. Door onderstaande link "Op dit bericht reageren" of door het sturen van een mailtje.

  Eerder verschenen artikelen over AlmereRulez
 • Gemeente Almere subsidieert tieten en konten
 • Studio Almere vindt "Almeerse jeugd van God los
 • Almerez Vullez roept op tot terreur
 • Psycholoog vind Rulez geen afspiegeling Almeerse Jeugd
 • Almere bekijkt voorzetting subsidie aan AR
 • Politiek bekijkt of maatregelen rondom AR nodig zijn
 • Raadslid Bossink (LA) politiek verstrengeld in AlmereRulez
 • OSG de Meergronden waarschuwt tegen AlmereRulez

  Tekst: Rob Franken

  Faust maakt Tumult

  Almere 08 April 2003
  Quinten Faust (van Tumult, de organisatie die zich inzet voor met name Almeerse kunstenaars) gaat zich nu ook richten op Almeerse spelers die zich willen ontwikkelen in het theatervak.
      
  Quinten Faust
  Hij wil die de ruimte en een podium bieden in een eigen studio aan de Distelweg in Almere-stad. De theaterschool is praktijk-gericht en presenteert zich zo veel en zo vaak mogelijk aan het publiek! Theater in de breedste zin, van musical tot ´klassiek´ toneel en een samenwerking met twee castingburo´s en ´n danscentrum.

  Voor Kids
  Voor kinderen van 5-14 jaar is er de Faust Theaterkids (met een duidelijk antipestbeleid). Voor de 14-19-jarigen is er de Faust Theaterhighschool en de Faust Theateracademie gaat van 18 tot 99 jaar. Ook het presenteren (van jezelf) staat op het programma, evenals Theatersport, een nieuwe tak van theatermaken met veel improviseren, maar ook hard werken en lachen. De bedoeling is na de cursus een theatersportgroep op te richten. Heel veel nieuwe toneel-zang-dans-mogelijkheden met cursussen en veel optredens dus.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  SSA scoort voor Almere wél goed

  Almere 10 April 2003
  Naast de negatieve berichtgeving over Almere als ICT-stad is er ook positief nieuws te melden. Directeur Thom Ummels en zijn team van de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) kan trots zijn op een tweede landelijke plaats voor Almere, als stad met maar liefst 10 strandevenementen.

      
  SSA Team vlnr. Kees Koekhoven Wendy Nordeman Hèlen Jager Robert Rinsma
  Thom Ummels Marina KreelekampMelissa Bredow Astrid Robbers Jennifer le Noble

  SSA ziet inspanningen wél beloond
  De inspanningen die Thom Ummels en zijn medewerkers zich getroosten om in Almere het thema ´water´ aan evenementen te koppelen, leveren volgens een onderzoek van het bureau ´ Respons Evenementen Monitor´ een landelijke tweede plaats op.
  Volgens de SSA mag dat toch wel opvallend genoemd worden. Alléén Scheveningen (14 strandevenementen) gaat Almere voor. Ook gerenommeerde strand/badplaatsen als Rotterdam, IJmuiden en zelfs Zandvoort worden door Almere ver achter zich gelaten.

  Almeers water/strand spraakmakend
  De omgeving van het Gooimeer, IJmeer en het Weerwater zijn bekend in heel Nederland als plek waar diverse strand-evenemenen plaats vinden. Niet in de laatste plaats door de promotie die SSA voor Almere verricht; met succes mag gesteld worden. Powerboatraces, De ANWB-kampeerdagen, de Holland-triatlon, het Almere-Haven-Festival en natuurlijk niet te vergeten de Libelle Zomerweek, zijn evenementen die door de SSA gepromoot worden en zodoende uit het hele land bezoekers naar Almere trekken. En Almere vaart daar wel bij, lijkt ons. De redactie van Almere-City feliciteert Thom Ummels en zijn team met de hoge eindscore in dit onderzoek.

  Tekst: Redactie Almere-City.
  foto team SSA: website Stadspromotie Almere

  Nieuwe journalistiek mist nieuwe kansen

  Almere 10 April 2003
  Wat een emoties in Almere. "Kom je aan het kind dan kom je aan de ouders" zei me tante Sjaan altijd als me neef een pak op z´n flikker had gehad. En om haar woorde kracht bij te zette, hielp ze de aanvallers van me neef bij het wisselproces. Op haar stoep ware regelmatig maagdelijk blanke melktande te vinde.

  Azijnpissers en gemeentelijk nivo
  Het moet me van het hart dat de mening van me eigenste redactie tegenover AlmereRulez azijnpisserig lijkt. Tuurlijk die jongeren roepe "De markt vraagt erom, AR heef zoveel bezoekers en vergete daarbij dat het markt mechanisme iets te make heef met geld." Zolang bezoekers niets betale heef AR geen marktwaarde. Als dat jongere dat niet wete, kan je ze niet verwijte. Zo hoog is dat onderwijsnivo in Almere nou ook weer niet. En natuurlijk stroomt dat nivo langzaam de raadzaal in. Ja toch! De jeugd is onze toekomst.

  Financieel genie
  Maar... toch zie ik het positieve in het "geef ze maar geld" beleid van die wethouder Faber. Ik moet mij zelfs tegehoude om niet te spreke van het geniale... Denk maar na. Iedere Almeerder met kindere geeft die kids zakgeld. Kind geeft het uit en staat binne de kortste kere weer te zeure om meer.... Een poreuze cirkel en bodemloze put.... Wim Faber doorbreekt die financiele lus van afhankelijkheid en geeft aan hoe de Almeerder bewuster om kan gaan met geldetende nazate.

  Bedrijven mania
  Ouders van Almere.... laat je kind een bedrijf oprichte. Kost een paar tientjes bij de kamer van koophandel. De voordelen zijn enorm. Het zakgeld komt dat bedrijf in en wordt niet meer gebruikt voor het kope van breezers in de disco... neeee! De gedronken en weggegeve Breezers zijn voor u oogappeltje aftrekbare relatie koste. De BTW van de nieuw gekochte scooter kan meteen worde afgetrokke. Studiekoste worde bij de belasting weggehaald. Ja, zelfs de kleding van uw trots vormt een post representatiekoste op de balans.

  Fiscale gevolgen
  Nou zult u roepe... Ja maar dan moet me kind toch belasting betale. En daar kan Moi u geruststelle. Een bedrijf betaalt alleen maar belasting as dat bedrijf winst maak. En dat is, net als bij AlmereRulez, een zekerheid die ik u kan geve... Kids make geen winst. Kids koste geld.


  Tekst:
  Plaatjes: Server tijdelijk buiten gebruik

  Almere-City verdwijnt uit opgeklopt Almeers Internet imago

  Almere 11 April 2003
  Hoewel de subsidie aan AlmereRulez niet de reden is, is het wel de druppel die het AC-team heeft doen besluiten te stoppen met de website www.almere-city.nl. Een veelbezochte website die zich vooral inzette om de burger van Almere meer te betrekken bij politiek, kunst en cultuur.

  Doelstelling
  De lokale website is na de gratis Internet provider Flevonet, veranderd in het GuldenNet en via Flevoland.to gekomen tot de uiteindelijke opzet van Almere-City. Voordat het nieuwe duale systeem in de gemeente-politiek werd ingevoerd hebben de vrijwilligers van AC zich ingezet om de burgers meer te betrekken bij de plaatselijke politiek. Voor de laatste verkiezingen hebben zij video opnames gemaakt van alle politieke partijen. Burgers konden op die manier horen en zien wat de verschillen waren tussen de partijen. Ditzelfde team bezocht ook alle bijeenkomsten die werden georganiseerd voor de verkiezingen en deden daar verslag van.

      
  Bob Fonhof onder het mes bij Ruud en Rob (jan 2002)

  Gemeenteraadsvergaderingen
      
  Eric de Hont
  Ook gemeenteraadsvergaderingen werden bezocht en vaak kritisch door ons verslagen. Op die manier groeide het bezoekersaantal gestaag. Na de verkiezingen werd de politieke dienst uitgebreid met Almere-City Talk. Hierdoor kon gereageerd worden op berichten. Via deze webinterface van de nieuwsgroepen van Eric de Hont konden burgers ook zelf zaken naar voren brengen. Niet alleen burgers hebben daar gebruik van gemaakt, maar ook verenigingen en stichtingen. Helaas bleef de politiek achter.

      
  Greta Verduin
  Politieke mores
  De politici gaven ons complimenten over artikelen die ze in een positief daglicht zetten. "De fotopagina van Bob Fonhof", "Stoppen met Roken van René van Gellekom", "Frits Huis ontvangt Koning Otumfuo" en vele bijdragen van Greta Verduin waarbij er iets geopend werd door een politicus konden rekenen op een vriendelijk compliment. Anders was dat wanneer wij kritisch keken naar onze volksvertegenwoordigers. Als we constateerden dat parkeren en Omniworld nog steeds geld kosten en dat de coalitie een handjeklap is geweest, mochten we tijdens gemeenteraadsvergaderingen blij zijn dat een groet geretourneerd werd. Kritische media lijken niet welkom in Almere. Het Dagblad van Almere werd op het gemeentehuis wel eens spottend het Dagblad tegen Almere genoemd.

  Media beleid Almere
  I-City nummer één heeft inmiddels miljoenen Euro´s gekost, maar lijkt steeds meer op de kleren van de keizer. Al in de jaren 90 verkoopt Almere zijn kabel en het recht om te bepalen wat er op die kabel te zien is. Nu de burgers klagen over het wegvallen van Discovery stelt wethouder Bijl als alternatief de "Digitenne" voor. Waarschijnlijk staat hij er niet bij stil dat Omroep Flevoland en Studio Almere daarmee niet te ontvangen zijn. Miljoenen subsidie voor niets. De gemeentelijke website is weken niet bereikbaar. Bij elke Internetprovider betekent zo´n "geintje" ontslag voor de systeem beheerder. Niet bij I-City number 1. En zeker niet voor de verantwoordelijk wethouder Faber. Die heeft een voorlichter die zijn persberichten verstuurt aan alle media zonder daarbij gebruik te maken van een mailinglist. Nee, hij kopieert alle emailadressen in het CC-veld (Carbon Copy). Dit doen alle persvoorlichters van de gemeente Almere. Ideaal voor virussen die zich per email verspreiden.

      
  Eric de Hont en Greta Verduin op souveniersjacht

  Kleren van de keizer
  Terwijl gemeente Almere tientallen miljoenen weggooit aan grote dure automatiseerders, zwijgt de door ons gekozen gemeenteraad. Uit de vele geldverslindende ICT subsidies hebben wij er één uitgelicht: AlmereRulez. Niet omdat wij iets tegen de site hebben, maar omdat die subsidie vrij snel te controleren is. Omdat Almeerse ICT ondernemers mondeling aan de gemeente hebben gevraagd naar het hoge gehalte "concurentievervalsing" dat in deze subsidie zit. Ondernemers die zich afvragen hoe het mogelijk is dat AlmereRulez 50.000 Euro heeft ontvangen voor het maken en uitwerken van het ondernemingsplan. Kosten die elke andere ondernemer zelf moet maken. Na ons schrijven van meerdere artikelen over AlmereRulez zweeg de politiek. Ook een email (via een echte mailinglist) aan alle gemeenteraadsleden resulteerde in twee politiek correcte antwoorden. Daarnaast mochten wij van Nico van Duijn (fractievoorzitter van Leefbaar Almere), een opmerkelijk verzoek ontvangen. Of wij voor hem niet konden uitzoeken welke oneigenlijke (ICT-) subsidies er nog meer waren die door de gemeente Almere uitgedeeld werden. Over de onmacht van de Almeerse volksvertegenwoordigers gesproken.

  Professionals
  Henk Smeeman (VVD) en Jelte Hoving (CU) waren de enige 2 professionals die een duidelijk standpunt innamen als reaktie op onze email. René van Gellekom was de eerlijkste van de rest door in Almere-City Talk te schrijven dat hij geen professioneel raadslid is. Helaas moeten wij, na alle uren en euro´s die wij in Almere-City gestoken hebben, concluderen dat de politiek met de mond dichter bij de burger wil staan, zolang die burger maar niet op zijn vingers kijkt.

  Stoppen
  Dat is de reden dat Almere-City gaat stoppen. Voor de goede orde: de site blijft nog een tijd in de lucht zonder dat er nieuwe berichten verschijnen. Almere-City Talk blijft tijdelijk nog met zijn webinterface bestaan; daarna zult u de nieuwsgroep alleen nog kunnen bereiken via Outlook. Het opgebouwde nieuwsarchief zal voor onbepaalde tijd worden ondergebracht bij http://almere.flevoland.to.

      
  Rob Franken en Henk Lammers
  Andere dingen doen
  U hoeft zich geen zorgen te maken over het AC-team. Zij zitten vol nieuwe plannen en zullen zich zeker niet vervelen. Namens het hele team bedank ik allereerst onze lezers. Vooral voor hun overwegend positieve reacties. Maar ook voor hun opbouwende kritiek. Daarnaast ook dank aan Ali Serai voor zijn "Nieuws uit Allochtonenland", Rogier Maas voor systeembeheer en camerawerk, Henk Lammers voor het op de site zetten van artikelen, Eric de Hont voor zijn nieuwsgroepen, Mario Kramer voor zijn Amerikaanse fietstocht foto´s, de geheimzinnige Hanno Moede en alle mensen die ons hebben voorzien van kopij.


  Het vaste nieuwsteam
  Namens het hele team, de lezers en de Almeerse kunstenaars dank ik Greta Verduin. Met een niet aflatende energie heeft zij ons laten meegenieten van aktiviteiten in Cultureel Almere. Ook zijn er weinig mensen die nog niet voor haar camera hebben gestaan. Almere-City´s "plaatje bij een praatje" kwam vaak van Greta. Nu krijgt zij eindelijk weer tijd voor haar palet, penselen en potloden. Zij heeft al eerder gemeld die te missen. Veel dank gaat uit naar Ruud van den Bosch. Een unieke Almeerse politieke Almanak. Zijn geheugen voor onderwerpen en personen uit de Almeerse politiek was voor Almere-City en zijn lezers een zegen, maar voor anderen, die hoopten te kunnen vluchten in de vergetelheid, een vloek. Ik zal onze urenlange politieke analyses via de telefoon missen. Ik feliciteer mezelf en ben er trots op dat ik met een team heb mogen werken waar andere websites van dromen.

      
  Ruud van den Bosch en Rob Franken

  Epiloog
  Terwijl in 1997 de veilingprijzen van de visafslag in Urk live via het Internet te zien waren dankzij door Flevonet ontwikkelde software, opende Ralph Pans, toen burgemeester van Almere, de eerste glasvezelring van Almere. Prikkelend detail van het verhaal is dat het Urks Internetinitiatief uniek was op de hele wereld, terwijl KPN-directeur Eikhout uit Hilversum me mededeelde dat de glasvezelring in Almere helemaal niet was aangesloten. Voor leiderschap in een provincie en op het Internet zijn gelukkig een grote mond en geld niet genoeg om als leider gezien te worden. Natuurlijk staan de lijkenpikkers klaar, maar daar is een stad nog nooit groot mee geworden. Ik wacht geduldig op het unieke Almeerse Internet initiatief. En met mij velen.
  Een andere mening? Frans Loos bij Omroep Flevoland. (MP3 rechter muisknop bron opslaan)
  of in Real Audio

  Almere tabé

  Tekst: Rob Franken
  Foto´s: AC-archief