Oud Nieuws

Stad van de vrijheid

Almere 01 Oktober 2003
Sja... Almere. Bezonge als stad van de vrijheid. Zoude se daarmee een vrijstad bedoele... Een plek waar boeve samekome en hun zake kunne drijve... Met steun van het stadsbestuur natuurlijk...

Nee hoor... Iedereen is altijd maar negatief over die stad... Moi ne plus, dus...
Want die Almeerders hebben een hele grote behoefte aan een Leefbare sameleving... Ja toch! Anders hadden ze toch nooit gekozen voor een kaartkluppie... Zo dicht is de politiek nog nooit bij de burger geweest.. Gewone jongens zitten op dure stoele...

De 2 wethouders die die kaartklup heb opgeleverd zijn toffe jongens... Die begrijpe tenminste dat wethouderschap iets anders is, als dat gemeenteraadsdom... Om in die raad te kome brul je: Weg met parkeertarieve... weg met betaald voetbal... weg met weg.. Nou ja, daar bedoel ik die beprijsde weg mee..

Maar een wethouder heb andere dinge aan se hoof, zoals: hoe krijg ik de cente binne om op me plek te blijve... Evolutie noeme ze dat op Discovery, die ook al van de kabel weg is... Logisch toch als dat die manne parkeertarieve verhoge.. Want dat geld is weer nodig om die gemeenteraadslede te betale.. En die hebbe dat weer nodig om hun partijcontributie te betale... en die partij heeft het weer nodig om ze internet dingetjes te betale...

Wat ik wel weer jammer vind, is als dat Jeroen Mulder voor se eige begonne is. Volgens se linkerhand heb die dat gedaan, in verband met se intelligensie... De Lijst Participatie Almere schijnt een groep bolleboze te zijn... Door middel van lijstparticipatie met Leefbaar Almere is die Mulder in de raad gekome... Nou heeft die, die kruiwage weggegooid en ingeruild voor... Sja, daar ben ik waarschijnlijk te dom voor. Nee, die leefbare kan ik nog snappe... Want kieze voor een vak waar je niets voor hoeft te doen en of te wete...

Maar ik begrijp niet dat een inteligent mens die ontdekt dat die besodemietert is door ze eige partij, een nieuwe partij begint.... Heeft tie dan wel begrepe wat politiek is... en zo ja... hoe denktie dat te kunnen verandere....

Gelukkig is die wil er wel... Op het Internet dan.. want de LPA gedraagt zich als Leefbaar Almeerder van Gellekom... Maar dan wel intelligenter. Gelukkig!.


Tekst:
Plaatjes: zijn overbodig

Een nieuwe serie over het Flevolandse Internet.

Almere 09 Oktober 2003
Onze server is op 30 september j.l. gehacked. Hoewel het op het Internet gebruikelijk is te zwijgen over hackers, geven wij liever heldere informatie. Van elkaar leren is beter dan mooi weer spelen en simpel ons falen te ontkennen. Daarom starten wij een nieuwe serie over het Flevolandse Internet en de veiligheid.

Toegang tot onze server
Op 30 september heeft een onbekende toegang gekregen tot onze server. Echt onbekend zal hij niet zijn geweest, want hij heeft 2 dagen lang een bericht op onze nieuwspagina geplaatst, en er voor korte tijd weer afgehaald. Tot nu toe hebben zich 5 mensen gemeld die dit bericht gezien hebben. Het artikel probeerde enkele leden van Leefbaar Almere in diskrediet te brengen.

Logfiles lezen
Op 1 oktober hebben wij de hack ontdekt en direct gehandeld zoals dat hoort in dat soort situaties. De logfile van de server, waarin alle handelingen worden vastgelegd, hebben wij aan een onderzoek onderworpen. Dat bracht ons bij een IP-adres in de Filipijnen. Uiteraard heeft die niets met Flevoland of Almere te maken. Maar dat adres is slechts een route die de hacker gevolgd heeft. Door niet rechtstreeks naar onze server te gaan, maar via zo´n "Proxy" blijft de echte dader onbekend.

Backdoor en passwords
Een geroutineerde hacker bouwt, nadat zijn hack gelukt is een backdoor in. Dit is een ingang in het systeem die alleen hij kent en steeds weer kan gebruiken. Via zo´n backdoor zou hij bijvoorbeeld exact kunnen zien wat de systeembeheerder aan het doen is. Daarom is de server korte tijd (15 minuten) uit de lucht gehaald en gecontroleerd op zo´n backdoor. Gelukkig is die niet gevonden en hebben wij de passwords van dat deel waar de hacker geweest was veranderd.

    
Zoek de hacker in de logfiles

Veiligheidscheck
In de nacht van 1 oktober hebben wij een veiligheidscheck laten uitvoeren op ons systeem. En de resultaten toonden aan dat er een groot gat zat in de toegang tot onze database. Maar daarnaast bleken veel onderdelen van ons systeem aan een upgrade toe te zijn. Dat betekent nachtdienst. Nieuwere versies en patches van het Internet ophalen en tot diep in de nacht testen en herschrijven.

Complexe systemen
Een server bestaat uit meerdere onderdelen. Niet alleen webpagina´s moeten getoond worden; nee; ook email, databases en scriptjes (kleine programma´s) moeten weer vlekkenloos met elkaar samenwerken. In tegenstelling tot almere.nl die er meer dan 2 weken uitgelegen heeft, na een vermeende hackpoging, zijn wij er 4 keer 10 minuten uitgeweest.

Nieuwe veiligheidscheck
Op 2 oktober hebben wij een nieuwe veiligheidscheck laten doen. En het resultaat zorgde voor een goede nachtrust. Onze systemen zijn weer veilig. Wij bieden de in diskrediet gebrachte politici uit Almere onze oprechte excuses aan. Als zij ons eerder op de hoogte hadden gebracht was veel leed bespaard gebleven.

Alleen wij?
Wij hebben ook enkele security checks laten doen op andere Almeerse sites. De webmasters hebben wij daarvan op de hoogte gebracht en zij hebben ons gemeld, gevonden gaten in hun systeem inmiddels te hebben gedicht. Veiligheid schijnt toch nog een stiefkindje te zijn.

Nieuwe serie: "Flevo Internet Gatenkaas"
Onder deze provocerende titel gaan wij de komende weken meerdere artikelen publiceren. Niet om het hacken te promoten, maar om bedrijven en particulieren bewuster te maken van de risico´s op het Internet. Voor bedrijven die een veiligheidscheck willen hebben, geven wij de mogelijkheid deze check kosteloos en vrijblijvend te doen. Ze kunnen in een email daarvoor een verzoek doen. Met de komst van ADSL en kabel zijn ook particulieren kwetsbaarder.

Gratis check
Hoewel deze checks niet zover gaan als de onze, kunnen particulieren een redelijk beeld krijgen van hun veiligheid op het Internet. Probeer ze!
 • Safety Check 1
 • Safety Check 2
 • Safety Check 3

  Reageren op dit bericht

  Tekst en images: Rob Franken

  Bomen en kissebissen over politiek Almere

  Almere 28 Oktober 2003
  Almere heeft inmiddels een lange geschiedenis met politieke forums. Het forum van Leefbaar Almere scoorde hoog in de succestijd van Leefbaar Almere, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Nadat deze partij in de raad zat en er kritische geluiden kwamen tegen raadsleden en wethouders, werden maatregelen bedacht om deze kritiek te temperen. Ook bij het forum van dial.nl liep de kritiek op en het bezoekersaantal terug. Sinds 1 maand is dit forum gestopt.

  Geen theekransje met koekjes
  Flevoland.to is de volgende die een poging gaat wagen. Op arena.almere-city.nl is een nieuw
      
  Arena Almera Politica
  forum geopend. Ook dit forum zou niet moeten worden tot een plek van scheldkanonades. Aan de andere kant mag het ook geen gezellig theekransje worden, want dan kom je voor de thee en koekjes en niet voor de meningen en politieke strijd.

  Tempramentvol
  Het is een forum dat aansluit bij het Almeerse temperament. Maar ook bij de dromen en idealen van de grote stad. De ingredienten hoor en wederhoor, democratische beoordeling, kwaadheid, aanval en verdediging, grafisch mooi en geen censuur op het plaatsen van linken zitten in de site. De opzet van de site gaat terug naar het begin van de Europese democratie: Het Romeinse Rijk!

  Democratische censuur
  In diverse sub-arena´s kan de bezoeker zijn ei kwijt. Als geregistreerd schrijvend lid van Arena.Almere-City.nl heb je de mogelijkheid, door het geven van een waarde oordeel over een geplaatst artikel, schreeuwers te temmen. Als een artikel door velen negatief wordt beoordeeld, verandert de inktkleur van de schrijver langzaam van zwart naar wit. Uitsluitend door positieve beoordeling kan het proces worden omgekeerd. Een democratisch proces dat hopelijk motiveert tot positieve bijdragen aan het forum.

  Als persoon meedoen
  Voor politici is het eigenlijk onmogelijk te schrijven onder eigen naam. Op alles wat zij schrijven kunnen zij immers worden afgerekend. Dat is één van de redenen waarom Leefbaar Almere tot op de dag van vandaag worden afgerekend op de via hun forum gedane verkiezingsbeloften. Een forum is niet de plek voor politieke beslissingen. Het zou een plaats moeten zijn waar meningen worden uitgewisseld. De politicus kan daar testen hoe de kiezers over zijn mening denken. De leden kennen van elkaar uitsluitend de inlognaam. Ze kunnen elkaar een email sturen met behulp van een formulier. Het emailadres waar dat bericht naar toe wordt gestuurd blijft echter onzichtbaar. De politici hebben dus de mogelijkheid onder een pseudoniem in te loggen.

      
  Van Lector registor via gladiator en senator naar Emperor

  Uit de film The Gladiator
  De Arena Almera Politica heeft daarnaast een speels element. Veel kan gelezen worden door de niet geregistreerd bezoeker; de zgn. Lector Anonymus. Maar door aanmelding en schrijven van berichten klimt een lid op van Lector Registor via Gladiator en Senator tot Emperor. Een lid kan uitsluitend bijdragen beoordelen van andere leden, die dezelfde- of een lagere status hebben als dat lid zelf heeft.

  Schreeuwers kunnen vechten in het Colosseum Almerium
  De administrator (Admin) doet niet mee aan de politieke discussie en houdt de gang van zaken in de gaten. Hij kan discussies die op de verkeerde plaats gevoerd worden verplaatsen. Zo zullen b.v. persoonlijke aanvallen zonder politieke achtergrond worden verplaats naar De Arena (Colosseum Almerium). Beoordelingen in deze arena tellen veel zwaarder dan die in de andere. Al met al een bezoek waard.
  Link: Arena.Almere-City.nl

  Tekst en plaatjes: Rob Franken